Loading...
HomeMy WebLinkAboutBook 164 1978 Dist5 Oil pg 1-263� � � � � OIL PRODUCTION LEDGER ��� �'� RAILROAD COMMISSION OF TEXAS t FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� CASINGHEAUGAS MCF OPERATOR nno.= - LEASE U FLOw OTHER qLLOW. PROD. DISPOSITIONS Eorn CUMU. MOV. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. ;�zt.7CpT i.)f�C3�{, Ot�l ���`iIN i]�'�.:RATIiVG C"�. L1't�. ,.:{�;;t�,,�i,r. t,�Gr,t; *ic��a;�t��, CNa,�Li::S (:, Ti'iTAI. P�i()f). fi()R t��f�y �, �;..�.I� FU�? �'�: ;t �, � ��,-�Tr' Tf"C�tWOLi�c�Y� Ii�-C . ��i �'�r��, C�t�:�7T Hu0ULE5�'t'��v. �7�A i'. �-:t n,1. �'{?TAI. f��>;t;i• �'t�R 1v78 �;; ,,:.� . r>�, � � t1;�° r � .;���n �F�� ��tCA4. Cil.. tM� a�7.`..�:": ��')�t`�� !.'��"J i�7TAl. i"ti'�`'�• �i.'F' 1•�+%r5 (� j� ►�:�1, t��h r� �,�.�,`�� �, �';l�'HLMAra+� ��.';3:!1'ti ":?�'��'� ���'Nf3�tiG� �:�Il. �• T.aTAI ����'n. �iJR i�'� ;� ;.! �.1-i � F i��c r,. i����,5► ��Tt„L �'. T^r,l��f� ����`.+S �af�F.�'�'r aLAIJC>�t_: 1 f; i:;t •.. '�C:6 �,"j�'7 ,�i1JaMAN t�€S�UiiCt;Sr I!'�t; • i� �b�wn n�0 �� ��AM►��CK. �I�G1L, �_+`.� TC1TpL P�i�p. �'i3R lyTiti . ;: s ��, �„�' 7�,' �;�^ 3� r!F Y�i^L��S, �Al,fi£yK 1'QTAI P�t?il. rtiR 1y?'+� if � i i:f'T. F'�,;r' rr :,,�a�CKnVF'a S��LL LIMIT�U 7t�w�+;�`� •,����'9 l.. l.. C;1CKf R� �.i. �'�TA7;. U+�IT �'1 T�)T�l. �'���. F�t1i? 1419 ;r '; f:•� F t�;� Y,: C, �:;'� � t� �. . L. C�) C+! f��''. i. L, f� T A T k t� �� 1 i u r 3f�T�t� PN,Ou. �"uR 1�7�1 ;a �,�a ��r���T. �' i�r� r:�-: r�?=1 �1 JG��Iah1IF �(75��.�;Y �:NIT ��; t�itaL Wsipl�• �U� 1�7� ., ;i! F,3� �,!rr Y; urllOr: tait, G��P�UY �F' CAII��:,�«��Jw �,;r,�,l:; r,;,:� �.3 �R�SI.kNN �ANCrt i'i;!TAL +�R�D. F�+.�u l v1:i �'� ,.�t r.Fr7, F+;r; t�� u+��;�v���'aSAL +)�?�,G. C�!. uF Tt�:X.� INC �►7�;�uf�� n�n,.� i„k:�IS� T. A,. 'iITAL P�t�]�a. F'(,�k 19Tts � �.� �-►,Y� � ,;r� r��� a �.�u.� 02900 Ou� �'�i�' 15 P, L,�;GtiF: T1' ��'ALIJXY ) (.+�449 SUIl `��'��;C�;, NA�F��{ �Sr��a�3�� �;���-:r; r���E�,�naxIri�' l 1 ��`ti' :�?H ����, 1`>� �1 ll� :.•i�t�b , �' 1 r� :' '� 1 :. � 1 l 'l � f• . 1 1 ' � ;a �' .� ��� , ��.�rv.�� i IVIv I.VUGJ �LHIVI� — ir L- I HIVI\ l.Hlt.� VY( OHI<l.aC_ — L/-11 IIVU VIL O— JGUIIVICIV 1 N I IVIV 25 - jKIIVI LJIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL .�N;vu•�. �9rn ::sTr,Ict �5 �H�� i • OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' FIELD � NO.WELI_5 OIL-BARRELS oi� CASINGHEADGAS-MCF OPERATOR Mo.= LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CU�vIU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�� _ arti;jS �, l.; C�iy� TT (�'A�.IXY ) '.s4 r� �»f� JF; t tf�� Jf.f'/ a�'!�yC;Fa uAL,E'N 8`���3`,i Gta �%I 'c.1ti tr� ��ta�,t� CF�.j��,'•i%.x.ir�i.� / l,yT :� 1 "r q . �? � J l %� 3 :� , • , ;i ;:' �. � �.� '� l' c, '� .S k 1 �' :-� :� 2 :� r .� `.� � 1 `. �r 1 ` if � �� t. t3 �. a 1 :'c+� 2:1 t+�.d lr`� i� �?oo . h 1 ���U 2�1 lt.� �'t��� ��,�.i ,�;�tU r : �'+�'� 1T1 lc}C lya 1�4 a1'4ti � "+ l �"4'4 2►ytl 1:�1 ,�T1 lU �:<�1 5i"bf+ ,• � 1 ::u'1 el2 1/�% 1t;4 1�.� y5ts� i l�':� i :: k<< 15 A � r�` ��>'' 1�•� U a 7 Cs b i 1 1 1 �' G�;� 1�� 3 l':� b �, :t P X�� i a�j -� i) � '�;�T�L ►'�ii��:�. ��h 1�►Tci s:�.�3i' 12 1 i'4� 17b lr-.�5 li `.� 1,-`� 5(:li���. 5Tl56 � �tc�..,t .1f);i'�;5�i��lr��.k. 1 1 5".it+ t��9 ',t7 ifi.'; xr:'a `_77C�d �� 1 2 50u �i7G �~.1 3�+L� ;'� .�zt; a;t�� a ai i 44�b 2a6 :;-.:� �..4 � ��k �TCh ,� �+ 1 Gt��% 3:i7 3c>b .�t:%`� ��:�� �StiU :, '.� 1 4'�b 1 331 '��`! 4<�� �: �'� ~�Er' � 57b6 l,j v` I �: 7` � r�' 1 ti 7 4 i i71 "� .! t� % 9�-� I 5 j;�, tJ 1�� � 1 `<�bfS3 1e30 1 3�1 �,� f.�� f� �k� �'lQb 1��� d 1 �F5$3 ?5e"'.2 � �� r tl $ �,;: } '�7f�fi r..:.> <a 1 ;�7�i� r2iS , t,�,t� 3`�y ,, � . �SaU 4 .i AO 1 ��g3 �tjg,p 4-tul �lt '.r17 �?b4 ,'i l 1 1 �Ty�� 14Gh 'l'���k 4:i5 w aM 5�)t�U 1 ti i'�it�l. ��t���;;� F'�r; lyT=�r ���4� � 1 rNr�:i 1±i20 a?:aln 4u1 aL� �CuF<L �yY�b -� ,rtla;�i;� ��TX;7N�CR.Ar7�'9�iC�: 1 l I�?Ql'Y 4r�►c�� �'.%Q 9:�6 .�'14 �7l4b 11 ;' 1 112� Bf;� r�t=0 33E� :. ±�a a�t,�� -, ,� i ��:�vo �4r ��:��� ���, � r=a :�ro� �� � l 17t1Q ��33 "�y ��'%' Y:'y �`.:vU ti � � 1.�4� 4�3A ��`� �"r.� �E,c �1a6 d ta I 1�'f�fi c��� ��I1 ;�<.1 �.1 SSt,U � � 1 12wU 879 ,`'�4 �'.'1 ±�2 �706 , 1 1%'4(7 "JT5 `rti;� c�'�'� c:r�3 ;xlbb ,� � 3 T��� r�10 r,�:r, 3u' c�U 33� 7�n0 � i��,� 1 7 7''i 15 i` 4 � �. 1 i�„ F� i,� �y : i b b r� I1 1 7{>°i t,b� rj� i�'1 c�'1 �`,��U a r��t�,+� w����u. f,��= i���� �u�i�� t�� � rr7 �53 :p�,u i;�: ��u :�c��,� �reb . �1�Ut,1 '''."..7T�'7':������L. 1 1 �t,`, 3`,t1 :i��4 1r l l �7Gh .i R. viJr-VJIIIVIVI:I.)Ut� tSLHIVI'l-rIYtLIIVt L-IHIVKC,FiF(]UKIiNK(.it 4-l.11<I.VLHIIIVIaVIL b-JtUIIVItIVI/-�IIUIV F3-SKIMC)IL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5• LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ANN�AL 197ti ;_ ISTrtjCT U9 FA1�� � � � � � � � � � • r OIL PRODUCTION LEDGER ^ RAllROAD COMMISSION OF TEXAS I FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEADGAS-MCF LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. 4;;�'�j�, �, 4..E�;,ai�TT (�'{►�,UxY) '::i<<��a �>U('E ��:;P' Ir���'kt!/ :�i�s,NCk.� kXl.pN i{GA�3�; Ct! �,��'F 1��'�; �� / °?iQ�,i ��TTr,�,>>r.t.. / � ihT > 1 �t�r<< t'"�4 �:�F� �:''c.'� +t'�'"� ��1�.:"i j i 1 u�a 302 3:�r. �'�31 � 31 `aT46 � K l �2U 33F. 3'r"� t 2 c ,: 1 c: ��tsG � , � �3� 315 3`,�' lt°, 1� °� �Tb� � . �; 1 ��:� 31u :3'�2 lra3 t�s� ��,�:G � � l 43i+ 3t11 !N� ��7 ; �'l �ftsb � �� 1 �:i�i 2T3 :�`.G i:i U � �)C} �/bb j �' 1 �b'4 ��1 3'.�' i�°;' 14��. 5��.t� 9 t�- i ;T2 a�,N li'7 2Yt %ri ti7bb � � � 1 ib('� i�,l sr.� th�' l:,y �5:.�u 1 ri;Tql. Pt�r,l�?. �:1°� 1,,7�i :S�"� 1� 1 �7�� i�71 lcsy �,�_.s `c :.! :,i�n� Srt;G .► (?t�!�7 JC1tJ�;S� NCJt,A Mp� TC�TAL �'H�t7. �i1r� 1�7t3 r� �i ;-,�T. � sl'd r . ;,CuMI. JAU���IN Pt'1'RnI.EU�'!♦ I+�I�• ,��s,µ1�,t, ";)lta^++� CF+r�,N(�I;r ':• C. �FT�'S l 4 :'r'b1' �qy'1 1�r`0 G?3'G .:i±.1 `,�!'O6 1 � i ��:,,,� i�z;� il,i`' :i17 .:Il ti���,� � i � i��% ]�/d� l�Y� .juC� S(1G '3/�b:'i � �+ i a'�lt� i3t�1 :'Ja3 j44 �we �i::U i :, 1 1767 1352 :��'�+ l%: r� �i�bd 1 � l l,il�' 1?_'�3 i132 33.i aa3 '���u i T 1 1767 i332 iqVS �;i? ,=' �� '>leh � `� 1 17b1' 13�c5 z��ts 3�f a,'! `a��ba 1 i.� � 1��� � Z�.3 +�) G� C' 1'�b 4 S� `J' J:i E� 1 1,�..? 1 i��J�� l���s Ii?f�'�2 ��;�� c;',4 `..�,'CiA 1 22 I 132r1 12�'� it;�v9 3�r+' ��.�' �gt,C� j r�'TAl a+�+�<<R F�J�? ��Td 1'�41ti ��' 1 I3o$ 22�3 i31�' 3�.-� :i�-d �Cunl. �rt�n 1 i!I'it�h ��.!Ll1N� �E�IR'� 1 i �ci�i btay b�7 c.'��. c'+"c' a/bb 1 1 1 7�;h ��9 �vl ;Sl: s:+(� '�c'v + l � � �:��r ��� �;:-� ��� �-�r �rba r � 1 ;+1�' f::3?' r,y � 1'1 •+ i �''`i 55h� 1 '.% 1 `'3 Y b 3 Y ��� t 3 �'�'� � �' r.� � :� P b a i r, 1 t! 1'�) G G 4 �,� �� 1!'.'� 1 t' �: ��, :'. u 1 7 2 �' :iT bl l `'.+1 y 17t; �:.i'b �/Ab i ., � ,�3T 61� T.'2 lt;�, �t,� Sl�o 1 '� i ' '� � ', f. r, ) `.? r` j i, .S l, �> ��� . :) i v�.�� v.�r i��iv �,vu�.� o�r� - L- I HIV 1\ I.HYtJ V It ONI'tl,�G �r i�iv� V i�. O- JGUIIVICIV 1 H I IVIV 25 - jKIIVI UIL 1�- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL �ANIN 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION g- SCRUBQER IL .an�Nua�. 14�� viS�TfcIC�f u� F��t � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS I FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� casirv�F�FA�c;as-MCF OPERATOR nno.= LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eorn CUMU. pnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. p�trZ� R Lt.fyta� 1'? �r'A.�,l.)J{Y) ��r�:a�. �', i! _,u"� i"�;f_��� -- vAuG+iN PE"Ti�f:�,�U�"s I��L. ;?!�al;�) Cf.l �'fI !�Jki�/ 0l��n �i'�l.4INS Ns�j;w�� / . �t;T Y� 1 �;��' ��,4 �'1�' 1``' "r_'°�+ �(C�6 1 11 �. rc�� tit�� •,.�r� �7�, k.: ,' �, �SrJ � T�='rA�, ;'�;�'`;.��. F�zJ� l.y%'cy j��Cs•� },� 1 �,�±1 wy73 �,7i1 27r� a T� :`.C�.�tt�L `►Tt>6 ! �:aH�Y�RA'�;��:Y tW�t1QH���:) t�4�3b S4t� ait��Ns� ��. (�;,i1�;.S5A) t;�a��+� g4A JC1,�fS�O�hII;"<, �'aC. or,,;��� '?f���1 `'ILI.''''.J+�+1 1 1 :t1!;� 1��� 1c:� 1b1 It-1 ;>�+:.�� 31,� �' 1 2�u lb8 1'.�� l�+a lnk 7y�� 3`�i .7 1 ��;: 1 9 A 1�%'� I" 7 1 r� l' ,� ,'y ti +4 3 I' c a 1 �'��'' 17� ;c:d ��°�' 1�:t� ri`��0 i��; `.i t �'�� :�OJ ln'� 1` �� 1�,� �1ty�!� 3• v F) � .'4°.' lil�f �dt11 �;IY �.i� PS5l�� �L`ifl 7 Y �' 4,� 1�': �4 1:; 4 1.? 1 r.f i �S ty i� 4 i`.� 'a .� � ;r'�r� �40 jtl sr'� tiL�4 4`iu ��+ 1 24� �T9 _3�,b 1"^� l,�k t�52U 3��, 10 1 �'�;: 1T5 2t>� 17a �, v a�vu a.�� i 1 1 ; r+t; 1 Ty 3`. 3 :�'>3 LSa 0 3r-�� 7�;iqi. NN`I:.�. ati,� ���7,� a?_3� l'> ! r=�E� ��,fti �: i j� i j��,� .�CuhL i����t4 +•�r ;.+Zt.TTF' U�,3S►v Jcil .�a►r�H�<IGN'i (�'AL'JxY) Ot�3t�1 33:1 a1�TWF� IGF1T (SMACK�IV�'N) G�!3�1 dbb �,A,�(1 ��. Ja�F l.. 3�173t� c� 17' 3��d� A�,., f�L � I� i 1 � c�'; .iP>�, :�� � 3au :st�� w vu �� 1;-s,���� r 1 ��'�' ?.t�3 'r.:o4 :ik3 :5�3 �t.�1�d �i, :� 1 �c,�> 4q3 �3�' �+�U �°;b ;��tilc, 17rt �+ 1 r5�r 14? �`�� 'L�� ,��y ��tsuu0 i�i,�, '> j �6,`; t��j� .145 3Ci: !' ._ �'�'U1C� 2r_'' ( I F� 1 41t,� qt-3 3aiC 433 �i a.� e.;�UnU 2y�,. � � 46'�� 3�T l�yb 1�%� av� �y�11b �il �r' 's x �an` n�q ��4 1t>�� le;�+ ::yCtlO 3c1 '�. Y I �::��. ni;v 3�5 t:�� ��3 c�uc�0 3t3�,�, l U 1 �,h'; 37�', :3w�'a i'f� ` :?'- 3 [�i:�lc� 31.',c i� 1 ��';,;i 34V ��'=" i:t�N :.'t�4 c�st..J11U 3�? ji� T � � "�' t;l. "�4t�;J. �.1r� s';Fr� r�3:�u � 1. ���"� 333 �i: r i �', ��U �i;�>F'L s{ i� � c. , t � t a t;� v�.�rv.�i i iviv �.VUL� [SLNi�Y\ - rirr-�ii�t L- I HIVK I.FiF(J VI< tiHKl.;t 4- I,IFct_.vLH I IIVI.i VIL b- JtUIIVItIV I H I IUIV 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NGT OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ANNUAt, 19��. :�I�r�:rcr o5 Fa�,�. �, _ QIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� cAsiNCF{EFlocns-MCF OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow OTHEP ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. pnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. '+i►yl'MNIt�`�'t (5t�1A(:��'!Vk:�,) �.�����1 bb�+ �;rd i��; t.iaf a1t�,P�lili� �?IVf"#i �XF't.,t3�k�IC�,'�li I'�C:. �a;;'t:s��i�7 ,;�7�r� �!�a;��'Y� �. 4. 1 1 :s!'� ��?Y d�sl ��l� �r5c� �c��i:�%: 14cs�+�:y �: 2 :�.��� 31�+ �1�' ;�2'� �: `� �tc3%6 1:���a 3 1 :�`:-' 338 :ia� 2�q �j;��4 ::v�U� lqb�iu t' j ?c,;:� 34G a�.i° �'it" �:ic t"�oJ 3�1r?lu �� a :s7R �r.2 1�3 ��T ,.1 r ����:��� l3?��+t �:� 1 ?G�� ifi7" .il�> �u� ����, ci,ctsU 13br�u 1" 1 37s' �'lts ��� t�'� r�;� �:<�c';.�"1. 1�►OV:i „� � :��',:.' �ad �'�� �3 ++3 �'��tsZ 1�37i"� �� 1 ';iU �5b i?a5 �+� t>e� . .EaU 1�30�, 1G ] ��� �'RU �`kf �7 `�? �-���4'� 1?ri',+1 i� i `. 1'� i'3U Cb4 �' � �'� � t7i'f:,li 1 i UC�o.1 ",i'P�1. Prdii��. �`�� 1�7�s :i2�2 �� 1 ���? :::� ,��rl ��� ��� r;.,r;r-� cys�� l�dl , ��1`��,t<, Ik'Vj'�I, wh`57 �_1.�dlr 1 1 I{;��� rac.�� �,1`.� li�'t.' i,��? .:�;�U� 367�? F� t ��y�` 1=�r'c, 1u�� 1f�c: ra °:r �'r, ire► ;�,t++��� ! I xati�� t's���s t�lt� �(�0 t�rt.� `���:�i' 171c�:! �; 1 1�?tt !,u� c;,5 �.� '�s tt���U ifST'�u � 1. 1�, ;�: l'�'CG 1 v4� �"� 1 14b ��:`.a �: v��+'r.' 3?t, 1 l ^� 2 l��r"; 4��i ��'�+� rt�� 1;`a 1��. .::.,�:taU 2Ei�l.s � i a tf`�'� ���i bb�� ;G�['' � Cl. J �`✓r'tr �w' 17'ti :' a ;.t R �u54 li7n ���!�"� .i�"t 1;;;'� �`,.� ���:►� :i51++1 `, ? 1��2�} 1u�3 �6� +�3tf �,�7 sll c'a2t�� a'�133; � :u 1. 3.i;�4 u5d 111� ;�'�� �'y � ��:i �v2u� �!93��� t l 1 lu��'�s �0�2 lt�ul ;��3 31 'c �,�' �:cs;�bq 2911< r �� � M � � i'� �� f,/ • T i% �� � 'Y� % `j � ��, �;1 h7 � 4 �t� � 1 19 .J ��' 1 � G _�`J Z +J +�I J �p� i J. fi C e " Y W:iI�ML. �����i aOk�+,, t'� ;� 3� � r!� �, �{ 4�� `�,� r.., I 7' �. 1 �, y r q� g 1 J v r'. 1 i r.' <: t,�.: c 4'�;' 1! +? 3�. � 1:,� t! Z �" jf> :.`:ifi G`%9 4.�� �: 3 -::Q irf� L"5� ��+ :s 1 +���*.'` �:�2 `i�� ��� ��� rv;�''.�� �29��,� f'� 1 i•� �i �� .� .3 i� ,�. .� ..� �` 'r.� . . 1� i5 G� � � � 1 �. � !� � 1 ac�� ftiU �U1 :'�.`, K.��:a .'�1C1'e' 3{i«�.,� c 1 �+e�t: uc'� 1Cc1? �r�� 1��� ::a1ou 3As�i"a r i r�v�r rei �,r1 �7� ��a �c���t��1 ;�b��y i9 1 �ivK" w�:) `��4 ��� c'fi� c�11U2 3b4; ;� � 1 '��,3� �, �,�; 14'i:t� 1I�r ! i ;r �::t�2mU 30Q�a: ;�1 1 ��n� '�at� f,;u`� �'r.�� ��� � r�1G2 3NU�.'�, ll 1 `::sr< ';'�;� '+7�3 �+-3 rt' ��,� �'tSdbU �2'�l�i r �� : 7 � I_ �'�t '" . ! . F� i; �' l �;r ? '� �+ r� �+ 1 1 �% 1 �: h l '�� ::� :: 1 �:� `� � � . N ;a � { � t; r4 �i,`> i�. k�'L-d' .i 1C1�1�1 *DI5POSITION CODES BLANK - PIPFLWE 2- TANK CARS OR BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER 011_ AN�IUAL 197F+ i: Y 5T'r•: �C T C'�a F' �i�t �;; i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' NO.WELLS OIL-BARRELS oi� cAsiN�HEa��As-MCF FIELD OPERATOR Mo = EOM CUMU. nnov. GATH. LEASE c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAL OVER sn�. LIMIT PROD. LIFT ��+I;�.'fi+�;,;T��1T (:`,���i.i<�:)vt:.�`) �:3}���31 d�C� �.�#;�a Ir•���;�A a!l1,P}�lli� £�TYFf� �X�'Lf:ifta'�TxC;t�r I����, s�:'�t�fi�f! S�'�'sT,1 !.f�:I,�/ ;? � >� 1 ti -1 A �* !;w `� A V � i j �: Y "� 1 i Q '1 � :� `_� ? 1 I 1 I "<' �r X �:' v �. 'r �:: t ;:' N "� ' � i :' 1 i�r'� �"'rt :3�sG ts.'i R��i ',� c�G.i1'l7 �`��11 �:. 3 � 3 t; 9 � �' �i ,! 1 1 2 t' � `a �► 1 Y i � `� � �3 � �? 4 i,14 `� � 1 :��i�'' ��3 ��� �,t c�t� �;:,:?r,u �`4�i� �, � �,ul a��� a:,e� ��''a 1�: ;3 '::1 c�+�U� 3'�6�;�� � � �.�,ri ��:t§ .9�ai 1�'a �7l r'4 t«a1troU s2�5«�, 7' 1 :�:,1 i�{i�3 :�#y', 1�i� 1�;'3 I; .�'tc'��'�' i?45�T,c �s l :s:a i i� l .�+►�' l�s''? 1::,� I t� <' ��U� �?9:��� i ��� a �l�'�� 3�r� .i�� 1st� ?7 1�'.�3 ,.�tz�t�ia 3�1r:,� � r;+ � �; :3 � A 1 a :i i� 1 :' r` :� 7 1`{ : �: y d u� �'3 2 c� r 't 1 3 +� c'. "+ �1 I 3 3 3 b c' ,^� +C0 �� ts � u.�. c► D 3$�+ �� �� �� `_; T � r.« F' ;t � ) ��) • f' ":.1 �'' �l �J 7 '�� :� 3 '` � l .C' 1 G. � E1 iG � 3 3 � � � 4 'c' �� 4 �o h� 1.'� C� �' I,. G �+ :� 4 � .� !b �' t� ,� (t t'; ' 1 �� ;1 k w+::+ �J �P.� j T 1 � 7��'t'.3 gi?� 1�%ii' �A.# :i!'�h �ll.� ���0� i'31".y�+ r � 4�� ra3� ��r :��r� ��5 -iaU �a,�r�e ��+��.r�, 3 1 1�.' =� +i' st t7 t, � 1 3 r,� •`` .i r.y L Y ta t V��: '�c' a' �'a1 rs � u 1 ��t:- �22 �v� �?�%t;, ��'„ �Glb(1 i 1 t� � :) 1 i�.' ;� :i I i' `.i t� 1 U'J +' +� ;9 a � 31 �: �; � �' hi 2 i} � � 9 3 3�i 6 1 c�yr1 1ti33 1��'1 �c•� �74 -��;:'t� c:d�k�u 22Q�'�., 7 1 1�'13 ��? a5r, .i�+'.: �v3 137 �v2i�2 �'lb.i� '' Z e t/ �,� J{.'t 7� 1�,1 `� «i c, c,. �.' `� k 1 ft `]� c: Si 1 iJ i? �' ri 1�c ea� "� � � � % � A �17 G 1 'ii J .� � t` C ,�. G C' � �� c. ,'.1 a.+ C±:) �' ti c% +y �, Il? � 1�1`� 151k� 13C�b M�iu �"�� 1'�� ;:�►2tia� 32�r�1 �Z 1 �U?�) ��x+a �.:li:l ,�">w ��.� �rC l f.i�.".C.�? �'�.�`:�4 r�,���. ��r,�,,. �-�;K x�r�s a�a�� ��: � ��i� �rc:� i��, �9���� xz�� r��� t���;������_ ���r�� ��ars� �{)'�i "� 1�. � (..� 1 r�.��d{av L�M� �;%V �� � � 'y � :� ,,; � � '. ,' i] � � f r t' ', :� �.,t � 1. `.J P,I � 't � 1 i, Ct �J t�� C',� �,� t�i ; 6.: P' � "' r :+ �1 7 .C' V a� '.,' � 1� 'j � '-! �a �I ��� a i � 1 iGf��+�, ��:2 �'c`+ 4�'�`> t,5:i �b�7a 4+4�u 4' �1 � 1 '� 11� � i.� f.� i' 7`� t, �� 1 T�+ :� ��' T '" 1:.� s � 91(� � 7:9 ',_' i� r,, ��o � 1 t � i�'a "5�52 ���` 3`.��+ �"�u :'tli�b�l 44vQ ,���.i � `;� 1 d :� i� i � Si 2 I w% ",A u � ., :� `.i 4'` �Y � � � T {� ri i � �: P� .. � �� 1 la7't� 11G� lt��,.,., 3�� .��;1 ��2�� dg��a r��,��. 7"+ 1 ��t;�r �b� I4A;% �7'r� ,.7�; c�r�U� i17��.i �i•.� , 1 �.�i+�� �6t� 5�5�9 �: 7 i"i7 �'�r".�r E,�?1 / r i•�� "� t 1��G �t�0 ��i; 3G�� :��r �Ga?�t�<1 b�r���► 1�,,-, 1�� 1 1�'4G tiA� IU:sK� 1`���� i�,y ��v2�1 S�.a��r i"w����. 11 1 �":�;,� �';7T :c.�?' �t,`' at,'� ::t,r:t;�� �+sw� 'ai���, UIbF'USI I ION CODES BLANK - F'IF'tLINt Z- I HNK CHHS VK CHKI�t w- �r+i iiv.a v��. - � � - � 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHEF2 AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ANNUAI. 19T�{ ��I�TN1C'f t� y f-�1.�.. ta OIL PRODUCTION LEDGER ^ RAILROAD COMMISSION OF TEXASI FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAD GAS MCF LEASE U FLOW orHeR ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. i,lfar��c,jt;�-�r (S'a�(:�CiVF.:i�) J�3�.-1 bt>�> u?'s I:<' 1El'�/ :1�Jni �J��, t.E)��l,,F]Ni�11lI�� rt<'�1ci3,i t,'-;,,i1 illEri� !'j i fi bti ry !A �'( �. �i iA , F �? A r� ►! � 1 �.,. � � � � / � -,i 7 TOTAt, P�rT�• ciiH 141%8 10�i3i 1� S I='ki` Ei��i "'!�i t!a�� :-���! Mi�rF'I.,. ::yt':u 4n,•j !`��+h ' 1 Z �, � ! a i� " (i 1� �« �1 S �'� t'i z.) { � €� t. T 1, i � ! r G l,i • v � �.i � 7� �� ( �:� . �1 ,,� l� F�� �r �.� 1� ��;� j ,l �� i,� ty �. � f� I G -� `' `r ?`'� b 1� t 1 c y i! v,� �' 3� f 1 1 � ! :�hd�: ?�67 �91`lI 31'; ��; �'a3Y6 �3au� 3 1 �,,oel ��q� 3t��r� 4t��. �l ; 4Y,�1�2 3a1��3 4 1 .i�dsr� �t�Cf 1y���+ �.'i'r ,:.ae' cta2�+� 20r�:� "a T i���l '�5F!5 J'4vta �`�� 3'�1 ��r;�",i� 33`�lc G Z ,��i.�V ["'�i�i a}� li� �"j.'S �' �:/ r. C+i�Qli �QS/ y '� r' 7 1 ��G41 32kf'� .j117 J~=� :!� �:�1U2 .�53.ie n 1 �.i?61 i'4l59 1:a47 c.+��t� ,� kC� c:��U� .�li'� � � 3 'i:i6�� +�188 1��7 lrT 1 �•7 .:u�v0 �k77c, �•h:: > 1') 1 :�4i? �G�� 1yti�� s".� ��`��► �"y;��2 �3n sy ���,. , 11 i ��36i) i�2�� �c��:� 4r, 1 u�•1 ��L�bq �12i'.� �>�. ��� �..'�ql. �?{"�r�e }�.)? � Y�7:"� �r' S l! �G � iG�': ?�„%S� IbC•';i ,S`.� t. .f"i<: i"'��'�'L � fe''..�� L.'2`i! d i 1 �lt ���:.,5,a+���, s�7uT� ir+��� o�ai �'ysiR PRpOtaGisVG, �. c�ATryFRIrrC. C?�. <:�i�la t�ian'�!5 F�A�1f,f k 1 u; s� �,; hv f � � r'' �: �; t; ft b 1�'� c. e. 4 • � � ! 1�G �72 ,'x; I.�1 l�ic•: •ll �sSlt� � u i' 1 �C� 153 ,���u F;�;. !t� i 'I�'1 13l4U ; `� � � �G �� +.,,� �(1 1 �?G "�.�4 1 .��JI�H Y '� �% 1����` i�iA `�� �� ica "�� iJiw� 1 r 1' 1��; 101 14�v �)3 ts� b 1:S51d i > >��;� �� �ti tt, ul 3T l.s,T`i 1 � r 1� , E,r a2 ��3 r.� lsi4o 1 lU T �c'A� 13�:i 4� 2�+1 i� i:'/ l:i°irt`! i 11 ;° 1<?'"' 1+�0 1.sy 1�� .i« 1�:�., 13140 l it�tNL P�t:�i1. �'�;Jk 1�T�3 i���3 lt` % 1?� 1�1 l�.I lt��� ;! IL F',;r,�;�' 135T�3 1 C?°an�i0 Cl�lYr �L.I?p,Fs`"Tfd, �..7A1� 1 ,�y��� ,,a r,� rit, 1:l�Ts7 �.' 11; �; .���� �,V 1�1b4 3 u 1 t�+ <)1 1',`:; 1 r, 1 t� I.i 5 l� 1 � 4 I:'`.� ;�3 �''� r 1 �1 1.�1�,0 i �, !� 1 �: �; 5 T :: a �• � �' � 1 .i `.i T ,y 1 o R� 1�� �' � 3 :.' N ���� �� .� �� 1 31 �+ U 1 r 1..�� (.ta ,-,ti r;, u�� 1 s��l � i ��.�r-v�i i iVIV I�VLIt� tfLHIV!'\ - YIYGLIIVC [- I HIVK C.FIFfJ UK LiFIF(l�t_ V' �-�ltI-VLH I IIVI�a VIL V->C.UIIVILIV I H I IVIV t5 - SKIM UIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ANNUAL �9Tk ;�[ST+• I(.7 .r�, f���uG I � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS l FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAD GAS MCF LEASE v F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. ��„s-a�.�f . :�r����r,-, �t,a�1>�:� uq,; .E.,�rE ��a.i��t.�i �'��:it� �'�i�70UCING K GATrtE�RI;vG C�1. �Szl�la t;C� ;TI �t►E��f 70�f�p Cl.��r �.LILA��o�:Tf+, f"Tn1.. / �t�T -i �. ;;�.;. �� �o :c� ;, �a•al�t t °d ia 1 1 `.' ;� � �, ? :: � R' � % .3 l ++ tl 1 l�J �� l;�u �,� 41 4� u� 1.i�7t7 1 ar :, �z�� :�� j�� �� t�� i,�i��� � Tt:1Tpi Nr�`111. FtJh' 1�Ttt �i:)`e lc' �� 1;',k ah+ C,� '�''� 'S� F'.'�t!t�t' �,i�T:'1 1 n�an i. n�;���1T�! �f;)S;�IiF �NIt r��t. 1 1 l�a�� � 1��4 �i;� % ;? �y u �•� 1 t�� � I G � 1 � ;� :� ,a ,� i r' «�" 11 C! 1 � 7 �'. '.': Ci % t: `, b`7 1 b 1 U�i a u 1? R`4C �T I �f :� a .33 1 75�U . � 1 � �; �t r: �s 5 �% ? � t: .a � � a 1 l� p � A h 1 ;; ?,��. t;.g ,�G it;�l 1Q1 1C"�c'U t IT �i? c`f;C� �lr'3 r4 �"L �4' iviVQ i r;� 1,� �p,� 12� 11�' ��+ r,� 1�1�4 1 ia 11 !4�? $7 lu3 7.S i'3 1/Sir.Q 1 li) !1 :�q'" IJ1 r� 1�'� 1�'6 1n1G4 1 11 !� 14C c,7 i"l 1;: 1 1 rl 175c'U k i�)Tal PI�i��iJ• �i]�' 1�1TE'1 1t�4"c 1':? 1.• ;;qr, 1�y 1t� 11�� 11r t`•,G�;,;w' 1:s1��,u Y �fiRNTI,�Y JACK$QN (:;MACKiiVE.s?) l�c,�::', ��JQ � t i' I` 5 Sf kV IC�: Ct'1 • � �,;,~�4,�= ;fj^j'�i7 '>'A?'JTl.t.r .J�C�K:rf1M�� ti?�4+i�"rtC�,�<','' a.�'`�,j? i �` !�'+'7i4 d31]'bl ��i%(�] 1+�1 l��% �i�J.36 Tk7'Si��J �' `; �1�3�' T:���ec) 704�,u �uI t�:� la��or� 051�4 3 �� n�T1�+ ��4s)3 �lba� lr�,iid ?�1�3 � `: f�t,�C�Q �f,VA� 565�4V iby8u� �53�A >> �; h'•�'14 7vt15 i5�i'l`� :r�33a iA9-►r u � cla#2U �+ti2q7 8t��'�i 1«ri �1�7r ��,�d�0 VQy4t �' r nvTlu £i<,571 �9`��1 1:t+4 •!c�•�, i/�j3b Y27�:•� � ` �'aT1u E;2tNy b'1���1 � 1�3�b ��62��.� `A `1 �n,xll2rl ei)�5°� �i���5 tnlldl)i� 41`�!'-'! lf� 5 lc3isu�u yC 1?? `��l�i' ll�.i:i6 nbi�,�• 11 �� 1q�l��G �??'1S'� ��P�°�� t��+nesU 7S+5w�+ i'�.iTqL i�,,,;�..), F,,ir�, 1�,'7�� ,�r,�:N,��;i 1<: r, jC�t.b�;4 i��153 �,6I.;:� F�'.suh'l. �T'.�:i�h M�L�`�;i il���:�? �-;E:.R+Ii]Vr ►.1• (i.i S��i) Ts:iTAt� �'H�O, i�R 1VTa ;; .,�� ,:f,,�� f;�;�. r;., ri�{,� �► �`.f JAt:�'S'�"J. .; ( S��ig(�t',;Vt �� ) 1 ; 4 � •��:r'��� ui�rvJi I IVIV I.UUtS tiLHIVK - 1'IYtLIIVt Z- THNK C.{iF2S UH BAF2C:t 4- I.IHI,IJLH I IIVIi VIL b- StUIIVItIV I N I IVN $- SKIM UIL 1-�� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL la �v ri �� .� i.. i� t� �' �f i:+ r f! I C�r o 5 i A 11 �. L� 0 i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS 1 NO.WELLS OIL-BARRELS oi� cAsiNCFiEAocAs-nncF FIELD OPERATOR nno.= LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIF"T BAL. OVER BA�� � t�{ �1 �i T � �. r ..) A � `" � +,) N �► 'v" ( �j �+! .$ �. t4 ti:i V r... ;,.� ) � � � t � ;:! �'„ r':� r� ° .' r ` � : � v ,' F � i f v��c�r�W Nt;7R(]�,�:+1�, I��. �;�41',''t +��q'�q �•�'�T �,�t,��il'l..�Y J�C��5:3rg �^.�. t''!IT 1 ! . �+`::a7 :�7`�3 �i7�,`> 5��r� :+,s.r 1c+���,r0 31�� ;' 1 . +±llf� 'aTSi �"a:�'� X1;JF��� i,G';��1� 104Er.iGl �'1.�`;� :� t �' a+'� �� � 4 4� 5 4��" �, ti '�� �+ t�. '� u X�: Cr v�� l rt 7� �i �. c: �; �i i �� ,�, � 4 4� ,�'7 i� C� +,7 `...1 G �:� � 1 i �' � t) (i � :S �� Q � i,� �A;�r f�rS�� 4{��� ii'� `> a�'i'� �x+JuGc1 �'"�,��► �� � �} <<a:a �a�,r�, ���e�s ��r 1..�3v �,u Yir�Ua �r�ttia �� � �� ����t� �>t��� ����� ia���.� ��•r� �:�3;� f;�v���:o �u:�3 � � ��;^�� ����� ��.�r �7�' ��t�au »� ��v,.�u ��i �; �� x. �>�,�� ��63,, �h�� ��y r�:r ��k� i� r��� 3���, 1{�' 2 .�' !°�<�C�{i '�i�+� 5��"i �a��;? �^,b h.�ts� l�tt��LaU 3ke+�a 11 I :} t.i�OC� �t)t3 '�c.3'��' 1Vc;a 3C't�a: i1TGt�C? �a.+"t T.1?�1, ��t+lt7. �'tJ� tv7�1 �ah�r?��' !;? 1 �' t:�'�1u ��t;16 ;�1+�"� 1�rP 11r"7 r��:t:rL ic�.� ��t1 3�r;�� �?+�I�"FA�.D i34n� QG! r�Fd�r�CH c X�'l�f]Ri�fiI�iy� Ihi� �.;3c��, �+ � !! %.' ry '�' :� �1 �� v , w . k.. , i � i `�� "a 1 1 �� �: �., ,� .,, �; ,•, �� 1 �.i ; �t�{� ,� ;+� ..0 t�5•r� .S � 1`: 'y 4"�' ? 1 X r.� � i r:, �a ,1 t i� j � X k 4: :.; � % 7 �' .� 1 �'i �i'I r: � : `� :5� Q 1 I;' a�.., av�4 t, ��;C> i) 1;: ilc� a:;r�u � a.,�; � i��. ii� �,�t:y M, j r;� c, f� ��:' ��"t � l3 c7 �i c� � i1� il`+ y t� ,� •v w i � jl U j �! l ,��. '� }it".' • � �Jii � :1�'l3 .�� �+c� i%1"+ 16 �� �%! ha.�,r;� �iT, J�r►c 3+�39(ir� �' 1 u y �.. �Y " ; J �- � � st � C� C � i ; ! i i L. � 1 I �:° 'a � � � 2 �k r' 3 11:: � � �' !� � 1 '� 't �+ ,i � 1 `� �'� C �� 1 31. � 4� t: �, .�� � 1�,a J.� �i :� y �s j 1,° ��� 'y G 0 .. ,'„e i� � ;�' _ �; 7 U r.' 1�." t� ',+ tr �t � � �.�� �' t: 4 2' � %� 's"� �► $ li % "; (,: f � 'ti �1 f� c:� 1,, r.� 1 �4 �� J�1 �} � 1! :�! �".'. I i: e"° r, �� �' fS ,.� l�� � � ti r �a � ���t_'d' tY��% �i5'� �.'{ilr K l 4 CU+�4V f,):� �' 1 1 C� 5� r� 3� �� � 7' �+ 1 a � 1 3 ;:� 1 L� '�9 � F, Y i���M SL�U 'ac:,r ���, 4�,n E1�. _ �,: �+ 1 1 �'' ;. f: r:, 7 ? r � ti - 'w � ,> [ �� �; "! , � UiSF'USITION CODES 6LANK - PIF'F LINt 2- TANK CAHS UH tiHHcdt 4- l-� Y(I.VLH I irv� vi� U- JGUIIVICIV i r� � �v�� o- �r����� v�� 7— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTFiEF2 AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL A�1�luAL 19Tts �?ISTI*ICT �� �'�4� �' �'� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' NO. WELLS 01 L- BARRELS oi� �nsiN�F{E�� �As � MCF FIELD OPERATOR Mo.= EOM Cun�u. nnov. GATH. LEASE c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAL OVER sal. LIMIT PROD. LIFT ���u�� ��.s�� 1 �3�;;� ����3 ���r� . i�� a���� �� �i��,p�;'R1'r J�4CK :��:i:�ia�� ��C��'Y�Z_if:�i �:� t t► ? �; [. t;'d � 5 r A �? S !". �ti � i f.J t. / '< <V �' 1 tj i 1:� �� ta d^; T 5 �-' 4i 4� Ly at :.' 4: �: 1 i: �i t( l�. 1 ��,'r'd� ��c) x Z �!+ G�.3 t'' .i e:0.C?��t1 �'] �1 �; �' t., � ��d . ��� .+ ,� � �� �.� ,.; 7 a. ,,. 1 2 l ? .,� �.� �' f� 3? �: .� b � b � b b � F� r r, i��; 1 �= Y u T9 :�� .i �, t ,� � � , V� : R r. � � ' }.., � 1 i ? � �:+ F; 7 1 J � ,G; �' l� i: •� � '� t:a C', �i ,. 1 ,.. 1`.:t7 1�f+ ��'''1 �<t N�`+' 1?' j 1 �; :� 1 �? ,��. _j , �. 1 [ �? .� r f: .� '� C :; � .. :z 1 .i .% �• "t: Rs t) 1 ",: 7 � ? t: .S •i t� �Y'� i �J �' ;� i �4% ��"5 ul"4 ��r 1°��T :il't�N :�i c"� l. 33C' �T1 y1� lut� ac:� �ty�� �ri" 7 i :�p a 31 1 �l �'� ;��+t� i 4�� `+Gba .� 1 '; 1 3u1 ;'c,l �1� l�`r' ;:'r,l �ut�+� .. v y ti3f; ��,7 ?14 �4.� :'�a'v *�4r:'U c',d iu }. 3�,i 1R`�� l.�'� �!�'�' �:'�� :��r� 1�� 11 I �3�� 32� `�hu� �li� il�.i u9rU .�;, T't�;T�11, i'-S��i�. F'=ii� 2 a7�� it��c' 1�! 1 :�+►I t7T a:�H ���+ ����, rr r<«,+l `s.�t',�'+ ,�-� ���Ia.�l,'� Y a;L(�C�I.IN �lPF'r�F�TI�:, C�r� Io��iC t"Ily:;;;� �n�t1��f �hCI��'� �'. �. +�« �' ;1 T A �, +� ��1 i� . f' J�' 1�+► 7 ri (:, t�� !- F' 'i . F'�l n i��; i�' i F� a 1 ;)jv.. � ,i�'�[1�r��r �'T�T7.'� ���r ,.T�1,1, i i !� � �lft� .yi ,i�'3 SI+. '1t1�,�1 � � l t lca 173 1:t�" 3'r`.:� .�:�y ���v;;? i i j tti �'' i'� 7 ..� i �% r: i 4 +r ���r `a 4� }`� � l � a �,�� :�os �i� �:��r .►b��o : �� l '�t��` 4�tt r,�� :!�?1 :#r'1 hU�ha i g `.:;1"• u`°, �*t.k .�1� .314 vve:J i r 1 ",��' :3: +� .�1e?� 3�F. s;�;� aUt��+ 1 .�� r ��r �;�� :���r� ��� ,::-� �ob� � s�j 1 �i�4 1��' 1`.�i? ���.�' c�U 4y[t� i �.� � 47L� .ii�� .�iy�% C;L''t) t'�+i? ::ii'.:� ; 11 i `�1��' :�'�'6 i�%�l �?��1 ���,!� �; �cU ►, ?'�;.�'(�al. c��i�:�. �'',)�� �;��;� 3�4u �,� I ���" g5 i:��+� �'�iI h';.i�z"��1 `�i:�rk � 017�i� f'li�Nr .a� "�• 1 i i�'i 4(3 �'�s.' i'3�i `_t�;�;4 � ; � 2 �t� iU 1 .,�> u � ...� �'_ ���? I 3 1 :.�k�}�; lr�� i'.:�� ��34 atiar;w t �+ I �� ; �, 1 i f� i '�'� � .`.'�'� �' � 9 � � r' � 1 .; i ['�.. le��, +1� it. s 1�.a � ��:.j� �+ i UIbF'USITION CODES E3LANK - I'll'F LINt 2- TANK CARS OH BAHUt '+ - i-i ni-���-+� ��`+� ��� u-��unvir_i� i r i i�rv o- nrinw vi�. 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL I�N`�l1At. 1��PF^ �I$'fF,ICi U� N�.wk lt7 • OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' NO.WELLS OIL-BARRELS OIL CASINGHEAUGAS-MCF FIELD OPERATOR M� = FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT LEASE U BAL. OVER BAL. �1+���'�;L(1 13t1t�1 ��1 ��:iP, ��;r �t�/ ��?�)l.`r:Y �1,qG►�1,.��� tlf�t`���ti''���u Gtl F��(: 7�.TI"+� t�f��'i'f t.�F�.�/ :.,�,7��� fiAI'�, J. ��`. / �����T� t� 3 . 4+:+ 1 t� 3 �' _.' b �; i.; �+ v� i� 1 �' 1 ;%yr.; 15a :' i'� w J �� � atJh� 1 :' l �' 4�i 1 N(7 1"r 5 T t;� i: :, �:s �i 1 �� i ���r,;� ��u0 i'�� i��� �;:,� ����'0 l � .� � : � , .4 i r3 1 :a r 'l i k �- ;�+ .a '� v .r. 4 1 2a 1 -6�:� tl�i alr 1�1 1� k�t:U 1 1� ',`; T ;� !, F� �t � ) •:1, �+ .1 �t l ? 7 'S 1 w k ' ! 1 � � ,;:' ,� -n 1 t� �i 31 ;. .� 1 c, t� �. E� +� 1 � :; r, �i 9 f1�r�,,� ,�`K;1':a, M�������k.�':, i:i" Ai.. I � ���3 P`�7" «+��; ,�r�•� �r.�! i�i.'a� � � ;,i`tlk :332 1:��� `�it� :,�.�J �3F7'b �� s � i3G� T`a2 "'��S ��� ��+� ltslt�i�'� l;.a � :3 i. 3 2 � i z ; � a a : :R � :s 2 .� .: � .i �s � �+ (� ; , �r :� � �r�4 rr��� ���1x �rt� �,�r,.; �v��:� r,� .:� �< i �2� T2�� ���aT ���;.� � ���i ��aU X r. �' � 1.3�� T�t'i '.a`:.' :��'i ��'Y ��Jloct f�, �s � I��1 Tbf, �:��.;� ���2 ��7 11�y72 i>� �.� y � 4. .� �� 1�+ t� Li .I f' G� d j� � ib ! 1 4Y I�' V _ 3 �J '3 : 'h (S 1 7 :a 3 �s / (? �! r �1 w / *k 1. a G '� �' � tl s Ih3" bt43 "��' �1`.:� �,l`.� 1N(t�0 ���_'� T c, l. i' �� ' 1;") ,�' �.� �'' 1�', 7._ ;«;, r'� : i a i a`�, c; l u 1 3 +�` .3' 3 � 1� F° � n r• 1 1 y:.�' ".� � � ;)��-���t1 1:iu�r:�vVa �. '��.r �.T� 1��, � 1 "4� !al5� �s'T2' 1c,K ��,+� '�U�.�4 '� .a k t�r'.� 3�� 4t:� ie''! r: f4 4"a'�� 3 � i 7/�� !!�)3 �i � t( �� .�r'..(� .>i�..� � , d.t 1 �7`'��a 3�� �y� .ilw til� �,�,<J �.a �a i � � � �, r 5 � r s �► z � 41;r :� ,� �; � ;, 6 � '�'� � +6 t� 2 •"� �� l 1`:; 1 1•a a ��� r 3' � 15�l� 12�� �<��;� � a� ����� 13�1� 1�� '� :f �.1 3cj ��,.� ;y`� 3�a. 1+�2 a�: a�' 1[ r � s c�G}rc� a ac.� ,,.,,�� ih.a ��,� ��,r�v ��a ��� :� �'13� 11i31 �.:��t� A:��� ��r,! 1'a��C ik 11 :� �OTO lOC�6 iri'1 I`�`.: 1Ri� i4To0 i�+ T t � T a !. ?� � ; q:r :.a . � tJ �•: � �, 7 :� �,� y 7 � i 7 ;� �-, � '� " T 1 Sr i� ; ��., � �" •. ,i t�� y �� �_ h 'w l 1 a r `.� � 1 �.� n,l���.:;�z;:�� ��v�,�GY f.rj��s�O�hTiQ�l �u�'1��, r��,�:�n ���.+�Z�. �+��t� X � a:s<�� ��u �,�;,,: a�_,� :� ��1 Yv1��,-, �r,� ��' �' 1 i�' �� 3 4 �i •, t� 4� 4 r! . Gl !' ,�' r� t�. +1 j 4� 1 � ! i ! ,, l 1 t� � : t: ;. ��' :i 1 �, ��� � {e i �4 l t.� e, t � .� UIJF'Ubl I IUN CUUf S k3LHNK -�'IF'tLIIVt 2- I HNK CHfiJ V Fi tSHFCUL' - �^ �""" ""_ - � ' 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �r�rrua�. t�r� l;IS1'i� zc c�,�, r�:c�E r i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS � n,o.we��s OIL-BARRELS oi� cnsirvci{EaocAs MCF FIELD OPERATOR nno.= LEASE U F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOrtn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFi 6AL. OVER BA�� `:i U� f' ��-, �l ��'C� t; 1 (; d,1 � � i� i�'� Z 1ti i�; k.P i ��i��il������'►�� �N�:RfaY fj1:�'WiiR;�T1�'�'! r,���l:�e:, 1t�C' 1�I :+:1f�;,�i ��1;;��n ;��at��, n�.��r� r �r�� � . t x � t� ::� � �r : :�. t� c� � •��> � � ;� ,� �� � w �, a � � � a f 11.7� iUt:? :��r �i 1:'1 i�'1 1�+1�dr3 :'3_a c, ,� i1�C� 2i�G3 ?{�e:�� �t;a ti.:i w;�� v�wU ll,� l' L�' 1x7+� 9�tf� t.11� �Y'�;' �r.�J lulbtl 3;u.i . 117fi�. yc)+� �.t;�i �:�t� l.l:' i,i:l4!i �S� `•� � i 1 4�i $�'j 31 �.; �. . 4;; t u �� �, 4 Y ci /i tJ �� .� a 1v . 11i+' llqa 1��u 1:s>. �:�r; 1tils�a� ��:,, l I � 2.14G 1t7bA �Mc�4 �1� .s1►� �ii417 ? �X ?=!T;�l. �'f���7i'�� ����1%^ ��+�'.`5 13=,�:�x la r'. �.27� 1V'�[y i,�','� � 31;� al.i :;(:lahl. 1U1�.N c��I �f � r7� �' '. � '� h7 y �' w� R 1• i! ' 1 , � ��+ i� � 1 y� ��.� 1 N 1: G. LI ?i � �'L �.i �I ;'J K r' e� .�Ci'++ lf}Q �'f�U t�!'� cri� 4�,i�/� 1b�i .S 1' '"> i:i t'D b 3 tt �:'! y „� t� 4 :� s' �: :? 0�`S $ `r rS A � l"��O �b?_ '�c'u ��4i� y:�2 Ny�"� +��.i `� :�' :: a fi� 3 5 fi ;1 :� 2�" 7 3;' p '� 0 ti 4 1 Ci i Ci l� ~°:; �� ra C� (� ':, i 3 ; h�, i'.: r► w�+ d� ,� t� T r� tat: rt>ti �'i': 1x4 ;��+ �Ut��i xw :,� rr � � i f �,� i� l� �.�1 �. �'� � L; � �r c: .1 "" � U i"! di "�' r�" � , fiu�i; s�3f� �-,�.� ��,� �<�'� ����1 ll'+' � '4 . �3 �: w r: �: �, ! .t L' 1 .1 �� �% i� �i li � i i' , :, r, 1i � �r���tx �5P► '��'� c1i ,�t�' �►v�:� 11r" 1��'.JT�I. f"r��.���� Fi.�f1 %'�%t} r�?1'� 1r �> ,.�t1�> 335 �I�iE� y�,�+ .��teq,� :sLLJh�'l. `.i"D�4 r�b �x����� ���IAa-��tr;� u-�tt' � � <:�� :��� �s�� ��: i�4 �:,� �o�a :ij, '.' 1 '>r�r: �7A '�.sy T=��a lc>�, 4��,4� 17c, .S 1 f=`) i � l5 i 1 t: �i .� 4',r J+4 �' � ii �S �i ' 1 r_' u i �;,3� ��d `�-�F� �1�: r:��� 4v�� +Rt• :, � �,ti2 432 iy>� �:t�0 < ^ t� ��d4 ': � o I ����' 3f�5 't�l j�+, ;�.� �4v�il �r� �' 1 ��. �� x `�i l 7 ': �.3 3 1 ��� �;� l h rs � U t� q �� •, '� 1 t� �1 1'F:5 :iC�1 1'.,. 1• � '�U�4 H�+ `� 1 t: .� `_° :s 4� :� t� 1 i;, �:* �. r� 5� w S� � i� _`� `, �+� 1 t�-a� 311 1°aii �-`�l. l�l `�i�;���1 �a 1 1 i '� .i �' �, i 3 I c� b �" t� M� ts r. +� �e �� � :� a Ti.)7AL P"tf:�C�• EUR ly7ti 43bI�+ 1i." 1 bai 466 `;�� ��:� >;;t� :�(:Uht, au�,�1 ,�.3 ��.� F' F' ��, t? t�v i'] � i' ti �'� A S T ('��+ i�'r Q t) �-. i N�) 1.� ii r�, t� �a �,� �� ��. UiJF'VSI I IUN CODES BLANK - F'IF't,LINt 2- TANK CARS OH BAHC;t 4- l.l HI.IJLH 1 IIVIa vi�. o- 5cuirvicrv i r� i i�rv p- Jnnvi �i� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- O'rHEF2 AND/OR COMBINAT�ON 9- SCRUBBER OIL �+�s��ia�. �y7�. :fi�T�=rC�r c�� F�ac,,k 1� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS, NO.we��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEAUGAS-MCF FIELD �PERATOR Mo = eonn CU�aU. Mov. GATH. LEASE U F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gq�. OVER sA�. LIMIT PROD. LIFT y�,;���'.1�.i.ln ��lUfi� (�:1(7l:):+1'V�') �.�C+�>c, 71�a .<�,.�'7.4��1� ;���AN�N (�'FCp9d GAf i lc►Q�� 5U{l aAs�f.' RCI�VFI. �IIL ���"�'A?JY �T�;�31�� t1 '.? t1 1; � ��i t� i i y' `,n '" � i 7' 6' �' r a�. �.,, � 1 i 1`:a `�i 1 x�' � ;F i� a 3� t�� ;� :i �,J f.' �I U '� j � �+ r � Z t' i� �, % �3 � '". c.'" a: '-' � � �.� � ,� '.'S 4 i i a�� :Si �i% i�G ri<: G.�c%u �`J � 1 x�" 3+. a�,�� 1-�.� auu�) rti •; 1 l�y ��a lr�-� :�5� c,;��Ut� ,�,� � i i`�' � i �4�'M C�+�H C�IJ�� l ,r i � � {�, �� 2 � ! �: a '��' ±�+� ,� '.'` �i G3 i_! V :i j .� �J rti 3 � i� :e J� 1�:i ��' .7 f.� �' t7 ii i. r `; 1 l :" 1" ta 4' i_' .} ` � :i ,� '� `i � f? l � �.� t�:� r e t; � i�� 1.. �� ��y � ��. i ' k� � li "� 4� "' j'ti ���i�A�. ��t��s Fs�� i�7r� =,rb � �t ;;�: wr t�v�? an� cr��,-t�'x r�r�. �+�r�����Y � ��,.7,,-� ,� ;'� �� �=� +� ,�'� � � x�; �� r; Y , .� , ;, � � ., � i� � � �- t_� � ; �,� •� . , �.' r' t' j • � �:J '�' �' 7 . � �,t� ���'7�. �; IJ ��� w "� . �, '� �'PT. 'i Ci � < �� T . ;5 .0 t.�i�T . y ;i) �tt�T. :. t� .: � �� t� T . 11 �) Nf'T. ,�'�;Tr:,t_ ;�`�"�i• �' '`: � :�7i� t�t �,a ����) (tF'�. ia' �CGE�r��s1' l.;Il„ CO"�Pq!'`"`( ``,r��*'+4('� �ar,c� �� =,!cC�sr�y, ,�� �. � �a. a. �r4:,r�t� ���t7. ���� �v�� ��� ��_: -������. f���1 ra� ���.�;r�It�l;y' �eE;S('��1fiGfS I�1C. ���r��;;:�i, t�(1�1?!�f (�A�i�?�'TT� J. 7. 1 .3 1:,`, r;u c k lr �. l:�,. 4t: `a� i 3 3+�« ad3 1�.� 1�+� w'�.�a 1 .�J 3 ..� �(} ;� y �' 4' 1 1? y 4 c.� `, t1 1 � .3 :� tl i3 3 � �,� �"., 1 �; �� 1 +a S� � `� t� U 1 `; 3 �1i� �,� ,+1 1�r: 1a;•:� �►�:hit � �DISPOSII�ION CODES BLANK - PIPELINE 2- THNK CAHS UFt 13HK15t 4-i.i n�v�r� i ii�� ��� �- ���. ����.�. � r. ���. . .. -.,..��.� �.�� 7— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL hNIVUAI. 1v7� �ISir ICT G� t'Au! 1.� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS f FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� c�siNCHE,nocns-nncF OPERATOR Mo.= LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn Cutwu. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. ��t.Vr�'T 1�.<��:� Gtil ;�P° Tr; �t��_�� «�qf7R�f,1� !?�.$�IU�Ci".S I'JC:. �9y(j�� t;�) iTj I1F�;/ {�;�Q �A t�;A;�Rt:TT, ,J� T• / �t,T t, ", };;,� ;) �a £i Y�i 1 G C i.? �� A � l� U 1 T :i ��lu �g lt5 ic:, �o� ) 1 �.y � j r 1( t �� �:i t� C`- .: 4 G+'�.i °.i j `.+ ,� :� :1 il y � 1 ;� C 1 `�, 5 1 �. �, � _� �:� Q i `' t� 3 31� �H �� � �"; ; u��:aJ 11 j ?a�� T� 3�y :�<y uyL�� 1 1'l1T�l. Nrt�ai�, F",jf? �yy� r,f�� 1�? '+ "�1's d2 3U1 .�41 ►Hntil Nn`aU 1 ta:)�'I i:,r����; l�� 1 �ar,� iCT lt��, �7� �t`� 13r:�u ; �� u;�(� �� 1t;4 I1S 1'<:':� l,�bt�U j .s ;. �Zi lta l�l 5�s �� 1ti���� � �+ '-� 1�� 15y t;tb � 1 �.+1 1:�uu0 1 ti 4 'y�T IQT �� 1':� li:,� 15�UU 1 �.i �, Z 1 � 3 i� " `' 1 �;� 15 Q C� 0 i 7 �,2T 18? i7'b lt'�" l�t+� 15yt1U 1 � `.�7T 1T2 173 1C7' luT 15St�J I �' �f ` D�r 4�i �+3 l��y l J�� l:iUuJ ; � �O r ;;�7% 1TR 1t�� 1(�a l�.�a 15�ua � 1� I �� l! l W O i 4� l.' ,l �� S l J V V V � "��7qt, ;�y;';,j. F,J� i���; l�+Tµ a1' c: �,?7 �c;.� R'� `_ c':,` r,Ar,kT la`,:��J 1 ti�Lv�'�T. f'ASt tt;�+..7R�;��Tt7w�) lr•��'� 3t3� MC1�Cnjt:F► w. A•� Jf?• `i't'a0�+:� q?(1`�i Ai��CHiCltia. C. S. ; ilyi�� � �i�.� 32y y��,.il 7�,,•,r � p �!�u c.,5 � FC�,ti�;; Tf.� s't5 3V 1-1 !N, Tt;T�I. i��rt7t�). F`tlR l�j�'�3 �:t i: �+t^r�+�.�'.Ll. 151b{� At�a C.iF�T���G�'AGG (F'c;TTiT) 140a�► '��3�; Ct;NT��VILIE, ir100D�3INE:? tbi0C1 9t?�} �AKF �i�1PJ?:'L �7Ii. CiIMPRP�Y i3"331�? 0?�G''a ►+i:LL�'�A�� i�`�y��' �;., 1 a 3S"� 7a �'�`��` oh7' �;�r�ot) r,�a; �'. i aiA j3 1(`� iW� jlt7 %�417 �t1tiG � 1 I?7 6? �''`�' �.ut bbt�0 �•�,, ;a � yt; �� 1 rt} c, � •� 3 b+�l?U �y J "e 1 y i Sq 1".,�'. �';� .�96t�vi7 5ti,� � � 1 �+� '.?� � - . c:!�'a pG�.'rl) �i ��:) .+.��v.����v�vI.VUCJ tlLHIVI'�'YIYCLLIIVG C'IHIV1'tl./-1FiJVKI3HKlat 4'l.lY[I�VLF1111V1�V�L O'JGUIIVIGIVIHIIVIV 2$-jKIIVIUIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINAT�ON 9- SCRUBBER OIL �4NNUAl. I97+� i�I51�<ICT �l� FAG"t 14 OIL PRODUCTION LEDGER ` RAILROAD COMMISSION OF TEXAS t FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� cnsirv�HEaocAs MCF OPERATOR Mo.= LEASE v F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMu. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. �, �: �� f F rf Y I 1_ l. �� ( ,� i.l `J ti' �'-� I �V f�� ) 1 �> P : � c. 'a �� �! � � i � :� I t�a S f:1"� / I.AKC �iONF.L f;j�, CO�iRArIY at�����, i.�' 't -��� / n�n: n Hi�Llk'�+�� l.+N I T r? �_ � T P 1 �� 3+� 1 r'7 h? Ff rao':+? lb`.+r cs i U3 �i� 1�'f� i�t obta0 2t�w� � ��, t� 1 -7 �- P �sac;o 3�r:� lU i 43 G5 17r. ��+ �'+ :16bU 4llw7 � 1 ; VG F;;� z�r iya ���.►� 31��a T,.,T�l. :'^;:';). F�taR ld7�a 7�'3 I� I �r�i h�� .:,�c•= :,r:; ;,CI�nL r.•a;.�0 �TaT C.nA�')L.f.� tH�t,l,) 1dB9U 2yC► :NANf1LFR tRrl�?E:SSA) lb�!yC� `�G��? ;'nA+V�I..F;Fi, 5,ti• fN�qE�$SA) lt;t3��t, �t�t� F�AUL.�QN��Rr �E:N'NQN E.. 'r?(�3'�Ct ol���q CC?TTFN UNiT Tf1TAl P�'�1!:t. F'��� 2�7;�5 , �'t c,�-T �►;.iat 1�ti Ft.f�ti; j i;nl�,�!'�LF"t�� S�• (r�pti�ITICI��) 14+�+�6 5t9r, t;�aS�'rC�l EXPl.3:1f�AT?r���, IhC ,��:•���C „�;�.:.�, .�;Y;�,,J,:�, 1 1 �.�,;., �'�.i? �I3 417 r�] r 1G�,1c� ny i � 3 �,�,;, 4+��i 'r i �!+1 ;��1 ! atiu;� ��• i s 1 1� � f� 5 3 5 ` u 7 t� ti �ti ;� y t, .i � i b b 10 ?' �� .a R� i i;;,�� 4r.3 �(G �"�� ?r fN� iGCi�>�.) ��til 1 4•'*'`� �ljV i':Y 4f:�`., 4f�i? 1G61G �'�:� r ; ti,-�C; ��>9 Tt %� 3 lu��'.�U N, .� ? ; �� �� � p 5 v j�' 3 91 � _,1 �* 1 c� t�, l b r� t� :: ���, 1 <<��� ai1 ���,1 �a� :+ y ldai� ����� �� ; 4�� � :�33 Ic-i7 T�'�: r ��c �UOt�U y�, 1L1 1 �# tf _i44 i�'i! .j�t,}�+ � u4 jt)6�.l5 :ir.al 1 1 l ��'' 314 6`..5 .� t�� ,•. I 0 0 t 0 t� �, � T�__Tdt. N.?'�'�'• �JF: 1�7� ue£54 I%' 1 N�t, 2TS 7�� �.��. �.'��., t-it� 1 lbulb �; „ r,r�"'�yl�`Yi��i�C� (ClJYTGrJ VA�,LFY ) �7q?.,i SCa;; MCCf1�'NIC� .)t�, x GP� Cfl���. „?��1��„, t:��'��ty 'sn�l�� ,�5�'�r 1 a ' ::F'1 . �1 1 �7u�� �ji�4 �`. % c'`� c 7 C:�#l;0 C.�UU 1 I ;rti�� ?15;� -�j� 1'''� !t}y 214«0 43�'� � � C� +;,! �'T� f' +> +9 4 2 C; 5+ % 4`' 4 4!i �; 1 c' 1 c.' iJ U� 12 `! 1 4 7 I r.� ,- :) �' 12 4 6 1, i'. �`� 4.� � 1 �! 4 ii Q 2`� �� � � 1 �,t;�;; 1234 14.�3 ['. l �: r 1�i�UU 24..µ /" 1 a , , „o � ; 1 3 t 3 , � r , `.! � _ '� . 1 j • r� �, t ) ir i ,� % 'DISPOSITION CODES E3LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BAF2GE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL •iNNUAL ly7r ��IST��:ICGf C+5 F�uE. 1�, � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' n,o.we��s OIL-BARRELS oi� c,nsirvcF�E��cns-MCF FIELD OPERATOR nno.= LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnOv. GATN. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. ;'•1f ,!r'1'�'i�i�.'I (f�'7�'f�'� Vz��,i,.z:Y) I�'µ;:t �;?�'? ;,it�a I-�'��:�J ��cc�����cx r�t�, � c��;� �a+�F-. �r�i�a<s�:: cc+;rz a=�F�:� �)�'?�,ti i�Atl"� �;5�'At-. / !!`�Y 1 t';1�L� i�.'2ti .�'t:#a �+1 '�� ic:+��U ��e+:.� �� r �'i���` :�'t+��� .���` t'�.it a}�° l`�e'`�i3 17' i? �. tJ � 1'�.� l.3 i 1'3 �^. �� � 1 7� 1 r� :; 1,< Cr �� +�t ,��: t,� � 3 U U� 11 � ��r�1�•} 2I33 ��1t; �11 +�� i �'�;�s%+U �"�:+1�� �i',I�i�l. t'+t��i,-• }��,I�; j, a%�y �x�`. 1r' R' J�,2���` f�'S"S� �(��t�� i�'�'t:; 1G", .�l.L:f`l,. ��V:;1.;�1 ,���`��a,' �.;� � t ��, F" �,�F:'�?Al, lAt�:'!i �AN� �'f.;fiAE. ��".)�. 6'tJR T�T �ti ::r o �,C.' ',r,T� t� ;;r; Y�- wCU►�L ��.�,, � �; i��•n��; CFt�;�K ( r�C'+l#:]f�T�i�: ) 1 �+f1TY `�Gt� �,��..JAT ��vACqTt)f.ri) �.�*.'�+J7 �..�� ,i ?Sf:Y, �!'1Vti�F� ��1.• � at�. �n�Pnt:i ;,���t�, �'qYs��:t�I;,��, �� �� � ��i ;,q��, ;? �(a t�f'T. �� �-� tl ►� �' T . c� � l7 0"� �� ?' . ',a , !� ,� ;� �. . �, ��, iJ �' �' T . � � � ; K� �� r� �r . �. t.� c� a � �� � ,, 1:> ';! t� � 7 4+ fl � S,i ;' t.? st' �i � G� :''- i' i� i:' %�/ � �i � 1 i ��'J �-' i� ��� r + ; �, �4i t J V�l i �� ; i � ,�1 ±» f' i d `�_! .,) � f` �.3 �"' i �d �T �". � ,'' i �' � � ,� 1� r ,S l. ' i k ht lr 1 r� :1 ��l;a V �t,F"dY�`sICK! �• �• .� i� 1! T.A L P' �i :� i� a N ra Ft 1 ��+ T�•, = 9 �,�' % 1'� �?� a(;�' T. ��' �� rt r� 1 t-'� ,, ,� ,Y 1; �d r� � il F' t� � S �l �J t< L s" 'a T �� �: • r: �� ;r ;;1;,5;,.� r�14��,� rA�tJ7� � 1 1 �! . 1' �7 E'l.k c:l� �r,:`��•a a3+:.�. r" 1 �' 3 i�• , t; ; r t� ,� t' ;} l t i t� �+ t u U i7 1 y � �, 3��� w� i�� 1�:: uc,��tl 1 �, } 1 ��.� ta3 1'.t;;::, �.r,:� ��UGt� i `.i 1 � � �4 .3 � � 1 " � r' � � ,:' � 4 b �.1� 11 li � ,� � :,: R� `.� 1 l:' ; t r(� c?� 1 ��`� i �;r U i� a r'� `.; :, � � ! iC'� Gi1 Cr�+� c:��� 4C��iS.1�� 4qY,i �� ? 2 l�r� p� 1;�7 1�1' i�;i 4t,!iC��� kl�,�'a �+ .� 2 l,? t� �� i r�� 1 r y �+ � ti G� 1 1�' .� �+► ] t.+ 4y ! 3 �: �+ 2 � l ,� 7 1 ��� T w c� �; .� �J � � ` ,' UIJF'VJI I IVN CUDtS BLHNK -�IF'tLINL "L - I HIVK CHKJ UI-f tSHKldt v- �.�ni..v�r� i ii.� vi� v-.��v�����_�. � r. i�viv o- ar.���� v�� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL A�f N lJ A 4. 19 T;.� �.1 S 7 r��: I G� t;, ; t' � �� �.. � t, OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' NO.We��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGFlS�MCF FIELD �PERATOR Mo = eoM cU�vtU. pnov. GATH. LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER s,a�. LIMIT PROD. LIFT ;:,al�' (�+AC�T�C�1) 1�3�7 :��3 �tl�i � Tt��; !E:'(�l r�ap i�!i� R�"'��lU�i:� ., 1°.� • r�4�< �, s,.+ r::?r .,�, 1 �lJ� ;�/ t �� � ,�e fi � -l.',, A i ' Y P .�, j J � . . � �"1 � � � ? i � �� ` % i 7` 4 a �1 �' � � � � i� t: `.� % `� � ri.'T'1i. F':t,� ). �'.�i'. �:+7,'� ;.�'7 S%� ;' � i;,,�� i tS t:'�� ,�: a�? r't. h� 2 �+u`.7t: t7 c,�, r: �zr ���;�,rt� r�rr) a����r �Ey� �,�;r�Riq�h' Ik�'Sr''�ff�r�f `�, Z';�;. r��ya��::r� i� C,� � �'� � �"�i C' � �� i `� � � . 1 ' � �y ' N. F� � ����,�, �: .�, r� �'� ��� u i ;:' . 1 s, : fi 1��, ti A:� t. 1+ r.; :� i� 4 i� ; i i�' 1';fy :�ci Y7 t :!"`s' `�it'0 1 �k � �', � ° G 3 s: ? �=� � i r,� :� 4 l; +! 1 � � 3 ��. h 1: r� l r' i 1 F� �' 1� r{ 5 y t� G 1 � � l�,i� j2a �1 3 :�1 3 .�AL� t % . ;;��'� ;;�, '.�`y f 4 t�;x :.a',t,U 1 .1 � � 1�� %?�i 1�"� �LiY 'J�:)C1 y f� i' i��-� 3� ��' i 4 �' `;► ii l% :� j 1(.� � lrti �1 j�:� ia5l `iSt�O 1 11 �° 2;•;� �n ! r� nt� �� a4uu z Tf"i'�l. �''��iJ. f�'lJh 14�?� T+:�t:� 1�? t�.�'�> ���5 1��+- 1tr4 t'tr,,�;1 '"�'a?�!a 1 '�;;���) 1�9�►7 OU1 ,a � �, 7 � � � +•' I L'� I t�I G G � . �� l �; :� Y-: �� �) .a �r� ,1'� , G? ; � T `� A � � t � 7 ,,� {, 1.3 xi � �.� c� i r� N i %'� �1 1 `, `_� � 1 t an,� 1�►u 1r��' lrt. 1nh l�uU i s ]_ "2�' 1�� �:�� ;?2i �1] 1�'�a t °� i :`1{r 1:�1 1�r ,�:t4:� r:yti 1`;�� j �, 1 . 1 7 1 T5 •� �� `<`r y� i'��� 1 +� 1 {2t� 144 lt1 Tt �'� :"��;i� 1 �' � �1� 13a �1•: �12 1�,5� i ''� t �' 1 7 15 � �� �, i` ,� f:' �:K C t�- ��+ 1°i 7 U 1 7� � s' 1 3� �. di � � � � � ''. :: � " �'j 1 '".1 ti �.i 1 �.+� I c17 1?4 1;]7 �'t"'�' X_',i( 1`_,Jl% 1 l 1 1 r I'` 1 1? �::s'� 1�' �� l•�' �, 1:',� Cl 1 T i�'i A! �' ����.� .� i,a g�� t�,� 7'� l�`'> 1 1� � � 1��" 1 p:� �'.a u I'� r l"", 7 t; u h L r' 1'� :� � 1 C��Q' ] Ct�K�,� 1 � :?I T' �,C�� �� � .�:�� t',a0 i 1 i - r, � i<� t5 ��, ;� :� t. z; ;i �, .� i�. v�) 1 ,� 3 :� .� 1 �,1 y� � � a � r; f c: �.� � 15'� �:J 1 � 2 � .S �� ,� 1 C r' f� `� � s' / .: : C: ;/ 1 .a +1 ti i '� 1 •: 11 i 1 f1 t, .:' f> �K � k� � la q �:�.� `� xJ 1 UibF'VSI I-ION CODES BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS UH t3HKC:;t µ-�-� n�-��r+� ���� ��� - 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL A�J!Vt��L. 1�7H t�I;�T�'IGT U� r��k 1i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS � rvo.we��s OIL-BARRELS oi� cnsirvcF�EAoc,ns MCF FIELD �PERATOR nno.= LEASE c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. :��.� i«9�r ani .:r .�� ����ri ;.'LTa U=�1'1.1.,ING f�'�. �1.�3�L. t;t� *I ����� / tinn-.1 t��1Kr;o ! ; �^;T 1 ':.i� ;�lta �`:� .. a I',�l�U t r 1 ,S t; � ;�,r rg e.! l; .S � 1 t: .i �"� 1.�i `� U 1 1 '3� 1 ?f: 7 - t,�+ i'S� ��.� 1�'i� 1 ",� i. .i�.tr7 1 UO ��h(' a r.� 1,�� 15'vU 1 � c'� 1 + 1�? � ts'� �' `:� � 1�' 7 i' 7 15 � u 2 i + � .i (; t% L° .j � -�'.� �7 ti 1 ,'7 � � �'� "�: 1 �) l� � 1 �r,�r�,� r>,-ar-,. r��F� i���3 �a,�� a� � 3��; ��r .:..i ��e Gr��� �.�.�r<�r� iti�u ; ` ,�.� � M. ��rt...c, .,A. �, �� 1 �% 4�I6 �rjU '.'6! t?T c'.il �iVU l '' r'' �+�`� ��>L ,��;! �`.�1 �:':�4 i:,r,�l� ] :s r ac�� �1s '�.�y 1''w 1,:-T s1GU 1 k . t?��- AG� 1•.�1 3�+6 :��G ,i�!UiJ 1 y :% ��s2 aoe �70 it��� ;��c 31�u i t� � f�6'� 3Es2 37� ��a I",1 11�1 3UUt� 1 r � �,�r �,R� :�T� 1�a 1��, si�,u 1 r� � ��z 36A .�r�., �{,� �e�� s��u � Y .� �r+� 3u� _,re i'rr i�T souo i t�� <� �,,� 3r�3 �c�� i��7 �-�r �roa 1 i � � �o� ae� s���+ ��a �:: � ��oo � T''T:,t_ �'�ij�t:J. ��)f' ]v7�� ���3a 1�' � F.�? 3�'r� ?:3 i'.1b ��1,, ';!'r�r' 31��tt 1 lEy,i�lfl-� N,F_:SLIRJRC�J� I�+IC� -,p����r'1 4�a^.:' �{;7.�-�,,��v. �:,NIt.�A� t � 3r�' iTa a�� `'4 �.��� Slv� ; ;-�' :�� ��1h P�4 �?3 .ic a 1-aUG 1 � � _il'a' 366 ��1�_' 27r clr 31U0 1 � ;2 h:�C� µ7� +�w3 3�r� <<,b ;idUt� 1 �, 1 t�"1.�� u41 h53 �q� 1u4 31UQ � � 2 t,+�);i p4y u�ts 1t,7 ld! ju�'0 1 � c� �'l!�-� Qd�� ���' G�/�! �t��4 .jlV� j "► % �.2+� 397 �3i� �`� Z` :: J14U 1 `�+ � �rd'Q k��7 �,�`� :�N4 a:,�9 .�Ol%� 1 1�� :' 62U 5p� 5�33 1�'c� ;.�::cs S1�'U 1 xl ;�' nQCf ,��� 4�G c�'r c:�I .�UW� : T(]TAl P?i[l�)• fi/R 1�?rH uJT4 a� !,�'t� 4ti5 ��T a'.c:� i; , h'Fh"�1 s1�0 � o�p4r� ��,Rp«SI'�'�S uwjT w�• 1 ;� lr�e� ��,�, .'. fl i Pr ti 1 c' b � ti� j I, (� X r, Q �•-�� �-+� ,�v�v i.vu�..� o� i�r� - rirr_�.ii�t L- I HIVK C.NFtJ UK tSHFt�.t v- i.� n�,v�r, i iiv� vi� v iviv �y - JKIIVI UIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ANNU+�L. ,147r :;I�Th,IC�i 05 r�r�� lb 0 � OIL PRODUCTION LEDGER � RAILROAD COMMISSION OF TEXAS I FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAD GAS MCF LEASE U FLOW orHEA ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOn� CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�. ^�;!�s�� l�pa7 �rt�l ��r: �l+v �F'�?� -- f�qas kf.S�.�U�?C��i J�Vr� K43�`==� w(� �1 i iUfi;/ �'���� ��l���1-�5��'��a U;�JXT •;�' / ;r�T :; r, 1 C� b 1 F. b '� c.� 1� e� 1 t� �:� t� �t a ti b 1#� b I �, lb6 l�,b �1 {? 1!' ti 1 C� G �i ;y 1 t� Cr 1, r.', p iU L �h�:� jf.G 1 1 ir 1'' c, i w, b �`����, f°�iit`l• ���F7 � `/r�J �' Lr' tJ Z(:G �h0 h`► �••�• � (!Jt)'�� �'AY'�F, a�. r'. i 1 1~:�,� lU3 ��3 �: i> >7:1 1 t' 1 s`� '? 1 5; 5 1 y 4 c.'. .7 k �` 3�+ ; v 4 l :4 � :.�i`=` 1G�1 1a'� �?3b c:il� r�a^f i �, 1 ;�T�? l�,i� 20a �'°;:� � ,� vt� � �� i . r - ::�:yo z�� �:�� ��ii y�r:� � r, 1 a�'T!� 14�9 �:'1�> 1�4 lu4 ::�4� t t l �'l • v �r �% yT 'i5�7 t ?� �% l �� O �) ') .S /. .3 i "y'.,� � 'f 1 !� r�f i1 � ta i". i'J �.] " ii �i j ��� �1 '�r�"� 1��� 1tr��! at?s �i�ia �)�� i 11 l �� 7'ti� 1T'S 1G�J �c �a •,uQ a r[;TAL �'���);�. �Ca�? 1r�7H 1�>'a3 1.� l '�r� r�i� lc�`'� lr��.� 1�,� F��..�:�'�; Ka`�+� 1 ;� ,n:.-,�; N� ��;;crYl:�i F''• i.. 1 1 1 ��+ r�t, 1(�r� l��c� l��U 1 ,: � 1 1: � ;:., 7 �, T 1 t� �, ! t.; t� 1 v t� f� 1 .i 1 :•� �1 71 li C, ii.��, l:i`�Q 1 . , � 1 )�''' 1:?3 :� � �:r., l�:c 1�4°U 1 2 1��q i(+1 1 iCT 1f'�:' i��t,� 1 aa� 1 ta 1 1 i' �� l l� t; i+; �._, 15 L+ � 1 T 1 ;�� 1�;. 5 c, 4 1 1 1 1 1, l, I�:, 0 i '� 1 ]�� �>4 1 u 1 ,w �, 15�q i �, � ���r; 7l IG�,� ��c �� 1'�Ut� 1 a'� 1 l�x� 7� 51 . ''. v 15�+U 1 11 1 1��� C7 7}` .., ��'• 1�aG0 Y ��`;Tr�L t'����f�• �uR 1�7ti u�w 1; 1 ���n ����, �t, r'�: ;�v h't ^;���1 l�:s;7 1 �:w�''". �tit.;;Y"'!) l,,Vr.i 14� v�.�rv�iii�i��,VVL.� [}LHIVI'�-YIYC.LIIVC L-IHIVKl,H1iJVFftSHF(l�t 4-I.IFtI.VLH111VlaVIL V-JCUIIVItIVIHIlU1V N-SKIMUIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL +��INual 197t� i:IStktGT ci� Nr+�t 1S+ OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � NO.WELLS OIL-BARRELS oi� �AsirvcHEAocns-MCF OPERATOR nno.= LEASE v F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�� ,.,�'�7 <<�i,`-�Yi?) 1�.,y4' �47 ,Jp,� II: !�..i�! �(!��fia k���ClU�?G�;S� I*JC. FiA32:'`�0 t�f' ;'iT ;�ui�=�-z/ i��R� �t�'St7U��Ct�S, I�vC. ��3?,��n vt�?"�+ �'t;T�lrr'F';:��+°;]•�ar�;������� t�N?M� 1 i l.�. .;. 11E� �Gs3 r'�,a �����h _i � i�.^ �' ; I �.� t) 19 f� I t;� :� r: ':a .! 1 't': . .. : � t � k d I � ;� � 1 . �ti�� �� 11�' t'7t� c ' �; �;f�wG (U �t t ���� 1�� Zla �z2 ��t rynu iib `� 1 I:� `+ I`�: i13 .�'r1 ;�:%i .�i'46 i•a� h 1 I��i± � 1 1 I �:1 � � 1•� i�rtU � a ) )�ati iic., 113 �'�� �;�a' tl,��fa lAa � i 1:�:3 �il ]lI �'« � <<)L' t�146 ��1 �' t ��rfli �3� ltl i%c: 73'1� ry�+�7 �".-� i U 1 r' A i? �1 d �='�' j c: h% �1 �+1 l5 •, •a 12 r`��{:� � 1.I�a c.� w� �� (�,;,U 7�!Tpl PK�!). FtJ'? 1�'T=, ��?k1 1� 1 ;,«;. I�� i:��c, l:�r l;��t�Cr� c�:%4h 1��, i:�J��l !MURNIS SFJ.� 1e9AT 2tsa ::;�+i� (R{�r��SSA 11YLli Li1. ) 1��'�'�T k?,h CLr:M�[1 1��r9��C+ �17°�7 I.IVj�iG5T��d {"t AL, ��NIT 1 1 I�,� 3n l�i: I"sv lwy4k 1 ,�' 1 i 4t� Ti e:,�`7 x,7 1,i�14o 1 � 1 1F,� y(? ;�4� �'<�I 14v�42 1 � 1�C� t) i�_ � lq,, l�t.� �w�c�u •� ; 1!�"? �.j' 1r':i 's'�`.% 1N�w� 1 t� I 1`:��� t;7 :�1�+ .'s1W t4kt,0 1 I l 1'�`> � 1 �'. .� l'J 1:1,� 14�4� 1 ,+, 7 t:�`i ..{i; �1T �11 1N,�i 1 r� l I:���� t�;a ���� 1 ;�u 1 1 kwo� i lU 1 1?j� 20 �'�'r' �C �:l 1vy+�2 1 11 1 3,�r� 7'S 1?t I�[ � ur�o�J i T';TAL t��t')i). G-�r� lcaT�a 71? 1�' ] 1�4 ?�, `l�c ;c�+:' :,�4nL 14��4d 1 �:L+�!�,I tSUi�MCt,��tKSvit�L� i 14y4T �S2 c;r�i„T�, �ar�tl.t,r�vc; c��. - � ,�-}r� C'1 i`.rn +1�;�y^•'�J1 .)• 1 1 �X� �1(i i'Y_•i ;�'�!i .'�'j4 �`r(.r�'1 � �' I �; ��5� :.':�3 2�r, .'rC1 �`a�,o 1 :i 1 . r�° 31R, F'�i a-�� .��� s��c,�:� l � 1 �o'� ��v rt;e ��il =,f,l s�,-+A � `� I ;� T�' 2 tit 6 `, �`� l t, 'c 1 r, ,�: �•, b ti 1 n 1 .it��• �'43 �'!;i 13�: 1 i� .i:;:�J 1 v�.�r-v.�i i �vi� LvIJtJ tSLHIVK - rirtLiivt L- I F11VK I.HKJ VF( tSHF(L;L '� -�-�ni-���-+� ��`+u lli� o- J�viivi�.iv i fa i �viV 25 - SKIM UIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL AyNUAI, �9Ir �.�I'�Tt�I(.7 C7� F'A�k 10 FIELD UPERATOR LEASE ;i''�1i� C .`iU''��-1..�r. �K�� IL.I.E' ) �,.� f�, T� I> h` i L�, �"W 6i 1; i�; • {yZ�� � +:?"r?�<1Sr �� r����i�,,. w'��5;���1• F�...l�'' '� �?.5 �,� �..a r:.. �� ��, i�'' i� k" w�i T 3' T �� �. � r? i') +. � . � �.; u i � i 't �7 � �� � � � �� '� �� 7 1 �. "i ) i i.� .'.A ( I' � } 't;��i ,{ ��?; , . '�:�r' a �,�7 i n��, �-�:� �..Iv�',,,�,t;rli��o t�,� �i� �, ���, vF� � - — __----- MO.x — c� F�ow orHEN ALLOW. 1'�Y +? �r, 7�^ '4'•' , li �` i i s�; .1 t_ 2��: f t�1 .i�� •' �4!° uT � +ik :.�% � i���, � i � l� ['� � i f 7 �` t1 i 3�i, ,� "� 1 .:� �.i ♦ 1 1 � � � �� `�1� �,� � .'J1d1 � � i'iCd 1 1 #, r ;s a ��1r $9 6 ,C�. 1 �l � i "'' 1 t �� � i�>��. 7 1 �' i r � � 1 :-' 1 T °� t � 1 �� lia i ;'lI �� 1 :'1�' 'tF•7:i ' .' ; ;=�7 1 �.a � �d :� '� . fi r s} .i r_' ' : b �i � � � � �� °) i`p�„ '� �' c` �s ts r , },�n , � r t, �j y �� . 7 i; 1 `' E I.i U � I. 1 ,. „�ti � ':� . �� , r; i :� � t� � �� 1 i � �' �� f � Z��r i 1 ; 1 i; t} j : � :i � 1 1 ;� �, , . _ _ . . , „�.�r,�;�, . OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PROU. DISPOSITIONS EOnn BAL. ��d 2bt� ��,.r :sGE, 1 S'i Sl i� t"� Q 1 �� ��wC 1 3 t� I�w 1 �'r► i:'� 1 : E> 1 �"' t �� 1:� 1 c� ? 1:3�1 �: _� i W }:4 5i'fs ':, �� 1 'i � 7 ur'� ���r �1 Ei 5 �i i' 1 �710 �a 3 � +� 3 � �r 1 1G3 1 "c' ?' �`: 4 � ti cx �,� : `/'4r i� .� ie . rr _ e� j �'t ;> l' �i Jf r .� �` �'% ,� 1 �:. � F.' m f�{l�: ., � P� C; (, P� - � ` � � f t� y�r , ;. r1� 1 �- �4 � tl � 1 l .'� 1 9 �:. j �. t, �` i .�c',� 1t,4 cf u �, 1.3r c �', �r � y f �a 4 �,e �: �� r ,:� .i1,; .. +' �� X i'Y: � �� �� � t t, 1 :� RAILROAD COMMISSION OF TEXl1S OIL CASINGf-iEAD GAS M(;F II �unnu. nnov. GATH. LIMIT PROD. L II--t I OVER �A� 3!'•n`. � '..i5 �1 a� i �„ 'P („i a:?�:C� Li��..�ti��' �„ ,� � 1 r i ,�., b 1 :: / �, � ,Er i �� 1 `> �� i l �� iS.3 11' L;i4 lr'•'h1.r" .. .. � i:�.� i � d� � '� 1 .: %� �. + t; �� r i.`h� i :i �+ :: r, �: .ii`f �: t, i� , r � r.. �: a �, x j f: 3 � ;•:; ! ^ �! � ' .) .1 , t:: h y �t�,� ,3i�kv 3�C:�h� 3i �� .���Cti� 1",`�t� t �; �� u ������ 1•,.:�1 t '7 J i�,��� i �s'�'J 17�J i`�GIJ 1 �,_�u 1 ; �.. � U � ` .; (�1 L :1 �. li c: a: ` � U �;� � : �� waeUV r.'�'�G ��.uJ i' �� ' �) ��� ,� ; �.l �:�;f��J �w; U �.jH:%U � � :; u , .��,� .i'•; :. 4 S ;�c�±� s :� c� .; : C> �.S *I)ISPOSI�TION CODES BLANK - PIP�LINE. 2- TANK CAf2S OR BARGE 4- CI RCULAT ING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NEl" OIL FROM TANKy EANy ry, LOST 7-(7THER HND/OR COMBINATION 9- SC�t UBBER QIL �1 !`� 1� �l {� �., 1�) T� ��i 1� t!*: �1 t� �� t' r; l.� C r: 1 FIELD �PERATOR LEASE u��� t �aU���•�i.a�tKSv Il�k.," ) �Jf'L1'� U�?ILI,T�It� C�?. fa�3'�? l.1vt�;G:�r ir,, �.• ; � t�,T,a�. ���;.�,:�. r�,R l���s ,,,,,r,��,;,,�,�Ti� Cl1�P�EVM' l� �:� �» ty � ri "i (,t t`� � C}'� T�;i',�L �';t�":i. �`;a�? ���T� �,��ri�t,•. �lr �JU�^C�,Sr I�1C. ►, ,:,� ���� v.��i�a�AL►. � � � 1 �1 �... � f1 { I �l 7 • � :,1 3� ! N %� �,.� .; j q ., r� � ; ���, ;�} �: � � K. . "' � t, . OIL PRODUCTION LEDGER � rvo.w�i_i_s OIL - BARRELS MO.= � F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS 1u447 ���'�� �JP, I� !a! �� �:�ti�ry �;cti : � � �uf��r / . arafi t'� i Z L'� ?� 4' 3 "" �a T 1 i C.' t^ t.' :`f �'� r +�� Z 1�� 1^T �'`� �� 1 ��'�� T� ����' 1:a 1 12�+ iC2 a� 1 1 L' �:; 1 Q� �, 7 � � � � i� c;' }, � �) :G it+iy 'a i� wt�,��a�,t) � / �T r':i'� Cf i FS �b „y i7 ;? 2 `:i 3 a? 3 `.:� � .-'' �? 's: :s �^ `�b�� �?1� �'v7 � 2 c:i i':% � 3 ? � �, (� ,.� ;r' ':i �$ �" ,�� (�'S � � �' � 1' `%T��� ��3� ��� 7 � '� !3 �' 'S �''S "+ j' �, 'c' `�t3� 4�2 "j�' �� � '�r� �rP �+a� 1 U �� 'i E3'� '� �,!� `' � `� ii ;� �rr� �c,� �+�� °;�:,71 1� �' 5tS�� w3?. ��t,; �,i� �t'''iti � i� tj � j �� �� �� `) tJ !7 i� r {� ,� ,� �� � � �,a �; �: n c� '• F": ':F 1 :� 1 �±F> ?L� ,� � �, �r `, .i �: (: ��� :+ `�; 1 ry i: � K, �'! 1t�►• ��7 �z � `, � 3 'c' i x� � �,�.a C;b?`.y ��� '� ;� t- f�`ik G -, t.� ,� T ;� �tc'� 4r4 t� � �► bf:`.� � :,; T RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GFlS - MCF Mov. GA-iH. I LIMIT I PROD. I LIF"f BAL. � it � 1 S �', nY �J 1 � } �? .� +�Y :i ;� zr:r.; svr,� �i�'a' �:�uQ s' e : � ��� ,� ��+ ts Fi �.� f �:,�u i?�?4 L�'�t'�,Lf�' .��,�t�y `;w� 7,.�� G �� �� % i i> C� � ��J i'�,�b ��; 76��U c��aq r�,�t� , ; i.+ ( f� h� i7 .:7L 7r:�6 4:'� �v.34 s� i° s� ,� ;_� 4 � t> >.: 4 .i i:� h ti c: `� .i;.kt� t: ,;w L,� h� C r�' 3��;� �i> i k-� !. r� ���� 1 �i,�l�: ��".3 EY]� N .�t ' �, ti . .� •� i'.: 4� 1 ��;. v 1 "f)I ;F'OSI�I�ION CODES F3LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BP.RGF: 4- CI RCULA-I�INCd OIL 6- SGDIM�.NTA TION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEl" OIL 1=- ROM l ANK CLEANIN(' 5- LOST !- OTHER AND/OR COMBINFITION 9- SCRUBBER OIL ArdraUa� i�a7t° i�IaY�'IC�' �5 � r�,'�k �`� .. ,_.,.,�, � � � � � �� � �"UISF'OSI�l�IpN CODES BLANK - PIPE_LINf_: 2- TANK CARS OR F3ARC3I.�_ 4- CI HCULATING OIL b- btUIIVItIV I H I IVIV a- SKiivi c�iL 1 TRUCKS 3- NET OIL FF{pM TANK CL ANING ,5 - LOSl 7- OTHER AND/OR COMBINATION SC�2UBBER OIL A�iN11�I,.. 147F i.'�1�a�'s�'IC'f U�y �+�GC. �:� ...r��..: . FIELD OPERATOR LEASE u►n'�If°A►JA (�MAI.Lt��� �i..�'{% t�IL �, GASs I4�1C� t7i�t3�7 t;4tG�,I!V5. J• t;• ftiTa�L �'t�lJU. �'taR 2�?l�� �31 �, U !; i��(SuNr J. !��, k TAL. �il�i�5{_ (�,^f4�?(1� F�„ik�' �.,i�r? +�) � '.� .� ,ij �,1 �, f? �' � �I ql Z . M� . t�!T�L �'�sn'�. ��.;d� 1 �>T%� �,1;�3��3 �"i;�'A�S � No w�i_�s MO.= � F�ow oTHEH ALLOW. ����f."�°.� ���� w{��''r �� �,�� G?1 x1�T �:f.� 'iI UE:i.I/ / ' �iv� �i��l ��? 1? 77'i i � �a �? lr� �b� s 1 t� �► Q 3 � 1� �9t� `a l � �t 0 3 c� 1 �� :� � � r � f� � o � �� ��� ��� �i 1 ts 3 +� �� �(a 1� uy�' l Y :� �� c.'. �1:w ��' rlCa� � �. � � 4� s., ti 1 i �tYu i 11 55� k l � `i s� t. �� � 1 � � r G li ��C i l 1 �a � '' �� I i �5� '� 11 `��� 1.0 i 1 ":'Sr �i �� �a� � .� P,5 k/ � Y.� � 1 � i ."] � 1 � :; u 1 � f ��f ,i r ;i �01 � T 33� •� I .'� �� � � r ��� r � ��� �, � :� a : `� ?' :i 3' i« f i,t�; OIL PRODUCTION �EDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. —� I.I IxI c� c* S 3T 6U 1 1 t� b2 q5 �T i�� e� �7 �� C� i 1 � �7 � �, 136 1 f, r� 11 t� �� a�r 117T 11� t� 7 iG? e� e �� 1 G� b w2 12� i�� 1 u c� b �i �s T �� T2 �t � � s� ;i OVE MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEX/','; OIL CASINGHEAD GAS - MCF I -- GATH. LIMIT PHOD. � � ' � , 1 a w t- t,� �« Y k �, x;', tJ 3i nI i�.�� 1�a�>��h 1�• � llo� A�1ta ::lut�fl �� �lr'c�;2 �; � � 1 � t��, U �' e' ��" 1 P c. � �,�► �i��z 11 � �lU�t1 �a �:.1Ic�2 �;� <; 1 v t, t7 a�: 3 rr r r� r�� t � 1 r r� 2 �r 1 C� .i �'e .� f7 �i'�c �labii �i.� {��k�a �,:, �1�r�u ` � �ri t: :i u 3 6 =.a i:�o� � ��u �: sa sti ' �: �k.3b a c'�:b�`� ' i' �:'.iK3U � 7' �:°��; J �`„ rc ;.r�9,� �'3�.�� jC';i,i �iv�b��i i,:� l U<J 3� .� li;a41A , �i t / i+ �' U k7 I,:.Ra1W � ;; 1it;:�� 3 t� ��i 4 1 A i;,� �, 1 c;� r�► I 4 :�� Yr:..�� �� 1�,:.i�a "DI>PO�II�ION Cr)nl�-.5 F3L_ANK - PIPELINE 2- TANK C,4R5 OR f3!\F2GL 4- CI F2CULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM l ANK CL NINC' - LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ��I�Vi.lAi. 1�'%� !aISFTin�G� �� r,:.�r ��� � � � • � ^UI`SPr)51-1-ION CC)�)C`5 BLANK - PIPF_LWf_ 2� TANK CARS OR BARGF: 4-(:I RCULATING OIL b- St1�IMtJV I H I IUIV u- 5r�iivi �i� 1-. TRUCKS 3-NGT OIL FR(�M TANK N LOST /- OTHF R AND/OR COMBINATION SC UHBER OIL �, �v �i u � � r 9 i r� i� f� �� ��'�� �� � � � � � � FIELD OPERATOR LEASE u �' :� I � A �+1 !�. { `a `� A l, l. �'l .v ) ��pM� nz�, � uA�, �;�c;. t>1p�',`:i4 kij�l�Iqi�x)�i�:fR`r rti. c,. f�;Tn�l. �-;:�3�). �'�:�'�ti � �;rit, ;,�;��R; {';i�.�,.�;J�s �'A7 T�;r+;l.. �rty:�,a, �`.Je7 1 ��7:� ,�iir� �_?zl.i. k1. �. '�'�1T+�L, Pr�����?. '��7� 2 �+�+,� ;� ti ;�:� ;.��L i� CrA� Ci1��'• �)'x�� �? � t..q;..j� j �ar�j1: OIL PRODUCTION LEDGER rvo wei.i_s OIL - BARRELS o�� M��= Eonn CUMU. nnOv. GATH � F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSI�TIONS BAL. OVER �A�� ;�t.2i� � `�+')i. �l'�►� ��v �f�/ ��1.:�r� 7 CC- iTI JtJ�U/ i a��r RAILROAD COMMISSION OF TEXA�; CASINGI-IEAD GAS MCF LIMIT PROD. � ! I�-T: . ,� ��a ���� �t:� �?�i 1 Fh � x r � 1 r �f.�u�.� 11 �ja [��(i �I� 1.;:h 1'�a l°':1 ��P�4t� 1�s'•� i'r,' :�:g T1:� 1°�:� 1i``� 1�.�� �^.� r'r r���t �'b�:i�;! 1 p�c� p i'i I T er�,y6 r:' a 1,✓ �� � i 1 f 6��Ei � a� r� {� 1! 1 F ta e� '�r fi � ;, } � t:� p r; :� �'> .� �, �, :� : � i� `-� td i � � c: � ? � '3 �' ''a 6 A � 5 ti +iS � �' � 6 ti i .: `� d ".� ;., '; (i �� �:. U 7" v Ic'� �5 r`�+ �f`� bc,"vb r,1 t� 1 i". M �s t 1 :° 1 6 b�r b =a 2 � �; � i � f: `l t: l �p +� ; () lu �s 1�� lu � z ��! Ac��+t� �1 i�'t? 0 `1 ,] E,warO az`. ia.� u x�'� 3 �'� �4 r� tt�SY �t�`��ci Y *� t 3 l;' 1 l' r� �� l�f i. :� c� � �� � � � ra 1 r ). / ':� � �ar i� � t� � � a � / { � 1 i 1 ( �i � 1� if �t e7 � �� � ! � �} ;� �' 2 :� '° w � , , -' 1 i �. y�_ � j x� i� �, �;� 4�,; t� U �,:� 7 I :" ua s 'y �, ;r :, � ,, h � t� r� �� t :� �.; � � � g. (,:���!5? I 3 �' 4 t� �,ti (; ``: �, 1 ', I : v:� r' :i �r` � u � e�. �'' ;�i ' � .i 4 :, 3 b s � ,��l:S r.q c T :'.', 9v �Ut`iC �e j ,.' GI i�� ij °j ,: � �� :. �i � +i �', kr � ;.y � w M � �y 7 [, y ,1 �.! '� .; c" � �s ,3 t� M! i: � 6� 1�; 2 . . ,.' ,;.� �I �.i �: la f ,�' ,r� (� i`. C^ t� I' �.` � f:: �' �� .i �� �:� f. "I)ISI��r)��;I-T ICJN (.:t)DF`; C3LANK - PIPELINF_ 2- TANK CAF25 (:]R BARGL 4- CI RCULA-iINCG OIL 6- SEDIMENI ATION 8- SKIM Ull.. 1�� TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CLEHNW(' 5- LOST /- OTHE R�\ND/OR COMBINATION 9- SCHUHBER OIL �„y�1u�t� ��7t�� t.)I�T3�AC'�' �:;�,, r�,h�.� ��r� � � � i FIELD OPERATOR LEASE ,.�a'+�rCaSNA C5�'+�l.L�,';) r� z i fa IJ t� i1 �!.. �; ta li S C i.' �i `'' • ')a=�.:�^� ii�,,r';tS����;.i�Fa r ..:, � � 4 !� i a r � : � ♦ � � «i !"� � `l' I �l t ����];�; 3,i "��.ltra�':3i'� �1' �:.� T w �. � • t ;"+ , ) . � �f i �t a �:a �' +�f r_a a +:7 t �� t., a ✓. ��; . ���I . f . r��'���. f'�r_ii). � :.1i�' �'17rt ;�4NF ;k�)i F�tl� ►�♦ "�`�I��S Ctii[1K�,'s�Y, �C�tir"�sT w�. "DISPO51 I�ION C(�DFS BLANK - PIP�LINE 1 -TRUCKS A'd�Vl1Al.. �,+�lF C7 NO.WELLS MO.= (� FLOW OTHEH qLLOW. ;4�(}',`�'y�.� `' �?t-° Li�i Ii� )C t?/ i; , ° ^� �3 :'� l C t� ' l �. + l � : f i ?e,T " .! ✓' !� , �� 3 �4��' i `.:S � ;� A Rt � 1 .� r� � d F (' ,.� i� �. a'� � t", �i ?' . i i �3 � � C. it , :� 1 �e :� k , �t +.> � 1 ;� .i a L � +�� r i �a � pti i � -� �f i '1 � Y i +a 1 y :i � 1 1 :� �' t;'� �+ i } 1 '� �s 1 :�� � �: ' ;' :� (; :� . c3:° � t: t`a �a '� �' c; r (s r' G �% 7' ;a t� �' � t.' ti �' `j � �;:i 1ti � ��, zr � h� `a �, j ;r_ :? � �; f''�4�M��' 2 s al ,� ., �+�. a s 31 � :� 3'i ~a .� 31 OIL PRODUCTION LEDGER 01 L - BARRELS PROU. �- DISPOSITIONS —� �—� .`'.� i� S4 r� 3 �a �7 7� f! !`, ,3 ,� �; �� � �„: �Y ti: t� 1� 1� � fy 61 rb «� 2? � C� 3 � h A u t, 7 a ;� 2-TANKCARSOF2BA62G� 4-CIRCULATINGOIL 3- NET OIL FROM TANK CL E:ANING �- LOST i_�ISTnXti" r�5 ��, Y ;� t ` i� � 6 - SEDIMGNTATION 7 - OTHFR AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXF+`; OIL CASINGHEAD GFlS MCF MOV. GATH. LIMIT PROD. L.-�`_T . I BAL. ,, °a��"� � �� ti,. t�lD 1<.� ::�J�� i''a �F-,41U ity !•"r r�� l �:a2� i�i �'uf � :'i k? ♦ �',l A a„� � , � Ci l �d �� 1r,�J 1�► lnfk �'� i �S �C.� � ;•> 7' 16 � � ��� rF�ru 1 «1 lt.�c'U 1� Ic:/� ic; 1c:c'�J ? µ t� t:. �< �° 1 i a;�o �o �� ���� :��, ,s�l�c, ;� � .i :� +� �? �';, ,�24iJ ,i� �;j4r,i at> 3��� �� �,; 3 � ,� �; '�G .� ��+�i 1 �d'�0 i k � 3 +t� C'I 'r� .sx NO � l,.� L: I' 'r M` i +i � 4� ��S r, 8 - SKIM OIL 9 - SC:F2UBk3ER OIL E' F'• �n k, ... � . �. _. a� „� � � • OIL PRODUCTION �EDGER �� T RAILROAD COMMISSION OF TEXASI rvO.wei.�s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS MCF FIELD OPERATOR Mo.= — LEASE c� F��w �rHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT 6AL. OVER BAL. C�a�tSI�A;JA tS`�AI.Lnr1) �•?�:,F{r'�; tJp . . ____ _— ` � t� ra �,v E t� � .;Snfii��1� f�f�;' N. ti�43�.��' +.0 Tj �11F�{/ �()1�?�i f.'�tZ�:sti:Y� t�'�l>�t.�i'i �t� / l,VT tt �� 3,: �U 7� f� lt,i J 1 r -3 :.;1 1{� �: f� ,.�e l r, � 4 1 f� � 31 lp �;; ley� 1 �l 3 3�� '� '1� �� S_ ��'JLQ 1 ii1 � .�1 �; ". ;4a It�Tu 1 11 + it� ;�(� `.:� °�`; 1c,:U i Tt;TqL i+�('3Ci. F"'1r? l�i�, 14v 1� � 3� 2,� �l':7 '.`,P Sr.���;�t la��E , K.�. J. �1T1 lil. ,�'��, i;it►Cr;i2 t?0���'h +�+' 1+;�+j, K�TF: U• 1 �'• I:� '`� 13 :�� 1 i? r,'. �� r� �� 4 k� � iC' 1 3 , Z�' :? �3 us 7'l_ ?1 ��1;� I k t, �:iU 2!� �`� 1�3 �+3 1�.��'^� i ��, n� :� # l y�i ! � t� �e r� �, u 1��U +� b l h ::• 33� li1 7w ry lµ'ic,0 i ,�; 3b1 F0 '"C "� 1�UCfy 1 ;i '`S 341 3 _>3 ac' i� ! auGb i ;� h 3�(� =ti ��7 7 1u5� 0 1 1� 5 �aT 17 i; �, i�.,u 1:���b i 11 :� 33t-} 67 l71 1� 1 14ac;0 1 T(�TA1. ►'l��,la. ��J�' 147�s :iMS 12 i� �µ1 1H ra� 3b .� ��� :��,�ah' 1'�Je�d 1 �� 1 ? '-i 4 f� i l � �i `y �r J • ' � • ♦ .1 t� � 1 1 � � ` 7 t. � 1 �: �� �;; l t. 10 ,:4 �y yb 4r. 1 :i �� Q �u �c� 7t� 7:.b �, 33C;, � r�> >�� 1 y l 1 34U � �U 3u1 r�� ��� ;r7 1171ii i r, i t,� :�13 �i 15 ,:. �� 1 ;� c s� 1 1:i �+ 4) " 1 i? t; •'� t :! J: 1 �I i.� a 0 � :�:� i 4 :iG 1 `� 1 �7 1 � t+ 1 �+ t�� �+ � �1 �, ,� � i lt� ]u 15'� 7� � r. _�: lai4 i I 11 ii1 f5t� V ��'`' >5 �b�U � i't�T�L N�t��i;. F?1r� iN7!s �:��� t� 1C? 1�`� t;A J�; �y S��r,ar �,�,�v 1 �1�` 3 t,�i��;�:�;';, J� ':�, J�'.� '"`�• 1 1 , �`c �" ��0 i 1 1 �; b l' i' r> (: 1 3 �� t: f; i `1 .. . 1 t: ,:ti ��� �� �.�c>� � ��,�v �� �ut.�� BLHNK - NINtLINt 2- TANK CARS OR BAF2U1. 4- I:IKI.ULH 1 IIVG VIL b- 5tuiiwe.rv i r� i iurv 8- SKINI Vi� 1- TRUCKS 3-NET OIL FROM TANK Nj�C'� USLOST /-OTHFR AND/OR COMBINAI-ION ��4�UBBELO�IL !�NlVUAL �47f� [)�,S�i�r1 „� � � • � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROA� COMMISSION OF TEXAS FIELD � N�.wE��s OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEADGAS MCF `, � ` , ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eOnn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFi LEA c� F�ow orHeN BAL OVER BAL. i t�r�S TC A+�iA C S�AII '�) �':,,:� �,�(� uF�. iN i�(�� ` µ -- :i. J. �)i�, C�7. t�?C. 114t.�7�2 GC': i 1`UF:I:! O1?��3 E.'!?�*;S► J. tJ.r J� .� �� � /'h�T 4 3 t�� [� �+ '( �.� a` i t, �r: �:1 'a 3i 4 �r bi lt��� ��> 1 ,� t� � n t': r, �:. � a �� �� 7 1 1 �' `� 1 �> a 1 � 1 1 %' w'� �' G !' i 4 � y I 20 ��� �t; 14 i 1+;� 1 S1 �? �w �+� 1tr%u 1 1 1 1 �+� 15 ''-; �� '; �� 1 �� Cl t fi!"'TAL �`��f"sLa. F�aF; 1�7� �i, 1� 1 3a � ..,� �.� ;,i;r•.�t- Io�"u i c;ar;�:� �;r�IT+a. JA°�f � 1 :3� ,15� �4' Ilv llr, t �,i1 i k' 1 �.� � 1 S'� l::j � 1 t+� � l T " 4 H 1°, 1 l � � 1 7� g5 1?�+ i�0 •;�"L 17:�2 1 4 1 ?%t.� 1(3R ��� 1 t.l ?k �7 �'t.kp r � i ��4 �bu i�� F,� ��� �a�� i f� i �rc; �iu i�� �,� ��� 3�wo 7 1 c7� 11S Tl �.:4. :;� .i���� ,► '3 1 !T�' t;2 l4� ;�' s�+ .f�wn t �+ 2 2TU a1 "I4 .�i �•'i.� j1�,0 , �c� : Jrv �ct3 r7 �.i �,l 3.iWd � �� i �rc� T4 �� `� 3�No � rr�Ta�l. P��:�). FC��^ �v7a 1�t�94 1� � ��;� la� r`= r�. �: ��:�t.N s.�H� 1 ;a,,,,r�a ���F;�,, ,�. �. i � ►��r. �' 0 NNT. ."1 atJ kNT. y tl f;t'T. `.� � •� il F? F�'t . �� 4uG e�l G1'r. t.i�. C) 7 � a5�b 228 ��� •�" _ l�ra i �s i k�F 14f� ilu r�+ ;ti� 1�)'k 1 ; 1 c►+,(i 17ii ;:'�,1 %r.. ;-,. If,�:O 1 1'J 1 4tir� �Ca il'.� .�' �.,2 Ia!W 1 � 1 i 4�C� 1Gu la�' ::'�� -�H lt.c0 1 T;.1T;,�,,, I�r;r,t)• r;J�'•� 1y%�"� �J4{) 1e� � tf�.,f, �1fs `h 7fi -"U ��t,�.,i it�r4 j ;i�,�::�.► Jf1NN Si��:NCE� il �.�w��ay :� i'7 ,�t� '�� t.t,i"n M4 1 ��.4 [� �' L C��. e�Ue' � 1 "f)I5;1>(>SI f Ir)N Cf)DFS BLANK - PIPELINE 2- TF�NK CARS OR BARGE- 4- CI RCULA�(�ING (�II_ 6- S�DIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEl" OIL F ROM TANK CL �-AN G}. 5: LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION SC[� UBBER OIL ;ih����.��. ��%% �IISi�4��1 i�%�7 �i��f.. �V FIELD OPERATOR LEASE �;4�►�srca�,:� cs�,a�.���,�� n��,4a• Jt�Nr� Ss�E'svC�;d I�, tJ ! �' '' �► +i A U'� � k t'�!T�t. +' ��?��� F��' 1'd7±� ;.s d" A L r �:i �. �'� A l. �� �7 � �,A \,i �1 f � 1 MA � r.'� �.d � 1 T�;Tr���. �'^�Ci��. F.t.��' 1 ��7� ;�r �? f1li.. Ci��?Nt7�ATItJ�+ ;;t�.'7 'ti�7�t, L�::`;�'alh: 4: �' �t, OIL PRODUCTION LEDGER � rvo w���s OIL - BARRELS MQ = EOM v F�ow orHeH ALLOW. PHOU. DISPOSITIONS BA� :,�t,'�t'� `id;3� ��F> j.';`> I�.l�! r?�8;�t�u4 c:ti i� � 1iJ►:;;`/ / :�T 1 Ft �.} t�► ,� :�J �, �a 3 I t► � ;a t; � � , '-' � �; c� 3 1 �; fi �j `+yr T t 1 �.r 1 =�. 1.y Y �O..T �S 'i 9� 1' � 1i! � �r� ? i 1 '� `J �? � b b 1� �. �� a 3 i,.�ut��'�a i� i) �.' U 3 �i � � `i � !`a � r s) �% LI 'yF � �CJ i i � 1 • � {� ., �. i.� �'�� � i • 1 a ''a t] G' F' t• �7 1 �.' �. r" � ti t ; f, �'a t;' '-i e. 3 I .�� S . 1 c �, .� 1 =i i w; r� I 3�� °� � i � 1 �"i �� i �+� � 1 9 Y � `� +� l :il 5 �+ i 3 �'% '� '.0 l �1 � �� r� .� �' �.: :�J 4 �� �: � �c r` �; a ,� 7� x '. 4 �� �! 4% �i c, u� l: ., c� t �A !", � F f t � ,.. ' ;3 :., r3 F „ � �' r• �; �, :, RAILROAD COMMISSION OF TEXi`.''. OIL CASINGHEAD GAS - MCF :uMu. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT �� OVER BA� �" �)I ;POSI"I�ION Cr>UES BLANK - PIPELINF_ 2- TANK CARS OR BARC E 4- CI RCULA I�INCU OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM I�ANK CLEHNINC 5- LOSI- 7- OI�HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �r�MdU�t. 1�i� �:I�;T;:jt��' �+� r��•�� au � � � � � • � "DISP(�SI-f��ON CODES BLANK - PIPG.LINE 2- TF1NK CAF25 Of�t BARGL 4- CIRCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL y1-ry TRUCKS 3- NET OIL F ROM l ANK CLEYANING 5- LOST 7- Ol HER AND/OR COMBINATION 9- SC RUBBER OIL ���i��i%i� 4�l� (����1SCC��.� t?� �'�l%�, .'�1 ns . � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S rvow���s OIL BARRELS oi� cnsiNCHEnoaAs MCF FIELD OPERATOR Mo.= LEASE c� F�ow OTHER qLLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOv. GAiH. LIMIT PROD. IJFT BAL. OVER BA�� CiJ�'� i�` ANk � 5+'�LL,f1�v ) a�,`Es�'' `i `.��7f% �!�' � °�i �:C�! ,�4�Q��wr �. l..e tit t%�.�.1��> �:(?�iI .t3Eu/ t')?r� 1� �:, l, ;i�{:Juir� I I I 1� +��' /`;ivi' �:;, 1 ? 17 t►'� I �' �' �? e ;�' ¢' :�';,� :�� 2 1 > z r��� ��s .:r �,� �►��>� Y 1ti� 1 �1% c�3 ��i ]�t 1�.� '�vi'� t �i � �i�;, �,� i�� ��.� ks��� � � i i 1 � �, � �� �i � ♦ � �� � 4 '7� / AA 4. �� I 1 � 1 [ 1 � � ! 1 f' i ; l :t� �,; f� i i � ��' Y ,`,: i i 4`� � � CA4�T��t�wJ.1t��V�JN 1?�7��,� ()':i i`:a °i 1�-+ "1;w �;� �W) N 1 i 3� � 0 /' t's �' f: : a: L b T 4 I a? f ��- lt� Uti u� l sl�' a � 1 31 �� 7:; 1� � Ye�r'4 1. �� 1 :3�`� �`� r'd ��+; :'� 1��L� i `a I 31 t`� �, �. ,, u� 1 ca I K Y t� � ��� t 5 � r -' � 2�� u � 7 I 31 �5 3'" �:�� 3�:�: 1t,r4 l �� i :�1 lt3 .�r,� ;<, 1��4 1 y � �� c�.T �.; 1c.�'�a 1 1'�" 1 �1 �a T�,: 1'� 1�.r lal4 � i 1 1 3 �' 2 3 ��> ;�' � 1�.�, �' tJ 1 F i!?TAI.. P'rdr-l.:•• F'U�' ld7fii �sC'1r,� 1�? 1 3� c2 {'�+ :.0 .;t�( ,`.,�' 1hlu � �n.�tv� kz ,�€,3Trik.�t5 � �:�t+��C,. a . .. ���7�;c ��,;����TS. FL'�,Y�; � K; i�:'�+� 3i� �r .,. �,,;,�.� c �� �, 2 l.f ;� U 1� r, 1 I c c� U 4 i� 1 � � i�� 1� l.�r�� l��c; a�w� t � a d�'+.a ,�{� r� 1���� 1�;;t� a�►�:C) t �? i. , �. �I t� U � y ; a' ' � �} i1 �. , 1� �: .� ��� ; ,� ,:� � a 1 � � z � � +� �, �., � i !' `�, I�� �+ i Ll �_� 1 1 I.s 1 1.s t� 5� b 1 �� �; 1zy 3U 1l�;3 1::� ot��ib i ;� ri � � � iC i� � ! . � �' ,j iJ �i 'v � � i�i.? � � d` d'j i� ��'l "i •: 1 k' G� �'� a' G 6'91] i �� a��, �s� �` �� ��� s:�.����a � � r. T w!. !a 'r ��; �• t I.i ��i �t la c� .� .� _. x i� c, l C�l 4(3 1 �• �` t' �: I�. !.� C; t? i Lt������:?� r"� {'� !:i�,Eab(� �:) �l 1 y 4 .1;:, � �� r�,,1 ��� . � . i_ , � �� *� � � �iCa l i , 7 � �, � t: �r �.! i �' 3 r' �^ :'1 U ^`+ 1 1! 1 I 1� 4'3 ::� (� i , � � � r y �, ,.'t : r � �` . 'a fJ i.� ►�' 1 ui'>i'cJ�i I IUN CODES BLANK - PIPFLINE 2- TANK CHKS UIl tiHFtC.;t 4' l.l YtI.VLH i ii�u vi�_ o-��uiivr��� i r-� i iviv o-�r�irvi � 1 TRUCKS 3- N�T OIL F ROM 1�ANK CL �AN, NC 5- LOST 7- OTI�iER /aND/OR COMh31NATION 9- SCRUBBER,QIL �+v�Jt.��L 1U7: t.►Is�l'��iefi r��; f-,��k. sc _ � OIL PRODUCTION I�EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S' rvowE�.�s OIL-BARRELS oi� �FlsiNCF+E���ns MrF FIELD OPERATOR Mo.= -- -- FLOW OTHER EOM CUMU. MOV. C�ATH. LEASE v ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER ea�. LIMIT PROD. LI'r f , '�i �, � 1 M A !; iv i `� �� � L» L � 7 •`� ? ,� ., �,% j ; (} :�, • 1.1 !�s ,[ i'� i t. la � 4 N f� �t ti t a: • C� .'G ,", t:: (,'- ! t. l' f l a t� t_. / �7U� :Ju ��acks;;r,. ,�. �.. r � ;,;v � :s w'., �,� r`', ? k i k �;, c, �t 1 ;� � -a.� r , f;� �,r ,�� �_>�: � r �, � w{; �� }:,,� �., r; M;�uu � � � :� � �; � ,;: � -< ,, .; ,� �, � G� z i .; ; � .s �;� � r �� 4: : � :.3 �:;;� � � �.� � �: e � � �•� �- s r � r � � , c� �� � � 1) � 4r .� �} �,"j / � � . � : r ; �� i.. [� .i I 1 3 � t.� � � � - • � � £; �� U 1 T �,.'; T ;$ �, f�'' ;-t n �'a • � 1.! r', ? ,i 7 ;S r': kt i, t � _# y .i 2 �r i1 "� `� t� 1 +, 4 ;r •", f .. ' ;1 k , t' ..1.; �:' � i ,���;a-r� �.�G�Ct.�+�i�a,�.t...t�» � �� .�r �:r �� E� `� 7 `� �' � �; t �' i r, �, r � r �,; ;1 r 7 ta i: '' f ` l r � ;r T ri ( � r '') � I :,t {`} %' 7 i U ;, ' � % � � o � r �' T:.; i�t L t' r; �"' �' ��' �.,� rt 1�r 7�3 a� ��;� � r' �� � y r� ,��. �.. j �;ra,�j ;FIf'r J. �I. 1`'��`.''�,n ., ,� 7 :.7 .a (' �, ��^ Y S "f i } . .1. �,��x � 1 �,� � ��� .i � i�� ��� 1 , 7 {° J '„ ,. � s f� 1��,, 1 ��y . ,� t.� t 3 £s �_' �.; � ;, {� j' � .3 'i �s ��:r c� � � � i7 Fr F � ; � :� ;;' ` :i `.� C; :j �- (y M f� 7 , ,� � � H i,'1 �4p lI �i � ♦ .:1Lt N� / bc' '��) �'{''�. .�.��Ff1 °'4 �a r� 4 (7 F i-' ( � ,3 � ti ;: � c,�:: C1 ��rT. ,����:� 1�.1 w r.7 ;, f, r� I i :(:l F{PT. �, � , ��� j ,� �iil.;�N Y t' "� � �.. N r? � i� � � i.� ��t y :7 % `'i � ±i � i;. �:'� l.i -� h '� � � ��.-��'���� ���..��� I,UUtb 13LHNK - F'IF'tLIIVt 2- I HNK CHFiS VFt tSHFIUt v- �i rc�.v�.r� i ii�v vi�. - � � - ���� 7- TRUCKS 3- NET OIL f=� F20M TANK C �N1 Iy,C' b; LOST 7- nTHER AND/OR COMBINATION 9- SCR UBBFR OIL k', +V iV U A 4 j�'7 i 4�' I.:� �� I f+ 1 t, �i t? ►� t' �+ la C. .i S � � � • OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S FIELD � NowE��s OIL-BARRELS oi� cAsiNci��no�ns-MCF OPERATOR nno.2 LEASE c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn CUMU. pnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI 6AL. OVER BAL. ^;�i�t`a1'(:AivA. tS�'ALI.�?�i .►i?iti'� ��'tt? �uR•. ,C�i E.i;/ t;t1fFIEl.�?, �. H. 1h��F!^ (��?�:�r �iario-�F'Li., ''. C'. 1 i ��,`� � t,(➢ 1<'. ir .� 66`+b l � 3 14�i 1t5 i4 �'++ �r� uG��d 1 3 2 l�5"a 1�� 1«�� ��? . e•,c,�r4 1 � 1 1 5�� 1 14 1�7 1 1�: - l i�:; b y r� U l �,�.� 1 ����`; 4��� 14� bt ��d �bvb � t, 1 1�� �: I�?! 1:� y `� �� `: �� p ra +, 0 1 r 1 i5� iil �`�' s:`� �,�. a�vb i n 1 I�5 �:I �-; 1�'7 l;�°i ba�6 1 y � � � �i i ►i 4i i N % ' �1 ` 4 � Q :' � r lU 1 l�i� 1�'� 14� `,� �;, t,�Y6 1 �i z a�� i;:i r� . T ,, f �,4„� i Tt�T�,l. P:��1(:?• F:��' 1�7t� 1177' 1�' � 1�`.` 1G2 lu7 �,� �,, :,::ll�r t�bvb i �?laalf �'I�'RCk',� t�1�:l.E:��; t�l�r /F'F��/ i l �``'ii�' SSi s�i'c c��'�? 13;��,i', 1 �: 1 �,lb l�b ��'`� 1�'%'w i�.��! itU�o t 3 � �, �� �, �F � 3 � 1 �; i �� +.� i �., {; 1 ,s :� k � 1 u i ts 6'.+ 1�` !� 1 a;�: ��. k ;: t y 1 e v o o � `i 1 �t�G ?31 �'�'`- i'lti :..1(; i3:iy�? 1 Q � f> b�� c'� 1� �� c: � t'� ll i.'� i' <� ti � t, ,�(1 l� ,► T 1 tit5�� 1:.1 �t�► 1� T l��r lsj��c' I r4 l r,�� 192 a:.,,� ,�:i7 �.,i' 13:iy�! l y 1 C6� 2'�G 15� �7a �' . 1�: ;��(� � lU 1 b�2 17'H .11U 11�3 1�.i 1.�1',�' i 11 1 f�b�� 14t1 7�` G��7 ��:;1 lr'��,ap(i � T iT.+al. �'-��"�:1. �,��� 1�>7h ��lt� 1� 1 ����, 1T7 1.�� 1�t�, l ,+;,,�a�- t j.� •1 1 l.;�F"F' 1'F:l«��� N. Fi. �F,+�,%'ii� :lr;la.'A "t�"dT i'.`���pTF�� i..�• �• � �! �'�7 .�i5 4"'� `��� �vz:'� l �� ; i � r: � � � r'> 3 � �, a � .,, u �; � � , j � c`�% 1i,7 �i',f. ��,.��, JU'C.2 Y :� 3 :'i�j T� j rn a�'c' <<4't �ot�J i '> �' i.'l% D3 p,,� u-� '�OG2 1 '� 3 �? i i' � d�'�.i 1�X i� 4 r G� h t� i: 4 n a(l l r 3 `.l_17 �1 p, �: �,'.� �t,�� 1 `: 3 �?� �' aG � �4 :��'� .a%%� �u� � 1 y � ;'1� 1�+1 4t,• ��.y 4�;t�0 1 i�7 .� � 1 7 1 i 1 1�4 1! N lf � t5 �d 1 :i 4 L: � � 1� � i�1E` Li`� 1� , .1�. �; „�t1(.� .i' I,IU j �'DI�,!>�>SI I I��N CC)DI 5 pLANK - PIPELINE 2- TF\NK CARS OR BARUF. 4- CIRCULAI-ING OIL G- SEDIMENTATI(�N 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEr OIL FROM TANK CLEANIN ' 5- LOST /- OTHEF2 F�ND/OR COME3INATION 9-,SCHUBBER OIL �,;�N��At, lv7t� L+ISTt�IC� U5 h�at�E, 34 OIL PRODUCTION LEDGER FIELD OPERATOR Mo.= rvo wei_�s OIL BARRELS _ LEASE c� F�ow orHea ALLOW PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. U r? S� � �1 N l4 � S�� A(.1. r1,•�t � �! ::'. ,� i� �.J �r'C? G i� k�;} i 9'�t : f Lt f Li�,F�IFt,.�, ti. H. lc,•,r5t1 C(7 �Ti UF:°:,�/ QQbQR KENT f:�TATF-r R� j� / 1.,± T(.�T9�1. �'�'7(,. F�1�' 1�+7� 11�"� i? 2 �'l;r ��e ,�: c 4fl�,F Y� r�. �s. lr,/�tli1 G�t���i .;,.qti�.�,•Y �t�f�'jF��.R ; 1 t. � � +� � ri � � �`� �? .a 1 1 �' S 5 � `, ; � cF 1 2 � �a Ei l � �.� ` �:� 4 w 2� tl �, '7 1 I`:, '7 4 �, i� �1 �(} r G t� � (� RI 1 � C1 `S �i `.� �� �f �4 %' td �. ! y � ft � � � �� , ,� a�u �a ,,.-� �,�4 '� µ 32it ��j itN �i� � �24 ,� y9 7:� 1 1 .z 1� C� ;� 3 1 r c ?���ra� N�;�'�,�. ��z�� 1�7�1 , ahb 1�' 4 t"t.�+ �:;1 ��1 xt., ��ta`', 1CA►�A I�i)USTFSIIIL. FPd!'�,► I�vC � 1 r4�^':�() Q��?'aT a!I�P�ISE W'r F�. ;-�. T'�'1TAl N�4�i,�. F;J� 1�l7h i� 1{: KF 12"l•r; CfI�SICA�'iA P�"TRE7L�:Ur� C�1. 2iyit55 ���`�141 \,47�����1� ��• W• ��y~`�i~ ♦ � G;M � Ti�TKL 't�r�t:it)� �'i?� 1�+T`.i �(17"f., 4r�;�S, iitlNF.l."� J. UISI'(JSI I-If�N C(JDC.S � BLANK - PIPELINE 1 TRUCKS ���JlNUAI. Z�T�+ �' .i K �� <; T aa y �� �1 1 t;� 2 2 1 �' :� µ :� k �� y C: n 4 Q t; c, G �� w �� h t, ;:) �.J t� {1 lh 2- TF�NK CF�RS OR BARGI:. 4- CI RCULA���ING OIL 3- NEi OIL FROM l ANK CLt/�NING 5- LOSI- :.:1;�Tr�:ICT t!; 4M t� � u ts 48 �l � �� 4 ti u cs k ti ;' 4 6 - SEDIMENTFITION 7 - OTHER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S OIL CASINGf�1EAD GAS - MCF ��� I nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. �" �?I �i.s�i,^M� �;U�'� 3 � '.• t� c� . o 1 �-` ;r o v � i� :: tS OdYtS 1 J, `1 �i;;.;0 �' ".i G G'� � �a o4�,U 1'll� fib4l� ''�h Ubyb ll�' U4b� �'.� bG4C1 l; t� a++�,0 % b j11��,�f' GYi`'l� � 1 l 1 1 i 1 � t �� :�rr� . � zi;��u `'• � J .; i', :i �' �f ;J % s� �r �7 f 8 - SKIM OIL 9 -SCRUBBER OIL 1'Abt 3� 1 1 �, � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � NO WELLS OIL BARRELS oi� cnswcHEA�cAs MCF OPERATOR LEASE M� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOrtn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT () FLOw O7HER BAL. OVER BAL. _ �.i��:�I�A�VA <`ir�qL�.��w) ?• �3�-'3 `��.)i"t �►�� Ih� 1{.:D/ Ci1�i��GAhlA P� T�UL��i.IM G{7. 1��'��3`��i i:(1 �Tj IJt��.,'/ UQ7-7h AYF,'.'�S� �'��'At.�� J. /' �r•�T �� a i 1�p �� t'-� ��u 1�.,::0 1 7 � 1 �: t� '_i �9 �' F �" % � : d .� +� � l i'o u IY-I_, T0 i3 1`" �'`1 ,i3u#3 i 4 ca lk+.� 1u r•`� �,7 3t�aU 1 1�.� u I::s�, �, `.� �:��� 33��� i I 1 �� 1 r� �� p �, ;,. ,., ,f :s 1�� u l . Ti.'T�i. �'�;'?f:?. �;:!`{ 1�7� ��:`; l? a 1��.�; pr i 1 `�'� `;� �t,r.a�� 11 i'i " 1 �.; P'1,�� � �� � p �" t� '�:' �. Y s �� • �"'� � l (i 7 �t ,`j E� '� � 7k � r,�r 3 � a r�:�� t� 1 1 r� 4 1 µ r 3� 32 11� r 1i_,�:, l�Na : `.� % y � � C� �'i �' 3 l c�+ i 9 l�_� `..� '.� U c" � 1 fi i �+�` 7�i I a u 4".� L �, p �;,tai? 1 i � <1 "i 12 a� I .s `} � ;� 3 3 �^ l '�, v � � : a 7 v� 22a ��'y 3c 1r.�+ •i ��� �ui� 1 ;� � �i,. �7 y'� 'r.'�+ Ibl '1.3T N�:,bU i Y�, � 11� �Q ���,y a4 Y�r -1.�a ;.��� 1 li � if�� 4A �i 5 `7 ar'-t�U ! ��!Y�I.�.. "�"�ii..i• �lir� 14l� a �',tii� ir r �nC: T6 �,r; t{� .. j�.;�y:�i' ':• ii .: t� i �; �;17 � g s: �� �r �, v.� i C i�: C'? �s r� i.a a�a i T v � 1 ,_ U �� '� i!' r, : �j `!1 •7 1 .7 U "� i K' � r� IF� � k 1 `.��' t�y �r1 ` 4 '�U � 1.,��u 1 ':� 1 h� 5� u�, F:. �r2 �ca 1�� v A 6 i r, 4� H i� ' t� 1 c, , t� 1 � 1 a � i �., �� .� �� i �, r � �, �� �► x ^� � .` i) �` � `' � l f� i 4 `� 1 b��� 3 �' 4 �s'+ 1 i, t 0 j � i(; i �,� � �� �.�c, 1c�T� t 1 1 i ti`.� �'b '��' �4 Sjt l �c'i! 1 '"t'TAI. N�t!?i�. F�u? a�l�i ,�l�� 1� 1 r��° �'1 i:� c7 ;-T 5;�r,M'� 1�74 i �i)?�'�7 t: f �u`,� ALL`'d �q. � � .�.�y c k�i y`� � . � ,� �j Y �' �4 l� �'+ J � �•� l t� � r{ 1 4 %� 1�'� a �.) � y 1 � � ��� � :� �.:� t r � � :;. � : �, x .: �; - � ;- ��� .: � r� ��� u � ' UISPf�;I I ION Cr)C)ES pLANK - PIPELINE 2- THNK CAI-25 UR BARUL 4- CIRCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N�T OIL F HOM TANK CL N - LOST /- OT HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ,1NNUAl.. 197#� UISFi+�.f�`f C3�'S r A�� �c, FIELD pPERATOR LEASE ;,i�'�;aC:qM�A GSMAl�4.�F'i) �.�'l�iSIf.qPdA �'�'?'r?ill�llM �,i�i� �� j,7 � �. � � � �,� i'.. �`� �J / � �,.:.. � t. f w �t, r. r,;T�L �'r�i:��i). F �.J� 1 °�i7« � �.) % i, � f °'; i_e �,. i Mt +�") 1 J • " � • T s�, T q t. �' �; `? �:! « � � �:.� �� } ,��, � v, �1�'r�lt f�9';,aLTS►'�► �� ��� •A� T'�'T�,k�. ;'N(:�i;• F';J>� j ;«�7'.:°� i��?!� s,r�l.►-��7X�► c°. �'• No we��s MO.= c� r�ow OTHER ALLOW. e� � j i"'. j i '�➢ �i ) I�i . '�.J �'� � P`d :,� �.. 1✓ � 3,'Tt��;��; tl:� ��� j ,li1� �:'/ f � {�; T :7 Z `t � :y `,a ti i a�'a�� 7 3, � 4 � 5 r;;} � :> � (j �� �� � "y ct � �4 � f.i � ':+ iF G �'� I Y1 J� �?��' �t;:�T i�� t-. ��,�, � ;�: � ,� :, .� b 1 ;� i. s `:� d, ] �`s �, 6 ty I'aii + t., 1 '�'~a : � t� 1 �a `� �� �, 1 !� (: i � £'i � � � il r, ?��� T�+l" 1� (, la`.:j 1 � � ,,� J t� I i �� z � % '� 1 � �, i� 1;A i 9 . . �, � � ♦ � r�,� �1 �c t. � �� 1 �. t`, {',: i �. .3 4 OIL PRODUCTION LEDGER 01 L - BARRELS pHOD. DISPOSITIONS x �� j�17 �,' �.'! �7T �47 � �,r �7 1 t�, ts Uu iun �i �d II i. 3 �+'' 3 t3 rd � L. f� 5 >� h �' fr U 3� 60 +� ", ;,� �} i) i: �i I� u � 1� :� R'1 � ;� � 1 t� .�zti jr� RAILROAD COMMISSION OF TEXA",; OIL CASINGHEAD GAS MCF ��� — nU. nnov� GATH. L.IMIT PROU. LIF�I ER BAL. Ri �i C: KJ "" t': i. 4" ,.; 1 1 l.� �C � ' :��, j(!0 �' i3 �±�,1IU ?s a� ,:.;11U ��� ; �=��uU .�' 1.- .) w ./ � i �J 1 2�+ X l<r :� 4a � U(7 �• �: ;.�.�r.�,i �:-�ili� ii °`� . A; " ,S � 4 "' t; i.7 " .i :.1 1�; �i4 •1�� wi�% 1�'2 "'4', i` ..r.':i r: �: ;.� 7' �" n.i 7 it . A i �/ 4 ..1 :9 1 l�� � :3t i�,+ ta3lU � t ;l�' ';�:9%Q 9��r 1;+ <�1UJ �t � 2 �+ �. 3 I' t1 Yi+ �'+;i ?;lUV r�,y !,v �+:�,��- ��:3l�� M � �1 ►, - �� � -w u " +a � M � 'j;� '�1� �u l : � �+ "" u � ,. � �: r ; r� � 1 .r i ,i �' +; U 3 �; :� �e 3 :i � r; tJ �: �� � ..� L. " � 1., (�. 4? t� w l: 1'v �1 i j�' dl .. i: , �+ a; 4 � � � � � y� � • cf �: :3 ,� , `DISF'C)51 I IC)N C(�DES [3LANK - PIF'ELINE 2- TF�NK CARS OR BARG� 4- Cif-2CUL..ATING OIL 6- SEDIM�NTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOSI 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCF2UBBEFZ 4iIL ,��V�►Ut��. 1�Tr• :.�I�T^ iC� �'� �''���= i� 1 1 FIELD �PERATOR LEASE tif-'�;�ICANA i,�}1AL1.�:J�) Gt'J�SIC,�r�A p�"TRt�l.t.t�� Gt). ;���71? �;ILl.�;SPIF, C. k!, T(7?A!, °�ZC!L�• Ft.J� l�ti?� ��n'713 .�.1,. JAC�St]>� TF:ITaI. ►'r;Ct;1• �'i1��' '1�?Tt� �t��';r� L�'VE ► i)A'�A '�s. �'t.1T�l. I'�'1�). F'�1� 1v�7't3 �!(lil+� -� j�Fr L.1Vf.Y OIL PRODUCTION LEDGER c� N� wE��y OIL - BARRELS MO.= (J FLOW orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAI. ?';� ai � a `> � a t� r� � I r� �_ C} � 1 Y��55 Cf' �;TI �t.�Fta/ / aNi � � '3s�:, ��, 1 5 '� q�y�j r�Fy j',,v �a �c 4 5 +� ls L� 7 � 37': 31 '`" � s �r;� T� � � :i b �' �? � l �;� � '�7� T �1 � :�aU lt� ��`� }��? 3'l"c.' U c�� 1 �� � � 3 t� 4 Ct �j {) �+ C? � o � 1 !] `a U ; �.� r,� 11 0 J 1 e' t} 1 � e� p 3 1 �, '� �;j �,� � l,� � � l� r' i) ! 'r' ii i �� �� li h 1.� � 1 � 1 , {; 1 1 t� 1 �. %; .J 4� r, � c :� r; r �, ll t i. 7 t�: ? t� T �:. 7 t� 7c 7 :,• 7 t� %:: 7 :: t� 7 t; CI �i u C? 4� �� l� �� � �� f� G � �� c� �, 4d �; � �� t� � Ci RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS MCF __I nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIF�T BAL. l� ta �: ,.�. st ry 4 1�� ..bi �'W 75 �:`�i.:U ;t� �:ar�:>4 .,�, w:u7r,a a3 �`.,+��U ��' ��7��u r: �w �C �'/ � iJ Il ::r;ar.;�r Eal,:4 �7 �>1 �'% `=1 'r„'7 �y1 �7 wl :: T `3 1 ?,T �;1 �� r �, G 7 "+ I � T `;1 �fr -�i cT '1 �7 `��i ��it��F� �1 E� �1 ;;: �i� 4�+ `., 4 �+ !. r? y ,� �,, 54 a� � � Ff �f.� ��y i1` �y u�, �� q�: '�4 M� ';4 wL �l�� M � u�� �� �y�. �� ;,'4 I �a t;Gl it.�� ' UISI��)SI I�Ir)N Cr����- ; f3LANK - PIPELINE. 2- l ANK C/af25 OR BARUE 4- CIRCULATINCU OIL 6- SEDIMtN-THTION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- N�T OI L F f20M l ANK CLEANING 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �+VNUpI. 1 G7C� i� I ST�; I� � t)ry F���k. 3t� 1 FIELD OPERATOR LEASE .:]kSll' A�NA � �a��,4LL'l�" ) ;;ti�SiCA,`i�a P�-r���L�:l1M c:ca. aa��y �1cF. �,4r.Y ?I��T�I P��f���. f��.l� 197�a �r�1'lh �:TE.4vAt�T► �.• '+�r ESTATt.. r��j�L ��t.r�D. F:1R 1<?7c, {) � 7 1 +i F �i F'' �„ F. '( a � ♦ A • "' (., " "f��ii',�L ►'s��':"�. �'u!�? 1����T�i iiv? i 9 �i,'�.rV�;� �1�.�.�.'J �F�� � No we��s MO.= (� FLOW OTHEN ALLOV ,� c�.: ,:' i`.., �.� �� �J P� I r� E r/ 1%�t�`:>°i t,lj �TI �li�i:/ / ���a7 ,i � N � '.� 3 t, 3 �' .i ?3 3 � 1 i) 3 lI { �h 1� 1 c' � .s 1 �+ i `� 1 h 1 i ,; 2 � � �� I 11 1 i r; 1 � i �, � i �+ � � ;3 � 3 T ;� '� 3 ��+ :� 1 U .j l � :� a�I� l� 3 1 OIL PRODUCTION �EDGER OIL-BARRELS N�o�. oisPosrnoNs Eo"' BAL 1 {� �4 4 b i5 �i J � 3 U t) :7 12 10 � 2 iz � C 2 2 � ;� fl �.� � �� li i 4 (3 u2 3� �t 3 3J 5i 17 fl RAILROAD COMMISSION OF TEX/�;� p�� CASINGHEAU GFlS - MCF :UMU. m�Ov. GATN. LIMIT PROD.� LIFi. �� OVER BAL. � ir .�� I'.;4 77 t, !7 lc+�v:� �"1 1 lbl4 ''� 7 �n��u 1+��� I�':��' 1i��� �i��- :lt: ��/4 1 1�.. I 1 �� i<<: r. u lle: 11� lbr`y �lY 1 t`f li�.'�) 1�`d �. �. `+ :'a ;J i� a 1'' 1 b l 4 r'C y� ",'� �� N3 `;�1 � k `� 5 "' �'' 3 �+ �► i,� s � 3 �,:� ,, � f,', • � .� G `� c! '. a: �:' ��a4U • � `,� .��:�d '�t� �;o :�h�?3 `'�� `.�C ,��4CJ � � t.� �A � � .% cJ t,�� ��U .i��U ���` �:4 ��fE�•�t� �G`�'� e' ;:r j d � 4 �� i� i4 1 � c�w ��-�� �� :�fa •���� �,�i� � ; .s 1u�?1 �' . 4 .'�; j� {� �'`` 'iU1� i L � ! ..i �i i. % l �: 1 �.' 4t:c�U ��: �� '.',ui.� ` », `,4 µt�00 1+` 1i� �r1t,�r' �.u;�� s � j�:y •(�;�'�.� ' f�l �PC)SI I-ION C�)I�ES E3LANK - PIF'ELINE 2- TANK CP,RS OR BARGE 4- CI RCULA-(�ING OII_ 6- SEDIMEN�TATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM I�ANK CLEANING S- LOSI /- OTHER AND/OR COMBINA-iION 9- SCRUB6ER OIL a�I�vuAt. Y9Try �,i5Tr�1Gr f��, ra�,k 3v 1 I 1 1 1 FIELD OPERATOR LEASE l!F?����11�+11� ��j�1ALL"iti) 4E1N'4 ECfV�/i PF�.�'��1.€'ll��l ��.1� (�s�?'1� �!)�"���. �L.�LN.ha -l��. '�+"?T',aL pr��"t7 • F"�i�� � �?�.y ����,''�� +�i��i°S�T�C3?�� i. �4• ��� T`.;TAL P�f7ii. �;.e�� ���Tr; �}� �Y � ��Y► �?• {"• �r �, T a, l f� ; ; � � ! ? . i` �..i r � � �,� 7 M, rvo. w���s MO.= � F�ow ort�er� ALLOW Kt �"1 1:�, 'nl � r j b' r' � 1� �" 1�"i 1 I:.. ll l� T ?��:�5�� CCi .�T� I �iJF�.u/' / `� �id�" (� . :i � � �� �� � �' � {S [� � � �' :y 1 � �� � i � w � i� � � � �; � 1 :� � ' ���'7 1�? 3 i' � �' 3 �o > r, 'T � <� � �� � i1 l 1`� 1<? l � �� 3 i� `� I C� i � 1 � °� 1 ,� j ,.) 1 11 1 , ,'� l :-' 3 3 �` ra �' �; � i� �' �a r t� C' t, r� OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS x EOM BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXi\S p�� CASINGHEADGAS-MCF �__,_I CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. I.JFI 1 OVER BA� k: % i' �� 5+ " i`� 7,„. i`. �: �: fi ���� 1.� ;�� uw� •�,•,�� �:��;� ;�t, � ,��, -���=�> ���� ��b �il �1:"� lor� �v xc�'Cj �:+� l�i'w l`� 17 � lta/� <� r� Y�,�u r' �� y� i3 f c, t' �+ ��' �� 1�,�'{� 37 �/ 5'•.:i�;�f' l�i G �; �" Li 1 � uc �a r a, �l i iF r. e� 1 i' uz: �1 I � r• � 1 �' ��e: k1 l' u ;� +� 1 � ��, ; xd 1 T ..� � ia ;', ;f r: j / i �=;. , t�.'U �.� r�� J'�.li:�F' lt`.��? s.� .�C � � � j �! 3 ' i .4G a _ ;3 �s �� ;s r, 3 � ,s ,� . 1 a :� 3 �. I iy `���: 1t,�w c � i:� 1e74 � � ' � �-` X c: � � U t`'G h'�rp Y.a(+1 #' ! (, � i � ( � t' �,�r r l � ;, .�:;�� ;�,r'�i ^DISf'(�Sl�i-IC)N CODES 6LANK -PIPGLINE 2- TANK CARS OR C3ARGt 4-CIRCULA-1�ING OIL 6-SEDIM[N-iA�TION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL N1 NC 5- LOSI- 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER C�IL u. N N t1 � L 1<17 �, ta Y 5 ii' i t, �" U*� f° ��+ � `� �+ NO. WEI..LS F� OPERATOR LEASE Mv v F��w oTHER ALLOW '.;�';a IC �6P!A ( "�*�A1..i�f�aW } ;,�rp��,{'.:� "��)r, u�'t [�� �F=��i i.,!�7SICA�#A� P�:r��:�L�:�.;�q f;t�. 17c��,,,�:y ``C� �rd i�f�:it ����;'�3 F�dCaL1�t1 •»p,•� �A+�L�Y ",�" ;�r:�i�P' ,';?iai� i�r�':�(,?. F?�i� 1�7e� i! r, � T ;� n ,� �, t` v- fi. ; a ,,, ,. t,: l �:� ,a }, "!' w ,� �- ,� K, � '' ? 1 ''�?TAi. t'*Ea)�). ��1F? t�7+� ij � % ": �, � 1 ^ Y'� � # � R. '� 'v �1 3�; 1 '� '�S ii � T".`7T'al. �''�l1i..�► 1'i.i�' i�Tti �y�ia�+�„ `� P�T���. ��T�?f1Gi.UM C��F�. ;��j+:=��; ('►�ii��tC. �a �: � �; :., ta 7 �a ;t ii 21 :` 1. � � r:� � N , �a S zi � i -;) 3 1� �i�5 1�? 1�'14�t� i :� c� '.� �a ► �3 � ? � i' r' �b !s a. 4 L", ;�'r�u ;�' a� rh �� u �° G �" �nfi tb"5 1 �s d t rs �` j �i fr 1 ,r, U � � �+ i ti, �, i��;� OIL PRODUCTION LEDGER 01 L - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. . _- �x� 'a ,.�`T. F t���{ k}� ;; ;� ¢� d) �i fj ty :? E7 C� t� �� t� t.� L G tS I P� 2 1�1� Nr 5 liA �� 75 1 `• `'i 9 5� la3 1 �� �'a 152 13b �bh 17h � E' 2 i7h f :� 3 N`r ar u7 �, � u� u7 t.ti �' � i' aT � ;° �� +, � ;i l � � �i 1 .� 1 :� �. c..� r; �. x; 7 f . �� � I1% (_ w� RAILROAD COMMISSION OF TEXA`� _ __ OIL CASINGHEAD GAS MCF CUMU. nnOv. �Fl-�H. LIMIT PROD. LIi� 1 � OVER AA� ;,+ �� ��, ;,, i� i '� � e, I � �� l5 a� 4`5 '� i� �1. 1 � < ;. 15 � �. 1 � � �� �, `+ ..+. �, � �} 5 ;: A `a 31 � � 1 .J :3 �-' r'* �A (" %�� � i�J t 4' � ..7 F ! � w.'�y � t} •` .i � !�7 "'h�! c `> �` `� t. -,r r �: �,, � 11l c �, :. .t ��, .� F j''�f�Ct ltil'4 1f�F4 it��:� lt��y It.«'�? 1c�tu uc,�� w�{��� at,�� tar�; iJ Q i: 'w Q � ,� +� b6='6 Ob'�b C,4:;+.) `UIS!'USll�l�)N Ct>pE5 BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARC;E 4- CI RCULA-i�ING OIL 6- SEDIME.-N�I ATION 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- NET (�IL FROM TANK CL ANINC 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION �- SCRUBBER IL �NN�t�I. l�i'Et t�Ia�'1�:It:� t��"� r�,�t 4 « FIELD OPERATOR LEASE ��":aT�AN;� (�!�A�.L'.��t> ;:'s r:�. �;i���'�'a C�:wT�ad�„ NF.i�-r�L.F.tl�+ Ct���'. 1� �ii�i.�'� CNE,l�I:N i t.� P F�F ��. .`J ' i I,: ': � M '.. t� �.J i �.! f i i � �.i 1 ��' r:e `"� 1^.: !� j? . A . 7 �T�L f�rd:7;). �"�.�� 1��7c� �����3.:��� ��,f.,�t��;. L�at���, ��;i��. � �i�;��. F";�E�- � �,�7,:> ;��7] ::j ��r'''����'i�„ L • t. • NO.WELLS MO.= U FLOW OTHER ALLOW �?a '> i� i'� �� tJ Ch t r; E" �`� I 1��'t� C�' .zi u�.:t.>J f ' :!iil7 lt� i i' i� 1 3! ��.,�u A`:? 1 �? ♦ !'� � : ' � 1�... � � �' i % �+ � 1 � :� � � ; a :> � ?' , 1 � '3 e 1. � � �� � �� d k l X �� 1 1�?1 1� x. 1 t r � . � % i': � r � � r � '� � 1 t x� l T �' 7' �` 7 7 �+ I 7 � +1 �' 7 i 1 � ?' � ,., '�'.� t ;? ? ?' a ? r� t+ .'� ,' V 3 ,� ? u �� y �' 4M � '� '.� :�t �i �� ,� t.c �� F ji rJ �d :a. OIL PRODUCTION �EDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM _ BAL. —T— �*� ��x�� 1 � t� 1 �: 9 15� �r� 1 1 r' i �_� 1;�3 ��� � � r� i i it 1�3'� 1�0 1�7 � C� � tr 3 �s 31 �ac 65�T b t+ 8 71 �'i �u7 f�bl r�i� T+�b TGU � �` i 8bU 17 ia � lv `� 2 ts 5 \J 1 l �.1 1 � :i � P� OVER RAILROAD COMMISSION OF TEX!\S OIL CASINGHEAD C3AS � MCF � — �vtOv� GATH. LIMIT PROD. LJP-� BAL. `: i' #� �, �� ti !�`� ty4�?l7 1 :+ t� ;.� ?. � ; � ',.� t' Q U`" �d C� %`� :i3�8 I � <� .�u�u . j � +�1 ay -" :_' :i 14 t1 x; � 3 :� � ;•, ,,� .�t��+o x 33w� a�, s3�•�s .,a .i�wU �' � 3 :i N ti 1i�:. .�1�;1) %'q ;,���.a�� �iauc� ,e.'..' "'19G iu�J<i4 t; ( � �, +" i �.r � �i v� I !? �++�v -�:���c 1taUwa� �:;� •� .,,; �`/GO I > i 2C;���► �..:! ~l .s 4��U .��:� `l��u ;:,+U��t 1�q .��,. l�i;�p .7/zy "i,", `�i:-4� rf;i ��y ��u�+4 I t., �` {.' �: � ? ��; (J ,•,. ��,u ;;�:���:w it���►� ::+; 1t,��0 1`alc(? T�:� luTtiO ��7 1c,,1u� 1:'y y�,7kU 1 �� �a I t, ,� u �� 3`� 1 t,! k�l ,+ ,. 1 1��,�' ( '> J "�UIS('r_)SI�l�ION CODF.� F3LANK - PIPF_LINE 2- I�ANK CARS OR C-3ARGt 4- CI I2CULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL F ROM T-ANK CLEANING 5- LOST 7- Ol-HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUE3BER OIL ��t i� u A t� y �+ 7 r�� �a I� T!�r, I i: i��, r��u �. �+ �,� � �' � �� �, � � � • � • "DI`SPC)Sll ION CODFS BLANK - PIF'tLINE 2- TF\IVK CARS OR BFIRUE 4- CIfZCULA"i�ING OIL 6- SEDIMtN-(�ATION 8- SKIM O�L 1-- TRUCKS 3- NET OIL F ROM l-ANK CLE_HNIN(' S- LOST I- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUB6ER O�L � �I N U � �. I 9 �' r� �:? i S "f ! �,` �� � �T +��� � r �+ � t �+ s FIELD OPERATOR LEASE URSI��Atv� iSMNI.Li.lr,') 4R�WAa ��:tvT�q�, N�"Ti��i)LE:UM C[)�p. t�Cl��l K�.v+��E�tr �. r,,. Tt�TAL A:�ri�). F�� 1�7� lA l� � � � i.y .ir � � Ky 1 ,N � � � T!"9i'A1. I'��?r,�). �"UR l�Tf� {JO %' � `� ��o�.��?r��, J. +�. ri T�at� ��}�`��_ � r`�)��' 1��%'.� o.;�:�, ��;,Y. tq.�:�rt r rvo w���s MO.= () FLOW OTHEH ALLOW �fr:�� � �;Jrr .�,t� irv iEC>/ 1�1a��� �(, ��TI u����i / �r�T '� e 1 � �, t t tl b � � 1 �, 1 ' 1�:�r 12 c� � � � � K, � ` 2 3 � �' 4 `� r � r� �' b �+ �' r �i 3 !� �i 4 v `� 3 IO 5 n 11 ti 3 3��"T l� 5 c� 1 � 3 �' t 3 � � � G} i � "� e' ,S Q c° �1 7 ;� ;� :� ? 3 � � 3 1 u f :� 11 �� � �lcr t�� r �: 1 y /. ;� �,, •. 3 4 t ti :i � �.� u c �, y � ;� 4 � �.a 2� ,� t? Lu q :t 1u 4� �� q r. t� � i r� t? 3 y1Cj �J J a �� 4? i 72 36 T1 � Cr r �� 6� T2 �� a �j r ;� �lt �i �v � �:� i.' �' �G 2 �• i� 4.'' OIL PRODUCTION LEDGER 01L BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. 1 � Z� i�� 1 3 �s 130 �a5 312 �u� :� 3 � r'li 1G1 31U u17 334 :�ca 2�5 2�35 �TT 3G6 21T 294 �Te �! � t �7� 245� 262 �43 233 �%r ��53 5�u �+ 2 3 553 a��� u :-; a p �y r� ��� �i�t� 1I7 � � � ��� �1r, ��t 1'�4 c: y 'k ��r �j�a� � 1 c+ ;��CJ j�4 ,i � '� !'l%. 2,C� :iG2 c: 1 � a'1� c? �l 3 <� t� p ,��r �: �.� 1 ��t� .�U� ��'� t�i;� �M7 .43 4� 'a L ., � ��� 3 ,; '; •�e RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS MCF � Mov. GFlTH. LIMIT PROD. LIF"i BAL 13T • F J 1 � 1T� 1� ; 1 F'� � 1 i� �. �Q4 s-�i' �c;;y;,�, C N.� u' 1 ��'� �J ct�l �e�?� ;�4� `c;+l �15+ •��t c'3�G �llk ti�1 `�t �� ,� �i � " c 41 �' T d " 1 4 t' 1��� '11.� . � ;� ;; � h� jUr,�N 1�-� r� YV ' j {� l 1 �� , >a � r�� h� ,� .; � r y ��'r. :���r�:,i� c,�+ -��: �1 :� S 1 *, 3 a ;., �s 1 �r 1 33w�s 3��n ;t3�h 31yU j�4G �! �:+ �+ f� 6ukd [� 61� b bwr:u oo�+� G+►c,41 c�lu� �37U :��OU �:,3%U c�1vU <�3Ti1 ,� j k'i .iv�u �3+►ti ,ii'40 .�jNN .��4�� 3,�4�i a��+� ,��ut) .i .i k n �2kU �3�+� bf�`�!� GU4H pCb�b a a �: � eh�fb ea�.'� ' f)I ;Pt)SI f ION C�)I�FS BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BAHGI 4- CI RCULA I�I NG OI1. 6- SEUIMENTATION 8- SKIM OIL 1� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK C.L AN C 5- LOSI� /- O-THER AND/OR COMBINAI'ION SC UBBE OIL :�+VNUAL 147c i1IS�'�:��:i i!5 ��u� �►� . � • � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF l`EXAS --------- — ---. _ _ - FIELD rvow«�s OIL-BARRELS pi� casitvcFiEnocAs-rvicF OPERATOR LEASE M�'e=,> ��ow orHeN eoM eunnu. nnov. GATH. — ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS gAl. OVER aa�. LIMIT PROD. LJF I _ __ __.__ . ,. t; �.i �� y i � �I a�i A i �a �+ t� L 4�''� a� ) ;� � �� ; �� ;,, � �; �'� �; � J �'� � �,i � � �,� ! �,�rawN CF'�!iK��„ PF'T�?��1��.�^� �;���c�. i�°tr,,:��? �+��� �TI a�.,i :!i �kt?:,5 �'�Swr ri+4�'�:!I�� / :: ��.;Y l" �t e�,�'�� �ra f,qi�, �''1 � 1' �a� a t ~! i� f� �''�' R E's S1 +�i ,� +�+ �' T 7' % G b�r b 1 '� �� � f1 t� � � 1 .� a � i t� •. ; �; � t.; :�► t;11 1 1�,) r�. f� �e' �k 4'� 5 a c 1 L t:s � e, .: b c� W ta i 11 �: rfiidi hC4 `:i,�'`� �t:l �'��T br;:U 1 TSJTJ�4. !�I'�fi;)• F'r:3d'Z �''�l P.S �)7}%� �F,�. � t+��3 AEY/�r �Gr` 111� jGhr :>�.^l�a`af'' bfy`>l5 k �.:1���3 �r��"t�s�i�5�lG 2 'a '�lt� 3�� ��1�r' Ui 1�% .''3 1"�Jc�6 ] 1 �a � t.i �:7 2 5� � t e' ? G: �� 2�s o+.! 's 1 � �� '�a�;± ''��r� A.,z� ° I p� y�Uc;cl i '� °:'� � i� �� 3 Q'J :� �, ;� . ;: � �� �� 1 t� � ;� U 1 `.� '!1�+ c�G ��`� ��i :�( t`.�Ut�t� % �i '� 3;� 4.� a� Cb 3 1 f� <j ��.; �' �,i 1 4� ay � 1 � �y .� 1 �M LA �i �] c' �'� �:p t.. ;.� �.: �.t 1 `;? v) C` � � °'t �i ?Lt} �CC� .��i�? ` �' �i: 1`3l��trl i ;�, ;,a ���;� 31€s �t�i 1`:,i Ir ,� Iu��,:;� 1 1�3 :��ll 152 �'`b� '�r� `b t�U�t� i a 1 �� :i CS � 17 #1 � �a ? � .� ; �, � 1 µ'a r, :� ,� ifliAL ?ri�3;.1. �;�+? j,a7,s �31�aJ 1� �� �1Za .?l�ii 1'�'� � :2�', 1 i;', �u�taF' 1".���at� l �`l?'`T �1.13FaYiT11'� 1 s ()� ; g '• iC, 1e�+� t �' :� �� n 1 p , � u �i w; l 2 t :s �i i, ':� 2;t ��> �;� -�� ' t'� i G l� 1 �; � �h S.' �? 3 i� `� ��+ 3. 4 1 t, i' t� 1 a :s t, ? �` r� �� 1:� 1 w'� 1 t, i 4 1 c� �� .z a ) � � ,�: .� :s M 1 � �' U 1 t� r :�� i,� 1 t, r 4 1 T :� � � �„r i . `i :� �,1 2 n t, =; 1_s i j 1 b�' �+ 1 d .� �, i,, �.1 �'; ; 4 1 t; E� 1 � �'�' �Cx74 1 1 iJ 3 tr� :..ci % 1 � !� i.; ca i; ;�' l'? � `. � `� 1 i , ,° +] 1 `� , }A , �y t� ��'r � � b�' �! �'� :�,� a�,�i�;�� lc�f`� 1 1 ,� 1 +'t � � � in 1.1 • � �.� -A � T � � r'. . � 4, � t) �J ? �; �a �� ; ��a i� ?�i y � A l. l, �� �, T � l F Y 1 1 3 r i �r � �'� '' :� �l: i �a �; � � i ��' 1 � 1 � �- � � ,� . i �� i.� i' ,' x s a 1 ;'t r 6 a,. ��:� li�C��a 1 �4 � 1 �? �'�� U �� �: �. tt `r T r' U 1 `.� 1�1 �'1� lQ `�t; , 1�.-i)W4 1 ���.�� ��.�� i�vrv t_i.�Ut� f3LHNK - F'IF'tLINL- 2- T/aNK CP.RS UH t3AHGl�. 4- t.l Kl.vi_i-� i irv�, vi� o- acuirvi�i� i - 1-- TRUCKS 3- NET C)IL FROM �T�/aNK CLE ANINC; 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINP,-I"IC)N 9- SCRUBBER OIL n�JNUpL lvti� -�IS1'�fIC'� ��; ����E w� FIELD OPERATOR LEASE �.a�`��CANA (�,�+Al.L;1w) �;+i� r+r+t C�"+vl'i2A{, h��'T�'r�L�.i�"' �C?'^t�'. .*j�n�s9 ��+/4►�'!S4�AlL �X ;'TAI.s:Y 1"�.'T�i. �'����;�i. �"i.�`�` � ��;+7-� r� 4)(?ti,�{� 'aef+'�•:Y �'il�'�i�.. W�ry+f71-�� F i)C:r �,��ti "r)�'• � 'h, "r�� 7,.'iAL �:.�,�!C+. �"�.��'; J y7%�i � rj ;"� '�� ? � � f� p� i �'"d ^ DLSPU51 I�ION COUES BLANK - PIPELINF_ 1 — TRUCKS A�d9Nla1�L_ � �7�? � NO.WELLS MO.= U F�OW O7HER ALLOW. / �, 7 f; ."�. � �` �.! � ) . ...i f � 1 �'r [`. G' � I��:1 w� f7 i� t'° ��' I' �,1 F i �� / / + +`i 3 � .a 1 '`, l 1 ] r'i' ZZ ��� y � 1 ,'iG i `.� � i �: � � � � � i :f�ze. ��,�, 1�' 11 �"li 1 �' .� �! i �+ ,~� °:° .1 a? "�+ �' � ? �w �? �' �? ra . :s �'ir`� �^' '..� t' 3 :i 4� ",i 4�� �' � 3 �5 f, 7 Y' ,i :� 7" �' �� �` j �7�' '� r' 3 .3L�'-' 1 r� i' :i '0 i' i�" 1 1 "� 3 ��r: h r,., � 1 1' ; .3 � � ;r 1 IP �'1� �' 1 r' 1 u h � 1 �' i: l �' � i2 �`1� � ic i Ii !"w 1 c' i ! �s ( x, �'�fi . � r? f 1 � �� �C� +''1� 11� 1;� �;! l �� 2 i 1 �� :� 1 �! :3�'t� 1�' la �'1'i �, ;� � � u �' 1T� :t u � ;� 4 �t i� � ; � 1'• OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. —� ___.. . . � w � � r- � �,• 7 >: � o � S� �;, 2- TANK CF-1R5 OR C3AR(dL 4- CI RCULATING OIL 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN 5- L.OST 4�I5T�ri�:�� u`.a 'd �, :::1 x' 4 � �.. �i� ;, �: T t: � '' .� � �'�4: X a :'. iY� � .� r, ,� � :z 7 r: r,: �, r, � � °; r, � � ,. ;�: �, :; ;' f, :: ,� .. i �< ,. - � i, . � 's � j y �� u;, t t, �� �� ; �. ,. t: 6 - SEDIMLNI ATION / - OTHFR f>ND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXAS p�� CASINGHFAD GAS MCF _. __I MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. ,- � ; t� �,� ,i 4 1�»+U�k �' ': � i�i (7 µ �i �,� I' r' tJ � �:� i t� t� �s 4 � �� a % r: t� i�-< ,� w s..i i�� :i r � V 0� 4 i �,'� 1 :at)C,b i � �> 1 ,� t, !,, «., � 3 ��� i ':� :.� t� � ?.� 1��� �.o 1 t; � .. 4 1 c+�'.rQ ����� 1�T�+U , -; tt;i4Q ;� : �, 1 t) ,:' (; +� � ipl'WU � i': ��;�'li(� r, ;� �_i «:� i- 1 U'! 4�) 4 ib]"v� �" 4 � :� � � Cl ��: 1t�T'��C� f,, 1�:�i1Q �{ r : f> '/ �� U ,yxl 1G�tJ+J '>� f6�kil ,'�� �.i�"�41� .$ � i i. L' t� U 1` `� 1 t> %' 4 l.� ` � ic 1��U +�b :;%.:n:.f' 1t�I�#iJ c`� t� u c� � b 1 �- ;, ti; �. +i �'�i1 t�a'�6 � q�„u ;, 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBBER OIL t �.uk wb � t � � ,� �J i � r i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S FIELD OPERATOR M� = No.we�_�s OIL BARRELS _ oi� �nsirv�HEA� c�s nncr _ FLOW OTHER EOM CUMU. MOV. C�F�TH. LEASE � ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER sn�. LIMIT PHOD. I_IFl �. LI «1 �7 1 �' .A � A • .1 � � 1� � 4 I t� � �,� ni l;� .� i (,� �� ... 1,,,� F.; � � i•j d � �.' f �, AJ 1'� � i'.: 4�.�� ���'1 � � C �� f./ �.. V�. �}�'� � 41 i'� I� � 1�9� 1%w� ( f� L l i � 1 i� i f. U f {1Sl�ar;� i':�.�i�'J"J % . �iVS :� �4 :i'Q' 7"E3 �� t.� h:3 f�t;��b l `� :; D�' � �i e� (:� � 7" 2 7 i l b s� �'�� t� 1 f �:: �l L, � N I El ��' r �r b .1 � l r�L.� �� �� �i ��'? f: i � �� 7. ,� 4 6� c� c, :, �i ��; :i r: a b w r� �,. a c, ;� a 1 �+ � I r.' �;' ��t r ��, !a d �' .� 1�3 � C1 � 1.i 1 r' � 4: •: J 1 � 4� �� 2;� �, r 3 u %� c� +� 1 r�; i+ t,� • i� i y �� r.� ,� t, , 1� ��F � e� M' f(� l.� �. 1�' '�} k` �"- ti'3 4 " L� i �� �� il d) `� t,� J, " �' i n L. w' ,.{ ;+ � M ��� �a G? I t% T�� �F :'� `� :� 1�? �.� i;? �a T r; 7 r 1� �? i�� r " i i% �.i 1-. ;,' i i+.. �r r t;� t:� w� i i't !.1 �? ' "# � � l. n, i: '" ` ; �J r� Fa i r .S : ' ,� ;.: r � �, r, r i' •: � �: 1 .� 3 4 �:' 1 :'. �?;s �^e�� cim F�t+ C i:� , iz 1�'U��6 1 � .! �? :� i, r; r< �� C� �i ¢, '�, � �: �i i .f 9 +� 1 1 . +; %3 t'�st> C��c� �'� "4 'Y�' 1�vaJ L « :, *? 3 � a Fµ �., 7 1' t:� r, � �, � 1 .3 .� `� � 1 �k r'� �� 3 �' � ti �;, ty � t.� G_ ` l •.� � ! :� � a i) ,t �a 7` ?3 ;:'ar� c�� ru f��; •,� 1.���� i � r' ? :.i +'' A �`! 1 1 G i .� �� �. 3 � � .� � 1:� `�' � 1 w `' ;•'3 t'q'+ it) G�'� t.. �� 1L�li U 1 � 1G ;y_! .�°u�+ It6 TM ��: :�- l�,i�� 1 '" �.1 ''3 !'4U �6 t.ls,, �.i. �;V i�;�GU 1 . � �';;ITA�, �+,��?:�. F'.��` 1;)7'r 1:ij�R 11 �3 �N'� 1G�! 1� �`'I" ..7 :�� �,:+r= 1.�:!`r� 3 �u�?���r� -�;G•��v,��v i r I�� 3a 3E,�, �;;�� Ua�� � :�..� f � � M"� S L � iG,�l �; � �'. � �% W � � � �� i� 1�?�"- �?i� ''1 �� b0"/fa 1 u. 7 x r' C; 3�R ': � c. A' ^.' �: G u t� t� 1 �R K� �' t Q c� �' � '�' ,s ,,i 7 t� �: 4 i � r zr,,b; z� x�i t�t �i�u � l a� i;; s; �� � 1 �� r, ,< �, ., ; T p i �"� 7 �rsG �d �`� ��� r�:� :,:i7"J 1 y Y 1 Fi t� �� '� � �• 1 �:14� t7 t l�) T k�;r, 3a 1,`. �.r�, �3yU i 1 1 T P E; +� �,� 1:+ r, i::� c� t:� 1 l�'� 1 '(r1fiAl» P►�+?ii. f`��t 1+17ti �"i'E� 3,�� � 1�'!`a ;0 t��+ �`�� ���iF ;,t;t�.ar' i:,,�T�J 1 * ;�u����, C'i::'vT�A�. �'� T;�_`��,�C1���� CC�. ���r�� I � ��, �s'.ii :�i�5 w��t �'s`i�� ���:;r, .�'��av 1 � ' �'t� ".��38 1T5� �bv lrl 1R�1 .ill"�� 1 �' 3 7 i��, �. ti 1 i.' �a tf r,.' ,i :� �.3 h 1.> 4r .�'� �'y A 1 ui'�F'i�ai i iUN CODFS BLANK - PIPCLINE 2- TANK CARS OR BF�R(;E 4- CI1�2CULH I IIVCd UIL t� - 5tunviti� i r-� i�vrv o-�r�u�� v�� 1 TRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK CL ANIN ' 5- LOST 7- OTHE_I� AND/OR COMBINATION ���E UBBE �QIL ANNUriL yu7h i.?iS�;�i(:�' �', � �r .� � �� • � � OIL PRODUCTION I.EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�15 rvo we�_�_s OIL- BARRELS oi� cAsw�HEnoc�s MCF FIELD OPERATOR Mo.= Eonn cumu. nnov. GATH. --- LEASE � F�°w °T"EF� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eq�. ovER eA�. LIMIT PROD. LiFI t".ui?;,I�A�JA tS�"Al.l.n��) :�r'�ri: 3 =�t�h 'ti�a e�;.11:.�✓ Cr���w'� C��T��t, �'�'fi��l�L�.U�4 C!7ftu. lE�i�s�'G� GC, dTI a�uF�;/ Q112�5 C��J��A4 �'�f�:T���lL��UrA C;,�. a.;,:�. i /�� ��iT � 4 TM; d`�3t` ��t� :+�1 1+s� 1=�� 3µG°«-J l « � 7',*; T'�7 �'iT :''�� Ii"t� 1�::: �a3a�1 1 + 6 7� YFs� 3S"5 ��`� llt� ;1c 3uu�:'0 1 * 1' 7,� �ti� 357 ac�7 1'�l 1�:�1 ,�-.�Ia4 � � � 7", �?p(s gtt6 �:I1 ���� �r:';i� �`�1:�N 1 � � rr� re�? �c� ,�c�4a � t �� 1 �wc.S�c� r , IU r� �,�3b �e1 :�.3� ;�3� a �laq a � 11 �?':�. �it�C? 23(l ��j`�' 1�'�a l��'.� ,��t��D 1 k Ts,';T�0.1. ►'Kf.�;t. �:a� ���'r� 't�,v;� 1� 7'�t r'+��a ��tt �';�:.�. lt':1 2:�,� wt�r��►� .i�l'�4 1 ��,�"r��5 CLE"+��i�i� 1 1 ;�� ;�1 �'27 .�.�+� �!s .�;�µy � � 1 `a�: �.1 ir'�> >�"��' �`i`� •tir� .i�c°� 1 3 1 t!c' 31 �°� �'A 1 f:�i `"`�(. 9�At� � � 1 e" 35 .�,> �1 1�+9 't,t :���+4 i � i ��r 37 1L�z: 13� '6 .�:���i t !a � t'J �I `� � i "'M �A bA� +R � AY � � �''v �� � T 1 i5 �? ;� 3 '; �' 1�' tr ti i r; l 3 3 4�t � +; r �a� 31 t��N tac� 34 �.�C �3�� 1 u 1 �,G� 11 1r�`.: �,.M� �r'40 1 1O 3 c>t' w3 1; �:� �i''�+ 3��� i 2,1 � c,�) ��1 l��k� :�.� .��w� i i�!1'►"�1. ��t'!(�. �':7� ly?�i 3�':� l�? 1 t>:' ?4 �7' �1,� lll ;���i',:�'- .i�ik�:' 1 �j w� °� .. �� r' �" );�. �.� �.. � � t't� %^° U +' ` `� � 3 .� µ n �., a ra Q �. K� .i u R: 4 �� ��a ,�a �j t � `�� c. �r .� � « '� � �� ' {', � `.' � J ,i [ �. '�a ,� r.� , � :J �1 i7 . � , . .� h: i f;i -� � � '' d `� tI ,) � ` - '� i�J t� 7 r�' r 15 �'' 1 l 1 !-. F; ;;: i`� �> S Y Tt'!T�i, w�f;`:). �"�f� 1s�Tts �`�+ 1:' t: �,� r.,; �:� �:��; :;�.;;�;;�r 1 '�1fJ%"'-�� `'t�EF:r'�'�d /Ct ..�� pf T,� ;a"• 1/ 1 r.r .:17' Ieita 1,t(� Y 1 1��' +C+(��ii 1 � r��r t�� ,�-i� �,� ..� ��az�.i� i "f)I`-;POSII�ION COpFS BLANK - PIPELINE 2-'i"F-1NK CARS OR BARUE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIME.NTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N[T OIL FROM TANK CL 'ANINC 5- LOST 7- OTHER L\ND/OR COMBINATiON 9- SCRUBBER OIL ���u�l g�i� �i���� IC`r c", r�,uk �� � � �• �. i • • r • • � i i � 'f�)ISPOSI I�ION COD[S BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BAF2G[. 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIME�NTF1-i�ION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEi OIL FROM TANK CLEANINC S- LOST 7-OTHER AND/OR COMBINATION SCRUBBER OIL �HJiVUAI ��7F ;.sl:aTh.IG�f ;?"a �A.uF My FIELD �PERATOR LEASE a���SI��NA (ti�'A�t�l.���'�) ��4��� CF�aTi#At� 'r'��f?C1Lt.l,fM Gi�t��'. i1t7�7 l S:.;A�V �1U +r Tz'YA{.. Fal°t�Y) • � �r� � y7Ci tJ: <' �;;� (, � y.a,�{j'V « ii;'Tal. �'ii{?�?• �+:�F? 1a7�� �,� ,. .., �;a �.,, ;.,}, �i V;.� � �� (�; � +'� . .� � 71'�,t,�. •'ii')'�� f i' i',J7;} NC). WLLLS MO.= (J FLOW OTHER ALLOW. ;a t`: k �� 3 �i !'; (} ,. �! ta . $ �� +F. t` / 1'�ta�+? t;f.'v'Tr t��"i:/ /'.ir,7. � :�5 ,;��' :3 i':� � t� � a �+� �ac: ; !"a �ta`� �s 3'� t� !� �� r ��., t��;r, � 1 7 {�� (� � �1 y' i� ��S�i 1i] 3� �b�� 11 i��, �5c7 'r:'T %? 1 i'. :!`; �fa`,� � :' `i � r'.: �`�: c' :.��� �b'�� 3 %'� i t�i, � ,?'� � ::at:� '� :�'_a 1 l; f' � r� 3�:' � „��, � �t�� ,.y �;, �� a ^S r� "� �' `:� 2 t� (. �'.i ;)'} � lµ:'�? l 1 �`.x 1 ti G' :'�a�';3 1� t'°.� �T� � �� �x i,, f,. 3 .31 �e :3 � �.3 � ( ,� ;., I, �l �X ' � � r' OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROU. DISPOSITIONS �s €Y f �+ � �► ,� 71 �; a � :� � ,( �Y L ��ii e� 3 7 �y� ;� T � i�► .3� m MOV BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXi' OIL CASINGHEAD C3AS MCF GATH. LIMIT PROD. LIF-I� II �' i i �: c' f; ��, �j ia7 lll �';�11�1 x (.o ;.° .� i �{ .�' �.f V 1fl`.� il�� �;,11`J � ;,; � : � .° 4 ,i i.� � t' i 1 r.' 'a � 1 U za�, Yi;.� ��,�i��� �;, � ; 4. :� ti j {.+ t1 1Mr,, i'��; ��lIU ���x az:k .�,:��,� 1 C�� r ���'� �;< i� �� ,�� r' a w� � 1 i� '',!` ,( c'G�'7ar �:, i. , r .. 4- �%' � l.i � �. 1 x�� Y c� c.� l r�. u � � ,� }� � �. �: u �, !�� 4c,r�'4 `�` `� �"�ti�,'U ��, ;>� �4w �c�t;.4 �°r, �3� '��i -ca;�;s� Si4� c�1� "'�`�.? e.`7�ILiJ e�:� -;r;t,� ��+vr� �:aT'�,u ��.�'�.` � Y4 ��-lit�� i:���C�V <�::' (:C'l� "':ru� �t �v"�F' �'p�'r.4 s� � ;� rr ;> :, ; .. �a �: �-�. :a, j1 �'4 "�:1 '%w �. 4 � M ,;" t1 .'� '�� � u -� �� �;� �t� � : � f: aw � i., �/ ::. � :,' I I �j �: ^I�)ISf�USIl ION Cr�pES BLANK - PIPELINC 2- TANK CF��RS OR F3ARGE. �� 4- CII1CUl_ATINCd OIL 6- SEDIMEN-iH�f ION 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- NE:T OIL FROM THNK CLF"ANING, 5- LOST /- 6THER AND/OR COM6INATION 9- SCRUBBGR OIL a�+1Wu,�l. i�7�� ;�I51���ic1 u, r�auk. :�� FIELD OPERATOR LEASE �:,� �s r�nwA c;��+A��.��h � c;,��C��r?i CE'r�TE2At, +��'7h�CIL�Ut� C;���. t;±� My if! <f?i!^!(1`�e �t K �'• �;;T4� f'���)f�. f 1,� i �i�� '��,'1``.f! i,.�!�'�1`i-'��ri� �• ��! *�+!.�'*�. T��rti�. �;�-��„ c'a�►� � �r�-� ;���..r, �-��C�FV�t�t���S�.Y u�vIT T;.Tk�. �'�aC'{ J• f�s.;�:y � ��'r� fTr�'�aa r;1�/t'fyi)�_t: r4;� � NQ W[LLS MO.= U FLOW OiHER ALLOW. �? � . . ,1 ;'i i �;? l.� �.�� �` i � � � �: C.� %. 1 �a 1 .3 � t';, !� t; ;'.i ��a� `� Z �! t,.r � i, / / ': i +�± T :� .� i � � � 3 1�" '� .{ iti� ',s 3 1 � s:� / :i � �a `w ,; j �'�sa `� :i � '� {' i'-) i � °a ` 1 i 3 1 � ,.� � t� 1 1? :3 3'�a � ♦ � 1 , �? 7 1:� i u �� �� �,3 1t47 '4 �. 1 �� ��'r � 1 � ll,kP �.� 13 ia1� P I3 i1�7 �'•� � :i 3 i� �6 � '� l:� 1�t7 �U 13 li�tiEa � 1 l:s l C' � t�► w+:'`i4 �? i.i 3(;ivt� � � 1 �� •'� L� `7 1 ^d il 3� �� 2 �i S � �':a � ��; �7 `3 �1 '� .� a f, j � �y % `a 1 �i `� � i�, 17 5 � �. � c� { s X t.r �; j �. �i 11 �. 1�Q 4 � � � ;' r� � �'3 �i �, �, ,"> �? �'' OIL PRODUCTION I.EDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. �> � ::"' '� �� � �r � �6 73 �c l T5 3 �5 3a Z C:' �r 3�i �a� tf i � 3 ".1 !� �,' , � 3F:�s 4�f+ f}la yp� ++ 1 % 41 �i G t-) iy 3 t+ 3 G+ 31 �� 2 ti 3 t� �; i �i �r � f� i�y RAILROAD COMMISSION OF TFXl1S OIL CASINGHEAD GAS MCF �� I n�Ov. GATH. LIMIT PROD. LIFi 1 BAL. „? l,' '�, .) r': � � � µ ;.:� c, {J , ail�'2 � � ,� ,,. �, ra 3� '�i;,[�' �.,+» �U�."2 ,� @� ;�;�efl '1 �t;r� :i � �1 t� Ca r"J a., ,i ���; P+ ;; t' `.:� U G;� �t�a �l�a� � '' 3 � G �;�' �i 2� � �'�1�U ' f: .:+��ui� 11� �:ilu D i. % �� �+ :S � t) 1 �.; �� e: :a 1 i l� 3, _+ � �: .:1 1 i� 111 .:.ir.�h �: '.�:+ �'.��.�ta 1 ��: G�'t�Pst7 ����, :;�tli�::r' r.�k��; _�: 7 �.� :i 7' � 5 ` l'���ta 't, n�7� ,' �, c 1 C� G1 'G �� :�7u :' °� ta 1 �� {1 F�W \.�'� i V <r �'�TU + E, ;::1 ta �0 ?r u3'i� �' r �r l t) G *� `;iirr��' ��:�7Q 1 !., �G ry i„ +,) DI;POSll-Ir>N Lr�DES BLANK - PIPFLINE 2- TANK CARS OR CiARGE 4- CI RCULHTING OIL 6- SEUIMENTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL ANINC 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION SC UBBER �IL �i+�INl.lr1�. �Si7f", i:�I`a�! IC,� 05 �'tH�� C1 0 � � � � � � � FIELD OPERATOR LEASE :;f��j�A�tiA CSHAl,Ll7�i) l.c;�w�� ci�:NTkNL �FTFtaLe:u� �C;�N. �1��0 CAVt�?1t)i;k •N- i't�tAl. pfi�:). �uR laTs� ��?1: +��rd*,i���•Mn�t4I�F r.���vIT "�'��TAI �!tCli�. f �JR � ��7a�; � � rl 4 ut�r:' MC�i;1'�C�-, �r�I1 i`�T;,I. ,.,._;l':�. F`,;s�: 3 ��,�. NO.WELLS MO.= () FLOW OTIIER ALLOW. ?f7►��%:! 5Q4 '��►� Irv �:[`�1 1M1u2a� Gt�e :T'I ti.!f�s;/ / i r; T �' r; ', t� �' 3 c, b2�� 4 b (� G� !;� '� t� h i:' t� C� 6 f�UG � e h,1 � ='i � t� ;� � a fi !, (� ti i rI +� ka 21.' I1 �i 60G �1��'� l2 6 Ea2��` 1 � it��5 � t� 4 �i �.s 3 n lOb� '+ n lt°5� 5 t`� i r a.'? � 6 1G�t� � h I �' E;'� -� h ����5 � 6 i caSL' 10 c, 1 C+ r� 5 11 e 1G5� l���lt1 i;} t5 l�ti'.: � '� �/ L� �l "•' r.. 5AU j r: a2t- k f� i ic' �i !� � N � J � J F� l� C� U � ;� � z r; � ;, � � ��� � � I�l,iii l !? � (t;�U 11 � nu�) .,`�7,., 1 a „ �.:a.� OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS Eo^^ � M * BAL. z2a 313 2C9 2f-2 �8H 2ts7. �ati � L� 2 �15 322 1.' +t �Q� Tlfi yl�t isi,p �40 ��2T b�ti �io 8C3 t� 3 S �T3 7�i? 5�3 A42 535 aGH A� 41 �tS�P �f�� 475 4 t.'• 4 �i 7 5 �tE3 � 'li 3 "UISI'��SI I�IC�N CnDFS BLANK - PIPELINE 2-THNK C/ARS OR fiARGt 4- CIRCULATING OIL . 1�- TRUCKS 3- NET OIL f Ftc)M 1/-�NK CLEANIN ' S- LOST �yr�t,int. 1q%N c]TJT�,IC`� u�/ OVER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAU GAS -MCF __� nnOv. GATN. LIMIT PROD. LIFT BAL. �C1�+ �14 t��G l�b 1�.e5 t:�7U ��7 yr �wic;0 `"� '�3 i�3�U ry �i r..1U0 x�c� i�,b '�lf0 f: t: t'� ; :5 % 0 ��� i�3 :,iuc� ��<� � �i w:�ra 4'.';1 c~;1 :;1GQ i:i.'•y �:i.�r 5�;i`:,�• :;370 i� i 1�� j 1.� .� '. ;� l�t• 1 �:r;. it�)yb 1 `.� =� 1 '- ,i 1 ,i 3'+ � i�i: i.1G Ic'�M11 1 "�:: 1 ;�:� I 3���1 l:ja l;�,l lE�+t�O p�`� �� ���; 1 33�2 � `� 1 �: ,1 1 .i .� 4 G 1��.; l<:a l��au ;�77 r: �T 133�2 1`.�b r'">C 1 G4+0� 1 t b 1'�� 'a+�Fb�r 1 3.i�i2 � r `. �� `. !` �r "' 1 al 1 .i i) ,j � :) 71 1�+P0 •l x�+y 75a0 ��rV 7� � .� � .J w � �.. r,� � f3 .� I �J 1 ���� �:t.3 �'�:I,s z?itJ� 1 ! `` 1 :' ., c� .i 7 �I 1+'- !.� �; r, l u U �.�. ,G; b,ro ht� r.t� f�37t� �`�� i���' t�l�q 1 r., � Y<•' c} ;� 7 lJ 1' < 1 _ �_ ..,14U 1` •i 1' �.��� ::r� ,,jl'J 6- SEDIM[NTA�IION 8- SKIM OIL /- O�THER AND/OR COMBINATION SCRUBBFR OIL ��uk �� FIELD OPERATOR LEASE u°�SICAtvA (SNAt,L!?+�? tt%wto��`�i CF'NTGA�, F'�.Tkt1t,E:U'" �';�F'. �,����n �I��;c�� rR,TAI. �;�(�':). ������ 1�7n ,� � � �,� T;�7;tM, ►:. N. �'�iTAL ►'�s�;J. `+ak 1 y7'� s1�vt`���. Jr7Sk���H C+�;�»�N����Y tltl�'�? ^r'K ji , .y. J.,r �'ST,�TE. �A- I)ISf�r)Sll I�)N COI�FS BLANK - PIPELINE 1 TRUCKS r;Nt�UAI. 147� MO.=rvo wE��s — v F�ow oTHEH ALLOW. ).r.ri� 3 SCtJ ";.JP� 1N 1�'C;/ 1�1a�!7 �C!a7 j ;1E::;%I 1 r:: i T.it, 1 � t,,, � �, p a, 3 1c� iT3c! � _ . ZhF�{;s `� ;' G 1 ' 3 h i, :�' �! D t, ±�,, 7 :'u 1T.�'r., r� � �� 1 Y 3 +� d 4%it �ht3� 2u ;�ca i7�c� I1 wta l�:it' c, �� t� � 1�? ;' �.� 1 7 9 f� l 2 S1C � � ��c� J ? :�lf. y 2 iGC� `� � 31 ty h �' ;� f1 C� r � ���.� n � 314) �' c � 0 C� 1;� � 31�' 1 1 2 3�17 t�ul�r ��� ` _�1��; rt?�Ct7� i � � � > CJ , �3 � � �� 11 OIL PRODUCTION �EDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS r� t i' c� �3a AtT 53ri 6:35 �{��� I�sl 7�5 6G1 r� �) � +� 15 i+A't 1�U l"37 222 � �i 2U6 21a �21 21T 1 � k� 3Qu ;�Gh 2G3 � �.! U Y �J fl t�� i � '� L.� I` � 1 • 'i i� �` �' � • 4l� F;wi. �0 F'PT. �tJ ttNT. �, tl i�t f� T . .:`i F��h'T. 3b:� 2- l ANK CARS OR BARC;L-. 4- CI RCULATING 011 3- NET OIL FROM TANK CLEANWC' S- LOST t�Iat*�IC� +�S ;r �h RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHFAU GAS MCP� � _I CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 OVER BAL. 6 - SEDIMENTH-iION / - OTHER AND/OR COMBINATION �+ i � .i ".!' 1 ':, 4 1 I �11�2 c.11 .i�l`�v .:' :� ;: :i ct EJ ,t i1 �_�� 3:,1��c cr",f 3�4Ut'i3 � .i� .�`.�1'�4 �'° 1 3�+1"�4 .�'� r.' jKUG'0 �, c, 1 .i '3 1 `� A ',. � y .! 4 U �: :) .� t' 3:� � � �v � N .� a 1:: 4 x':'� t�j/U i �r r�aa� .s��y t;374 7 1.� V � V� �/ 1.'w t�:l7U � �. '.: 4� � � � a�f� :.�70 u:a :,37U �;, �1�� -c �jTO W�`U �luU 1'-h �"i.;�i t,:�l�) � 8 - SKIM OIL SCRUBBER OIL a�k o� _ — —_ _ _ --- . _------ __--- ___ _. FIELD � r�u.wt.�.�s OPERATOR LEASE M0 � FLOW OTHER ALLOV fah'S��O�V@l��i �,�'��A�.�.(l�i� ����[ti� JUi'� •C�)�'rt �1W J�_��� uav�`�. JQSk`PH Ct1MN�*a� 2t)5q�� 140 'Tj u�:�i 0�0'�2 MC►cl�, W• J.r e:St�Tc. ��,.. /,.�,yT �' tl T A�, r�t 4� !:) � f�,; �� 1�! 7 N � 1�t 017%q "�LK IF", w. J. 1 � � u :� P� r �S '} 1 1) � 1 TOTq�, �'fdfi�). F�y�R 1�1N, il 1 3 �ii'ty4!E!�, .��l� 2��3hG ns?s�3o �»1►aA!�u, '�. 4. 1 c� 1 i'. b l 3 t� 1 �t cs 1 `i ti a �5 h 1 I c, � � t� � `a h 1 1 �J h 2 ll c, 1 T;� i�t. �'�;t`!%. ��.��'' 1�+?t.i bTti I2 r_ 1 �,'�ZS`!iH', L. �'. :''��rir! OUi35 'i1�N.!"Y l � �' .i S � `� .7 �. .+ j F� � �' 3 'S i OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. UISPOSITIONS �;Q �'ty1 r t� � 0 � �`� 0 t, ;' fl h �' Q U � :J V � � ;.i � i; f.. a �� t? f> .;. (� i; r, �g ts b "� h � t:� n� K:�� ,�� ,a � a� 5U T5 1 �s '} 5 � �4 5� µ ti `i 3 ;. �} 70 75 r C: .., r, '� h r� j �r 1 c.- b l �> . r. ;i i, 3G ;,� t) � (J :i v ;,i t; ;� �Y + j� . ;, .5?' ' •. I ': t It ti 1Cr I �r ... •, N � �, lt'�u �; f; �^ -. S4. 4 (: i� t ;, OIL Mov. GATH ea�. RAILROAD COMMISSION OF TEX�S CASINGHEAD GAS MCF _ � LIMIT PROD. LIF I �:i�;:, 3�4.� ��t4�3 :i3�+y .3:��;G 1-: J 1G�'44 it:'(i y�il�' l �i i'��(;%+4 1 ;�� '� '> t [ 0 4 1�iG�+4 ,.� �+%zU l�:t� 1GU�+� �� 1JOa4 :.:Ra �l�:U "�; 1�,+��4 1(;L' ,1t•p •�> ��.��tiy�- i{J�:44 "I)I5f'r)SITION <:r)vE5 DLANK - PIPELINE 2- TF�NK CARS OFt EiARGIr_ 4- CIRCULATING OIL G- Sf I�IMEN�fATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEl' OIL FROM TANK CLEANINC �- LOST I- OI�HER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER OIL �;'diVUHI. 197t�� ;,'l'ST'�iC�T 0`� F'�1L� t,k FIELD OPERATOR LEASE �.: t� �r> '� I i-� A N .� { 5 `� � L L ��E *��� ) hf;1N'SYTMi i l.. �'• �/ 4� 7��! �"� A\. "� :', Y �T.�,�,�',�. N�;'j•ii�• ��;ar( 1'�i{9 r ►��.����t � �:IL C{:�. ���a;?�i� ►��:��r, I. T. �-N- ��"�:TA�. NHf.t:). F��.�t� a;,7�s ti:?vt;� �,�k�5�"Y AC. ,dil, 1 i(.1fi;aL N�i'?i�. r�.tf? � {.,Tti u�.apt�ra c���. c:�. a�a��� �,�Kz�:, �. .,. OIL PRODUCTION I.EDGER c� NawEi-is OIL-BARRELS MO.= c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOr`a __ BAL :'� � :' + �•ti�t` �;.�tv I�! ��C�/ r 7 T r� t� +:a ,/ t, i) � T i!!.i f: :.� / r ; .,: t � :� �� � a 1 r, 1 li � y � '� t� ! �`� 1 1 + �? t` 1 tt 1yr 1� s U' 1� �" jli�>i% 1 r: wu� ��b 1r3 ' h ��,`,` 43 .i #, .3 q 1 1 3.i 1 ta 4 �� �� :3 3 u 1 C, � , e� ;,� c� ��r �a 77 f) �S 3J�. i7�1Q a.�LiY ' e 341 1`al 1G�' °� n .�+�1 Ir,;► 1G�' 1 h 33i? 1 c�a 1 a`� 1 i� r� 3 41 21 f, 't. 4 ai 11 �, 33� 1��7 IK`i i T a�= i� f� :3a1 laa l��a 1 � !�@�1 �'3a �.�� 1 ;� ,• 53? ;��;G; ��n '! :s � S8� 1�T ;s��9 4 1 5T�' 218 %:�`� ti � ���% 23V �?��3 t� �' � 7U �Ct3 ��� � 2 �b� 226 Cc� '� r� �8� 23? �',e 1 �� � 57� i Eib 1 �7 1+� r ��y �;?Q 1�4 aY � `�70 167 ��� 1 `� �` i 1 �' '� �! •y � :> �j :;' 4t E� `s1Ab7C � r�� �• QJ .r. 3 �� °� d � 3 s ;' A '� � +� 3 h t � 16 `.� :i o ? t� � �, �' T � 1'i �a � �� �t s u t,� 61 ? �� ,� � c' � e: 1= �t K � �r 'r� rl :� ;� :' 1 :�r �� 4 1 �� RAILROAD COMMISSION OF TEX/�:, OIL CASINGHEAD GAS � MCF CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF�i OVER BAL. r' `;� 4 :: a () � �:'� `i l� C � r� r v ,ti t� �J 'a L �J�.Jr.�;,,N ,�.lJt'`� ��� � ��i� r r��o `ap r,3tQ � f� c. 1 G 0 >�� i t� ,� r u i � t.;1 l7 U 13 c, 314) �+ � °� j % l� f.� '�.�U� .sk ;,3rU + ;� ,., 1(,; 0 ,'' c'. ,. .' l t. F' .,� t' 0 � �U .ijµ � l 1 s 3J[� ��' a;�y�i `.� 1 .� L' "' J ,7 „�r;rl G <' .� ,� �a ia ''1 33�+7 �2 :f �kM :' 1 .l1��0 '7 3�iu�� , :� J2k0 Z ��� ;, � _ � � : ►� :� 3 =� h . 2 J3�+'� su��+ ;!i) 53�+�, 3C, �1k0 :., ,�4a _ _- _-_ _ _ _ _ ___ "I)ISI'�)Sll I�)N Ct)pF.S BLANK - PIPFLINE 2 TF\NK CAHS Uft 13AH�]I. 4-CIRCULA�I ING OIL 6-SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- N[T OIL F HC)M 1 ANK CLCANINCG 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ar�Nual 19TH .�I�,1rICT �5 Ff�WE. a, FIELD OPERATOR LEASE �,'ra�j�;.At�,�= tS}!AI.L�1�) vL.i7�I�'TA £lZL C�l. i.l }� � :, i h ,»t C K j �.. . t�• • .1 • ?"�'ttal. N.�t���?. F� �;�� 1 �r�';� �irf;;4i� ;aj„.U�Fl,:��`_'`�'� '�1. �:`a�{, '��;'T�,i.. h''tf!:,J� f �;i., 1 �i7'� u='�'�'aA;�', t,�i�}t�'�J�t�Tif1��� t�ri7Tr,, �+IL1.. �7tlLFTTi. Ti,TA1. }.�,-���'a. F�t,ri S i�7'" r1 � a'., • '1 +► �� �i� �.. C '.� r ���::.;.� �;;, ��'�i,� :�;ii� OIL PRODUCTION LEDGER rvo we��s OIL- BARRELS MO.= v F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. �;,�.ji,� � 'ai?C� :UP; i�� ��`Sa/ ��1t�;�+7C�; wr, a1t ���uE ���/ / ' ���t�T r, _� f, �; � � �� 7 � 6:� i9 �;�� :S 2'a �� td t� � t.' {? �Ft� .3 �:� �C% � i .i t, i.: i �3 � �� � i 4. .� � /` �y �y` � �,:' f'i a �: 21� cs 1 � '' ll � ,., � � �i 1 1 �� � .i � A `` � 1�� 13 3 .. 4 ':, � 1 � � �' :� � h �'• t�? 1;' k� J. ��. �$ f 's 1 �� Y"a t, � 2:?� 1Gu I�`u 1 `a :� l��' 1 C� ? I t;, r�, I�+ �: 1�.�R �f� Xs�J 1 1 �, t � �� T �3 � �, <<,Tu 1�a �, 1'c'� �1 �,1 "� �<<1,�1 1 x I? �> � '[ . �' w �� !� F' 'f . '+ YC� �;�T, �. ,iJ RF'T. �,� ,C) r�I�T. � �t7 F"f'T. / :.,�7 � F'T. ,, �} C3 �+ i� T . <, ,u t�tP1� . 1�� �i1 F+t'T. � 1 �l� f'�'T. �� i F r i� 4, �. . ,r�.�'.in�.,r�� 1 ::' ;:�1� i�Y 1'.;.t� , r ���i � i� i�`. i" `« � � � RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF _ _�_I nnov. GATH. LIMIT PROU. LIF-� BAL. r' v ,� r' �+ ta %". 3 3 4 N ��: 3�ur, `�� j�!'ci� �:.; % .� .�'�{ ;".� <� ♦ ���� G�7' 9r�r�;,r 33uh �"� 06�tb .�> Gt)M;�; +' i� b�l�'Q � ?, t� G t. lI Y ;�: 7 C� t� `+!� �':i t�kt;U -�: bt�`�b 3�,, a,' o f� k� 0 ;G u�r::U 3k bt� :�b 1 l�. t� u:., i� c i' u'.�� t�� :, t� A f'� �v (�i r; ✓ � .. c., ;' �� .a � %'W :> �' ;. � ':� `f)ISf'r�51-I-Il�N Cr�pES BLANK - PIP�LINE 2- TANK CF'�F2S OR F3ARG1�. 4- CI RCULATWG OII_ 6- SEUIMENI ATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK (:L - NIN�+ 'i - L_OST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9-, ��UBBER��IL �1Nt�+1AL. 197� �+i5�h 1G f aw r''" � 1 , FIELD OPERATOR LEASE u��rca�,a ts��+��,�-����>> rt .��� •�i . i� I l, G 4) . � 41 7 r, '? <; r." � T w,� '• d; i} F; 1'i�T;�i, F'►if)J. F;,�F: 1 a7n �tia7�'�r} s����YAr:, !ya�tit��i�� T!:iT��, Pr�'}�a. F��Ift 1 �+7{i r; fi Y�:- �, ���,� y r4 r1 �t !� rii��' :l('�.{pj:i'j<1'`!J • r�• T��TAL. N;;��i�i. F"��f� Z NT� OIL PRODUCTION LEDGER Mo.= NawE��s OIL-BARRELS c� F�ow orHer� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn BAL. .} �i ;'� f 3 r� f) (1 �.� h� i 4� ) f 1) / ��:f4�?f�i1 'i:0 T i �UE ti/' / � .!iV� ,� (y C7 � ! 1 «f) a �i % 4 t' �! i 1,' 1�i fs 1,. �� � .� �i � 13c, i��> �, 1 �.'1� 13b 1<1 fi t �1T 13£s �'+'' << r �'i7 l�v iF:,a `� � il� lt5 lll IJ � [�t iS? �`�1 �t � ��� i�t, a::a ic,a:i lc 1 �17 1r�D ��� 1 � y? �S cb ., �� G �u 1 � r 3 : 4:� 5� 1;�1 � ;� �� y� r� `� 2 �d :i � v r� �' 6 ;� � U �, 3 `; �' r �, .,� � t� r v, r �1 1 y 3 4$ �` r' '" 2 � �' G, U l�i � vs �1 1:'1 1 I �' �t: GO � �' t� 1:� 3 a c'. 1 �1 �� � Q ti ��. ,s t; ,�, i -; r 1 I �' ? 1 :' :3 : 1 y1 � �� � 3 �; y a 31 1 �'� a � C� 1 � �� � t'j '� � 1 �f :} ll � 1 1 �� 1 ;� 1 1 RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL CASINGHEAD GAS - MCF _ .I nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT I eAL. i, (a �I �:1 � �i .'i; �,✓�t•U 3'� c, r, y e ��: �4C'� ��,,� bC��6 i a bb`�'b �'� ��au :.,�; Go`!� ei/ t�kt!u Y.i f t. h» / bt�Yb r:� a�r� l�,�i l`�1� Tr 16I4 `; :. Y t, c J �+°a lb�q �.0 It;�U `�•r:) 1n�4 '`L lf�i�4 ..t) �ts�:'0 ;:.'� �6ru ic 1�G0 r �; ,`,r�ff'xJF' �p!!► � .�a 3 �6 ]vci 31 lf, �� �<< jr,11:) a3 16!Q �N 1 �:,�f,l i �: i� i �, j �c l 34 1 +�� ;,�r�� ;f�� UISf'USI�fIC�N CC)C)FS � BLANK - PIPC-LING: 2- TAIVK CAf1S OR BAHGL 4- CIRCULA�fING OIL. 6- SEDIMLN-(-ATION 8- SKIM OIL 7-- TRUCKS 3- NET OIL F=120M TANK CLEANING 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUF3E�L�_R OIL tr�iVu�L 19r,. i I sTr IC, ��;�, ri� �,E. oT 1 1 � r I 1 II i � � OIL PRODUCTION �..EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS No w���s OIL - BARRELS o�� FIELD�PERATOR M�.= c�sirvcF�EA�cas MCF FLOW oTHER EOM CUMU. MOV. GATH. �� LEASE � ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER an�. LIMIT PROD. LIFT �, �i . ? � � �. �Oi #� +� � � W �1 �. i. `. � .l } �,• ! `S H �;z Z `� I, i !.; u �` � � f'�i 1 � �! 1 i� � 1�.7 ] i; l� Y�l �� �I i� � i�.'a r�, r t k`:�. f 1.. �� i f 1'i i� [.. 4: ! 1j � ,e ,,7 � f'.r f � i � ?I e't ":� ;d �.' � e I - ` • ! ' w t �" �1 "' 1 i c� � • y �,+ . w, 1 a,' � ✓ j �.� t! + <k � l� ' y 1 ,3 � ,3 Z i# �' � '.-��� .� I M� f �1 1 �:i tl F! e.� 1 ,� ,? � �: ta � � 1 'a 1 3� 3 t`r f,� '� 1�, 7+a 1 1 .� � .� �' � r ' ` c} � t, ;_' ty 1 t` i} ' L `� � � � �w ��f i � .� r � �" �f ' a� � � r'� �. I �. • R� � ti k � �,3 1 '.: i Y�:iT�L i�t��3C?. F.�j�t �;�7�i �2 �r� 1 � %�, e: .'� :7,;;.�,t� ; r'dYt'tilFr '�;�`A:r N� �n�,l�lt� ;') i ,�, `` :! +., �; c:� ..+ � ,� � � � f � 1 ri �,• � � f �+ �:; �' � ,�y i � , i �,; 1�i xr� :?�Y T�1� 1 � �. l': � ? ff l �i � ,'!'�' � � 69 � C� i '4 1 �i � C? {�' �` L) � `''' � `; �r' � c:I t l� 1 _s } ;,;� �5 il�� I'+� iurH 1 t> 1 �;�i ��� f r� X 1 t; � i<. 1 t: �' +J i �P � :,, '? � 1=' '-� I � �� : �; 1 t, ! q 1 t.i � lh r"' 1 t1 a� ti' t:� 1 i., % a 1 �+ 1 b�% 7 i"� i:•t XQ�J 1 �+) i �r iJ 1�1' l:,r lciv ; 11 1 br� ih z>µl �-� �+� io��U 1 �' ,.: �" ,� !. N K �.1;_! „ � �.J f'� 1 °�+ � �;3 i 4; "a 1 �' 1 � I � 1 1� `" 1 f +a ;, i � ,�- a �' i t�: r�� a i 41i r7 !3 `l ?J T f s J� "� � :� 4, �� t� ;+ r, �.}i��_a.a '���M/�1..T:Ji'�� i.�• Ta � ,� �4�Yt e���l ��y;{ G; '#: JLiYf' 1 �' � �.(y`�; ��`i�3 "#°�7 lµ' ��;:' 4`,a� 1 � 3 h�'� ��� �+,s� � f, r� >U�a' 1 �� � ;,.,:;t; 2#t7 z�`.�� lc% %�, +J�+tzJ 1 ., � �:,;� i� ��� 1 �y ci "7 2 r i: i:�' ,: `, i.7 i? G 1 F' �3 h (i� �% 1 3 7 ;. :+ 4 • `,i ':� � �. �? (J j % s �,r��� 4at;? :yc'(� 1�.`.. i r C ::C,�� 1 a..., y {•. b' �.' l C) ;f ,' �'� i'� f .� (., '4 .t'i :J i: a�.' � � � o �� LY �� ti r� .� �� 1_� a� �. �: o � a ;� ,; r> �` ; 1 r, �1 � � �� "' �� � ::, ��� ,� � � 1 "U154'r)�>I1�ION C�)UES [3LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BAF2CUE 4- CI RCULHI�ING OIL 6- SEDIM[�NTATION 8- SKIM OIL 1-� � TRUCKS 3- NET OIL FROM I�ANK CLEANIN(, 5- LOST 7- OTHFR AND/OR COMBINATION 9- SCF2UBBER OIL �"d�luAl. ��al��. ��I�tMIC1 ��� N��4t �r� FIELD OPERATOR _ LEASE lJ F'? � i L. �i `� �k � t.+ �. i � �. �. i 1 ' � � f�kY�l�F'� .J� "� C�G7;.;� ��?a �r 4T�,��r ��• T. TiiTAI �''t'{�:�. �'t��' 1�T's �t;^.I� :^t+.lr�tAC+t T�11',Al. � it�;). ��L!�� l ut� ';k�a�u SF'r.�Yh,,GF[�Ll.; ��R�Zi?�, rnr�t� ►�t�:a;�, �a�� a�rH :jl�'.� j ?'�Xql':1 j��C. ^UISPOSIl�I�)NCOpES BLANK-PIPELINE. 1 - TRUCKS kr�^ruA�. 1�tP � No.we��s MO.= c� F�ow oTHer� ALLOW. _ �:� � Z Fi :� � .+ \.i V � V 1 i t t� � F 4) f �Zf.���t��r"rJ iCt� :7T ��1F:�./ / : :,<7 1 1 3 �a':� t' �nNk 1[' 3 hr�r. 1 r X�� �� : l l � 3 � 1;�� �4 i� 1 � �1 7 ;�? 1 �! U h .' � l �.� 7 : J�� '� r i � 4 �! �� 2 � q 1 � :� l 2 4 I1 � 12� nll 1� � 124 1 4 15''+ � � • � �` 3 �� 1 S `+ �' q i s a `� i4 � `� `� � �: t 5 ii 7 a 15'S :i � 1 S'� u 4 i 5 t) I� A l�.ca 11 a 15U ��a�� 1;? � � 5� 1 1 aI ' ! �? ?' � 1 ,i 1 k � 3 �,� ; 1 �1 !� 1 � �' � i 31 :� l 31 `� 1 3 �'' OIL PRODUCTION �EDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSI�TIONS EOM BAL. .i : T a'� U c, � �' 31 :1 I3� 113 FI t��, l 85 Q3 59 �� 60 � ti bd �� 7 y0 b5 r: � T7 P) �0 K � T5 �p 1 1 i 1 T � h ! �s c�4 2- TANK CF�ItS OR BARGI 4- CI RCULA"(�ING OIL 3- NET OIL FROM TANK CL ANIN(' 5- LOST �,iS�Mzc� �5 � � `� r4 l � E; 3C�' �' 1 4� (�t �w �, Q �., �.r 4 � '.: �. i $4 :: % 1N h4 aa �" : �� �.a .. << s, 3�. 1 �� �c :� '�' lb ? i. �1 r {. .; , `� p �7 :. ::, c�, �.. fi r� r c, .� 6 - SEDIMENTAi lON 7- Ol HER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEX�:; OIL CASINGHEAD GAS - MCF Mov. I— GATH. I LIMIT PROD. LIF�i __ BAL. j i �;+ u «,{ ,, +: li .%: :.����<..r �Gd� i 1 3 .� +, �a 'rt4 jU: N .� '� ,� �, N S •"'.? .7 r`. 4 � "�+c.' .3jN:S �L 31JQ : �' 33�+k7 r,ti 3.i4ti r ? ,s2�40 !�► j34� ,,�» a�4U {t. �1 i '. � i �, :: N ;j ;j '�4 :y -Ye' 334rs � S .�`� '�+ �i C ; 4 .7.i4ri s �+ ,� ,� w +J �U 3;iK`i :�:: .�1�0 ., jsµ,� �it 3 jKi� 1 b 3�4C1 r�.� j:�ui, '1 32k0 ��+ ;,.ar�.;,r s3�a ''`� �b%4 �n 1;�1� �-r x6ry •� ia� Q �J iG?��1 , 1 t, o: � a�:r lolq 1ti74 - l 1 a �' t� 8-SKIM UIL r9 �S��UBBER��IL � � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS NO.wE��s 01 L- BARRELS OIL CASWGHEAD GAS � MCF � FIELD OPERATOR Mo = eonn cunnu. Mov. �ATH. --- LEASE U FLOW orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gq�, OVER s/+�. LIMIT Pf�OD. LIFT �. 4J f`. � 1 � A"1 �i �W \ �# 41 �i � �r �...� � � _.____ _ , i `3 1;� .� J !� V �.i i'� . � S V L �,� / riaYNI�;r J• ":. �t�+�t��''J ��' �TI '11�;���1 n1�+�� Ti.:x��s� t��C. I':���t' �G I �!1 ; � ":^ `��c: 1b�'�4 i 11 2 �c1 �� lf' `e 1e��'�1 1 i"(;TP�I. s?ti;'l�.'• F iJ!� s���ki it>;� 1L l sl, �i3 C''` GA .�4 ��li`,.:fY' ��,!'� 1 n � � � t� � � h� ;� �! � K Y - C M�1 ��� �� ! �f �:� 'f A ►. � � r� ta w, �: � � i` a1 i �, ,. , , �.. , 1 1 t;c'' �t) i? i. � r, �� �� c �'� t 1"�� 1� i � i r� '�' ��� r: �' �. z` �: i t� i� a �, � �f� �� � . ��;� io�:t) 1 `9 � t? � A'� i li ��,a ,i � 1 �U f 4 : i'1 � �i V � t� � �1 �'� {_: .�� l� • � � f:� V � � 1 6 i� 4 5 e. `,} t- � 1 ta ?�1 1 i � i' � 5 f;� := '� ,, f 1 r`.� �� 1 �} 1 6u' �1 h;: 5�., it��;:J i 1 l"b f •, ,.r � 6 I 1 3 3 ;i .� i O r 4 1 1 i 1 c,t! 3F, r.,;, ,•, :� lb�'t) 1 T�]TAL �'�Ci�• �C)�R l�P+� 4�►� 1� 1 d,�� ��1 7l' u�"� .. �����;w`�r� l.e�fw i �r I^as. �a �;���i�+�:i�5 �r;�a,;�,; cas)?"�, t,CC+c+�qt<T, C. �. 1 � v� � R��. ;����'� x t' "c' �{ � 3 .r 1 ., «,► �� .i t� 1 s � v.� ;r :�;� :�a �:,u�� � � �, ,��� � .it.;� �G Wt�i):� 1 '.� � +� � a � ! :; f� a tr �� � 1 � � � f� b �I �: u a t� f., t�'� l i � 93 fi *`� 4 :;,�c� 1 t:i ;f y� '� `> Y `� 1 .? V e: 2 � ,� z U o � C" �► ;, {s � 1 1� d �;i 3�7 �t' �sa �s�:;s•� 1 J,ai' �; �i'�b0 ! 1� , �,��� li � f,'TF.i.. �`� �. �`�;k� 1u7:� 1 12 �:� ���i ;,:�� � j,i :.��i.5r ��v�:i' ,,; � , � �.� :: r � >. � 4 . �. � �� t � 4 ;,� .t i 0 1 „l:c�-3 ,.')a,.,, d: , T,� . t � 1,. e> ,� 14� k "� t�r ��:uU 1 :S ; 1�� ;��, `"{' t;�t'Q i � � 1`��� 7'�, �rl i�'� 1,.�� ;..��.�U 1 1 I�.� I:1 •� t� r 1 t" r., �;r q .,� J' t! 1 �, ,:, 1 '� �, �� ,a ; i' -{ � �, �x �: : t � C� t � � r. „�:l ��il 1� 1 � � 7%U X � ^(�I ;P(�SI I�ION CC)DES DLANK - PIPELWE 2- TANK CARS OR F3ARGE 4- CI RCULA I�ING OIL 6- SEI�IMENTATION 8- SKIM OIL 1 � TRUCKS 3- NET OIL FRUM TANK CLEANINC; �- LOST /- OTI�IER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBE . OIL �NNU�I. �,y7£•� ,.�IST�'�CT �P�, F�i��,t �v FIELD � rvo.wei_i_s OPERATOR LEASE MO � F��W �rf{EF� ALLOW u�SI�-A!Va (S'�ql.L�i� i ' r";' i`�:,i�l� /•(��� Iiv l�;i.�/ '�FjN�N 'i�?UT��:�a 3r3Ki�s) G4°t�yiT 11Ff�/ �]�,F,:,'� 5�.(J�!V� C+iwISTIrs� �?r / �fiT � '� '� 1 �Y 1 . ;?� � a l �, 1 . �'�;Tkl. f'�3'�'��f. FI)R I�t7'%� �3(,� 1� 1. i.1 Y Q� �i C; �.1 F�: K, F r �% . t' . 1 • n" � .'s ' .� � s •� i `� i �, : 7 3 ��+ , �l 3 iu s �l � 3 rt.;7r+1 P..!?1� c-;.1�'' 1�3rt� lE'� lir! itjr,���i •�ii�''K�,r J. 'i•� •},.. 1; 1 � 1. � 1 �+ 1 '� 1 `� 1 r 1 cA I `� S i �� 1 11 1 T'iT.�tt. f�►?[?�'• f':.iR l�)7'S �Gk >;j t�j7e,1 1:aT IATI.• �,!(* �?F' l.i"i;,l�:.p,�v.1./ r ial. 1 1 I/ i � 1 � i �� 1 f, 1 OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL - BARRELS oi� cnsiNCHEno cAs mcF _� EOM CUMU. MOV. GATH. PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIFT BAL OVER BAL. � � . ��i �� �' � � L 1 '�? �U `i'' a � � a +ii �� I'r . '� W"� 6 s A '� `i•� �1 ., t p �' 1 �'3 �5 �r `' 1 u �{ � 1:? � � ;� M t ,(j �� 3 t� ,.,jr � �;3 ��lJ ��t�i. 3i 3 �= r 3a 1°� :� �� 19 31 22 3�l �'� �� ra .� i 1 'S 3 °.! i �i �� 16 3 �� t�� 31 4[� �r-1". `s1 3 �' ,� �i 1 T .� �� v� J � � 4j 3� n r% rf� �� 1.. - j � ..: ..i � �.I �� C IU� � :; .� 3 !' t� ! , 1vU �.> J u L.i 1 �� J f� �J ,7 f t/ �� :�Uc1, iR: a�,�,�b D �' J�Jt'1 "�i 4c:�:,U �} l '> v .� � ,� 4;ac�U r r �:���<< ��� �v�.� t.� +d�SU�) T f �:��'i� +' `* 4 t." u �J � y ; �,lt�::�'r ��;�'2 ��I 1b/4 . u �`.�� '��� 1oi� s loc'U A�+ lU7N ° C1 luL� � �► iora �!' l�i 4 4 t� 1 u i: l� �Giw >; t� 1 t� r � �a u�_��.�� 1b�'� .ar: �h7u J .- 1 '> � � z �' �b��� �� F� � l`1&"� '� lai u ''� 1�1Q "UISf'c),ITIr)N COI)F_S BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARGI_ 4- CI HCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NEl OIL F f20M l�ANK CLtANING 6- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL a,r�NUA�. i�TN � I�T�jCI' 05 N�ut �1 OIL PRODUCTION �EDGER FIELD �PERATOR Mc�.T No we��s OIL BARRELS LEASE ����w ��TF�EN n��ow E�F�ou i�isrosiTiorvs BAM t�R.taI�ANA (S°'AI,L�tw) ��?fi��':� `�G�? ��.il�' I� �k:i")/ -- �k:��t�� ���7T►iF:�a 3i:�a?�) �C) :11 11r�:/ ��7�1 15� ��1`L. ;�K� i�F t'ir�? �TCd.�tt,. r, ir�L /�;��T 7 1 .� 1 7 c� b '+ 1 s 1 �; y i 3�; 1r' li1 1 �D 12 1) � .� 4� 1 u Ti:T±�L. Nr,��E?i„ F';.Jii 1°�Td �"`� 11' :�1 �O +=d-'T. ��'^��7, Li:�fif:LL �• 3T��;� :; 7�r1� F"�k�I�di�, ,:'. ,r� T17Tq!_ �'n`�J. f uri �,r7�i c; ;�1 �.f. T� f ��f, Y:� rE�l"�'—"J;�r f?� �.1. a� a.f.'� �� Q?(t�'� i�.!f,�Vq:�,, G���7f�Ca�":t S�?• �itTAl. t'ii;;[)• �'�JR 1�7�i J- �) iL t:C)� 01�;?:� Avf;!•��,„ J• L.• T�!TA�. '�����. �`i.i�� l �7ti �`..��1` ,.*�, �fiYaN III c;, i r, n. ���,� s� K�- ,,� � T t� �d F E` f�. � u:%7` ' � � � 4 5 0 T � <� i t) I1 �t � w 4G547ti 1 :� 3 � _y � r rS 4 f ;., � �� '( � f U'rr r r; .�� � f r, �a F>�r. 9U f� � / • �� itPT. f) r' �' �" . t) N�T. .f� ��'T. rU kPT. 4Q �;i�i. [1 F� P '� . � ►�PT. ,, S �i �. h' �' i • ci .�� ls /� 30 y .� 3 ti -� ; � � ��,:; •��1 . y r �l) a; r�'; � `� � .S 0 o� RAILROAD COMMISSION OF TFXl�ti OIL Cl�SINGfiEAD GF�S M<;� ._ � GATH. LIMIT � PROU f I If l t..� lo�� -.'u 1674 � c, i (� c U �a:' loru ` " l6i`� �:;. E_:�. F, y l 1bt�► � ,'t Y i.� i : .1 1 ' � � .. i � `� '., .? 3,i4H ,�"[��U �34ri 33�;�; 3�'��i; UI'S1'USI-I-IC)N Ct)DE:i f3LANK - PIF�FLWE 2- TF1NK CARS UR BARGI-_ 4- CIl2C111_A �ING C)IL G- SEDIMENTHTION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F 12OM l-ANK CLLANINC� 5- LO`_;l /- OTHER AND/OR COMBINHTION 9- SCRUBBER OIL aNNuAI. 197�� t I5Th;ICT ufi r�1bk i� 1 1 I 1 1 1 1 2 : M � i � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S FIELD � No.we��s OIL-BARRELS OPERATOR Mo.= oi� cFlsiN�HEao �As nncF LEASE c� F�ow orHer� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eOt�n CUMU. pnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT _ BAL. OVER BAL _ _ _ C��?;yI{:A��k ($NA(,l'_?r,) '.'i;s'��? `�^C` :�+N It� f.f:;/ .1i�Af)�N� ��'RY�N iII 4�4'7k�`� C�': ;�'I �iJF�ty/ nluttff tiUk�F:r ��`Y�t�a F,f.�" /' tvT 1+� ,� Li .3 t� t3 3`� t� .i'°; � 3 3�+ t� 1 l 1 yt;� ;ll ��sT. 32�0 T�:iT�,l� P;�(7; .�"'t.J� a�.�7�i j+�21 l�? y:i,,�t ;..,�.,,�� �'�,C:� :��,!w;r' 3�air� ��i.,;�,', r: t:; w;�u��«,c, ���� � R r� R ��� r i� . L. 1 ;;� 1 r u� 1 t� 0 t� 1 l 1 r�. l x:, 1 a u r� t� � r} � 1 1%' 10 Q �+ U 1: t� 1:' �. 1,� O U r. 1 :� k 1"e'� 66 �t;l �a 33 l�v't�C� 1 y �•a 12C� 2�7 1ti.+ 7 1= l4ytU � `� 'a ���" �6 tsH `�� •r, 15q:�t,b 1 � l;�t� ?6 ti5 3N ;�r 14�cr0 j 7 �r � ��e j`6 �'S "-'h � �i.IUQ 1 t� �� 22i+ �3 lur. 3.�4<< 1'�uab ; ti �:• � 2(, �a :.tiE, �2 �d� 14�� +� i 1J � 124 3Q 1�'1 11�: i;,t,zo j 1 1 �1 � L� (J r' 1 4 t `.� i �,� 1 1 4'3 ' U 1 T�IIqL ',�s��l�S�f �`11�� l��in plt", I� v 1�� �i3 l.i�! 1 S�l :;�,!�v5r tJut,:i : �z �.�t �f�v�rr, �.��.,�� � 5 As�� �:� �, � � s �-rv , j 5 1a� �� tG4 �.'+ , 4 r��c,� , � 5 1'S`.+ 13', 1r�� `.�c, 4.;, :.iTO i `+ `� 1�� 14? j�.ts Y� b bl(riJ i �� �; ��5 ic�z ���� 1�;� �,:. �;�r� � b F� 1�, L% t� f► 1��" °' �, '' �` ,:� j�J U 1 � S 1''a� �y ?4 iµ �;j7U 1 :s 5 15� 1�5 1%U 2/v t-.,it0 � � ra 1�C� li0 lt,b 1''l �'i:� it�l �1u0 1 �0 � iS5 ]3� �o:� 1��7 � 1'�>:} ::,:iic; l 11 �; 15t� 1?p lb7 111�- ll�; ;;�t;0 1 T��;T�l, P��'';�!• �i.JR l�i7r.� 13�t� 12 `; 1�� 16T �77 l�' �:r,',� wt_nr�i �:ii0 i (?1 `3 �7 '.� •r�., �'?Y� �. '�• 1 u 1�►� 1�, i+�' �?�:, aIi't.2 1 i 4 1�;' ;?� r, ,,� µ�3ti 1 3 u l?4 ;�t� "lu le.: J<� .�U12 1 i: 4 � a� t: (i i% ,' , N i; ::• �) � �) 4 ZE4 �fi %t� �+° �4 '.r�!'2 1 t � 1�'f; 1►; ��7 ,�7 ut.�,t:,fl t � � l r � y •` ' . '• ', � :t :' � 1 �.� .� ,�� �� ��v i,� �uc� LiLHNK - f'IYtLINt. 2- I ANK CFiF25 C)H F3AHGF 4- CI HCULH I ING UIL b- StIJIIVItN I H I I VN 8- SKIM UIL ��d���k �14-7uRUCKS 3-NET OIL FI�tOM TANKt [L��qr NjN(' ,.5� LOST 7-OTHE_R AND/OR COMBINATION ��SC�UBBE��IL L} 1.7 t f`` 1�r � %.a 4 � � � ��� ,. . ,.:� ... „�;; ;:;�;�4� : �=i w OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�\S rvowe��s OIL BARRELS oi� cAsiN�HEAo�As-nncF FIELD OPERATOR Mo.= LEASE c� F�ow oTraea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI BAL. OVEH BAL. "(;P.�ICpfVA (.`i���l»Li°!��) '?('°�c�$ `.;t`'') �'.J�� T>�s t.ta'/ r�L�J��'�� T�°.[� �►1'�'�.�(��° Cf�� �T1 �U�:ts/ �71�3T (;�F:���J+iY, �,. �, / "1'VT `�� �i 1 L �� �� 7 r_ �-� ��, .� :� �� c' a' 1 a u �2'�} 1F� 07 1� 1� wt,r,u 1 � �1 :� s � k i � .-� � : � � c� � � i 1 A �1 1 G� �d 1 Ka L� G � t� ci °, 7 C7 'J � �� `' T,� l, r't'? ,'�� `.;! � r i l`� �� T"�a ;? G'" u ��7 �;, j i' f.: cz �� i" ,:� C�. v iv :,� t' �t to c' 2 l �l. �u"�� ��;;��a +s KAY i t ?l i :� ` j a i 17"t� i �;� 7' ��1 �� �` ti 1:- '� 1� ::� u�► x i,;' 3 c 4 x ��i ;' � 1 � 11 c G � t � �s � �� �a 1 i 71 ^�� 1 � i' «� i;' �;, i; 7«�' 1 C-' � 1�; �: I 1:i �; c7 i a t :' 1� �� 7 ��.'ta t`� �,� I I I 1�t 1 b 't' � 1�' 7 3 ►' �'• t: �) :�.� 1 1.� af 'i� x ?" " �? l"I � 1. ` i �:� it I 1 T!+� t r a>�r ,,�, �� r{ � K r: i�r�� � �-� � ;� � �� ��� �; �, t� � a � � � � z 3 � u � �'� ' K.I� 100 1i� `' , 11i1�� 1 �1 �C �'1�° 1%7 e�� 1i�'2 i! l 113���U 1 I '.i '{� t0; �. }� �� �,� ,.i • f i.1 �'( � �� 7' ;i � tJ � � Y .� % r'` � 7 h'y (,' �'. �. i � � ,i +�f :i �-' P, a t' a i % i 'ti 1 i���,�rt,7 ;,�z;;�;�iY, '�+'���"�� 1 1 t��' �,�,� w,i� �w �'�� 1 �' � a� 1� ' �} �':� t � J t� �� �* � r'♦ � c il u � �;{, xe rt; I� i-, 1 � ;, � � ,� � � � r � .� n�a ;� �'a �.� i � �, �; j •x;, ,;. � r1 , � ,a �, � . � i' i y 'r' F t'? �� �j � - ' 1. ► X J � .- � 1 a r; � c: ', �.s 1 11 3' ' r' c, G> I 5 1 r�.;T�,l� �'it�:+`-,� �-�,��s ��ay,.� 17# lt' � a>l 33 � 7� -�Jl `at�����as' } �.�� FJ��ts��1 �'+��lY!1�.;rR�a' t1I1.. �:�wf'�'�"�!Y ���(�5�`i n t� '� �:1 h' i,": t�! ;� #' r� r C i, A*� r. 3 w C�': t �;.� Y: 3 ��� �. .� �� � t� �'� 1 � ;; �:,,' g '��' , + l�lc� l �� 2 1 °. �,, h �� �� �. .. , r ri � 4 1 � , �w,(.r 1� :�'� �° 1c, �U 1 `�� r �`. `� 1 i7 �. 1 e, ( w 1 '�'-" `•-„ "`��'+i.'.���t7 tiLHNK - f'Ih'LLINt. 2- TANK CAF25 UH t3HH(;t 4- l.l KI.VLH I IIVG VIL �- 5�uirnuv i ra i iviv o- �r�irvi V�L 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM I�ANK CLEANINC S- LOST /- OTHFR AND/OR COMBINATION 9- SCRUF3BE OIL a�Jr�ita� 1p7� E�ISTr�ic;� t��� rHut. �1. � i i w � �J � � OIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS� rvow���s 01L BARRELS oi� c,nsiN�FiEAocns nncr FIELD �PERATOR nno.= -- F�oW orHea EOM CUMU. MOV. GATH. LEASE � AL�OW PROD. DISPOSITIONS eq�. ovER eA�. LIMIT PROD. LIFT t;Uf't$FCAr�tA C;�,a1iLL��'+> a'.��^�'"t `,i;�i? �i'�� �t9;;.f)! — — - �t'�Jr�,t�l �i*4�1i*+f�:RS ii1L i;fiti�F'F`��;Y �'+�5�,h� CC� <d I u+� t.:/ (��'��h *aCN"d��� Cl��,�i!„i'•�C� 1' ;r�7 ry t� 1�'7iX 1� C� � :�aiC�4i 1 r � �t �� � � fl t�� �:. �> _� r a ; �u i `� r ]{�'� 5 ' =� ' 1br � t � :�� i� �� 5 r' r' 1 Ca ,� i) i �l () �+ 1�. � `. ;� '. , h �:: `a �' :: 1 b t" 4 1 1 1 a ��, rf � <•� t ;' r' 1 s� �: « 1 T � � p ;, [; ;, � , h' :� ;� �, d# i �: � 1 '� `� , f. r ,, 1 b r � 1 tit_ . �1,�7 '�,7 f . �.:' �.� ia ,., t" L'1 �:�1 �+�wrt ��' 1 3 :�1 3 ��� ��: ls,� �+ 1 c? � �, M � �` k 'r' u 1':., T� 1 �z :� :�� � r: %`a ar,tu � �� 3 ;�£�� i ��� %� ��>�o � °� :s :s1 � rr ;�r ia�u i �E 3 � t; 1 �� i" .� 1 t� �: J 1 � :i 31 � ��, ,r.� ld(4 t 'S 3 :5i 1 ��.' �..; �b14 j 'r' � ��, � r+j; �;� 1�cJ 1 1J � :�l 1 r'k' ''�2 1(�7� 1 11 :7 3� l "3 ":� lbcu l �'f'T�t„ �'�.��''C), �";1+�' 1�J7�a 1"� l� :� 31 Z "w � ;,�..,i�.�r�, l,'.��A+ 1 �. ��' +d �'�� �-; •"k ► i r �. � � J �' • a.� �: �� '� .K �' s� r3 � a� � E` � r�''� ra i C. l. . 1 w :� � � :,, .• f i t� r` �d 1 � 4 t5� : t, �c� 1°',1� 1 3 � �e3 a �+�. �,� 1c�r�► 1 �; u ��::� ? �;� �µ lati� 1 `� A ">.i 1 �`� es`,� 1#+I'4 1 +� +� ,°e t; 1 �, t. �+ a.., 1 r� �' 0 1 � �, �r ;� 1 �< i� ,: t� l b t' A 1 +t r� �t ,� 1 a+ c� �� �.; 16 `i �1 1 �e � �� �:: � '�� '� �� � 1 � � b 1 � �� �� b � 2 ` `` ``, �, 1 �, r 4 l �1 1 f� � t? � >. � �-, .l 1:� � Gl 1 T�'TAL Pnf"ai�. FlJ'� 1Y7�s 1`:� �.c i;::s r� `�l `:>� ,�,����`�k' Yc.,� 4 1a,A�,�JT{"J� �i• ����. C•+k t..>.��d�•;n ti,�j�r,i? ��:rxia��� 1 :� %1I 1� r'w- ,:�' :;�.�c1 1 :' j �'.t ��� r H .� '� � f��- �. . 4 i 3 ta 1 �"�r�"'-'�i i i��i� CUUL�_`� t3LHNK - F'IF'L-LIIVt. Z- I HIVK CHlib Vh< LiHH(dL �a - t.i tt�,�.��_f� i irv�� t_iit.. o- ��uirviu� i ivrv o- �r�irvi �i�. 1 - TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANINC, 5- LOST 7- OTHEf� ANU/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ar�nlU�il.. 197rs t,�I�r��1(:T i��, F'�,E�k T� � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXF1`� n,o we�.�s OIL - BARRELS oi� cAsiN�HEAo cas nncF FIELD OPERATOR nno.= ---- LEASE c� F�ow ort�ea ALLOW. PROU. DISPOSITIONS EOnn CUMU. MOV. GATH. ��MIT PROD. LIFT BAI. OVER BAL. _ r; ,; F� � T �: h �J ;� { � �� ,� �, �, rt � ) �•';.� t�� �: :i `� �,+ �r � �; h,' I �� J � C� / ;aA.�TI�1, ��. niL �;;. �",��.,ua�i tf'� .�TI Jt1f�:i/ iltap;'? ''A�1� / ^;T .� � ;: 1 r �; q "r a � a �a �; � .! l �� � .c� i�� l 1 fi 1 I�.r �`, <: µ r�, b(� � `3 j � 1' �ab �a ��% -� �u�1 l �:a �i r: 1� ] 1 u 1 1� �`� .. .. w�°� c� u 1 +` 3 s' 1 +` 1 1(� 1 � � &� •.. :� " � � U �.' 2 1 :� air ��, �,5 T:� .� �.�,�}a � �� � �? t +� i c� �: �; �� .,: � �-� � � i �,� � a��� :�� :::� �. .y ��ua�z r � i :; �� i ��� a � k•� � _� � �a .� c u � r;:.{ru,�. �;-t���.+. ��a� i �r>� b�'� �� :► ��r :��� �:�� :��: ��, � �� .,F :,��t>� � •;s;Y�v's�f's;:) �:6J�3�(,;X C(7� 'S'3��t�,r; C;��'�i�� �A�'�l.L<Y,�.i�. ��;�T. 1 - 1� llw ;C- l����� � • e! 4 .� !i I°;. i�' +i t'.. �t '' ti t 7 t� � '7 : �, � 1 '�' C'� � � !' . i (; C ['� i 4 �� 1'3<< 3! ir� 1"c 5 i;'� w, �,•U : � ,� � �� �., �, �, / h 1 �.: t; : :� �� �: �' 1 fa � t 5��' 6� 7�s �� ,s � � �+ « t� U t % 18 i',i`1 t�i id. 1 �',il `���C7 Y +q i �`s :1 1�'I l,;l ',U�[,' �r ��:� �� i=: � t;�� v�;�;u �.�� �°�a t� �t z r�.�� ���c� i 1 � y c; � t� �� F� -r , �. t� a u ? :''r T � !.. i� i� t' �l . F' t 16,'. ; ;� T ::i � 2 ( 1 :�' 1 �, � �r i,d �,. IW T . 1 ':'• ! :� � ' � � : r _. ,; t' �' �f;t'-'��K� t,;r ~ II,L T. �:3,S;�f t.� ;t �; �, �2 ; , !: � T fi� �. a �' �� �" F' r �� ,: ;,� ,� 1 :� � i �� +� � .� ��� '+ 1 ,� > ;' +.� �,.'.i" � �td .1��'a 4 j .� t� ry r' g, t�' `.'� � 4`z �_j M ci j �+ 2 !� �� t� i � :i 1 � .� 3 � a (a , � �, �, . �, i �. �. 1 � :� ,s 3 �+ � � '� � � �: � p' 1 t� � :� 1 �. � .s �� �8 0 � r ia r� :� � � � Z 1 � 1 .3 .� � � Y " . �'-' ib 1 3" �' 1'r'' 7 .� 3�t ri 1 ti, �, ;a ,; � l' 1 � I s� N�.� 1 1,� �,��, R, i,. t, ; � � .i��+�;� � �, � ;e �:, " 3 � �` i. �= `> 3 e: � � �) I '�UISPUSITIt)N CODFS BLANK - PIPELINE 2- T ANK C/-\RS OR F3ARC;E 4- CI RCULA-�ING OIL 6- S�DIMENTATION 8- SKIM OIL 1-�� TRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK CI.[_ANIN ' 9- LOST 7- Ol HER AND/OR COMBINAI�ION 9- SCRUBBE OIL �e;vNU�AL t�'f�' i;ISTr4jCc't' �7� �R�t �(b � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S _ __ rvo.we��_s OIL-BARRELS oi� c,nsw�F{EA�>cAs-MCF FIELD OPERATOR rso.= LEASE v F��w �rHE�a ALLOW. PROD. DISPOSIiIONS eOn� CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFi BAL OVER BA�. _ , ,,���, �f,�A�il� C �'��LLi`.� ) ? ,�� � '�tit� i;h1 la: '€':t?�' ;N (� (; F7 A i Y� F i'! I "'� � �. L �( � ��;, i: ;� j s� �:? �: � ! �" � i i i � � t.` / ('t��rh� '�Gt(��: �.:���X� ! : i@'f i �;1 � l �' �� Cr r�� . F" i:; �€? � � i +�1 r�w i> 1;" , �� • � � �. _� 1 �� :y ;. � �� 4 ; i� .i .s �, r� 1 '�cL���.�a,► i���Ji,Ll�� P�� zY�� ��>;������i �1I �='�� �'i����3"�� �:Y, �. 7. X t� 1�tit; ;�� i�,�;i<a4 1 �' r".�, �d�'' �i i� ", 1��=� �r'u/� 1 '� t:7 �,, P, Cs �'i 1� t; �. '', t F! 1 L� 1; •, 4 � �i lFJ Y i. I(y' { b' �-� 1�. �,s .' �9 Y 1 e.� V ♦ 'a �: 3,�,r� 7K l��'! a;:r 1�G�q , � a C: i !' i {.` '� �1 =: �y r �; •- ` ;�' J }` .: � t � r, ;.:h �r 1.�°�> uu �<� ��,�_�� � � +h l i, � �';1 l, t, � �' �' :' t 1�+ � w 4 i �+ t. I t5 i- f� E5 ,, , y. ��,, � x 1�a i 1�5� 71 1t.;.; `�;:s '�� 1u�:4u 1 a 1 �r t t.; i:' �; rU 1 1: i I� �� J� i) j T �:: � .q (� i' r� ,"; ;:) , � +�,I r,� ! '°? i +�1 � ` p S "��. k�a �� : � Fa � +5 x 1 � F �.�� , ;;, :,� � � ;:, t�' 1 +.� (� '+ �t l .�%ri.�G���, �;r:G��. u. .;��rh�,��� r+ 1��� 7 T I k_ T�! �a ,� �• i a 1�' �+ �,, U i T.� 1 r,� r„� r�. ,. t� I r� �d s �� a� z x r � e. ��; 4�a µ� � 3 <�� �, � r, •� �� 1 r� i 1��,1 t:� t� �� b 1 �t �'; a ;� r�� � � 1 `,• 1 � `� � t ° �; r� ., J 1 :� e� J, ;,� i� � U i 4�� f i t� u l`} � ��i t �. � 1'a' f' C., Ci a:�' �',. w::� b tp �: � U i 7 < I�u r,p ,,* , ac,��b i . k� � �� u 5 �� 1��; �:� �;, G t� t� �� t� 1 � +; i:�? C� �r Q I�� t� i` w i G r< J 1 ;.0 t� ��+� �r 1r'� 1,;'7 a6�'b l 1 1 � I"c? �% t; � 1.! �� '' �� �; a c, G t^: 4� 1 r: T�I. �';�'ti;, F�,a�� 3•RT� �a��� 1.;' ;���" .tl �,,t.,r� .� F�° �� �, �t�ey �il.l.�. �t '"1!. CJ�PA?�!Y �;y.�ui��° � � ? : a r l �: � rI ; .� i a L M !_i �' ;, , �� r �^� � - ;+ " 1 i .s i �,, � i }. a�. , � 1 ' � l �� % � i 1 �''� 15 1: S r�� 1�:� 1� l :� 1 3� i�i �aer�_ ;-:ih �br'4 X '� I :�4�' �a r�r., .. ��C� i',��i� 1 ` 1 �1t c�0 1`a�' a�! 1.'�' In(N 1 b 1 �t� �G 1�7 1�! 1r,�U i 1' 1 :s 1 :' � � r� �� ���a 7 1 t� 7' µ 1 v�.�r�.»i i ivrv i.�..�Ut.S BLANK - F'IF't.LINt_ 2- I AIVK CHFjb UK tiHFtlat µ-�.i r<�v�.r-� i irv� �i�. v- a�v������. � - 1— TRUCKS 3- NET OIL PROM TANK CL ANIN 5- LOST 7- OiHER AND/OR COMBINA�-I�I(�N 9- SCRUBBE IL �+vNiaat� 1��t�. ..,IS�fr,Ie�' �15 rNt��. �� FIELD �PERATOR LEASE ���t�c�raA� (��+aLL�'�rv) ��t�.���� r���. ��.�>��a�ar� �°f 1 � �, � i. r�,� �� r t, �. � u �,� �, t�� r � �. «� � � ?iiTd��. �'�t`1�i. F�if� a�t7r:� rf 7. 9 4..i I� +� lY b� • I •! `� i•; • tsi<,;`sa +fltC?��AM. �. F . �i;TAI, Prt!�.'�. �i.i�' ! �?t� "°'�1t1'': y ..i� T� r�i�Y +.'��'1 �:� `?�V�,!��T i'i:1T�yL t'�dC;i_�, i'�lt� 1 �JPt? �v�,vA`�'d(] k��TF'r��'�{ISF;�, I�`tC. •) C1 {� r ��; � . g � ��� ��: ,� v r „ , ;. . x� r��,�. ;_�.; {;�. F ,��� � .;��:, �.'7 4:1 47 �• Z ta `" � hs � a ► • OIL PRODUCTION LEDGER rvo.wr-i_i_s 01L BARRELS M� = EOM c� F�ow orHeH qLLUW PRrJU. DISPOSITIONS BAL i"' .j M' ii �i • �; � 1 1`f � C;. !.'' {� �,,,��:� �:���;r� R�.a►,.�;� r _ , �,� �� �-s � 31 ;;� 1�r �� 1 �iu �'u i��'r Xi.� 1 :ii �'� 1`'"�r z 1 I ��� �� ;� ra 7' �:3 t� 1� 1 •1, j �� �i e: f.. �' �-. � q 5 I �* , -, t ) »� t' ; . F ::.i ��' T � ; 1. �) t� � ,t� p°s'�. � :�J r<r.? � J aE� P'�`1 r 4 � l�� �� �' 1 . �, :E) �PT. �, :J �F'7. t tl fr�'T. rs , �� �,k'i. �1 � y r� n �} . �; � �.� � ,� r,> �,� t� r �;y � �. � � �� � .!� 1�.'i{! � 1 c� � u r e� :l ,� 1�� �a 1�' ��° 1 t:a h t� D ���� �, ^,c;ll�� � �: 1:� �+ 3 3 �' ;c 1 � � :� 1 3 r; 1�.� � :� e� � i eX "fi i c �% 1 1 .', � '� r� 12u �7 �a a 1 �' C� � r, . :� T u � [ �+ 3 :� ia � 1?.� 3b •,`"1 �+� ,+ 1 � t' 31 3�� �, 1,;%� a3 yti.�1 � i � A Kd c; j .l �'1 u';; t% 1 c.' r 1� e" �+ 3 G r�� 1 %' <,.� l:3 't'� , �, ,r t �+ 10 d; s 1 '., �; . ��� �. . :' ;. ;` �, �. � .: �. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS — OIL CASINGI-iFAD GAS - MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF I E3AL. � •! ih(u �:+.:1 1t�cu �' ;' r' 1 b f ►1 : �: +� l t� r.' U 1. %. 1 Md i' � �,i fy �?) t� ;x";�� ;;� ;.. �:;ti: i �.�t ` , ;,, .i 3 � � �'i! .fi'k� �r 4, f,� r;.,1 3:;�jw; ' , {,y C� G � C7� T Gv�`� . d�b�b � G fi Ll 4', 11 4 j �l�i 7� i';+ ovf,a �a ,�� a � �� 6 '%� 7 b fz �� (� �a ��.:�� � f C; t� �s G : 6 t� r.s �: � O �y L, �.• �; rd u.: � �' �} �", �y : e: .y :s � �:; C)ISP��SII�I(�NCODF.S ��� ���[3l_ANK-PIPELINE 2-TANKCARSORBARGC 4-CIRCULATINGOIL 6-S�.DIMENTF�TION 8-SKIMOIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM l ANK CLEANIN 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBWA-iION SCRUBBE OIL ,� 1�7�+ �a I ST,�' I G�f t��; � i�uk t:9 1 1 1 1 � FIELD OPERATOR LEASE ';uHSIG�A?+lA (S'�A�1.'?�) ravl�!�i�tl G�TF�r"�txSF":ar I�(:. i'li'��; r;�1X�:��tT� t,�! ;� T�TAI. �'�t.;Fs. �'(;1� 1 �t7�� �� 17 :� ? e� r� c� I� �:l I l. C�J . 'f��Tpl. Ni��t�. F��J�? 1 �T.� t)j�=,-� �,��Y;,r I• `+. "�i' T�;TqI.. aa�t(�;i. E'ti�' � �7�:, "UISf'OSI I�II�N CODES f3LANK - PIPGLINE 1 — TRUCKS 4NNUAl 19�f� NO WLLLS MO.= (J FLOW OTHEIi ALLOW. ar�u�j �;�t� uti'Iry,�:G/ r�;:.t 1�U Cl; ��;TI �iJ��.! / a n; r � � 3 r' [� : , �y ' b �,t •j � �i t r, �� � f'r t �' U � ' � r� n r� y � � [i z � �� �� � i i i° fr tJ 1 3 1 i�? r. t, :' X 1 C� 3 41 � 1(; 3t1:t � 1u :�ql � �a ��,; � ��� �a� �' 1 t� 3 3 L� p lU 3A1 t� l�i 3%�1 y 1�� J 3 U 1� lU 3�1 11 li� 3J�� �h�s 1� lu 3�2 1 3 ��k �' 3 11� � 3 12� � � 12 �` 5 3 12µ <� 3 12 � r .i a 14 �! 3 1 � �+ � 3 12 CF io � Zzu i i � i � c� 3'� �' 1 2 3 1?�+ OIL PRODUCTION �EDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. �— , . 5 1G i r1 i� i� 13 t'1 �1 i� SU 15 4 �� : y2 �5 63 110 4 F1 �0 35 34 35 �0 7 tt �a 3T �' 7 Iv 7?. 36 44 35 a� 6C 2-TANKCARSOFtBARGL 4-CIRCULA��I�ING.OIL 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 1�IST��ICT �a s -, , a -' �; � ` Y. t3 tT c� � �� a� �r �� 3c 1� 1 d'. �'� � 47 if a� 1�`� 1 �+ `� c �, � .. {�� t� 2 ti, �: : �; 2�; 1 c i�' h� 1<<� I r; C- �� li :� �e i� 4U '�; 4 1 .� c4 w t� ;.� �, � r' 3 ll 6 - SEUIMENTF�IION 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION RAILROAD COMMISSION OF TEX�ti OIL CASINGHEA[) GAS MCF nnOv. I GATH. I LIMIT PROD. LIFT BAL. -� �t��� oi s34!�S 1� a�yU <'fs j 34'f tra 3�'�U i+� 9:! 4 r s �:'G' .�3�1{' .i .S .i �' 4 Q '' r 3 .! +� ii � � .3� N+`� :< < r , ,, ^, i s 3 �a � 1���: 1cy4i4 l f,l lut���' *':7 lukly ��av ar�,:o �� i�,�►aa Y�:. 1�7"�•,�n ;� l;rµl++ 1;�:� lur�l4 i r: U 1 i���.'� luu�4 2 -;; 17��U 1 f� c; F i, r� a� 1 l��� a� l 4 ?.� ob5�6 � 7 �{�r�s� j`i t�GS+b 1 � 6�.�U wU d6�tS `>�' bq�`�Q 13 Gb°rb i�'d ba`�b � b�fi�Q `:5 bb�»6 � � ou;�� � T f't r.r! j b�5yb 8 - SKIM OIL NAGtu�aE�,�i� � �, � i � � "I�I'�POSI�i Ir�N CC)U�S DLANK - PIF'E�_LINE 2- THNK CARS OR AF2(>E 4- CI RCULATING OIL_ 6- StUIMt-N I H I iUi� a- 5t�nvi ui�. 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM ANK CLEANIN ' 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION �-,„S�CkUBBER,OIL a~v^�t+:ti.. ��7� i.;j`.yi�!IC� �5 t � , FIELD �PERATOR LEASE �.. n^� I� A?v l� ( S'� A L. L��a �� � 4r�tVA�1?t;j Pf.T�'lll..r.i1�a (;+�r:P. iyCJ;';�? ►ijCr<� YA �� J. T;ITt,I, +''t�`1'i! • �' .J�r i ��7"�> f�;� '� ;:, 7 , ;�� Y;, r I . �� • Ti.11"�tt„ �'�t!)i'). �'r.J�' � t�7�s ()(;_';;� vi.1;+a�Tr 5. I. �� �". T J� l. �' �t �' l,� . F i; ►? t�+ 7�•� (11L PRODUCTION LEDGER c� No we�_�s OIL BARRELS MO.= (J FLOW orHea ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS EOM BAL. ,� :>:i ��:r;r; .u!t'i:'a F:�/ �` ^:' � �. �� `•, 4 !�' ` 7 � i 11 F' t:+ / � � 4 <} r ,< � � �s Y1 �, � i; i ;? 1 � ;3 �, c� � � � �a i� 7 `i �, 1 ;-' 1 ; :� t{ k a 7 ; 7� i !i ll i r t� l a ;�° : 1 ;; � r t. 4_ � i i i I �� L;.��, r'1 ���` r ��: r, � le F� �: <, ! � S 4 'J � G i • �: u3 �", � ;� � 'r t� 7 c: , t. c x<<� � �+ r, 1 : � c� I l+� U� r, � e� i e� ; �^f F, �' k t, . , .., �s t> �' f 3 tx �. _; � OVER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF �oL GATH. LIMIT PROD. LIFT { � �A i. f j` et: �; '.: ��'�i �- ii : ; � �7 1� ,.. .i',� � � .i 7' t) '� .: t i l 4 i} ,� � S ; i .i r 0.� � t��� �:,� ru i ,� �,1��u :��r� 'J,� U�t�1 j��,� �a;�i'�,�I'' `;j]''�J 1`:�:i 11/T� Y, j J, iJ `a ': � µ ^,:a 1�i71c� ;} � 1 1;3 N 'J ��- t� 1 1 i' 1� �`� 7':; 11:i�0 i�> .' 1 1 7' I�y �;.t; al7Xr� r'�t 113�;U ��l lY�i ti ; �� r.;� l Y � � ;� l i-� I" t�.. t��t 1 1 171 t� �.� t��� �;� i�;i� :�t� lbl4 �Li 1c,r.0 � . � � I` � %'� 1�,�0 �� lr,la ``'4 lb� � � � f?4 � : r ��fx� .�`> TGeO � a ;,�.if,,�,r 1�r'y ^ DI ;POSI IION CODFS P3LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARUE 4- CI RCULA I�ING OIL G- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL f- ROM TANK N - LOST /- OTI-iF.R AND/OR COMBINHI ION SC UBBER IL AiJNUt�I. 19TF° {_��';�Eli� ��UT �`�5 � �+4� b� � � � �i „ . „ � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS� No wE��s OIL- BARRELS oi� c,vsiNCF�En�c�s-MCF FIELD OPERATOR M� _ --"--- LEASE � F�oW OTHER eonn cunnu. nnov. ��Tf{. ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER en�. LIMIT PROD. LIF I '•i�}a�.;jCANA t��Al.Lal�l) ;?'"���� `�t��+ ��1�� iia �.t'+/ 'vFaV'Ak�iC] f'�1'�'�il.tKU�� �tikN� ��)11�.`.i �(�?`:1'I UE�.���! !'I�)'�i4 Zi;T�...�t?� q• �� � !a f.��� �i� �;sG �:':�r' .�lt'`i;L1 1 � :3 c.;t1F! 1Tt� sur ?t; �`#_ �.�%r���3 2 .� ?.� F��1 �,<<� ;,�,u r:� t;3 a1 r,i�r� t +, :?:i ;^:i�> 1`aE, �'r 7 �a< �+1 s�,r,�U I �:� :a:3 �:5� if��� l�ay rt� iao �1,:��t� 1 t;� `� s h:�'�� 1�r ts ��� � 4� �> �s y ; E,� l r� �J t � �'' t f� �, � i? i;� ,{3 } � �; � jt `;� � 'i M; .9 1 .; �� k�) 1 ;�° " f,,'� 1 1 4 � :' i" "+ ;�' �' ,� i; .� � � �' 0 l '�r �':i �3� �'iti l''t' �;i. �.. St�(r.� 1 i �i ,7 .s r, 51 � 5 i°� 1 "r � 1 u 1 � �: � 1 <t � I c� �, �� ; r �, r'' .S l":- � i' � a' r5 ' L �,i i� .� .; i�, ,} L' f'.' fa �, Tt�T�l. �''��i1�7. i"U� 1 y7� ?;��'u, �, � z'� t.aZ c''r_'3 I;.� 1; 7 �� 1 �-: r,r:,; �I f;+;t� : i') ;1 `` r '� }� l. F� ^�' 1 �`i t,i � '' • i) � " �• "' l � r� i': � � a.� ;+ � � j .� 3 � `� i c' � ,r. � i: �' t� f' ,j {,; �' :1 ,L i � it< : ,: i i i Y :�:��,a, � � ��� ;� :i :�, ���� t� �. � �;i � T { l ' .� ..'! 4 Ci i +.> �' Cs ;,, � � i' ; G ,S ti •, J d r �'' C9e' � . kL .7j�+;; 1 5 �e .'' �1 t' �' ✓ � .i j �+ H ;i �(� � i a'. �` a� J i'' �� U j �) !`a'� (� i� k '' ,C; .3 .� �i ".� w 1 1 fa'- ;! :" i' �:' �: j r,' �':� T "��� T ��.,1 � r� ��3;�� • c- ;� x� q :� r ;; �, ,� � ��, ,� R' :� i,: ,� �� r ;: � � ;,: ;r� ,�t: ,d�,x��:��, a� �sta � t,: - `� 4 � , �c: � . .: '� �x ,� ;. �i � <. t . �. , . ra .; w t'� i � � �4 �_ +a ;� . � � ', �. x c� t� �� b � �+ S �> it ci c} ' t7 [; .� '� � `a 3 ra r� 3 5 r` ;1 :: 1 = 1 �r tr '+ b :, :� �t, c�r 7c 7�- �ut;0 1 r :i b�' h2 ✓; �>= +' � <.h46 1 t) � f7 iy ;j ii N .'i �: :✓ ` � b ! � `l � j '� 3 ti �: Ik T 1 t �' �: ,r' '.� .7 �+ i�; {J 1 �'� � t: i.' �:i � i,: f'' t: t1 lti y� Y f �. 1 j C) q � � �� ! �� '' Z7 = e'• � 'H i ) 1� i � 1'i�T�tl. .rw<:�"�'?. f�.�r' l�7,s li`'� I;? i C,"r' ��+ �.: � ." �� i Y �" 1 i7 f� ' F'� 1 ui'��r�.�»i i iUIV CUUtS BLANK - F'IF'tLINL Z- I HIVK GHHS UFt tSHitut - i_r. i ��v�, v�� - �-���•��_�. � r, �� ,. - 1— TRUCKS 3- NET OIL FRC�M l ANK CLE:ANING 5- L_OSi 1- OT11ER AND/OR COMBINAiION 9- SCRUBBER OIL �lV�Jt)AL i�T�'� �>ISTr"'�C7 C'ta F'ltuk .��t � � � F� �� �. � � � C • � "�)ISPOSII�ION CODES BLANK - PIPFLINE 2- TANK CARS OR E3ARGE 4- CI RCULA�T�INU OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ��rvuA� i9rr� ;�t5t�t:�cr c�� F'pi�k �� � # 4 FIELD OPERATOR LEASE �i�+�iICAtiA (�t�'4L.L���V) �vAVA'�+���i �'f.T"�'ial..k,ll�' C��<,P� nt1�;,4 �z�:�ua�� � j i6�TA1. ?'t�?fl. F i1� � ai�:i s1�;�,•�'�� TaT+.ii�� ..,y- r�:�T�l. w;tc�L�. } �.,�� iv7�x r t �. . a ��• t�� "v .� ;,� �T y ,.1 , r , �',�Tz;l. :.y�..��, ;, F ,, _ I �:ry",i ^DISP(�SITI(�N Cr_�DES BLANK - PIPELWE 1- TRUCKS aN�vilr,l. 19Tt� ��.u'�c�� ��t:.9!:t x� ;,' 1 1 �? �S rvo.wE��s FLOW OTHEH ALLOW u !�` I �;y � � t� / r(�;ia ��1 ���'�i;% OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL BARRELS oi� cAsirvcfaeA�cas-MCF pRpp. DISPOSITIONS EOM CUMU Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT � BAL. OVER BA�� 2- TANK CARS OR E3ARCdE 4- CI RCULATING OIL 3- NEI" OIL FROM TANK CLEANINC 5- l_OST �tIST+<.IC�' ���, t t-? 11<;I � � t: i%i� l � �•- r, j .a ; �, � , i�:: �; �.; �` 3� � ��, 7' a � �;' , � � r' �, : '� �,: 1 1 r� r- ; /' � :3 6 - 5EUIME NTA �ION 7 - OTFiER /aND/OR COMBINATION � ir 1� 4 "w. � �� 1 �; 1 t� A i. �, r;� � s; ;;i)i•,�vt' ilt� 6a�b 1 , tit �a ii +� '. t:�r a�x� s::� ou��0 i :�c tib��b �, 1 r., c� : U 4:i Gt�y�+ �a;a c,a�►d i1� ��t�U �• : � G 6 `� �i _ b �► �:;� p iy ::a. � �t' GG'r0 <n �a:s�c� p., rhau `.�� �r l� J I �l :� 1 U t1 i t:., t��7'O �`� 1 •°u� 1 � � ':� 7 t� :i 7 t1 �i i :�: .f � G1 i +� t� Y �r U �ai �jro C;u �>lUU r l� ., ; 1� ;�' ♦.� i l) 8-SKIM OIL 9 - SCHUBBER OIL i �'� �. t C. li FIELD OPERATOR LEASE ��jr�jjl.p�`iA i�''R�,�,d1rl) �'v�,VAKRO P�jFar�l.;.�iw� �±�r;p� y1�;nGj ,;�,;�x�s ,�„ J�('. R . M TiiTA�. �'�r1�Jr �'�.i�? �97tS ;� ,, ;, . ..; . t � ,� � ::� , r F � I �. 7'r�T�L Pr�I:�t�• F;.;N 1v7n n?;��:;k,a c;ir.�<n�� i�A�.1. T(�T�l.. !',t�,'-). F ��i�� � •dT `S "IJISPr)SIIION C�)f�ES BLANK - PIPELINE 1 - TRUCKS ,�rJNU�I. 3, 97b NO.WELLS MO.= c� F�ow orHEW qLLOW. ;� � : . °� �� �� �a c� � � �;� �,� I n� E� i�� r r�i!) IL"� t�C' ;11 UEt�/ t 1 :31 .' � ,_ .i 3 1 '� ] 3 i ;� 1 31 f� 1 :3 f� r 1 :31 �a 1 3 I .., � i. s V ,3 � l, 1 1 .� �' �1� 1�' ;'F 1 1 3 ?r`� L. i � C. � g7 � 13 ;t7y � 13 7TG '� , l.i 2P'� t, i 3 774 i 1 .� ;± 1 � 1 .j 7 T y � 1 � 2Tti l�J l'3 �i�+ ii ij �rsR �? 12 :� 12 1 3 �� ? <; 1 1 R:, "r < 1 �5 t� 3 a bi y 1 F, C� 5 1 �f r, 1 b r� r i b �� � 1 b ;'' �� i G t� � J 1 d� i' i 1 1 r, f1 �: �� :% 1 �! 1 6 �, OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS Eo^^ en� 1 `a 1 es V 1 1� l C� 1 �t 1� �,3 1 *� ia U 7� 13a ��� 1 �? S �3r 2 :� 5 2 :i V '.' 31 CUW 199 lbb 1fiY `i h � ti �a � 3� 61 31 ; �) 4 t7 .'_ T 4 �t � �� 34 �� 2- TAIVK CARS OR BARGE 4- CII2CULATING OIL 3- NET OIL FHOM TANK CLEANIN ' �- LOSI :-1S1kiC� �� � �, � �F 7� 1 c� r, ;�T7 Z 1� "� i �� � �� a 1 `; 2� ;? �; i lT� i5o 175 r: t• �. 4 a "� OVER 6 - SEDIMGNTH-iION / - OTFiER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS - MCF _) Mov. GA�TH. LIMIT PROD. LIFT , BAL. hb 1C�f 4 'y l�:.lt ar lc,f 4 1��G`Q .v �p14 ::; ,�, 1 c� 10 '�^�� zc,�+� ' .� 1674 `,1 �ihrU �b lt,!4 I:- lo�rU '� �E:f;wl 1U/4 i ;� �- 1 17 1 �:� `r 3 t V'y t.� 4 1 �� 1 • % 1 t1 i� � 11 3�F0 �� �1%2.1 1 :�u i 1 .i-+U j'� allln 1. .{ 1171rj 1 11.i40 `v alr�r� ��; ii:�µo tic, r� r,� i ilT��� 1 1674 :.,� 1�1Z �7 lr,r�a 1 ib'r.0 G �,Qr 4 bt� 1e��:G �rl lc:l4 } + ld"!a �,� i�a�o -1 1t,7�+ .1`_l ib�'� ' . t�t r,��'i 1h/4 8 - SKIM OIL 9 -SCRUBBER OIL t'��E t;� 1 1 1 � • � � ^I)ISPOSITIUN COUE�.S F3LANK - PIPELINE 2-�i�ANK CARS OR F3AR(aE 4- CIRCULA��I�ING OIL b- StUlivitiv i H i iViv u-:,r�iiw �i� 1-- TRUCKS 3- NET OIL �ROM TANK CLEP,NING 5- LOSI" 7- C)THER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ,qh�N,lal_ �4Tf� ;� I'�T� I C� d)�; h��E. �,b FIELD OPERATOR LEASE .;wJ1�slc�rJA (st�ALl."�''i tv�VA�+Rf� s�Ait`N�'Lr?17�� C+:,. n;�;'%';.► HA�YAR:J ���ra�. �.> �+;.�. � ;,�� z ��a€� �;� i;.r:, G�(.f�'�fA[� �!�?r�;l.. ?�t . t ;l+ 1 �7�. ,,: � , � � . � : �. �: .� r ,.; 'f �h 1.. �' i� ; �:� « F a ) � i �� 7 r� �;� �, �l M? i_ Y ; ) . � `� ��� T�l. �"E.,:::;�. F �J�j i �1'+� t1�;�-,�j .^•CCl.t1N(� 'A"' �'�,,T:�L. ��[)t). !':J�' 1;+7Ys j�'t4, 3 1f.C�,,,11:��'� wjr7� OIL PRODUCTION �EDGER rvo.we��s OIL BARRELS M O. _ — -- v F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM 6AL. ;? ,;t1� :�.!� Z ib �t!�`/ i.��i �?!:, cc� �`�� ��JF i� % .i �y � 47 4:r a> �(� X %! c) f} R� �9 ��> .S f' ��� • ti "h' 1 r f :_1t'i ?!; �, t� / �7 �; �, 1 �, � +� 1' � 1�i rs 3 a r:. `��r �.'t�� 1;t� `y 1 t+ 1 �:� [� t ::��' 4� ri f ��. 1 �i ..i � aIXE? ��lFi ��^� 4:,Gry 1 ��1 ' ��' I1�+ 1 �� ir" l��t� ��`� `-Z� 11� `s 1 �' 131 1 c, (;� `ii*7 t;�G �t = � t'� �H ii: :u i �� 6�a 1�? �i � r.) +Q t5 1 ;? �+ u 9 �' `� ��.+z �,3 ri 1[�s 3u x �,� t;. � g r �.:� X G'''`+ �'.' W � �i' !} � � r.� `,'i l �' c� 17 1 �! � G �; �,I 1r7�'� � � L!�Y �,. t;. 1� �� il ty '�� l t+ ( 9 t, �' 15 6 t� � t�i t> � 1 � RAILROAD COMMISSION OF TEXA�� OIL CASINGHEAD GAS � MCF ,._.___ I Mov. GATH. LIMIT PROD. uFT 1 BAL. % �: ;,� : 1, t r�" �. �r l; u, G1 t S �.. ' � k: ;� � e> � r� ,- 7' t,, u �• , 1:� i �,r.� ;�c� �'� '� t� � ;.�; �r . � �i � V `r .} (.l i1 C'. �� a `,"� �, f� Y b 1 ` C.i b C7 `f �l a c�4�,U ,� ., +� �, r, . p I';v v4�;� �:,4 1�i�i.sF'� bb���b r,, ��� b G '�' d r <- ;� c� �, �, r, '-��+ at,vd ' c' t, 4 ;:+ � , rrbyti ;; 4 to y �: U � � � � .1 :�_t � � �'J � r`,: �` t'.� 4 t, � �' G C+ fy ''' � . �� �4CU 1:;7 `ar-�li�N �ya�}(� C �i l. (J 4`. -'�� ,�3a;� � .i��r'4 %'.� .� :i ++ r.� �; ;� ,S � « � ;., ,,r j .� M f�� ir � .� !� 4{ i. "DISI>OSITION CODCS BLANK - PIPELINE 2- TANK C/aR5 OR BARGE 4- CIRCULF�TING OIL 6- SEDIMENTATION 8-SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL F ItOM TANK CL[.ANING 5- LOST I- OTf�1ER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBCR OIL ���1NUAl, 1y7�� �:1STr��CT C�� rA�,k r;T i 1 1 1 1 � 1 �� � � • OIL PRODUCTION IEDGER �' `� � .' RAILROAD COMMISSION OF TEXl�:, f FIELD c� rvo we��s OIL - BARRELS OPERATOR MO.= OIL Cl1SINGIIEAU GAS MCF LEASE c� F�ow oTHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL OVER BAL. _. �`UF?S��ANA (SMAI.I.�����? :t'��=tis�.� �G(� "(�)Pt �j*� �'t;/ ��AVI��R() �tAT�`��f��)(1i� Ci.i• di:tlli',� Cf7�?I U�:t�/ �1�,►4� �+�C�CI.iJ�ta .�;. ,� `sP�T � ;� �: Z 1� ,��" ��1' ,i3a�r� 1 . �' C.r r ?� f +� ^ 4% ,� .i �+ � 9 ' l =+ � ry t; 6 f: b � p .� i�.' 4 l:t 1 I�) t" � �' c, �' �' '•�;' .s 3 4�' 1 1 t r' (ti {j � C: J, �{ � �i f� ,� L� 4 1i 1 �;�Tai. e"-i^fa• f�iJ� ayits 1`�`� 1: , n:' ;� �� ��.. �.�li:i' .5.3�:t� i (,� � i:, !,� '� �. �� � Y;�1 �+ S; w Ti:!TAL t�N�r.7. c's�� i�7}f 3.; ;t.i ��r=T. F;�r; ra� i..xh�,;v ,� � r � 4 T j i> �; k� ,q T E. ir �� � T R, L�!�i �') . f�;� � i u 7 F; ;; �, [) f R r� r;! rr, Y ri r� r'f I (t�-1?� �:;�iYi1 rt � i'° i9R' ly uta �-�1'i .A3V'1 Y � � �{,, �� �Z ' � 3UG4 i 3 r' f�r' fj %`�' 7`� .33NG� : � 2 t5 � f:; ''' � ' 7 3� 4 l7 i °� � 6��' ;i `'� � A 33kPi ! b ! 6t; q 7� ' 1 :� l .i2�+0 l r ,� �; ;,� a � a'.. ,y � 4-� 1 ''� 1 h�? 3 � t' .i r .! ?� 4"i i y l �t.i a 4r; "'L' �1�40 1 �(j �i �� Ey 4C� 4b ,ijNt'l 1 11 ✓ �t� 1Ci `t� �,� .�1ti0 1 Ti i•`,L F'��':'. � i.f�' l`/7!3 �1.� 1l �� t�' i5 r1 ! 1 ;,;:l,;,F' 3.3�ei 1 la�wl j w���?V&'�i)r 'j• w� 1 % `r!1� 1t�2 c��4 .'�k�i �W�►ti 1 �? T lu� llfl 3'4 �`':t► '�n�4 1 � 7 �?1 � 1Q3 �6G 1��7 1�T a�a!� � � r ��� r � r `.�y ��� � o2ao 1 `� r �"1� 12� �s.� �,.r t,4�cs c � � 4�1G� 11� ��r �`�: ,�' c2�o � � �' �17 �q lr T lr;l c�4�th l ��� ? �17 �7 1�:,� `:� �:1' a4yt� 1 ;' 7 i,1Cti Fy j�.r 1�'.r� �,�wp 1 tti 'l r �� c�� i'.:C � st.� pq4±.i i 11 7 G'1(? bti c�+! <'�= 'l o��1U t t=. ! T f� L i� :�i '.1;� . F�� k Z•:� 7�3 1 r�`� l„' i �:' 17 1 p� � t�� i d, �: S t.� l. �i F b 4 4 �i 1 h j �;7v � ,-�Y, A � _� � � ; .t; `. `� . '>t�� 1 1 "' ",J' '' „'+ �-'..���� => tSLHIVK - I'IF'tLINL 2- TANK CARS OR BARUI 4- CI RCULATING C>IL (� - StUiivitiv i H i iUiv ri- SKIM UIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL � AN <' - LOST /- O"T�HER F�ND/OR COMBINAI�ION SC UBBER OIL A�9�Vl1AL 1�7�+ t�iS�r���:'� �5 �'%+�� �� � I� �� � � � • • � *UISPOSI-i-IC)N Cr�DES BLANK - PIPI�.LINE 2- TF1NK CAHS Ok BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMtNI /a I IUN 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM 1 ANK CL ANINF' S- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION SC�2UBBER OIL A�IP�U�#!. 1�7s�. �rI��'�;I�:�(' ia4, �'�+l+t. t;y � � i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS n,o we�_�_s OIL BARRELS oi� cnsiN�HFAo c,�s MCF FIELD OPERATOR Mo.= --- — LEASE � F�oW �T�EH EOM CUMU. naOv. C;ATH. ALLOW. PROD. DISPOSI-iIONS gqL OVER an�. LIMIT PROD. 1 IF � i, '.� ! t' ^1 A v � �i'� �`, � `y 1,( %� �. l. ,�'++ � �' ` �' rt .� { �" �,: �� �; �o �i +V � �. � l �W��hl'���� �tro/1��st��,�t��� C��J• f?i��t�i?{? ��l'•:i�, ii��i,3� ^ j � ,.° � � : � £� � �1 rt� • R " � f r' `;. ..' ' � T �i s ;a ;� ,� �a i r: i� r a t.: � ` � t� 1 � 1? �i'b l�t� .�`'�i` ��,:� �;.pv4 1 .� � r ��r ��� ;.�� :��4 :�uw t.4����3r� � l� 1 r � l �a :r' 3 F� :� 4; � �: � ; � �� <. �� r °., � u � "� � � ��?� ��3 ��, ,' �:�� ,�'��'U �.. :4��s ' V i l `y � t' G f, t� �!, i: t� �' c° l.'= [: �` c: i' 1!�: +4 � j � ? f :;.1 `.> � ti,� �, e, ; t� 2 r� c 1.�: e' 3 ii ;.� «� t ;� 1:�' f';3? ���i �.�'t ['`.�R� e`��4 3Gt;�� t �<' �� �1,:� :3���T i��'4 �77 �.f"7' .s�c��uC1 1 l!9 Y�' f, �� ;� �,, ;� ;� "r' 7 F: i� T 3�:3 < i`3 i 3�;� 4 1 � %' �, I � '� ��� cs �: �� �, � �J �; 1 �� � .� � t� u �.� : , . � ;, , , t� � rw, ����, i �� .� �•''�:�. �a i T i�: �e � � �, � �; � <a . � :� � a � � � �� G �> � � �� � �° ��� � c� .� r �, �� r� , � � � �_ �� = ��. ,v f�" t.� ��' �� �d , ,1. o+ . �, �; y �, �.� � t �� ��r?0%�1 �'s��TCHAn�� • fil.l��l. F'°'r;'):��� �:-t�c:r �..�r7`� 1� 'a ,'�. �aLS�,� ,;.�i��T��`RS, 13<��. r�,����� i���,l`i i�t;Vt��� L. �1• 1 1 �l. ��.4 �3 r:.l i���;'� 1 Ca � �' 1 r.',i '�A �°t, �,i; r1 "'7 �`,I�' 1 �'� 1 3 2� h 2 1 r�. i i, t �' i� 1 r� f�+ i �+ ; si�' :�t� �,. i; J t'� `%,� 1c�� J 1 `� 1 ;3 t � 1 ��' z? "� i d) 2 �^ 1" 1 t� 7' 4 1 ty 2 ��' :��? 1c', ��i1 -'.9 1t:�� i � i �i% �i ic;: �P'� � a� ibr u +i �{ � �� :�: a���� ���� . i���+ i �� r .� � � e� �: t r � a � � ► r.� � �y � u i lu 1 :�1 31 °,� 2+'.`'- ,iCsa' a� �bjk t 1 l i :3' � .� Ly i`.- `; i�? �^' �� 3 1 n� 4J t rt�;'TA�., �'i;+�::� f�,�r� ��.�7�; �:,�`, 1�' 1 31 �1 ��"�_ �[�� 1�� u����_t��.. lt+��� : ; 6 , ,;�.,� , ,: .� .;�z�:� a :� �_�}. t�� ���x� .s � f� •� f 4'• �,? :.y ta t�i M� �f Z i!' l i� C i`,i � i} 4 .� +� ;�' 4`: c� 4 t� l b�' l+; i:. �' ta c� 'y b l � ::� ;� ;� � � 3 a> � � � f�� � Y '' }. � �_ � C� +l �.`.,'� j `-� K � k. l T'S 1 ti: '1 x` s i' 1 u r;, , b 1 � �� �-� � � � i c, �, i, :,, r'� 1;� .� e � � � � �: ;. t) i Y . [4'' ?kC! ���' �,` r : -�' 15t:i'rfi t t, � ' u � �� ,� �.r . .S `* i i"�� f' i �� :' f� t.1 ' � i'� k 'f)I ;POSI I�I(�N C�)DES [3LANK - PIPF.LINf: 2- TANK CARS OR BARGF 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMEN�TATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING S- LOST /- OTHEf2 AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �� ��l yd i.a �� 1.. }, G'� � t�� : I� 1' Ft � C�� `� `_y f�.: �� ►� k �i �� FIELD OPERATOR _ LEASE , ;; �., ti T �. � N � ( 4� }w A �. l�. �.1:,; ) i.+ �, S d?•! k j ia ! J T F� �. I'0 � � ��' �• F ;y � ;� °; a ,� tJ �^ F' r( �a I r� '� i � r i' s, t. '-' ���: � ..' . "� �. � _'� t ; 7 ��� �t`;i7 q , kP��t.Y �1r1„�� A� �" ;17 f, l� �` �t i�t') . ��� �l �' 1 '� 7 �i uV;"=; Tl71ys k 6')�;�t?�) �,,ni�; ;��?ASF'i.Tu�', r,. T. � ' '� T irv�� i. `J : j �a : ' ♦ � �, i �� � � d �' (a �,�,�ti ? .,,�:� �!" �'aTa�T't,� I)I ;NOSI I�tON CODES 6LANK - PIPELINE 1 TRUCKS ,�rdrvu��. ��tF� � rvo. wE��s MO.= () FLOW OTHEH ALLOW. �•� I' F t A"• .� �. ! 7 t�� ' FA �'� �� i`� 1���. F' � h%�%Cr''`�` �i.�:�':1 1 dli�' 1`f / ��: T � �; �` r� <r i �� -� ;u` ry � 1 1 ,< % �a 1. ? � f� ; 1; ci .- :i; �. � � ' 2 � 1 1 :� � 'a 1 �.. r, 9 +i'�? T � q, s. � �, � `� i t; U � U I r� ;' � 1 1 t> �� �r,h 1� 1 6f' r> -' t, �� ;, c; i 1 y����� � 1 � 13�r ;i 1 i i�1� � �> a � � � `` C � �r i 7 � � 1�+7� p' , 1F,�r� :.� �' 1`�,1c� 4 2 1�7�' �t% .' i�X`d �i 2 i�rn f,3u� It' f I�;I�^ � 1 ! :5 F� r �' 1 t� '� � 1 1 ts � �+ � 2 N� C� `� 1 i c3 C� C� 1 � t S (> OIL PRODUCTION IEDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS EO�vt 6AL. -� r.r __ i.� ! 7' r t� T �' � �. 7'�(i 2- l�F1NK CARS OR [3ARGE 4- CI RCULATING OIL 3- N�T OIL Ff20M TANK CLEANING 5- LOST ;�IStr;x(:T �5 RAILROAU COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGI-1EAD GAS - MCF _I :uMu. Mov. GATH. I LIMIT PROD. LIFT OVER BAL. T 4, :� � �: � < : ;� (� �� .� i'. .� wi �� r V �. 7 �., 7 Q�..!� :i �, 7 a C� i:+ tj l. u f' ca t, , h *; rj *: �' � 1P�X 1�� .� � �' 1�;1 � �'� � ` % it 7"� 17'6 '��il iG.,M i�l 17ts •;i`a it�r"�+ ;c�;°i iTt� i"� lr•.c�� � 7,1i � %��`i r� 1i�r� 23�� i>;4 "� 1G��+ � � i 1 #7�� ~ [�J ♦ FJ�U 1,�3 ��,u �<• 1s�i`� 1c�� �ra,a ,�a�, 1t,r.0 :c'� l�d� ;..� '.y'.�1.1�1' IbF4 r r�: �;a r �a'� 1 v;<'t:� wi `.y t� � 1 k ti ;�' .� 1 ,� � �s' rr� ��cr � c, �' e:� 1 r ; �� 1:�1:! 1<1 1;::�� 1 .:,� r r r:,.s� 1 �3:��' t,�,�s i.i� i ::p� 1�"w t� . .. �. G+' i � u „1 *�I i „i4 �t.:4 i �i`, 4�t� 1 ! l' 4 r, ;:: b i 4r 6 - SEDIMEN��P,TION / - OTHER ANU/OR COMBINATION S .� ,a ;; .���4 ,�3k?i ,��:o J � � � ,��NQ .� :s �� !� s;�4cf ,� � �� ti ��4.� 3'L�a 3 3 �+ �i! lrrl�+ � ° z � � �t��� 1c;�a Y6(� 1ta�U 8 - SKIM OIL 9 - SCF2UBBER OIL N�c�"r. bi „ � ., i � �� � � r � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD c� tvowe�i_S OIL CASINGHEADGAS MCF OPERATOR Mo.= OIL- BARRELS LEASE c� r�ow oTHeR ALI.OW. PROU. UISPOSITIONS EOM CUMU. MOV. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�. CuJiyiCqf�,F (SF•�ALL:"l�? at.rs::�� �,:�a� ;.�t�z 1ia EG>/ " * ------__ uV�R7rl>dr t'''l7�+A�fU ±5���'��'� tf.'; T� R.����1 t)„�t�'`a? �+CKTF E:S1'�T�� ,/ ';t�T 7 I � t°, fii Y�; � 9.a �., ��` `:, t, 3.. '`.a 1 ci � 4 l '.i 1 �'7 � 1�,6 c.:�� f�t`4 t,+:;W .:r�l:(9 1 ",' 1 4� i;� Y ti e� K, T i `a ��` r `: .� i :� t1 �� t I;� 3 �.`� �r�() l,a� r�13 t:�a a���?2 1 i 1 :3 �� `� C' 31:� K� `� t �'� � c: 3;S A;�� Cr i� 1 ������ �t;�E��, �.s�� ��7� ���r� �� � u�t� ��� a� � ��-;.� : , � �, � r� �� t � �� � � t f'+��yC ;Al..r ,J� }�� ,�v?•a:iG� �'� ��� �'? 7�' �� C�+ �1 L 1 3 � 1 � l�; r P, 1 r�:,� r' �+ 1 ' 2 w �.y � `� ?'• ' �, ; . l '� 1 �' 1 .� 2 31 � :� w :� '. 1� C u � � 1 3 t? 1�; c� a a :� ,, 1, �. t� � -� i �� ia � �� `�'� `,;, �c�r� � f� 1 3 s:� t, k �, t:; �; r, 1 ta � U i i 1 3� � e': lnr 4 f t} 1 � 1 �ti P k �� +i Y G! 4 j �r ! 3�% 3 aM �� � t.�U 1 11�i i 31 lt4 lt,. �ca lhl4 J X 1 i 3 t� 1 u ��� ,s ;; 1��° i1 1 �' I, � Y I'+, l.. �� 1.. �_ ��� � yJ �'� L te %, '.1 1 is 1•� � d: I .9 1 Z C*� 'h �, '+ t.� :)'.l �v :r h" ('4 � l t:, �'n�CE��AL, R�. �1. t,��'`y�:.x �)1T�� �fiRN;: v 1 :i t�r' �°� :;� ��_ r:; 3a��r� � �? � �� r'�s �+;3 •- :i .�Qeµ 1 � �3 b�� 32 `��'� 1�' 1� 33�►i� 1 � :� ,��k �p u4 ;.� �1�x�7 1 "� 3 ��' 31 `z•J 'r'i � 3 :s3�+`.+ t •� :s t, r' � �" .3 .i .t x" f+ '� 1 �' 3 t5 �� 2 7 <a ,� 1 i' 1 f �S ,:3 +; �± 1 ri :3 br �3 `':' 334cs 1 a � �, �s � 3 �,, �; � ,. ► ;., ,� ;� r,� 0 1 �U � t�R' 3� `'"` ::�� 3�aca i 1 i 3 ht:; ea r`= �` , .�2�►U Y T�.'T.ql. �'^��)„'• F[�t� 1�)7�� 3u�� 11 :i ��' �:`U d�� !i; %l'� w��(��aF' ,534�.1 l i'1%�� ��v+-�Ix� I a 1�+�� ;� �,a, �,� ���i �u;,�k i ' c� 1���� !-i0 �Y�� 11�;; �a:/�' i .� e4 � _; �. t' ta � <<'� ` ' iC�L��4 1 ��' UISf'USI �-Ir�N CODES BLANK - PIPELINE 2- TF�IVK CARS OR BAR(.]E 4- CI RCULHTING OIL G- SEDIMENT�ATION 8- SKIM OIL R' h� ! 1�y- TrRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK tC{L� E'{AMTj�(j C' r.5� - LOST 1- OTHER AND/OR COMBINATION 19,- SC{2UBBE{ft OIL "�, "tl 1W l.� �� � 7� I�S i�` 1�.) 1 i`' 1 4� `'� r% 1" ��l, �- t�� i'. FIELD OPERATOR LEASE C U R 5 I c', A",1,� (:�i '�+ A l� L,,., ) �t�,C��ALr `�'. J• �;�7��� �:��T�'F; �'��T,�1., �';�'����. �w�� � v�a� t''�'�;�l;4;,, �:i��A�JYS w• {'�'� i � ? �3 ' � °� ��=� �J , J � �'� ��� ::, � � , �' i.�� �' A�, w•� :7 f.' � f i�# !� 1`� f� u t'�N�;INM�r �fAC� T• C, I i; ra ` i I l. l,. . J� 'l, • r�; i�;l. t�,;�'�:�. F;;4:' a a7 , OIL PRODUCTION LEDGER rvo.wEi_�s OIL- BARRELS o�� MU� = EOM CUMU. MOV. GATH v F�ow orHeri ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAL OVER BAL. ;y �" 9 `'�;,1�� .u'�' �� l�_�I ±'��e?'v4�7 4:t'; �T I �.lF tl/ / 9 �� T RAILROAD COMMISSION OF TEXAS CFlSINGHEAD GAS � MCF I LIMIT PROU. LIFT k �+ � ,• '�: �` � 7' �« � : � .a c.; � i .�. U `�> 1d Z ii fi [i £J k� `� `: .� ��: .3 1 U U ti�0 ta x� lt��� Pa3 �� `-� ' �" '37i'J � �'e � ,`.1 �;r rj �'j iJ � �i � 4; ': } °,.� �% �4 � h �� a;', fi: G 3 f� � F' �S �� i C; � 14 �i ',r ;� 1 ti r,j a f ,� ta i, � �; � � 7 C, U � ia +� �. U' �1 Ej � �,: o.`• l: �. e+ .� � v U k� 11 .� � r;t� ��� t,�, ,;�a �r�U T �i �. 1 4; t� 1 ;:, �, �; ;� ! 4 `I : � _ ;� i �-.: a r 1 4:i {; .c� � ,,��{,c�tr 1 1°�`� r;�; �c: .. v�.: ��3'IU Ya � . � �y "•0 4 R] f'. � -, i . � '� �: tJ .� �, �5� ;�� ;:;� ;,� . r :..�ra � �-, i��� �,� t� �� a�_� �;r�,v , �� � � � r a � �� :: t: � �; :� i� o :a 1 � `� � � l �:� z � � �, :� z tt r� r 1"�`5 �5 �,�'' ' i' 1.' '�:i70 �] � 1°�a t�Q �4` .,, j� �:: jl� t-� �, �. ��.) ra 5 r�, � 1� 1 u� t•� 1�? i) a (1 ', 1 �'a �,'., !J i�� � ��' ��` . , �> a T a� 1 1 �; � 5 r�� � t� b;� 1 t� ; t� ::1 v i� � a � a �� �a Z r,� � � � �� 1 � �a � � r� ��_ � �� ��� i > � � r i� �;w:,�,w�r� i �° 1 ��' �+ i �a T � �'' �' F� �: .� :� �+ '% �:' r` 1 1::' 6 c� t`, r ! :i �� w i � � �1¢ �:� r�' � G �, �« .��4� r. � a2tJ �i! ,r ,�;, y�F,� i? X i� � � 5 t' T ;,' a, , i 3.� ++ �! "a ,� %'c�.(,+ i �' � :'% 3�M� r �r � C J� c) :� !.: i L .i � �e C1 .t �• 1 �? li �1 c� �, / 1'.� �i` .� ,i '� ' 1 �'� Y� 7 � `, (y' r� � , .� [; ;� G� ,� L� '"' 4 � ,� � i! � � a9 !A t� �� � ��� ��� , .� ,� �+ ��% i X ;� x� Ci �� i` i� � C: i�� ,i 2 4 l) , a;' w 1.:' 1 1:r � 7 t� �' '.� I�� t�; r, 'r. r, '�'� 1 ;! :i w n DISf'OSll ION COI�tS BLANK - PIPELINE 2 TF\NK CAF25 Uf2 13P,I2G1- 4- CI RCUL_ATING (�It_ 6- SEDIMEN-1 /al ION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FRUM 1 ANK CL /aNIN ' S- LOSI 7-(�THER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER OIL �yrVl1A1. Iy7� I;z�r'Jt��fi u�j h'+4G� '�3 FIELD OPERATOR LEASE ,a���Tc�,"�+� C���ALL�)aa) !'� ra�' IR1S� Jf�CK T. i� �.� '.� � �.', F{ �'.. i°i � 1"? �t_1i'���, P�drli�,• F'�.1K 1�T� �'�?ATi.�?s NAr�!"�t,U f, ;, ,� �: � . � � � � r E�:� ,; T�::?l,l. :'�r,,�f,. ��;�t�` 1 ��a7"o ��rg,J;`,1L1. rilL ��I�. �, f �� tr � �' 3 P � � �'� ;:� r ;:� ,� �' . .. �; . ., �"I�ISPOSII�IONCODES E3LANK-PIPELINE 1 TRUCKS A'VNt1At., L�'T�. NO.WELLS MO.= U FLOW OTHER ALLOW. ,:�,r�1.3 `�Q�� :;h Ira �;1',/ ��.;��r�,�- 4�� _�r�r �.,��Y�� � � 1 i'r !r � ;� � r; �. y r 1 t� �� 4 'l % � «'; �r ;s � � !', fs C1 7 l rw 1 i 7 T � � � f:. ri ? 1 �5 f± � � � d� �j zu r �-•:�, 11 � �;,.rr (yi5 3� i !cs`: l�7c;�«`�� 2 �7 3 �� �i '� C> T � •� � i) 1� ;� .'3 ,J � 't,' ,�,,,, `i7 �. r, � � 1 � °� ,�, r ri c� � �r OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS pRC�D. DISPOSITIONS EOrn BAL. :;:.t ;{�t. , �� ;� ►� r . �.,� �� ''� �'' i • ��fJ F'�'T. ,� C.� F< �t� T . 1 �' 12 15 i� � ti �� �a ta t;? 4 i] i:� :' 3 �i � �s 4't c. 3 3 ", 2- T/-\NK CARS OR E3ARGE 4- CIRCULF1�f INC3 OIL 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST �:ISr!�iGT �, 6 - SEDIMCNTATION 7 - OI�HER AND/OR COMBINATION MOV, BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS MCF _. I GA-iH. I LIMIT PROD. 1.1�-f ,1" 1:�u�+N �%/� y�� t�4 -�� 1Lu+�w �'.�`� �>Tt."t� } i., S ��.; Ya ��; �T�:� la �S�(>�%� ;! l�l��4 '`•: Y 1 c'; :i : .: i �J Si i.! d�. d[. :TiU � r? >�;�I i�.,,;r:4 1 c. a .�: ;{ �;u 1��f� P�;v dar k l�,_� 1f�::U `) �. ! �..1 ii � ;; s�'�J 1-:` � t' t. r� �� ! .i .� a r� 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBBER OIL E't�Gk. �4 1 l r 1 1 1 2 FIELD � No we��s OPERATOR Mo.= LEASE � F�oW OTHEH ALLOW. �,;;;,�;r€;,��A C��+�l.t�r;�;� ;r4:� s�r ,��:;{� t,,�K Yr: �E:c>r �i r, N��1 L, i. t) I L, T+�1 C. �;� �'J T t? n 1» (! � Y I t.� � i.; f �},�''�t ���IC�a�);',► r�• .e• ;�� / ��,#'�T 1I 7�:T��t. �'���'��: « F���i��' 1,;7�. �� �..' ;' .l �t ,`.1 f 1 1 � 1(:: C,. ". P. � d� �';: h, +:Y tg �� �, T , ! {� %� � . J ,� "^ +: `.. � ;� •• � js ,�` � � r, ,� � r; �; �J f� f; ix . �Z ;� r,r �, {; '"" �' , � � ::' ,y �, a�� 4a �: F, u 1 t1 i, �. I l � t, �s 'f ' i 1' �, l�. �° � t ii a) � �� tJ ��� S�:+ T r� 1�: r�, 1�' c �b ;;� -� Ti)L;: Y, ,�. � � 7� � t,�r;� �►�'l�''~�I Al.l.�'�"d� l.• r�'. �:5i. �'Mi�1.i.r-,;� .. ;,., 1 i ��,� nM a 3 X1� 3 ;� � 2 u � � � � lF � � 12� � :� i z `, r � t�� � � :� 1 � 4 ��+ � 1 � C1 1 tl '; l .? 4 � 1 .� � �h � �i Y�i'Ta,l. €���t7��. �sl;? a y7 3 %`� i I�? :3 14jN C1p�^-�� ,Js,C�:,z::.1`ds ��t..L.��, 1 l ��? 1 *� ta :a a � ;, `« � F', � 9 '� 1 t: �' h 1 (, t� % i �; ;�' OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS ':l ��-: �� T � � ,��]. `,,• 1 T +� i '� 1 c' r T6 �� �, a � aa �, 3 °� [) b rl 7' 9 �� � f� 3 �� 3i l �? 2� 44 r t� t� �, g ;:, 7 RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEADGAS MCF , ._� nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF-i BAL. � ��' � I '��_ +� I r� r , . , � i �i 4: c; .� �, � �i �r� :�34� ' ds .9 l5 :7 �� t�,, ,���U P " .if,�N +., .i "� w ti �u ,��1`'at5 36`�1:� ..' ".� �':�> 4 0 % `;, 3 F; `y t3 ' �J .S"t�I� f: : f�� ", 1 .� cW `� �, .., ,., �: t� ' , r, ..i � U �: ►+ r.� `�tf �+t,`rb f,3 G �j f� f,`� � � bG`ib :�.� bk�yU ��,r p���b ;; 3 ��wf� ;�� ts4?�,tl ��� v� t� 8 •� 6 3`� b�itSU ti; Ft.r.��1 bE,�^b � � ir,iu 1i<� 551� t�,�; 167� 1�:+ tj 1:: t u � 1�� lerA ,i`� Yts�'U ��� 1c��'4� I)ISPC>SI I ION CUDES BLANK - PIP�.LWE 2- TANK CARS OR f3ARl`L 4- CI RCULATINC OIL_ 6-SEUIMFNTATION 8- SKIM OIL 1�— TRUCKS 3- NE.-i OIL F ROM TANK�CLE/aNfING 5- LOST l- OTHER AND/OR COMBINATION )- SCRUBBER OIL �I�s�:.�AL �,�7� �..��a���J�.� �� �%��ry� �� FIELD OPERATOR LEASE u�t�ICA�v: (.Y°+al.t,'��;� ��tul.r�v, ,�. ��. fdt3�r°� .111Ck`ad)N, r'1„�_±� T';i:,l i��",';. F ti�s� 1�7'.'; ".i '[ ��' j.j �, �., L 8' n. � �., �'s U 4N � � i• T��iAI.. ;7^lr,,�, f i.?k" 19T:� t� 1'� �+4 �1 t, l. k:'V r•� . F s �; �ri�. �''� i?• �i:L� �''�!�l �tl;aC,:,,� .1tM (!i'��')'T '•'��C(71��.r ►iql:�tl��Y � NO.WELLS MO.= () FLOW OTHER qLLOW ,.� r: t, > 3 '�� F:V fJ t1 A�� I P�� ���� / � 1 1 i'+ ia t� C� : T� i�� t: ;. ,l / ��i ��d 3 P; 1 , ,, z � x i, y �� � � 1 3 ta �, i a' 1 � �' � f i ,., r� :.i ', �� c� i ; c� 4, S;� C� l Q u, 11 i n :�i 1 e �7 1 r, � 4'� !'1 '� .j �t`� 1V '� t � � � L: N� �; �A �' <<. Z; �' �:, {� � �, u 4 �� � C.• i � !� 4 ;'�,�,� ��3 �, u ��' 1 1 �� :9 `i � � y^' ; , t �# �' .� -� OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S OIL-BARRELS oi� c�siNcriEAoc�s nncF EOM CUMU. MOV. GATH. PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIFI BAL. OVER BAL. -� I xJ I.I I I I I I �2 �� 3 da J � A� � u ti 1� t? 7 v i' �l :i 2 �� �� 1� :� 2 G 2� t,. � �., :� 4 3 t'�Ci C�G �J ?ur� �1� 1 �� b � C.r � ;? i:� � i J 4% 15�7 ;� � � . w „� T / r' „5 4� i �:�u � F'n t.t r."� �1 : .t � k j ��; u lf% t ti t� f� t 1 : � t, <a c `' �, u � ,; r t: 1�'1 t� �.% z:: 1: � {: f,, j � � �/ i; , ��;a • r�; '� tz °� `. s� ;� i.; k. � �. t, � t� �� j,l�; �:. � U G { � � � ' �; j� 'i, 1�'1 � t"' � t �R' �a i��. 111 a 1�"C l;�'1 2t,/`� '� 1�'a�t1 � �; i�r�► � ( l.1 � 1�J K� � r, a I"t.r.v,Y �d(�1 � Z�) �+.��t� � r ,, �,�o' i 1 l' �;.� i 7 C�► t .,1�� r, t>:i�(� c,�l ,i1✓� '1 ;;3Y(:� ,,� ��3tc� n :� i �:� U ��'- c) 3! i t7 �.a :,1(1U '�{ r� ��' �� j M 3! �� 1 �� ',r �'• ,� % J ���+ 7`ac;C r s1 ^�3lll r�. i I�: t�,; � U 11 r� �'i.�% � 1 � 1 �.;I�U � �a(1 rJ3Tu I;'� .;3T0 li� ,�14v ll� s�0 ' � i.���. l, (J Y i ��� �- ,t� � r� h � l i � � ! �J 1 �=t� s.��� -, .� s C� .s �� � 4 >�r ,3:iw�i .3 :' -+ �.� 'V .'..�"'' �`I)IS�'USI !�I(>N Cf.)DES BLANK - PIP[LINE 2- TANK CARS OF2 13ARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMEN�TATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TAN,K CL � N ry,C. - LOS-i� 7- OTHER AND/OR COMf31NHl ION � SCRUBBER OIL �tNNul��„ Z�rr ;.�YS�.'Kft�� �`J �A��. Yt� 1 1 1 1 l __._ - --- FIELD OPERATOR LEASE .;af�:yXC'A!J�: C`a"'Al.l.'.1:�) � [!'yG`.:r JI!� �,1�;,7 r,y'"1,",�N► NA,+,1V�;.Y 1'!,Tr,.l P��i"'�;'�� �,;F' �:a?r't a � -, (�''. n �) e, ;, � ,,,,, R: ;� T;;TA� P��}��. f��_IG 1.u7;� ��� � '.l�% w ���^'�/1`-� TCiTAL i'n',):i. F'u`� 1 yT,� n��-,� �.,tS�����H�a I-�IS{�r)Sll I��N CnUC.S BLANK - PIPFLINE 1 TRUCKS awrvun�. 1ti7r OIL PRODUCTION LEDGER _-- � N�> we��s OIL- BARRELS MO.= � F�ow or�aeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. .» �:,;,;, j =,{�� '�.'�� T t�� !F:ul ri l��%`� l�r� dTj i!� 1,�/ / : .i�T (� �' G �' �J t'� � ,, v ;, ., � !� i1 d i. V 'x . b �' 2 C` � `` � �) 1 6 =- 1 0 1 1 :" fi s' �' �i �2�' X � :� �:�. �'() 7uG�:t�� � 1 s 1 �, � i �� � 3 � 31 � �+ 1 3'�' �� `a l 3 � `, � 1 3�- 1� i' 1 3 l 5 �< 1 31 � `� � 6u ;`4 1C1 1 y3 il :,3 x � r �� c- .� � ��1 t� i �:� �� c�� « l% C � � 1 � 4 � i ,� � 4 'a 1 31 5 � � � _.{ � 7 � �; �i 1 6l1 ' �' 1 6 C+ �, �U � nt� le 11 1 et� Sr � l'S 1;� 1 +� 'r" i 3 c 7 l ;� c' 0 � 2 '' 4 0 Ji .J T �� �r i: i' a 3 ;� `_: � l `.• :. � I1 1c 1� .� 3 ah 4 :: .. �;. E� cr :' r, r �- � :G 2- TANK CARS OPt BF�1�2(;F 4- CI RCULATINC� OIL 6- SEUIMENI F� �ION 3- NET OIL F ROM TANK CLEANIN 5- LOST 7- O-iHER AND/OR COMBINATION GYSTi�IC�f U5 RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnov. GATH. �IMIT PROD. LIFI BAL. 4 �- j �' :s t) '� .��u:� °� .l�4cS t�' :3���1 �:+ 3l4� y S s_" �1 l) ' ';, :, i. r•. ;� r � 3 .3 ++ � :� 1c,�4 r 1�1� 1 1 1 r,, / t+ lr; I.aei7 �'1 1�l�► 33 iLl� �r� lr,�� �l 1Gr4 ��u lc>c'� : � lh��+ ,.�� 1h�U � _ f'i_nw�l 1t��4 �s� i 8 - SKIM OIL �-�SC�iUBBEFt (,�IL (� t 1+ / FIELD �PERATOR LEASE :iJ�?���At�� f5'-�n,l.i.rr;a) "� � `� r'+. k��C���l +''�'iSr�1A�i' F+„'T:�t_ �'�!s;:7. �:1�° ] N7i� ��"�""i< .a �I�(�;`; Tt)TAL >�N,i�;i�;,, Fkl(� Y�iYt� t� ,� F' ��- :� ���'� A R�.` t 5�1 ov Tt)Tql.. �'4;�ii;�. �'v`� I �+7�+ C�?�?4r,� ,a��.I�.l.�h°';J OIL PRODUCTION LEDGER No.we��s OIL - BARRELS MO.= U FLOW OiHEH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. , � ��, F� :� � `, �, n �J !� T �a .r r. I.� i Y;�;�;y�:?n ��.7 "'i'i 'UFi../ / ' l�dY �► 2 �a � � 3 � � ��' 33 r, ;;� �, � � �y •, r. � .' �r�` �7 � . a�' lb �� � ti (' �' c� �, ;1 c' !J a! tp T! �l `-i I 1 � i� ��w t# � 1 l l �: � t� � ;� ;: `; i� Cy �� � .� 1 � c u 1 3�' 10 �s 1 31 , �i i .�1.4 �j 7 1 31 �i C � 1 `J `'x �S d% t �) i� 3� �, V 1 `J 1 W'� ;iG �,� 1 1 1 ��! t5 i 7 ftt, ��'. 1 �i r�� '.wl � :� e � i �; � 1 :� i t, �+ 1 3 �' � :a t � � .� ��� 1 14 5 7 ,� *; �� 1 1 '+r 1 1 10 j °� � � � � � j•� ' ". ,:, 1� 1 �� 1 Y r� � �� ' . ' t. �, f, 7 3 RAILROAD COMMISSION OF TEXA� OIL CASINGHFAD GAS - MCF �..�.__I nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF t 1 BAL. �, � .�c'�J �' 6 .� :� k �i 1.: 3[�+t� '. � Ci 3,� 4 ci '�ts 33A� t'> 3.?WU rK� j�4c; r.� .�2�U : i rt r,a,1 :�s�..:, ^I)ISf'OSI-flqN CODE> BLANK - PIPELINE 2- TAIVK CARS OR BARC;t 4-CI RCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET Olf_ f�� ROM TANK CLF ANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �+���rua�. iy�r�= �1isr�:ic"+ U,� �����k vc� 1 1 1 1 1 i I 1 j FIELD OPERATOR LEASE :11�5I�aiJA ( �;��,AL1.;1'' ) a �, y C��. +n�c��� �,az�.�.���; r��:Y�,� ��,r�,�. F��� � �r��, �!.)ilrx� �1�'�4'r�4�� � :tGt.. :�;<<_��7. �-;,,� ���r�5 '� '�� � T '' � J . 1 . C :: . (�?; i i`; '} i ii� r�l%.1�'� � T; Tn{, i�M:i�.;. �,1" l a7r< OIL PRODUCTION LEDGER � rvo wE��s OIL - BARRELS MO.= U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAL �"�;i%" i `;�;i�� i.is� j,tv 'k �/ 7:.;:rU�'�t, tt'� �1'1 t��t;/ l �� t�� T � } b' : � �`' !� �" �; ,� �� � �; L• . h '� 7 � � t5 r 'i <'+ �' b r' 4 � � n� 1 1 �J �� *., C� 2 11 � �+° � l, qr � � �i e} '] 1 ,U *'h'T• � ;ra �-�=r. .�:, i t�fa �1 4 1 6i� L•,� °:� 1 f� �' � 7' � 4 c� l t� :} 3 T �' �' r 1 6;' 37 � 1 bti' 33 �',a l � f, � � 7 �' t u l b�' 3)' 1 1 � �, t.; �, � 1 i°_ 3�?t 1 i' 1 a'' �? 7a��i�,:;) i y y' i bL :�t, ' � �� r5 �'. i �I Y �3 j 1 /� " v .1 ,� ,� T ,;, l 7 '.� q �;i pA /u t� � �t V 7 6 1 r' T <� c� 3 T? ' h ,, � :F i T r � ,:� Y :� I � (; T ? (1 ��} }) 1'� `f i � f! 11 �t 1S� r�^ ?4 r--'�'' t j `f 1`.�"� 7 r� r`' � RAILROAD COMMISSION OF TEXl�.`.; OIL CASINGI-1EADGAS-MCF � Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. �, / . l'� , 7 4�` � �" Y 1 :, . lJ u� LU(4 ��+ ir.��J ` 7 v lni4 ��u 16�1� `�' luc� t.•r ,�c�7'N 13 1c�J '�, a t t: r� '� 1 l c, :' u �' t 1 v, l 3�i :'4 i��txti i.c E�Fl i�? 1 i :h„U �� � 1 w 1 �'� �tii i�� .p ��, i4�,��i 1c. iul.�� � � 1 sa:,o :sc; 1y�3�i 1 N 1 sFa. U 1� rr r.��l lµl �t� UISP�)F,I I ION C�)DFS BLANK - PIPFLINE 2- TANK CARS (�k F3ARC:1. 4- CI RCULATINC; OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM UIL 1 - TRUCKS 3- NET OIL Ff2(�M TANK CLEANIN 5- LOST 7- Ol HER AND/OR COMBINATION � SCRUBBER OIL o'�tVUAI. 1�7F�. ;.1STt�IC�' G'a f�Kc�k �iY . � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS -- -----_ - - - - --- - --__ --- _ ___. _ FIELD � r��,�,���.s OIL-BARRELS oi� cAsw�HEAocns nncF OPERATOR Mo.= _ LEASE U FLOW orHea ALLOW. PROD. UISPOSITIONS eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. _ ,�;r,;�TE�!�l�. (<,�AL�.�°�) ;�,��r;�� :��Un �'h' T���a Fi�� �����tT�+, �. �. c���. a��:ic: �;�:� ��t u�R=r 0�?%�' �# ;i��tj;7t:: 1 �i 43 1;� :7 :�T �':.c:� 1. t' 3 " i� `', I '> `� �� 'c' y 4 j.S +� 1 3 i x:+ ta ? :� �, ;' r: : t, ;: a1 � d 1 r+ ,� a+':: 3 ti �, i 2 1 ;' l ��; u U i 'a 3 �>:1 j� ,�! ?�t �71 ,Uc2 1 6 3 at) �1 ai� �2 Z e:�e;G r % j '.� + l(� .7 � i.' L ,� C :. � i: i 1 � i '' � �t� ,��.? � n� j'. :�U�' G� 1 ! :i �r� 3T -�� 1 r. % � y ���,� i 1U 3 �i �� S:' 1c 1<; ;�;:�2 a 1 1 :� y � w 3 �3 � � '-� :• �► +., c, � i ?,.;iql, �''tr�1. fta�' 1y7:, r�C'3 11 3 �3 �u '.,c !<�' ?� ������t' ,:+U�'2 1 c�-:�:�� �� _,7�i1: ��Tt. 1 r, �3 �, ��; ,u �::�k4 ; ?. q ,•, # �,, a r ta 1 f; ! t�, r u/ r j i � �i 5y `;5 1'� I:� 1;,�44 1 � � yc� �c; �� ��x °� ��r�o � J C) 4� � 4 � '�i �! � T ] f 1:J ',J M f{ � 5 A 9n u? �r., 1.3 l i �t l� J 1 r b <1� qy� �7 1"�� 1• 1;,:,,�v 1 K b V3 t�5 �+h i.4 iw 1Vi.���4 a `+ b v� YEs 4:` l�b 1�� :+Tc� i 1') h y3 ��5 a� 1:� �. �vuNa i 11 C v�; ;'A ��3 ,�,3 �teU 1 Ti'�TAL F'h;��ty. i"'�JF; 1 y7,:� ��?t: 1� ;� '�3 k?. l i 1 w i a �+:;�,,��' 1Uti��+ 1 (' � � • - y ',: j � 1 .i .i `� � 1 r 1, i���i s" i. 4 G. L� � U I i' • t, � (. j il ,' j{1 � '� �f 36 7°. �l �1 14U�b 1 3 .r.' 6:. �� � � u 1.� ), .s 1� a�, l 1 4 u ��'' T1 ti I� �1 ts 1�'��J 1 � �� .�� �a �+r :�� � r�I lsjy� r +� � C�"; '�r" 1K 1;c: iG�;r:► t �1 b r � ��� �,� .�; �3 t.� i�j4� i � �', b:' n2 oi lt l� 133��' 1 y � ���' 1 1 �I }' 1� � J 1 4 y:i V � � i-� 6� � u f�: 1 1`�, � 1 i 1 3 3`� 2 1 1 1 f,, t� z� 1� �'�'�� i G l 2•� t� U � T.:T�NL ►�..,:, ,. �,;c. tw7�ti `,`>`? i�' �, t,%' S4 ��' A: 1� r� �..ti�I 1�.��.1 i "DI54'r�51 I�ION C�>DF:S QLANK - PIPELINE 2- T/�NK CAf15 UG2 BARGL 4- CI RCULATING C)IL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N[T OIL F 12UM 1 ANK Cl. - N C' S- LOSl /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC: UBBER OIL :1�1WUdl. iS�T� i;IS�nf�:'t ��� r�z�� i��r FIELD OPERATOR LEASE i.! � � r {„ %� ;V /l � ,'j ,.; r� �,. i. G i ',y ) �a�+�tY"i, J. T« C;)• r���;l'� "t�SC�!A1.,, •�. ` • �`��T.�L f'r3+;s;. �`t:s��: 1,�7� :i j, '3 :' ra r� r�: y? 7�, �!� ;, �� TiiiAl. ►'�►��. fU� 1�P� !'1rs1� �,����;�'� �• �•�� !��i.`�,• Ts��T��,L i�,��O(�. �UF? 1•�T� NO. WEI_LS MO.= (J FLOW OTHER ALLOW -�';r��3 "ri;� !)1�;�Y7•�.:��.�/ 7,.., =, Z:�,' ` l; i-, ., Y i ti u_3 t+.: / 1: �; f', � � J � `'� 1: � 'Y a `a °��, � r� � 1 l `a � i, � � `y �r a 3 t.) �; x 11 1, Q- :� y 1 C `, 1 Z ' 1 tz �: � �•, 1 .� � �ri i3 �+ i �� �, a I , �� J r' �,) N % <'' t,i F ?} r� :i b � ;� ti Q 1':1 �{,� � 1 2 �'t7 �+ �+TCi X;� �'� [� 1 ,� � :3 .3 3 � �� G � ? � � , �;# e �; +:. U `J' �; ;,, 6 �� h �j C: u � Ci {x t'.� �.? G 0 C� �'J X �3 :3 Z +: la 3 1�� � ':7 1 � r 1 � la OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROU. _ DISPOSITIONS * EOM BAL_ �� � 1 t� � tj �' � G� 5 �y 3 ?� 3 1 �i 5b GS �� 1G1 �� 7 �lU ?' 4 5� 0 t� � 1Q1 �v � � t� 0 � A fi �i 2� A 3 � �, � � ::. +� �:' + ; � i.; � r :- tc�� 1 1 n �i � g� 3 '�r k : `� � SJ 1 1 �.1 zz 3 '* RAILROAD COMMISSION OF TEX/^1S OIL CASINGFIEAD Gl�S - MC� _unnu. Mov. �A rii. __ - _ ___ — ovevt da�. LIMIT PROU. �� LI�i :F/ w��. R t� +' F� �J 1�� � `�.' fYlS`�b 1 .� o�< U �r ���a r�' ;! t� :� ;:. �' 11 .�b'�:'! � h .� �G `i ?? �� �'�, 3 ".a +� U 1 � 3 c� `:• "� ? � s`,��J I�r r: �� r., j .3 r', `s ; W 1 �a t ��" :7� 71,�=:7 =�x r����4 u .1 1 7 .; � C� �+� 1,�41y :+.i iv�C�S' �r w� .3 .� c� r:� i� ! �J .i ,j Lr C't �i �^' �;` � �L: +i ll l� . 3�kts� �'.� .��aUO Xt, �'k..hN�X ,�3���:J �0 11•_� 1 .3 �3 e.r � �� 1 ir lar�v � .� + ♦ CAf.�� lia 1c��a 1 �: .; 1 u c: � l-; �.Gr'�+ �� r= I t: �r :%' 4. \I r `..� Si ^�� 3e�+0 � f�t t•��I �3a� ^OIS!'��`il I IC)N Cr)DES BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEUIMENTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL F120M TANK CL NING �- LOST 7- OTHE R AND/OR COMf31NATION 9- SCRUBB R QIL � �V �`� :.� H �. � 4 r f' !J I �i �t" � � �! tJ "^) f' iti� La k. � G� 1 1 1 i 1 1 l 1 � � � ----- __ --- - . . OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS _---- -- - FIELD � N�� wei_�_s OIL BARRELS �_� OPERATOR M�.= oi� cnsirv�r{EAo cns nncF LEASE v F�ow orHer� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. naOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT gA�. OVER BAL __ _ �:t��"J'ICANA i���!��11.1.��1r'di '`'?9�� .`7�a U��d �4'�.IE�.D/ a""I�'�, J. T. C�). T�2a1� Ct� :T1 duE:?/ r,i�?r !;a���;. �:. '►. 1. , 12 r5 16 �►9 1 ! �? N"s �G i:i T', 1C�b 1 3 r 12� 1T j� a�` lt� 33u�3 1 �+ a-� 12 r- ;� e � a �; � .s � �� �) � '� :+ 22�+ �+t, +'F lA ia 334a � t; r.' �. �' �.t i�i �i G ;::� y .i "l M U 1 7' ;� 1��+ y 7 f�" l u l a ,i 3 4 n � ►% t 1'[u i0 :!w .i4 .5.�47 1 �! � �' ��1 b '�' F � � � � '.' �i ;� ;� �. U � IV � l�U ln �� �a 334� 1 i i 1 � ��;► 4 i ��� 1 a 1:� .� ��� u � ?''TAt�. r'ri���U. �:l�: I�7tx 3�1 12 � J�� lt� �'3 t� t�t.nbl 33kh i () ] 1� ;.t �J r � :i � - � " :� �.. I � • , �. • " � � '� 1 i) di t� {% 5 � '° 1 1 ♦ ��' � z � T i� <' � � �- r a - 7 ,; 1 .� : U t i 2 ;�R' 3 lb �•a �t, a�r1U i 4 2 t��-� 6 �'�+ �'°+ 33��U 1 'i �� (> ;� 7 ' � � G .i 4 i � 1 r; 1 �{1 4 •, r:'� ; .i '� A 4 j 1' �� 4 ., t , v a t, i 4 �� � b%' t, yt ?� 1c,I4 1 y bt) �, :+t '�c 16�0 l�a � g�t 5 ��2 -,1 lt�r� t 1I 1 �� :�, ':1 ic ir ��.:U � �1':�TA,1. e���:''1'). ��.ir' 1�7�� 1:��: l:: � r�+°' i" 1r. 1 !-�t.r:' l Zt��'+� 1 :i(;�,i� � +��d ��(iiY l:iii`". w�117'`, i; � 3' 3 r�a ;.1 �' i j• a 1�; ,r q i`- ;,� 1�, �. I 3.i ��' 1 � � ,) � ti !� I ':: `'• � •, :: � �: v �> b t 3 �TF; �;q i 6 lt:s 1�� s 13��r� 1 �+ �,. 3U11 f>4 j� n >. � 1 1�'`�40 1 :•; ��ti: �� 1``� +, 4� 133�*2 l r� ;ai) �1.; "r� • 1�-i17(� % :�1Qv7 �'PY� IJ.l+1 �. ji�, ���a ��NT. Y �j�� �� ���c� �:� �-��. ��w��v i�:� ,�i,.;�) ��FT. 1.3��-? 11 -�;;�;� ;� . f�T. 1.:.��:U ' Ill'�.I�l1C1 1 Inr.l rr�r.rr !.. ,..... .....�, ...� _ _ . _... ._ .. _._ � __ .��•. - vi vi� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM 1"ANK CLl �\NINC; �- LOSI !- O"iHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �1 '�i iV l� i� �. 1�% CS I.i �� Y t� T:. T i.i `� f ri L+ k. � l% r: � I � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S FIELD � rvo wei_�s OIL - BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAU GAS MCF LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqM. OVMR• gqL. GATN. LIMIT PROD. LIFT f��:�5it:��lA c�'�':1�.1.`?��) �`��,t'� `;(;f� ,,�. . . — -- _ __ I �E cr a'"',�,1:! E:N£ i:�GY C�:l��'. i�U117�.� �C�t ,�� j.�i���t1/ i�]�'3 :;►itlF' 1:.�•�Y T ' ! T � l. i�' }? {"±; ) . � i 1 �� 1 �) �l �i � � t) l � :� 1 l�� : r l t� E� � . i '' �� � '.! � � :� � i � j '�' r .7'?. , ;tT► v,� .y� ,�1y�3 ,�Z��<,�, ,'f�r , �.,{� � 7 +� rr r T . :s ,x� ; �� -rw ?����T;�,1. N,.d�'4.;� #.,��f� lyT,�, ;� 3T(jN�.k♦ ; � '� J�,tr,�7•e,^� �'�'"c•Fi +.;�,,�V��r J�-iF `'. 1 l�i 3T= 233 ::'�� .i� a ���'.r ic�r�:U i � ��� ��� �I7 �17 .i� � .:�;° I`�1�:� 1 ,i 1�, ���' �it� �+�� ;����� 4...s 1�,Iau t '� 1`.� 'c'� 3G�� �(;U .3 � ...�:w i����,� i `� t`_i .if'r' 3a�1 v�% G�• y ;..�y iuj�+U � r;, 1`i �iF��. 33f� .' l q 3�!`.; ;;� a X o1u0 1 r �� :�rt ���d �,i:� t�-r ���F �c�rNu i n 1� :�T�? 33�► �'"�.3 .9�c �r'r. is,%u0 ; � 15 �l,ti 31� 4;iµ '[�'T c;�I lbl;,� � 10 1� 37� 317 ?y`� lu� 1=+'� 1alh� 1 12 15 ;it�s� 3�'v 'lh �`�±" �'`;�' it,1�� 1 Ti:�T��l. N�.,����1. �t.1P l��7��5 ���:�tl�' 1�' 1�'i �i;%' c't,l� '.�> id'�'� I��.�N �t.���;t� 1ta7�+`J � ;'+�;;�'ri �,TISw�'M,� �r �• T,�tAI N,1r,��, F'�,l� a^�7�t �.� ;tc ir�7 � f��r: Y; ;,.;i�.�N �l �r� `�.�.�Tr1 �`;i l.1► FTfs(� 1 4 i�� i� �{' `'' +-'`"' bOYO 1 �' u l 1� 3 3 T,:. �� r: i� �: �- a u u�� 1 :i 4 �. i.' A q fs ��: ;;; i i�., 0 6 M 6 1 � � t+ �i �' �.� 4�: ,:i ��., 3 r� u c: u i '� r� 1 2 �t ; f � �' � � � �« o t� �:' G i ;� A ���' �� i�' }t t� 4r 1i :r �,h tl ti U 1 + �+ 114 3t� 14'"/ 1�- r o6`�b i :°, ,� l�u 7� lu� 1�� a�y6 1 � 1;?r (1 1�'' ���N a4c:ti1 1J � 1�:+ 1 1`;{: �" � bb`�b l Y 1 u 1�.' E�' 3� 1� t� ;� r., t� 4;.; U � '�`IT,�L �tt����• F��k r�aT� :��� �! � l�ru e�� 1��1 i�i �;7 r� r�� ! ar,•�6 1 {��!�My �..,t�K�c, ,�I. J.► f:ST. 1 �t! i�r'T� ! E �a r�T. d �'�' �.� t N � � ..,��•.-• uL vl'�-' VI_. L'IHIVI\I.HF(Jl/KCSFiF(l�L_ 4-l.IttI..VLHIIIVI�VIL ' O-JI'�IIVIVIL 1� TRUCKS 3- N�T OIL FRUM TANK CL LANINC' S- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBB R OIL a*d+VUk� 19TE� I�TST�� IC� a.'i r�N�;� �fu;i FIELD OPERATOR LEASE C::�•vS1CpN� (S'�AL�"''Q) S T i:l �v ►.` ;� �, C . ",�� � ij � (1 �� q "�� C +� I C:. r '+` � ,� � � t _ `: � � T��T�I. ���r;��. F'�1� 1 �7t, ax�����e.; i�Fvt�.t�p+��;r�T GU. °'� U S. � � I. `��� V f�� , (: ► t� • T��TAL ��r�:?. ��ia l�Tai r`.1r:.�'� jC?.�� Y t�'TAI. +'���r����. �'ty� � �7t, CJIh•'l� ` ;;:�1. ' UISI'r)SI !-ION C��)UF.S BLANK - PINFLINF_ 1 TRUCKS ��. r� iV tJ ti l � �% r�, ;vu w� � �s M0 = (J FLOW OTHER ALLOW. , ''<� 3 5�t� �;�� I�y a�'C4f �g � �i 7 � � � (3 ,� T i ,I 1.� �' i.� / / �t1'T � .) ly ,, �: T �, �, �+ t 41 �t� � i�� 1 1 C 1� s� �1 �.' j � � c �d � k,��r;�� 1 a 15 `� �: 4 14 (i � :1 1 :a'• 4 4 9. � �) `:� 4 15 � t � l�v r �, t � � , y 155 � 4 1 � t; �� � ��� 11 4 1�a�"� 11� i 12 4 l;`.� 1 I �1 �' 1 2 �, � 1 31 � i ;i i: � 1 ,j � n � j r; � 1 31 '� 2 31 � 1 � (} �� 1 31. i 1 1 3 `= 77 1'? 1 al I h l i-, a; OIL PRODUCTION �EDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. ��' ����I'T. �.1 i? i,� F' i . �' �U q L' r; U i�� ti 3 i c� � �y c� I?� 11A 1(: t► 1G? i i1 !3 102 t�r t� i ck v 111 t cj �r l� � 7 5 � :� �s s� 1G 6 �; � I 1;; ;:� � �r c, 4 arr 2- TANK CARS UR f3ARGf. a- CI RCULH-tING OIL 3- NF. T OIL FROM TANK (_L HNI C} S- LOST ��Ys�r���x`� �� ��� IG t' tt i'�i LC �r1C' 17< � i`t G 1 i t} �: c.� � �� :' 4 (� 5 ( J lay 1 c: l :, 7 D/s 6 - SEDIMk-NTH-�ION 7 - OTHER AND/OR COMBINATION MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXNS OIL CASINGI-i[ADGAS-MCF �_1I GATH. LIMIT PROD. LIFT I � ,.; j `i ci `M'� l ci 1 4 s � ;� U �I U i ��� � I 3:iuc1 ' � .i '1. 4 � �� :�������- i�,�� � � 1 �: � r; � :� ,is'.3 1 t• 144 Y ��; C':J{!tatj a:�iE IY44v 1 f�y 4vUa7 1 �tr 1 :+x4uq � :k c� .. U t1:' iS 1 ' s G uvnti 1 1 �� 1 "u40 �f�r t-.�c►�� 1 T^ i,�u�+U 1 ?+, rr t `� 1 .:u�r�� �� l�?�u �+3 1a1�G ;:; ipi°4 ���'� 1c,�0 ti��4/ 1�3! � Y �' 1 �a ? U ��; 1t��4 _�� iGI4 :�� 1C��U �+c �c��4 ua 1�G�0 �> ti ..• �.' � w r 1 6 f 4 il: i,i�,�au 8 - SKIM OIL 9-SCRUBB ROIL r�.Gt �� 1 1 t � � � i i � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�1S rvo we� �s OIL - BARRELS oi� cnsiNCFiEAo c�s MCF FIELD OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUnnU. nnov. GATFI. LIMIT PROD. LIFT _ BAL OVER BA�� __ ,: :; K y '' L' �t �I A ( «� �'� A 1, L ? J s•+ ) �,� , ,. � .i 5 �� � i : �,; P; L A�a .; k C) ! aTri�ai�ri� t',�vEt,�JN��:�;T L�?. �:M,��,�,�} ��j �r� Mt,�'�,/ �:�i�,'�!� "r,;1i;?L. / �Ufi �': r lt�` li� �3u � �� ��;�7�? 1 ! r� 1:, r., l� ti P , r;, 1 F, s� '� ��i 1 U U� 4 1 iA �'� �. 4; t' 7 r' A 1 r' 6 : b �► T�" ti1 � `� ts 1�.� t�� 1 t', � i�:� ;.� ��� i°.. ,.� i t� c� � u �i ':a r> 1� C. 1 1?" ��:; °; k�r ': i; �s 7�.' t� a I' [, l� �'� C� 1 i b � 1 G ;� � t: 1 i:, Cl k�1 r t, 1�:�t 1�� t�t� 1� u 1 a 1Liia4 �. �� �, �t:+�� i�3 i�:�3 i�k a'd� �l['U 1 i�� c; l�;h ��� � r�,. r,g <�4 �v�wµ 1 il n l�:. 11? �:'i1 �.11 yle'Q 1 T!77'f�l P:�I::a'• �'1Jh; 1�7" 1'��t��� a:t �a l:a�, 1�3 2`,�' Y`:;�; �,` r' r�w,j lvtl+�� � t�� 7i�'� J�,Crr,t;�i:9��d► J,� �i. 1 k, �'13 ��`0 ��'.�r c�t� Y,b 1 3��'�' 1 � ». E.qrs ��!; I�.� 11,�� 31: 1tu�o i 3 r� 7�� �t`'sl 1��� �,a`.- 11� i.S�v�' 1 �1 t� e'�i:4 �i��J ��`�a �?�t(i ::'�a�1 11�rG� � . '> � ?13 4kF1 �:t;�' ,�'�1 K��ri 1.33����' 1 b y �,��r� r�37 �Acr1 l'�1 1��� i;.'�,�t��J 1 t t, �1 � 36G < rr i��"� ���+5 1�:9�,+? 1 :, t� i l:� � S 4 +s �`,s a+` �4 % r�. 1 3��+ r� 1 u �,s r� �e �: t� 1 f� 1 t. ,: !,r � c, u 1 fs t`� .. W i% h �u t� ll� 3a? 3�`� 2r"'� :i�� 1sS�Y� 1 �� z� r��+� �ai ;I? 2�,� i=�a l���r,� 1 ��°�iT�L F�Ni��U. f t.k 1N7'� 4�t���,� 1�r' �, 7'� 3 ���b :i17 �,43 I�:� t't�nr��1 1.i3�� i ���`?' :•i ':;T. !_;.ItJI�> `�a�;. ^?�zl.,�rf1� l.;'+s: � � ;� �.� ��y llj i'''+� l�.;b .b:i�a l ��` ,,� :3 i`'� �^.� .�s�4 i � ;� �i �.3 X�� `�t', ,,� 13��� 1 ,� � �a4� �1 ��;•� j� , 3:'M� 1 :) � W.! bI �t�3 t�`� i,�, .l.iµcs ! ., , �c'� ��, I :;`, l ,f': ��+�Q l y !� ;�,.1 4+: 11�' f.�i h�' :�34M 1 � ^� . ::t �y ,� � `, .� 1 ` 3 3 3 4 �'� 1 � .� � �� 1< 1 1 1 1« i 1 t; �;� +� U 1 1 E� �' ',� i C+5 X c M� r,,, c�.� 334rs i 2 1 , +,at; ��, ,. � � a1++t7 Y i ? : � h L � �'� ' 1 I 1 � �' ,; {��i � :., ,r tS j� �. i, 1 r -' td :x t; �� � .� �� � i ; ;, t� ? � r� r� j �3 .i �+ :1 i v�.�r .�.�i i��.�iv �.��uC.�� l3LHNK - F'IF'6�_LINI_ 2--i�ANK CAHS UH t3HHCUL- 4- l,l KI.ULH I IIVI; Vil. o- 5�uirviuv i ra i iviv o-�r'�irvi �i� 1— TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CLEANIN(_' , 5- LOST /- OTfiER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBE OIL ��v��U�L. ieT� ��7s,i�;it:� 4=t� F�nt,k X�� FIELD OPERATOR LEASE a�?�I�A�vA (5►�{AI.L�'�) 5TN[1t�N� ��VEi.t)F"-tiF;,�T t;�', �� � tf)% !�+�JklT� �f�.' T[i'i41. f���t'�i�. ��i+�?� 1 ��7� DY7�� , l.tF'�'K'. J• t!•r Hr:1K5 •H� T�;��'a,l� i'�'�r7��. ��t��� 1��7wt �T�;;�`.:,fit , t+� �•r �`� • (?(t:,�,R 5r��;i!�.t>,., ►'�. �'�. JF�'. I�ISf'�)SITI�)N CODE.S BLANK - PIPFLINE 1 TRUCKS ,�'dNU�I. 1�7F+ /i ' J �'1 r'. ,� '� {,', � i ������ i r� s r.� ;; � I , 1 �? 11 �1� l� 1 :? i u . �, 7 rj u l0 1� :�b'�3 t� �'�jvu(? i �' ; � h. 4� , �� lU Y1 No.wE��s F�ow orHea ALLOW. u6� I*,i 'f:�:'/ �c � : r t �ut-+:i 1 ;� 1 1 i! ' i 3x l 3 �? 1 31 � a t.� 1 3l 1 32 l ?� (? 1 3I l :� �a 1 ;i l �, u ti <, h kqN b A95 n +�nC� f. y � a (, 6 u ;:; t: c., p �+ b b 4at> fa 4 ta ,% �i kyh b k {:, i ) h 4 y +5 �: .� T k �+ �- (',�r r�.� i�y4 �� 11c: �' ,+ 7��: c�. Y % � 'r' ?..�i iy4 2v 7a�� ?y �"�?f.'r ?r r�u %;f;, OIL PRODUCTION I.EDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnn BAL. �s i c� 10 � �i l0 SC DU 1� i� 10 lb cy 1 � t� ! f� 5 �' : 8 �'T� �.F T 1 .Jil1 d55 260 15? i'. .i E� 177. 167 1 �;� t� 1 .� :� 3 �: 0 3G6 � 4 � �ae ���1 3��8 �5�5 2lF� fia �7�' F,.at{ 'aI�' �;�I �:►� a�i :Sb� 1r.�i l f �� 1 2�� TANK CAF25 OR BAI�2�;L 4-CIIICULATING OIL 3- NEl OIL FF20M TANK CLEANING �- LUST CsISTr+'tGT u� ,� RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS MCF ;UMU. iaOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT OVER BAL. G - SEDIMF.NTATION / - OTHER AND/OR COMBINAI� I(:)N c,`. l��H '' 1;�1� lu lbrw ; :i iGtu jJ lt���+ � r 1 �_, i.� U ,� 1c, u e:"v It�fA �' 1:, �: t� � 1Gltl • :J 1010 _��� t'i.r�r.�,i 1t�74 �:' a 1 li ti � 4 i!>`� ��ild 3 i t;J44 . :v �1'.�U 1 ���r 1liU*�4 's (� S� r c'. U 1>f,� lu�wu lr.l lUU4�i 11G i�wU cll Iv�,�a4 11a �o/cU �t:� 1'!_n��.1 1vuL�ti � ,c' �st1:;/e'. �:-:; �+G��+.� ' �.s �+anr2 1 `��� u a3t,t� 4�b11 1 1 � �') .) .] � V �^D 4aa`r� l-' 7' k� t� 71 1 �"� N`.a3r:U I- � �a,y7� �: I 1 4 �.i c tJ 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBE3ER OIL r �uk, rua � � � �� � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�;S No we��s OIL - BARRELS oi� cnsiNCHEn� c�s MCF FIELD �PERATOR Mo.= LEASE c� F�ow oTHeR ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI BAL. OVER BA�. 'u!�5i�0�!^;A �$�'Ai»l.',`"�+) r"1"����?;� `;'e.%f,' 'V°J X�i'!�'I!! STN�JI��F a�i� it�� Jk� t•:;'7�i`i; �;[� .:i j:�.;!� �.! :� t.i �; ''� �3 5"� h� n U' � r t-+ , t{ • J i; � l �! �+l T Ttii�il. F'�il;:a. �';,�K 1y1.� �;;:..�� 1� =�'� i+�� �r5 .��w�� �r'�''� �:�'`� ::�.:�i.,:zr' �;t�,4sf2 1 .,� A +� :,. �:', y r ; 12 c' �% c: �, �.; �� 1 ,� ;i `� �' 1 t'�! x ? , ° 'i `. i T �( :.) r�a ;-�i �� 1 � � • �`� • t � '[ � : � � �a� 1� ��r �-,�4 l��v-�� 1 � �'�1�- 3�i �'`'[ , 133'�1 1 �� K rr � ;� b l � 7 1 '� '�' l .�: �� 1 � r,� �, � ,� j ; � i' � ' 3 !h 1 't ,.. j ;! �. 1 .i :S w L 3. +� ry, i" :� i' 3 6t `'r' �` 1 �% 1�/ i t' 4� 5 U 1 ? e4t'i 3fl 1��7" 1r1T �3:��'� 1 r � !a �' �4 �', �? i� 17` C, i � +� 13 :� `! � i � N: 1�tr 2:� �t`''r� ��';u Y�,�yr�iJ t ic� �'�f� r�s ��4a� .� st- 1�3��� i I1 ] �'�1� '�1 ��'x K-" � ��Yc+t� 1 4 � �..� � lil �, � �i ".7 i.� • � 'a� 4� � ) % �j �� +� % � [: . G: li �''S �,'�l G i � C` i� .1 `J i.� I : � i"' � .j 3 �d �! i �t!M�ITTr {i� i.i• '•r'�`<_'�;�`i :i � 3 i "� `�',.; t�9 �'� ?� �' � t1 . � 's 1'� `"� ;�` �: ',. C� '� �a �_� � % i1 1 , a i� s�; l,p e; ;: �; � T� ey t3 t � �, ���� �� 1:'; 1'�r. ,;;i'r;J 1 � � t�f, q�, r r;� ,:,.. ,;; var�a ! �a �, i�.�.� �5 1`��;� � ;v e5�� � �; ,� �;�t� �.;� ���� r� ��.� c���U i l tp i�� 76 � r. -.� 1 c�� t,d4b i ;� �+ 1�k4 '�u 1�,1 �'�, ���; �d��� t !c� 4 ��' 4` �.; �S ��+ c� ts t '.y 4� �J 4`.��� v i �^� k) l��'+ i:tii l�T I���7 f�G`�h 1 ! 1 �M l ? �? 1 1 t; �' i "f � � c � :�' �t p �; '�.; U I Ti7T��. f°M�'3i:). ��l� a�T� �b� �? � �"4��+ �,� `�'� � Ni.;�r��l �#,���a 1 i� K.A,,���'��,�?C�Y T��C � L,,�:�L��S t?�]�r;T !1f,F7�;�(7�.1'� 1 1 �3 3 `t' �`i1i •�"s"�' lwlµ 1 r 1 e' :, :i ,':, r• t;; �i - �' �:: 1 1`� 1� 1 � i :i 1 2� � � � ,11' � 1 � v I �� � �+ F _: �;.; p �:1 ; t�r �lau 1r.1.i� ~ i 31 :� r;, a r5� F1 .;'� 1��i"� 1 ci 3 i� ,,;, 7'' 1 c, � "'i `�+ 1 t, �: ci � ��i �� �r:�� � �,, -�x� l��r�u � y 3 31 ', i�` >;4 '"1i Ic iy i r_ vi��rv_>iii�JIVCUUtS 13LHIVK-F'IF't:LINt. 1-IHIVKI,HFiJUhctsHl-(t_.,r_ �.-�-�n�. �_r.ii�.�.,.��� ..-"._.�,-,�•.,..•,".. ., ,.......�..� y,�f. 1s�-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLE'{ANyIN/^G 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBEpR OIL A'Y6'll)A�. �`�Tra 5.���JI�;i4�� �� i'�'+LYk. •�1% � � � ��uc,i���;i i ic>N COUF�.S [3LANK - PIPE.LINt 2- TANK CARS OF2 BF�F2UE 4- CI HCULATING OIL b- StulNitl� I H I iVIV 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK CLEANINC' 5- LOSI� 7- Ol HER AND/OR COMBINATION �- SCRUBB R OIL A 'V �) li Ci i. 1 � 7 t, t ; I `., � i � T� �, �i �� �i �� �,, l, t. � ',i �,ti � � � � � s � r �� �, � � i � � � � S OIL PRODUCTION L.EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvowe��s OIL BARRELS oi� cAsirvcF{E�u�As nncF FIELD OPERATOR r�no.i eonn cuMu. nnov. �ArH. — LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL OVER anL LIMIT PROD. LIFT .J!�S*CArV�A C5*�a�,.�.�;��y �;,���� �E�t.° �ah:r�;��,��:i.a� Tf M"�ilbir� �ii �°�1X ��.)� � ;.(��i���`'J ��.C.� Jl 1 iiJi �.��i l7 (� :11 7 s°� I�. i. 11� +�-� S r :i' ` i.; l,. �. �. /;_; ;y T r, ka ;;, r, : c: l � �) . _ � * 1 1 :i a? r . � ii T � �, �� ;ti "� iJ � � �! � � �i� � �N :' f � :i r' t: .. .`. �.� i`� � F' (.�ilu ? �:�f�'a�d'+Yr.� l i `; � 3Q3 '` � 1 `�u�`i i a '�t �r' t'' �{.'^ cr l� ,; i '�! 1 N J..� L� l :9 i �:� 3� '� � ' 1 :,�v��' 1 4 :i �t'�; ?'� ! 4 '' i r' � 4:':i i�r a) 1 '� s �� :i l i ` ::' � � :, v �: � 1 C :i ;� � J ry� '� �' ` i' a,:; c� � 1 7 i �:� 1� i,« , `�U:� 1 �i :; �a '� , f i 1 � �; 1 ..�'. '. U �.' � i ,;� -� y�} �, l+� 14 � r�i Cs `a 1 a.. �� � y� 'j I i 1 I "au�2 1 � 1 1 3 ���? ;� � �': u,`a ac�at5� y Ti�Tr�L W:�t`!:?. ���:J"' t��7t�> �`?h 1;�� 3 *,�'� t�� :'� '��' 4 ��-'I��:>+� �Gi'2 1 �•�,4�.:y ��4`r?VFY � :�,:? � ct ?�<: 3��r1 l %.' % ac� 1 M T+� 1 1 r. ltY .�G�:4 l � � �� 15 �1 �; ,i:�k�� I ,� ., ��� �� t� r ��r ����o � `.� E �:-' 1�} �'7 %T 3.34�� 1 � .� ��:� �� � � ;� :� � : �� �� :�,� U� �� i � :� ;, �� ] �, .� � ;: c. :� :3 � �i 1 , � �� �� ���: �t, �:��� � `� �' s, � Y ts ���. t, i c; 1� ,� r� �► J 1 � t} �, r �, `, � ,< � �. � y j t+ �1 t . 1 1 �' ��� 1�� t I .. T s:� µ 0 , r�.:r��� 4�;����.�. ��.:� 1 �rr� ;�:sK: 1� � b�� 1� �< rr, u��,��5r 3,��,h , '�C1::,.,,� .,��:i��: :, � 1 1�) r�r�� �r � l +�- :i`e 1:�G�t-r6 1 i' � i.� �� `J J , l.i `!, 1� , ".� � �f 1 � �,1 (a +.1 1 .� i `.) C� � `y � i3 � , l: �a .� '+ j 1 � l� �t� b i 4 1'_� i+ 7 U (y 7' t, l �? `� '•, �� 1 k� t, 0 1 �� �:� :-r=1 ii� 1�� �:�: µ:, �a����, � t, t�� ;�r^„ 7;� `T� '� :.� i�►�,� �t 1 i��'>r�i�i i ivlV Cc.)Ut5 BLANK - F'IF't.LINt 2- iF41VK CHFiS UK tiHKGt �+-�.in�.��r� i iivu vi� - ��•���� �� �� - ���� ��- 1� TRUCKS 3- NEl OIL FROM TANK CL �AN N 5- LOST 7- O1 HFR AND/OR COMBINF�-I-ION 9- SC UBB R OIL ANNUAI. l�rf, :;IS�'��.fi,�T ��F, N,��� Luv � « � FIELD OPERATOR LEASE ,� ��; �� � i; A ����� A ( � �� � l. i.'-"� +� ) ���x.�,����r����t�',Y Ira;;. t};)�� �� i�?�1l�" A� �'wT��. r��t+;t�. ��a� 1�7r� .�; �-, �; � � �.�z ��, , � �, � '� YtiTµl. F'�-t:'.;.)r � �''s 1w7�.i ;�J 3���� �•I;,,iZ�:i�1.ir siw �,.,� No.wE��s MO.= U FLOW OTHER ALLOW ?"iit'� SI;C� �;�J i?ti,lti.i/ �y ,� 41 t� `:� C r ti�' I i�,i E. �. / � ;.; T �+. l. t' 'r� ' _ �:i . F�� t.) �"� Z �•) I 'S t,�l-1��,� ;;�a���Czi �!Il � +�t���al�7Y t'�;;�,r�� °UISf'O51 i I(�N CODCS BLANK - PIPCLINE. 1 TRUCKS �n���Z,�A�. 19FM / ' !t�? �r � ;�,, r, "f � �i 4� �,, � {, �, 1 t� i C? ;� 1 1 1 �� ;:' r; y:t;�' : ? � "a �, :�� 1 ,, f, c' r` 3 � r u . �� t. {/ � 4. l n x i },; 4• u � � 1 ry F- +� �1 P � � "' +`� � s.' 1� K' 1 :i 3 •� X N 3 � � S.) � T � c� 3 'd 7 � V � 'l 11 ' C` `I �'a 1 d3 .y t c.' � :� '� ? �' i� 7{` p <, T �: T `* �,� �k 4� u td !� ;j a�l, 4 E� j� , � �� �n i� ii ��; ,� � ,:u 4� �I :t ,3 4 �.� ij ;,i �� �f 1� ; J u ,� �� n �� 3 OIL PRODUCTION �.EDGER OIL- BARRELS PROD. UISPOSITIONS EOM BAL. � �x� �µ� G �� t:; � �h HH a �r 7 :� �1 33 i�n � �5 4 ti.� 3 {� �'' �� Re � 3 3 <� � �' .3 �i 13 �e � ''r.`'� �4 �� �� i3 J L lb 1 �t r.' �E� �; :� � 2- TANK CARS OR B/aRGI 4-CIRCULATING OIL 3- N�T OIL FROM TANK CI_EANING 5- LOSI �;IST�:iGT J��; �u fc r .� . ,3 � � �� 6- SE:DIM[N iA T lON 7 - OTFiER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXF�S OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. � I�� BAL. • •; t ;, i.: c, u ;-; j i r'� i,) i�.. 6 1., ,�, 1 t� `� ;'s �1 M{i i �{Jt,b x,:, Il��,+� ,. � ;��.�r��r- z�G�v ,�� 1 1 3 ,� �' � t.�: 1x`i;�ti } �' i.% l .y .� �y � ; � i���G��) a►+ 13�i i�' ;�.s 1t�GQ r,,� 133:�? .•�z�� �,33ti��� r�, i�yc,J ts�' j � i�.�? �'1 12vtsp lr�v :.ti�.:aF` 1;3:l��1 c r `.�U� 2 �� 4 N'.� ,i A x a��'�' �ti' � n�� V ; �; ,.) d. .� �� `':� �li.tr� t1 ,3 i � G � t,G�, :�U�� . 4i:c�C 3. `�vc`i�' `:, t �►:�� ta i� „�, �,: �.� t� a f ..� l, c� � <r r ,;' J �" / 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBBER OIL r• 4 � t� � i �, � � • e S � � � � � i OIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX��; --- FIELD �, r�owe��s OIL BARRELS oi� casiNCHEnucas roicF OPERATOR Mo.= — LEASE c� F�ow orHea ALLOW PHOD. DISPOSITIONS eOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT _ _ BAL. OVER BAL. _ ''u��tCA�a (��Ai.l.��'•���) _ :s��:? `����;� �i�ta It�� �kl;�I rs-x.aM•��,t_�ci;r t �c, ��u1a�:j +�r� �rt ��,�:;i t?1 a;}a �a(:?'va�aCH i�IL :. ;;r YALrr ,;;,� c�� t:;��r ►� C; �: r� � T 7 � . 1 r' % � �� L:� {'�� �� � �% �/ 2G ,� �,� �. i �� �; 1r ��r Tt1TAl. �'Ii;)��. F,:)�2 1y7� �+ 1� U '�l' <?� .�,i.',:�,r ;� Y� i►5 �'� t.; `.) ��i w Y�!, F A�v r� 7�:. .��� f; �:; . 1 i ;�� 1 2 �� � .s S l �, I 4 1 ,? 1 a,•� � �� u � a 1'� 11 i :3 1 31 �Y ,'�,; �a ��� 1 t� I 4 i 4 1 3G 1 �•1 �±I 1c,1� 1 `� 1 31 � tiM �+� �b�4 ; ia � ?� v ;� �4 t�, �.; �; 1 ta � 0 1 T i 3� j yy r:`� �6%4 1 ;i 1 "sl � •�,1 '.;I i67k i y 1 .i�' ? . � `13 lacU 1 lU 1 31 ?�, �b 7•� iC,Yq 1 � al 1 3r' H � 7 � t lc��� l T�)TAI. P�i.`?i:�. F'�,lK ly7�a C;t� ��? 1 31 1 l++ 1`_ 1'.s �u'r.;,i� 1C�t'H i CII.���� s���<��+�LLr �• C. 1 � 6c� 1G u� �-�� .�34ti i ! 2 5b 4T u6 ?C; ;-r: :ili,r.4 i .� �' �,2 32 ' �' t'x �j�+� ; k 2 6� +�b t�i 'ar �,c: 32N�� ; `� 1 bi,' 40 ab ��% 1G 3�utl 1 f, �! pt1 �q ?> x i ���,0 1 r 2 �:� o� ��3 � 1 � 1 .�.�k� � � �' o�� :it) `` 1 1 �;luH 1 'd � � tR ,� 3 �' �' 1 � 2 � .i 1 �� U 1 l.i) r' �� 25 4r !+t :�34d 1 * 11 � e,�a d�i 1w: 4:� h 3; 32w4 I ` � ;;;� � 33k:a i t'."'TA1. F'�f�1�. F'UR �;+7a �► � I2 ? 6? lu .l �i.;f �-� i.� t. i: J��-' Ir � � � �SiF1 �..{,:V�;Tr 1 � �.� �l� -`% a �: j r.� 4 j� � c� i� 4 r• ti � i3 :; 6 i .i :� ��;� 3q c,i r r j1�I 1 � 3 v'? ;' ts :+'� s'�� j U t; IJ 1 ��,��-:���,�.� �-�;,�,, „�<<. �__....._ ...___..._ � ,�,.,...�,.��,,...�.,...� , �.....��..,,,......� � ..__�...._.......�.. �-,,.,,���,L 1-� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK (:L N NC S- LC.)Si 7- C)THER ANU/Uf�t CUMBINATION SC UBB IL ��wNua� i4�r� � ts�•fc:fi u�a �a�,� �`�Y �, . « FIELD OPERATOR LEASE �►�;;�CA�l� ��S�+AI..L�,.�v�) �f`M���.��t.�����t�t�aY Z�uC. '"�1 ��"� �.o.:�VcT'i 1"fli«,I, t'tr+�3. �:.a� 2�.)7:^1 r, � ,; y a : � ! e t � �., � ' � �. ,t . • �f;�T�,l. ��,•,n,il. F;j�' j���i !'�a$Ztd ^i,qGwZ�iO�V� �� ;'+• r � TC!T�;� Mrt�;��. � ,�r.; � ,7,j .� � � �.: � ►� ��. � r�� � f `, s x� L. �.'t �u OIL PRODUCTION LEDGER rvo.we��s OIL BARRELS MO.= — (J FLOW OTMER ALLOW. PROD. IJISPOSITIONS EOM ___.. x * BAL. c!',.r �i n� ,� �.9 Ci �? :.� �`1 � }r�d � E., � , �� r, 4 t� � 4`�; L f) �+ T T i1 f� i.� d / � i t�� i �.� .i ^;� ..3 f1 i"! �.1 ��• � �� 4�'' t�i T :y 43 �� nl �.� .�' ..'� .S � 3 �J `'� '. 3 � r ,., �� 3 � r) .S `! .3 ,� �1 C: r,;. 1 1 '? `�' ' � 3 •"- ' +i �4 �' �i c� � `a` .'� ar i 1 1 6� 7' � i''� :� i '� � 3 � k WJ '� � 4 1 :s+� u `� 1 b ;;� V % '.; +, a t,�} lr� ? 1 a �' e' 3 � 1 �:; i' ! �a �` � �� 1 b �` .?. .> � i..y � ii !"� 1 !": . i I 1 a,r;� 3a t' 'r.' �`r 1.' 1 ti �' 3 1 i : � � t� FI 1.i �: �a �� � �9 1 (J `j e1 � �? '� 1 1 �� c;� 1,� �; 1 r.a T!� r•, Q' 1 �' t� 1 a'. � 1 �� 1 .a r> 1 : � 5 x4 RAILROAD COMMISSION OF TEXHti OIL CASINGHEAD GAS � MC F � nnOv. GATH. LIMIT PROD. I IF I BAL. �+:. slc�1 • ,� ��i{,C,1 �':� 3y�,�? a,a ,i�;z t� 3 .� C� t� t� 1 + �1�,� w .i�.J�>� , �a .:�,i.�;F� .�1�,� 1; l' 1 c, r�► w iy�l� rt,1 1�;l�� ' i,; 1 ii !.' l) . •, 1c:r4 +� 4 i ,•> ;' tJ ��7 1��"4 1; lbrµ �i 1tc'0 a�:.e �G��� „ 1 Gi !' i� 'c: :;'!�,:,t- ie,I�-, �, , S "� .) ..J _? ..l ,��� 1, a -d .. .S .:• � �., �• ;;,�.,;;r: -3 1L�L��+� :'� �st,T�' ,,:����+ ^UISI'r_)�I I IC)N Cr)vE.S BL_ANK - PIPELINE 7-"T�ANK CF1HS OR E3ARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMENTATIUN 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- NL-�i OIL FROM TANK CLEANINC 5- LOST 7- OTHFR AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB- OIL r;+v�y'.s�al� 1G7� i)I`�T;*1C�f U� r�+�k ��w � FIELD OPERATOR LEASE :iF"���,��;:� (.S��AI.I.;;;N;) f� X•�Mw��`N�'�C;Y 7�.,C�• �� �. Q 1'. '�{ �' i�4 �, �`° :i � '1 �., i. �. � .: 7;iT►1t.. F't�t�iD. F't��s I'•��<�, ��!�l�w!�'h�:l+�; t�?��, C���t�rar�Y flti7��l '•°;!�C��, ���'Y E.Y�,1. 'r?�TAI. N�ti��U• �lii\ 14�Ir5 tl f; 7^`y t" f' !'" � 1 �. i� !a f. �.! �{" � kA x.; �y • TrITAt� N��i.t�?• f�i,ri? �ai�� �,i�i`�h :`ti�'M':y ,J� ;i� OIL PRODUCTION IEDGER rvo we��s 01L- BARRELS c� MO.= c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPUSITIONS EOM BAL �,� � .:�, r`.' .$ :? 1,J �.� .. U �' � �! .� {,. �.1 ! �.. (i �{ � � �',f � L, i� y � 1 � S.� �. A..� I / ;ryT � �: 1:ti+� C;U ! `3 '.� i`i ,� �! �,+ � 1 r L t� r, 1+� l';� b y %� � k, � �1 � �1 b � . �r , �: � r� � r 3 { � � fr i ct5 �" fs 2 i ��� r� 3�� �>7 � 1 r> � t� �� k 1 �:,1 ;� 5� 1� t� � r, t� �, i Y 3 ; ';�y4tj£" }. .� �� q t:' �; T, .3 � t� ��� 3w 1G� 1 .� '? R%4fs �0 1 ��' l � 4�' 4��4 �MO 'C" �� f.� a> 1� r 5 � p 4 1 r, �� :�i� 13� Iau I � ` ?1i �t� i '9 �� � 11 � 0 u � �y �j� �� w���� �4� �� j'1 % ��J + �z � r��� M� � � t� ,, 1:a ,, ;� 1 T i� r 1 � � 1! <4 �' 'a � ► �, li c .! l ;e� �1 �} �, r� � �, � �, � �•;, ,� � x, i'; i ,y � 1 7 �, 1 :�s k� 1 , �a ,� 1 1 �� .� � 1 l ,;; l t� 1 a; ;,-, l I :" I' � T", tc �' �, �r 1 1 � t; :M G :� �. � y� a t� < �,> ,� G� 7 �, t� •.. a ti� t; �.: �, ., r� e: � .;': a �� 1� t; ; {,; ,; _; �. . w�. ?. ; - �: •; ,, , .i : RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL CASINGHEAD GAS MCF n�Ov. GATH. LIMIT PROD. LIFT � � BAL. % � '.-' r r' .� r,�, i�u��N �� +T�. � a ti�C1�A :: , �u��s� i , '•� y ( e, J ' f, � 'l: %� +f +� :'G eelc'{7 y, ��:i.w' l�i��{u ,, ;- � l � .a :> �? I :' 1�;{i4b i `:,r l; 1 ,i :� `� �' ;�FeU l�u.�ci 14�, l�tlr. i {' : 1 1 :i ^+ t� 1' 1 11T1>i a. �;� 1 1 1 l' 1�i ?:r 1J.iki7 1r'� 1i71.�+ i':v 11:i�•+) �r �; rc_r��t ltra a �:: ; � s. � c ,U � -: V 1 " '1; �: X �� 1. ., 1 'U 1 I 1 f-k t,�1 ±:'`, ui���;U ^615�'(�Sll�lr)NCpDES f3LANK-PIPELINE 2-TANKCARSOkBF�RGE 4-CII�CULATINGOIL 6-SEDIMENTATION 8-SKIMOIL 1� TRUCKS 3- NGT OIL FR(>M TANK CLEANING 5- LUST 7-OTHER AND/OR COMBIN/�TION SCRUBBER OIL :���NU�►L 1�7� +,j�TE=1CT �ir� ��t,k ll.s � FIELD OPERATOR LEASE ���3�jC�n1� t;��Al.l.r)�) i'�+i�J�sE'S't)rJ DI�. C;.1r,s�p�yY Ll j �'� `'> f) �' U ? �! t: ! .J • i.s • �rti;�1. t'ti��i;l• �+J�� 1`�7i5 I;:, ;.i ;1,. k: G� i:"'� A�� i� �;s C;.� r P, � � .;: �II � C � �S �,� ?V 1 � ' ♦ � ' • L�.1�'�L h�r�tli7� ��a�? I`�/ti n�+�"�'lF'��r N[:��!�:RT " 3) � I 9 �, '{ I f;r h+ T C: Ti�i",�t. ���;,,:� K ;.1r' 2 �7�a � � � y ,'I rl �• �.. �{ y�� � C� �.i � �.) + �i.•�y • i# �, M "UISPOSI-�I�)N CODES BLANK - PIPC-LINE 1 — TRUCKS r1^�!�U�AI.. ����� � NO.WELLS MO.= v F�ow orHEH ALLOW. ;= tt h �� :� `� �,7 �'+ �, '.f b; T �i �. !� t �`;�,a,f���'� (:«:'CI ��Jf"�.�' / ;v T r.' �� ? ]' t.� i.' ;3 :' �?' T 7 `� 4 , , r � :,j 4� �; :� r° 7 T "'- �, � 7 'l' � i'. x ;r ?' T i "a ,x ;' f 7 l` �'� � �� �' %' b} i.A l {.► ;:' T 7 7 `� 1 1 ;� � r4��, 7�,}�'3 i� �'t �i`� r:' h �" � �i �',� 3, c. l N?"t'+� X � .� � 1 �c' >, �� 3 2 31 r� 1 .� ��' `� 1 31 ��x 1 :� 4 �' 1 � 1 �� 1 :� 1 � i ��� i;s 1 3i 1 1 I 3 {? `� �► 1 �? l .i 1 I `l � � � t° :) I 1 C' .� `a � ,:' 4 � �, 1 � S� '� 'i : � N f� `y 1 ��" � r �: 3 �.' � '�S ' , � t t� OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. T � M 3��� d +� �r �R�� 6`aC} 4 :� � a7�� 6 i'� RJ l) ! �'s' �s b77 616 �) 1" 1�� T� I � pw� 4.,� ` i', 2- TANK CARS OR BARULC 4- CI RCULATING OIL 3-NEi OIL FROM TANK CLE/aNING 5- LOST :�T�Tfr�C�� ��w, I1 l :1 ' � � � �UMU. MOV. OVER BAL. � t, �, j �= `s , .� < s ��' .t3 ;; S l,' :�� r� °; � :` G� �� l 1;. 1`�. x, � 7,.� � c' t 1,�; � 6 -SEDIMtN�iAIION 7 - C>THER F�ND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEX�':, OIL CASINGHEAD GAS - MCF ___ _,I GA�iH. � LIMIT PROD. LIFI 1 :) �,�' +r ;t P� . 1 c� � '� 'l l`.s1'r.' �� lc,ru ;� r l c, r c.i S� laf4 i,� la�!C1 �; �, 2 c� 7 r� :��:� �ara J it,t'V �7 ir:�r4 � �, .i c r tJ r, C. ✓'• � `�� � f" � % % �1 i:(;, t�d'+� F�`�� �UNh 1 l �,� (:, i� �� b � a�, .�, c� u -� U '�� �,)ii`.`� �' r,: �„, t,� � �� ti 1 �?2 Ub�b 1" � �t�`�h 8-SKIM OIL 9 - SCHUBBER OI�. 'r` %�+ � E 1 1 �+ No.we��s OPERATOR LEASE MO �«�W �TNE�a n��ow :��st�����,r� t��+a�,�.����� :�x���•�r�-. ���o� :��� �t�,rr.tr �rN�#'L�'f�,► 1if �t.�«2T i� l��?�;; Cf.� i` I-U� i; / �1�Nx� F�.��.�;,��t�t,r t-:. l�. wA� f�.i�'T �� �i � i 1 ±� � � ; i 2 �� 1, �`�T�;t, N t:i,?� r:i�� 1�7-.i A��?d ii? `i �� C! �',',� � � �..���Vt,�l '� ♦ ,� '";-�' � � � � :i 1 � 1 � 1 f, I % I :� l � � l t� 1 31 1 T��7Ai� �'�;'�ii'. i`;j� ��T:9 1��. ii? 1 �aTLLia��, F�'�,Ix �;�r�t�t?� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL BARRELS oi� cAsirvcHFAucns MCF l eonn cUMU. nnov. GATH. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER sn�. LIMIT PROD. _ LIFT_ +�,��,�'�y r:a:iFS�GANA IN`�USTFiA� f�IlJ�t�ATiLlyd �, 'c;� ��-��'«�'I �"t�TAI. t';•a^tJ� F'�.iR 19T� 4� �; :� r� :�' Y r7 i 1 �? 1���� 0 f� 1 i:, u€% �' I'' t` � c�. r;F � U�"t 1 h� �Hi�.Atvil R�`St3U�CE�S,► XNC• .�t�,�77�:y�; ��U`(1 FvktlAn'1)ir�t�ti• LIlVTi Ti'TAI� f'��di'�<). ���a� l �fif� - r;r'l:ap J�;M�IStJ�d� �. ,!. T tJ T A�. P�t f)<? ��� iJ � 1'17 �f �:� �,���:" �ISTf�+�S %1ILr 1'�sC. '���1�.�1f' �"� i) �.. �: -' L �� i �1; �, �. � �i) T t�1 �� ' � ,► r . �� • 1 F. ,,� r i � s �0 ,1 �a r ' rt � � '' S7 � �ti 1� � � 15 I �, �a 3 IU 10 1� � r; 1 �. :; �1 .,}�T.� � i!r*, "i��' �•_ �.J ��- �� �' . � � C' �" y ".' � `; 4 l�u R�i i� f r i� c i,l +�> '� Q ia `f ti � �� CRt�::�U y t� �; F� a�, �, j b fi �� b .�'s �E. � iy •')i� :x e: 1 r� r 4 ' d lt��'� � x�ru ���� x���� � lc,i`W 1�-✓ �bi'� z .f �� i :� �:� k� I "a 1 t, A �+ :+ l: 1 c�: �r' � .y:.� F";r�•1 Ir�{4 r ; r, `�. 1 ^UIS{>U51-�-Ir�N COf)F.S E3LHNK - PIPE.LINF: 2- T/aNK CARS OR E3ARGf�. 4- CI RCULAi�ING OIL 6- SEDIMf:-NTAT1(�N 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL F120M TANK CLGANINC 5- LOST /- OTFiER AND/OR COMBINAI ION 9- SCRUBB-R OIL H��INtJ+�t, 1W?t� i�ISTh 1C'T 'i�i�,i F'%�.�k: �1!� �r �e � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo we��s OIL - BARRELS oi� cAswcHEAo �Fls nncF FIELD OPERATOR nno.= ----- LEASE c� F�ow orHer� ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS EOM CunnU. nnov. GATH. LIMIT PROD. UFT BAL OVER BAL. (� ,� i. }e' I y .� ..� � .^ �� ♦y;� A !.i �''% � !�� �. �.J � .t. l.l)CK�I �I��'�k�'►�5 %l�t�♦ i�eC. �'i2?;c"1� r,;i;'•�ij iklF,,�/ ;,�,�,+��� �.,)r���;t�t:ti�-,��,�°, i. t� . / !��T 4�: � �;z ��� ;, �� ;� ,� t � � • 3 1 a`, ,: #, 1 ��.;;� ; � ,, �+.:L �.F' �;.jAL ���''��.�. a 3,��7:� t3 1� :� ���� � �! i �-C ( I .,i y. � �S J .Q iA � � �? � �i ;�< "� ;� i (f �. �', `� �• ry � 6, K �.7 d � �'� `? (%i„± 1 t'1�;Y1~1 �A���'��{Yil"� +�,a ��P.,��,��i '.; y ''r ! °i r�4 . ; � '' d � j :. • � � • � C ^E .1 � {�} � � td 1 � �: �� 1 �) ` � 1 ^`� ,1 � s.' � � �, l �.a � r" :� � �:) � L�S i 3 :�' %��' 14� 1 t°' 1� 1nr'a 1 u .' ,;:, ;+ 1 t� 1., r..� 1 r� cr i c�� 1 `.a . .��' lf? 1.i.. i u 1�'N 1 •, ,'., �;; � p i ^ �'' 1 �� (. 1 <; G` +J l 7 .'� {A �� 5 • � �� 1 i1 � � b � � � :' �r i:7 i r'`, 1', 1Gf w 1 :, ; �,;: 1 �, : 1,;> , � , 1r;�0 t a �� r ey �. 1 fj 1'•i i� 1'.%t.i 1 ta !� l �1 � �+� :c�� ��+� iti�� ���sa i ?' " T�4l i� a j 1`? � rO �p l�� 7 ri � l� ~� 1 x' ;�" :s �' �, 1 1 v 1 1`� f� �, p� ��' 1 1 c, !' r.� 1 ;-;�.:i ,1 i_1.'�wr��l.�.Y"�� +:�i�t��X�=t� 1 U � i? i s� �� � � c� , � 3[l ���'T. y c, �; ;; �+ �; ,„ ;, 'xi . i',TA� r';��'':�• F��,1� l'�+%'z .. 1�� ;� ^�=�,�,� ;r��;Yl..r_;�� t.t�,+��ijTA 1 :� , :� 3 :� •� , ^f)I`5Nr)�;ITI(>N COf)F. � QLANK - PIPELINE 2- TANK CARS UR BARGE 4- CI RCUL.ATING OIL 6- SEDIMENTHTION 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- N�T OIL 1=ROM TANK CLEANIN c�', 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINAI ION 9- SCRUBBE OIL ��t�:VtiAl. 7,4%F' 1��5Tr,IC! �35 w'nlst. l�lv FIELD OPERATOR _ LEASE �I � �� r�� �., Et' �r, � P'��. t74YE : ll�'i���iA,i�s�"VS �t7�r1f;,� ,����?ir��„,..;�► �.A�;?JX��� rt�r<��, �-�1ri,. ��;.��� ��r�� �t�,Yr �. �P. �� q:� �i K' ": i±, r:: c,� fi S, L`:, U I a 'ra��Ta,i. F'+�?:���, ro�F? �,�r� �t�Y�; C)Ii.. �f)• c9 � ��� � ? � � � ��� �` f� �' t? U !',.a �) a T I �7 n' . �; .� ?��T�t, N;t;^i.:. FiJF:, �.,�T ; t;��.35 c'�i?Tf,�,, KATH�t+I;�vi•: l.. fJU WELLS MO.= — (, FLOW OiHER ALLOW. �' .:S ''i 4 N �+ d' � wa l` l I f' i`« i}„ q,� / 3tari �,�,.: �„ t� .:� � �Ui „1 � ` ,Ni t, i ;; <, a �� �� t� � � �; �A � � �� c� 1 , i 4 4; � r ;; h� � �i 1 3; t� 1 c' �i '� � 1 L� �� � f � � � � �i � t1 f: � `� tivt� b �� t; aJ % t�ut: ,,; ,,;, A i� X1 i� u 1 � 1 QIL PRODUCTION IEDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS Eonn 6A�. �. �.1 E�� �a T . �� f�' i�' ? . wU �F�T. �,� F�� i�. �i1 �?�T . V'J t+' � T • aU rr!'i . �i? r?P1'. i� i;�T. V[1 i{f�T• �t:l f�F�T. �t.t ;�F'T. RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAU GAS � MCF � Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFI ��� BAL. r: rwM� . i. . l h �.�ul. �i�:� .� tr t71i .i7"'� .�t�b� ��. �' "I�)ISSP�)SII�ION C(�DES BLFINK - PIPE.LINE 2- TANK CARS OR BAR�;�. 4- CIRCULL\TINC; OIL G- S�DIMENTHTION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NLI� OIL f-1�tUM l"ANK CL[HNINC' b- LOST /- OI�HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBf3ER OIL �a�VNi.�Al 197!' ,;I�Tr�,x�`f �15 N�t�t tll 1 FIELD OPERATOR LEASE 7 �: �. .r i; €� E: �. K ��AY� i7I�. CPa. �tiy i� Cas-rr��� KAi;..�t:i+i;;.i: L� q'tiTdl. �'#��fi:]. F+.I� i ��+:4 �'Z � �� p r� �� t� t7 �: #:� �� F' {11�J t��� I,) A T 7�l fi��s . rv «. rs�7a.l. �'t,��.�. ���ak �<�7�� �� 4' A , .J � �kW�+r, �.r% :,, w��i..t Y ;� JF�� OIL PRODUCTION LEDGER No. wei.i.s 01 L- BAR R ELS MO-= � F�ow oTHtF: q�_LOW PROU. DISPOSITIONS EOM BAL. ,�,��:� Cti��l �:iJr, �Ir�, �k.t;/ �,b�puta t;t5 °T I 1ta��� / / ' ii� T <? � � ,i k� �, u �} �:' ,y � � �� .� � / �� �,� 2' �'„�t G cj *1 �� i C,� � �� 1 1 r.; �' {.� 1 '� �► � � �; 1 ' g) i 3 . 1 1 �:� � t7 ` 4 �� T � 0 •' � ?~• �' 4 Ci �' ca x � {'� � �e: T i',>F4 tj t sy �, � � "i v �� �. �. {.: ('} � � 1 4s '� �;,� 1 ,,, � � r;,�;�7pn � � 1 , � �: �" � 3 1 d� s f. 1 1�� �_� �+� ''� i i ;� �1 e? i) �a t ��+ � �y 1 Z i {� �G {� r i 1��+ ksc �� � 1�?� �i� � l �R.i} 1� � 1 '; l � � � 1 t� � 11 1 1:'� ZJ ; RAlLROA� COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF __ I mOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. �,1 ::� ( '+ 'i1 c�y `.;� 1 �: ;.. a �, Z r , ;, � 1 �'?!� i:i 1 a: �..i �' s; J � ��t `Y `.J � c (? 4 c: y �' i.' � r.� 1 � �: �� `:l �:s��r Nr r:� I 1, I • L� : + C� � a� 4 .�' � ! 3l> K JU `. ,:: � '. F� } iJ c'. .` � ., �,� �� s: �� ��� i� � :� :� � �� ,' ti �. �/vtJ `:� t'� -; C) 'a i � t) � � r l) 1 � ;; ,.� l`;1� lr�''� � tt�r.'0 1G�4 �u�L� lcr4 lt�?'� 1 c:� � +� 1b�,� 1,-,�rJ ' f�l ;Pr).�,I I-IC)N CUDE� E3LANK - PIPGLINE 2- T/�NK CP,RS (�F2 BAl1GE 4- CI RCULA�i�INU OIL 6- SEDIMENTA-�ION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NEl OIL F� ROM TANK CLEANING 5- L_OSl 7- O�iHER AND/OR COMBINHTION 9- SCRUBBEF OIL a���iytl�l 1�7n i:IST��I�i ��K, F�.A[.k_ r�r; t I 1 1 iII i � � � � i � � � QIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS n,o.we�_�s OIL-BARRELS �i� cnswcHEAoc,�s-nncF FIELD OPERATOR � mc� _ -- LEASE � F��w �rHEiv ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOV. GATH. LIMIT PROD. LIFT _ BAL. OVER BAL. 1 �e: t {d C 't� k� ,.•'` ,° i r, 't �'+ `? �;: 1 . „f' � �� n� ', f�i�7 /' -- ���r�A� �. r:�-��r�::� ���.,,�rr ;�.�F��a:I X ;� r, _; T r: �: �, r� I i. + Y , .J , � ; , . �` 'oJi�l. ��i�:e+.:� F�is,� t�Trs l'�� l.",? 1 l:a�: � 1;'. 1-_ t'. f�►.. lt>+ � 1 :� �' 1_ t_ � i�! %' ;'' p, i� _� t' {) Y�a 1 7 � t.! T��: ,� w i:, t l. ': }. 1 i; 7'' "�.: `' 1�'. � � �.i 1 � 7 °a F5 1 .+ � , �3 1 r� ��', i f: 2 1 s`%` ! c, � r t' 1 k, ;? 1 i; � ; ;� r 1�:� 7' 1 ! 1�+ 1 r, �; � R�, F' �'a i b 1:� `� 1 x 1 ,, � ,. `' , ,; � ; u � .; .a �, I . i. r�� 1 �:� 6,� t> � cA;. c': �.. 1� t� i �l � ;� .'.a cj � :: i'' � l � '`r 1 fJ G � 1 ll� Qi 'G Ff'I'. 1C!� J, 1 V 4 Q F; p?� 1 c; �' u T'. � T ;� L. r� ;�1 `�� ; � « � ,J �' 1 �:� � �.� i �-j U 1 l q :9 ��:1� M'�c a•, T � ;,� ��; .: f�„� r- �,, l. ,1 t, 7 �► �)�.1�,;VY (t,,_`t'�t�F i�l►��v) r.!41t'•�� 3��' ��7�.�vwY ( S'�ACK�VF� 3 ��;�na � ��i �"i�AG L,AK� 'ill����� Q�1 �. },. S��AfiEiTN�� ��. u�Tti�C^ (��)"?''7 ��11;"�i ���""'�1�..�..+�'^I� � i `a�-i ri �13'x' r � a. .���•� 1 : � � � '`y y E' �' 1 �^ " � .� G � � l 3 2 �;+ � �r�,� ;: � �. .s3�•� l 4 ! a�' 7 �"�� •: , �� ,s�uU 1 � 1 a;� r.; �':4 ;��u .s3�+`� 1 h � �t�; C ,�11 s11� ,�lqu 1 r i �� F•, .�i�� ���� :��u� i � p �y,� T ,��t a�r: is 334;! I a 1 (,�t 7 :i :�a w�3 .s�+�.t7 i � t:� 1 6 r' �s 3 i� 1 :� � t 3;� u M 1 1 1 1 f� t} 1�r �:.i .� s i�+ 0 l Ti�T�1. �'�r?(�. �uF� l�air., 2t?a� y�� 1 t�;�' 15 3t,�. �;,: :'.�l.�h- 33++�� i � � ? �, ri ;:� 7� l. �. P, tt') � A . ��� � 1 1 ��� 3 y �� �+ �. � ���� 1 � � 1 �� 1 )i j'� � ;� 1) 1 1 {.. �� � F � .1 ,[ .i i: i �7 i� � .� Z � rt.' <) at° �: �. [�. ' 1 l9 L Y ta � :; � f,''r y C��' ;:<iJ �Ut,U 1 `� 1 �. �' c, � � c� .�� �� a +� �' l �� 1 ���-��-��-�� i i�n� �.�_iut� t3LHNK - f'IF'tLINt 2- T!-1NK CHK`.� U!� tiHKCit 4- l,l l(I.VLH 1 irvu vi� o- a�uirviu� i r-� i ivrv o- �r'�nvi vi� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST /- OT1{FR F\ND/OR COMBINATION 9- SC UBB R OIL ,Y��9VUAl_ 1'�7f� i I�Tt� I L� �'S N+�t�� � ��+ FIELD OPERATOR LEASE �„ A�, f`A {... � �. ��. J � �? • 5 �: A r:� ;:, I �v ti � ' 1 • !!j �?"��'"3 .: IL,�.P1i�t1, ii. +i. T"Ta,(. t';<"��(.�• f�3�i� 1�+%<� !! � � �'' r) ,_ �' � �. i. �i '' i l ) �► M • ; a � " j� "' T�;��al, a...�nii• �Rjr` �';�l""q ��..�.[, ,�.�t �.i�T t'Aht�E h (�3UJA L.I`"�) �y b, ��J ,i� `.i T'i) ^ i C,� A; �I �;". 5 i� I��: � �► U t� . i w 1 C!�'� Y� t�+ . l. . �;;• ;� �S ��;�ivx �r,Y T T:�l �; . E _.'�' i �,�7�`� � NO.WELLS MO.= U FLOW OTHER /aLLUV� ,, ,i 1 �'� i1 4� {? l :.,� 0.i � Pv � �.. � % p<':r�rtk� "L'� +�i =Ji':.�/ / �i'vT l`9 j � a ,, x � f j, j ij � Za � �t,>i 1 i' 1 1 � c'. a .� l , f �; 1 t, 1 l 1 ;:7 1 �� 1 1 t) t zi � � �:� 1;? ] ?� 14 n (3 Q C1 �; ��llt� 'xC�t� j�Tvt� 3:i:S ������� Y :' i j �} 1 �_ 1 c, � ,. �� ! i Si i il �+ 1 3 !: l;a 2 al x 1 � :� , t � � �i� � {� � j �l OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSI-iIONS �r ;3 + +'>? � t:, � r. � . =a +� �` 3 f31 �"t� i:, t`� t ts � �l` Flfi �:;i�J (�C 3�1 lr,"; ��}G ]u�2 1�+��:: c�a ��r� a��:� O�C ��L'1 ���1 �);: %::'� �'`°.'�% n �� �; t .� ; F. T� � 4� � �: �c' �-> 1 t.� t. r� ,� } l i' '• U. I MOV. R BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF __ I GATH. LIMIT PROD. I_IFl 1 �` :«� tst;..t) 1 ;�:�� W��h 1 ��.i �b��a� � aa�'� Ni�t,Q I ,i ;' 1 �i �! }, f+ 1 .� �! � 4 :.i r, [1 1 3µ�,' �+.'�i,t-' ���=,i t� 1 �i c" `�? r' i :: .' i: 3 i � �. � 1 � � ti :� 3 u �i 1 s � �w ,i � ,.� � 1 .�'lr 3a��" 1 ,:��' .i�«U i ai,'t �.l4h i 3.� 33�?� i :: � �- .t L �� ti 1 �;,�?, 93�+!� 1 a�-v :3i''��% l �<<t., �:r;G��r: 3.i�►�-� � ;.. i� t -3 � K j� '" r` r� �, , J I �j �..�vLa��U 1'a .9 i'.:y���;J i �. ���' G i, �� `.� u 4 4 I., �r � t`>OCtt�U i D r a,�U,�� :�1 J.:; i �t :i 'tJ7 i7 (1 t? 1'..) I��; :.'.l:r:L %�:�t.;�:� Ii;T �r "L)ISI'USI I-ION CODES BLANK - Plf'ELINE 2- TAfVK CARS UF2 f3P,RGF 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMEN�(ATION 8- SKIM OIL 1-� TRUCKS 3- NET OIL FR(�M TANK CLTAN*NC' .S4 LOST 7- OTHE_R AND/OR COMBINATIUN �-,SC�UBB�R QIL A�J �� i.� 9l. 1 9 7 e, i.` i:� ,c 4 C'T ,� ;� �� u c.e � � • � � � „� � � � � • � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�ti� No.wE��s OIL BARRELS oi� cAsirvci{EA��c;�s MCF FIELD OPERATOR Mo.= - LEASE c� r�ow orHe�� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMu. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER eA�� ��ri�ti�`�itJ� iJn.�f:5 L����,r iU,rt��0) i;??.:h bbt4 ���a���c��v�+�;, ra� ���r �.��,�,,.� t������.a��. � �����,� ���a� t rctliTuAl,,. :� �1:s�� C�t�I Z' '� I l. L. I t' � r .1 .��! • t", h;; ��� �r C) ';i)�,!F, ''r�Ii»,l.I�'lr J. ^�r 1 � 3I�.Z 31'; :3:;� ���a 1+�7 �c �.f�°�':� I r' 1 �'t�a ;��?,�, ic�rF 1 i� 1::3 "..��+ 11s�G'?i � � I �1�! �lt) g.,Y P'� �;��3 "��1 i 1,�C>� i c� � 3�' � ��� 1� t.' �: t, t� 1': 3 a; l 1�: 7�- t) 1 �� 1 :# 1�' 31 ti �. !� ;� ;� k 1. ��� 3 a� 1 1.� t'.i a � � i :sUC' 3ec� 3�:s; �:��u 1:i:i 1;�I i�;`��U ! ? i �lr} 31r, 3�� �`�Cs l��i' �::}v i3�:,c, 1 `; 1 Wx�i� 31t) :s'w`+ �1� 1'�'r ti� 13t��a 1 � 1 �Cx�> �(3t� �i�o� 1t�5 �'�a� � 1.'T'�U i at} 1 :�I�1 1?'; 1�:w 1'�7 �� 131 13�ci� 1 1 1 i :�� p� Y�3 �� � c� � � f� �r 1 r.� �r I e�" ;.; � 1 7�'1'nl.. �a.,>;rE;• f b.!¢� X')7r� 3:33�i i� 1 �,�(;r �.�,� a:,r' 1'-f� 1�� �,,l:ui':L .�3�'��1:� 1 ji1;-��..,��kitr "����.. �i�"'tP,GhJY► iHa. !':31,'t°rif` �t��;11 Rwi;��rFS, �• A. 1 1 �33,3 1(:t:�U r�:- 1��,r. 11.�-.�. is.�4�� �Ar:�� .' � 1�'0�4 lt��� �1�+� 17t���i 11�.!" �1��K�+� �'c��l � 1 1 � .� a `� E'r �i � �r, ,� f' S' �'� �� �i , a � �"' �.' rS Gj +^ti y �+ � 4.C.9'�} �'�J�� fw'� �F.f"..". �4'.?lt,i �.•°.'%fJ� t��;:� '} } ���.� ��i{: �1r A�i.ti �f ,.({ 1.l['lf�! �"�4e C'.'r i i C 1� � y � � � "` 4 {.� �r l`� w' ;, i � �' ! [ 1' �..� G t� �,, �,i r i �,�3� i�r>o rx� ��:�°:� i�.a� x�G��-�o �<,a� �� i �.�s:� �,r� ���r�� a�� z �a:�z i;�r���, ��,, �, 1 � f. 7`� li C) � �. �{.} .S �'�-. ! .. �'' 4! • 4� 1 l: V �/ n'� Ll ,1�� 1 1�V��3 it�� r'G�0 11 "� 11 .iT i.3i!�1b 2�:a'd X1 1 111fx ���� `�1�+ �'�`°°� 1''�`��� i�7�� �ri T o � �_ 7 z�, t_ � ' ; � :� �J . �� (,f �' 1,:! 7 +:a 1 <�' 2 ``a u 1 � l � l 4 �' �: i:7 c- � j �; Ai �� �� 1 1 f�� .s 1 I i � 3 :; i; u n i. Y ,� �' �,� �3 :% �_, �+ r,'i �Tr m� �',:,n.,;--5Y ��lUk7'C� ��a� ���r.� ,,�v �,�r,:>cr ����aT'. „� ��. 1 3. ��;t� ���� Y��r t i+: � i c: i ii5+'� ��b� l/:° '= r''. r�++a�' 1 :i 1 i `.i � 1 !� i9 � �� �, �; ; , � ,��; „ 4 � �# � '�5 � �J � �, t'� ` , r" i: :� , J � � c. ; lr ;1 " i. 4 Fa i 3��a ico ��.� ���� . �,��r . : t 1 i S`T 17 3 1 t' "� 2`: '. ;: 1,� ;? t. <+� �+ i 1 1 `.� `:� Y �'' �' 1 I� "r' p ` ' ' 3 "`. 1 i `; ,.�s ts t; � � �.��-�� '.!�-�� ����i� ��/UGJ t$LHIVI'\ - YIYtLIIVt L- I HIVI'l I.HFtJ VFt tSF1KlaL '� - �.� n�,v�.r� i iiv�a �.i��. �--��-���•��. �. � ��.��. �-.�r���vi v�� 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL ANtNC 5- LOST /- OTHER F\ND/OR COMBINAI"ION 9- SC RUBBER qIL A�at�iUA�. 1ti+Tt< ..,l;a�'�fj�'f ts�� t;,��t t�1 „� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX;�:; FIELD pPERATOR M�.= NO wE��s OIL - BARRELS oi� cAsiNCHEAo �ns nncF LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. n�Ov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. F ri U 1 T V' A l„ 'r. .i 31 .3 �� f,1 {.1 1 :J �`: I �. .� k, i� / ,rF"ST� "�. ��``��E5T 41�;�4T�� Cti�TI ���t:�./ :,la�� v��F'<.'f, r��� ��. � �r,r 4 q ,� t f:l�� � r� 1�_ �,• 4��Dl�t� ,F 1 U 1 J `a (� 1 +�i ,i ',1 � , . (p z1 ��! �t T. T;T:i. k'��;��•). F�.:�; 1�x,} �,>1 Y� .r; ;.�.,r ..,( t�nl.. . :�i�jT� A�.+ • E:A;i (,t;'i��'�SA? :�31�1 ��'U �:!��vTI�I�.raTaL JIL CI'. t r��,ar r��7!'�+�� `��'��l.;i�! "��NY T�� r�T r:i. 1 i :tt4'1�.� r317S . yl�f c.'',.a. 1.:,'s i;' ll/1,�. •1 t+3i.J �' 1 ��t'u�_ w.11t� ����?li4 1�r� .,��1 � '"+o ltiG;si) 1�a��,_� i i .:a,�.�i c��r`h .�`�fi 1(.�. ..'t' �+,.t� lj�t_,U 1�itIVS � 1 �.,etGO 366� �iu3 r?. i: 1�c;i�U l�'ll., '� � '��{',� ����:� 5�%l} 44t� «4t: l�Tf)�� 1�:yJ4 h l �,4Ctr� a�3P.d ��j�a2 �:F�v v iv:�i:,0 v�T� l l ';`7�.; a�.'f.t� :2t,�+ �'�'b . 'c; �11t�J 11'it�( r: 1 '����c:�? ?C;78 ,7�J ��: �: c'Ca� l llr,,il li����u ti i •:�4UC� :'�w7 ,��a,� a�l "��1 i���i�J lltawa 1',i 1 ''•`.iG�� 33T:? �.�r;lt ,�°, 3 .s', j i 1 � c.0 14 jk� a i 1 a�il�b 2�71 i..,c i ��+.� r u� iv+��� 733y ii'TAL Pw'1;�� F�.�k ]y7c', ,:.3���� :,? l S6?r ��ie �ryr 3� c:r�3 �:{.s ��:1,.; lllbil 12b��c7 t;� ; t� G f, '; ;,' I T,a �,.d !' i. l. I•_ �J i L. t� `�i i"I 1 2 '�'� u i� 31 t� T w 1:1 �'� �`:� e: .'� ,:; 1 I 1 t� (J 1 3� �' u i: 1 '�.:'�µ�> 3t��t�s .�t��,r3 4!:,`< u'„� �lU;;�..,U 13Tca.� .9 2 :�5ti� ��1�I 5i?d;,u c'.34 ;'.sdr 11I<,i.l i0T`�1 y 1 -,ui}t� �T�r; .sT��� dF4 4r:u lu�+:,u l0a.i� `, I �5rty 37G� {5.�r �33 �A:�,� 112 .(� 1G5ji �� i '��4��3 414't� ��� 1'[4 44fi 44� iUiJUi) jQ�;4`.� "1 ! ��5�� ?53t� � z��'`" lk� i.;• 111c:U 111,- f � � .�`>�t' �'E395 .;�`� ��y �,�.�4 111r�0 12T�u �� 1 �JG 28a3 ;`��� �1" ult; �ix���J I32TT lt): 1 °ahts� �%G7 ':.'����' ��,r.' `;Il.� iliou 12++.�1 11 1 3�<<% 18�s3 1; �� bl y a l l 1�;�t;U 6'�1� T•;T+;L ,.,��.;;. },�r: a•e1'ct �i �>l4 1� i ,i`:73� 'S10 i?t�V`� i'' :�k G �; +� r•� :,l.;s 111•.,U l la'xt; �,,'t •<� ��.k�lt:Y �::��.��arr rT �� ,+z�. t.��.a1j � i �.��; o i�1 :c, r.' � 1t��;:'. t,bT �.i`.;� 1'��' 1'� iVu�:,O .i4 i ' i �' 1 T �+ 16 ;s i � �� u 1 :� ,3 �c `.�. � � � 1 l �, 0 b 1 ? � '� l ,3u�i� :'`,�C�B +.�t�l�i c'��1� c�:�u Iuti11� 123`i•� �� � ��rr;,:� ��a���� ��<� ����i �.R-i iiiGa ��r.;�r ..ni�:t,n<.i rinni.�,.r��c .,� ,..,., .,,... � ..,� � _....,., ...,...,, ,.�. �.,. �..,.� � ,.��,,,� �� ,.T���,. ,.�� .�._....., . .. ��...�. � � „�... �., �.,, .�.. �,......... . _...___......� _..__ _ _,__....._.......�.. � -.�r.��.� ��� 1 TRUCKS 3- NC1- OIL F I�OM TANK CL �ANINC 5- LOSI� 7- OTHER AND/OR COMBINAI�ION 9-,SCRUBB � R UIL nVNtaNi. 19�r :.;I5�h.1�� �'�� �µ�,t ��� �� � • � � � � OIL PRODUCTII�N LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXlaS _ n,o.wE��s OIL - BARRELS oi� cAsirvc;iiEno �<�s nncF FIELD OPERATOR Mo.= EOM CUMU. nnOv. GAiH. LEASE � F��w oTHEH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER Bf1�. r���t,�;i�lA�,�'�r ��A;�i t;��'1:�:'�Sk�) '�91�.�1 �it,;�^� :Ear,� �r.; iF'��f �,1'dTl!+�F:�vTs�. �.�T►. �''• 1 t.�ia�� i;r: � 1 '..r�'.;/ ;)`��,�";��) �`��n��°:�r ���..�.1+�Irr ►� ��. �i�1_ f,b:r� i.'��i�' �.'i � : f."� �j '..! 'l �� f.. 'T :' I' <.:� � % .� �4 P� '? �1 � t % ,��,� ti �� 1 `. U � i T ! .9�'�ti' r6C'8 :+31,t� �4 �;.t� 111°.:�1 IU�+�.: ? s 1 � � ;3 %' r � r ? . ! ) � � ; �s 1 ,f R.; 'i .� 1 � i t,:� (7 1 � 4 ' � � � a 2 .� C+ 6 G ?�{� {) : G? � i .i �+ P� :,,. r_: 1 �„o c; +,i G 1 i G w U 1'�; 1 �7�s� f`T�rs _:,jta �r�u ��' lTl.x>() 13��i�, �1 1 a:�{�C ;?33t� �:'�',iy 3h3 3:,1 1�rt��t;U 1t't51v ?` t" ;i I. p:, ; d('t ,�' . w w.; �; y� T r; ' s,g ' d;3 1 i� i .! �t t) 3 1 31 �Y 3. � t,� ;"� ��' ��` !' ;� ���. � t: U r� i. 1 1 1 C� l) �; ,'S ! t� ii„a"'If'� .�'s;.F-i ,�1.'�?, ,IL l.+.dfT i. �� }dPT. ;� �i t�. t-1� � :� I `i��) �t„"r` �':-1 ,�r,t�+ ��r :::a� 1�,..stJ '�c�`y ri I �,4UG� ��8�a �c�vw ���1 11a 1.,°w� iu.i�r� b7u�. !a � :a`�t,,; �:�all ���"� v37 u� ��'u 111�•+:) il4?}� E.3 1 `,3�►tiC� r.t,7tiri yy i+�.s .3.'�' w�iJ i:Jt'IcIU 11yL'?.: � � �:��� r��r i ��� :►� ;e r A��,r i i z c�u i������ r� � ''�`��� ;i6.31:3 )`i4N G..'(a K:;.'CF 1�1y:(� l��u�+ �� x �� a u � :s i � � ;; � � �+ G � � :� �, �_� .� � c� , � ,� � 121 �;' .i �a 1 ���klC� :�T'�7 ��vt�t� µ3�' �:ac iI1cU i3��r 11 % �,�'2.� ?�lr�T :'Tt�F� '�.:�1 � �� I�ctuU lp;��t� 1' r i T�� l.. fi' i� 1 P t� �• r �,i h� l`�+ 7: S �i ��� �(: 1 i;� i ,� 1'�'� �' Q y 6 � s' '� i' 1��� ?' "l' � l' '!" 1 v: ! � C� 1 1 1 t� ;) w r?, ��a ;�,;,., �r+ ,, � �G`�i".l.,l.. .J,o � ; �t+ „� '� . C.' 1 `, r �� 1 !� �• ; :, i ;. i :: .`) "' i �' '� ,� .� (j w� � �. z^' i`_? tS '� C� f) '� 1 F%r,�dE� ��1 !ti'7 �..fiU„ w 11� JG�`�1 11�+s,1 'j g t'� °�, Yr'�� � % 1 2' ': �' � � ;J;9 1r 1 : {' 4 1? :i � 1 � b � �% 4� +a .j �.� 1 '��00 4544 �`'��' 17�:' lf;; i�t:i�'J SiSr�r T l �a;�►� pur� �� ��.r7 �`�� ����r, 111�.,J �i'l'� a 1 `�'�6E� :�v62 ��;�w �:�'t <-.. �: l l lr�a r.�lu � 1 �4��? 3173 ���3 i�:�':; a:?:� 1UtwCU 6^ti�.S �a � ��s�r� ��e�a : ��r;�; 4�� �. �� ���c,o �4�r i.l 1 ����;it� :3U7B �7�; =a;�t; ':,.:i� 1��e�v0 81`�� �t!iAl. �'si����. F�l,�+� 1�7�� ��i T��:r�, �14� 1 `��.�'T�' ��'��'�� ���t�:i' �„�; a��+ `�.+��� r�z a(,�: l l l�:t; w+��:,�� ,:��r;��� -,,.,�,�, M�:��.,�- .,�►. ��,.a�r x �c� ��-wr. � � a � r� �r . � �c� �t�T. u ' t.� �� �-� T � ui�r��:�i i iuiv L�1UtJ tSLHIVK - F'IF'LLIIVt. Z�� I HNK CHhib VK tSHHlat °F - i-i n�.v�r� i ii�u vi� - o- annvi vi� 1— TRUCKS 3- NET pIL F 120M I�ANK CLEANING b- LOST 7- OTHER L1ND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL w�l►VUAL �97i�; �,�tSTa�iG'� G� ►'��►k 1�.� FIELD OPERATOR LEASE �+t��'�"�At�E�, �:��i C�i's)t`�SA) ;; r7 � T i t�1 t:; >•� T A L, f:l I L C 0. ,���r,r� �;�in;°;, ��w��r �jil. �i,�air f�7rAl. pr�E7C:�. �'t.1� 2�►7ii ('o �a ::, �d i� ?' ; i..i '•w r. � , � . �`' • " �, T ;�. l. t' •-�' � ?: � . �� a ��' ' � T �s ,�,rt'JS+ �'�ri�C��lr��.d1 �'�i1Y {')Z�. ii��i ?';:TA�, +''tzi'�:1. �`;)w� la7<:i .; rF ;-�l w, i7 � 1�(� � G. � li f'? ��"4 ►� T Y!. I i J ^�;.����77 e���r�t�.'r�������= r DISPUSIf�I[JNCUDES BLANK-PIPELiNE 1 - TRUCKS q"J'�'.J r L. j, �? 7 r' � NO.WELLS MO.= - — v F�ow orHea ALLOW i31�1 ks,;i� '::7a; IP: +E.:C�� � %;�i�4fa CF1 ';f J, 'U� +.:/ � j��T OIL PRODUCTION �EDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS � 1 . d ��.7 �`" � ! • r� 1 1 ��Si 17���► � � "��i�'4� �zk�F �R 7 SRa:S�+ �;54�U � 1 `';4UG �i532 lt�" � aaBC �SSr6 11 ! '��t�G '�3Eo5 :�4�/A�t 1! � �:i;�^t".;ti `'�66U 1`>`r� 1 :ll 4eF�'7. �' ��1 �t'T. � •e +.! ;�: F" ? . A� ta f? � 1. � ��t� t���t. la v�1 i�F'T. t v� F�F'T. 'w' �f� `F'T. ��+ 1 �� E5 � �� 12 � 7 �(7 j ii 4(3 'i! n(a 1% 11 1 :, y2( i T�5 ,�:.3 1�' 1 ���a� 1r,C�u iµiaG � V� �'�r• � v � C;, �"' � • � �t) FPT. r. �� €SNr. �a ,� ��r. �a .�� ��F�r. � �� ���T. ,, ��� ►�±�T. � �yt� ��t. ►�:, � =;�t. ��i : i����� 3��; �'�, ?, 4 1 � 1 ` � ;. :{ �' t� 4 ,� r� ,� 1 :.i"r� r . � � -� ,�-; �,� . ;,I �..N �• 2-TANK CARS OR BARG� 4-CIRCULATING OIL 3- NLT OII_. F-RC)M TANK CLEANIN(�, ,5 - l_OST . �'�7 �,; � �; r ,,��; RAILROAD COMMISSION OF TEXA� OIL CASINGHEAD GAS � MCF U. nnOv. �ATN� LIMIT PROD. LIF-1� H g4L. i`:,� 1.�ya tatt� x'tf:r� �.i1`� � u�� r�',; r�, d� '. ��. 1 1 1 cr � ��► �' / �:;t�' j��: �,,;,; 111trt7 5�a:� q�;�.; r�=t, i.a1 �,`< ti.,�taU 61�'.� ,:.`��t� 4'u+� 1aiT �'; illt,t7 �5�1+� . 3,�.,h �:w�+ 1�� l:se l�::u0 5bbµ �` . .i t,' 4 1�.' c i A. c:. l i). J G:r 1•� C.P � i`� a% s;�c �3 � 1 �.� �' �: 6 - SEDIMENTATION 7 - C)i"HER AND/OR COMBINATION u:� :� r; a �� J v� �a c. '' �� 1�1 1 c.� i1 �" �.. I .'r°�,s l��i:uU ��1��; f �' ► d;��, l l l�+il 1 iµ�r a{:�u s �r�u ,�,M,, 1�.��`�:�. �°+e .:�.t: 111��U ?u,.:-� 8 - SKIM OIL -�5� U B E31 � u I L � FIELD OPERATOR LEASE � ci��iyAL��a fi. A�T (.,rilMk °iSR� j,� ;�R�h1�,t,�;f� ��Jkt�"�:��a,Ti:.�'v n�t'7r t�LL_t�.�TTr ��������,e v � 3" :a Y A L u+1 ��� ti .�;vt +�C 1 9 7;;� ��€ ;�?'i.A«i�` i.l��. '.)�`VFI.i��'�"�'�rT Ct�>��. � ?,a.('? `LLSr�TT♦ �'�"''!Y C. � � � i � � ;t.!T.+�L �iii�'srl � F �i+> � `;+T?.1 i);�;;"'t +�� l. ��''?Tn C. . rE;tA� ��d;:1��, f.t.;�� i �7►3 "I�)ISPO;I I�ION CODES BLANK - PIPt=L.INE i1 - TRUCKS ��1����1�� 1.C%�t;� NO.WELLS MO.� � F�ow orHeH ALLOW .� :i 1 �� 1 u ;: ',' _ �;.I !�: � �,1 1 k: l) I �4`�'7�t � �;ci •:ri 4U��i-i /' �'7 OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnn BAL. 1 iJ �!�' � • Ji , I1 � 4' T • a' , ° �3 i'` p' I � c; 1 ¢;; t`+ y 4; :�' i s' i) � � `3 `: i'� �„t �P e '.�'S �� 1 °�"���.' �3r�3 '�� 1 ���aa��'� 'r`"ti{�7 t �� l ���r�� ;�1�E3 1 � 1 �: a(�� ;r��t3 � ��r� � ,� i �s���+� ! ��� ;�1�,yaar, 1 � .i x' �i �'' 3 5�' F� % � =' "4 Ct �! Er d :� a 3 � � �� i �.: ,� , `y l .� � J �% 1 .7 i: �:, 1 :f 2 5' � 3;� t� a X 41�;� lAl', �' 1 ;��'9'� ;�t�h� 1 ;��°`a'`► �x�t�3 `� �, 4 � `J �� r rJ i �i t�:� y �a��� ���:�a lI 1 �:'u�t� 177� J : �' �'� .,+ 1 1;� !� 4� {� l:' l.' � �J �M L !� (; ; �t� ,�,, � �,�1 � � ��fi� �4 ' l; ,,? r� ("k `? Z ° 7 C' t;, E1 �" (a '� 1 �,�+�G t.��es �" � :,[a��' h�t�a '? � `>'� t� � � 2 � � r Z `�.ey�i0 3��#J 1Cr S :.;<5�ii� 34u3 i 1 1 ��a��' �t�7ta :'��,3� 1� i 54,�� ���i3 2-TANKCAF250FtBARC;t 4-(:IF2CUL_A-�INGnIL 3- NET OIL FROM TANK CLEP,NINC' 5- LOST ��I'�1�YiC.�f 4� RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S OIL CASINGHEAD C3AS - MCF � I nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. :�, ��+ 4 r t, ,, .7 t.- � i ix i d v t) e' tf tl v -� .� 1 `> �� �' :3 ��, ,� :� I i 1-�:> 0 k 4J e.) �� i:i r<' t. ;! s. r�,� 1 1 I t2 i3 �a '',� u ,�1� 1 ��.,�., i`�'+ 111,'7itU 4tiUu i�;� l L5 ;� ?. . .� 1 1 1 t.� U C�'�i � 4 � :+c. � sf %� :t'}t`�, I Ue���sU `a�t'v',.� v�r,s k1 i a, � 7 a+i_. l�; I1I:,� `i�?.i.. ., j, �, i: .� 5:� i. ; �. � i 1 1 tt ;:, �, ..� � 1 ! �► a 1 �: °d 1 _� 1 U u :; � ��� � ` t� �t�;I ;3�� .y ;;, ,11��0 ici ':�' 4.� �w c. j �•` %` 1;J t1 �.! U r� �r i � C �" ,� t� l�) .i ') �i 1 1 � f, t� � �� � ;l:Yft} .3.it: � i� �;�„�. 11 R?�'i�:11 ,�' b 4 4 u i-, �� ,;� s�� • l r� ;� 1 1 1�: U t.j l' :�, ��t��� 1,! .:7t� ".��1 illt,u 7'U�a,, : �r1 st�C� ,SY�, i��..,1.'Q �t�,�.4 <' � , r � ' a °, .� 11 i fa tl � 4 ( �, 1�.E� 1��, i��:; 1��,u�) 3��rr �{:�r� tl i � iJ, ri.i�:, � Iiir,iJ .��.�:,.; c (�t ``'- r'�� ""1�t'� 1 N(' 4i ,'� ? Ct • i i' (j .� ,r f ��f ' kl,:U l+Jt�4.'tl r,�, r,�;� l i 1"�� !'� ;;�'' ,.�;r.'; 1i:;��,1(i �`l,3 a :a:� � �.: i , i rGu n��., �.���� a �� i r zc,� ������. �rII �1� 1���,v(� (,?�,�.� �,1�; ti�� I11r�U 41r�x !Y"''i� ii:`N 1Ci���IV ���a� 's C; �i i' ( ., :; (" C. I`' ?� 1 � � � 1 u iJ (, � ( 6- SEDIMPNTATION 8- SKIM OIL 7- OTI�ER AND/OR COMBINATION �� L�UBB� ��IL FIELD � No wei.�s OPERATOR LEASE MO � F�aW OTHEfi ALLOW R':��ralT�AI.F�♦ �;aS't (��f'f?��;SA 1) .�.i1�1 kY? ��?��TINE+�'fA�. ;�I�. �C�. 1r:�P�+� �;�,���"�s3 Fl.l.��`T"�, ;•7�i'�IE' h., i1y1_ i1��;T i a 3 � ,a <, .: 1 � � 1 do l 3U' 1 11 1 T;1TA�. +'tt0:). F;�� l�T,�s ?;:racs� 1�' 1 , Ur;,, `•; �� ?f'r�N{_u► � ;y� � �' 3 4 � G 7 1 � 1 a � i�� � il 1 7�1T�1. N�dia;�. FyJR ��T:� 3��+w 1� 1 - ��,�(7'+A1,'� � '�f�ST (kf':1� a5A•3) ,�i141 u�� �r'► STI.A;J'� (1Ii. �.)l:��L�!�'t�t£4�11 C�l��'. Vl �u�>r+ C�a�i7� �`1.L���T3"s �. �. 1 , �� 1 4 ,.a � i %' i +� 1 �� 1 lU 1 "UISI't�Sl I�Ic7N C��DES 6L_ANK - PIPELINF 1 TRUCKS a�1Ni1Al_ 197h OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS TT- F� 11 �� ty T . ,il ?r•T. ; iJ +-> F� T . 't1 �!F 7. C� �'6�T. i476 t71fl j�2� 176�s .�i'2w �744 �l�f� lbu! :i 2 � �� 1 �+ ."� 3 i C:f io c: 1� E3 tt i�`!:� E,�:B �i) wf� T. E1 r,hT. ;;a ���r. G �SNT. � � �' 1 . i J r' �' 1 • a?u 1 `�'� ��' � � 7 � 41 4! t•� 7 .J �A' 1���� E+45i 9V�` q5G i��'3 �a3� ; t,l ' t' �i . '� �i F, F' r • u75 jr"�7 t� �1�3 i� : S+ 9 l� ! 2 21 �,123 3663 ��'55 24�E, Si��� �if�l _ { ,.� °, 1 �, i c� ��lr .3`�t', a ��:r T 2- TAI�K CHF2S OR BARGL�. 4- CI F2CULF\TINC3 OIL 3- NET OIL_ FROM TANK CLEANINC' S- LOST uISTr IC�1' �J5 , X i� .. �a% , �i�;� 7 :3��� i :� :: � �; ;' t l rc 7 7c� >(i4 3 �; �+ (> c; � ?1`� r2� t! r; 7 � �+ t: �% , r.,;, 7:12 3 �� � �r,. ���� � 7` t: 37t.. �7� RAILROAD COMMISSION OF TEX<�S OIL CASWGHEl�U C3AS -MCF CUMU. nnOv. GA-TH. LIMIT PROD. LIFT � OVER BAL. 7:+ �.' t, t�. 4 0 1 b•�. .�e�I 111tfU 2►a,i� wrt : lI1t�0 4��'� :ar-u 1v�;,�U 3b� : :,7: lI1�,0 3�!7r ��'` l�Jtii;O ?�:�1 u� : r� a�, l ll�.;t) ?.`a'�1 1 � •` ' � ;' 4 ` . , i S f c.i 1� � 1 _�.s 111:,u l�f,� r�, >-� t� 1 U n U U 11 a�s iu� z��; ��ia� �r�,,, wC�t� �-!rU lubt►G 1'��;i �_i ��` c' �,fj r' !.`. l, i.: 1� X t: U �+ �+ F' 1 �r� �75 u r� �, t 5 •16 :`,,�4 i' � .: �� ,� r ! 6 - SEDIMENTATION 7- Ol"1�1ER AND/OR COMF31NA1 ION 4 , ;'� li � ��. ►, •. : 4 r� c + � :' .:t 1 1 � • �, 1;:�:�st) alr;>U i L14 (.' � 1 h ti ,r all�i7 b1��� 111e,U �U:i•a lU�tuO 4ulu i l 1 r, t) 4:�, 8 - SKIM OIL h � � f2UBB�R OIL t �: a FIELD UPERATOR nao.= N� w���s LEASE � F�ow oTHEf� ALLOW +-��o�zT�A�.�, �,n:�T c�c����-ss,�-�� �:�1�� 4:>47 ��E, r��a,¢:�� r �tiK STLANf� i7TL, �ic.VE�l.t�"'��E'raT Ci)►�►�. 91���.`<� Cl!�TI t;�`��/ :�s�C!T� E"l1.ItafT, �. r.. / a;�T OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EaM BAL. . �- 1 1 1 �: C� +� �.��� 2�'a r� 0 °'�:'i"hL N�;!)t.!• �i?� 1°�Tt� 1�,}+�T!� 1� 1 r1��• 1t,�1 s".,�J�7�.".�1.` . r:aST twzt�l�y�jSA ��) i��I�tt vr`; �',l�vtt"�kNTA�, iIIL �fa. 2*�7ui? ��%�'�1 �L11''tT, �:+X+ti�IN: ���. i�IL u��t'� � 1 �i� �-PT. � FJ nt'T. 3 �,1 Ft M � � �; �U F�F�T. � aU t�Pi. a �� � F� r� T . r � �.�r. s �c� ���t. _� � n �; �- r . �o � ��F>T. 1 � wtl f�PT. t r.; T A�. f� �� �� ;)� F�! �! t`i 7;� ;:!'�''� 3�? � =+ 3� t> � 5�� � b t; i � r�utr��a�.��. ���. c���:�c,�:ssA, �c�w�;�� ���ny 33� r`�ht�ITaAL�.i SF'. (�'��)f;SSA, t1PP�.t) �3�.4u t�bn i1:'�k. �'�li'i)F�N (►„"1U�1#) 3+,i�tt� `��)U ��A��r ('��iiQf)�? Y �.��: ) .3�x�tu ��;tf .„iA�;�? SAL,IN�' ;r�3r,a� 0��1 +�Ot1T►:INS, �F�YMUU�' �. 3��3�r;� n1F�7� ��'K��)hd:�i �+�1L1E ►', 3 1 31ti �' 1 7 � �� � l �31 �� 4 i ;�()l7 '� 1 31�' � 1 �u� T 1 'st�' �� � :s1C `3 1 3 t� (� 1U 1 31�.y 1I i 3�G t' :�. i T� 1. A�t ��l � i• f� �.i � 1� T ci ��► �' ;? 1�' l ;� 1 �; a23 �?()5 1Gv 2`�1 � �17 �ud 3C'T 3f�3 :i �� 1 ;� f: t� .� �r � 3 �a 1 � {'l'4� s�4'T ;'�•;� 4�:1i r�+l yc•� , 1 '.: - :+ �: 1 d5 � 1 •� �,� �� j t: �_, -- � a, � t� ;11 ,? e' y 3 ,; ,f � RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. ;'•�T YUr^t��tJ �r�c,'� �+�•C, ht.��'I �11b0 U,��ut, ��.Y� Fr jl:�;� t:��^,�;U� 3G��1 `a l::� 4(� b `,:1 � i� r 4 "/'!:3 ��; 1 ,�?ic' w �yZ ja�1 � >�� 3�1 �u�;4 4."+ °� i�! 1 �<� 4 4�,,� ;! �i �,�� 1{%r � �W �u, 4 ��t,l� ll�t J�p k�,�ci7 �:�C' 111 �Y 50M4 i:3:��� yF4 '�r'v �Gts4 1�'�� iG5 "-� i 4�rc 0 1�`n t`�1 '1 a �v��+ IY...L: 1�4 �+a 4vLU � a , : �> �a �, "�, �' t ��, r� I ",� W �_ 4 'I)I`54'r);Il I�)N CODES BLANK - PIPELWE 2- THNK CARS OR BARC;E 4- CI HCUL.A f�ING UII_ 6- SEDIMENT/�TION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LO`_;T /- C)THER AND/OR COMBINA��ION 9- SCF2UBBEF2 OIL r,�JNl.t�l 19T� ;.;I�Tr�,�C�' ��`'� F�auk t�Y .�i „� i � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXI\S n,o we��s 01 L- BARRELS oi� cnsiN�HEAo c�s . nncF FIELD OPERATOR Mo.= eonn cumu. mov. �ATF{. ---- - LEASE c� F�ow orHeH q��pW pHpp. DISPOSI"1IONS gqL. OVER sn�. LIMIT PROD. LIF � ��a i� !� ��� .i N M 4 r� 4'.. ��"{ 4a �� �'.. w1 �a �r� / ,� fi .7 � S� � �r' 4.� uhAtV"� SAI,i�,��: (iST ��°t!`}t;S�:�) 3��bi� b��rj CA�vt.1:� F��:Tf�tl�.�.u'�, I'�C, 1�: ��1': rj�)�i{�q ��.1MXti�� C•t`'• Y i 5ay' 1tE:a l�l�+ `�, cl+, .1� ,t.i.S,.��a 14:+t 1 i r'�.a'� ;w'3T1 �i�t;,� T ��.;r,, ,+�,w 1�;iiµJ �'e�w � 3 �3v � 1��7 �`��� `, � '��'i� ��;: 1.i.s:3U l:�st�1 � 1 .9%�s; 1t�4�3 I.til� 1 a��t .3�,� l:c�ut� l�a�� .� 1 .�2�:�3 �'Gt,ri 1`��9 iF' �4:� t+�+�� 133dC� �1�.��� :.1 1 .'� (' '.�' :' � tl .�i �i � � 47 � • .� 1 L� ..1 � a: i a�`. "r lf �) i � �.! .� 1 � �1�� 3 1l535 1`.?b+� 1 ;s�'� W: �? 23�;w� lb'�u �., l v i, 5� 3 1�t � A �� r �' ta '; ,, :, ',; 1 E► :� 1�' I�? � c, , 1 �+�� �{ .�; 5� t� 0 11 U'� ;•� ? 31 k .:� 1 1 ��s c� t� U 1 3.3 �� �4a 1 t�'s:l ;'37�r i4�i�1 �� r?! i7r� �+ �� 1µ3��� 21 �r. 13 Y f:Y3�R 1��T l';�7 ti�' �ir+v a,rar 1.lfi+d�1 It�'a�: 7.�1�,�. ��..��i�;♦ �..j4' �';�7':� � D�,i�l �!; X 't,s�.:# ]��1��'Sj �t�� .i.r' f7� � ii��iY 1,�+_Me�. 1N.3�G� L��CLr , u. ��s�ri(3 , �Cr7�'Yt �^��e�IlY9��� 1 1 •��E17 1T�3 1r�� �"� � �i'�� i'''�.% "aIl 1,�i,3U lr��`>� �' 1 ::1`.�`t� t'_i�'l Yi�`� y' </� �i:c' �i�� i�l.+�U ��1� S 1 : 3Eii !b`�,� �s.vi � �r;l „;..i �,�,i��� 17�;': it '� ,'��(,? �.Z1i6 i ��C�3 i��l, .:`r�. j,xi���l) 1Gi.l`.) 'a 1 :'3�si r,Gf�l �v�' 4� 3"`��T �,- ? J.3:3':�U 1;�,.�� �:� Y ���41t� �,v;� t�% I �:��+ r.: �� Yt'YUU �U'�.� r � i:3t�7 �,�7 7v1 x l�u : µ 1.i33t� iu1�; '.� 1 's'; � 'Y % � C t3 : �r l t� �. 1 �, i � � i �� � .� 0 1 '� �a i ,� 1 �'�1(; 7�ld �'4i� �i' 3:��: ..x:i� 1�'VVU 1ti!N 1� 1 "r 1;^% t�=33 '�•�"`� �:4 :.i�ar, :l��+;� 1,333U l.i'�v 11 � 3�t�tC' ��3 h�:il .z� `.a` I •;:,1 lxs,ttt� i�a�.��a T��TaI.. �'N'?:?. �';��� t�x'�.. 1�'w'�l I�' 1 1�3:3 t�4i5 Ty�'1 +�� 4eu ti<,� ;�,.;:��; I33�Q 2r,r,��,, ;,,��'::it �I7���, t�. . 1 1 ��tai 3�tD �c+T � I' �f��1 �2.1 i�33t1 �a� I 1 ;`�:� 1+.Y :���a1' X? �'3�� .',��r 1tir.'J�sU r'11 ,� 1 ` � r,A ; � � r .� ? .1 s i:sU �,�� .�ai �c, z 4 1 ��•' i� 1 RI l' . �I �- � G� ':°' L° C U :� _•, [! % � ;i l' ' � e' R 1 1 � .i .� {j i, r; Z t, l� � F"�: i�-.' 1 C'7 'v u r �:;�� a �: , i, ,; �j:�.�� '�� 1 "�7 �t;u ,t:72 `��C �� C i�3,�0 .i,�,� �1 1 `� 1 �� �? G 7 a! r ,�; �� r : , � c: �i �.a (J ;� U )" a��, i 1,;,r �� ��:�� �r �;,, a;;� �.��.�� ;�����; 1 � � * � I N ; i '., c .: lv �i l C» ! (` :: i.. /`. 1 � i 1.. '^ V �.� 1 � !) !y '��UISPOSITION rOUES FSLANK - PIPELIN[ 2- l"ANK CF�ftS OR F3ARGE 4- CIRCULATINU OIL 6- SEDIME NTATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FItOM TANK CLEANINC S- LO5T 7- Ol"HER AND/OR COMBINATION �- SC UBB R OIL ,�,�i^��.!M1. �a7�. i�I:;T��iG� c.��,, r k�� I. ��s � � � � � � �� � FIELD pPERATOR LEASE rt�;yi1 �Al,�t�► (15T c.;;;;;t.5`a�) �ANUS pt��TktlLt:UM, I�C. �;�:?Q'1 5M�r��, F�. �i. ?;�T�il. i���r�fa. F;.i� a�7:� nr��;��;7 :�rtr;)�,tl�l, a. (`. T��Tat_ Nrz�'!i�. F`�.i�Y 1 •�7�1 ��,�. ,;. ��.�I�f,� F � ,. � T �; T �� !. � ,-t a 1 � ; . �-� �.� �' I � 7 ;�s r J ;� ') 1 9 ', '. ?( , 4 • � � r��� we��s MO.z - U Fi.ow orHer� ALLOW. i�, �r„, +:0ti� �.F� i« JE:t)/ i;'S���lt� CC tT r��;r! / irrT S rt F l 1:? 1 31 �� l � �� iyC.a �' � l `�: ! 't• :� 1 ta� �� 9 �, � ,. � o `a 1 x!��t �a 1 1!�3•' 7 1 1��1 ;� 1 1.+�9I �� d : F� 3 t � 1+� 1 7Gy5+ 11 1 t��T�? fyys'>4 1,? l iC'�y4 1 1 � � 4 (� i' 1 1��4J 3 1 �?qts � 1 1 � () � �� i tc'4Q � 1 l ?OG �' 1 I�'�� r3 2 2 �'y� � Z 1 i' 0 4 10 1 ��4� 11 1 r,UtF �t;T 3 11 2 l;��'�� 1 l pLS�s � � ��Na s i u3� :� i w�e� '� ? b I _. '� r ,, p" C� CJ �ti 1 t� y � 4 1 r T i� 1;) 1 t�'�ii: OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS � � r� �t 17 r>5� 1��tT r23,� 1531 104y 3579 15�43 1 t,?Q `�1T3 �+T76 �6w'� �li ��� 61� T C' �' 613 br3 �'' � il 5�1 �1H 517 � t' 4 t., 5 fi l? ::r e�2 3�,u { f, �' 47a �i:�C7 265 ba� E� �� t, 6 7 ,� G lui;7 1 jts5 ���r 1 `a �' iJ �ItEt 1 1 � '� ,� 4. �'j �;�� j �+ 9 � U 'v "UISI'<)SI I-I(�N COf7F 5 E3LANK - PIPELINE 2- TANK CAF25 �)R F3AHGL 4-CI HCUL.A f�ING OIL 1--- TRUCKS 3- NET OIL F F2UM l ANK CL NINC 5- LOSI- :,•��il�AL 1vT�s ,aI���,I�� u� 1 �y �� � 1;t 3 I .) Y 4 ;yy4 ': � y 1 !c RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL CASINGHEAD GAS - MCF �. nnov. GAiH. LIMIT PROD. LIFT R BAL. ��•u �,.:M racSC�t �:��3�'J j;��i' :.i ,M� 1 S:j.�CI . ��� i�•: �:���,a 3wt_ tG��!� ^i`!� 1�33U 4I� ?.�alb "�i,�!u 1r.v�=U J fi [ R� t� i l+� �� fv <7 L� A.7 J��� b.�' 1�7; �rou� i�vu� b:�`. �t:3 '3�'�� 14U.�w ���'1 1+�15 `���la lKc,�+o l7q r,a'� •;��1 1412U ��.T .�i1' lat,',�4 ;c���: ��,�: 14��i1 `�,<t,, `..:i� !�l ;,C� l4a�N i73 �%'� ��3j4 .��'F, ,��,C. 1CU411 r 1! �' 1 I 1.lJ.iO .1i�4 3< 4 ! �yl.ili 3 �' �:� .a �+ a t ,i � �i �► 4 �I .� c d! .`1 1� ti U Q �► f . �, �,. �, �� 1 3 w '� {,� �1�, G'r� 1:luv0 3�:� .s .��c l.i1u� �'7ti� � T� 13b4U 3b1 ,s�-1 131i,-U � l�� 1 S!;1 .� i r• t- y 4 u 1.i b y U .S ` 4 .; � ,� 1 .i ! � U 1F� 1' � 1�'v4C1 41t . It: 1-�k 1j3.iu �'S4 a3h 41� lc���p b1f� kGC� c:l� 4�1G 7t��,�i •�'�°�7 1�:'ru G��+� 4 1 R. i: �'�� ��� S 4 ��: � -.� 1 l.tl30 5r�; °;�«� i�vUO 4!-:S ����:1 i.i3.3(; 6- 5EDIMF NTATION 8- SKIM OIL 7- Ol HER AND/OR COMBINAI-ION 9- SC UBBkR OIL h-,1�� i[� j�a� C's � � r r, ;� 1;++r �t�r,f i 4 ta „� 1�)l,s 1 h `.� ,c� 1r��: l��.t�� 4P�:, 52/.� b7s,t c� 5 1 4r�4 �'� � 3 �, � n��a �iV �a � .� '�.74 '� �� 1 `_i � t jn3 `i`.,;� 1N �` � c�r_U W "� L 4�t� h.�b I �J .I 4 rs ; M x, j c, • ,�: i � i ° UISI�USITI�)N Cc)f7F `� f3LANK - I'll'tLINf_. 2- TP,IVK CARS OR BARC;E 4- CI F2CULH I INCU Ull_ b- Stuiiwti� i H i �viv u- �r�iivi ui� 1� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEFININ 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION �- SCRUBB R OIL �{l�J4IAl. 15�it� l;I;iT'r!ICc`f �� h��- ���.+ � � � F� �� � � • � � OIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S rvowe��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS MCF FIELD OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS Eonn CUMU. Mov. GAiH. �IMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�� •�,,,:, t',t_���,,' 7T C ��A't:c�a+ 1..1 a;�- ) :9�; �<�<� ,,>},, :.,.�t�: �,; �E C�! r�UMF'�i�!#:�'� TH�1S• `�''•��."l�l. F=s•a�;:is'�rILT'� �+!:x/����� ✓G(���7�I���.dF�L'�' Ctt'�+�I,A T�N�q�,?�, �"�. 1:�. ! '?'�i� � ��' �� � .� r'� ;3 `i � � p :: r , � 4 i � t, �,� �± �c c� � ? .11'� ��t1 ul? i�l x,G ` � 4�""`.a c?�1^� �¢ :� � �t� t; 3"t� i? c' ` �' :� �i _: -., t .` T +� .3 ;: z� ,� M .9 `� �' � � � 2 � � ��' 3 r R, ' �, �c� ', v �► �,r � � r 4.4�i +•, ,� c� ;� i` 3 ? 1 ++ t" � 1. `; �-� t '-, '�� � 3 a �J � 4 : i f �7 Q.91�1 �) r� (�i r'° �� � C t ( e. �' � il il "� 5 L� ti1 �:J � �} ���! f;3Fy =�,5�, �'��^ � 4�a�`3 r'.w�i ., �, ,���; �,�,� �',ir �"7 a a:' � a 3`,C� �'�� i �'V r (�. � li �+ � 6 id � il y�. i�y r4 Jj 'f� r.: C" �%" 1Vf � �t.,V(; �a�f� �t L w!'��♦ k3".aU ;.ia,r i'�1��4i, i'�ili3il• fiif' X`�%t5 i;'r�7+'k �.'i t' ii�;uf� �c�� �54'; '° .^� J`�'41;I" rt4''d'� ..�Li7 n?.��'�%<a 1!Jt�r31,!.A A'N�?�? M• r'�i„` �, 1 � i� 1s� r.`, t,:1 4hi,lj 1 � 1 1�� 1� 1'% i'r; �1i,'v� 1 � � �i�� rr� ���z �. ,..�� :,�_s� z � 1 x�i�? 1'ii a�: Y :�.� 1 ���,u 1 :i f a ':> � � a �' w .� :�` �+ !f -; .i � t (, 1 e s(: ,' .� 31 vs � t +y ;' • t1 i � Y 1�`i Y"�1 <�+', ��? l,:sr' �u.�� i �x 1 t5'� !�� c'` .. ��� +�W.iJ I r � � a 1 � �` � 1 u � {.; �; � ;,, �f ,� �� ., u i 1 C! 1 � "? �` q : ,,� ca '. �; ' u 4 u :1 .� �. 1 I I 1`� r; (a V �'r' i J. :�° .! 4�' v t1 1 T�;TA1. P:tll�). �`�.��' 1�+7!+ c;::'� li.' 1 1'�i.`.; c�� �:1;, �..�r, ::i41:�' 4w.33 1 ,_��,t�, ��i� �r.;�a.��t.i� ► J. .'. 1 1 r�7���- ��Tr :. �7� t�r. �t; 111r� 1::�k > '1 � t � b `, �? : u l) yS � t� � . � s .e,�' c�b� / iG .a � � � �'� 1 %� S1 �� r � °� �' ' CJ i i 1 f) j, : :1 � a ��? � rra� ��� -r� i� �a i�:•�. t��� �� 1 ��t� -;r� :��� t�; �'��,: 1 i i� i:�� c, i �? i�` ` � c. � � 7 t; �: 1 u G i:� 7 i �l � �:rcl ��7�� , : ��t<, i�., !j 1 .a � 1 .a � 1 ;' � �a ' 1. `. i � 1 � ri � a' �e � / ;� � T l �� ��i �. •a ``� l ,�' � �,+ i? (� 6 - � ` , `� ��•' i 'y���" �l�e �°�+� u= C�',� L��� i�':� � t � z ;�� � �`> � a � � � �, .: ;�: x; �,, � �, . u � ;� �, �r�, ��1. ►�-�����. � �, a �7 ��� ���1 ���' i � �7'ti • �"v ��. �� .. ,►.�;� l t ie, i_. �, ^UISf'U;ITION CODFS F3LANK - PIPELINE 2- TP,NK CARS OR BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMENT/a-�ION 8- SKIM OIL 1 � TRUCKS 3- NEl OIL F� ROM TANK CLEANIN(; b- L_OST 7- OTFiER AND/OR COMBINATION �� u�UBBl S�IL �^a+��iF,�_ ��r��, ;�T�i�1cr u� FIELD OPERATOR nno LEASE W��� ;:��.'��F'TT (i��AC(.1?�J i,?'�I�') :�r!3N5� s��5 TA�,��Ff;i,► �i.l��t;:tdk, ;���r�'�75 ();�Hr"1 rUGGLt:� a. M. rt''TA!_ p��r�;?. �'�JR t �r?��i � ia��a �, �5�3` rT c!)4`xT4.��'�. 1��. ) ia:�yu 1��a ���r� c,,�s�� �rt c:��:x?'� F�, �;�. � ������ ih� HtiM�Hfic.Y. il!iJS• �%.��1T1. ' �'!�.��'.�l.T:; ul;�i�C, �:)Jr�,<'"3 F"i�IT7r A�lNA ''. I � � �; � � T �f :, l �) �� ri;T��. ���;_�wl• �e�� �'s�]`i "J4C� I►� ,:�� c�:�sg�sT t;y�X1'EFs u�.) 3��9v 2:?r, ;1�.1!NF�r•�Rr:1'r TH;�)S• ;).�`�iL f�;�!(1�.RLT�� �a1�7"A� �(7:,'�,p ►� ;IT?, m'�'�� ''�. 1 �7 :j � � � 7 �. :;� 1 �! 11 ���:i��l. P!tf'��. ��;�� 1 ��7�;5 �'�'�.i 1;? i1i)4�` THAsj°� '�� � � 1 �� .9 4 '., "IJISf'(�`,I �IqN C�)pE5 BLANK - PIPELINE 1 TRUCKS �'V°vti.ct�, 1 r�7+� NO.W[LLS F�ow orHEH ALLOW � �' i �: E �; / lha �av 1`s'S 13 {:a 15'a Z y c; i5� 2 `3 5 t5� l 5'_�, t �c� l. ':� `:, i; 3 4 ';{�fa a3a 4�G a � �, p�f) y 6'� ��� � y �a �+ t� 5 �+�U � f�'� {��i ?�� 15S 15U '��t; OIL PRODUCTION LEDGER 01 L - BARRELS PROD. UISPOSITIONS , ���= �'NT. Ftar•: Yr� �; 7 M� 55 r. 2 i�� 3 � ; c� �� � �U �5 c� �3 V i.'� «i `; 3 � 3 �� ��� 133 I -.'� �DQ �n� ?3b �15 2 (7 6 ?.. 3 � 203 i�f}0 1 1 t� �r� 1:3 133 ;; �., 7 •' rr iT ,• �; r.: l�a j* t� 7T ��� 2- I-ANK CARS OH BHRGL 4- CIRCULA-i ING OIL 3- N�T OII- f- f20M TANK Cl f/aNING 5- LOST '. � T :; T � � I (. r �� �� �BAL. 1 1 :� � �. L, 4.. .� J t, PD �u ,: �; +i , �; ri �. � 1' I RAILROAD CUMMISSION OF TEX�S OIL CASWGHEAD GAS - MCF U. nnOv. �ATH. LIMIT PROD. LIFI R BAL. 6 - SEDIMENI A �ION 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION 1 1 .i ,� �; c� c� 7:, ,� �, ,+� e,� ,�`ft?CS �.,r) .s,;u0 �;4 3 �G�i ; N .��4q k .� 'y 4 t1 � .l,b�J iy .ia�lU <� i J�rUd (, .3 f; � li I'��1 ���Ll.�!" 3 �f�',`3 t r'; ,3y�U z � r .���,� 1 �J JyGH i'• ., s; �s0 1`.,y ,��ab�S 1'b a;.,uU ��'t� S�rt�t! 7u �Vb'� �� .���,uu lu<. s�rr,n l�� sr�k� ,;,�,G �,?4�:r� 3ya� 1y� i�k� 2 f� 11��0 4� 1;�•i� �, l �uU � •% 1.���'J 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBBER C�IL �-�,�E �ai FIELD � rvo wE��s OPERATOR LEASE MO � F�oW oTHER a��ow. �w� ;�.;��,�TT tE)f''�il'd�:��, ��P.) i,�:i�� 22� �Vr�al'Tt� �t�t,�✓ -- Ml;!��'HAk:Y� i'�i1S. '�.���IL f-:t�i�'.rLT�a 4� !t�?t� /�:,[� ;TI UEt,t Or1t�,'.'�i '�'1�1,9�'`'s i`f• f.. / � !1Y tr 1 3Jt% �r r �i�: r �1�� `� i :� i;t t,� 1ti 1 'sl'' 11 1 3�� �l..'rA�, �N!i1�♦ f �,�� �'d�'� i4.�i+W 1F: 1 �',1Z�) '�!� ,�:;+. TT f i,L�;N;�tt�5�"� U�'. � �!�3951 275 N�.IM�'r�Rf.Y, 1't�ilS. !:7.,`:IL. �'tttd�.,L.TG) �137cf} ��q:�4 F��"ITr, N�.���A �•�. 1 3 1 � 1 2 � 1 1 �a I 1. .7 � i fii 2 i 7 1 1" 1' ��'; T A. �, i� ��t f' i�. 6"� t l�t 1�+ 7�i �dM G�.iSSF.T� (HILL :�A4P;J) I A1,r�� �T► iUt#�,�vk f,��'%)3T T1iGl;,t.�. •J.t.�� 7:'i1�tt� �'f{f�i)• �'��It� 1��)Tt� tit+`� ti�.;iSSf:7T (L,��I�VII.i.�) i:XX�1�'� �'1��P. ilr.ls,�y �t::T`l�1Y �•��,�.�V� ai°>1?Y I)I ;f�r)SI I IC)N Cr_)U�� pLANK - PIPE[LINE r�,�JSV+JA(„ 1'y'� ucKs V � i� rt g�T 1� 3;� � 9 4 3:� r► F�,:�w�r��> u 3:�3y4 3s�� ,> `� �':� ti+ 7 1 � a 4 .� 6 7 :ti �� �, q (� 5� �, (`, '�+ k 2� �4 y4 '� �k ; r,� � �:� OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXl�S OIL-BARRELS p�� CASWGHFADGAS MCF _ I EOM CUMU. MOV. GATH. 1 PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIFT I BAL. OVER BAL. x x ��- 3 »+ i.} i� 33 Gq �� �� � t, U �� c � r. 5� 52 4U cL.S t� f��WT.I F �i� Y�' 1:�: T 1G8 i�� �w 8 1 1 t► 1 � t� �r� 135 2- TANK CARS OR IIAHGL-. 4-CIHCULA-fING OIL 3-NET OIL Fkc)M 1 ANK* SF�,Njf�1C� p5�LO5T i �� lG Y -.. 1 L :s' ir� 1 ;< c= :a c: 1 ': 1 <:. c, i � ar � � �� t� C� Ak '. r � t, � tr i;. �:1 <.; , G - SEDIMENI ATION 7- Ol HER HND/OR COMBINH-iION r,� 1°,�4.�u •,I 1WUq �� ��,�u ,sc 35C1J 4v ��,�,a �k 1`.�uU �r i:��� � ', � � �i ./ � �u 1��UU ,S P?� 1 `a `7 �i �� 1 1 �; ra 0 ��: ;,ft�i;F� I`.�'�U '' b �:' l) I � �,: J r; !� � 0 J � � l;� �.1 r e> c' 0 1� ov0 'r t! c.' U T t. � c� 8 - SKIM OIL �-�s��ur��� j�i� OIL PRODUCTION �EDGER FIELD � No_wE��s OIL�BARRELS OPERATOR LEASE Mv c=� F�ow orHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS ��n�� ts�1S5F'TT tl,Li�1.��vII.LF) .',-,�c;u �f,':, U�t It��E[�/ E„xX�a'' C�`1MPs �'°;xTU�7 i:C� iTS ��F�i��l C4P �4 TifjMjTY ii�i��'k:f��l7" / ; .it�T � I 1 �; �.� � t;1 1 �''� t� t li;t� 1t�4 14a 1� 1 1�.A1; � Jy i+a• T�.!T:;� i';�;,�:. �,:+�: 1�7n i�,�a lt 1 1�`� Tn t�j w;;��;�7�Rk,Y.� i'�+;15. :.,�r:'ilf. �`i;tPf'��rl.Ti;� q9,37�t? i;`1�,'•� �i,A�� Nt�L 1 1 3r:;' � � 1 33` 1'� S 1 l t.� +�. i t; 3 �� 1 � �{f.� ��i� ��1 '� � i C! % 2 l� � c� 1 1 ��, �t�i'� �:�� l 2 l;sr: F23 r4 r t�� 21;a wi:�� `� 1 1i3�� ��;a2 3a3 1Q 1 itiC� f,�r 1 1 1 3h�' ; r,,T�t. ��'�;). Fu�' 2y7t� 17�'�'� 1? 1 "17�' lt� ��:,�� .�,�� tr c�,�wI�vtl.i.E s�,. � 3�39y u4�:> F,.XX!1�`� Lt�f��p� • ,]';;.;7 �; � r� �: +t i. ;. �i G i k'J • 1 1 3�a tn 1 U 4 I(� �, �' t 1 r3 r, � b 31 � 1 l�a 13 1`� �� 1 13s �► 1 C ? �''� �a i � z� � 1 15 1 1 3 � L Z:S �� !�t � v j 7 1 lar+ l�t� l:'u s� i i%ti f� 1 C:� 1��a y 1 1 t�, �' S 3 =� � 10 1 1�, e, i r� 11 1,. r' � 7: T;��. �'r�t,;i„ <<.i!' i Y7�� T34 1'1. l�a`'� t7 1�0� c,,.�ss;:tT cl.�:�t�,vI�l.� 3�f�u) ��:�3y� u�+� r_XXO�� Gflf�N� ;'�7�4T t'�`� ,' 'Y�'',�I°'��S• Jf�F T T:;l �',�' '. �-',""' l .���, �, i ; � , , ri ;; Y;, � BAL � OV RAILROAD COMMISSION OF TEX!\S OIL CASINGHEAD GAS MCF � � rnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. r+ t' �J a..0 l` ✓ v ��:.0 G i tJ C) ") M ; c: 1� Ci i' l� .: c: l� e���u c: c' J �,�-o r,;,u � -. 0 r., �% U .. C i,4' ' UISI'r�`,I I ION Cc�f)ES QLANK - PIPFLINE 2- iANK CARS OR BARGf_ 4- CtRCUL.ATING OIL 6- SEDIMENTF����ION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- N�T OIL � f�2OM TANK CL�ANINC' �- LOST 7- OTFiER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB _FZ (JIL aNNtlA� ��tt� ;�ISTi�IC� �'`a F'aut �.s� FIELD � rvo we��s OPERATOR LEASE MO � F�oW oTi1eF: ALLOW :a►n �;:�SS+: 1'i' (�,�t�tY�r �,��+. ) .�t���u�� �;�,,, a'-' �;`�:JSS� TT C�tC.iU�':i;aAr l.f�'•a �t3�����i G("i ����Rr��?g;,Y. t�+;��5. �a��,�.��� �;ti:�*'.,�.T,� �137`�<�;. �n���,a F��pr��, ���� ��� i';1T4C. �'�''�C). �',.�F� 1 ;�7i:� . �lti��=��:;'� i��Cz��l..t::.r w'���jF� 'u'��Ir •Fa� :. ,, :S [� �> C� P Y� � � � � � ��'I���. !'lrjfi';?s �I1� 1`I�i� �.; �� ��A ry�;�s; rr cw��.�.t��; �,sv�,�.> �j���� b�� �ANI�� UIL ti in,A� I�C• 7�w�;�r'►; n�±��� ��L �:�J�i, FLr�S�I�". Ti)TAI. P�it)I). f;a�+ a a7;� i7:)�,'�h � ILl..?�9Ma;r t`. ?'. �, T:.iT�r��. Y;��ilf)• �'J�� 1�T�s ha� �; .a5s� TT ( w�0�`a INt" ) HAM f;i3SSw.T? (�6�i�:3�+p4) ',XJ�f.i� CC)�P� rl(1�yr;k �+�`�+,:')�r ;9�+`?r1.t11 �5�/OYN "DISPC)51I1C)NCODES 6LANK-PII'6�.LINE 1 — TRUCKS ,a+v:vua� �vrr ,:' 3 4 4e � 7 7� � 1 +� 11 '�; :;1 C� ] 2 ����� 7�w. 3n,��� fi7� °a� ��, r c � � � � 2 1 OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS ta ;:� 7 r �.;�; r;r . :"t G :5 �7 ;� {J i1 :� i5 r� {�l (3 ���.; r=F-^�� F'tlti �r, ��� .i �� � 1 � fi �i �� l! rs� 1 �'3� a�,7 � li !? � � 5i �' � l`• ,�' � !! �r S r �: c� 1 �► .,� � �; � �E, i� '�;3L 3r�.5 �0 i) �.� � ry JI .y i � �^ :�' `.'i t` h '� ;� - : �a G �� r�>« h� ;� S 3(.` ;�? 4► 4+ r' d:€ -t�' �? ��, �.�i 2- TANK CARS OR BARG(�. 4- CII2CUI.ATING 011. 3- NE.T OIL FROM TANK CLF-HNING 5- LOSI i.�ISi����ICT �.�� :�:;h � a�: 3 ti�.t� �y:;k � �z y 7 � (�j �, � z Cr k. � Ft .r � �s ';'a cx ��� �. �, r7 ;� �: s RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAU GFlS MCF I :UMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LJFT I OVER BAL. Ei - SFDIMENTAiION / -OTHER AND/OR COMf31NA-iION �';� t,N :�� l {..r' 1 �� � µ t, '.� � i:"��"' ti�+!C�V j c''', +�k�tiJ l'?C'� r,�aUi� LA�Y �it?�'�, � :j :., r� 4, i� t� 3 ���� ��,`a{7 X 4 :: $ Ct `; �J i '. ,� r}'j {1 la ': � �►ra�il �� �� � 3 �i:0 .i �)�� .?L y f" � ,1 .l �1� � •.a I �'�; �: rj ,' � .i �, .. �i 8 - SKIM OIL 9 - SCRUBBER OIL ►' H t� E, 1 � ',-a 1 U t, ' lS FIELD OPERATOR M� = N�.we��s LEASE U FLOW �THEFs ALLOW ���•• c:,.�����1'T t 3c4�T�;��ax� ) ��. ��� T7�.� =i'�:. 1:�. ��:t�r s..X�ll�y� Ct:i�1F'. {'�:;Tt)'��7 4.�1 'T� 1ist.:. / ,��,�*�1 k���>>�v, ,;z���a;+, F`t;�rc�� . � ;,v,. � � •k • �� I � i �� 1 � Ci i :� f 1 :3 �; g t �1 1 � 1? � z li 1 3 1 ,!T.'��. �Ni.��',� • �t1!�` i �d /�fx �e`al 'd � f� � � ;.+,.�r� ,;;.�Sa�.TT ( °�TU� ) �fy:3�+�,� t��i�? ;11!�IPf�?��.Yr TN(:l�a� �.)�,►�.i��, �'Fd�ld�y►�,Y;� �1�Iy�.� r� f,i '� �r �� E ' .� � i � F",'d 4� ��'. `d � 1 �i �. , C' �. �1 .i 1 } . �� i a , `> � � , � 1 Y� r � �� "� 1 � � 1 3 1 t� 1 1; �z i � 1";Twl� �'a�f"?E7. F�l� t��l�� '��'� i: l 1 ����+ t:,�:sS��:1'T ( ���a�'��rf�'�:�) 3��99 �13h .��,,h r��"�5�� tT, �:�:,T ��4+DC �C��l ;, v � r� +V C �+ � ? � , r� '-; � �; �a �r ��;7��'�� F; T}�-",, ��;'�r p» `I)I ;NO51l I(�N CODES EiLANK - PIPELINE 1 TRUCKS �NNUAL 19it°, OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROU. DISPOSITIONS EOM BAL. -� � �*� yi r' c; ,. .� +a � c< � r: �r v e`. �; �, r� tt �► ti, 2- TANK CARS OR BARGF 4- CIRCULATING OIL 3- NET OIL FROM TANK CLFANIN ' 5- LOST u I'�'� h I C�' t� 5 6 - SEDIMEN TATION 7 - OTfiER AND/OR COMf31NAl�lON RAILROAD COMMISSION OF TEXF�S OIL CASINGI�IEAD GA; MCF _..._ I MOv. GA-I"H. LIMIT PR00. LIF I 1 BAL. �' � a �� G;� �� a � �;,�u 1 � :5 �,+ tt L'! i >' Sca��Lj 1 ::� � ';�' �: '� i t: 3 ';+ c, � 1�'. ;3<;w�' s ,s�»�� 3�,�«U a :. :s �, ; (, ;� r= � � c � h �:� 1c�,0 s} � 1 � { �.i 4� �.?.kt� ��> 1�.'��0 1 c 4 l.� aa�f �r:"l3� :'• l 1 r 4, i� 1.::� �,;��.tJ �°� 1 ��,J :+c� �:."�+0 . 11vU �;,.�.t:�� 1« �� ar, Tr`�� �a Ttd��O �.d: i7:aJ 1(.; T".:G� i1 �la�i t r, ry��i� i 1 T �" a �l 1 � l' i � iJ 8 - SKIM OIL 9-SCRUBB _ROIL N�+i�k .�6 Jv r., � �� Cl ''� �a r `} �� .y ;a � t, � r� � � �i � � ^UISF'USI�IIr�Nr�r�pES BLANK-PIPELINE 2-T/�NKC/�f-2SORESARGC- 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIML-NTATION 8-SKIMOIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F F2C)M 1�ANK N LOST /- OTHER F\NU/OR COMBINATION 9-,SC UBQ IL a��►ivu�at� z���=, ,:f5�'��`��t ��'°7 r��� FIELD OPERATOR Mn.= No.we��s LEASE � F�oW oTHER ALLOW. �,��.� �;,}SS�'?T, }�A57 ��,a;�r, ,;�;.Z ..i.!►+ ity �f:('� �it1+aP��7�E:`�. rt+uS. �'.,"��TL i'�tt1P..i..T�:� A� 37�0 i(3 :fir %lt�t;/ 1� fl }{� �� 2 T U ? y {�� l. k� � J • '�' • / � + €d T� 7 1 ;'t; 1'.a :S 1 e'O1: :., 1 � ;,� � �, � u i .rtli� 1 1 1 d f'�JC' r� iAl. N,i�;��. r`r.;R 3�7� 1�;Uy� 1� 1 1<<.�,c:; inl. s;T y, NAY'� � iu�s7" fl !'1 �a �� '1 r iJ ix � � i. ,r. t .� • '�1 w 1 1 �� �', �J 1 ') M i 1 �` � w 1 � '� > 1 �> r t� 1 �A Fa 7 1 t` t� a 1 �' t.', (� � K. (t' 1la 1 :} �'� 12 1 2 � T;.;Tt�� +'�t�.�i:i. � Jr 1'�7r; 1:',��.% 1 j 1 � r �;�t� ,,� �;;�'ii, !"!,^• cISV�,i•r t,41.) ��;4C}� `ic,0 Mt1p��r�R�,Y► T�atlS. '�.,°i�L i%�c��.,l..T,� ui i�afi '3;)�ua ,��l.L.!a��'�'.;��a, �,�l.Tk. 1 r' ��� � � 11 3 � r� � 4 �." b + � .'� �' � r� �� � � T :' f� . � Lj �: C ��' � �.� � l t3 �� r. : 1 1 r' r; l Tr��'RL. !'��;:i?. F"A�? t��7>j `~:�'1F�th 1? � t>� ��a�� r, 5�,. iT, a,.�UTri; ��';t (� :�i„�ixr) t�-�}�:; ,�;t���s �� � �1 �9 T �' 4� � T �� yy �� f r,► 9y 7 �� � �i OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. � �w7 ibUq i�rr �a�� I �'i 4 9 u 3 7' !41f� h t: :3 t� 1 � 8�4 KSu � f h ?�7 T48 t� l T rr�r H`�6 a�l Fi C� �3 i�� .i93 ti3u e� 13 56v S25 ',�s3 � � 1 5i� �r ?" 2 �i`�1 y c: 4 � =; t, a 1'�r�l i4�� ��i� la'.f� 1`.c,l 1�.�u�a rsc,� '`'a5 �iu7 �, x� :� f', % � � 5+ 2 �:i4�' �'; �,i �.� ti e'� "a du�� 1 � " �k t,1t� o !� 1 t; u ', , �, �. ca � �' � y r- t � 1:�? J !`. !� � �4 st 1 �r�4 i3 RAILROAD COMMISSION OF TEXA:; _ � OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFi BAL. Hr;rz /l'.;�.i � :; ;, T l 'a �7 � �� r�.,;;�a ���c� 7 r �o '�" 1 talr'U a1�: :. `1.�.��' ,:j�N � t" ;' �j l. .1 ['� ,1 {a c�:; a �1GU0 t `�! �.11`aU t c,.� ��SVU C .�4 G,�� �U „ c��vi) �+ r w.�d`.�J �1� �a1'�q ,y,•,w 14°�tiU .� _i .� �.� .� [� i 1� a'?1 Xr,i�U �. �ti J'!%l.�i lfi�wf�r� 3'+a �; u c> ����� �ruv ;.�:14 �1U;i X M ,� 'J U ^ �i .:`. ��u.'+ � 1 `�U+�U •:,;u a1��+ � Fr �� � � V �: �= 1 .S :,�40 � 1; r �, t �. ,,, st� 7 yU�J :`' a��L k.�F�' '���i��:3 f)IS4'USI f IUN CUUE ; 13LANK - PIPFLINF 2--iANK CARS OR BARGE: 4- CIRCUL_A I-ING UIL 6- SEDIMLN�lATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN<' �- LOSi /- OI�HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER (�IL ::i�V�lU�I. �ti7N :ISTr�r1,T i�a NAt,� ►.il, —_ _ _--- --. ..._— - -- -- -- — _ -- __-- -- FIELD � No.we��s OPERATOR LEASE MO v F�ow orHEa ALLOW ,yi., r:;-SS` TT. >t;.IT�i� ,�Sr (P ,;1„�� r ) i:.u;1', `���t? ,.j�� I't�; +E iii ,. x X !� ��� �, ,-, :� c- � �, T �`� � � t OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. » .�- ���t,3i '�IL.L,T��'�:�r C� t'• � 1 lc;f� il �G+ 2 � e f, t� �` :a 1 la5 iF.,� 1qG G 1 l�t� 11;r �,�3 '� 1 l��`i i?':i Z�'c1 r, I : � :' ; q � 1 � i', r ii `+ <i lG � 1 1 t� T:1T�L �'�t'3L?. �:.]rd 1 •�7:�s 43.`.� 12 �:;a t'r�,hr'�lj 1..'tGi�. F::;. 1 1 .'r5`* '�ld:�q :�Iv', �.' �F ����' 1813 �t�v4 3 •? i7S4 1Ptt5 17�r1 � 2 �bl�) ac�5;� 2t7t�1 �i 7 e'"5G �'1T� �'1�3 ►? � �br� rrr� ��.��, �' 2 �TS� 1b51 17��" {; �? �t5� 17Ta �701 � � �t1%�.k itS�7 1,��� 1 U � c 7�� 1�l;a ���� � ll � I��ts� 1795 �i�rl I�iTAt�. �'��'?�'. Fak 15+7t� �7�aS�a 11 � ,'('�r�F, �4Cd' 1��,7 ��r ti.;�, ,: ;:����, �. �., r".:�TaT� Y o ;' i� � � � �) F� �I r� � ?1 �, j r . '" Tl a �) 1 1 1 ;;i TiiiAl. Pft[��i. rIIR i�lr^S J 1�C t) RAILROAD COMMISSION OF TEX/\S OIL CASINGHEAD GAS - MCF _ I nnOv. 1 GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. +. . a l e: d ��iJts lt� i t.: �7bb � ati�: U / / :.T�6 �Sc,U � � � t h' I)ISPUS;I I ION CC)UCS BLANK - PIPFLING 2- l"61NK CAf25 OR E3ARGL-. 4- CI RCULATING OIL G-St_DIMEN (A���ION 8- SKIM OIL 7-- TRUCKS 3- NET OIL F'ROM 7 ANK CLEANINC 5- LOST I- OTHER /aND/<�R COMBINATION 9- SCF2UBB R OIL A'UE�4UAl, 1S�7t� ;:I�Ttf1C�f ��`._, F�},uk �.iY 1 FIELD OPERATOR Mo LEASE �':R Cx''SSf�Y�r S2iUfi�4iA�>T (�'�a(.i1x�) 3P+�C�'� 5t�ta ��xx��r�� c�f�p. ;=,r�1'!% t:t�P'i2 ';�415�c'.T�, �'.r ai./"Al./ i::�.;� . 1 1 �' .� w .� r; ? i< � t c� 11 1'[:;T�L ►'s?rl:�. �'i��' � ��7ti 1;?yr� � 1 a W'� t,;:�45} i'f♦ S()JTHE AS'( (f+w�t5�A)3t a+�`; T��> r,XX()°d CqR4''� ,"ir!���7 O1h�Q wI��,IAMS� C� t'• Tc�r.�t. N.�a;,.,. �,a�; � �r� f, �l�b� I.EG(;, :.a• l '" ,r�� P+�i��,. E�t;�h' I97� ;;����.�.� ,�µt.� i:,;lt,:��'TYr at�• /r'�i"��/ '�l.1•1 nIL PRODUCTION LEDGER rvo.w�i-�s OIL BARRELS F�ow OTHEP ALLOW. PROD. DISPOSITIONS ��, i� F!'�/ - '�fi oij Jtl�t=/ 1 � Ty'v I'3T1 i:iyY 1 �'�S�U a��o ��+�'� 1 �232 10�7 �1��: i �:ib� i2Cb 1tU1 1 L'' K�. J 4� A� J% � R� C� �y 1 ;:�' I c� C+ 1 � 5 5 1�:� � 1 1 ���3? iG4.�; 1t��t� 1 i'"a' 3�' � 1 a0 1 14i� 1 �'lb� tTG 7�� 1 �:'32 1l:a�3 lc��,i ,1 lI7G ���c� �nc i 1,'.'t�t� ti`�H ;*c: i '�tli i�•j� � � F L1i•: i ". (� � �D 1! � Li () �� Q i1 J ti 1 t�� �' E� 5 T� ':� i t: 1 '��ici 5<<p � 33 1 �%�2�' St�A `'-�'7'h 1 �>UC 53E: 5�ta 1 b"Lt� 564 5'.��'; � nc�c 5�� :�:�� i ��c� �f2 `�.�� 9 r.:'t; 5c� •,u:, RAILROAD COMMISSION OF TEX!',`; OIL CASINGHEAD GAS - MCF I eoM CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIF � BAL. OVER BAL. tr � � V �j rt� 77 �+ :: �� 4 � :i '. � r �, Pb .� t� 7 i, l: �`f '1/uQ 1.'�� a�ta;{s t7 �Teab -� � :� 5 ? :� Y.� Y J l fi �"1 � .� ;�< a `�:i ��; r.a "•:i :�/tab °'� ..1JC}U '�Z arc�A �;� �,.a;,� s�4 :,�'�. i�r 5 r c�a ;7�'C'uh' :��,1(;F' . �� 1t��U . : 1��:U �> lt;aJ 1 -, 1 �,; �> p it� 1;,r,0 � �j ixtiuU 1�r�U ' 1 l :. U ' UI�>I���SI i Ir)N Cr)pES E3LANK - PIPELINF 2- TP,NK CARS OR BARUI_ 4- CIRCULA"f ING OIL 6- SEDIM[NT/a"iION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CLEHNIN 5- LO57 7- OT HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER pIL ��.�r�u�l. 1��7u uIaT�YIC�f ��� r�,ut lyu �: �' � �� �' l i' M �a ,., 1�, ti �i Y z �, � r' 1 li„ � � � � � � ��� E� � � � � � f�IL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS -- - - ---- —. _ -- - -__.. _. _ _ --- --_ . _ _ ---- _ FIELD � �.,ow���<; OIL BARRELS oi� cnsiNc;HEAocAs Mcr OPERATOR MU = LIMIT PROD. LIFT LEASE c� F�ow orHeR ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqM, OVER gq�. GATH. — W�h�' !"a(�55�;TT. 5t�)�.;Tr+1 �,:,,1 fi���;�;F�:s:���)'i��_��,:��; ���.����, � �h., T�����I�.xi — ':,XM�1"� ti)aN� �;�,.,T,)�'7 �;f' �iI ��.lf��;/ r. s��� �,c,�, +,:.��,�,��r, s�. ��r��...i �;.i.,.Y �':�;v�r �� � �, � u , ;> > �; a �, �; :� � 3 � ; � �. �� �.r ��, !� �.i j P�. � (I,�' ..7 *t Y �i -1 � + `� ` : �l ?;. �' I.i �r 7 11 1 �Te� `.'i43 '•'3`% •`'� .Y� 1u��i :/% ?' i :� !, , *' ;1 . � . , '' ?. �' % ia �-, r '`' I {' i � � "� `i � t, `_i ;� �+ r �� i :. � � l t . r' 1 ., h fJ `� �, � � ;. � .. . , . 1 r� a,;�� �c:±SS� rs �� /rs:ila/ `. �!« � 1 1 �'Ai �?+� �ti{) t� t� 1;,e:U � . 1 � �? �`� � % �x� � � �* i k? i aa 1 G , U �~ t� � �. L' 1 r T.� S� ���.� 1 1; �.�1 1 r, % u f� �; 4 i e�i�,� �T7 il.;l Q- La ];,;+JtJ 4'� `a 1 'r_'1fi 1�t3 1;iy 1�-' lt� i;;oU �'ti � � `�� 1�' f t 1 'A %�i 1 1 ��. � i.5 �J �� �� N �' 1 ? 1 � i ��.� t, k �:� � `-� �; 1 �� �.� U :.' �� F� 1 �'iI 1;r� 1i.� �:, °+ 1GGG ;�, �� i ?ia.� 10t� ��'� `� ', lctius� 1r i��d 1 i� 1 7 1 T'S �� 4 3 r�� i,.. 1� i� i� r:� 11 i lr��) �; 1`a 1;au�U i 1`�17�1. w!:;,��� F..��"+ :'��7N� l�t�,,sl !� 1 1;'�� ��F3ti l<a� 1s:�u id;�' ..;�Ct,r� 1��c�U �i:� ���F��.:. j iif�D�i ��i�����Y1 :a� • /�'��I(!�/ 1;� ,�� ;� � ��, `.a ii � � '� � c :� r; � a , � � r, t r,� �; l 1 :, 3'iTAI, �'4't.i;:?. ��tJ!' 14�Tr.s 4� i;.� (1 :�: l. � t` ,����,� �;;,s���T. ����+� s��' ��'�r�� ta. �,, � T� � 1 T A L �' �'� I� .�' �a 6� 1 N 7 tl �'? �,�. �.! ��' r� T. f�` i.E !rt '� '+�< t k, i, i.i i�s :���a�`I:+t� t�AC:ATt�C��) ���31� �b3 H��dRI^"�3 (�f'CA�a t��t�) ,��4}H1Q ��i�� AcrMST��IhJU, i�Hu��AD� t.���'4rr.� ^�t�t'}l� i.��'PA�V".IE'l.r�.l%ZZt: 1 1`:a�s �'e �' ,. ( 1 , E ?a .' '.3 tl d� �. W i: � A -,, r� : � �*�. t.i <<' %` � ,.: `a�,aJ "UISI'USI-I ION CODES I�I ANK - PIF�F�I INF o_ Tt�ivi.c r�ni.�c r�o r.lnor�- � n_ ri���i ii nTi 1-- TRUCKS 3- NCT OII_ F� I2f�M TANK CL�f; N G - LOST � 7- OTHER AND/OR COMBINA-iION 9- � UBB FµQ IL �►�rvu��. 19%r: 6;!Z�+ir<f�.�f �r) iA � � 1 � i � w� � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX/�';; No we�_�_s OIL - BARRELS oi� c�siNCHEao c�s nncF � FIELD OPERATOR rv�o.i LEASE U FLOW UiHEH EOM CUMU. MOV. GATH. ALLOW. PHOD. UISPOSITIONS gqL. OVER eA�. LIMIT PROD. LIFI ,a�Qt�r��.,�, ��=�c��a �a.��� �t�r����� �,:,, :u�a �r�� ���1� -- A �+ t+, 5 'i �' C7 �d i:, ,r 71�! ll � �' _3 ►�? '"a .� �? :� i' `:, �; ;"� ��� fi 1 a �l E� � . I i� ;� t� r�� r� F� ��;, � �, u �' � , �. I r. �' � �' � . �,��d i� :3 �. c' R� � �a � .. ,� t� ;� ;.� i�1 � CsZ� 4 T`� 1 ± �' �':3u(.� �� 't;a. e+*�� -7> Ti irxl., �� i''`'c;. �;�,"M1'. 14"T a �. � i L l. T;; i- >. .- 5 i"a :' 1- (�.� i; i� � y s� ��P E) � 1`'i I"� S t.r {� T��'C�.! t+��7'UC n,a Ci ;�1. �J i�; < L l. Y'1 i' b� w� "�, `1 �'� 1 ���, U r i- "� � . � ,� €a �.- � r . :i .:�� �rT. :� ;� � a F.j � � P'� � `s ,� t 7 t F' � . G 1 l�i�i� �?�;��b i`r�+.! �:�3 1<�:sl `t�cs v��'ii �l ' 1 �������:;� ��ai ��l il:?.� 1a33 �or,U '��i . I z t r.t : t,� t�;1 1�;.: �' 3'��� �� ?`:� ..�' �s a t�. +� � �a 1 '� 1 � � ,��� i::1 .'`� �4 � . ���+ �5a�.�J 3 i � lU i r'2;�1 7'.i2 '"�'t� 3��;� :4�'� isd�u ��ll.t � t 1 I <,,1 3r, t�4C 71 % �+''�� �-.-'u ��uU 31u T;i��+��1. �'';:1G• r i.J� 14�'t! �',^:i� k�' k �.'i:�� Ia:r�,4 �����'.� �a,,� r:'�'� U� lt.it. C�c>.�ti ,�lU u� "� ,1 a.l '�" �S X t�; � ;.! �R �. (� s' i1 ,$ �`, i� �.! � "��!�"ji�J� IJ1L f� (aA� C[i� ! `%�, :9'e:+ (:; � � r;> � r�! .1 � :�J � :j i;j P t� h' €�I ^+ j i� l 3 �' +� •� �ti ,. � .: � ��� �; t� i� 1 ." � � Y, ;a ;� a r :, � -; :. �, a �� 3 '� .� i �) +.i `�. ��, -�» �� a u U : a �x 'i �� �') L �;, `, 3 `> u L� J : '_� � .� '� 3 �1 �-., , i. � �y ., � �� (� 1 � 3 ���(; �# :. �.� : Cr� . ir1.�J t� r + a1`.; ;� X?;, j;i� `r,���11 � ` 3 31 �' 3 i t i�: �. ,.r 3 t� �1 •� :` i .3 �� "�" 7 i { � . � 1.; N! ,Y j,t 1,� V �r �, ',,1 ; �i 1 (} �l 1 A i� l � �i `v 3 �.I ti c: i� t t;jl? ' �,�•: �1i y'l.?le� C� 'e, T�,i�[, r�,�;� �. r �,�t y yr:i �1r ��> ,� ��L�, :� 1t�` 11�.� .:c.�h� a ��_�u ,� ��,�q?r� ��.,����s MA�"� C���T'',�.. T"�� �.-,� f�Fi r�✓%�� �' -;�1� ,��'�'i � f.,�!'ti Y�r w'��jt��, i�i:,r�i�iii�ii��..t7Ut5 6LHNK-f'll'tLINt 2-THNKCAF2SUHt3HF<CUt 4-1,lh[I.VLHIirvu�ii_ - �• �- ���, ��- + 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK C� E ANIN 5- LOST 7- OTFiER AND/OR COMBINATION ��� C UBBi � OIL �n��rv�»�.� ��ar��� ui,�T, Ic� u� ' � i � � � � �� � OIL PRUDUCTION IEDGER RAILROAU COMMISSION OF TEXAS FIELD c� No.we��s OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEADGAS-MCF __ LEASE c� F�ow onieH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOrtn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. UFT BAL. OVER BAL. '_____ _ ____""'_"___ ��J�i��{�^�Pi ('e�•IJ4li!'--.Z"a!�.i �4;y'i`,�"S `ia!'I' ��rLt, �[�Ufi��7Y �►�ui?UCTXt,;N GU. :�:;��`��� Ci � y �> ? �d i..�, � t� i H�a ) � I"i �{i" j� �, :a j, y', y � �, i . �u � R� � !� �# � i3 /y �` t 4 `i � r' ' �' 4 ' a � d".`r F9 (��'a '� � '�. 1 t': e: �'� i t� 1 � 4 f:? A 4 1.;' .i k t, t) ��: E' tiJ 1 i� 1 1�4 ftf7 `�� �t= '� �:a'��'a ; �� 1 l;�k �,�Q l" �"�7 '�� �x �� � � 1 1 � � 7 0 C� ✓ �: t; ;:; ;,: ,� .' �'� � S,ti 1 1�� t:C i�,' Y: �"t.`�4 , 11 1 1�!�r p� r 3 1��7 .;: r �;��;U ► r���'nL v';(i;.�s f Li�1 l�r?t� ;�c? l.� i t�.. �� Y. l .�':.:P:.",F' c`t'y4 a �1 �; �► tu I' �" y? G: l, A I Ev;:. t� A C A T tl C tM ) ��Y 1+s ti S tJ ti GAI,V"QY [!Il,. LU'��'�r�Y g �;,,'c�r, ��gP�� ���,��ti�ua. rA�t.t��F" Y r� °,4 1;,; ��► ;., �y i 4 I U `- � ;� � �; c. N 14 z:� p 'y L) � � � � `? a4 ., (r { 4 1 � '� �t :> � f 4 1 G ,.� �. � ;� r, p � � `� k t' � �.. �1 1 lT '.1 +4 �. ,� e u 1 c; °:. w � U �i �` � 1 �% '' � 11 �.�+ ZG �,k u �'"'�i'�tl. +'r���,;. F��i?� lwTri :'t 1�? C `� jC� w �>:CLuI. � 'tii; I �"� ( �:� .:I i ��4b7 `as�� � t;. .�' t. N`� e r> � i►'� i.J i"i i,i r'� Z t4" � :t 4 Q�+J `� U C� �XX�I�.+ C���;�a� ;,,:;��.z,7 �.r=a? � , ��,I��..., ,ae:;��� i��v� ::a���� . 1 �, �i���.�� ��'7'=."� �:;E._s, 1. 1 2 1 �x�.t« ��r' � c� �'' ra '� � 4 �� G 3 ?` t3 +� �'' :� �; c, � �. ;; � � ty '� � •� �. ,3 �+ ��'��1 �7'c3 :i`r'l�+ �C.� � 17'�'i6 N`�,-; �+ :� `;?3'�' ��b:.;�� �iq1` �:1<:: t.;�. lts�.;+) �l '.'r t� 5�+['1 �l1iU1 q.3<i6 �."'.1 �'`1 �:(i'yE1 �««�.� � a �r:s�� ���r �.3u� �G r .<<:.f ���;:�, �,,„ r �; �;�?�l u�14 �+�'v� �=` `' ,, ,� i%t.;�5 w,;�, ^I)I.`�;F��)`SI T ION �'�ln��, oi nniu . oior_i inic - - .___ _ ....... _. . _......_.._ . _..._ __. ......_ _.__ ' ___..___.. o -.�r.� �� v��. 1 TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CI..E/aNING b- LOST /- OThiER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL a+��Iti�l� k+�7�s i�TS�t�� 1t,T E��, h'f,4t i4� � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA'; FIELD � NOweL�S p�� CASINGHEADGAS-MCF OPERATOR M�.= OIL BARRELS _ LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS eOnn CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFi BAL. OVER BAL. _ ri f, � t '` f • '� I `� • ( e'' �.I l.) i.i � �� i ,' � ) r� :�' t: 7, .1 ', ��' '7 (, "• ( i'� i E� !_} /� �', x ,� � M! �. 1�; fi' F' • ' '.• � �� '`! S �. i ; ' i t � � t„� �' .; i �J�i�s��i "�,1�X�t► :�^i%I;aj t�d�i/�,.�. r l� �,"'!� .,i � x.� y; '.1 � � ':7 � �'i �� `.f � A l ��' � : " � �. � r�l i . . 1 ,. ( c` :14', i -a �i `: �" ,� 1'.s �. 7�'� l �a /�" 1 1 I k x� 1 I=� :i i t, f� �:; (� 7 i v ��� u. ���� `�t��3 °.,.'s:�tii� }, r' % l J l i r'r�:it� b�'4 1, 4 Gi `:� 4� .7 ��! K:, � j�� e� �7 �; `{ `1.,` ��a �, .; �r 1 ii (3 j° �� ! % ``7� � ��T+�! M':�" �.r. F '.��' 1 �7�., •�;n:i 1 % �•'�� � _ 4 .�iY�3 a+�s�l �'�k ,:�u :��:l.�rF� t���,�� rGy {rs1rR,,ta �'t.Al��.r '��,(';�r ��AVt.�7�t7�v •°"M 1 1 l+�K"� 11p1 lY+��; <'' > .�u�:� ��a ' i I z'. ;i :� �: � 1 3 A c. n � : ,: k ;» .3 E� � ,_: : 3 1 ►�36� Ii?�;fi �s"��� `�i l ats�?? Gi:� A� 1 i3��? 11�::� 1"t.�:�+ `:c; °,c; �r:��U �,�,T 1 l:�d� 1&:C3 1 ic,�« 7b i`� ��L :;ivc� r��i.' i.i 1 i .7 L �} !. � .] I � � .e' � { . C' � '�', �u Ij { , i;'i � C? .� :J �x r ���,�� �27� ���.� c�r �,� ����>� e�,�; a I:i6� 1�(�� 1�2�+ '�-��'' `,t' '�Ucx �i�'ca � I ::S?({ I:3T�� 1,��r, u':� i,V •1�' 4::kai� t�"�,> 1E� i �:��a� 1362 Y'�,' r{� `aT �l.s ��.�4��? t�;ta Ai i i�ia��" �d`�`1 >.i3! l��ty i.,5� ••�al� �k�1t1'J A114 ����Ttti. �'-t�1�?• �'��►' 3�aics a �;r��; I�� 1 I3r:u 1��'1 13��7 :.'� ,�Yf� "°� .. ��ll�h' :1,:'� ww«� !1,);�r;z7 � a':'ir �1�1TL. �?��. t;F� C;t;�:zji::h,'.!:i 1 a .:"r`:ii' itib9 �r°1�`� lc:l i°;t�: "sX i,i�'Md 7',i ' .:,�,;. �tar �rr� :t� �t.s �:;.��a �y�,, � � ��.���, ���c�a a=�r,� �„�� r�;;� �.�3,,�� r.��� '; 3 x'r:'�+.� ��'�13 ��'�� ``� `�* �:�c;u %'�-, ; '� _;�•�� 2i)d7 �^��� 1!� i1.= 133v� ,�v; �> .� k' �� t� � ;� 13 3 � l `� � c: �. ,: .f 1;� �� c� +3 rs .i ;.� r 3 :'��b �Ctul 3�W,n3 `�i' ���:1' i:�.i�'�' �,�, '' � ,'.�5� ; e)�.lt,� 1'��'c;t'� � � �.� I.i3`��'� �,�; � ' �':'�►�3 i�1�1 �1�:��:° �;- �,�: 1��c�t) �r�t �i +.) � � .i � � a� 1 � � r? 1 '�.+' � � '' �, l: � �I .� ' � � 5`S. a') /� 7� 1 .3 r��'t3�% �'l'c',� �«'�?� :sc; st� iE �::t�t� �`*�f T i �,�. �'? . ,, �' �K' i,�7�:; :':'i:i S I� ,� . :3�t.: �4��17 IaC;,4 t,�„ � ���I.l:►- 13�'�2 qi`-� f,�iJi'�1�, �t1t..I,��;1i�`��► �'• T� i"�/C � :� :a .i�i'`_?i i'tiir�t7 �il�,�o �".� it.`� i!.��"J r�_�'7 � =i ? � !3 �' � 11 F �� � �% 1 f :. � ; }� k `.i (� r,S �1 �? �� �;� s �: 'a4�i1 r'l�,V rl�'4 1` K. �«�;t: il,�ra� T' ..� �+ :• :��3�� <'�rt�l ,'�3;i I�!� l:�c� ic�tx�o 7. ; a.� J.� .� 4� 1 �� 15' ? � X 7.� 1�. ia 1,�l 1/ s C! (1 �"' °� q,,, ��� , :i 3 3 �. � � t.� � �, rA ', 1 l �. 2, 1 �: 1 ca ;,, i.� U ��+ � �' r�,��.��,<;� � ��,�� ��,,,,<<_ __....._ . .. __..._ � .....,......... _... �..,.... _...___....._ _ _ _ ___._._......�.. � �,.���, �,� 1-- TRUCKS 3- N�T OIL FROM TANK CLCCANING, 5- LOST /- OTIiFR AND/OR COMBINATION 9- SC UBB "R OIL �����rdt,���, 1�7�, �.�I�,Tr�I�l ���, rr�u� ��� � � F� „� ,� � � � � r � "DL;f'C)SI I�IQN CODES [3LANK - PIPF�_LINE. 2- TANK CHRS C)R E3Af-2CUE 4- CI F2CULP,TING OIL 6- SEDIMt_N I F11 I(JN 8- SKIM UIL 1 TRUCKS 3- NCT OIL F ROM TANK CL /aN C' �- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9-,SCRUBB R OIL A'VN��)Al. 197r� ii�S�h ��;�1 �•`; f'rn(,F, �w� FIELD OPERATOR M�.= N�.we��s LEASE � F��W or�,ER ALLOW �: �• s:. � , `� r :`i . t � °.,i t:! f�1 �' I "'. F. ) � � t) l ;� `� C3 t� y.: P '� tY � !: f1 / Jl_�b,M �ir<[.iT►���t�r I"�C. t�'fY65�r) t�i; �TI t.;F.t�/ ��{�f1/! SJ�,YT�)"ai7�``r"'��'l.A.d�E_ / ..���V? OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. —... 1.I I.I T[?lAL RFi'fiti. �'€.:i�+' 1,+7�� �:�17 1�? i �c�; �:fi� t�r; r,� ,7 :•� � t� � t; l, � �� �) ;a w� ,� �� . T • 1 3 1 � 1 �' 1 tr 1 �' 1 �'� :a `.+ � '� I `: � ,.• a �„ � '�� ,j t' i 1 ��'�c> x��ac x1,t�r ti J � I.I .�i Y �� F.� li i�' +�' `� :s � P:i�, 15CtC9 9��au'l'p t 3 `s�'fiU ioQ'Q `��� _, r � �r3r, isoa� ��U� � �.i � 17�6 l+w�`� a ��a�'� ,;, ;.� � t�. � �r 1� 0� 1 3:i u 1 U 3 1 7' 3 6 X�, ;? C 1 u u''; a� :� l��sr� 2aGU ir+l� ?:1T�� 'r'r?�`1��;. t'i:''' l�d�';� �,s,=.:i7 1� 3 17�!� �i:iC'.�9 1:;w7 � I i1 t. : Y �.1� t:► C�' i�. l'd ',�l F= %; r�� A T I;•�; ,�� C�� 1�� �" 7 i l i r, f.; !�1C�H7'F! `ii�E��'tiL,E��r t'• ??� 1 l. 1 �' 1 l i 1 ;� w 1 �? �3 � � r� � r r � �� n � :=� c� � �r I 0 1 �• ii 1 � ! ;.i T A l,. P !"i� i�': • � 'v� � 1 � 7 � � �i C3 '+� � r' I _ I������Ctl Tt.�f.,, ��4411�i ;)� ��r� �,.,��r,,�;���;ir��: '�', w��. �"'. l � -7��� 1a�4 la.�u �' :% ;�' � �1 � 1 �' 7 i� w; ,� �� 3 r' a'' % 5�' �% i�'e 5 ��.i r`�" � t_' �'f�%G 1b15 jr,��' . �F � r��f� i rz1 � �; � +� �: ��,�u 1r�c� �=,r,� % � ;r'7'S`�` 134C� 13y� c: .:' { ? '. °- l 7 f� 3 1 ; " `•a' " °:� i : �7� u3� � E: � ���; u77 ��►� i f� � lA2 u �. � ;., � j `C RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS MCF ____I rwov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. (a ,'' `., ;y t.I 6 I.:' F� ,S � U t� z; ;i �t j ��+�,:ra .� , i 1 �t ; `� .? :al.r, !2 ,���� ;.���.c� ila�0 % '�' '� � L �'.' �! � f 4'� �. 1".1 1� 1� �hi i� ��,� �> �, i'" i 1 � u �+► ; �t t i��'0 �� (,� r��� 1 1�r t: 4 1<<1 �' X l�s<�i) , -.'u :,tal.ul> l 1 ��:ev �' � ���: j+ s�34 n�l� ��al, �u�4 C .�, ;? '! j c' 1� � � v, � . '4 aM�:+i ,. �. i ,J � �° a .� w ':a � �� u :' Q s .� 1 �� , �► *L)ISf'U51-fIrINCOf�FS E3LANK-PIPELINE 2-I�P,NKC/�RSORBARGf-_ 4-CIFtCULATINGOIL 6-SEDIMtN�IATION 8-SKIMOIL 1 TRUCKS 3-NEi OIL FI20M 1 ANK CLEANWG 5- LOST 7- OTHER f\ND/OR COMBINATION 9-SCF2UBBER pIL �?V�iu��., 14�►� �ilsT;:Icr a� r'�s�G �'�Cy FIELD OPERATOR LEASE _ ��t.�I�'1 �a• t+%�.Jia;.1 ?`'i'.) r�:x,eco tric. C�C�FIi�i '>>rd��,�ijn9�� �'y� ,r� r., • TriT ti�L P�'''?i� • f'l!R � �i�7b S� k!U;. c:*����+Crt E X+�LUKATIC)N. 1N� ��qiq '��tig�C!�i�J��re:�lF�r���il.� T:!TAI. �tt���i�. F .�r' l y'l-� �;),Ip (tii�w�-Ct,A+�K�vIl.i.k.) AC?(,"�` f,iIl, � C,AS C���rF�. si�,�'�'1 t_�"(1N� iJ;dIT �� r��. ��,���:, r,.ay� � ��:s �rr AsH� �. c�.aur:� '1; � « � �, ,: ; �:, f• a,, ,ti �i ``a r Y� . T�• J;'. _.. . _.. U � Nf). WELLS MO.= � F�ow orHEH ALLOW �+ � (, j li `.> () n � �! h; 1 �V I �. �' / `°4G11J �,lJ �T� 1.1f.C�/ /' �;,;T y ;� � F 1U ,� �.�T 1 1 r' �' 6 1�'��yr 1? i ��7 �G+�+�T G�1 ,� °,. 3 c� 1 Cr l i c e 1 3 :� 1 u �{ i � � t �a � t 3 r � � 1 � `r' i � � ll� 1 u � 1 1 .3 " 3t31 1� 1 � `i 3?`.s{i `�t?i� �J �'� i� 3 fs 0 1 ,. C. f i:' .j c' 21_ 7 �+ ; � e?e' bf!' a 21 6 3 `� ;� 'r' (+ 1); n 'r' 2 h .'i 'l �" ::� 6 f> � '� �� E,t�" '' �? � <� ;� 1 �1 ? ? � E� �� ��� ��� ti:�jt;l i/ r'1 c �E ���,4�� �r� � � ia.��� :: 1 OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BaL. T i� l t5 c" 4� �!� 1 r 5" I 6 d �e 1 r T`� � t� 4� Q �l �t q � `�`� 15t�1 1'+1" 2?2 ?�5 +� 1 t3 :�a� 313 :�u� "c'73 3E'U i'�4iQ 3'.:�� 7 t� � 1 3iR, 1`� e�b� G2�:t: �;: F{��}ff �,rar �i' �i f.,� `� % B f? !i `,, �G yC; !�1S�A �7.l1 .:3 `i97"� �fh� kt ;43T � 3l �� �W; a�T� ���,� U { �5�� �a�r 9�% �1l2 ���•�� t�3 ��Q�c� �+l�r� �(i ;�r+,�1 i��u� ' y 'T`.>J jT�,r. U � r: a .j e: n 1;;� �Ub :;c:� ; t, r i,, � .>t,� J� «'{ `/ SG4 1 c', t�, � r �, OIL :UMU. Mov. GATH OVER BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS CASINGf-1EAD GAS - MCF � LIMIT PROD. LIF-i .� y� �� � I c.' a K_ h c., •� :t � �+ �+'i �i1[�J ��Gy y��l�;�' �,r��4 Z i ,y 1 � �i�. +i �� . 4!. '^:�,� 3i �f ;', ,i1u � �) .: i r �i al�•G �}1.t� r� a,r•a I�t:,�; ��c7�.v �a��; f>�1 a�ll.i] �N�.`;, I��r� 5�C}AU 2�..�� 3�%�.� �1Tt�ci ��4� I 1 ", ! a � �,, ,� � � �� ;' �;,,rr :,��r��� ��>r:�� � �� �1'1��;� ����+1 +'t r �:�c.�N� 1 � �� c 1 r �� 7' 4�: l i., � s t �N `)il{�Nl) ,��)..�.d i��► �, r�.���t T '-,1'I?;�� 1,�.; � .sr `�I :st.,� �,, . "I)ISP�>SI(�I(�NC�)pE5 BLANK-PIPELINE 2-TANKCARSOF2BARGL 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIMENTF�TION 8-SKIMOIL 1- TRUCKS 3- NE i OIL FROM TANK CLEANINC 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER pIL �1'JNUAI 197� i;ISihI�� �5 ����►,k 14% FIELD OPERATOR LEASE \� 1 t a�Nx'��ti CC���1f) � f.:� r, � u� �+ I C) r '�4 q ; d ^a . ,w . '� . . ,1 � �: „ u� �1' � i i q L. P r¢ ±;� !� . F !.! +�7� t •� �" �: r� i � 3.: : 'c"1 r. i.. ,�1 �.� ��" �i ."i "' Y. }. �`;��7,�E, �;;;.s:�. ��i,i�� 1 �Tti ,�ir�r. ,:, ;i�'k ���,TII��l� t.; ti, I`', t� "? J:, `�+ 1. �' r ��., �+� 1.� i 7 .. �1 w OIL PRODUCTION LEDGER � rvo.we��s OIL-BARRELS MO.= c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS �� r.,. �1 i'� 4. #'d i? Z u�* .. ��'e �'.. �) i ia;cs;,�;.;� 4f.'- :1'1 ?tJ� ;.:/ / ',�T ' 1G�� :i .� � !;a b �.; �* x :�: 4i u `., �; >; t� f� � � (; � i ?X `� 'i � :;a i {� ;) � � �1 i� 1 ' :� � 1 (; J � �`: J j 1 .; �� i7 ►e ! r� (r � `� 3 '.s t� i) �. / ?; , ;� y 4} 1-`� �� �, lc;::� �, � � } l. 1�;- l:' 1 1 1(i ,,�,.:r�+� � a' c4 r' � f.a ;, ;, �, , F, � , I '� � c: r' 3 0 � �' �� I� � L' !`� i� � v }fy � M� �w1 �i � � a {.i l. r � ^� .' S . �. iC3 •� tz t� 1 � �, ,: � � .7 ^ r� ,�' 1 C, 1 1 �, � ' 1 ia RAILROAD COMMISSION OF TEXl1,� OIL CASINGHEAD GFlS - MCF ,____I rvtOv. GA-iH. LIMIT PROD. LIF-I� 1 BAL. a t' :' �,� I �f,.��, ..�� � ;3 ' `t »; , '�r :i t `.+ ,: i? �. �, � :�_ r: (� � �' '� rt' t . � f r .' � :r ,� t' :. i: .�' U �' G �-' t t` �.=' �C(a�° �� ,� 6,'. r'; h. R.. .. `� F f'+ �'` A Y4;1 ��.� /!�1 � �'' �. !Y � 1 r � � f � (��1 %`�1 r�..1 �.,� i �- 1 "r •. 1 r c: 1 i° <• 1 i�ak i'R 1 6�1 c al y µ r. � � �� t, Liut N/.�r,', +; �, �, 1 1�J k 4!'.� f' F�, .,', L �':� � f. Yt;ra 1 r; r �J lt.�i'u "�)ISF'O51 T ION Cr)pE5 E3LANK - PIPELINE 2- TAIVK CAI-25 (�R BARGf-. 4- CI RCULA�I�ING OIL 6- SEDIM�NTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL NIN(' S- LOST 7- OTt1ER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER OIL .�, N sv u� 1� 1��% r.; I�; � i�, I t;'f C� +� r ti�> � i w c�� I � � � F� ,� � � � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS n,owE��s OIL BARRELS oi� cnsiN�F�EAocns nncF FIELD OPERATOR Mo.= LEASE U Fi_�w orHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. n�Ov. GATH. LIMIT PROD. LIF7 BAL. OVER BA�. _ �.uTT ���l��.µ ��j;a� l;t� jtv.�� "�i' i'1 M Y 1,, � �. �7 k7 .�.. � +"1 / ! u "� _J „l �l �' i ( -',3 f�� (� i! �� I � I U i�. M,��. � {7yjf'�r�� 11�J���'�! C�..��if�) +�w / � .�ti�7� i r i T� l., �' �� +; ti i�� .�' tJ i�i 2�` T Cl r' 1 1 l� t� �' G i 1 s 1 I� tr r r, ��� i 1 e, �r� 4 ���,�. ;� �tr��,�,.��;N���c.�, ,��:�1�,. : � �x 1�:s <:�` �� a�ru � ;, � fi... =R� i1 a J�,`i i",i14� : -'� i 'JX �() �� S �,�.� ?C)�Z1 1 u � 3 c} 1 a 1.� :? i� 3 1 e, ;: 0 l '. I �l �� c.w �c; ��� l��i"�t i � 1 :3 �� 3 t� �, ?' t, ;> �!' l� es c� t7 ; � 1 31 ;y 1 �'° <> ��� t� � b i�t Y � i� 1 3i !;) i�"'�� it��:� 16r��+ 1 �� 1 .3 t; 1�7 �d �� � u r' 4 1 r� r t� i l:r 1 J� �,0 '��+ ;-'� lb7k � 1 1 1 3�- 1;y �: �� ,� u 1 t, z' � t �' ��� i,i l�, i-� �s ��� i �. r;�; E�, �� i�:s 1� a 1.? i :� �� �� 1`� 4 1,� �o h� � h� r�� Y 1 r, � q 1 �l�i�� �; Ct+IE.,�ii'ls u�b'i.�. 1 1 i�?4 t�i�i j,czi: i+.il it,�4 1 �_' 1. 1 b ' ; � � '.> 1 �'� . i � :� I ��� 1 � i 3 I l�h i�j 1'`: � 9W ie�rw 1 �i i �'.j f.l l�'i S.1 i'" ��%' ��%� 1 ta i'. �7 Y ;, 1 1 r� 6 3 f� �. � t' `: c, "� 1� f v 1 b 1 1ta�% e��� ,;>��1 t�.�, :;f� i;::c'�1 1 �� 1 !`.�� �,Q I�i� lrt:, 1b�4 ; %x 1 1��� ]C, 1±v 1.:�.� 1c:�u t �� Y itl�`� kp �u"� ��'. :i�, l�w'� I 1J l l��a� l��f, ls��'� �3 ":`;:i 1��"u i 1� i i C.° r3 � � 0 1 i`` �, +. ,., ., Y��� � '�'i;iTa�l. F"a1�;i�• ��,�i''?' 1:i7�:3 !��'f.� �;� 1 ��af� C�1Z 1ir IXt. F'C.h,b1 itsi"4 1 7x,; a� .�;a���z, t-;. ��. �»a- i � �i �r� a�� t��� -� � a iar� i , �''-, 1� ;��� 13 1: 1�;1�' 1 :� ����ar���r, 1� >;s.>i;�3� �-��%-� 'T ��` 1" ,� [. �.� �., {; ft „ � , � �� 1 �I � � :� `7 f�1M`�7 J�;�.���5, ya. �'. �� 1 ; l .� 'irr �G i?r !?t ��;:t:,:� � i' �t :� t; •� ry � r � 1� t: a<�.' i; N'.; i?� t :� 1 � � t-• .� c� i�: a a U�� � c� ; � 1 ri :3bR� 3�i 2 LS� 1 lx'r: 1t;�;•; bW�-U 1 `.1 � k`i .� l� i � U � ,.'� ; : � ,S �� 1't f) `l �1 d G 2 �� �� b d,.� cf C) 1:� i r� i 1 6�i r> U 1 ."._� ��r-,,.,. � � ,.,_ � �.,��.. �,.�.� �,� ��..,,u �, ;...,"., ,... �,� ., �� � ...�..,,,,,..,. � -�.., �, �,� �a} p� `no 1('--7� TRUCKS 3 NEl' OIL FI20M TANK (CLEry�`'ANIN Y, �� LOSI / �)1 HER AND OR COMBINATION ,7 - SCRUBBE9R OIL W 71i I Y� J Yi 4- � 7 1 i� 3. ��{ 1}'. a. � � 1�"1 ���/I � • M� FIELD �PERATOR LEASE �; T 'j �AYF � iJP6���.+�;�,tj�lfii'S V) � ,� �;� 7 .) � i•y fi,. � r ,�' � s l � "r,; �':.��7�L. ;.,:.�.�:�,. f';��'t 1+��Tt�s �J� s-,� °;C�.�;��,r`:•�t�I, ,'TTf .�.. Yi!�'�t_ �''�'�1`') • !' t1� 1 �7'i ��i j„v!'i.:Pti� vi� W� ,'�X .�,i � t:F�' w��,LS ESTATr TC,T�I. N•�in;:1. F��J�' �5+7'y �"}�J1`i r?'�'ia�I`1il�d► .)� r"t• �'';,T OIL PRODUCTION LEDGER rvo.wei_�s OIL - BARRELS MO.= c� F�ow orF�ea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS �, �, t;; h u ts U 3. �:a r-� I r. 1 t: L� t :�P,.��';3G 4f� ,i'j f�lF::;/ /' , �", �i � � '^ a;�'� ��.�� .l � A�5 �! I C. � �1 '� 1 `.a �Y b << t� �? � :1 d �:+ Y �� :� C �,� � � �,1 1 � 1 'a �hl� �.C1 '�;t, l �t �:' � � r.� � :i A i »l .'�e i� I r,' ;:: ,i i� � �,� � , „ � ,. t � t; ; f.! (i 11 G +? 1 �' �� �r'y .� �;>''� � I'�ti �� r' � (.i 3 r) �+ ;7 :) `i ; �� :: 1 li ,� �`'y � (j a�) � z �� 1�i � �'� :J 1 l'.`� (, iJ � ii ' i �.i � ' �7 1::c. 1 �' fi� � f� � � ' t; 1 �� I � t> 1 ' �' � ' �:e 1 4 1J i ' t, i`� { fx � ip + A� F �, RAILROAD COMMISSION OF TFXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF _I CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT , nvFa 6AL. 1 ' 1 t, r.� � �� �.- nu��b �>:.� Gq :C? � c� � "�r� � `� '� fs A , J . h' i i�: M�, � �.� ty ��: th h'. rti�l A ' � l + G � '��a i �, ��6 l a i. 1 '' Q A � s� � ., ca �C �r�L ,, N r' � �r �i 1 r,, � •� "UISP�7S1l�IONCt7DFS E?LANK-PIPE.LINE 2-TF\NKCARSORF3ARGL. 4-CIf2CULA(�INGOIL G-S�DIMCNTA�iION 8-SKIMOIL � 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM l ANK CLEANING; �- LOST 7- Ol-HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL F�NaVt.l�t� 1�7r�, i.}I�Tk�ICI �� �At��. i,)t� � � � � � � � i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA�;I FIELD � rvo.we��s OIL-BARRELS OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAD GAS MCF EOM CUMU. MOV. GATH. LEA c� F�ow OTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIF1 BAL. OVER BAL. _ I.,:Jr� i�'•�!�� i}�� �i�'i �rJ .lE�l�/ •�F'(,,Ti?Nr w. �y• �5�,-�?C� �:f::TI �.�F:,/ ��c�i!� F�f'��'rt1Sr:l�ir ,!• f�• �:�'iT / � �a��T •: {� r� 4 c �, c.� r, �: 4 7 �; f:�� t�4 tti U �., 4 °, w � ,., c. 4 , µ � lJ ;r !: 4 r r, 1 1 �; t 4 T!;TAI„ Pki?�s. �;;�� Y��n (, 1�' r,; h�i �:a �CVNL C1�:s1� �'�r�:;► J. s�. 1 c) �!9 �Q �,+ s'_ {} u Y 4 C} �+ �,� �� � �� ir � � :� i� � 4 U U � 5 t; 4'� 4Q w �� �} 4 �I � �3 `^ T �; A� 4� � �� t� u 4� ti d ;� y ,,"1 k 4 p U S+ lu �., �v 40 �� 1 1 t) 4 4 k iJ Ti�T��. N�t��i!� F';J�'� ]'>T�� Q 1t' (1 +��! �{� s� aCt���L ;hf A� �• h�.,yTy+1 ���Y�7 '��t. Ard��l, JFS;SI�'. �" 1 �sE'l wif�'f. :r �+ ��'T. i � �i"" 2 � 1 1'> 12 l � :!^ � � 1 Ib�J 31 �, 1 � lc,r 4 :; 3�� � 1 1 i,,, � l �1 � � 1 ic,�'4 ty � 1 i v „ 1 1 1 � � ;� Y E 1 i ,; � i Ti:TAI. �'!�n�:i, � �;�tr.> 1�7;5 l 1�? 1 � {'y i t' ' h �i �„ 1.;�'J�"' l.�A;;Y C�•cE�,K '�',1`,h �'u1 `"�-' ��- - � G-Ih11V1'�I.HrtJVY(C1111'tli- �/7iii�t����� - _ O'JI�IIVIVIL 1--- TRUCKS 3- NET OIL F ROM TP,NK CLEANING 5- LOST /- O1 HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBI�kR OIL �a�v"�U�t� 19T� �.�I�.1r�IGT �5 t'�uk lal FIELD OPERATOR LEASE �+ � t.s ti �"� C A tJ,�.� T I,•a � �,-JI P`, t.i 1�. r`! h'� i.� �a l� 1'.) i /`' �� �. • \� �� f\ � f,�y `" � 1 1.' � a� �;»� � [ l., t w . ' it�i�l. P�n�;�)« ��)r 1 �7t•i ��AL.AK�-.'�F �H�C,`.7N LI�'�;�:) ���a����,, ��,r�+urvY �. �. �'iF�''7 �,>�.i:;'t..'nrS;j''i � �'�_�T°�l. F>r�'�.�. F i�� 1 ��T�S ��+�!�C�+T,S�,,;,► �;. ��;. Ti.��+;T 171'�:, i }�C��;1�J ' 1��1.. OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA:� _� No.we��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF FLOw oiHea EOM CUMU. MOV. GATH. � ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAL OVEfi en�. LIMIT PROD. _ LIF7 ',}r';t)(� ~ ^.(�'} �" d ! i'1 'i'�' t1 �� Y 1 � `� `_i �' 1 1 .t ;� .i 1 �1�! � �� t; z{ t; "_y 1 �.r 1 � ;�.� n 1 � �" 4 �: ( � 4,. � �F �y� - , 1 ��:1 i� � � ..> �:,, �r �;7 i �'��}4� �� � � �' ft �� �r ►; i h 1:� f c�, i, •y�>>,l;.. °i(kC' R� �i"�`t':a�'� A i d .d {.' � 1 i? i �s i � -.,�.. A a j ';'yt� e� � ��fj "� 2 ;r c� G r s .>,, � ;.i 1 �, � � f' r.� l! I U 1 �? q t� l. 1 1 �' ++ �� 1�54 It° I 'r"� s �����3if�t� 1 ;+ r w a K 1 E�e���' 'a 1 � ;, .� U j i, t�'. r 1 c: ,�; ::� ;s 1 n ,; �� ? � �,�,t; f.: 1 �� �" t� U PG � ty t12 3,i 9 F� ?1 11 il � � � ! `� ?:t G�Vw' �n� I%.s � 3 �' i a> � 1.� � dt� 1-T t) � ta ,� i G :j ►y t3 � nh ��t;'�' > , ,�. q 4 t; a ',• � �, �►T1 s.,,.; 1 1 t1 r.: .i 1 z.- 1 1 % '� �'� t: r; L; r. '. 'r �' h� ;� 1 a ��� ^.• �s t;' P-S i�i � r :Jt> iaba� ��,t> c�;wr,;1 r�� l b t► ta t'+ t. �+ :� G r:� t,: �' � � � � c. c:� a �? r s i ���a i P,�I �� MI �A�! q. i � (# bbC�U I �' �a T � ., l a �. � 1' :: `.� ;� _� i3 � , ;' �l� t: � � �~ / l7 ,1� V .:.Y;i .:I+��' ::13 Gp�itaJ l �t R.�74� ��_% '.���4'i7 °� 4T�� <<.v ��r4��' i � ;� yqr.,l3 1 t c.,ru� i'' 1 i54t>tl 1�;.� i� i�t r 14tµ�' r�.'� �.��,r G. :r i . "� i ? :� , t� t: J C� r: t: �i � t; � rr� >�:�,i� � . 2 �+v�� ;::��.� �vei? , �, � r �, t> �': "I>ISPC)SI�-IUN CnDES 6LANK - PIPELINE 2- T/�NK CAItS OR 13A1�2GE 4-CI F2CULA7INU UIL. 6- SEDIME Nl FV�TION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM I�ANK CL ANINC 5- L05i- 7- OTHFR AND/OR COMBINAI ION 9- SCRUBB--R OIL �NM�1.k�. 1�7c� t;�I�i�'i�ICfi �'S r3,�t_ �ac: 2 .i �� 1 � R:'. � ;a '+ •� I 'J 1 : ;.� ,. � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA,7 No we��s OIL - BARRELS OIL CASINGHEAD GFlS MCF FIELD OPERATOR Mo.= LEASE c� F�ow orrierr ALLOW. PROD DISPOSITIONS EaM CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER eA�� -- __ ._ UAt.�i�`�FF (tsAC;7�� I.IMr":"`) �i�}17� `y:S�? :i;P� l.ta 1�'C�/ �a�l��Cr�I�r!",r t7. '.�• Tri��ST `��il 3Tf}�i f.C' �iI uF:i:/ �� � 7 ' ` :� J A C � i',J �'; .' T � t� / , ; , '� �i� z hr�� :��� 3,.,�• ���� ��c, ���a� �,-�� � � � �% �`i �r .� � 1 a f : }� � % � ' .; � ; � Y:`! Ct � Z i "7 r s.'' T 3 �. �•' : �' i�� r�' �: � �i �-� T �� ��� 7 T w� 1:' 1 ���i , :�1 tr i c� f' l:� 1,., �; �r. w r, ;,.< 1 �� ���,� :�� �" I 1 U fi���:�� �r� F c'����r�Cuv ��t.:���uCr t���a ��i. rr�r�+<+�� �! j f� 15 � tii'+� X �''� i .J • �". • � G � F" • i � E': ;� di ;� 4 � : r ..4 `� `� . � ii '1 � 1 4 �� ? 2 1�� el�, �R7�� �.'.�; +1 �,.;� ;:,i7fi 1%� 3 i t� 5 i "� T� �3 t� C� '. �``� 4 �:, �� ��, <y u`a �' 2 r ca A i E� 3'�� a 3 b� % v``� it'. `.' � ��; `� .:� O % b U � t� ', `,3 � � S � �� �2 3 ��� �r V �� "l" � �' v �'� 1 � r'' �.: t� l ��(: 3� , �'Ri� i7:3 �� �' ,s ,>7b:% 1 4 r 7" a r>�al ot3 �.�i' �`�e� �� v �st�°�� 1-:,� � c�}�� �x� .:�� a4� �t � ��:,��� i���ti �� t r.,3�� 3�c� �.ti�`� i'":�3 �:�.� .r?trU 1sa 1�3 3 t�51 ay7 �'�3� iF�, r:r, i1r� ;+o�: 1�•� � 1 � t' J t.� i ,j 1") �t'' � � � 4i Ri � ' i � :J � � � �r T.�t,�tr. �;��'��. F��a�? 1a7zs °a�+�a 1�` T f>'�x �r.� '�� �:�.'H 11 i;.s t��uc t ,�;.,� 1�;� ,a++LA�:,�'�s S. �HAC�;+�� t,.X�E:) �ara'��"� 3�� �iC'�A*�iir A��F�i1�iY r::• �'• +,�.a°y�r�y? :)�'�r7 'd.�_�. ���F ai9t,JT;i /�� ��C�.i�;' 1..� 'f�/ i1,•1I7 l .� �li'+�4k I1;�� 1`-'C:`�r .r. ( . ��.� . :a. 1� .�f,,c� �' '� t'p� y�;h 7�� �a�'I 4�r'r 1ar,lb xl2 ;� 3 � �� t� !3 1 u s� � 2 `�; ,� 1 u � ':� � u ';� i�' t� �. s .� � a � �, a :s i � 4 t� 1 �a [� � �� � t�, '� �? � :, «,; .� :t 1 tx U r '+ �� ' i i Z � !'f t3 1 1 G ti i :� �. +; �: � �o . . +a �:: �a r i :� �' c' ''� l .''o _i �. �I +% r :d i � ` i �"' w" � � � ? % .', li � G {� t'� � .a i � �,tit�� 11�� 24i4(i .�` > .�'' *� .:uri,ii' �'c�-� �, � � �� :�t 1�t3�ti �a�i;? 1l��+ i. 1{:•r w.a'.;.�{'. ��'.i � 3 1 4 4 U '�'� 8 `% 1 `' ,i �} '� � ' ;� �: �: �� � t� U �.? � f� � i �i 3 11� rsi� l s'4fi I K�G�i :s�'E ;��r.' �.��a.�Z .i.';� 11 s ]u4td:: 1t)1i 11i:� �w::'� �:,-•M c:vlbt� 2.�y T;:T u�a,�i:�. ,;,;r: a, T�• � _. rr � Fl.. `` 1< Pf 1�`�, 1�` :� 1�� 3 1�f,e� <;��,ti; �E` �? �'�., . iF��s�.7 �.� .�.i4� N�_1t�a,���rtt.Y � T+i�JS. �4. rf�� IL �"rr�'�'. rLT �' �� � ;i��iC� . �� 5� 1 4 � y,1 t l„ `` � �r' ��-� 1 i �+ t> ,`.� �:' i� �� �' �,, j �y ;. �� 1�'� G� ��,�� '_.' � 1 c� 4 i �' 1 4��r' :��� ,�t, {: �"� .:i;c.0 1:''� ;i � u. � � � t� � ;c a:.� ] 1 �± �� � �� � f, l la U 1 �' �� ' ' '! : ' + ty � L' �:" i�a t' i.f 4 �' t; � ,. , t, i; :, ��. ���:��r'.>»� i i�-�i� Cr�UtS 6LANK - PIPELINE 2- T/aIVK C/aHS OR BARGF 4- CI HCULH I IIVC.; UIL b- btuiivitrv i r1 i i�rv a- anirvi �i� 1�- TRUCKS 3- NET� OIL F 1�10M TANK CLEANINc� 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �i�'���.1��r ��i�" i.����+`T�i �1�1 i"���. �:a.� FIELD �PERATOR `� N�.wE��y MO.= LEASE � F�ow ��THE�� ALLOW 'F"rALA��3FF`, �. (t�1:�C:,�'+ � j;`".c ) at,t,,•;} i;33 ��r' 1�. �°t.'[i/ Fit,,a�1�'�-+F�tE:Y, rw�;�;� a).,`i�l. F�����at��,L'��� �1��Tw�;'� i;F'; �i� ���f�F_�I �ti�<al�t FA,t,1�,�K, �. L. /' ++��aT j t4 ; t';� � 41 � � � ,4 ; 1 �� . '� � � , 1 '";i � t' , 1 i 1 '; ; �'�;�'�L. �+;:', :► F`;.i'-� � �I'w� �t�+' .� 1'! l � ti) Y� ��;� � ty ,, �.,� � � ,�a � � f;� �,:� r J � i� • 1 ). � i <' � :' ` � 2 �.. �� � �' `� 1 .. �. i t' 't � ry 2 � % 1 ' Z i) ] ; � ll 1 i 7;;T�1, �''�''iJ. �«�k� I�iTt, it��'".t 1� 1 � �'s�L,4�''.iFFa ;�i1iJT+i (?#�TTYT) "ihNt��� S��J „�� �_.1 t� 5 � � �d , ;) A V r t) ��1. �:, ,; � � n i �y �, a �� .�a � r� i�� �`� a�' �:. l�1 I L E 1�' � T I 1 4a � i � � � 4 � �. ,,� 1 ,, !� i +;, ( 1 G 1 r; �• � �, 11! I s: �. 1 1 F, i� T��l t:>:���i;_ , f',;`; 1��7-� � 1�•d; i:� 1 w, OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS :� �' � ��� 3`i2 "s14 31 `s �"t� 3CTll 3f�5 ��r� ?� 3 �° (, £? ✓�� 4� T 1 iku ?is �«ltl lT� 15�3 26b ?.b3 RAILROAU COMMISSION OF TEX��`�, OIL CASINGfiFAD GAS MCF 1I eonn CUMU. nnOv� GATH. LIMIT PROU. LI`_T _.�_I BAI. OVER BAL. � • , r' �r f'. / l�a�s ii'u 1' �, ,, � �:I. 1 s7 �7 c, <, 1i " �., � i; � 1 "r' l r =; s� r �, c. ri � �; r .< 1 �' �; ?� �? ;� �> 1 A .f � Xlr' 4 `� e: P 1, �: t� i' U �: 7 {1 � i�� ►?;t;� �:� � l��l;k.i r:'>'. f l . t. ;, .�� y r <'1() •1�'.:; , t : "' i: � �;t;� "�� i� 1 f� J ;r: v �1 ; 1 �, � :+ :: t, F� � � li ;,� :; . i !� �Y � 1 t.y �a l; U a Li i,� 'U 4�e)0 c:r�� :,�tUU , �<;O M 0 4� L1 C:GjI%U !;� t! tt U :�t;uil c: � t: 0 :,�,it;U :ae:t�'U tiJt��l� „� ,�' t.' � �����i� t,c�� i� t>�'i�i) Lul�� i,. r: ^, i) �:� �' 1 1 1 t� U �a 4.i �,.y tu�::�U 1l� f� l.�ia ili�J 4��� .3fj 1t�;)C�U 1h '1 t11t,U 1��i 1 I � �'ataGU v;; , � 17 �11�� b3:�� �; tile�� 12�11 ;� 7 �l u,:; c.� U b I t> �� ,1'��(; I 1 l t�4? Q�+Q:' 1 �;� ivt,�U �i �,� '- i� �:t ! 1 t t; i.l r�'u 1 "I�I �V'USI-�IC)N CUDES BLANK - PIPELINF 2- TF1NK CARS OR E3ARGE 4- CIRCULF\TING OIL 6- SEDIMENTA�i�ION S- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FRUM TANK CLE-ANINfU, 5- l_QST /- OTHER AND/OR COMBINATION L�S� RUBB�ER� �IL �ar�wt3A1. 1�1f� ��ISTrY�G7 �;��, � � FIELD OPERATOR _ LEASE .���.���^������ �t.• \���ry�,L.:�V/ ',���,�A �i��;)�,;� (a�t. � GAS �';'. ;�t����q n��tlSti`�?�41�1r J. J. TC;TAI F"��tC�i�. �',�,ri 1vP� �1��?-.'C r,'°' I TH Ctit��''r. L r:::T�,c. ��;�{f�. �;.� �..,�;i �.3 i,� `� = � � '�1 `�-; �`t �"� � �'� : � « �° + ^��ISPOSIIIONCODES Bl_ANK-PIPELWE 1 — TRUCKS aNNtJ��L i�7fir� NO.WELL" F�ow orHEH ALLOW (11L PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. x �.� �.y fi; l 3f;t� �' ?: T 1Ri1 �4� 263 r �* Ct 'c'2a 3C� �U�t :? � 1 .9 �' 3 �� g� �Q fy :l IGI 1 J iA a� l :.x ti � M r5 ��a ��#i 1I1 T�'2 1;�.` �i 5! 15 13d � ;�a y, C� O T �: 1�� 6� ,31i 2- TANK CARS OF1 BAF2UF- 4- CI F2CULATING OIL 3-NET OIL FROM l ANK CLEANINC' �- LOST !��I;�T} IC�� �:►ti 6 - SEDIMENTATION 7 - OTHFR AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXI�,, OIL CASINGHEAD GAS MCF MOv. GATH. LIMIT PROD. IIPT BAL. �� 3.�M'y ����� . ��qr� , t.� ��.+o r.� ;i3�a�3 `;.� ,�G'NU •. �� ,� � r� � ��, ;., .; �3 3 N t� r,�' 324a1 ,,i .����5�', .� � .J 4 4: �J sV ��1li�Y ,��q�, :i :� ,i 3 +� M �' �d � Y� f�� � � � �:�� � �A:� ;��li� j1� 3js.'.} ��: ,��u� ". 3.��U �'� 33�►ti �.- i�!vU +�� 3�µ�3 I:+v ����u r:�,� „ ;lUr ;�34n �:.; 33+�ri U s i� i''. 4 � �a .s �� �a t7 �, t ;, ,� �' 4 � 3 :► :i 3 w � {:, ,�r�au � �' ,i .S tt ry 1,'X .:.341.J � r s�:�� �1 .� ivn 1� s�•�a:� 8 - 5KIM OIL 9 -SCRUBBER OIL F' �"� t, 't� 1 �`a FIELD OPERATOR LEASE �.x�w i��{�wh4 i�Jil, +k wA5 Ct`. n�a;:'1 Tk�(7�t�SU?+! .4.. 1"I�iTA4� �'��t�. F�:)F' l �7r� �' l� �A : ; � � � ,f .i ;,Y t� � {"� .,,� ,r � ,. i ��; � {� �„ �a St +1 i 1 • �. R.� �� � !� 7 rS r i) �,i `) ,% � �l� r-1 �. i "� � ,7 .� `�J 1 • � • �" t, • t;_�;.i N.;,�,�-,� ��_��, �,��,, �1{;a:?� ^'� �`�r J. ;, "f)ISP(>SI I ION C(�DES pLANK - PIPELWE 1 TRUCKS �NNU�I.- �,q�'t'� � Np.WELLS MO.= (, FLOW OTHEF AL�OW i> ;�1 c� ��, (1 t)1 u�' I�� F t% / 1i+1 ,��t1 4(` ti?' 1;ll�' r�t /' : �a�T OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. -� �x� ��� •?� 1 1 1!` � f` o �j � .:,, 1�' �J tY i a.r 31 �- 1� �° ':� 11 �i �i�+u 1 1 �rs 3 �a i:''Ai� 11C�*� 12c'�) � �.� • �e� V ! �t� � .�:.i �a '� 1:'`4i:% �t�N 4�;�� ;'� '`� � r� � �% '� �+ �i `a �,J 1�.� 7' �� �:�`q� ���`1 `�'�'� �, �� i � 4 :� <� T 7 �� x �' ,� � ��•.�� ���a ���� t�.� '; 16' �; �: I G�r 0 1, R' � t. 1 °a 1�'' (� G'< <� 1 t� ,` �''' 1�,1!!'�'., 1'°'� y k!'7,}1, l7f �i "4� ,� � ,. f.� � � }� 7 � ? 'y� Kt�� � I' � �� l�� �"' �� � • I� u ��J f'f T. •; ia f��T. �, '��} ��t'T. T •; �t i� t� T . t� y f,) �% N T, ��+ :1� +? �'' � • , �� � � �, F, �� . ll vt� f<NT. . t;; „ca r<�t. I «;��- 7Ga %t'ti' , ,° � r I� T 12 t.� �� 7 4 .i t� � 4 t� � •.� �t, � �: (� � ` � (`; �y tJ `d'`' _'� �'� "� i� ! J �i �.l r, l; C7 1 '• (� � � �' � R'y (� !f � r ; �:,,,� TC2 f��+4 � j S t:� t�,j J % 1 fi �"` e` 4:� � � ,..�1 `I i? � �:� il 11 a'� � � � j i! c 4�r` tyi:' � I:. r• 2- TANK CARS OR BF�FtUF 4- CI RCULA�f WCd OIL 3- NET OIL f` ROM TANK CL HNIN 5- LOST �_�I��fIt�G� l�5 j �• :. � �. , d � : �„ �it`. ar � 1 r r.. 2 �;. 7r �.' � ' "�q 4 6 - SEDIML.N�iATION / - OTHFR F�ND/OR COMBINATION MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL �- CASINGHEAD GAS � MCF ___{I GATH. LIMIT PROD. �-��� I 1 1�,� W ti., i. U M � s�+ c� :�' '.i � t t, i 4 li GU ial:�1 � 1 �cy��t� i��-�� lfa�'i.�Q � , i:ar�:a � '. i � 1 �: tJ I�il�t� 1c,y lo7WU 1 `� 1Gi'�7U i�t ��r4a J�e4} 1i�G?�.+Q l;' T�, ,.; �. l: r' l�, 7�-o t) 1�: i. �. 4 A. � . !r 1 1 tr i1 �. G; � �' c, � a j' r : 4.� ,.` 4 � . :Ui/���i �� i. ( i� �'�ii��4 , ! r.'' U 1 �.' '.� x14 `p j f� t% lUc;�u 1() ,,j �� �+ 'r � L' lj ltiil�+4 8 - SKIM OIL 9-SC UBB R OIL 1' A 4+ � 4� ♦ FIELD OPERATOR LEASE r;�cjA �,i �' t� �,� rl I L i� f� ,A ;i C o'� Q<";Q�'� �.'F,jt��s ,:• G"♦ '1 i � � ^1 �. '' 'i f +� h. l • � y,; :' j � ?' i � I ri t.` � 1 1 . A�� . .'� ": • ��e f �� � � T';. i f a1 � !^i ;;� �:)� f;a "r � ta � tf �,�,.�,, ��r F��r,�� ��,��. �,�, ���. ��t��. Ti..;?kl. �i;':.ii:?« ��tlF� 1 �7'ti ,�(I`a,''� �,�,4���..1=vN "�♦ i � I�ISPOSI-I IqN COL)FS l3LANK -PIPELINF_ 4 �1A''Y 1 --% TRUCKS 7"{}'P�v��.. � � r ~ � NO.WELLS MO.= (, FLOW OTHER ALLOW �;r^.,;r, t�!}1 -(a�wfl�Yl�;f}/' 1 ��� "t .� `.� :,:,+ 4 t�° � 1' I a ;1 �" �.r / �' � � '.. !.r t 1 1 3 °� f � t��3. i�' :s �� � l � ;,� 3 � .� i i �i .� . 'y 3 , +.r j i 7 :i : � � 4� � � 1 �� _s � 11 � � �, � c'.� [ t: � ! x � �� � � �� � .i 1 �3 � 1 3� � Z .� �, 1 3� 7 1 i , � � .; � i �� �, {,� � 3 � i � ��. r;� �-z i �? X �? i � � `� 6'� F.� �'.' .3 . w; � a � +� �, _ ;o � t � ,. , ,;, � ,,� � ` 4, OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. -�-�r 5u� � � � � 3 i� �1 �' if 3 ic� a ,� 3 :+. � i�,�7 ��i 235 1 E�. 6 ,c' � dl ?b3 �Gv i 2 ta 14� � 2�ri �.�� �S� �43 �a �� t� �:L3 ��w� 41b 4: 3 �7� .��� � �17 1 r:, � 2- TANK CARS OR BARGL_ 4- CI RCULF\TING OIL 3-NET OIL FROM TANK CL�ANINr 5 LOSI t;I�ir�ICfi �4x CUMU. I MOV. OVER BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF .. .l GATH. I LIMIT PROD. LIf--I I �: � ,f � � ;; l� ;_::i'., �;+�ka�' aGUa�i !"'� �-� �i CJ " � " x. u ';J k :i �, �, �d t� ii:�� ��� � ��;t� c�E,�,a I -''t p u � i� � �� ue�� .i L7 1 C.1 �� U��Y ��7� O ;.- f i, � cz u�.� u -�i: o6`'"b �d�; Gu;.:� ��� ��;�l�:F� ob'��b� �- t} j ,� � ';a - ,���� I 1 � � 3 �� ;y �, r �f ;� u U `:,r.� .3�k'� 1 t:i U ,s ;c �. U 1�'y .��4 > j t: �I 3.� N � i � k) :� .j [ Wt �� • �' .� i �, ia .:,zs sc+�►J ��:-� u�;���r- ���� �.' �+, fJ !, � ti ,: , 4 (? �:, W ".! .� a�,��� l �)c c��., .:d 'L i �+ �`a t.; a fa _ s.,.,;�Q I'�I CAC��'b •= 7 �ir3�-b ' ! i., F� ,:7 6- SEDIMENTA-�ION 8- SKIM OIL /-OTf�1ERAND/ORCOMBIN/a-�ION �`-S�f-tUBB�RQIL � E� k � t � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S rvo wEus OIL - BARRELS oi� cnsiN�HEA� aas MCF FIELD OPERATOR nno.= - LEASE c� F�ow orr�eN ALLqW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. , Q I`. .W � � t �,� ; ! �Y' :� fy :� l r � ; � �" A �'A � C. #� � � — ��tt,��d`J i�It, � CrA5 C''a• 2�2:�'�0 i.�Ci`.'7I �dll����f/ i.� l� �,� �f.' � l� i.) A !ui .� �a �V 1 Y` • �. • � �'�; '� . 1� .r �,�i 3�[i �'.�� �� w ��'�� z � � r'6 `?i�) ��� ;��, �L� ..�r {,tTC)U Y j` � I'�' t F� 1��'I C s i� �i e', i �� � ' C, �. .� L. ��,' . . � �.) x��' 1 � � �,:a �� �,� ���+ 1 c� � - �� � 3 6 �t � e� 1 ' �' � � : i, �. r' r� G � d i n �1 <.+ ' �::,, � ,� s; �',; �r s ,J • i:; , a , i tl 1 � �. � � 1 3 ;� �1 :� i %' s � i �J i"i i w.. 1 c% ;� �+ �� � .ai 7 � s. � s; � j y 11 '.i 1 � 1 .� �rv' �' r .j L�i Ii � `• � .3 Y �a t. � � � � ,i :i ci "1 : �� 1 �+` ? ,,� ,,3 ���a� t +'" 1 _� 1 ,'�, t':�: L, +�, �+ ,� .� �{ '� 1 �� 1 :�I �, �;. c;�'� 33��i I ;.r 1 i t� ;� � i� �'� il �� 4 J l 2u 1 :i1 a �'� r� �.��+'� i � � � .S �«r � f � '� N � f.' 'GI � j ��,t'���.. �:�.,;7. r"��� ���r� 1�; �� w� �, r� �°� :.� ������ ��4,� ., r,,�:� . � :.r �Tt�E L�;:"�s� s ?A. E� . /i: a,.�l'/ � �. 1 `=;�7 �3<a �G�r� �;.: � �; .��ri :s� i t' 11 �a.. 23y 1l:� r�:. ,. t. r'►`G1±� X 3 � 1 ,;�?' 3r'p �c�;� �. � 3u1 a� i. �+ 1 1 -,1 '-a 'i C 7 i �.� ;� F' � � M `� �' �r 1 t, i.' ! ''a 11 t�:;�T 36� ��t' t r' �,� .sv1�� l r' ll t�l�� d".�r4 ,3.�`► Nt: :;!', ;y1bU 1 7 4l �'�3�� :�6� 3a� '�'� �'��" �uY��' 1 E i t�,3� 3+�p �t�� �s ��;, s�il:t� 1 `'� � 1 a� i �.) .7 Z % �� �� % �' S: ''! CJ �.. )r 1 tf � 1 1'�J 1i �':i% '�.'2� r:�:� �" �+:' li;13t' '1 � � � � l � 4- S � % � �'! t "" �.� ^; iJ G" 'Y �1 i`J � � T,ii`�l. t'��'�1;��� ���)r' J.,�"t'r,, �xH��' i�' 1� �"����! 1;11 jt� ���f �� a;�l.l.�►� st,a1:1� i �j��:, ;, ,�-�"i,.�t:.l.�`�'''� I'�1�.fiT� 1��� 1°�'� �1T Z�`" /r 'r c�I'-W i -" lta" 2�':i �,�'�'' �'�' ",� G�j7� i 1 1r��• 1'tb �J �.Ze' 2 i� tCr�'�4 1 �� �s �', i.t 1 1 t� 1 a� 1 1 a;. 1 1�+ ��'w �:' �1 I :.a 1 r: r� 1 i` t► 1.� � 1' 1 1; 1 c' +G ! t w 1 rr � r, f,� ��` � 1.� 1" �' d � c: �� :;� �a t. i1 i 7 �: � t� t� P:' S T O ` i ��" F.: � 7 c 4 1 ;s „ 1 :.� � 1 C� 3 !.r '". l ;' �' i .� .r .: �. C : � y ^DISPO51 �I(�N CODES E3LANK - PIPELINE 2- TAIVK CARS OR BARGC_ 4-�:IRCULA7ING OIL 6- SEDIMEN-TATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NEi OIL F RUM TANK CLE-l-\NIN�, �- L.UST 7- OTFiER F�ND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL q►�+J+.�AI. 1�T�� z�I�i?��IGT z�>�; F��h.t�t l�� � � �. i . � i � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX,'iS rvo we�_�s OIL - BARRELS oi� cAsitv�HE�o cAs -MCF FIELD OPERATOR Mo.= — LEASE � F��w �THEN ALLOW. PROD. DISPOSI"iIONS eonn cUn�u, nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT sa�. ovE� an�. ,�i C.. �i � l� L3 : � 6l 3, �s '�i �1 � . {�i �; 3 P! 1 }i. �� % ,fE��fw-� €lil. ,� i�AS Ci;. ]�:::�13�� Cia Tr e�p:i.%1 t)r�a i? :?f"�'fiH�`LSE)a !'a�t:.�>?/ / ��;T `� t'.� 1 F;� �' 1 i Q i.f % 4:i =",i �' ;� � c:' � i li� is 2f�!�� 11H i�#I �"i: i"i �:-t�'r"���A y i � � < � !� t� � p r E.� %' � r :'. �.: � �� e� � t 1'�:1TAL �G;:1t�� �'s.i�" �r�A��s I3+��a 1�' . 1t�f: 2i2 ��4G 1(��", t::r4 ;�;!1.i.�f' .��7.:'.�► 1 �rt��'�� :.in�tC�'�?, ��i�<i'� Y � �,:�4� ����j �u:� 3c. ��, 1a74i1 � !� i:i 1 �.� .J �� l � � ( },� � � - � � ' i .7 1 G '.% A .� `'a �k►47 �1� i-'Vfi �,t� - �t 14�1'�!(J ,� �+ "� l 1 2� 7 0 g !' 1 1 �. �:� Y b� v(� 1 "� �z i l�b�' TN,4 i�9 "�` It�1'µC� 1 e, �� 11i�' �Ua 7�1 !��' EaT 1;,��►� 1 T �: 13u7 �1s� r•;a:� �� yi lor�0 1 �,r h 11+47 ti�9 +�.3� ;ci, ,r�t Yat'4U i � �, l�i(, ��:�Z t,�� ,�;: ;:�, i����� 1 10 :; 2247 �C!� �:,�,� t,�: ,;�.� ;.�7MU i i 1 �� � 11t� Ei"vT �;is0 �'° �'� i��'��U i 7 j.i T,q i�, t� :�i �:i �.i »�' ,,.1'ti � v� t i.� A i� ;� �% �� �> 1 14 T 1 t� � t� ti r t� t;� 7' n r ::. ..; t, �, F� 1 t, !' � t� � :��,��;�:i;a F t.L�`�, �.:�,�. 1 . lrl�;`:� 7�,T �`�b7 I1': 1 i� 1�i w� l, ' 1��' � ;� {� �� 7`� �, 9� �7' 1 a��' i� 1� 1 c U X -� � �,-3r�� ��� `�4`, � � ,� larwo i a .� x��t� ��� ��'� i�� i,z��� rr>;��.,U r � �"'.� y.,� {� +'�'r' f� l�} T %� lA 1*? f 1 F'� �:` i 1 � C� ♦ G Ir r� U � �i ; f� �i �� ti 7' (3 �e �� 1�-��� a 1, .�� i t� �? ti� l7 1 �' i�+ ], 3 i12 ►? g� i' �� i' lk �w .: 1`r i t, 7+� U � �a +�� 2�Ui' 7y7 44+' 7�+�, :�, ibT4fl 1 `� �i :�6� t'ib %`.y4 � i:.- 1 ?r.��-� •QG��+� l lU � 13t1z' t?q 7`�'-� 1!' �� iG;u la!'�U j 1� 1 �s I i,� b�,t� �{J� ,� <, b 1� I::' rT i:-� w 1 t� G t� U �, '�'!���l;�f., s'';':;i. `r �J�.r l,r`7'M ',�zir; },� �.3�?r' Si'i `���� ` ;: r.S S�aLiJF' Iq�%�(i j, � ��, � L;ii; 1.. fs r:i �t� �� j.i.i�•�? i ('if�'e ?�j �: �, I�:tA � a o: `> S < t �1 `f,: � :S� L�Sti� t'�.�� ��i`.' i�;'� ti.tJ`yb 1 � �+ i t;' i� ", ;;, ��, t� f'� 1 i r, �;r �, l� 3"� � i �+ .�e 1 �'� `�, �:; � t� "� � 7 7 G , , a; . � �y i � <;% t� U � `a 4 I{;i�''? t��tt r;`_��: c,�; ,>U 13�4� 1 r, u A{� � t) t� ta16 t; 4 t�, �'-d ;:, �� I[�.r C� 0 1 T � 1i.`�a"� S�.v ;�:� 1: 1 1'1 13a':'i? 1 �.� ,�,,..,� ��vi� �,�..�i.�tz, t3LANK - F'll'LLWE:. 2- TANK CF�F2S (�H BA{2UE 4- CI I-tCu�.F� i iiv�s i�it_ v-�r.uirvi��� i r. i�vi� o- ar�irvi �i� 1- TRUCKS 3- NET OIL F ROM l"ANK CL N L.OST /- Oit-iFR AND/OR COMBINATION SC UBB�R QIL nNNUAL 19TE�� �1Ig�►� f�Uf G�y F9'�t�� ��v � �� �� + � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS No.wE�_�s OIL BARRELS oi� cAsiN�r�FAocns MCF FIELD OPERATOR nno.= -- LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD DISPOSIiIONS EOM cUnnU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER B%��. _ �, k��� � '.� r15� �+; f3 t; � '�� t''a X fV E{3 f �� ia i� w•a CI I l. K u A� (: ; s• a i! 1:i �' �: t; i' �:1' T L a',:� / �1��3�'� GA>�I�l.k:, L.i�oJiSA / �;��� 1'i Li � �y r� �"� �� 11 t'I t � �'} � � s� ci � ' - ",9 � ,S � `.� 4� � `3 i� i � ".'� � i�: �f % �`" T ;7 1 r u i :', +� � � `.•' ta i.) 1 °. �1 L1 � �? :; �i t', �'� 1 ` i:� tv � i4 �� j t. . � ,� .� �d � 1 1� cc lt)4�:` r:�3 �,T� =�s• ;�t le�<;t.J 1 T[.iTAI. h'�;�'!.�« �� �ft � y�?� a r,j .�� �R? u 7,�?'w1�'� L��ih+ � Etit� cr� <.� �',i,.tar 1,i.:9 f: t C` �J ,,;+ s ,� >� �: 7 � �" .r � rr • J . 1 -, X `� ,.� I 'ti c, .�9 �� � � l�7 A 43'.� >5 ��J jt�> �r;, �,i ri � " . : j ^, " � E� .• � �:, .. ' i l : .. r, ,', 1 G;. . � � � ;; � �: � i ,, 1` ] ;, i �. I � i] . 1 �., , , i '.., i ; 1 � L� �' j, � � 3'.,T,�i, ��r'ir!. F�;J�=t ��+7:s <� 1�'� , 2 . �•y :>�1�i�f' i.1 ';) 'a i 7 !; � �",� ia Y ��� (� fi • � r� � 1 t�i � �, :� � � �'� r, �;'� '� G p " ��, �. ,: .i p � b l G � r� 7' <' �;:� � J tk .� 1;�' f. 1: t,� � u 1�r ?. 1 3 , lu� �T4 �+��;1 11�• �iu �'ai+s4 l '� r: 7r�v' 3.iC� ;3t�0 2•��"' Y�i+� s',�wi'U i :y �, 7t�t� 1�f�i "�31 `,. �� cu7=:�N 1 G 7u?� �1k1 w"�i T� �'�:: �',��i�il 1. i , 7,u� 47'9 �115 i�`; � 3.l �'t�7".i4 � 1 74� 4��i 'i�'�' f�i i.1 ::E�7;,N ! + � �+i�; 4�:►4 ur`' 7 r: a'`��r�'�� 1 i�? 7�� 52� �';{� 1' . lt.0 :::;�%� 4 � I a 7` � �� 3 C £� '+ �'� 7 " ' �;+ c :� �r �: +� 1 f�: T�,l, �, .:;. �� ::z 1��7''� il'' l�' r; f4� �:�7 � i 7'�t r'y ��;4�,4-' �edTt�4 i C,��J'-i i?' "'.T.+�'1�rj::Kr �• '!• 1 h -`l��`. t��Ei i';�: 3` 1 1�'�:� t,,r'.� 1,�.�`�c7. 1 �`: i? �x`4 ��h r:;.! �{'t" ,3;74 l�;(�"Jf1 j � �, 1�°l_.3 7�� 741 �.:1 ����1 l,s:���2 i k ti �i�{� �1�� �''�'4 Lt `� a 4"+�'y ia:vl`1{..� j ,:, , i:;�� fi�4i `,�+�a .�; i ap�1 13.i�f1 1 r� ts �> `1 �, 7 !�t t", �,: � , C � . ._ ; i :: ; t, v ;, "f>I`SNr��,��-�r)N CUDFS BLF>NK - PIP�LWE 2- l-ANK LARS OF2 BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMtN�I F�TION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NC- T OIL 1= ROM TANK CL N F. - LOST J- OTHE:R AND/OR COMF3INATION SC UBB R IL n�JNU�,l.. 1 a'" �:� I��� ��� t�4� F"�.� S�,� � � � C� � OIL PRODUCTION �.EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvo.we��s OIL BARRELS oi� cnsirvc;HEa��As-nncF OPERATOR LEASE MO v F�oW oTF{er� EOM CUMU. MOV. GATH. ALLOW. PROD- DISPOSITIONS gq�, OVER eA�. LIMIT PROD. LIFT �� � '� � � /•, . . •f ��. , ��) �'� � � c, � �. � �� �•W f -- t r� �r �",�l � ��,3 C) � l, �, ti N � C �' . I =, f :� �� i:� w i'� ��a �C T � �.� i: :: / UQqlt� �!F.s'J�''kI�iir w, ��� / ;itiT r � 1���;s r;ttl i1`a sc , _��,�: 1sa•,�' t ;r a� 1 b•' �:i E, t:. t� 7' 3 C) ;.�+ t.� :1 e� ,s t 3 3��' i '� t� �� �� T 3 li 7 t� `., :� : ra .� .•� ia i� ts �� Q 1 l�.a t� ii �';3 i5� �4t su4 :s�,� 13,i���' i i 1 cs �!'�I�' fsEl '!'�ei) ,,'�:.,:: i� ':�y I i?v'bCl 1, T ' ; T � l. �� �', %�? ".`J � +' �� r� 1 � � n {,, � �, c� � � h a �% 1 S '�� `� 3 ' �i e' .i ;� t7 ; 3 c� `a ' l. i + h" I 3 � �.� � i (1 i J i,J i��1 4� � i�J ���j �� '.a Y� i' �, ��., � j,, 1 :% 4� ��: �i' ..'; �,+ r s� i I i�: �+ U � � � i3r ��3� ���t �;s �,� i1�ru : 3 � �?r � try. �A � i.' .� C� "i � � 1 Z l� "l� f j i 4 l 3t:,i,: ���.1 a;:s� 'l i,� 1,;'vQ 1 '7 1 3�� tx�ry E�:3`� t'1 I l�'aQ � F,� 1 jf�'" �'7'� ^i�t' �r,� u� 1��1J l 7 i ?J�� �9� -JL:� �1�,' 4W ��i �+V 1 '' l -�'%i! �"(32 �'`�"y `c� `{3 I�w� 1 I.a � � ij ��1� a'� Y � :� � �;� i? f .'. ( • Y� � V �, 1� l :i 7�' � t; ? � 1�� �: ., ;., 1 c µ �� � ll 1 36t> 2Sw 14,i� 1:: Y..:., 1:'°..�U , "i�)?�il� �r'i'?�7. ��t;� ���TE:i �j�sr �r.� 1 '�7� 222 :�1� �' 3`.a ��:+l.i��t' 1��aU i t��7��a ��w ".��r'��;� �JY� Jr;E' :� 3 d"4'. �,� �;,u c�`ti ,��t lUG�4 1 � 3 ��� 1 1 3 r� i ��-'� � ti�� t� �r u T 1 ! .;i 3 i��'C� i 5C� a J�-� r`,; XUU�4 1 =o :i �'7(:� � � : �,. �7�U 1 °`� � ? P� � t� � c: �,, 1 u t! ++ a i ;, 9 � ?" %> � c� � . i'. r � 'l-' �' G; 4J' i � '� 1 ? :i 2T�' 35 r� �-i 1;:1J44 i ;t :3 �7�„ 1�,{� 1`a�' �„� x.,�,� a�Uu� ; y � ?7�! �.t rl i:� �>:i •yP�'� t lc� �� ;?7�� 1�'; 1�: r� .� i�►�a�4 , I1 3 P+"f �3t� 1a� r.i t,,� ';T�� 1 Xrtra�k. N=�;��. F�ti�� � �?'�� u'a+a 1� :� �'7�� ��� ?� ' u ;�' %u�' tt)t��+v � � ii � �� � � � �" �' t" �,. (�. I "� � i. � �Y a 1• � w �, �:r 1 � 1 � i} .� ` � . Y !.: .'j .j �f �� t � 1 i` � i_' _, �+- 3 U r' '+ 1 a 1 �1 Fa1 ,_. �,� .���+� 1 �+ 1 ,��' � .,4 -",� ��'uG j �a i s � �� f t �, � :� .� �� �� : `f)I�PUSI !�I(�N CUDES F3LANK - PIPEUNf_ 2- I�NNK CP,FtS Oft 13ARGE 4- CI RCULA-fING OIL 6- SEUIMENTATION 8- SKIM OIL 1� TRUCKS 3- NGI� OIL_ f H(�M T ANK CLEANING 5- LOSI� /- Ol f-1ER AND/OR COMBWAI-ION 9- SCRUBBER OIL A�'rEVU�t� �97,��� ,�I�T!<TGfi i�=y F'��uE. li,l • � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvowe��s OIL BARRELS oi� �AsirvcfiEn�cAs MCF FIELD �PERATOR Mo.= — LEASE U FLOW orHeR ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI BAL. OVER BA�� __ �� �: �� � n t, ;.: � I Fl �; �� t �1 �: i r� � i� ��� � .i s,� ia �"� ii I l, A, ta 4 5 C!'� . � f+ 1,� � f1 �; f � 3 T T l3 �;. / (� �9 W +�� l K I ��'i e" L #. � a^ I 1.1,. r • ; ° - / , �`d 7 r� 1 :3 t'> �a <, �::� 1 "9 i 3 .� �� �< � 1 ,' i 31 ,� �,., Zk, �3�;ti 1 'i I 33. 3 2t.; a: �3��� 1 t% 1 ��P ,� ��.' :'c s�++U 1 �'.� f :�1 1:: .s"; ��, j3Hc5 7 �� i .'� r't l 1 `� l `, t ,� � 4 i� j ,r � r; � � �9 � 1' �'� i H !.. �' :=i i 1 +. �� � �'" ,_� i�; � �,r � t; � u �' 1 t' 1 .i � �, y E� �, „ _> 1� �� � �: �(���c ;;i .9k'. �2+a i`iti`�'C� J 't ti� ,J ; . � ,,, j l. t. �; , i • +� • i z � a ;� �; - s� � 1 t� , r, � T :� t; °, c� t� u u�� � � � 1 �.� d> �� � 1 � 1 �; � �. c, � 4 � : , � � ��� r� �� .� �. ,�� �, u �; ;a � 1 �, � s� _ z. s c, 1 � 7 �` � �. °.� c,� d�-+ o �t n �° 1 F�. ti g h x 1�r �� 1 u. G a�: U i r ry i{°!G �i7 4', 1,:• >,3 b6Mb 1 ,a x: t� 31 v r,� �; � ,a c� �� a i ��+ �x 1 t' +�� 1 o f1 Y 7 r 7 - 7 c; ++ ��s u � i i i :t � f} t') �' 'S'% 1%4 L: ��Y ! �e A L°l '' b l i 1 �!' � t; (, ta b 7" w ;` ` �, `� ta +�i � 0 1 �� iw�. �>;°:,;» E;,:; a��Es �,y,�,r� ��� ? i�� lc�:� r� ;1 ;,�:^�..t.�� ce�n i t;��in::a ��+1!5�.�o�t,�+M, ,1 � J 1 �� '_'���:a 31� �u� F�� 7�' �'i�:� �ib�b i ,a E "�U''� ��i ay3 �ni G� l�;a bt,4'� 1 3 w� 341 ;� �,�K :3f,u 7�� 3 7 t��� Gti�'C► i � K :33�J `.y3 � ��° � •�`' oo�.,� 1 ;� i� ��1 lAu �.., ���1 �:�1 t�t�'�b 1 t.� � 3��7 � T,6 k� t� ,.` �� 1 b a>� +� i 7 � ��;t ��r� i�.� ��,r z�,r aa�ta � �� � ��x ��i ,-�u�� �����_ .:.��> �����b � � � :�3`? :bfl :ii:�� - t�� ��� a4�.��t3 l �, �1 ;� .� 4{ i ;�� �L �i 1 !,= .1 � �. � �1 � � 1 G � '� � � �� �' ���`' iQi �S�u � '.7 ��'j GAJ{% 1 ��+_�7a1. ;:F�,.���� F�,_a�" i�7� ��,:�4 �1�A � :�ui 2rc� ��•,� ��c� ,,� .� ��i.�w ���b � ;iL?��3`i t•'(��a�,�`�t �. • rr, 1_; ,� ?'u4 3�?8 �w �+ j.:. j 1'� �, �:.3�I.�� i �' � `�E}� 4N� �:1i l��r a�t� :::1�1�i� ! � d��?..3 5:�5 4�f' �'*:y :: J �,i4Jt`, 1 M � a r� ���?' :�uG '�r�t; �K r u r �::t,� �� 'I.JIS{'USiI-IC)NCt)UES BLANK-PIPELINE 2-TANKCARSOPIBAI�2G� 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIMFNTA��ION 8-SKIMOIL 1� TRUCKS 3- NEl- OIL FRUM l ANK CLJ� ANING 5- L.OSl� /- OTF-1ER AND/OR COMBINA-iION 9- SCRUBBER OIL A�iNu�,l. 1QTh t�IST�ICT t��; �'���. ��� �' � „� �, � E� �� i � � FIELD OPERATOR LEASE Y �; ?�; i a :��!t.��a�, r:i�l. +� t��S ���. ot��:j� �?t��a��?�. 1,.. �:. � 7t1TAl. �';#��;:�. FT;,jF� ��7t3 r�;.�� �+, '� ��. ��;_�,�t +� i'iT,�t.. N�?'��::). � �F; x �a�r� `�,.; :�.,,> ;�{�5c�► J�E ��J�AL c�;it':� r F d.ir �, �)%:4 �1)+��;c� ih`'a^^AS� L• `ti• �"UISF'USI�I�ION CpDE-S � BLANK - PiPELINC 1 TRUCKS 4r�jwv�L � q7t+ NO.WELLS MO.= v F�ow ot-rieia ALLOW. �... � r�:.� �. h ls� � 1� . L� �� . y"ti .,% L. l.! � ��,`sy ,��i; (;q; �ix .?��1€t�� � ��;� '� c�. j i%;� :i t`a N �"+ �i �'s 'l ;, , ' �' 3 ) � jF � � � ? � .A� w � i; : (y � ',� Gry j 21 �� �y;� `> !i .i t� �, :? `� 'l � i:' .� 1 x 1 �5 �°� � 2 2 ;� } � ;. � � � 2 ?t;. �: 1 �' 1 ��' t�; 1 �� 1 �? t 1 2t? f 1 cl� ta 1 C: � �, �� 1 �°'1+� �� � �a� z >��,C� 1 �A � � 17 ��.� i 1��� f 2 1 �1 w:�. � 1 1 r., t, 4 1 1 .; �:1 r1 1 �, !'` .r �i � � " �.' 7 i � .; �i 1 1 ,.(� �� z 1 ?� i� 4 ti Y �1 �� t�, �1 1 1 •� �C'4 �'Q %�[' i 1;`�. x.� � �� �? � � ; u i 1 �� 3 OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS Pr�o�. oisr�osi norus r �� f �' 2-Tl-lIVK C1�f25 OR 6ARGE 4-CIRCULATING Olt 3-NEi OIL 1-RUM TANK CL HNINC, - LOST l'I`��f��li.� if�j RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS MCF -- eonn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF1 �� an�. nvFa eAL. 6 - SEDIMFNT/-\TION / - OT11ER AND/OR COMBINATION ',, ; i� .:: � �s :� n ,� ~aU a�e;br;1J �: � ° 4 .: .i q ,i !A I a .� � .� i! :� ti ^.:,�: «: �:Gc.J �' .% c'.' c' .i 4 .�'" 1 � � �cdt;(1 w,,3!; :.�14 L 1' d .9M.7{f) �,:> 33uti i, � .S t1 � � ����� �3�►�3 ll ��'�e�l l I .s .� �� fs i 1 .a�+;U .'°� 33�++�'. ., �a 3 � 4 �:; r� .y 3 � u lJ '"; b j � �# C; <<; �;�kG ��-� a`��l_r'' ;j�4?� >u ���� • � .� c� :: �t �W ���� ,s c� 3 ;c +� J `? t' ,i ,�J W t5 l .� i: "'� �% -' c� 3 .i �+ � ;, L .3 :� �a �� �';.' .��'4� �:,u �j�fh 1 .�c'µU �+ P,� ; l �_; t� ,� 3:. , i i c,; :i ,i M c> �� r> 1 �:� � �i t �:) 3 i � t'f 8-SKIM OIL �-SL�2UBB�R �IL A i� k �a FIELD OPERATOR LEASE ,,�X�� r'? ta �'�" tl I l, t� � A 5 C i'� . ��944 TFl►;MASs l.• i�. Tilt.41. ►''•;;�71�. �,��' 1 �a7ri ��`���t? �'tzLS.}:v,, +�. C. T�JTAl.. PKii;�. F'�l�' 1 �?fS � �; ,� =, � r� j r�l ���� . A . '�� . T;� T„l. �-'��l;t,. �-�.i�� l yT'? (.1;� :a •. 7 r, � � (., j y .,, q „ ^I)I>I'USII�Ir�NCr)L��S E3LANK-PIPELINE 1- TRUCKS a�vMUAI, 197t� N(). WEI_LS MO.= (� FLOW OTHEH ALLOW. ti ; ; ;l i ., t) �71 U 1V 1 'r• .f F ["; / l;+t:i��� GC� T 1 't.lh:�,/ / ' �r;T t1 1 ��+ {3 �� i u � !y 1 y w5 7 i t,+ :3 �+ ; � f ,,; 1 � t? l � 1 �� i � i � �3 c,� �;�~' `• l 2 1 v � . 1' 1 �3 � 1 1��, j 1 1 �� �� a 1 1 ? C� 5 i i e?' A V 1 12 t? 7' 1 1 � 4 "'� 1 11� y 1 �1G �ra � ��a il 1 l�p ��u� 1 � 1 1 2u A + 1 l5� '1. 1 1 k :3 3 1 15y u 1 � F� C' `� 1 1 `� a �� 1 1 •; � � 1 1 J 5 '7 I 1 "j Ci `� ; 1 5 C� �? 1 �';5 11 I 1�>�� �•�rJ� �� � ��: 1 i 1 r� n �' I �'s>::. OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. UISPOSITIONS EOM BAL. �I— . Ixl T 2 :? a :3 � 3� c� 2 �1 t� 3 �, � 12 i°: 1 `a 5 TQ r� 7 i' TT r� 6v 71 1 � f� I1� lbt3 111 1�2 11 f� 167 l�b 14 ti 1 te 5 Ily 7� 132 it:r 7I 113 , ; iJ �� le %u �4 76 77 'l 7 ii 7� r7 ]�n r t� 1 y �r:' i�3 I �'� 7� ��4 Xk� I�4 �a� 7b rr i'r"� � Ci %� 2- T!\NK CARS UR BAkt;L 4-CIRCULATING OIL 3- NET OIL PkOM TANK CL_FF\NIN<' b- LOST i� I 5 T t� I G'i` 0!� 1! 1Y ;l �� ;' c, r.' :; �� ,�, .� `.; t�. 1 1 �s 1 � 41 w t; �i >, ., f•, �. fS G i, �� �i µ� : �+ h� <1 3y i` P' t a� ni 3 -, r.' �' tt +� i lal � f 1 5 l� ly G - SEDIMENTA-iION 7 - OTHER AND/OR COMBIN/-�TION RAILROAD COMMISSION OF TF_X!�`; OIL CASINGf-IEAU GAS � MCF � nnov. C;ATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. 3 +' .� : !� G l'y a3�'i � i ,i��+U ,� s .� 3 � ti . �: :i 9 a r� . a14�J " � 334t� i� 's��� ,1 �,,;;l.vh' J34n 33�+!� 1.5 .lUL� :+1 33wH ��%: 31�v� ��?' 33��i �.�� .s��u c, l;� j� 4 ry �'�0 ;i3�'� ,�t� y�uQ �,�:� s��� ����-1 :s � �a U u`: ��1Lur ;�3p� :'�+ �i34t� ,SUt4 �r; 33�ia �.� 3�tiU .' d3 S ,� � U u^� ,��'NU �'0 33k'a ,', .i3�+�s �4 3c�sU f 1` 334� r,� sluu , � u :l �,r' 33�•�i '�L .jjMij 1 1 .i �; �. �+ 8-SKIM OIL � A lr �u�s� b�ji� � � ,� � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S' rvo we��s OIL - BARRELS oi� cAswcHEn� cFls MCF FIELD �PERATOR nno.= LEASE U FLOW orf{erv ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. n�ov. GATH. LIMIT PROD. LIFI BAL. OVER BA�. �';.:X jA r�•��2F, Ctr,� `�il�i It; .IF:r1I ct��s)�''� ial�. ;a (AAS Ct:;. I':+i 3��';; �C�t;TI au�'t�/ �Uri`,7 N!����?I's -A- ! i�JT �i � «4'� ?1f3 1i�� 1`��: 1��c' .�:,���'S 1 u 1 �'�0t4 ,�51� �:'��, ur., t�;, ;31µU 1 � 1 ;:�4n i'',u ��' �:lC .:-1C' :3�ur.� 1 � 1 <'�� l�r: .i�ct '+�' ��:� ,��u0 t T 1 1�,:, 131 �� 3 t.; r�, u� �l :9 4:�� 1 ;{ i ..'�s� ��? 1 7� rc- ��> 33•�;� � �� 1 �'' � r:' 1� 1 1�` 1 `.' t�> ,� t: S i' �r'J 1 7 t7 Y ��i f? 1 c� �G I't' r; i l�; Y 1, � .� .� ��� 1 11 1 <���? 36�? it^1 ifi. i 1;+1 ,3��aC� 1 1 1,! 1 �1 � r "i � J S� � F l/ fi`� � � ( �� � `r� �� �� i ! � f � �G4 :� �j ,� � • t� � r� jy ':: .: i: i�, iJ �� .T J � c�� Jt oa{a�•:n 4��Ar�r�t� -�- � i ��:3� 37S :�:� 1�•'pr �� i:�:s ja��,.� � ;', 1 u�i; ,t��;�, :i�,i 17�.� :^r lt�� .3vi �+ ; ;i 3 ��i'�� �3s� ^��.,:., �2 ��1 �a�� 1 a � u��.>t� ��,a ��� ���w��� ��_� .��w�a i � � d*��� csa� ��� ��� ��:;� ,�;�u�;� 1 e� 1 �»tic� 3�:,p �qti 1�_ i ���' ���� 1 7' 2 u� t5 +; 4 6 � �f � +G � ,r: ; 1 �: � .��. 3 .f ti ��t 1 >� 1 �+b` �7� �+`�u 1�.� 1�+ 1 1�: 33�+�� i �� 1 !l "� i� Q � �] ,� '�' ; ` � i ^,r + . a..' .� e'. 4 � 1 � J 1 u�a �s;�� ie;�;� � 1: �; 1 M� 39++n 1 2 l 1 �+'.� �' :� � 7 :� 1 7 �, � ., 3 3 � �► � 1 "�i.i7K�, P�;r;�). �t��: 1�r7�, �:�,rr? �"y t r+a`:� +Glfl 3�� 1:;7 l:�/ ,a��Gi;t �3.l��9 1 ��,,������ �;�.�����=�r�p�, �,. � i ��t{� �t� a�� ��°-� ��:�� �,���a � " 1 �"a�' 1fs6 i/<� �.j .;I �v14 i 3 1 <Y`� ��2 l�x.c 1:��`, 1 t�,� 33�a� 1 �+ i d' 7' ��° 1 t� t3 1 t> �:' I 3 i` 1'1 l 3� x� ti7 � `�' a :�'i�� �lt� 1�'� 1` � 1�,:; ;i3�n i. � t ;�ii' 1E�5� ��r� '�i �l ��:�tr�) ; r 1 r�� 1r�r 1r.,� 4� ::. 3.���P� a . c �, ?) 2 ti 7�' IESy ��4 .� " .!� +� l �+ 1 �4 r u 7�y � 1 ts 1 1 1��� 1 1 c� 3;�: rw �► z � 7�;� 1 r7�� �wl �c,,� lac. I��t> �i3�+'� 1 :�i 1 c' f�i 1 �1 i� IL 'sI 6� � t ii l l dri � e `r �� � 1`i!Tt�L i��t'?t). ��;��<� x,►7�� :�'�'�'�� 1� 1 r.7� �0�7 iM;w.� :�� �,�; ��;11,t��F' j34a.i � ':; � �9 � �: 1 d�� '�� E;. F� �" A N � l. � � �'� • K t.. T "i i; �- � . 1 1 1 �,', I �i �� ] ��. � �� 2 � `.:t ` ? i .i ;S %� ' � 1 �i �r�i.��i i iUN Cr)Ut_.5 QI_ANK - PIPELWG 2- TAIVK CARS OR BF\RGL 4- CIFtCULH I INCa UiL u- 5tuiivicrv i r� i i�i� a-�r�iivi �i� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM I��ANK CLEANINC 5- LOST 7- OTHER ANU/OR COMBINAI-ION 9- SCRUBB �R OIL �?y�il.)AL �,°�Tr r,�ISTt�IC� �1'� F'��F. 1���:� FIELD � rvo wE��s OPERATOR LEASE MU � F�ow arHea ALLOW. k, X j A h��'� � c� '.� ia i � lJ t`� i�'3 1� E` 1 ����wf�� ar� �, ;a�� c��. ���r 3��� cr�: ��i u�<:�i � i :� '� � F F? +' � '�i A'V � 1. � ,.i � k. � T �i r_ G. :v � / � T r 1 1 � �� � i ,>a'r 1i 1 �: 1 � "a � c 1 7 (� 1 � 1 C.' 7 " 1 il� �� 1 � 17 � >1tE io r :��� 11 1 �'1�� ���,�'��. ��,,;;. Ft,�l ay7;�b ar��� �r_ i � ir <,�� � ls �e .�:..,i�.�, � . J. 1 � ��b1 ? � ±. y �h � �a � u e! e� � �G�7 -} :> Q �a �° f � "t` t,• (� � ' 7 2 <+ S� t h � 4�r' a E 4�6(: i;� � �� � ll ' �, ;��*, Ti T;,�, :��tn'�?• � <.ii' i a7:� •;� �11 1:.' _r '%�7s� ti 1 " � .i +�� ""? +�` '`� ' �.' I �� • `� � t �� T � 1 t, � r'� 1 1 . � }. � 1 �r7 « I '�lt► 't 1 c� 1 % �� 1 ;? 1 r� ! 1 71 7' � 1 �' i 7 ;� 1 ��(� iii 1 r'i�' 11 1 ;��ti T : T �, i_ r� ,• r , � �. t �' ? � 7 '{ ,' c• t� ! 1 .�. 1 ,' 1 ? OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROp. DISPOSITIONS EOM BAL. ��µ . � ry � 1%7 124 1 +� t� !22 1�� 1�5 is� 1:`• 2 l �i �, 1��� cs t� 1 :r 1 3 �L1 4 f)'i t� A: 1 :', �i �] r; � �'j nrr rra � 1 �+ zi:i4 7E'S 1t��3 � �, z �l.e luw 1 El 4 I�5 2a1 2CJ3 1�� 1 �) t� �LA i�:r <:ur.. 1 �� 14 (� a ,� / ] .} t? 1 � �: 1 � ti <�i�i' � a �+ 13� 1 ,3 y � I� ,�,�� t' 4 ;�' `� �e � c,N4 � �d � t+ u 3 t;l't�5 t�<`�' �u�r� I`�i� r. ;� � � 'M � 1 R ,� i � �:� � ��:c; �� ,S�i a a i: k�r lc,'µ �'�j(i l �� � % b i' 3e t4 �, �� l� t tr G �� cp u� ,; �f �. .:� 11.� ii'l 1 `` (� :�; C- 1 f, � I..''.S 1 t;' �i' [ ..� ! � 4� �.` �. 1 �i i, , t f.' e. i �' � >1 7 ` :� �� t �y�� �.. i: 1 1 `", � , c: ll L 4 RAILROAD COMMISSION OF TEXl1t; OIL CASINGHEAD GAS � MCF :UMU. BpL� GATH. LIMIT PROD. LIFT �{ OVER �y 'wl 1 1� `.• i% ,:, r, ru ;; r, ; v :� ;.� � 4' �- 'u + � � L i,t' Y t .� a�.;i 1 " 'v �� 1. i ,9 � 3 r; Y . S t� 1 ;a ;, j, _i ., �'- �� :; l. l., F' ° �, � :� � �1 Y r : � iJ �'�'N .,, �� 1 1 '::: �,,, 1 t +:: ,i J'.�1. l t, ;s �„� ; � .�3�ts :i1�0 �,�Hd 3�4U �3 .i 4 !i .i :� �+ ts 3�+++"J J � � � �i ��U 3 .i � :i t,0y6 c�U�!� c,e��b bw�,.,U QG�A C�4i`v Q!5'� �J bb`+�b G G c: � l�h4b Cr4.�U ab`6 ,i3r�H JtJ[4 s3�+fi ,s � �� ti i) 3�N'S ,y ,� �+ 0 .33+��� 3:i�+� i[�,� S34ta Si!4U 3.lu'7 I�ISf'r��1IlONC�)I)FS F3LANK-PIPELINC 2-TANKCARSURC3ARG1- 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIMEN-i-ATION 8-SKIMOIL 1 TRUCKS 3- NET OIL F ItUM TANK CLEANING 5- LOST /- Ol�HER AND/OR COMBINF:T ION 9- SCRUBBER OIL a�iNUA�, 197s� L`ISTr,IGT 0�5 F'kut, lbr, • � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo.weu_s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF FIELD OPERATOR Mo = -- LEASE � F �ow orHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIF-i BAL. OVER BA�. 1 ;.� x� �� 4 t'; _ '�� k t. �+ � �i �.; 4' ; �,y , e: �'s f �1 �i i T � �s C H b� ��� �� �J t� � ;� �, t.: �� <�� �� ,') cl ra Q£�d 11 Ai 'r� t�`: ��• X :� �� 5� ri a� Y `' I e', �5 1 �� 1 C+ r, �� � t � Lr .� � C: � � !. .� �^� �-� r 4x J �'I � � �„k V � d��i ,i .� C � �: �.i d� � �:i � � 4 �J t.' �i� K� �, ir �? �i�l %° � �t "�� c� u�.i �.r ..'� `a 1 ,� ,} !", a i�' 1 X� i X tY Iv t�'.� 1i � F) �!' Q �i �} J � .� J lf Ll .l ��� !` �. �...' c' � (,'! %�' [� i �'! , �E ::.k YJ (3 lA � �f' �1 � 4. Cl ` '"I� %! �y t' i� J, % "� [: 41 F. � sS �' :A j �a �� +�: '` t`. i'� b `r' �1 1 :� ;�' 44�6 ��rf) �G3 . �� � � b�a'afa i `� � � �s a} 3 6 �s :9 ,� �:� ,w. �: . �. �, 4 c , U : �tl1 4 ���+ 34�a i#�+ � :� �it��b 1 1 � i� �i ;-: 6,� � �:, � ts � 4 ,3 �^ .� 4 U �t •� t) j 'xf�FbL �'ri�-i��� �kaN 1�;��';s tit+�31 1��' � ��at, �,�,� ;��.c� �. -w- ;;��1.���' qb�ct� 1 l,."Tt..' , �". K. `�a �y:�1't:; n�ju`;, =;7t��!Fhti�.AuC�i. ,�. '�'r?Tpi., �'��'^'�. F�}? 1��T�� �� �.�t�� ������r, F�lri-� Y� i. �' T l'`� �, F�'vl ��. L, i P S �z 1?�+'. t? �r (� t�'a ,� kd � �.. �. �� M � r �:' � F� �. � F^ ,`, 1 1} ;�1 h �� w' {, i ��'� b L L O C> •., Sy r �+ � � � a �, t� � �, p ,° � 4 :! I ', :, l �;; c> C� 4 ;..a R, :� � �;�3 ct,l �'t:1 .�1i; .�1�,� Gh�>G ,' �.� �' 3� C' ;� � u �: I' � .i 1 a 1�; M u�_ U r: `.) � �« ;i � .� .��. ;r� � i;;1' .� 1 �� :i i � ta f., `a, b er h �' �`,fi� [!Sn «'•Gt� 3l °� .a i4 i�4r() ,? ! ;� �r. ii ;� � f? r^. r t+ C .� i rJ w�!.� b f+ � b f � �° l,;)3 :3�3 :iy3 3Iu .��': �c��ab .� `� 1 3=��'' �G�2 �'G� ,�Il: ..4tj O+kbJ ,� 1 G ;,� u, �a 3 3!� 6 i�> t, ;� i:, .:� 1 is � u�� �, t, al ?y'i) �tJ +;�f•i� crr�i:�U i�'.'��r'y�. �'�it�li• � ��r:i � 41�'•i 'ril'1%� �A'" 1�i1,i� x{,'� ',.��,'�� : ! tr' d�,�.':.l.�f� �Y:lt''.�1 t143 ;, K;, .:� �.; l. �, �. ;� r �' • � , Y ; :-t �' wa t � k? 3 9 .' �, „ ,i 1 �. ,: : - •� 3 ;� �t ;i �' t• :;,;:: iita ;1,� ,i1� �:�b "i'M .3�:L� , .i ;. .:t.l. 'e?�4 .. .�`� a� `� .. �6 s a �ui. t, � ;� �3�� �rb �to ;�� - ���;� �r� .��:�a ,� ,'. 4 1 �a 1 ti t� i '� .� l �> ^ �: �i ^� ;. ,, 3 3 4 �.i ,c +;� :�' 3 ,� t., ;3 �? t� � �.� r.� .� � 'f e ,z i � � �; .i � �+ �� �: � Lr „� � � � �� .i�i .a C'+ i�� .� � �f .S �.� � M` �l a � ,� �1 � � Y� ,l '� k l ^ �: G t , i, ; j �� ,. ;� �' ,; � ,y ;, .� ,c _ � �' ���..� ,...�� �� �iv �.ii�..�[..� LiL..HIVK " F'IF'1�.L11VY_'. L- I HIVi'C (.iiHS C)Fi CiHI'll_�L 4- �.IKI,IJLH I IIV1_. Vll_ V- J[.IJiivi�i� i D" JI\IIVI VIL ��1„�A� i1� ��RUCKS 3-NET CJIL FROM TP, {K,j.:��kN��Car ��LO5T /- OTViER AND/OR COMBINATION � µS,��C� UBk3kR QIL ♦ j ! � ( FIELD OPERATOR LEASE .i ;., ,4 x � l.�'T1,.t. � F�rlri..Llt':� (y(�ll`��'1 �"Sf��„�,�.ri�r Ni� �� r�:�r�,t� ���<<;:�. ¢�;�+� �,�`��� OU�"�� r�l„A►'i� St�,TTFs T1� 1 18�,. 1'�FlfliJ� �!1� �'•I%;i Y�II.I.�,� „TLLY P . � �,i� �� " T"7 '�) t.; ,� �'� r' A `� � N • r�,t��rz �,,:;-�;;. �;.��� �»7�� �ii�,L'=, J„ r,� T)1"tn �����i)T�-+�.:��Tr'��;. ��. �. OIL PRODUCTION �EDGER No we��s OIL- BARRELS o�� M�'= Eonn CUMu. nnov. GATH (J FLOW orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAL. OVER BAL. :;;;�t�� �3��� '+�r.� tr�.,���� zt S 7 L� 41 (�) (, (? v{ !�� t� �. wi � � 1;� ! RAILROAD COMMISSION OF TEXA�� CASINGHEAD GAS - MCF __l LIMIT PROD. LIFT I �.i a � +� �J � '�; ;� ,�. �d �.% .� J. �7` w. �.i I F{ G: .i C �'! C� : ;� r:' � � � 41 �S •� �1 t� 31 � s 1 �o :, .i � � 11 ���� 46a irj-`?, ,,��"�o '' ,;: �''� 1 � . �; � ' i: � � T . �. : �c ;� � ' i, l. N y ;� t, -, � r, � ,� �} i .� ..' 1 :�' �� .�'. � �` `> i ;� �j � 3�� �,�i :� ;� j � l .i �; f ;� r� ;� `,' � � �` �. �� %f � `; T � ` ,'r' 1' ,! �` r � `, ! j, r j ,3 `.i � J `. ( ;; � � `^ 1 .�':+ f � a �, ;� `i t� .'s �, I 1 1 ,� �:1 !� f T . t:� a�' �ta ��r�. �,�.,! `�n�?_U� i a 1 ��� r� ll%� I� i�°(; .3��*,-, � � �' "'� 3 2 �a � b I t', 1;�' �'• 3' � y 3 ) i 4 1 i� t; 1 a t� j;i 4 r� u I 3� � iS� '�` ��i� �24�J , a� � ?'. r�� .i�4� ;� 1 ��� �3 � :s �� 3��U � i �� r� � y;� ��:�� �a -r+ 3�►�� �-� � s � �� � � 2 ;a :.., �� .� :� .� �, :� `� 1 :3 � � 1 � r. : �r `-� ; ,i 2 v �1 l(r .31 f.i `' �' •,�. ;33�.% I 1 1 .� � 11 '� �% ' s 31 �� � t� i 9,� 1 :� 1 1� �'� �`� 1', ;,: ; l;.! N ,� 3 r; � r ':,ny+"�i� 1 1 1 L�� �% Z �', �. ♦ �' 4� .� j^1 : ��:'. i l 1 c' "� ri ��s r- �� r• t�. .s v�' �t ,� 1 1 e' � 1 M 1�.� i 1:. � a.� i� <t �� t i 7 �� 1 � �r 1 `a ;; , � .� .� �� Q i 1 1:'u 1C`�;, I���� 1r,T ,�a�,- "pISP��SI1�lONC�)DES BLANK-PIPELINF. 2�TANKCARSORBAH(U[ 4-CIRC:UL.FV�I-INGOIL 6-SEDIME.NTATION 8-SKIMOIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL =AN NC ,5 - LO51 7- OTf 1ER AND/OR COMf31NA�1-ION 9-.SCRUBC3 R QIL 4'V �'J t 1 a l. 1� 7 t- i.! I 5� h1 � C�( f;1 +j F;� t� k•. �!� t� � 1 2 1 1 l t 3 � 1 FIELD �PERATOR LEASE �x�a �aIl.LS� J. ia. Citz;�4 ':�,`��iTHE^�Y�i�"�♦ �1• i • it:.TaL. Pi��i�. �wR ��►7� '�.xIA tSr��AC'r(�1VF..,!�) ��+'t7�`'. �3TL K liA5 Cf��. 1,iZ��'%% ��ti!(,'�"i�/^��i1� r,+r;;� ��ac,u, � �;� � v�n �1TC��.I.l. Gk.�:�K Sa�+I,�7 i1ZL � uA5 INC. ,.. '! '� . x4 � '1 ,j ; >� r �' • 3 • r : �� T �; �. � t '�� � � . � _, 'r� 1 .? 7 :; NU.WELLS MO.= c� F�ow orHEa ALLOW. ca'"�`Jlb QCIi �Ur� �liv "�ti/ Yj�,ct�►F� �;{r,iTl 'l1F�l,,f / ' � rv T �a 1 1 � � "T ' � 12 �+ �� 1 1�w '� 1 1 2 l� 1 �1 1 12 µ l l 1 i � +�� 71� l� 1 1��e b��it� 5(�� 1(�� s'��J OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. c� 3 3 �, a �5 4M r: 4 T (� i , � i ����; t,F,� ;rr� r' 1 ll�U 1s:�35 °rG7 � 1 l�vn It?30 lll7 u 1 1 �OC� ��.� '�:, t 2 %�u0 b � 2 1 �' U Cs ,:, l 1 l R� 4�� t� �+ l 1� 4!> �' 1 3 1.,'.� Y 1 1�G�� 4t;"5 -�7� + 0 1 1 i'4C k58 y a" �x i �Cva �s �6 �z�,� ��i�+3. l�a '1 1�'44 1�45 t2t��' �?21 ;3 �'� 1 i r. ;, :? �� :; 1 1 1 ( ���5 ���J� �'' a it;c."�► jL'f:tt � 1 Lt<ar� tb3y •+ 1 i;'6d�� 1bGSl `1 1 a7�r; lt�� c, � I 7�+� 1 ui:3 1' 1 l7Lir� 1;?CC� �} 4 iT7r., l2T5 � � 1 r'., 5'% : u� t�. 7 l�a 1 17(�`� !�i?� 1 `�� �1 7 �;.�{ lt�l:� I-.�' 1 1i'. I ;.7u' l;•`.:7 � i'[Fr llw� i�wy : f. ,`.< 4 1 ,,Gts i�7'� �21� i 7r'n : 1 ;i •r 1G� i � � t, . ,rC: �: ' j� q a, w `„) C 1: �:ny �d �' !`. G�`r 6 t� 1 � �' � t; t, 1�� � f. t.; titii CUMU. I MOV. OVER BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXI�'< OIL CASINGHEAD GAS - MCF GATH. LIMIT PROD. LIFl� ��� .i�'�.�� l �v 33�+U 1 �1 33�+� 1 �1 3d�+v i 10 33µs7 1 1�^ „S��u j 1 4 �-.;l t,r j�;+f� j �i f 1 C�G �� V �� f: J l i`.a 1Y�'VU �4.i.i �+ .. 1 d a i.; �:i 2 2�J 1 A .�a; lcUuU 1 i,.-, 1���; 11�,i:U 1� 1 :a: �,cauo r , J..:;� 1,�4t�U 1:, 1 6 1:uV� u<��> ,: 1 c� ��' 4 G� 0 �� .�, �; 1 c� 1�:� v J 1�+ •-� .; �h �"�� � :ill.�(i ;�U4c. ;: .�, :. '+ l, t., � l c=t l: U 3 i. � r� . . , ,. `i �J 4 t `J .�1 ar%:� ::,j %b ' Gi �'11�:3aj ;V t:%GO �F : E'7 ':r (,, `.1 L r..c�'+ vTGU c r: l '.r � � ? �.: :�:1:�4 ,� ;�?'c�u 1' :s 4U'�� :�t ;� ,s7C>U l"�G , r �� �_ :�,�h, �v�,� UI ;I'U`�I ! ION CUDES BL_ANK - PIPELWE 2- TANK CARS OR BF\RC;f: 4- CI RCULAl ING OII. (i - SEDIMEN TATION � R- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NE:T OIL FROM TANK CLk�ANING �- LOST I- C)THER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL .����NU�tL 197r uTaTr�It,T U� h��,;�k �av FIELD OPERATOR LEASE J� � � � -' �. E. G !'t �'. f . � .�A�1it.� (aTl. ?t (�A`.� Y+`�4r Ot)ri",,S HaF ��:�I�.K� J. l . T�:i?'Al, �'+����i). �'�� i �7t� '�!1T("-��::l.l. Ci�f"�'iS� ��• (F'AI.IJ%Y) riX:vCFtFSXkR �"i21. Cil�'�'n�dY �;i�,c�aa a��r��:�r.; �':i�C,T�; � r;��r�;i� ��,�������. f� �.;�� � ��r.� i'tC►1:. Ll. C�t�.F r�. `,.; � ( ;�A�.E,�xY ) ,�,xv�iF'Cr� �!t't kAT1'�`� r�i., �;�aC, '�ir��l_ �? � "�f'1�'1 ..�1._>i"��'l! Np.WELLS MO.= (J FLOW OTHEH ALLOW. l���. �L l v"�i1 ��.��M �f`! �C..��( 7��,�;���, lC ai I wiik !..�/ 1 1 �+ ts �y '� � ��� :3 x �•t � � 4 � '; ( ; �� � ,• , , �, h ! 'r7t; 9 1 �� t� +; i � �,' J � �a ! �r : �� 2 '�ro 8 � 11 1 `� t t: ii.N��(? lzd : '�'•M,'• r�, t" ;? 1 rP 5+� li �r3�Ma OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA', OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF —. . PROD. �ISPOSITIONS BAM, ovMp' eAL: GATH. LIMIT PROD. LIFT � w I i � `a `-� � ,? :° 3 Z � �` �? 3 1 1 '.1 `� � �+ � i 1"�k% �4 • � � �. _,, � � 4 �, � � a, -� r r : � � �a .:1 1 I 'a':. 1 1' ��+ i '.';�ti {� l�� � : a� lU � 1 � . �.; Li � 1 s� 1�' : �r� ,�i :.�.>T. h� 2e• `�u(? �.;7y,r�; � � � ,� �l c. .� 1 :% �' i 1 1 7' � ;: C} R'� ;3 � j "� �:a �! � 10 � � ir�iG i5o ��� i l':3 c� �' i Q 0 �' � lC`6�� i�% �' 1 1 ��:{��' 2i; ' - l � 1 r�� � :�' �, °: r C,;�y t;.in '.. �' � ' , r. U s ,' i' �,..r � � �' .� , i .��ag 1 ,a �" �} ,t i; , _ _ `� ., �. +� � "l' ,/'!ik "7�•° �i�, `Cj � / Jb 1 �: .) .^F 4 {J, � ! ('j �<<:r �c? � � l� M3�.;J � u. ` ,_ r; 1 1� �i � i L` :i �] 1 ;'t l �:3c�U � ,: :� j � .� �F °1 � a ,.� �a pS,�C? i�� ��:; �«:� ;u �: < k �`a ,r: S? � �� �„ i�. �; 4,� : iy ��: „ w ,r�l:r� r��.r'o �. ; �, E: •: ,.� � � r a �x �': �' _ ' 'r. c� 7 �+ 1 �? r' 1 c: � Y �'l .� u . :, i4iu <. yl. 4X ^f / � J M i� 1 1��I y4��i? t.a�: �r��� ��r�a i "° i :S �� '� � ;� A � r: � 1 r� ( �14 c' �1 a':�+ 1`,i �T:�4 ] t; '., j t, . °r 4 � �� A i'.'. ..;�: �. � tt �. 1'' 1 j� _3 5JI :s � .. � �, . .� � �J e�d." ".T2� �JC:�,�� (f'.. r `, �:'Uu ,.� , � '..r ;: U E:, ti �� 1:s ��,� i.; i� r�.� t�) ;,. :! �.: u u t� "��� ��, �•; 1, G l� �,.� Q ' . ,,; � ,; �a ____ "I)I`SPOSITION CODFS BLANK - PIPFLINE 2- TF�NK CARS OH F3F112Cif-. 4- CI f2CULA-�ING (�IL. 6- SEDIMENI ATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL F 11UM l�F�aNK CLEANINC 5- LOST 7- Ol"IiER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBF�R OIL �� N;,a t t r� L. ;� � 7:, �,� p� ?;;_ I i.'� u;; t� �= t. t. i/ � � � � „� � � �i � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA� FIELD � Noweu_s OIL-BARRELS oi� c�sirvc�{EA�c;�;-MCF OPERATOR Mo.= -- LEASE U FLOW oTHeva ALLOW. PROU. DISPOSITIONS eOnn CUMU. n�Ov. GATH. LIMIT PROD. LIFT _. BAL OVER BAL. __ __ 'Vt1iC�?,.t„1„ {;��?[''�K, ��:`v� (�'�,�I_'..%,Y) !'C'2L'.� `!��(� l.1!+' Ih{ ri)! >� +� lr - T�r C� fJ F� f� ��i� A�i X t�v t� �. .1. ,��,�,, G. t� *; 7 y 3 wr� / C��� .1� I� 1�,� F- t, / ;;i �? f� .�+ �j �_i f� i�; �� ''� � {�� �.. �.''�3 i �� � r �' i {.� T 'a 1 � 4) +./ �j f� �' G ' t: c; i.+ 4' t�9 t 2 r� � � �� � t � ;1 1;� s 1 '�� :� c�r ;� � � 2 1 1 i 3 t� �.� � i; a f:� 1��� 3 €� :;► f.� 0 1 �`i�i1C °"�rt'��'.i• ��.i''' ��r�� � ��ii ,�r'' �, �i�! �°� ��: ! � t't �'.i+�� Cia�'� 1 "�U'.1:i1' i1�,�,�lai� {�I41+i � f. C+�LM t, �3��a �i�I ""YR�'Tl.�: �f�#�1�3�i:a tau?;��i ��3! ���a�+�;► l+�� N� °`:°'�it�<a`� s..� �`; � 4 ^; ��, t� �' ?t �,� e� �. � t'' C� ± j f7 1� 1 C. � [' ,�r i G G f: �' e G+a 4 1 .� � r`�. ��. 1 t� 1 � I' G � C�i G' �''' t, �i 4+ .`w c� k .� 9 +:' �a r�; 3 3� i s 7" ,. w 7 c, r�� Y<, 7 C�� t� a 1 4� 1 i��9R.i 1'� 1 r"X �'x'ty i.'�' �t�t �.�r.'U I ''� , e!�tv .'��L1 :'�.7`..i G2^:�� ��� � �`�a '�itaCi� � "��' � ''� �1 tt � % 1 � �' l,� �� � � C�r �I � � �� ti <:= J tC t1 ,� l/ � <' ,E} ('" i � �! j i�r ti � 4� � t: • % �) ;;: Lr� �i ] '� 1 �'� � 1 T� 11�r' s;,'�: x�'�� ..' t;t•'v4 � ''" � {' �+ � � 3 3 3 :s s �' �� �; .� ,; .i .. � ;. � �,� �. U 1 � �e � ��� :� � � r � � a r 3 �r �� �� � ��� �.� . � �:; � � k i X1 1 r'4« ]6T Ir��1 �?,.:�:: ,, ;.,��'U 1 t!-'��i�, �'i�:i.?• ��1� l�s�C1 r°%�f' �,%! X �'.+C}r j:l!`i 3�a�» e.`''f: ��t �y4+ f'lti"',1 :it'U4 j ,,�x.ra�'::' rWr-y.y� h�t�3� CJG1 nc7�A��!� � C�.nrTi�� r+I�. Cc�. fa��,3i}�. !? �) " �' r �r, T r; � �'',� C� , t; � v .. {- ., � � �,y ; �, � �,, 1 t' � 1 ',. .. `� � .1 W =� A �l � �' 1 C2� 1�'� Ir`* l��o- tib w.:; :�Ucti� 1 � 1 f'1��� ::'l�t) iC+^ 3w,c. �c:> I�� .�al� � `' l f'4t` ?�+G i l'� c I7 1� 14:Y .3.3�yi� 1 '� I �'4,r,R �,� It�r: 1�1 I=�,1 ;���lu � r. :� q�! � 3� 1 j-; 1 .i ,� u� i ,� y�+ t� a �; Y t�a 1 ;i � 1 G �.� ����; �� �i�1 1��2 .iu1v w �,��, �. i� l i � D a:�i�o Il) 1 <'µt: �:ti �. t 1� �, s41� X * li 1 �'�t; �at) li'r�1 `.:�� , ��; .�3i;� i �"TAI. t'Nr�r,. F��1�' 1<)t�s li.'�`�' 1? 1 ��: l�G lc,� i�:•, ;,�:.�L i>>1J t ;j f,j (7 :�, ��;i Y " l,. �v 1 `. T �.J "� i � � �'y � 1 � i `� �� i �", • 1 % l 1 1 `� "� � t �' ..y �j r'� ,i �.i a yI j .�,��.���,<.����,�„,,,„�_ �. ..�... ._.._�....� ..".,.,. . .. ��.,.� � - � �.,... �„« , ,,,� ,,,-„1,,�_ _ �,,..,,,��, ,,.0 �,.. .. .,�.�,..,"........,. � -,..,��� .,,� 1 TRUCKS 3- NET 011_ 1=-ROM l ANK CL -ANIN ' 5- LOST /- OTHFR ANU/OR COMBINA"TION �- SCRUEiQ IL ,a;v;v��a�. ���n �;X��fi,xc`�r u� �'a�r ��Y FIELD OPERATOR _ LEASE i.G:di! C�!F�k k� H�i,VA'�i� Ik C�,AYTt,1�'� i'�I�. Ci:�. C�r)�"iDi Y�I,Vf,;«T;-,�d, C. +�+. 3 �!.1'�fR�.. l�ti!.eli • � ���' � y��'I1 `��.��'3r �T tW%�t,�'�i'�T��i�'. � ri3' aTF �2MA�M, �A�tL �4�1���M ����C�,�.�4Vl�E �.7f.11• �A� C.1il,l. t' T;�1� i'+?�'��,. � .iF� � s7�:•� ('; � rF � rr a�,! ;') �` � i :; �.i � t. ;� X r r � "� „ ' UISPUSI��IC�N CODFS BLANK - PIPELINE 1 TRUCKS aNNU�kI. I�lT� N0. WELLS MO.= (J FLOW OTHER ALLOW n�,. a f�+ r, i� c+ 1 ��1 r� I�,� E: f1 � ut��; 31 M t:l� �al� I��aF���/ r �; � :� � ry i � � �� 1 ":' �, 1 ;� r, ,� � hi � �, a ;� 1� I G � Z 1 �? 1.� t4 G 1!? e' ,,, (��Vr"�,1 5;�� u��rX{� ! �' L � /_ 4 r `� J �, �� r �;� .. ;1, ;, l4d f � i,! i: 11 � �a�r�; 1,� 1 Y 1 r' i !y .� �, � ; �� : ',� `:� �' j �� i4: 7 �' i�� f -;� � t,J � fj T �3 T C., �' �a OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA.S OIL BARRELS oi� cnsiNCHE,00c�s-nncF I PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. rolOv. GFlTH. LIMIT PROD. LIF I 1 BAL. OVER gA�� � I r.r iµi i i i i i i 2- TAIVK CARS OR E3/aRGt 4- CII2CULATINU OIL 3- NET OIL PROM TANK CLEF�NINC� b- LOST IyISTtc:iC � Gr� � E� r � i K.� r � � � - �� f� .� .� u :, u zrh �r�'r :��;�, -r��� ��a�� i Y t� 2� 1 �' t.� t> • ts :� ,i .� v J l�t% l��' 1�;� lY. ,S�IU �l�P; 1�-��� 3j�4 i ` � : � .i �s 1 �U 11:�: k...i�! JH J.0 1 _; 1 � ,; ; '� .3 ,l l� l) t4�+ 1-+a ,i�lU 1:;1 1Mr i`,}. 3;�t�i� !(� i�''� i� (j r' � �I 1\ � .�7 Li i V ti. a r f.' V �' 4 �? � � i: � �,i :: +4 i;: 47 r d' ' t �`�+ C) t) j r, �;:• a� J t; 17 il .� 'e� ,�`? "'N .�yqC� :a Yy f,l � .! S1 � u �; u ��, � .i 9 �a Q :��-l. .. :�°� �v<sti r.�r.: ��ra Sr�4� ` !, .4 :" : i Cj r�- i.� '', v j�"1 �i U 1::1 , f�7 � s� w} s<,,4,I :i�ia�� ��� ��::: .a�� `'� kt� �+ra� �! ,",� �:'. <# P`� � 4 ' r.' �> ` ;�` /� � X� !., -�� L� r.�t , ,t-� r;-�� ;A�� .,,�i :i;� � . , i�'l :;�1 ;� r % � ,: 1 6- SF_DIMENTA�T�ION 8- SKIM OIL 7 - OTFiE_R AND/OR COMBINATION � �5� �UBB�F;,OIL ( � ,.� „� � � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvowe��s OIL BARRELS oi� cAswcHEAocas MCF OPERATOR LEASE MO � FLUW OTHER EOM CUMU. MOV. GATH. AI.LOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER sn�. LIMIT PROD. LIFT �; -� �.:, � j ,� x� r t � t3 r� !� r.s t :v �� � � �, ��; u� � °� �, ��, �:�� r;p Y �� a � tt .� — �rx..�T�R�9At.1, %,��dL �ltT4�! �:C�„�'I J�l�t+/ ����a�� ;�,��r,,c���c-��Y, w�. �. r ,r,7 � 3 �� 3��1 5��x T� i i� ;� �. ��� ,., t�, a� .�— k� `� 1,� 7=� 1<�• 1�� t� .i � 1 w� 1 N�r �� .•�. t r1� :�� 1.'1 » � ;1 t , � r�, ", i � �: r :i �� , Z. � ; � � W ���' i.'d p^�� i � � �`„� °� � r9 �j .i fF CI r' 1 -�G?''� ��a� '-�', ��''� -��� � / � �`�' y 1 =3 i � ct 2 3 C7 :? l 1� �`` � a,: .� 3� t, d 1 � 1 :�1:� `�` :i 1 �+ 3.. � �' � :� o: .� :� �k J a '� l �h�l ��'� �'��'y .�Tt� : %; .S�AGt� i '� 1 33d�� �C;1 3��2 ,3c+ �, �.. Jst�(3 a i' 2 :.�Cil 33T .3.'� ;i�>4 y`,4 3�'b� 1 r.� 1 �4� ;a�,�i l:i� e�3;. �:ic', ,��+o'ti z ��,� 1 � 3 i:' �� j, � ? a n �4 u f, k��� �+ 3�: +� �-� �t i�? 1 ��,�1 as1 �:�T �:>% ���;tab 1 A � 1 � .7 �i �t 1 ..J �) !'�, G�' : . .,�i i'i �i ia i � i� '%'� w �} i �� +� y S'" sd �.i �,' t� J t. '�'� ''/ f' t. �` �'' � ./ f! l,j � �� � � � � i� �� �. • �a � �. � 1 ,� r' j� �'..' fA � I� �. L{' t ._) � .� � L � .'� ' � ti��,j�+�A�°ai,k,:E�-i'i..Y�+IN b�59S+� 4��t'al AM1E.I�CCI4NA i��'Tfi��L�:li�y �;�'li�Wi{?iATI(tr�,� ,b� �7�(� i)ft���':7 t"f)�', f'� ��, a,�cS,� �;�1'�+�1�� 1 1'>'� � 1 r 1 1' 1 t��, r* �� ? � 4 i� Q �' 1 j r 1 .� �,, ': c� � p '1�'� 3 "1 r� � 1 ? � ]. r I �; �� 1�'1 x'1 u i? i'r1 i'� � � 1�'l a� i .� ,; 1T1 l'1 � t3 I�1 X�'l �i� � Til �;'� 11 �: l�l 1�1 T1�i,°;1, �'��t��'!� F�.��� 1�r7.s �� 1�? ��,i� r���r, 1:'1 :>C�r;►� ,'; � � a � ..+ s, x� {,, g �;� � � ,..d r `: r °'' • 1 ,? ;} � y 1 � 1 1 �i t, ��. ��. � �� t!. 1: il I, � �i � � 4 `.i �:> :? ":) s ;; 1 14 � z �. �+ ;,� 1 1 � 1 ! � �� .� a�� ta�; t, �; i�� a��� � � zr ��f� y� a�� � ,,,,�_��,�_„,,.��,.,.�.�� �. �_... �.��.. �._..,... ... ._�...� . � �.�.....�,.� �,. ��,.�L ��...���......__ __.� � �_�...._...... ��..���� �,� 1-� TRUCKS 3- NET OIL F ROM -iANK CLEANING 5- LOSI� /- O�iHEH AND/OR COMBINATION 9- SCRU6BER,OIL ;��,�i�uAL 1�7r t�IsT�IrT U�, r•h�k i�.s NO.WELLS FIELD OPERATOR LEASE M� v Fi.ow orHer: ALLOW ,�a b� *.+. 4'' t� f;, lv ���, Y"�! N C'i'` 5+ 41' �� %i C! i J I`�i I?'! I i': l.? / ,� ►� ��: f? I G ti �� � w �" T �� �� l. ;.. � 1 �.; � ;;� r, � . , � t� �r x.� �� � r ��., t; r� . �� I ; �,� t � . � / �'����r1.9 F'�A���'I���J*i, �. �'. / 'f'J'P f ' .� t n 4. �� (�y' r ". , : • ¢ i,1 �.) 1 :� � � �1 � ;� t� ��. i) CJ �� , � i 'V ��� ) )5"� `:;(')Ur�+ (iwt7t)�+�I�'t:) ;�1►� L�KF:C��tl�i��:iIhl�") 1�����d�7t3f� ,� :; ,q n r'! 1,1 � 1 I L C�) � C'� � ,,� � 1 f) !') � �. � ; j �„ � 1�' » 4 Y� � ' Y li, �. � Fi 1 !'; • � U �� � <> � `i 1 �� t. t� (�'r � � :a � A :'�I � �4 �� �f i) P� �r;T�l.. �'�'-�;,� �--..+�� �.�'%�� OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnn BAL. -� I.I Ixl j " ' r� :s . � �. t� ` � li t� � % T C �� �� . :.) � : V i'J � d I t� i� l; r� �i t ► l h ��' r�? r.� �i ,,, 1 3 `•+Ei�� 1t3b5 lvi+:� :0 i ���e� �'�1i3 �C,1L'� a 3 1�.��� �y�, £�c� � -, i 1F�1� t'sG`v �;1�; fY .� d�%� 7i�1� 4��R� r , 1�+ir� �e�3 ���r,," � 3 ��i��'' i �f�a �UC ; �, � '1 `; a�� 1 f� � t� 1 u i.s ��} i 1h��_' 1E`•�1 �,�.'i`; 11 3 1`.=bi? �12 -;"7 l, t,< 1'- 1�? .3 i r; �, �' 3�;'i t, <: 7 � .� s �i � i� �, ., i a. y� y _� �': � � � 3; S� ;�:�i � 7 � 'J D. i,: c ;�'� ���: 1���7� 3 � .', � '' '•, � a,., � � G.i� w �"� �:• t =: RAILROAD COMMISSION OF TEXI`,S OIL CASINGHEAD GAS -MCF _ p MR .... BAL.... —_ GATN. LIMIT PROD. LIFT t ° {; 1 j �'+ .1j "j'a u t; � i'.� •; ts '' � `� ';r �`f j "� . � C u h �. y .S �� �� �3 ;3 i ,� �3 'i ,3 .` ,a i � + .� s ,3 h� { r '� i �:�� r i . K: .a rz�,. (. 4� t `� t �' r' t ;r �1 �f d � r,, ��� ,�' ':? v � <r �t:t i'; 4 h' t r r� 1 �"-f)I ;f'OSI I�IUN COf)F> BLANK - PIPFLINE 2- TANK CP,f2S OR BARGE 4- CII2CULHTING OIL 6- SEDIME:NTATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NCT OIL FF20M THNK CL ANINC 9- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBB� OIL �i��vu,��, i�r� i; Y s��� ��,� c,� r��� ��u � � � �, � � � � � i "I]ISPC)SITI(�NCODES BLANK-PIPELINE 2-TAIVKC/\RSUft13ARCU� 4-CIRCULAl�INGOIL 6-SEDIMENTA-TION 8-SKIMOIL �1 TRUCKS <3 - Nf-�1- OII. I- Ht)M l-ANK CLt�ANING, �- LOSI� /-�)THER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBEF3 OIL �i. t��i'��i il r�� {� � i r� j,. i,_��, F' ,�� � t t l` :a FIELD � No we��s OPERATOR LEASE MO c=i F�ow orHEN ALLOW. ;��r����.a� ����Ir� u<,� �.n;rl�� itu/ t,.t;y�'`"C�i ICXPLtJt7AYI(it�lr I�'�C �?���i`I(: Cf� 4� I'�1tJE �%/ ����r� t a�C�� �att. c;�a-�an�Y. �r at� .�r,- ���. �n�t �a 1 �� tk��� r � :� � �� � �� ' 1 4 i`� i 4 ;, 'f 1 � 147� 1J 1 �t 1"t�; l:l 1 ;� luY; T <� �r r,.1 �� �� i�'t' . �`� �:1 k 1 N;` �i a �� �i 1 �� 1 �; ,l � i ��� 0���1 i.':M•'t.Yl `,• �`• 1 3 4t��3 � ! t� tj F. '! :S `� ",i 1 A .3 4` 3 t' `.> 3 � b 1 �5 S � � (i 7 a 4,� � � � vbl y .i s13:� a �� � �� b � � 1 3 +,t;�ii '� ; ; i� '�. l a . � �^ � r � � � ,.1 �'�� 1 �+ l � ��y �, �, 1 ! y s bi :r;,,',;�,)a r�L��'r=r C• �. !3. 1 1 l�h � 1 lw� 3 l 1�5 � 1 1'�� > 1 � `.�',i t� ] i��� � 1 1�5 � � ra �i 4 1'S C� l � 1'�5 l 1 1 '� t� Ti,T�,L �rti: �:'. �ttk 1 �e%% `1,"!4Jl� ,'1`ry�q;;�.!�C1 '• • � 1 1 1 I , .; �, 3s:'ts� ;} u 1 ';3ti OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnq E3AL. 5� R� a 3H ��r J_ �< � ur `; :i 11 1� .5� 1�2 1 G �; �y 1 �� 4A Sh 86 u7 t. � 3 ��s 2 t� 24 32 33 3 f! 1� � U a � :. 1�h 16b 13� 2 t, j 1 � ,: G J �. :'; � RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHFAD GAS - MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT ..I BAL. � a:ir .� ��� ;� � �?u ;r�. °<t_f +�iZ c l� ���1 ri;�a � .0 ��;��� %` �' r `•�� ��dL ( b27 c�1i' '�kl v� 7 �: :` ,''.t: Vi�1,. �k ( bG,. �.,�:. +vtT 4� 9 t: �; ,, � v k. I 4 7 1 u'� +v. F. 'i 4 2�' �� 1�.; �`+ t i 3�•1 ��aY �.�.1 H4'. c k;��,/ �t.. � /1 h';. N�l 7 '' � f. � �t � , :.3 �c..T .S 7 h � ' ti � � t. �f :,� ;. � + ., ,�t � sl� s1� •k i .��tl 'ii�4 v��i�G. SIk.� �i�G ,.�r� ,�� i u ;., �� ,, ;,� � +; � � � f C A.� �� I tl F_ � .i(' �+ a:i� '�t. i �{i a,�C �kT ,s I s .� �''� � � �. T ,3 � 1 3 �,.1 ���. k. i' a:. � ;,.,: a ,t Y �G � 3� 1 ��t T s��I .s{al �k. i �� t� it�i. �c 1 i t: t r: '�: C• :; � l; h�. :s t� � 1 1 c:� : R' 4 �.; E ,i�ls ��;.. :t f 3e'`.� <;?'�: �:� I ,i� 1 �j, � ;��. i UISI'r�Slllr)NCr)UCS - - .....----- .. f3LANK - PIPELINE 2- 1�ANK CARS OR BAf2G1 4- CI RCULA-I ING OIL G- SEDIMLNTHTION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N�T OIL FRC)M TANK CLEANIN ' 5- LOST /- OTf�iER AND/OR COME3INA I I(�N 9- SCRUBBL. OIL �;dlNUA�. ��r� �.;IST►�IC�( �5 rM�t ,��, 31 �+ ;�'� r, l 1 t� 51 !,:1 .� � 1 7 ,: .3 51�w1 11:�!l z��� i�;� 1�:;'�1 l, ; ?.`�"�c, 1 ��,,. 1 i �1���oJ t. �.�; %U�`�� �-�:.: b �i ':� 1 C�h'�., �.�, illV i r� . .s t,.%4u � �> i r `� `� � � t, 441'�� 5':v 1�tT � !. 1 3 ,:, r 4 �. :i '? .� �"�1 Gnt;t, 4 ,�, �q� `,��\,� `.r C> N .4 1� � r'� �, iia � „� i � � s �� � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA:; NowE�.�s OIL BARRELS �i� cAsiNCHEAo�As MCF FIELD OPERATOR mo.= LEASE v F��w oTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. UFT _ BAL. OVER BAL. _ ��i"�'��L�'�A t;�'?'#1� 4i�1 `;�fk� �Th� l�f.',! �:�,����cM �-x��.f����r�����. irar: ,���,���c� 4��� .X� a���r.,i ot���r� �;+��?���'�', �^. �: � i : ,r�T ':J 1 <�: 3 r 1? !� ii ;� 1 S .y i 9 �, t� � 1�i �a ! h 4!� h, 1 .33�J ir(? 1� c� .s�,a ,��. �s ��►. f d���ti+ rsw� %� 1 � � �. � tm Ca � � � � .S °; -3 i y.� � l.. � fi'" f .i d' f) � C �ti i '� JM ] �� �; �. � r,. �`� .� t. � �a �'�� .i � �a t, i � ��� � 1 1 �.� .z t � � ��.�;� ��,a a u �r�� �:,, :kk r ��� 3� �� � �j � V 1 �,�r '{� � 1 �.�b L. 1 'L.' I '� ;..� � P�d 4.: l C. � � ��7 R+ }3 � � � .� �� i. .� .'� ( i 1 1 f3 �?:: cT ,i �.', p .i ia f 'r C. � �' ��� 1 y ��+, + i��. i',.� �.. � i�. �.7 �.� s F S.: � �'M� !'�i ! fk 1� .7 i,'? � ,� ��1 l 3� l 4:: t) J'�,1 �.. ��,� {�. w�. �%J fti 1.. �,.9 4. I G J W�.1 �) �.' W. �;l;a:►+•b�d ��?'�1)���"i�t-�s J� �"� 1 � 1�.r�a 1i?� 1;;,1 3f;k aS� :#iU ��[.� �?11r' �� � � :; ��, � � �, � t. � .� �, � � ��, � .��,. � �,� � �� .� :a i 1 i:+1 ��ts 1t,1 :���+�� �4�t: '�<�.1 1��.3 ta 1 3 3� ��r 1 i lS �3 (? ;� � i'� .� �� k, 1` ? �' w:> `� i 341 2Gt� 1 r:� �3t� a.rta :�,c.. } �:,:, , v r� X �3�'� i a]' M::;� �. r� ,.t i ?rr�:� +' 1 �:i �1 � � W i} i% i) �, c? f�?'� �: � j �'� C � c' rl �s ' 9 `! } .i � { "l �i �f .j i: .� _ . �'+ C � r�` � V' U w 1 3,�,� �1�� ] �>r, ,3� �'.:� a�-'� !d�.l �?!) �.� 2�� 1 ?a1 ��� ��� �..:, ��,�:► �dt,r �1�.� 1 a i 3� u f: a a< c, :t �: 3 �� �.� -::.1 1 ri r 1 Ti.T�,�, f.«(�i�. �'�af� It�7a ��,T� li' k ��3 1�;5 �y�.E� �,<�r ;,;;Li��<t.. ��E � I1K'<i F;�;;,��� r•10E:�.��;AT►y•�U�'riikT�' r�;iTAI. �'�t�?i). F'�� lU7is 4; �.��� ���'�T. f�t.�:.� rr, �s..�A�t1 I�wC • r°���11.�� �r�,�,;'��:, �:�v, ,,,� n, 1 � � �� � •N. ��',rT j:.ir°' j �t 1.'�: <l 1 ".; S'r r' 3 c� 5�? !� T ;� �, r; .. � y � v e, i '.i '�: :i � �p�' 1�a3 i�s`� t5G 1 ,t'� ,�,,1 � 3 i�iCr 1�i3 :�1'.' �1 � �k1 lU3y :� � � 7 � 1 � 0 � �; u <� °, �ti l I t�', ,; r� �; e'1G 1�'E:� 1��t� �r�'� �:,'? iv't i 4>�U 1 � 1 T Y I � � .i `��� t�, ;; �.> � s� �. T r � ,:� .�� 3 t' T�` 1 t� Ei �� �� r, t l i. r. �_, r,^ � v i_ 'i' �' ��' c� -� 9 .i < 7 �, � 3 �.� 1 �; �' `r � �� ,, � v �, � c� 1 3 �',) � � 21�� 11�� i• 1 1�% 1��� 7�r_1 :4Yr 1, 1 i ��' �! 1:� j ;� �+ �t r.: 4 v i i I I �> �� ':a �'i�i,�t. w,�?;�j�'. ��,1� ly"s, 1�,r�z 1�_' 3 ;�'T�� ���, I,'_s1 �°11 �'l� Wi r����1 ��t�1 '7I1 '•` `-"���--� �LNiVY� - rCLii�G L- I HIVI'� l.h\Y<:� llK f3H1-(�aC -- ��� ����`� ���� - ' " ' - Jl�iivi ViL 1— TRUCKS 3- NET OIL F HUM TANK CL N f�jC S- LOST !- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBB � IL �,���a����.. � 4rr�- �; � ��,• f �� t�r, ►- �u� ��g FIELD OPERATOR Mo.= No.we��s LEASE U FLOW �THEF, A���w '�f;�,IKA� k� (�f3t�����;�t) r���4;? C:r,,{., a�i��+`�F �'IF'.F t"a 5ur�'I.Y C�D, �u11��,�: �3},�'�?4 FI�57 tiTAYE �,,4NK �:if ;+`i?�3��;��5�:,,�,.�a Tt�TAI. N±�1)i). FI,i,� ii�rf� ,;, `�:lt'o-�.Ll►`��r �•v. t:"957��+�) �ytA,�3 �Gt7 �: r.� 5 �� ���; � H ( � � L �l r� �41'. I ���; �i , I �� ��; � � � � � ;a � �a (� � r7 "� � I il 1��;7 I �. � �� � 1 Z +�".ti � i 1 4 � ti 1 �, 2 7 2, r; t �,� � � t? 1 �i � f 31"I',�I,, k'�;��t}s �' i.1Fd li��� %.�i�'*a «a� i �,�,�v ��Rt-. (�(�+)ES�A? Gt`.7f�� +�f�� M�1.i�;.�iTr JAC+( 'i:�3;+ttr� rs��t� ,�r�f�'4.', �,�. �• 1 .1 � �a r� r, .p � .� .�, A i� �1 Ti: ►�;1, ra:; .i a. �i,"t l'fi'-� %T4� 1;C. `'l:CKTi's?V 1'��'�ti C��1 'a�f.�(T;.1P1 �F'jiyF. I�l.Ahw�,`�, ) Ii��b !Sf►f) �r�aT�. uIt. Ct'�w�'J�'aTtt1?v '��'�'"�r:�ri �!�i ,7r;� u•��T;� r''�`�"�Y i"Vi�i���' �''VT T 1 �� i ^D15POSIt�I�NCC�DCS BLANK-PIPELINE 1 TRUCKS yN�IIJAI. X'��%r 1 f � OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnn BAL. '�� ��'►'"�T.� Ft'ttt Yt< �� 1 :3 0 �r G 14 (! ��� �?t�5 1!� 3 �:1 .3?3 c� �i 51 C`•a�� :i �e 3 2- TANK CARS OR BARGE: 4- CI RCULATING 011. 3- NET OIL FROM TANK CLEANING �- L.OSI� %i1'�T+=ICT :�ti 6-SEDIMFNTATION / - (�I�HER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXl�S OIL CASINGHEAD GAS - MCF � tvtOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI� BAL. I'tn�+� 4� �, �� .� C� %} �� 1� '� ,� `''i �L51� �1� cr��,��c'�t �c, ..� _ �' u i i? ta 1 T a .; �+ �� r' a �` � .:'�l�t) l��l .=�b�`a r; 1 +� � '+� .t' '� ,�. �, G Fi � G� t� ; �:,1 �: � � �! �+ :.Zl G'41e'ti ��'r; ��Vt�;L i:Nvt� i T r, Ct ;:7 ±` � 1. � ty �, ;� 1 t� �� . �b ti tti ;� I^, �y f� fa b d :e s ! or�ri� : '�G Cr66U f ,G bc�Ca� e3 `_� � r.t ti i� 1 �_� bAt U t -' ,.r rJ ��� c�� �' �., bdUU i' I''� t'.'�`'J QCi';� 8 - SKIM OIL 9-SCRUBBE OIL r�ut: 1 c; C� L: :? �i`.t, 7vu f?".?v n«;,, -> � 1 1 >�; 1J1 i�� 1 �' ,� :i � % � h t> Rs .� 1, w C" V' !j , �' ,� i( J •� �� ,' �! .� � � �4 FIELD OPERATOR LEASE ��r•r,:+�� ("Tz�l+ I�L�P;ii) �� �"°' -•� i C. i� x� l. �� fz �' ;.) �� T' 1�`3 s�� �''�7�;y ��'AT"`Ihla^'Sk����vE� t.�n�Yr ��;T,al �';�i:�:�. �';,�' 1�7�4 �. t. P, � ii sv 7 4., t l.1 i�� i., �� L1 [s ti) s' 1 N E. ) t;��p5k �IL �, �i�,Sr Ifi�C• f� ! y� �..d� � �ti i. i �% f� n,� i ��. 1 I1 t. 7.�. ��",' �� A � '. ' � "a a.. � ;'l i � i�i ! � t..� �� � �l �` "S j � r� , i'..� �,��, . . � �, T �'�i�,l. h�,1�,':�1. "r` :��� j _,��',, � rvo.wE�-�s M O. _ -- v F�ow arHEH ALLOW r� �~;r: �ra�, �.;��, . I;�a ?f �/ a; i c, ;3 : 3 � �' `! � T i,� �� � : ( ! ���.T � � i�- � 1 ,' � <; 1 � 1 � �; � M; i ;, � ,/ ? _ � �? I `; j 11 I ` `: � �+ �a � �' I �'. , l l �r��3 �G�? 1 �, 6 �`' �'' 3 � 1 ►; r'� i i I .� 3 ,� � ✓ A� `.a a ,. ra 1 r i � 6 ,� � �f' ! � . � U 1 t: � � � CA :.'.��±�� 1� l ,. r^ � 2 1� � � �, i 1 � so 1 ? `y 1 � t� l ;� T 1 ? ;, � ,, ,� 1 . �� " 1 � A �.i a 1 1 ;� , � 1 = �. � ,� � ;; OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOrtn BAL. r.i i.i �.��u ; •. � � u i^ (; �y �/ �' �b cr `' +! �" � � 4> � N Cr `> �« T r;. t t �� BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF � _ GATH. LIMIT PHOD. LIFI� 4�^ta �t°�� I'����.'U l 1 r�+ T I�a l ;, �" � ta 1 i 7 7' i I j �' � k� 'ta 1 r, � �, �r ;:° s :.; �' +� b 1 . ;� �� .� .. �, �� . �� �, � Y �71: x +° %�;+C�U 1 ,� l .�;.1 ����:b �, ;�Y'., .�i`:: Tdc.0 i ;� �. �. � � t: a (. � r L r, ;� �, C� 1 C; '� .S i' .; �' !' `'; ',.; �' � t„? �� ��G ,�V X `''', fJC�h "7 �N �f - �t4 r�L;� :3.iu xt;,� z ��� r�:�� 3an 1 i t.:; ,� •, v 7`� t.a ? h 1.► ;�4 �Ft� �,w /�K�r� �.iu� It : I :;v 'r'�yvi' `�;`.� � � .. � a � r �a ;, � �� < ,: � � � '' 'i: 4 � � R� `U u � t.P �.' ii �a�f 1,3� "�� l�aV� 1�,la:dJ ]��4 1�'N i�cJ a:a A' (' �� 1.� F' �. i�; Iti' L i i t1 �.'�. � t{. �;l a ' :3 l �ts ; �-��;.�' ��v =:�4.��' � «�� 4�f.? �f ! .�i �i'4 Y�: %' � �;i4�� 4'�t. � r�,bu .���,, 1; r, I �> c� i�, i, ;� 41 �� �' c; �t T r�+ �) r+ �, u 1;. 1 :�.5 �_;+��' i :ie 1 �. s; .' 1 :; i !' �-� �1 �' /' U U �+_��;�� l��.��., T�'c.0 3��� �� w� ,�A •� ! ";.1 �J � � si S% t�.^ :G,i� r��u ��: r�r r��� r�� r�,�,� r�;.r ,�.� *I�ISF'USI I�ION CC)DE.S BLANK - PIPtLINF: 2-�i-F�\NK CARS OR BARGI�. 4- CI RCULF\TING OIL 6- SEDIMENTHTION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NLT OIL FROM TANK CL .ANINC' S- L.OST I- OTHFR AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB _, OIL 4�J�l�JAI. 19T�� t;IS��If.� i��, w?�uk I��i� FIELD OPERATOR LEASE �.t:pSr'•�"dT °?I�+F;k. t.v!)i"?a':�>jk�) ��''A4r Yatt, K GA�, ZrJ�C. �)�7t1'','�P K:�Y�ji"#�i� � �,�ia!'j C���.� T;;TAI. Nii�i.>• F"�_l�' lv?'+� ,�«��"Y (�aLR:r+� �:US�) �si u��: �; �h � l, l. ,a:-,y:� t�I�. Cr.)��U�snT1�)� i;1F,3�i t_AYF"i:��"�i� �ti. r,�� r,�TAI. w-t`��;�. � .�`' i �7,, t:;3t,`',�'; ',I�',�r t. '��� "DI �POSITION CODFS (3LANK - PIPELINE 1 TRUCKS P;rdMtJ;AL 1�I�� NO.WELLS MO.= (� FLOW OTHEH ALLOW l 3 l� :? r'�, r3 ,: " i:1 r:� i � � N e. S� � 1 t{ �i �'� .3 C f? «► 1 a e.� f� i.; / OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF _� EOM CUMU. MOV. GA TH. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER ea�. LIMIT PROD. LIFT 1�1 2- TF\NK CAR`5 OR BAR<;1�. 4- CI RCUI_ATING OIL 3- NL.-T OIL FROM TANK CL .HNWC' 5- LOST 111��f"'�G� �".� iC'1� '•d .!1 ,�: e t,• N �t`•. �a�; �1nW +, _ , r't r � I l��v� 6-SEUIMENTATION / - OTHE_R AND/OR COMBINATION 1t r, .s�t,� i�.��,.�. �y��, 1G'w,4' 9ytri� � u �4 .Su4� 1C��5+ �+�a� 11°;?�� st�4t� 1i1� aV�ti 11�N �i�G� i � �- �p an�c� 11 ;r ��+t,� 1i��v 3,:�a � i � ` h" ' . �• t, .► .� " t> t9 1��(, 3��,ti llu::r ,1�u4 2 1 u°� ,� � r; Ei � i''>t,' .ir��,U 1 i "a '� .� �; :;, � 1 1 �, r' ;� , �+ � l�nJ' a�t,?3 1 i: i� s�. �; r� 8 - SKIM OIL wAG��BB����� 1 R FIELD OPERATOR LEASE u+�k:LL. �f �7 C1I�. Ctl��'t�+�ATT(.lfi� C�j�'i5 SMI��ir � • t�. ir;T�l F���,�. r aR t�7:,; c�i�;7i �.av�.ti�,�.n-��nr..►:� �IiTAI, NI'i�eU• �i,�� � �7r� ''. l. A t''' E� rv E; R G � C:`,l . �10N3 f+USH, J. �. T�aTAI. Pii'�#'�. �;: u 1 r7'�^ 4F���I��a C��NT?�A�, PF T���L,t:.UM Gt��P, Oit��r rHApMAN NO.WELLS MO.= U FLOW OTHER ALLOW 1'��c�;;,' C:il ur�iYtS;Et�/ i`(��+!5"� �:f? ?3 I d1)F drI / arvl OIL PRODUCTION �EDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. 9 c� G t: 1 f) 1 (1 . �'i �%' i �.i � � � y.� S. N � ��1 � 2 � 8 :� 1 G i i �r�+� ri55 a 1 ��r�`�� �1G � i ic�n� xitl9 '� l 1 f.,+ � f9 �-, [ Q a 1 1� i.y'� 1 10 � n 1 1 f) 5�'� 7 2� 7 1 1,r7�Jr) i1CtS r; 1 1C`{��? b�5 � 1 3 � �i �' ci r �a 1� I i�t'ra�� �i0 t 1 I lf:'�� N4� ��a�� 1� i �c��s��� r,>o �.;�pfl��� 1 1 '�> 5 � �' � :7 :� � �%ry irr9 � � t� r ;1 ., a `� 1 ?.I� �0 +;1 � 4� � L'' � 1 t 1 rTv Tb �4 � �'%v e'`1 � l �%�+ t0 2u 1 ?7�+ �� 1 i l �lC� 3U 41�, 1',� i :^r� � t<i1u�'C� 1 � ? �i3a 3ui � �;, 36� Gy � �� uC� � 35t� � � 3v� 3a5 `> � cs � :s �3 21 yV V Il `t � �1 3 :� � r h r�G'r ; �` 1 � % �? 4Y1 ! 1�ar• ,:, �� 1 j (; tr U Kr�'� l'1 % E' f� �, U j(I(4 h ;,,, W .: ., �� w 6 t, ¢, >.5 'lt �S � <� M � ♦ L i' � �Y t. �s 4' ti i r �, RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT �� ElAL. l�.�r'� it��4U 1� :+,,! 3�:GE! , d- &� .� i1 li V t: �c' rs r�r j �ybCS :r i � ,� 'v b d c' +: a' 3'� ��� 4 '�9 3va8 Ir:� .itti�0 �'�: °',S .1vGfS s�•�� :�cyNO ��G' 3r,y ,3yb8 "�� b 3'�b� �1 !1 ,� .,� �i V 3es"� .Syqd Y3q 3::�.J j':% �'ti'i•,1 .i:di;H ��.�,�s u� [``Q t',rS 3'dG� r,; .it�4c� .���b8 �.`^ 3r��J ', V ��%C1CJ � 1 U 3�CJti �e`{ .���1� ;,�E :i�°b� �"� ,jciuU 1 !p '.r'�IUN ;i�r,H "UISP�)SI-i�lf)N COUES �� BLHNK - PIP�LINE 2- TF1NK CAHS OH 13ARGf-�. 4- CI HCULH-t-ING <�IL 6- SEDIMENTATION 8 - SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL F` ROM TANK CI_ ANI 5- LOSI 7- OTFiER AND/OR COMBINA"TION SC UBB-R IL k:v�uA� � a�,� :: i s�,� ti.`'t a� �ti�,� ��;Y 1 1 i 1 1 FIELD OPERATOR LEASE y �� �� l. l C�t�w� Cb'NTF�A�, t�FTtst1L�,U� CC;k��• t?iC)a� C►l.Ap.Hq�V T,�T;{t P:�t';u. Ft,►+ 1 al�.i � A �d ? .'.; r .a r' � t � Si (; !. ; p:-0 �' �l `'d Y {!�`?1`;i 4;Yr)► �•,• ti� � ' � � L � ;-1 �. . • � t < `•�r 1 �17 re �,����3F >.��KIF", r�. .i. �{l�;�l. I�'�;':!i;1• �"+j�' 1+.+7'S Q�017 �?��`,!;'r J. T. OIL �F�(�dU�flbN LEDGER c� N��w�i�y OIL BARREL MO.= c� F�ow OTHER ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS �o°�°+�� �?t+1 �:ur, �i� E�t;i Iwta?,Q �t' �TI t1F�i:/ i � ;�r ti � :��ri jc� i �k;, ?� � sa �� 31 G` 3 t�. 3 �; �► z, (y � �.10 � t,1 �+ � :i���� �5a "�7'r 10 � c;ti:� 4G4 'si,u 1 l r :� � C� :i C3 8 j j•" e�,�l 2:! 1 r�t:7�i 337 ;'�1 �`'�+ -; � (Y (> 1 1 ��17 1�1 ra r! 1 �'a �' 1 4 tr i� � t'� i 1 27� l�a� ��'� �► � �r�� a ��a ��,s •a 1 �'YG IT? ��"� � i �rcy �al : ua 7 1 ?7� b5 G�� �� 1 <7�y l b3 l,o '� 1 �T�7 1�r5 :%11 l0 1 : 7� �±1� �v`' 11 1 �ii� �aa �'�4 ��;� l�,► 1�' i 21 � 3C��, ��7 1 6 7I.i b4R :��� ' o h1t` �r�7 c��,s1 � t, ��� 55K t+wt �+ 6 6bC 62Fi `�C3 `� � bt�� (�5� a�z3 � 6 66� 439 `'�1 1 r� a�� bl�s h°�� :� h 6�51 �f;� ��7Ci u h t�r���� �,r� e�t lU b (��r` ��Nti t;iF� 1 1 r: e ti+! t� 1� `� �� yily`� 1�: h G:��' 61� `.�O'� 1 i '� u I ��� 7 .i :� 1 �<� i +�4n 'c'bi :'�`� � 1 �.� •.� �: �� �; 5 s �a 1 � i`'C ., l 7P � �, « f � �: �� � ,i �a r' :� ��� ��r 4JI � � r° �1u ��� �uc ;i c 1 .i r' ' J � C, � �: � ;S4c; l 3 :s �;{,w �,.,„ RAILROAd COMMIS510N dF TEXI�� OIL Cl�SINGf-ILAU GAS - MCF MOv. GATH. LIMIT PROD. r LIFT � BAL. ;:; � .�r«u 1 �� i s4i�t� r ���� s��+� 14, .�<,4� 1 1- i s,aES l' j,-,u0 � . : �. �, r s :, •i � '�.� C:� S l i; �� i. 3 `:� : �i ,, 1 3,, G K � � �>.;ti�7 ��� j�t,ty �>h 3, •,U r`_� ,i�?c�� <. i' J :� (� F� E:� � � r, u il :' ,� .� y L'J �4 sr�40 47 �4 :.�: �� r :S��bti t ;;, 4 1 .� ;:: % l :,��� x�:�,�� �t,r itir�z :��r'� i��3t.J `� 'k ltir,7� ,, _ �� �ti���,a �.aL. 1 �;�%� �' i:,c�/� ? E"a 1.� S c U ;i:b 1:�'�%a? y'� 9 1 y 3 c� 0 � -, � ;�i1N l ai,7l ,..a 1 �i �v�;U i �'�' G�"�l�a l '� ' r:' •. • iJ - -- - 1)ISI'U�I I ION C�)UFS f31._ANK - PIPELIN6 2- TP,NK CARS OR BARC;k�. 4- CI RCULA i INC: OIL 6- SEDIMENTAT�ON 8- SKIM OIL 1� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL AN N(' S- LOST 7- OTNER AND/OR C(�MBINAI"ION 9- SC UBB-� R OIL ANN�.1ai. iyTr tjls�r• �C'� u5 r�+►�� ���t FIELD OPERATOR LEASE .J i'+ � L t�- JAYXa� Jl'.S��P11 ��la�f'A1�Y ;al!117 �{]5��� J. �. T ' I 1 �, � 1" �'i i � .,i � � ; � `�` Z � f �"f r ,q".,(;f:'S �:�Il. CCl• 'v1+)`..��i CU!dAJINGHAM� req�?Y Y��t�t. �f��4;)• �Li� �.��r�� :)j{3iy{ ��tj�„�� �� ;� �n• ��� -r �,T�!_ �'K��'i7. F"..:�'� 1N7�s ''�;•��lr� �'f��1Tr Z• T• T� 1 alL f-!1 ��i.� � � I.jil� 1.�% 4/ ;,(;; n •'`Ki�•� ry� �. �a'" UISI'p51 I-IqN CC)DES BLANK -PIPELINE 1- TRUCKS u:d�lU�l. 1�7� OIL PRODUCTION LEDGER � rvo we��s OIL- BARRELS M0.= v F�ow orHen ALLOW. PROD. DISPOSITIONS r�'::;;.� i:t� i �+.�r-� T�: F t;� ?t)`�:ttQC� CC� �T I �U�:I� / / ' 9 ;y T µ 1 u;�C, r�is£s I;q 5 i u�� 22v �I1 F� � �� ���'' j� h ,' M Ci 7 1 �t•,t, 31�+ :i34 t��; � c� t. �• 4 T 7 `� u G � 1 �u��� 3��� «'�a�+ lti) 1 4�b 3uv ��b ll 1 4�.t� 3�6 a:il �vr� i2 t u��r, :�ac, sa�> �:� �G�t�� J ���11 >`:t'�• �'+�r{ ih 1 �� l " « � • l t; ;� ti '� �%'� ;? u �.1�if tt31� Ilµ� 1 i� a�'4'-' iiba %�v� �+ a� 1 i%^ {a 1 i1 T t� 1(, � k � u 1F'u, 1Jti� 111' �, : A<' (i t.z 1 1'� � 11 �a v ! 4. � C ij (,7 i i �',i �9 • � =1 L� � 1�4� T46 7j� y �. 1?c2� r30 4�.i9 1� �;, l�w;� �1� urG ll 4 1;�0� Ili-,3 11�1 l;a�?.µ 1� �+ �;�4ti? 12��6 21.s�, �d �'': l,j r: �: �" • f '.1 �; i i.� t 3 �51 �,r:;� 3w4 ' 3 `.'��tt 41:2 `�`a� .� .3 t��t� ��.� � 7" � 3 �+1u �1e �'��' 'a :i b1"•; 5yG `i.S7 cz :i fs ta t3 i? 3'S 1 7 t� 7 � b�'G► l T� 1��: 7 �� r` e� �.' U v :i ni�C; 2 �: � A �i� EOM BAL. R;. I � � h, r 1 •� 1 ♦ E' f: 1 1 ,; 1 r• .s � 7 �, � f, �; '- 7 1 %' :. 1F�� �:,'� � :; : i' .� 1��� 7 !' ;_ � J 1} �, �' 4 1 J !1 1 A.• OIL MU. Mov. GATH �ER BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEX�S CASINGHEAD GAS MCF _ I LIMIT PROD. LIFT i. ,j [��;;i) � _ 1 ,� t,:;U � fv c�.•vt) 11�� �a'U �r2 tWc�J i :�� �w�t� lr:�,. c:u� 0 1 c� � 1auU �7�� u?;�l�w ;,_.��:.r) t i (; ? ';� ± t� 1''J! (1C� Y, 1 r v.1f, 1 �i h / i.� �� l l f, T �� � +� .� ?b �U �(e I"X.id 1..v 'Tv�q T Tb�,� i ;� a 7 �w �i � lc f To�:u ca �: r, r� � i l i,i t� %•; „; ri c'` 1�4�14 /r; 1'v�`i1 �,at; liyu4 'rl 21�rU �u llv��t 1 's•, 1 t �ra 1�� Ia;+'�� � :"4 1 1 Y'J 4 i' 11 �,-i? 2- TANK CAHS OR BARGE 4- CI F2CULATINCU O�L 6- SEDIMENTA-�ION 8- SKIM OIL 3- NET OIL F ROM TANK CLEANIN b- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB R OIL :.�ISTt�1C�' �+� NA�t �a.� , 1 i 1 1 1 1 1 �• � � • OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXf�S FIELD �PERATOR Mo.= N0 wE��s OIL- BARRELS oi� c�siNCHEaucas-MCF LEASE U FLOW orHer� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOv. GATH. LIMIl PROD. LIFT _ BAL. OVER BAL. �] ��!t� � �. �. f.'� "1 F.l E'. 'V Vr � 1.! !tl 1�•i 1� ii l � r�►aCF_S tJ�4 CG. 'r'*�:1�`-�'v C( ��TI ,i�F,�,l ;}n'�� MCKTF'r �''� J• "14• / ° �'�T I �3 �.'! f' ��� � f.' �3 .s �i� !: 1 c� �+ l,- k 1 1�! li �i Y X 1 _� ht3fL :�11 ;i a7 `7� 7'�, 11'a�'«� 1 T�; t �'.� U .�i:•.I i' ��ii:i ,,� •�... x � �r�. 'i.. �` ♦ �.:�, h, �. . . s ��� . ;.f � �;: ,� c; � � � �. i i ,U� F� � �� . 1 �:: � ea .� +� Y � �+ �' • "; i..i � 1 1 [ �" 1 ' {� � X 1 3 i � ,S s �� b t� 1 �' � r`"(.� i�t5 Y`eh "�� h'<•' �a�°4 1 � :_' �+1+' 1`>7 1�i3 ;iC+ �o .i�vc.f5 i u { �i���� 122 l.s;� ?c�, :%n .ic,«G i '�� � 31v 2?.� 1tiU �:5r r.0 3��65 , . h � 3�'�0 �1 i �' ='L> �:'� ;sP;.:a , r •; a� ;, ��� � ;, �:�s) .� f�d � ;.� �' ,S 1 C�� Gj % �.1 L r.' '. r � j�p G� 1 `� ry �a��i 1�� 1i: �' /�`' t'� .jh4u j a�} � :�11� 13� 1.i1 .�.s �� :syCt� 1 !1 �' :�UG lGr. �1� �'� ; T 3c:kU 1 7�_'T"��1.. F'�����}(:;. Fi,�� l�T� y.�33 2� �:' �1€) 1t,�3 ��+i' r� �.� bG�Lur' :3�t,t� 1 ;l � i� �9 ci +� �' t�t T r C� . � . rtiTa�, �4�n,�. ��+� �y�� �:� ;c.� ;.,r.�. F..,►; Yh txx�:�, JI.1hjA l�Pt:nATING C1)� tY��,1�,'+c t� ��� �a �`�� !J S H, l. T N�� � E' 1 1 1 t;' �} c� i�� fy,� ; c; � u� 31 � t I i� l�. ta ��� c., ;�i l��t ��, � 1 �7�;,� lT�t2 tE�G�+ �C1 iT�► 1�1 �3�c;� 1�+',:�, �� i ����u ����o ��:�� ��w �7u i���, a��,� ��►�� a i 1�2�, i5►; o l��k� lt-� irc� 11�= 3;.,�� ly�� '^� t 1�+�� 19i�p f��+� l �1�+ I Y� 14� :35+dt� 21 T:, 6 1 14�'�'<< 15+2U �"-,3 i'�'�6 l70 1 k� 3rvG 221e T 1 l Wr,k 1'�t�u l°;��!i �G.3"a a r�3 1�9'� 3�t�,kti �' 1 r�� a ts 1 I���+ 1�3ts6 t<�M3 j4r 17� 1�'h 3��d 21:.�� �� i ���� i�+z;� � ���5 ��� r fi4 r a i 3�.�:u ����� :., lu i t�r�t� l�gp l�sy3 :72 17J li�t .�vbd 2U7M . li 2 1��U 1417' !�76 �'1a 1r,�7 �at� ,�,,4J �c�1� 1',�Tc�� y��ti��.?. ��.ri 1��r�+ ��:�.3`:y� 1�� 1 ��au ��•�,3 ��:�� :�r.�� ��c� ��;� rk r,,.,l s,:.�s �f;��_r �jLl.�.k s7IL. ri�!�NArdY `,h;>Q!?t^; rl��; =a �aILI. 1 u ji ;p ��c:.0 ���4 ,��� .0 1 � u 2 r.� ; p i"r` � 1 l t: l 1�: c 1�+ U 1 3 :� 31 �';� 1 i�,' 1,�� �v? u 1 t+ [�, �'.i d� �, 1` i,, 1��.' ..' :, t; U 1 ' I)I ;f'OSI-I�I�)N C�)pF�.S Ql_ANK - PIPELINE 2- TANK CAR ;�>R 13AR(:I- 4- CI HCULATING OIL 6- SEDIM�N-1�ATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N[ I- OIL FH�)M TANK CLEANIN(' S- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBB R OIL y+dNUA�. ,�97F uISTt�IG'i U� r�'�t�� �r�µ FIELD UPERATOR LEASE ua,�LL '�]'l.lt ►� E��L �'iJM!'AF;Y t�l�'w �'I�.L 1 i' 1 ry �. �'-1 :�� 1.7 � f' Z; t{ ��i 7 t'j (� � �: �;' �! �,''' F� r ri R a', T�'T�l. i�'�-�;:;. F�,�;t�' 1:��7 j]n� � l.f.:�F. �'UGfi!�I{" �..T1��. Nf�;.`:�)• ��.�" ��l�Ct �1]��:,? �a1L.t. �A� OIL PRODUCTION �EDGER __ _ -- _ _ __ _. __ _ _ No wE�.�S 01L - BARRELS MO.= — O FLOW orHEa ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. �:' .'� <� .� �r c? D l�� rV T�u a��, ti i �ih}<.t�4C� t,f? �T j UF'!'! / '^yT z r� 31 ;, i T��> C) L. � r' �* Q �1 t� `� 7 ,� 31 �f9 cl`� �t N .7 1 ��'� � �j w� � '; ��� �'�t� 4��% 1u � .�t �o ��'`� �, � II j�� �� f�'`? ,�r:'; l� �a 31 2� ��`" i r,, �: n ;� r� 4 U �, �� f� � r $� � � '� ;3 i G �•• ,. 1 i z� �� 1 �' t) 1 [� :'� 7�' f\i 1/ ��7� 4� J �' � ��;. fL0 I t� 4 3 ? � 1'� �' � Q l 3'� +� � 2 3qt� iCfl [i'7 `' > 2 31 ir "r.' � {Z �-' ++ `a <� ��� :? �OC! 1��0 -�bt� J r a �it� .��� :.�Ui �: r � :31t� 2v0 15 ? 3 � l�' ,3�C3 :7ti0 1 ��(� [{ .G � :31C' �GO l,al � I1 ? :3Qt� l��p lf�q 4 ,�i i'' �r i �i1i1 ]c;V 1��� u i ;, :i <' ; � :y 3 .% .s 1 t; s RAILROAD COMMISSION OF TEXA`; CASINGHEAD GFlS MCF � OIL nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. 1 r `� L �, �; ' ..��. 4'41�U ♦ (� i .�.1 f � 4 � L 1 � .J ;;, i� ;,i � � �.,� c:�dllQ �, � � �:, r v c> U 4 rr'.l 4.4��� .a �` .r • L i e f' [ 4, .. 1� �.xxvf• J�'�'; ��C:t� vj` ,��.,4 h��� s>aa t,t. � jn�U l� 1 ' .3 .r f� t3 .:���. 3:�,wU c I % aL+btS �i. ; j�Vt� u `.�'.t J : 4 U �4 P� '� .i i �) �j !4 I ��, � :'S 41 V 4 Pc� ;;" l.l:F � ;!,�ti j ;.' 4 ��� .` �' H f)I'Sf'r)51-i Ir)N CUDES BLANK - PIPELWE 2- T/aNK C/afi5 OR BARGL 4- CI RCULP.TING OIL G- S�DIMEN�TATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F ROM l-ANK CLEANINC b- LOST /- UTHER AND/OR COMBINATI(:)N 9- SCRUBB�Ft OIL At�NUAI 1�7f: ::�I��l�IC'f 'i�5 t'H�,F. lt;a FIELD OPERATOR LEASE .; 3•I k., � � :�1�.��� � {:�I1. c�aM��a�;r �,�,�,�r�� H�l.l, �.A• �r,�t,�� ���c�n. f����Fx t��r� ral�a�u CF�F. I. '�d. 7�:',TaL �;���!u. �.1� 1y7;� ('�lt;<,'; Fl.f'M7Ni► �?• ��• T�'TAL i'�it:)t). F�rs 1<�7�s ;,�t��+�5 Lt;v�TT, L.AIr�As fT�L ^UI ;NOSI�i IC)N C(.)DES BLANK - PIPELINE 1 TRUCKS ��INUAI. �47I� -- —___— � iv� .v� i i_s M O. _ -- (J FLOW OTHEft ALLOW. 7�%£+t,� OL:1 'iJ�, ls: �E:�/ 4�i:��ar��;; Ctl :TI aU�'C;�/ / ` �rv? i� �, � ; i �y :, h �' ts '� b :: 7' S e, t� `� �i a t;� �� '�' � 1 � iF 1 t) �; 1 � � l 1 �� � h U 1��1 1�' S 1�� l 1 v:i f. 1 :.s � � l 43 4 1 �+ �, w� 1 � "s a i �� r� 7 1 v ,s ?� 1 4 3 'd l +� (i XO l �r3 1 1 ! �i �:" � � (.a l � 1 �,� 3 1 4 c�t�� �' u % �% r' 3 4 �V�� 4 t� % �j �_ `� i; ri +.� " � � T�c; T � f'�U�� '� 4 t�nh '� +s 7ni� ;'� � ��0b �� y %8G t, r, f: {' i;' y h U!� l > tliL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS + �� f. 0 �, Q G6 1 f: 0 1F0 17S !65 2b� %C T� T� t� 0 �X li YQ �Q l" 5 fS ia � �; '�' �r Ta 550 s�a 5���� 530 �i�G 5 :' CJ r� T u �ra `�?fl �ao Sti�. c, �, � �� ,,�' V � t;• ? 1 ,� 7 1 � �s �44 1 r; `a ��r � � ' �'A 1 t> C' aw� 2 � t� ,� �� +� N�4 �+1� �v� ?`�% 011 (;UG dt�.! `� N � �.1 ,� 1 a al�+ i; U U �u1 2- TANK CAF2S OR BAF2GE 4- CIRCULHI-ING OIL 3- NET OIL F ROM TANK CLEHNINC-+,. h- LOSI" �J' I ��J T w; ��r 1 '� ra .umU. MOV, OVER BAL. �7H ;� � � a 1:� i �t 1:i <, ;c 1 t� �: '. r. 3l1 � s '� � a �.: �i°; .3r"� :�r7 ,j ti % ., � .. � . . 5��.'. � 3 �. 3 I ':, Ji:�; � �a t, 32� tl [' 4 3 � �+ s �+ r y i• u sr,u � E; �� �:�G 3i� 7 �J V � � f'? �?' a7� 3 t: l 2 t! C� l i !, 6 - SEDIMEN"TA����ION / - OTHER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXC,:� OIL CASINGHEAU GAS MCF {I GATH. LIMIT PROD. LIFI I ��' u I��3 �. U r �' l 16I4 11Ea lt.'�� 1 ;o 1c,�4 �' �0 1Giu �: 1<.� l c� c� 0 G`.0 1G�y :� r 1 1 t� R` U 33� u�.;�Ut� 1(,74 i+ t �; 1, c' Q a�� ',',� , 7 a � r, R l . ` % G ',: � :3 �5 l t, ;' Q � t,. , . n :; .i v t G� ',' J ! i`,i Ca'� .S l 7 i; 'v (J :i �• u t� � s �."-� o �, �.' U 7 r'(. .�ii.?i.l:f' ��'tJ 4.?4 t'4t)v .�' , a�4t� .i«% �4taC1 k: i.; L�tiU� .� '~ � <' y ts U a�%� e:�UU a it� �4t.0 .iitT �4csU r: ~` .+'. t.' 4 ti �i ��}� ik��f� .i,'� �u"v�0 .t�:,I ;��;LUN ��w� � '�T � 8 - SKIM OIL �- SC�UBB�R O�IL �u � � � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAf> rvo wr-� �_s OIL - BARRELS oi� cAsirvc�iEno c�s MCF FIELD OPERATOR Mo.= — -- F�ow orrieiv EOM CUMU. MOV. GA iH. LEASE v ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER ea�. LIMIT PROD. !Ji l :� ,� �v ��; F,. l,. �' ; ;�, . C? �71 = 11 F��7 � �X �v � t� � / ��I1,L-: �t �)1,1. Cl1'�w�r�Y 5�:.,µr,�;� �'i(+ x`f 1�,�F i:1 �11!�°�h ai':V�"Ti"a l.At1��A� F iAl. �/ �ivi 3 ;� i `` Gt � � � � i � ;, x �` �� a � T -, �, a +:� �� i � , � � ;, � 1C'� 13 � T � �; 1 i? � �t ;3 " T s� ;; 1 t� f) �,� r w t:.� ��" �' 1 3 > 7 1cy �4 �C�� ia � a z �; i c� i:� �� r �' �J T i{ L.. P+� �!) �� �J f� l M i �� �> 1,�' ;J 1'�' �:s 1� j ;; '., L l.' !^' ��t�VR+M�i�+ �'i:7`'+:11.k�i1.�t �{',r�F�. r>i!�,1tlti f, � r� �. n F� 1,, r� �i ► t. . a N � ;� ;�,3 u7 l�b r; � (", ;i ao 7 I t� i ii F• :3 �� 7 1 e� µ �� t�3 w7 ic, ':, C; �a � �� �' 1 �, � Y� !4'} i? J 't I A 4 � �� �� �7 �� ��� h 3 �a 7 � G ca �; h,s q7 1G �� i} t � �ui 1�, � 11 (, r�3 �7 1� T�iTAI. �'�i�tC. f,1�' l4Tis fa t;' �) t:�:4 r�7 ��> ;;,:�l,i.+t� �;L.�-"�"' . �r?Tr���tS. Ia.��;. t;:'in+�cr �� 1 i.i �3 f� ��w n�� ��, x X ;�' �' �� e! 7 v �► z�, �, ;� r. 3 �:i a �� � ;i � r� e� 7 I �? 1 a+.3'y [N0 �%`� 1t�,. r.t�G ".��, j`,f��l 1 3 ] 34� 3G0 .i4+3 7', 105 •��,� .! rt;d X �+ 1 �j+' 33Q :iti�� Y�t lt::'i `1';� 3,�«��i 1 � 1 `� �+ � 3 4 i �� k� 1 �; ,: : � � "` %� 1 3'�+ � �� 1 �> 1 �3�% 33� t'�r� f�� lc>� �'. .l,.,,r�� i i' 1 �3 � 1 3 t� 1 3 4�� i i r� `-� 1�: `.� i:� ,� �� � t� 1 �� I �� 1 3 k 1 �.., 2�t 7 1 s��.'� " 1•,� r� s v t� � 1 �� 1 :s:�{:� ��J a�.3"� �+ a �c5 -t.,a a �:�t� 1 i �I 1 .S �4 � � Y� O ��' 1 i 1♦ �' (�'� � � C� � J .S `Y� Ci � � )y J i, r � � � �7 .7 �- � J .� � e c� L . i'. 1�.'� �' 1 �. %j � 1 , f , ,} C ^� F � J y u� �rv�� � ��.�rv �uue.5 6LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR E3ARUE 4- l,I1Kl.VLH I irvu vi� o- ��u�����-�� � r � �.� � o-�..���� .���_ 1- TRUCKS 3- N�T OIL FROM TANK CLEANING, 5- LOST 7- Ol HER AND/OR COMBINAiION 9- SCRUBB _R IL �ldNUAI. i�7t'� Lil'�T�tSC�I �5 �'AG[ cS� FIELD OPERATOR LEASE +� e� �; t. l,. +JlSA�� �iw'{]TWF�►t5� Ir•,C. !)�n?�1 F)AV?y iC1T��. P�'+�;�. �'11i� 1 y7�.s ()1 d� 9 3 >+ t; r:, F� �i �; I:: S TtiTe4l. ��i�`;!. �tJ�' i �7� t;�,���,�r, �"'���r.�`��"Y �CCT. ,? T��.;Tat, r',;.t�.a. � �,� 1��7k� ,�, � ;, ;, , . ,-� �: � P f+. k I �: 5 , V A �c �V f. F i,_,�•nl. P�;=.a'�. ��.�� t �7ta ±�p .�n Y�,,;c�� ��i��M1 T• ''2c;.;a :�;�LI..J.1�. MO.iNr�. wei_�s - (> FLOW OTHF.H ALLOW t;;ys��? 4Gt '�i.?P; lr:.;fU� !>�26y� CC! rTl uEi.�/' / � r•d T :i +� fa 3 1 �' 1 �� � i � � � � � .9 ! 5 U 2 `: � ,� � �.: 1 6 T � � s ;> c� : t h 3 �) t' G ' �1 ? � �.; i; :> e' 1 i� ,/? �: t a ? 3 � ;� u 3 1 4 4 l �; i �; !� c 4 t r 4 ti � i: 2 u :a � �, , • �:; �, �+ T 1 � c; r, �, q 'l 4� ;` a �' l 3 u � r� � 1. [' � 1 1 l 1 1 1 �1 �� j,� 4 S; pu �� bn b "c` �� a:� �� :' �n :l r� 4 �' �J E,, ; .` ,!� ,� b 4i b k:s o 1 �b : t. � �> OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS Eo^^ BAL. � x x 3NI W�6 4�� 55� 5QC 5�� �u� �50 dan 55�5 1 �n :��L u ti � ��� �1 � ci �1� «u� 4 (: 6 4E;Q 4�0 r� 5 (7 ��t;0 6 �; 0 ri ze ti ��r:Ei :� �:; i t? ;: ;� kiJ4 'S ��s 4 `.s4U .y�y ���'� t, � •.•, °;�,T •���r ��,t� .�; �,r `,� .� 4 :�b`� �1� :� t- T jh� `:�d4 �/ti `.`1� `�Iu �' ;, 3 4L:� .? �, '' ;� .E-�•� � �•''`. iG, j' t: ,l / [� RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL Cl�SINGHEAD GAS MCF I MOV. GATH. -�-� �-1 BAL. LIMIT PROD. LIFT � 7(, ���s�t "kr,i, �+.;4�.�r ��ata '.JI.:,S f.e,jk', "1 .�.`a �4t�N :�R4 `,;:`4 "',�;� 1TY�' 5�3 ';t::4 -rsl l��nv �� � •,i�a -r�7 i�+:� '� il, `�t,'� " � yfs4 ��'�• �t�G 1:3t� i�cQ bt�1 �C�ts c 3k I ��ri4 �;st� .i�a � r� 1 <<c��+ �.1 � : i+� s � � ��u ff..� It,.i lvr.� rr s r..,, i���a �,�a� c.uu a�.'��Er• i4n4 lE; 7t: "r;_ Mkc:U , 1' yC •� ;��aJ •�� ] vy �s�.� �;u,u 1?'r Y;:4 /i,� ��4UQ c:���, l�v 1��G 14c:,U �f,6 1(;�* 15i �:::,CJ �4l �:� �?.:• �u�:U a:7u l i cr,� :-'t�t;C1 ��+`•: � � ;.;:,t., �4lJU N �j � ": �^ C � i', 0 4����, 4..�, �k4U �► ; : :, �; � ; v� `� t. L �, r 4 �-s ., ;.� lr I 1;'1 S,�,n 1,1�:� �i�.. .�:7�4 11`_� lI`: 34r69 ,: c. :y ��i4U tk .h4 j,��Li I,: l • 3�,�:�U t:- t � .� r �� +3 '1�1`SW)51 I-I�)N C�)DES BLANK - PIPELINC 2- TANK CARS OR 6F1f16L 4- CI RCULA I�WG C)Il 6- SEDIMtN�TATION � 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANINC , 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBB R OIL �'��IUAL 15�7i? [�IST�I�'f U'� F �u� �t�u 1 � 1 1 1 1 1 FIELD �PERATOR LEASE ' • �� � �F; t., L �'E"RK?N�, JACK 1. t,�q'ti� NIL.i�.J.�. r;�r�,�. ���;+����. �''�i� �. v��� aC�l1'T Clll r'". ��nci�� �'�t':.ir;�,, r�,TA�. P�2 �c�. �i,R � w�jS +,ln��"l ��Ll. 1''�s ;'�• �a. r ' � 'f ;� (.. fy `� -� i • � �.� �< � ! 7 ; s ,.;�at�+��:'dT�.l.±: (WU�4)i�I"�t:) 1� X��, Ci�Y t�i.:F(�. I"4�'. J�?l,l��i r�i.'u�?�'�'�C!(�� J�;�S�: �:. OIL PRODUCTION LEDGER - ---- -- - ___ Mo.= N� wE��s OIL- BARRELS (J FLOW orHtn ALLOW. PROD. DISPOSITIONS % ;r 'i 'i. � ,/ +.' �? 1 Li r� 1 Y�S 1 { �A � ����,l5�':� /�f' '1"i !���;/ / . �=v7 'j 1 Q r t�� T :'� 1 � 1 #� r.' t .� 1 � 1 �, ;% !y �, t . 1 1 I t; C+ �, � u�2 12 1 a� 1'� ;-3 �:ry5��, 1 i�� �' � a � �� :: L� i) �:' � �' 0 rS, (L U �r r X �" i.i ; 1 4; r 1, li � S `; ` _j ,� 1 3 r.�G r;u 1G:t i :3 � ' ;l {� ;,,, �; :� � <;� �, �, �; '% �+ �� 3 vi �.3 I=4 c) � yv c3�} il5 � 'i �� St� :v�. '� 3 �a + t, U � .� � �. � �� <, �' z � � j � :, � c� 11 3 �t' �� T'" 7`� P 1� j '� � y�j �' I 7^�b� 5Qfl �4��t�f1 1 1 �`,:;� l4'S1 � �":� r' i i'�+ n�` 1 7:) 7 �`' •� �' � i 'r':c'G'1 1 0.,,,,� t'�J�' RAILROAD COMMISSION OF TEX;�S OIL CASINGHEAD GAS MCF Eonn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. . t :�•, �' 4 �"' 'w �' (�{ �' 4 ;�. 4 r' t+ ;a �' i; �� �. �, ;�' 4 y 4l � 1i'f. � r� t.: 1��, 1.. .. 1' r H �u� 1 ;%�, 1 ;: �, jt;k � 1 .i a�� � i 3 J`� t. r� i'.� .t t. �; i) t � .s aaa �'� ac4U 1'� F'i.r:a 1 ;�vt:�i ,; ,;. �_ 4 ( "'� J� �'d � � l�, E' ^� :y C µ ;� i. ,•' 4 �! �H :; 1� l:h' ( h 'i � � �) 1 '` :5 l a �t I ;� r . � ;,� z«� � �•' � • � ' ,� t ��, k 1 � y ;, ��. L i; �' 4 '= {; iJ kkt � 4/ •r (, u f)ISI'�)SI I-ION CODf.-.S BLANK - PIPELINE 2- TF�NK CARS OR F3P,ftGE 4- CI RCULF� �ING OIL 6- SEUIMFN-�ATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F HOM l ANK GL N LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB R, OIL ���vNuaL 1�7E�< <:i�,l" ��Gt Y�5 rti;.r ��w FIELD �PERATOR LEASE ,������'I�:Vr��..E. �'r��J�";+`j`'9w� ft�'�A`� CI7Y Fa��"t,. 1���IC. ��.�?lu� >+r"1�;4aJC".�, 1�..SS? A:. � �,I � :�k � � r.� i ; ��� N C �� �r � -',f / ��' ;,l�' i.-�.Ka� (�l)r��CIA�tKSVIL,L� ) t,ATI'"E'�i 1� I,TJ p11f�+"f�i�;�ShjF= i�1�7�'1 '�ALL. P:;�: r�:�T« 1 t; dIT Txi?�L Pr���,r�. �'��J��.� � ,>T�, � ;� z �.. , �;� ��� �. f' ; � ��; � a C €: r � t�t �1 � � K- L I : a fi��,r�.�. ,..{����;. �,.;�� 1.,r.z 'f)I;POSIT�IONCODCS [3LANK-PIPELWE. 1 TRUCKS �"Publ�l. i'�?r NO.WELLS MO.= � F�ow ortreu ALLOW. y• f+,� �; `; ri t> s�i ���� �� t � r�.�.'; / c+, .r� r� a�'�9 1� �fm' ' i I U��, l / ; !e T �� � ,' 1 � r, ; 'a i .� �? .,, � � �.! S 4', �{ �i 1.� r t �:���a i � r� � a 1 K�3;a,. Yi2 l cl�i�ll T� 1 25��iC N... A �41 � ,r� � 3� A� til �; ^1 %�. r". ,����� ��� ,�a,3`�f,• . 1 i a � :� �3 � ��, t� j i 'y ..3 t'I � y� •l `� '1 '.� � �z 1 y {1 T 3 w '� ^ i � '� .� a y �' �,i .�:� 1 j tx 4:; I�� 1�= �3 � I i. ! � 2 =� t, � 1 r> �' u 1 �, ��' '� 1 +'a � . a.r 1 t, �� t 1 �, ;� � � 1 �i ° i U 1,> i id K; �" 1 1 r�+i iri X�! �; �' OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROU. DISPOSITIONS 1 r� t'.: ',r lii7'2 ��' J,� 1 �T i: l l ts t•; �t � % :'4 IE� i 7i�+ 16 `P � � fl 3 �/ 2- TANK CP,RS OR f3ARG1'. 4- CIRCULAIING OIL 3- N[T OIL FROM TANK CLEANIN(' 5- LOS-i ",�'�ealtrY�� U`> ,: I � 6 - SEDIM[NTATtON 7 - O-iHER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEX�,:; OIL CASINGIIEAD GAS - MCF nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. . T �;� � �: 1 t{ ., � „ '. e 4 c; . ;, t; ' 1 .�' � r. � `j iF „ +� ►-• `t 1,; , � �rGh �,�vw `;r't:b ;� ,� , ;. � �P'tb t.� A. .. ,: :�•ic� a%���� �i �: C',p � `�Tt�b �!`j :i�.� '.;� I t� b h7G6 �1�� �?�:b �a "`i r �l �,7,t,b �`j�irJ sTt�b "� 7bb ����� �J' f M � 1 �.l !.> 1� "�fu+� 8 - SKIM OIL �r1u�UBBI ��fIL � � � E . �, � ,. i � � � �� OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA:> rvo.we��:; OIL - BARRELS pi� cAsiNCHEA� c�s nncF FIELD OPERATOR Mo.= — F�ow oi�Heii EOM CUMU. MOV. GATH. LEASE � ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL OVER en�. LIMIT PROD. LIFT i k. ! 1 i, �y �. ��_ \. :';•A !.� R� ~ 1. � A � � �� ,v 1 1.. i., t: � 1 � , .7 7) �� xA � a +!; .. �t ``` l i'd �� i,. l.�' ir — f ��il'��`� 73 L,TO pA�?'f'����.�rShIP unr��,;�"�t� iwt)���rr ������s-ao C�1��3 ''Z`��'�''��U.X, ���av� 1 1 1 �7�� ;;�,u 1<:�: 1r.::a lf.:� 11as1 l<i'a �" 1 1 �'�tr �'^� 1::�i lc;� 1� 1U+;1f� �7��5 + 1 1 't�� 2.1C 1: t� r.1� ::1`i i1�z,�� �r�aw �+ i 1 ;ip�7 1i�� 1!',�1 C.�v c yV 11InU 3%`74 ', l 1 :�1�' I�:�-� � I^ �-�`+ �•' �� 1I :,.�2 i�tst�I �, � 1 3i;i� it�3 1i1 �;'+1 x'�y 111t�u 1�G,�� r i 1 "sl�� T�i «ta.:�T ,��:%� llj�3? l:��u � � 1 3i'= 4F> :�`'� .s .�; � 1':►3� +��� i � � r� i� a i a� F° ; c: r 1 1 l c: iJ 1 J •�.1 t;} � .:' r` ;` c: ��+ 1 3'a .i 1 11 �t7E� C, c� �� . °l? 1110� ����T�AI. Nit�li��. F �i� 1��t7i� l�?��h �� 3i� �7 �-'��t� �� � � .,Cl��,�. 11��.#� t) x ��� " t; �.� 1' C' 'vd � R ii r �'� . " • � �t �A F.� d �J f� r �3 4 �1 / �) Ij 4I � �� �� � ; � :� a o ;� 1 � ,� i�'�1'�l. ��'?+!. f r,�t � a7,y (� i�+ � :.�'��r�L j-; �/. r., t+ �' w'i U� t9 A i l. ( 5 J;3 C l, *, •� �.`.i 'V � 1. L t�_ i�� ;�; I 7 I 1 � �� � 3 t) F: / G :r .� t�� ;.> /` f� U` i' 1 4 �' I i 1 : �' fi c"' � � '� A '.� � ��' � �' 'v .1 1 1 i' � ;� ; .s : 1 .� ', - � `.i 7 ta fr i '/ �+ '� 1 ? �' �' � C1 ;�;: � � :� 1 � 5 t; �1 i �? ;� 'y 1 l2� li� �.v �`-.' ... , 5lbb al�: �� i ! u.' ! � 2 r. 4 f �- � ! �.� � � : ;� t� 7 0 � 7 y L��, � �ri' .. � r,. >T�b i't)U �'�� 1 1 1 w i, ��� r�:: :, �.i � l o b u�, n `� f � +��' fJ �; � l.; � � �� i�: �a `� �> U 1 �t 1 �? ;, �, �: F � ' �' � ;� `� l' r �, 1 1 l e. u x. '�' *' G �'� t U � r.�,t.. ��°. �. � ;+, ; �r: 1 :+ � : �� 1 �: µ c� s.. : , , �, ul l��r�. �rub t�inrv�i i ivrv I.UUt� t3LHNK - F'If'tLINt 2- TANK CHHS UFl F3HHGt 4- Li r<t_��.r+ i irvu vii_ - a�.uirviu� i o-�r�nvi vi� 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM l"ANK CLEANING �- LOSI 7- OTHER /aND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL a��lyduµl.. YS�i �- i:Ib7M1GT �:�F t'�i��. lyl FIELD OPERATOR M� = Nawei_�s LEASE � F��W �THE�2 A��ow. 5a:{; l,�K} t ��.i'��C�h-�� a!�i�.k..k ) ��, ��:,�� �:�,; ;,^' � � +r :�1 N�j�+,���'a�:,� C�'1nIPi��'Afii+:�,� �lF 7E�X�,t� ht,�°J�at� +;��.J;a��y �: as:�.�.►�'"�C %�,�t� T�= l 1 f�1?' �.: I :� � u e 1 e:' f3 ;., :i 1 t' e',� i� -� � f% �:�, r; ,, 1 = .r� :� �� � ,� � r �� rS 9 ;,l�c � j � � (1 i �i 1 �' i 4 � � � 2 :5 l �; "�'; T�4L Y-i;.,:3. F'�a:Y �;+i �� �,��;;.� i 1 1 "'�� f� � <� �� � ; :a i.. L. • �' . {.� . � . t. � �' r+. � E : 1 1 i 1 � °; � 1 x� � w 3 1 1 ;�qE' �; 1 1 : �e r, �, a � ; � ,: �z 1 1 < � �� I i •:"4� ti 1 �,: ,� . , �1 1 s'. 4 �.� 1+a y, r�►F� i 1 1 �'��; T, T d L i�» �1;,i • F i; �' 1:� 7�-� �- �,s �i �� 1 �' 1 r-' � ,;., r_..`,r (F;!��, a1J" Cl.��rK`�VIL.i.F„) %�3F;,� �'S�t� '�i�lraf �y��! �.d"�AF+��„r.yJ ;� '7,rA'i�"�\,1�� ;tZ>�Iu ��:?>��'K"��, L.. � � t:-.�,?.�7t:: � � 4 ,� h � i:: '� !, 1. U 1 i,i� OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSI"iIONS RY 1 � 1' v dj r� %� � ',r ;: �! �"i I?'1 I �c w Ic:t� ;' i� 1 1 �: 2 �" C�.1 ie;l t+ � 4 :3 ?' 3 �? 2'.;'3 � 3 :� 3 7t� z�:r I t',� �,l 1�;3 l�a 1 rz� 1 a� 7 s r. l � :i RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL CASINGHEAD GAS - MCF � eonn CUnnU. nnov. GATH. LIMIT PHOD. LIF I 6AL. OVFR BAL. r t� �� x �� � �� ,� �� .� r �> 6 s�'rC; �d4 �t`vr, ,f�'1.�� ,�' 4 �3 r)f. �, :I%#J�1 Gti�% i 1�� LL,�� �j�J�,�i � C�; � a. C;� .~i' .� f �,::� r;u7 ° w 7 '�'�;.0 ;;r t:''.} "..; f::� `.� f G b �,�,4 ',c��; alots `rC:,�" .`�' �`yt.;t� `:xa�: `_ �`i`. :;rlr,6 a: i�' t•- t,. `� °a ;: J :z'�� �? '� •r � t' t� r, �, � `a 7 e.� �i {,wY >...w ;;w,;,� ':�%t,�i C4 K� � J;�, lr !:� (� '�. ::l G l�' Ci ;;7 �. % 1 f.'� lh ,�. 4 l ','J t G� :� i � 1 1 'r � ;.� u � � ;: � "a74 X(:�� �►e�,,. �Tc>� `a7x +�% ��i'�, a��.;t� y:,, ;t �<� r ;� r c: a 4Tr� �;��:� �t�Q 44c' ��•�? ��jL�tl �1�+`.� 4�4� aihG U:�fi C�:ifa '�.'�at�U '� `. � r:` :� i.' c: f' �`� !�t ht j `.i !` cr Cl c', �' c �� �,� �� �r ,r c�, �7 r, ! Ly try :1A �sk tiy :sy i7i. 11{j ,� ' � i . �,•, 4 q �{ 1,%�� i'; i':��� ;t-� � ^-f)ISPOSI I�ION CODES BIANK - PIPFLINE 2-"TANK CARS OR BARGL 4- CI RCULA-I�INCd OIL 6- SEDIMEN�i ATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK CLEF�NING„ S- LAST 7- OTF{ER AND/OR COMBINATION 9- SCF2UBB R OIL .�PJ�di�t�l, l'��'h, l.;I�TirICI �:a� r�•:uC. �y�� � � � � � � � � !:iiL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS — .___--- - ----- FI ELD � �v�� �vF� �; 01 L- BARRELS oi� cAsiN�HEAo cAs -MCF OPERATOR M�.= _ LEASE v F�ow oniea ALLOW PROD. UISPOSITIONS BqM, ovMR �yq�. GATH. LIMIT PHOD. LIFT -�t`;i? ��F�K <���:�•��, yti�rs c�,,�?�,,�,�►�t �.� i•��.��-,� �,,,�, r������s �:^�� � - — �� �,r `�t1t�Z�':IJ1 CailA�7l.F_�a t • �.ri�4ii;1 {'l:e;�.:'�1 )ii�ii% i�� �; t'i 1 a �-� �'l i � w �. �i , L . �. . �; �� �s x�, T �� �� l �� �v� �r � i i k' �� ::t L� �.. �' ,� "'.. L �.� 1 6:� �! 1 ?�:r.til. ��?-�!'�. K:ip� 1�t7« 1�.3 1� < 1 3:� �� � 7=�� �+� � ��.�� 4 1 �, �� r' �, i' F i:{� ri � A s>> G• I. ���. i(�t X� j " t, � a� �' t; A '-� .1 � � ;� �., .i �� 4� J e � ��� .. : �i,i';i i� � � 136 1f"' �� 1.'ib "�a l. :� � ;,7 1`I�' ��:� �� ,� i .T {'� 1 °.' 4� G� � .� .Y f. r� ! 1 .� t3 x ,: �� �� ,� � � L� :� � � � " t � 3 a i � �"y �. i� +�.�� 't'.: ., a t' 1 4�' j� i�?? �C,S "'c'a 1� it'�. � i <'� 1 _ �,u' �'7 ! ;�� ►'`t E.:&i' •1��r ai '� i � u 1 �� ra � '� :i L; 1 1 I ;_" �► `w .� e. :� � � 1 1 Y 1 a'' �'i+ � t� ��.'� 1 a� � c, 1 t� � � � f;;a';,1 « �l a� d % ,?.t,' 4 T . i �1 %.. � � H +� '? ix'� i i r'' 1 �, �� �_; �i 3 1 ( .i `' � '�, 3 ;.� f � 4� k �. � ,���.�;�'� '��w::%('NS��� J• t�• ! �,� C �1 � ;; 7 :� � r i x � �� �+ 'Y �,� rj � � � s? 1 ", {� 1 � '� � i" ,: 4 r� �, �: f. � q � i.r "' F � - u .i r `% G` �u'� ' 4 �,� � �-, r, � � ; µ i tJ 1 � t`� '' �' ,� i! `- u i 1 1 1 :� ,l 3°3 E;1 :> :: 1 7;;r;�. �.?f_�:�. ��.� a�7f�s r;� iwa 1 �,a A�.�� : a ��� :,c:�f�L � '"�! �+'a� '�'L''�.' r,t� Lt;C' Il,lr: �, 1, � � G 75 ► t 1 . �i '. fa 7 `� 1 1 3 1 � G �.'. i, ��`+ � 1 j 4 `� 1?�° a� 5� l 1 `� �) i:' t� 1 ��- 1 1 r� ti 1�`+% Ii� !3 7 �? i� w; ?� i`� 1 1 � i� l�s �»' 1 i� i i �� t� 1��� iY�.� t1 �"�UISF'USI-I�ION CUDES 6LANK - PIPELWE �_ Tqrvu r�c�i��� nG� Ropr.r� a_ r�i uri ii orinic nn G_ ci.ninnr nirnrinni 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM l�ANK I,_ � N LOST 7- nTHER F\ND/OR COMBINATION 9- SC�UBB�R OIL �; +� r� u.a �. i� r� �., �"� `t'�� i'��r c��, r p;, . �,, FIELD � rvo we��s OPERATOR LEASE MO v F�ow orHeR ALLOV� r4r� n�s,t! C��Es-a, Sti� CI.A►?�;�.�IL1.�:.) 7���.3�'.3 r'iC�- 'ii�vf'Itv fD/ ��+�rit��'�r f.MAQLF;5 �s. °�,�r.,��4� �C� fTI U�t1/ �i�,:ir T�'��,�Ekr, Luc:il.�r � ��r'r �t�inl. �'��'t�. F+.�K ! N7i� t��{:�_-a .Jfi�F:R�i �'• iy� T�;T�,L, �y,i?tJr ��-�i��' I'�17�, •�,,t; :1�� (SU��-CL.A�Kc.VIl.lf') �;45I+� (1�': i�'A�T1N� Cf;. LTf). �,�1% i}�, i.`:�,_,)Tt�I�V� h ��P�,�V . ��i�b`i�, t':{,"I,'* �a,iN �°,+%fi �1'n9 ..;r�IT� �, �. �. aU i 1� 1 :;11 ae' Y i ji �l .� i v 1 :� �� ! 'l � ;, j t t� 1 � c} 11 1 1�i) ��;� 1 � 1 1 �� 7�;36:3 ���? ;`:iuk4tl 1 1 1�5 �' 1 l k U 1 1 I �t h '+ 1 1 r, u `� 1 1 ki f� �, 1 1 rs G t 1 i !s b ��+ 1 1 F1 �a y i i i3 � 1+:i � �,,,t, 11 1 l�.t 1 t'��r� �� 1 ��l�J i 1 �:lt � ' 1 � f� � I 24K �� 1 �'qU � 1 �q.!� �; � �� y ta OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF EOM CUMU. MOV. GATH. PROU. DISPOSITIONS gq�. ovER enl. LIMIT PROD. LIF-f . , �— � t� � t' 1 r� � G/ ��r� 19 :; 11� C fl '� 3 r i�� `:> 3 �► 4 t; � 1 1 ts 12� 1?9 ra 5� 115 �� 96 111 `� 4 uA 196 1Gk 17 �a 1 J� 17I 1 �7 r� E� l�f; 171 i t; � 1i7 14 `� 1 i k 1 i ��A !�'G) '"YhKI 11� , r;i �i{,y :.,4�r.L ^C + � : aK: v t.` I",F i;> � 1 �: �t r�i l.�t '"IGts �'�i 2 �7 Mlvts lu� ���1 •2t�:� 14< i:'.�� 'li.'b 1�+ 2 t''a f� - i� +:� � (�a .s+�3 +: �'y :�1 `t7� 'Yv4 ����. t� 1'�a �7'3 •�'�+ ca1�U �'"c i'v1 •a;�t� '�t:urL e.,,y�'�+ 1 .�`' � ti(j 1:if��t.' F� �." 4�Tb t�� :;� ; Gr��2 lt'a 1!�y iu160 lc �� 1 �,�; lve,��' ���' ,� XU�'t�t� i`{' r i �.� i 1 Vl.�`� L. 1�'�� i�':; 1i:c.�� C�'1 ,:<i lU1t,U 1`,`I 1� r 1f�tiU� �� t 1':;U lUrt�U t>'' r{;; ;.r� �: ���� l. I �: [, L' "'1, i:C�i` r.� �! �il.qU� ;r:�+� : -.�� y�.�r� s', �+ T �.. 4� t' 1 i.� � l; c' ,�1T , ; i 1 "v1c�0 �11 :ll luc��2 1� 7 i�' 1 �, ;:' t.� J I)ISP�)51 I�Ir)N Cr)L)F�.� BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARG1-_ 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIME.N-TATION � 8- SKIM OIL 1 - TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL�ANING 5- LOST 7- O�THER AND/OR COMBINAI�ION 9- SCRUBBER OIL �;tirvu�l. i�Tr� �►ISTkIG7 ��� rh�t, lyv i 1 i j �;� 3 .i l ,,� �ilu :� � a 5�� .3b% u �, f ul� wl`� u.;i� ++ � �, a �-� � r ,; 4 h`�a ��� btl4 b• w r� r » � � „� i � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXI�S FIELD �, rvo we��s OIL- BARRELS oi� cAsiN�HEaocAs nncF OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. 1 ws� t��r� (�,11i:'MC1,�it�ii5V3�.1�.��- ) r�� 3::� �, ��;� �uN I�u 9F ta/ �sr�Sl'� t:�'c �ATi�u CC. �T�,. ')r 4qr��1 c,s� ��I uE ;�� i;j7''9 r!iT''' � J• i_• /� JM'" T 1 ..t� ��.�r !. O jf��, :,�� 1'vt�,�+;'4' nr.s ,{ 1 �'qf� 1%ti tr'% if�� 7'� 1fr6li� (tsq �� ] �+4G lTl i 1 1`' l �'.1 1�`a�l b�sw a+'J i 2�4�3 yT�s 1; 1 i�:u l�:k lue��a"r.' 6`�a " �i 1 2wq lol ir4 1 �� l.:a l�,i�,u bv:; 1';'TNi. N�t�i.:'. F�;�' 2<lT�i 1��7 1i 1 ik!i l5i it.� 1;�. i,=ti :a��t��. liC,:�.? t�;: u!�s�'"°Ir l.l.s �,;(1'r't.9i J� �r�"Jt�:�"�i.1 �:)jn"•��i W�+IY�.r.Y� •=�. J� l �;.�xci,i,l 3aNT. �v;:��? � � t?�, 1'6 .3 �?A.:�;�, �, +,'�r^.t) u �;w1" �!��TA�„ �':�;1_tQ;, Fi,l�? l M7� �:� �'??:i': 7' � i hC�!i ti• Y; �1..WN 1 i �b��. �.�F-r. ;�: u� �r `� d G i N�'� ;w . �J r. L. � 0 :S 1" 1.. , !'' � T"� r� �,'�� �; . f' i.� F; i� 7 �� �: d����j�,f"�r C!lAR�,�S �''• `�,7��;?(��: ��l��ti �;�,���;!w,. ,U� 1 1 5%' 1:;7 1!`- llc. ::C ~rlG l��c;.i2 1 �' 1 '�F 1�3 �rr t'�1 �I.i •t�.�� y!a%a i j l 43�+ 1T1 E'r'�; 74 t.K.t� �.�T�, iuc�•:r.: 1 � � �05 a��� �3 r�>5 �r�� ; �., 1 1(,�6 �'�° "�� '�'' � � 1 1 att �/'�+ 1`3 1+�a�� •5�i.�G 1 7 1 iyh ls;� ll5 lt�k 1��a3 'r,r.�,, uTrH i �`� 1 �;�+ ln� � l�^ 13F lb7 -t ��r Iu�,�� 1 �� 1 :�a}� i:� 17�` l I".� Ga54 "'lf �Y �u�GO 1 1 t1 l ,3 Y i� 1 f, T 1 7 7 j, f:� r k 5+ " i' u�► b t? 6� i? 1 ! 1 1 1 ��i 1,T 1 J�i 1 1 r. fi S �{{ � � f'C,r �, 1 4� R� V � �"��7:,t �' ,`?::. f�����' lwTr; 1<35:� 3� 1 i7:.% 1TT 17•; ,`1 � .,t���tL i�,�G;;� a ;�ar��� �-�,,; ���rt� c�.�« �.�,,y4�. �!"�7(i i y � L �',G� ►'1. . 1 1 r��1 r�t'.0 1;:� 4' += �i'A 1 v' L�? 1,i:�.S �� 1 `:iit1 43� ',.�4 .i�j: .,;��1 ;�'3i4 �+1� S 1 1 1 1'i � 1 1 .� c� 1 4'. �. +� : u 1;_r t�'..� 1 `� �•,� �+ 1 lit�x' 4G6 ''�() 37', �1'• lU�e��4 'a,i.i '� � +��'7� v�;7 1G'I't� L?s � 33 il��o :�nl�� h :w' u l N!' 1 r� `;� 7 2�� ,,� '� 6 t. R., a� s<<� 1' �,�• 7 1 7'� ..rll�.f�!)�IIInNr�nr,c.-c r,� ..���. r,��,.-� ���� .. �,._... `._._., __... __._.. . l......... ,.�-,...,.,,�. ,- ,-�.-....�..-�,..�..__. __.. . .. '__'"'_ � � r,�.�..,r.�... �.�. �..��..a�. -. .,....,..�.,.....�. ..,.._ .. ,.�..�....��.... � ...�. o' �r�i�vi vi� 1— TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CLEANING _ 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCf2UBBF�R OIL �.,ryuAL. 197t� ui ;Tt;ICI i�� F'�i►k ��►� FIELD � No w�-��s OPERATOR LEASE MO c=.> F�ow orHeH A�LOW t;� �1kK t�;u�.i-CI.kFr��Y1llF. ) 7�:,�f;3 7'�C' !;h� IP, Ei?/ MAYA��R7 CII, t;l,�. ",;�hT�t) Ct?1T1 t1��.r,/ t���nlo ��t,�ct�, yr. ,�. f �,r��T OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS 7 �? :��'%�4 E���� 1i.��:,� `� � �??t� il�l 1�.7�7 �� ( e4 }, �� (;�, r, i.` i i i.� ( f., � t:) �7 u� j?'� y,� l� �) v t� 1 1 � ��� 14 �� t� 2 8 � 1�, '�i+TAI. s�:-�t��;. f�.;" latii �-pTT I�? ,J �,;�t�, Y4t� ��;;a ri �� ��i sI..RC�� �• ''• -H� 1 ;:.1 c,��f� �r �,� w, � � • � '�!(i }v!f�;, � µ •', �.� !'I 6— � � a ��U n�i�T. J ��!'l: It �� ! • i �t� 'i�i. � �G i.'Ni• �' � �a !� r� fi . 1 U i 2 C+�.�t� 4lsw �+�� 1 1 1 1�35{, 1 c� T;. TAI. �ra��;,. �:an 1��7.. ,�"r� li` 1 3a5 �� ����� � T:, � Hn��,,ac„, � vc. rz ri a�� .,�7M�, ,�, ���a��.�. � ar���'� � z ;��. ,,t� �:�,r� � X �� �' � 1 � i I �! � a. 1� 5 1 1' 0 1 t! � '� � a �5 1 1 � �* � � � IU 1 2� 11 1 l� r:���T.nl. �'�;�.;;_,. F���� ���T �; I�.lu t2 1 1� ���,i�`r� r���..���'iTTr��`:I '�'f_StiJt;�_ 1 3 li �; 1 1 � "s Z 1� �+ 1 1 � "I)ISI'�)SII-IONCr)pC.; BLANK-PIPFLWE 1 TRUCKS :��IN�JAI. 197t� 13p 1;: D 135 1�5 1�� 1�3 1 �' 2 1?7 1?1 1 �' 7 1 R' 1 1 l� % luv 1�1 16S 2 4 r; lay 2- TANK CHRS OR E3ARGL 4- CIRCULA (-ING UIL 3- NET OIL F ROM TANK CLEANIN� - LOST ;�i5Tr�IC� �� RAILROAD COMMISSION OF TEXn;, OIL CASINGHEAD GAS - MCF CUMU. nnOv� GATH. LIMIT PROD. LIFT OVER BAL. +��=h �:v: 31�;�ti 2U1;� ��'� a�'�' .�lc�uq 35uy �<',% .ih% yl�rC�U Zla.., ,ii,� .: r w�pvt� l�l�,t 4Gr �u ,Alu4() j;,�� .�3y w3'.': :�liir+.L. +ir4`�' �4'?`, �'.`ci` ..'+oG �()4�� 1t'.i`� �:' ," �� ;�0 l��u � t,. .�. � `� i ;: �. iJ P; �. c`. Y �' � �1 6 -SEDIMENTF�-�ION I - OTHER AND/OR COMBINATION n:� lwv;. ,. lr.,;. y�7b a; k ivau� � iu�'GU tt 1 Ur��.�� I'�0 1�.��hll - � u���� �� iuGui' i ' 1{.�Gri V :,,'c' ��i:,(�� �1V lv�v0 `;c� �CuKL i4o�2 � ,+ ;1 1 U O 1.� � !^" V� Tb :-- ,� 1 i� h U � i c� � c� +� 8 - SKIM OIL 9 - SC[� UBB�R OIL rA1�L i�/� �r �� + � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA', NO.wFu_5 OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF FIELD OPERATOR mo = — LEASE U FLOW orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn Cu�vlu. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�. jc.'.�� �,�K c�Ur�-CLa`�'�`��Ii..t�E'y r= ��,�� t".':+�, M�pa i��'•��7i ,;f�����rs � �,r��sMe�r+�. r��c, ��rzl�� �r�����r���.��.�t:� 471?"f� kl.i.Fi��T Y'Ti?�,;r �FF'S`li / `.;:V? `'a 1 : '.a �i i '� *; i � ':� :� � � • T t � �, t;+ "? 1 � � ��c� a�r �;:� i+,z �°. � �,��f<�u i r � ��.��� �c�u �r}.,; ��� �xr z�c��� � fa 1 �. •i 5 1 3� 1,, �a 7 5.; :� �► 1 U t� �� '1. 1 b1 � 1"9 �! 1 a Fa �.� �� !:, :s t La ,� f� Ci i 1U 1 �"�� l:ii !�''' x`s `"� �uc;+�� 1 1 1 1 1!� (,� 13,�s i a` � ^;�" ;^ � 1 U� c; i1 � ?i+Ta1_ N,i;,��:�� f'�.�R 4;�7�', 1?`>t� �1 1 1�s'� i�;� 17+• i?'� :.�t;uhl. aGc�t�1 t t'13 ;� �, ;.� �, r, � r ��;� �r 1 � 1'.`s � 1 1 e� 1�^ 1 I;� � 1 J a t� �' � �? i i 4 4J l ii W � c' �� 1 C� .: ��.� �; �: ��' C► i 3 ! 1�!`> i1k �lr, G lt; l�at��:� X � �, l�G 1�.,�p �rt> 1��,�� 1�L ii1�e�U � � � � �� �a � a � A ��� ��� ��� .� , f i �� � � � � � x � ��.� �v � h: � � �. ��arl��o � � y � s� �� � � � � � r; � � - , i �� �.� �> t� a � �� � z� a�� �c;� x���� � � �u�i�� 1 •d 1 Sz:4.- �GI i7�i it �' 1:'� 1Vt'p� j 10 1 2�,`a lC�� �t�y ..;v 1t�aG1 l I. 1 1 � 5 z' {� b �:, C,, ��, ..� 1�, :, 1 u.' �:� �J x �'f'T�l, ��r��+�). ���� a,��7":i 1�"=+t� i:? 1 l`i�i �tA lt:�- T.� ;`.i ,•.l,i�r;L Iuh�2 1 t��;'a`:? �',t;T5�1h,r+�L���� �, 1 ;�:3 p7' Y '� 1 1� I ue�t�� Y i' l t;� 7G lr�� l��v ��,7'4 3 3 1 +�� �5 �r;l r��: >.�, aue�a� l �. � ��} � 3 a 7� I �� X i u 1 cr (� 1 '; 1 ;� � �y� 1!''. 7c ?;� lUbu�' 1 �'� 1 �(9 �,1 i`>'� i��;�, lU��:U l � � �; � �r i E � r �: � � iu��:-a i ,�� 1 �� �� l+�u i�.�4 au�,u1 k :� ' ,, r� r� i�� 7 <, � �: � i�,S 1 c. U � :� ?1 1 y:i (� � l 1 A Y 1 1 I;r c:w �� 1 11 2 ��C+ ?ti r; :,. �:;�� lu�'�:� ; �!��TAI N���;J. ��.;�' �'�°7`s ���'? 1�? I �ai �'� 1�,r,��1 �(�:� ;;�� �S.�r�l. ai.lti�lk T �,l'�i '� `iLIvf ;> � �,.,±�rY i 1 � c;� ?:y �t ! �� i� !"�r,�6 i .' 1 1 1,:� 7' S i c: ;� 1 1�� 1:�+ �a ��;? � ,z 1 i.;�a: 112 Z�a`� '� '�1 f��>4 1 �.i�..s� v..r� i�vi� �.vu�.� [SLHIVK - 1'Ih'CLIIVt 1- I HIVK I.HF(J VK tSHttlaL - �-r-� � i�v�a v��. - iv � o- JI�iIVI vIL 1� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK � N N LOSI" 7- OTHER AND/OR COMBINF�-iION SC UBB R IL aNnlU4l. 3yTt° .������L� �� F�+�� Iyi No wE��s FIELD pPERATOR M� _ LEASE � F�oW aTHER a��ow 7t,..� r)i�;Yl t��t5'"(M�„F�1�'`�``��i��.�.,ti �`�.�P�S %'.)t7 b�`t' ifi�f.�'� i�ry:'��'R"i5 �K HAN�IAC?S,t �s�JC• ?17j,1.� /�.tl J7'I '11�;r/ �y,u�-��a C�L.IV'�'r� � 7���kt;Y /' iav�' � � �. � x t� 1 �. ` i l ;�, � a � t � � '�� A � �i � i TC;iTpl. f',t�?':l. �:1F? �w7�? 11t,7' 1:� 1 1 t�;�7r,� .I("'��'�� j'a�s�',? (. � 1 � 1 ' 2 1 � 2 z �y � �, �, i � ty A � � � 1. � - �� 1 x •� t x 1:;� 1 I il 1 � r � �; �r � �.. �� �� �� � ,a , �� � ±� � � P r :s � � ;a �� ;� � � x � aC��I. x�CHTE''?� J�YI�.� �� �F,,�,a�.;r � � a �.,;,, ,�ci';.+-,;.,-�' "���'Y t..: r`�. �Tt,. t�''iIT 1 1 �' � 1 3 i � �► 1 l � 1 l c, i � �' 1 1 5 � � a 1 1 � ?. J 1 1 li 1 a �'C'T�1. i.,,.;r'',;� F";ir'' 1y7:, 1�!'�%.� 1�' 3 1 OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PHOU. DISPOSITIONS EOM BAL. �—� �*� "7 .. 74 F�, f� C�� p � t� �, t� ;�u V � h4 e: u ;; i r`: �%` 1 �` :� 11X rt d'. �.'•.� i= t°: i ��. � i.' `„7 �� l i t: [' � 1 t � tt 7 ;:° s'rr ��',. l:`�� � ��: C�{ " lrF: .� � 1. �', „r RAILROAD COMMISSION OF TEX/''; OIL CASINGHEAD GAS � MCF I nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFI BAL. � . (.Sc:Q 11 a r��c,� �,a '"� I .� � �) 1`;� 7'�,t:N rst� 1�5f,4 � ��� r3�:�, 1=;�� 7��;w, ? ;d ! ,.� L. �.i �� i .;t+ wl;�trL, ��c,a �:. 2 a !� a"w U U 1 �z� lµG�u�u r � 1 �': ia t� I , 7 3 :rU�U i{.! iJ 1 J 7 �J t1 C� '.' .� A �.i � l! � ♦ L t.� 1 �'J �`A �t'� �' �..' `Y l :> :l U � '� ,c'l.' 1 :.�U�l� i,� I'� s:, t: U Ia ,) 1`�U4� sr ..�.�r:l. �1'.�`.f�;.� �°I)ISPC>Sll-IUNCUULS E3LANK-PIF'ELIN[ 2-TAIVKCARSORf3ARGE 4-CIRCULF�TING�OIL 6-SEDIMff.NIATION 8-SKIMOIL 1 � TRUCKS 3-NET OIL FRC)M TANK CLEANIN' 5- LOST 1- OTHER AND/OR COMBINATION SCRUBBER OIL �NiVUA�. 1UT��, lJI`"�TFijGC'�' u'� F�:,,�! 1'wi> � � „ � � � � � iIIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS _ _ __ -- - ------ ---. — __ _ _ _.. __ __ --- FIELU ����� ti���� �-�_; OIL - BARRELS oi� cAswcNEno �as-MCF OPERATOR nno.= LEASE c� Fiow OTHER ALLOW. PROD DISPOSITIONS BqM OVMR gq� GATH. LIMIT PROD. LIF1 ,;ryt") ��lA� ��}�tS'u��{1'iV,��%t�„�.�� ��l�f:,� ��)�) -L�F's 1�''�,iEi�/ -- — — a�� C rJ F� `� �7 t� � L i�i • % i��' �%`T �1 Ci1i'i!5 ''1F-TL� ��1• r�� 1 1 iw`'� Iib ��t' ��� G��,� 11�G�'r,' 1 �' 1 1�G' 1[1 414 �+lµ �•�%0 1 ! 1 I2� ,�:i 1 7T �:�N7 r�- l l Obv� 1 4 1 12t> 136 i4� �r�r� ab �:��: lU��,� 1 ti i i;�� 1�2 ��'�� :_� ?��b l�:c�i��� 1 b 1 l�fi �,�q 17�+ 3�i: a.�;? 1.vir,.C1 1 7 1 12 � t� �fl y��` G �+ `. � 1 t� a�,% � , cs 1 1�� y6 1,'1 :il� :�'T 1Uc�U�C 1 y 1 12 G? � � .� �+ � � :� � �� 3 1 s ;� c�� t� ,� l�l � 1�'w ib 1�1 :'t'. c�:,�:� lvoui� 1 i 1 1 l�i} .�6 ,�r :E a� 1 iJi(,�U i T:�i!!l, �'�S�i:. Ful� lyTti ll��i 12 1 l�?u c;ti� lrt� �t�: �::r.: ��ur,L tv:,;,1 1 .+�.[:; t1�,K� Si'JUT� �S+J�-CLA�"�tn�iVILLE )iti3h:� St�U �.�}iNs.l.Lr f:{7�1t�� J. +��lUc:�`.;"t �1w11•.:� ►..fiCw� �. t-• l � ::NT. t' :' 1�'�u 7� lU k�� i� >r�a��;U ! 3 �' i 3�4 �� '' 1 l ��v�U , �1 ? 1 Sy�' 334 I77 L!t� c. 1rv. r�Vi)`vli `�q��,� `a �' 1 3u� uGn ��"� �°� c.'�'N o�U�O ��;�.,.� r 6 'l, i,�]t% 27ts l l'`, ,i` c _ c;UUUCI �yc� ; 7 �' � 35►`:i ���b 1 7'�+ N34 a a4 :�,±ul1U 4`��'� ri � 13��`� �13 '���.:3 1;:'4 lr�� .�[:��uU 2o��s " 2 �i,��ii i''7(1 j`.y4 1i�! c 1`I •v�L�L'U �'a��/ lU ? 13��'> ,�3� q+',1 �,.,1 �}luuU 1�3� 1 1 2 1'".�+.� a�;� 1 i' % 4�;�, r�r t� ��uUU�I �b r� Y..!T/�.f„ 1�i',�i!.1• E tJ!? l'!%cy ?`�3,r? i,� ? i;s'�`` 11'f3 :1'..3 iC 1 �. I ht.h`�'J Gi:J •J 1G7/ ;,;� 1��4 ��,iT�.E.Yr ��. J. 1 .i: �zF�T. � ';t�t� c,; .::�,u��U 3 �5I ;� ,1UU0 u f 3t� ;, �U�f;U 11;r ,�� `� ,:�51 � •%iut�Q 11�'nt: " t� � �� s{ 23� i�� 1�+;; i�M 3UUU0 vh�+� � i c�Y ���� a�Ga � t ;, yiuuu r,ur� � i n��� �,? �� �, �i -, �i�uo r���ti V 1 l�3" uts �l:i c:.i �t�!)UO hti�[ , �. ,,�i t,v c� < < �l�v�: t,c1�,i.� '�f)ItP(1SIi"I�1nlrnnGe �� ..��,. �.�,.� � �.�. ,. �....... __.._� ____ _..__._. . .......... ..��,...�..... ,- �.�r.....-...T.,.�.,._. _�...... . .. ��..._. �. - � r.�.�. ..r.�.., "�. �.��.�.� -. .,...._..��......� ".._ ., „�..�.,..�_�..,....J�, o - or�iivi vi� 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBIN/aTION 9- SCRUBBER OIL :� r: ;v � J;• I. 1'��'' ..� j'� 1' r• I(: T�! �� F' � 4 t.. i� 9 4 i� � �, � � � i OIL PRODUCTION I.EDGER ���Ti� ����'�RAILROAD COMMISSION OF TEXl1:,l FIELD �, Now���s OIL BARRELS oi� cnsiNCHEAocAs nncF OPERATOR nno.= — __ LEASE c� F��w orr+ei� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA.L. —_— ___ ��:�.0 ��Kr S�UTN ( S�)���.�CLAir�'�V Il.I..f )7'�34`,r'�� `J{) u� j�� IF i)/ JAR�l��lt�r `t(l�aeir J. ?�:srlh�tl CG+tI l�i:i�/ (aa��4 r,r�I��'L� Y� `�. J. f " '�:�T � t � �:�c� �r i rc1 ��.� i..� .����.;u 4aai iUT,�l. f'tt�i�. ��.J� 1�7� f�l�' 1? 1 (•�ii 3l e_'i� .1;, rtr�r�l �i��,rU 4•,1'.� t,;�E�,�O �I.L.F:h�, C�tr�t i.Tr� i .�..� ��r'1'. ,' � 1� �; i� T • .i �; (.� i, F• 7 � a +) 1 � �� �� `'� t'r 1 3 � .3 * � � �,�1 l�rl a:i}: � r'1 -;�1 1y�a % �. 1� V I l� �;I fi 4 f^ �i ".� L k �'J 4�1 c.i � '`�P1ti 13D 1 i�k I{ �' � 1+;`� „t�::U 15�� `.' l Iit�G lk� 1!4 7k Tq l::t�v0 `.wc' 1iJ � d 3i?�` 11� j��s 1�3 ly��!U U(r: 11 I 1���,f� 112 3�.�,; s�;<<. i�a�ti ;��t,, Tt:�T,�l. ►'rtt��r, ������ 1�7� 1 ����7 1� 1 1:��� 1 7�, �':�1 1�:� 1 1.3 F�f.���� � 1 1���.�: J r,�se, �1�r�:.:1 (ad'><Vf t�; r1�. I���a t� ,(� ;,NY. � � +`' f' T • ,j ;(,J i,�,fi� �+ f� u 11 1 �i 1 2r,1 ay 1u� lt,l �:i9 b�kr � " � iita irb r>4 �vr •�:13 5orc � i �;3b ��ti ir�� %3.� -`4,-, 4,iiA �� i �+r� 2�t3 a�� �,n :;?t -�.�- � ��c���.� a.�41 y 1 �i�1� `��1 11`" %',' ^"r.' i;;b'�U 3t�°yt� lil 1 1C�54 177 �'�`' �`,`� 1y11� 3y4;; 11 3 1�'�C> >�;3 1 d�, �r7 <<!' �;;buU 3U s4 T�;TaI. F�=�:�_±t:�. ���:i��� a�7i� l�lf5 �� 1 Sti��� 136 l��s 2r��� 1� rE r;�-�i i ���u �u,��, �q�,�t�����a Pt�(lt)UCT3i,?v C,."i-•i�'A��Y, Z;�c� h't7u33 u ;:r ,; : 4 .J �"� +a `; � ;'+ ; a � ; ? i I : i ; �: � � ,., �v 0 �� F T . j � �t'7. � :U �rF�T. '> � (� �{ h' T . :� �G t?P T . � �t:) �rNT. �+ " �' T . _��,�<:���,<:��,,,���„�,�� .,, ...,.. ....._.._.� ��.. ..� - �„Ru,. - .,�_�,,,.��,L .,- � �,.,�,,, ,. �,� 1- TRUCKS 3- NEl' OIL F ROM TANK CL N (' S- LUST 7- OTHER AND/OR COMBINATION SC�UBBER QIL .,f�Pa�.1Al. 14T� ;�i��,���f `dr� �r�b r:vu i � � � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo.wEu_s OIL - BARRELS oi� �ASiN�HEAr� c�s nncF FIELD OPERATOR nno.= - LEASE c� F�ow orHete ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nqOV. GATN. LIMIT PROD. LJ�I BAL. OVER BAI. __ _ ___ __ •f � t�� '� �� � ; � t U T+� ( S U b' - C�, A f; v�. � V I t,. i. i:) T a, :� c, ,�� ��r (:+ ;� r,,� l`�t " E: i:: ! �'�l,f`I�A ra��t1.)I�CTIt)°� C;:i��1¢'Ar'Y� ?.,,C; � � 1Z� �3 /C"' �'tl ;Uf :.�f r,,,,; ,�u .�<:�t.���,�;-,1� ,�+�; r r r ��,�� �� ���' t: s� � x i� {� 1��+ N i�� i 77x� t�:�� 1: �:. i�� 1����u Ea;�Tr � i 1 r�u �>3� � r�< 1� � i, � 1;.nc�tJ 3�r:}i T���T�:�I�. r:!'.�::, w��,��"� ��+'�'�. �,�i�° x�' I 7/`? 1� ��''� �,y F��� r,w�t 1-�°� � 1'�`. �,J ,:� �� `��,�i.l.Y '���I�i�sa tCC)K�k) `��;it�F, 3�3 +;tl�lt.li�+l,q s:lI�, G(��t�'�l�'A.T''�t��' l?�`>�7�, [���`ja��? `ah.��-�=�N nq,r � `! 9 � �.. 1" �'� oJ �� 1 � M: I' � '�Y I `'� . �.!..� Y' �' � r � .� f •. i �i a.� ��� �, �' :� ri ��' I l. G„ � �a ta �C �:1. _,:, � ,� <', � � ����a�� r.�vr��tAsr��>>��. ��. �., ��;�; TrITAL F���st";;;. F'��t 1 �7r� � '.� , �:7 � � ;: ; Y+° aCrtl.��CNT�.,��', DAdiO A. ��,�.a�;�� t'��,��t;�� rij��,..,n����f �� '-'� 1 1 1i'"f Dt3 1+.`- i;;�i .1�,�,���7 i .' 1 1';, U �, r i,� 3�^� � i�i �v �1 .� 1 x� ��'r� �:, ct 1�, 1 1 1 �s 1 i a 1 v.a'� U a � 1 : �). �JCI � �'` 1�C) '�'�,i 14q44 i �� 1 1 ;; ,: ,� � . i � 1 ��, ., `v' 1 C I � i���.; t<<] i A�� �� � �'�GQ 1 r � i 4''f {t �' � .� .�+ i "S .j 1 ":l :J r� � ��°� Y � �,+ I; '� � � +,� �, iF � � � �,� r� Q � �' 1 ) r`� !`, Gr '` 3 1`� t; U i l�r 1 l c� 7' ;, l''` 1 i:'' 1 1�a :% (.l ,t 1 l 1 D �r�;' .�,f7 �;, 1 :•,: T 1':�U i r, i��k l,. �' �� :.; , f" , i i�� j•� 7 r+ `.7 :3 �� � f r, i.. G' 1 -� i,� �� t; l. t' I.:� _ �. _ '-� ri��,Y :,�;;,j�.�f;�� C�w���C�;l�t�i�7 �'��iT�+ry btaEi a�;�i�)C�_► P;�.>�,ryU('T�Qta C1�1��€'A+�!Y i��{;u�r> (ti��'��, ;�I.L�C�� C. �. 2 i -�f:r ;:��u��� �:'��.r� ��:,� �.,���� �a����in u;��s , �? � r'.3i��+ �.i;�h ��.�Y�a �c:<, �'.0 N�:���4 1�.1A � � �`'��;s lr3a� 1< �all 1�' S i, .s µ�,�i�a a��:�� � 1 �>��;, �,��,T �,,�c;1 �:, �. �. Hr:��u ���-� � 1 4� ��-� t�� �� l � i.1 r i.J � 4i � e �t �'P i0 lJ `l �4 �� � CJ �✓ j �7 1 ,-��ii; 1Flt�6 1'�i:iX ;+;'.i �',:".S '+(';�4� Z3.�� � i .:`�73 i,��;� 1���:�1 �:���� t��,� �tu��;1.� �:i�>_3 �� � ��ji� i�r� G1��1 �.;.; �: �: ��vi� �r�r �a � :t ��f p '�� 1 r� �e 1 1 '� Y "�� 1 `- (� `_�� °,> �. �., 4� ; � �� � � � .9 :: ui�r�.7i i ii�iv I.UIJtb BLANK - PIF'ELINE 2- T�AIVK CAR$ OR BARGE 4- CI HCULH I IIVI� UiL b- 5tuuvitrv i r� i ivrv o-�r�irvi �i� 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL ! N1NC. a- LOS"1 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC ZUBBER IL �, �'U N!J A l. 1 9 P r� ;: j�;1�r� i L`! �r �, Y F� l� c: l, i � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo.we�_�s OIL-BARRELS oi� cAsirv�FiEnocns nncF FIELD �PERATOR nno.= — LEASE � F��w �TiiF�a ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn Cunau. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL OVER BA�. :'� �'f �_'/ t,{�^�Mr`'4�,7� (��fA�r��..lV�.�) 74f/��D{�i �1�isl 1i�� Ilel �f.t�� 6. ;,�,.,��(��:� Pf?t�Di�CI'IiJ� �(1�fiN�".dY ±?;";1x;!�: ti�� aT� vU�:;! i) y�? 3 h �°� L i._ .� � i�_ � C� i. • l.�' iJ T i� I �t?�4r> 1u�.,C� J,44.`� `.>��t; ".�; c: wt��lr; 1:iC�T 11 1 ���3� 1it��5 1�3� 3�� .�3� ur;��t� 1�v':;,� 3'a t` _;� ` t. r N � i_� �� 1 7'� T:,�, ��"�;�' �� �,;r� r;r,?>; :a..3 { 3�' 3 :.,,;a��a 1c;�.a'a „i b alt; h' 1 ��t�,+lk1 ��:IL,I.`' ��'�T'�IC,S��>aC:4M.�CK(�V:;�i? i'��7T:� �:�rd ti.�E�l�i��k Z}iL C�'1��'i]��ATX£�P� iT�`.:�Tn (i� a,�'?i �;t-�r�.Tr'��� 3 1 ��'�f' 13:;1 a�'�::1 113� 113}; �,j�,l`�.' �4� �' I i u ik +� 1 1 �:�� 4 � u ca 1 :.� `� % : � ���, T .�� 1 � :� a � � � ta � 1 ;��, a ti� 1 i 5 n �,- �.: 1 r 7 w:, !�' �: e: .� e, i 2 ��° � � � �.. �� , !K T Zi �'� i, � �. 5� �' :J 1 i.��1'� C� � ::1 � (i �." 8 `J � iC�yfe '�f�� j�t,i% j; i�, .�_ 1✓.i�:7,1� 1C�`.iG+ !S T 1 `':i Cb'�i +-� � 3 - � ti ! `y `� ( • f; ..� 1 � ts i) �' �' �y ! 2 � ;) J 4' r�1 f.. 6, I li R, �!'� � 7� �� '1 �e el �.�! ii � �i. � � ! r,Y i7 'i 1 i`;.`il; , " •� _� » ' •- 4.3C>l�' i'•��4 �� 3�, ` 't� �.� I 1 1 1:�+ � t;; 2 `a 4 2 v�;� 4, r ti a 1�� c> U 1 d W 4� l. 11�r �a1� i.('�-� ,.;.'r.3 ; f�� c;:io1�! ��:�: a 1 l 1 i 1 r' �(� � �, a G � 1 t:; �� 1 c; u!�� t:; �l .�' � c, 1{� 1 1� � ��i �,� r� • T�,7 i"'. � t;% I CJ 1� 4.J t..` ) A� � A b'�F / 1�1 fl i-i, i'` �J Z'` �.� t.� 'r a.' � ��.i � 1 i.l .'J C� � l. ��,. tX .. -�>.: r r� �• c ��,}a� r��h��<� �.�;�c; ,a! ACr�.Mil�'�r ,JA��:� C. ;:.?' sl �<, l'���'`i°, �,J����a��i�'�,l� +,'• �� i. u F,;;G � .�ii- l`��: �"'';�� Gf7�f� .� �� � ' ia 1 v�' 1 �; I�, : ai' 1 4J �, ,� U.i d r. C} �; a n CJ � c� �'1� 117 ++'' "� �, ;; 4� b b +S u �� t� �'1�! 1t�7 ilu 1�'� �'+3 t�NwU t, `� fa %1� �C��t �R�'1 %b i� l�ta-�c5 �; � Fa i� i �% ?OG , ti'` ,� .�+; } .,C� 6,� �.ti �, �` t� �' 2 f ? 12 1 t�, t.� 1�'� I;� 6 a� a � '' :� ;%'1/' I�5 1c;� �:�'� .:��1' Gt�ya U `a �, �' 4!` I tl E's "x c i i' '. r- � S 2 c, 4�, �7 r: lU n �'l� 217 yF,,� ��:a l.,�u Gb`�b u t 1 c, � 1�° t 4 C� l.� 7 1��� �; 1+��> ;�� �i t� e� G � 3� �,.' T i�. !. N ��� � 1 i ) . � �.i ��� 2 �' 7 :� , ° i '� !� 1 c� r, �^ 1 7 �° »' �, 1 : � 1 �: � i ��: ;_� � ; a ta `� 6 v >t rt; � '( F°� r, '�`��v�k�'()s Ci1qt.�H y !i �1,'�j �if; � J i �i �'�'ti ( � i� � ! � ^.t r« f �' j �:a E i T 1 � ; �, 7 ; � � r„ �y 1 ., y� � i i�:� L i ': ,S ,� 4 •. � r_' j .!,;f; ��� �.0 t.3 1'�.: �."a: .�1.�w.k i ; i �� 1 l, C,� i� 1 . � � ::. l . ' a' a ,i �. � "f)ISNC)SITION CUDFS BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR F3ARCUt 4- CIRCULATING OIL 6- SEDIMENTHTION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANINC; 9- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCkUBBER QIL ��,t�Uc,l. �c�7r� .tz�r��i�7 c,�� F}�4k �:�-;� • �� � � �� � -�--�--����-�---�-�-�— u�r.�vr�-rir�.u�v�. [-IHIVF�I.Hht�til<t5H1(��t. w-�.ir(I�VLHiirv�,vi�_ o-��uirv��rvir♦iiviv tf-SKIMUIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL_ F I2UM 1 ANK CI_.i_:F\NINC; �- LOSI I- OTHER AND/OR CUMBINA�iIC)N 9- SCRUBBER OIL An�NUAI. 1�7F. L�I�,TrrICT �� r�+GE �v,3 FIELD OPERATOR LEASE .t e-1 T f; „��,� s,; 4�; } ,�ty►i'iiN�r iJ• ;iT(, �=�'+ (,i y f1 r; t,� �' !.i I.! f'�i r1 .5 1 �• � � 1 �1 S.: �� w �., r �' i j � �� l. �' ! t �;; ;� . f �; . . �. � 39 f ti � (? : y� - �? '� ; , r h � �; � � �, « i' Tu,I.. ►',;d;1;). �'i;l�' I�.�7�1 �aA'trAh, �. ;j�„ is ;,�;5 �, ;r,,;•� a � i,;�.� 4'r f,. ?.3. NO.WELLS MO.= � F�ow OTHER ALLOW � L� ?"� ;"'i �� )'{.� 1% .. �.i ��� � f�i � �_ �) ! il OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS EO�'n BAL. -� I.I I.I : ;; : c� I T R� t �.. �: i� K1 +' jr;`� s i, r� I �, t;� 1 :'> h ( Li �1 � 4% F; � ';: µ � �S ia� j (; � RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. �' i`' Ri L` r; a+ ( i'� � r� �� rt,a i���� �.. i ,�� 7��1� xr c �;,� t�nu ,. l a� � I:i 7,1 i�' .". ��+ C' � G F�j k'r t.l ��� �, (t� I �! , � � �.. �, . ,:, x :'�• 'V i`'yt�`i� !'°� ' J %�..•1� ar;1 � C ��t) _ r::��r•,t l;:i1 :' c, 1 1 .� '"" 'c' a �: � ,3 a� i�:v t� �i �Ulo 1�a� ;1 4i �;�s�Z `' �I ,j LI � (a a?' 1 u � 137 ;S ° � �'��� li� �d� '?� Ci�U Z,�ii �� :94 iC�JG, �,,., ��1 w ��.tZ ��s ;" j-� ;; c 1 L� l) c � r. � �'e.i� L : <r' �1 � 1 b (] _�, �•� r a,n�I �:� i� ;; >; t�; ,;s ; M h r 3 < .�+ 3 '.� c' �Y i. �"" 1 f'� 33M:5 t c� � 3;� � �a , r, ',f ��y>a Y J, � X � / ��t'4�i rl• ; :.! 334.i 11.: iaw 33h'a '� 3 �a � .� t? w U �w, �.,y .�3�d � ,+ � ,:, ,i + .. � ^DISPOSIIIONCnDES E31_ANK-PIPE_LINE 2-TANKCARSORBARGE 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIMENTATION 8-SKIMOIL 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL ANINC' . �- LOST 7- O�THER AND/OR COMBINATION 9-,SCRUBBER OIL wa�Jrdla�tl 1tirTr, f_ j�;�i�`xC�i ;:��, r��l.k. c44 � � � �„ � � � � �� � OIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvo.we��s OIL BARRELS oi� cAsirv�FiEnocAs nncF OPERATOR Mo.= _ LEASE U FLOW orHer� qLLOW. PROD. DISPOSITIONS eOnn CUMU. MOV. GATH. LIMIT PROD. LIFT _ BAL OVER BAL. • t �. I T �' ,;� ( �? `� n ) 7 4 i' ; :� �, ':� � � � �! h, I `v J !.: L` � ��A�ri�1r r,. �`i�. � t,q:> �,,�.x��'1 �i ji 1�UF'!/ 3 r;l.?9v r�t iG►�'f,r G. '.'. / �ivT ��ilT�il. 1���'�ii. �,3t= S �7�; 1i1�� 1C 3 1's" 1i� 1t�v :+`:� �:� 5:�i�5t� 3,iv:� � ,r (; " � i' � ? r� r `'{ • ,�+1 • `, `; ` `� ;: :l ) ; i 1 % � � ;1 i,1 ;.i r r ��i • (- • i (} f� �i%1 (�'�! J�Tq r��z��� �;:,��,. ���c 3�aru t�� :r,a+�kr�r�,Fi,;��qy �,�. III w�.t��,;���� R�a � �? fi (" �!. r1 A F� �� s l r' +1 1 1 e, �' �;1 1 3 � 1��, l l l� i i �?� ;;ij � 1 � ce�j :•y i�JU� ► :j 1 ni t;� �1 Tl l�lh 1 rs 1 ;i�i RO lli, ltl c,12 1 �) � ff 1 ��j ��, Er 4 t� N L� 1 1 l Ca 1 h 1 �i� 35 �'`.� i� 1 u.,� 1 :t 1 �y �? G 5 `i :' i t'. � c.. 1 1 1 b 1 ^� 1 61 c;Q ��` �� 1116 � '+ 1 6� �'i �' 3 � S a v t�� U � lr� 1 a< �Q �3:� 1 J� lll�y 1 11 1 bs,, 4� i.;/i sf: ;0 1� .0 1 T� f� T A L F' rt C; i1 •�` i�,1 � 1 i� � r� r� 3�i 1� 1 6 i> � K� ' �" j r' 1 t' 'r t�, w; I 1 1 1 ta 1 ac IT��::. ,. t 1�,�) �G,:<11 �Ut► �; �� F' F I 1' L'? , N• H. k E. �a ��� E; � �71t?�4 iYNF`'^, t,�?4Y 1 :(� �-�•r� '' �i[) �?f'T. :t �C1 �:f'T. j+ '�41 F'f'T. `" �,Cl �PT. �� � �°t'T. r aU F��'i. +s �� CJ u t' T . y ,�U uP1. z� .c� ��r. 11 .0 �rT. T�"!TAL P��C.�. F c.;N 1 a7�t i� �� ,U ,:�T. 7 -r r� r� � •1 af,l�,f) �'�VE'HGY cqrt�". t iii17'� ;�,•!`i� � Tyl,,�'7� ��})� ,.,,.. 1 � 1J� Gl�. it:b ju , � 1 � �. % :f �r' f t" ' i: 1 �! i , 1 i.! i. ; ] ^ f )ISPI )SI I Il1N !'Ilflt'C _-. .. .. __-.' _'_ � .�..,..__ , . ,.....�`.�......,.. �.� _ .�___....._.......�.. .. -..,..��.� v�� 1-- TRUCKS 3- NCT OIL FROM TANK L� N LOST /- OTI-iER AND/OR COMBINATION C UBBER QIL a�v �v u A l. 1� r r, i: f�, `�s �%GT o'xs I� �St. � �. u a � � 0 � s � � r� S � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � No.we��s OIL-BARRELS oi� cAsirvci{Eno�As-MCF OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. mtOv. GATH. LIMIT PROD. UFT 8AL OVER BAL. ���; IT�"��',;`��• i%°ia? �"';�.a ���Cr(+ UF� t� J�'i?/ ail�,h �"�1r"r:,tsY �i���', t�t.�! �'l`, C(t .;T ]' !l.a�"�. f t�;�+�':;i;+ TY�4`"i�r�.'�t. •:t" /" :��i� 3 1 2�u � �::.+a 4: �a 111�:� � ;�. � k e.' C,: �i ! V `. qi i��.°� L 1 t, � l,) t�.�:� � 1 z ���; z �; . �:>� �ir� r ;; 1 ��_'4) � �"�' " , `�i. l�.'sr�Q 1 7 ���c� ,[; $<�-r. llib ��Y 4��'W 4' �"� N"� � • � 1 1� '� I"r.' �S ;: Ci F' N' T. 1 ii �-a i� I�► Ix�?':U o•FT. l I�r� 11 1�4�'�C�) ��;NT. lti�'U �' :' ) T G I� � �+�t S') �) R � G� F? i�+ 7►� i� �i 1�' l 2+� 'u, I� x�'�` T. ,� ;,, �.: r,, u r' 1 �l 1 u� •� „, '� '� ( t,y �i tS �7 ) 7 �: ti :' ti T `.i tJ �;"S NFtti�Jt,aC�rii� �.+�TE.4�F'rr'ZaE��r �°rc., ;'�smy7� c.� � ''` �:. !�i � ' --j C.�; .i:,t �C � 1 �..1 • � • � �` w 1 ? i � .A �3 C d ii '� •1 .� E. �y �., � `.� � �' � 1� `:r' tr ?M � 1� +? 1 `b t;! il � 5l u is ( i e.� 'tr t' .� �; ( G C�i .. .� 1 ��}4j�z :`�R6� %«?l ��� .'�.�r I `�i�� r,'i! „ � 1t���t' �i�'� z.,:r�s w.4��' 1��2 l�:r �i��� �'., `� 1 1�ti>� 11C��+ �.�,.t► l�oi ��[ 1��� !'��;�� ;�,� '� i l�r�{1 ii�at� r� 3 •+a;� 4�� �ru� 4�,� ! i � �'���'• :�1� +':'�'► i�% x'�T T��Y� ."u °� 1 l a:a :� 3:,� '� G r 1<' � r� 1 :�� E' �a �+ t� � x �� 1 l��s'� b4�3 W:s7 ���3 ��.� 7'7�su i� 1.r� 1 l�(�� �3�" z i�;,i� ls `� I' Tvv�i x'S t t 1 i? b�+ �T � t5 r�: 7 1��� 4 2.��� k. 7' t u U z_:, T:'i:�L ��:,�i�;). F'�%? 1�+7r, 1��,�3�. l� 1 3 3`J�` 1.�]{� �.�:it:. 4;Ir �� y,;'�, w;;G;;h' T�n�*'S �� ,� i � e; :_, ,—� ;;a r� c T �' C3 L. ►',: � ) �1 C !: i � c7 :,, � �r % �, �;j,!',��°� J!;r?��5��)i�r ±,,1�T''a�t.ra �A• � u �` ;? � G �x a i i% � U � l:, t� t� `� ; ) I l) !� ^ DI ;f�r�Sl I lc)N C��DES BLANK - PIP�LINE 2- THIVK CAHS OR [3HRU1:. 4- CI RCULP,TING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEHNING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL la���vu�� i�r� :�isr+<tcr t,f; r�A,�� ��� � � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXG�S FIELD � rvo wEu_s OIL BARRELS OIL CASINGHEAD GAS MCF OPERATOR Mo.= LEASE c� F�ow orHEa ALLOW PROD. DISPOSITIONS gqM, OVMa go�. GATH. LIMIT PROD. LIFi �i:�a c��!fra) 7ta�.,-� r5t', lJt� 7r�,�t?/ -- — �� I�,S��i�N PF'T�i�Lk`U�1 C�1� c,,�7t3�`a G(i '7 j ilf:li/ (;1(lh3 JQM��S'�N� '�At1�1�►+ �A- / `.�;vT 2 1 r,� r'.1TAL �,<�(�• fu" 1�)7+� C+ 1� U t.zx�.r;� i��irY�J 'f�i�tC�'`f�� i''�1.� ��w� � 1 1 7 � i t� '� ��� � 1 �•�' '� `,i Ca `� � � �' 1 1NG p5 1`',� 1':3 '�t;'+t� 1 � � 1 )� �S� .��.'4� a� i.` ✓f3V� 'y � 1 1!��% 1�0 ��� C.�1 G. ': aqc�l7 1 '� 1 155 �� 1'r`� lut �r��� �o�+� 1 h 1 l�ti ��., lrl 1':1 �4r,U �, i 1 1�'� bn 2i'7 �:�`i :e4� i � s 2 1 °i `:� � C} 1 ?:: `� � � �. �' `a t� W ? i r 1 l ta l' t, � 1�' ': 1�'� � u c, v i 1'� 1 I5S ,r 1"r� k`., �:a •�c,c�� 1 l� 1 15� �� 1,�"_ 1< a '�4:.�J 1 T� T-it. �'�tf'�+• FIJ� 1�J7`.� ;�r� l� 1 1''a`� 7t1 ?u�: i'. {'.� ;:; ll:r• ->, .u1 1 �lf��, T���i4 O�i i�CN�,MNi) T�,4�7 Qi)�. :aa�,I�, qlt. . .:�A� I�:C. l.,<<'��; '1�^77 ��:,�,y6,.f♦ JF.�'f:,!_C. � 1 Ri?i',� 333 �r�4 iR� .""u :����1 4 •' 1 3�:�1 ;��,V �:'t�y .,�, �., �:���0 1 .i 1 '���• 32., ;::3 � . ���y0 1 � 1 p2�' 3�5 �vr' 11 1 i R.`7�:0 i F) , ,: � k' 3 b � '� �? � � � l`.. � 1 f_a ,;, T Y �� °y 1 ul« :321 i7c� t,�; t,u 1.rvU 1 7 i �3� 331 .-'Gt �� �� l;'� �:7vC � 1 �3�r ���.T , „,1 l4`� iU`:, �:t��� 1 `� I r�;t� 3�,�, �< 4 � e tb �l'uU i � J 1 �i 3�+ 'r.' 3 l �� 1 � G' t,: ; l ti,) i �1 1 ++��� 3."2 «����` 1L`" 1'`y �T4�U 1 ' T' r' ,„1 .;i 1•7i, i���,.. 1r' 1 �3u 1�j:3 ,�1�2 11 11 . F� r 1 ..! u � �� ,.. . � '?iC�iLr:>�,�, � . c�a��'fJ��.I^�F,.) 7r�uyt� SUi; itCHl.Arai�. �. twUR�)FI�a�: 3��.�C+) rF5(�1 5Qt? �,�;Crc`! SIST�.«�� JI�., I�aC. ,1.r1C; O�T19 ,E �!�y Sa '�'�►'1' LATf�k�T��,4. 1 i 1���; �, �:% ��.: a4�,�, i r' i 4�� U "h } V/i�� .3 1 , al i<�k i � 11, y 1.�� '�. • 1 "I)IS!'�>Sll-ION CC�DE`_i BLANK - PIPELINE 9- TANu r'ARS r1R Fi!]Gr:l- 4- CI RCUT ATINC, C)II Fi - SF fIIMFNTA�r�InN - 1 TRUCKS 3- NL"T OIL f� ROM �7�ANK CLEANING 5- LOST 7- OTHF R AND/OR COMBINATION 9- SCRUBB[R OIL :;►�Nual ���� ;�Isr►;ICT +�ti �p�F: �v7 � � � =� „i .� • � � i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXASI rvo.wet_�s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF � FIELD OPERATOR nno.= — LEASE c� F�ow orHeN ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM cUnnu. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. �� � C M l. � rJ i 3 � S . ( w �l ? i�� 7 • ,[ ;-.r %, :i ? ;� t� ) 7 c-� `; ,.? 1 ';� ': i:� ` i`1 f`: � �+ f �: i i / . . I.I�C�Y S7Si�;�e� �Ik.r t,^�C. �1?�1�a Ct';.,`��I �+1t:a.%/ ���Ti� i����H�Ea, ��a.t�Y C��T���.�����:1: !: 'nT �� � :'► `.�' ('' 'r' tl i u' ' � � ' S` �1 ti.J Af �1 j `, i av3 i�,`l, �i,y t'k, .'D `J1_'�. � � r� 1 :���z � 3� 1 ���. � �'r�� :�u �t�a� � r �: w 3 ;� i� fi f� �� v�i +� 1 �;1.�3 ?�a `°� a�u�i i <:� 2 ����, ]C�a '' �" ''� "� :>�.�a0 i 1 t� 1 � c13 1�� 1 r, 9 �.'� ;:i :,� :� is r � x 1l 1 3�1G 1�°!3 1� 1 �;? �.:1 '�J�+U I , r � , ; :,! � t.. ; C r :7 T ,�� l. � '-�ti r? �: . � v ��� � � 7 ?� 14 � t� 1 .. 9 � s.� "� 1 +�.J b � :�, �� - u �, l. :� r, �,: •� r ;�iSC>i*h.� �ai�°::1k�t�: t�'ETT�T) ��a�t�t9 ��t' �t�CHr�� �,r���t�:,r�.c�;�F->��? F c.rrT r� r��s�� a�� l,Yel��` P�.�'�''�lI.�:U.�, 3.,.<C. ';1'��1�'i �;1}i�,�� �-�;�V(�„ ir" iTr;_ 1 . `,s ` � ;:, �'' '.i � "i � S � r� r -, r> 5 u � �, r ti; � � �� t) t .` ' � ; J' � r `: :� �p �� t, � ,: i'.5 `� % ��' `.' ; � ;1 I 4� ;.� r `- ' S 11 t� i ` ��"� �, T°itAt. N��"�i1. fa�� l vTn �) la � r. `� �'� r;., ;v.� , �i�l�x � ?'rib�t� Cl�'?1 �,'{Xr1+�� �;�!"�?� ra��t3�al i,: F r�� ~ ;1 a ; l J ��I � yA � 1 • � • � � C 1 � I W f ^ J � .. .�i � J y �.J �J 'f� 1 i 1�I �+ 5� � 1 �, ,,:. �� :� .� 5 t� 4 c, :� 1 i?1 � 1�U t,�'"r; t-'���: 3�+btS ci �► T �:1 � 1 � �i f � � � `°� �= � �' r� 3 c3 �t U �a_r `� i r� � � � 4 �i � `�," ."� d:, C' .'1 r^. .� '�i t� � y �-' i �.'it+� 1�� 1 ��� 4� 1 .3�iuV 'f r 1 �? 1!� y 3 C1 3.� +, i 1`; �' 3�; `� 3 4 L+� � i 7. 17 1 �t d 1 c� `, �. .. � � :� �r ra� �s -� °� 1 Fit' T i"i ��',S� ` a 5 .Si;��t) '••.•' ••_•' •'•�'• �••'�.��._. pLHIVI'�' 1'C'_LIIVG G' I HIVI'\ l.h{KJ l/K LSNHI�t ' �.r� i�iv�a v�i_ v ��.���. �. - i � 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL N (" - LOST 7- QTFIER /aND/OR COMBINATION 9-,SCRUBBER OIL ANNt1r��, 1'�74 iliS�°���'T «'�y rky,k �VtS � � � � • � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX„',; - rvowe��s OIL-BARRELS oi� cnsw�HEAocras nncF FIELD OPERATOR mo.= __ ----- — FLOW UTHen EOM CUMU. MOV. VF1TF{� LEASE c� ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL. OVER aa�. LIMIT PROD. 1 IF I �< t: r� �, •: :� K E` r� ? i� �i �+ h 4 t11 u�^� I�v J E 9 i� :, X X(7 r� �: f1,� P. �", T i�; a�' /{� f") ;:1r 1 �� E. i: / �,���+� {'A�J�=����, t .c:. / ;��r i�? � ,1% 1„�i; �;�:T ,��'1 s':r�� :� i t � �°1�'� � �' � ;��iu �st:a 3e>kdt ;s 'r;i7't€. f'a;:+�:,� R,)t,' ;�7{ 1Fi`►� 1:�' 1 "t1�' 23�? q'h �ai�, �+,.rtr.1 ,5�,+s>ti :.i ri r �r ,� � �.,� �,-1 � Fi � Y'� Cl N i ._, � �. � � �y �� �� �� �,k � � 1:� M � 1: , �� 3.� �, a�� Y , F, . i` . �:. T r� t� l 1 � 1 �) � ;� � `� "� � .. ��� �� s ��- �> ri ,� �:;, '' � 1>j:J G)�'Se7. C`f�u L', ,.usC J�'ai'4i �'iJ .� 1, �1�' la �4�d(9 �.�ta 4.'�� ,3v�b 1 4 1 :,3U�; j:�� ��c��1 �:'�x� i' i'c 3>i�U .:'� 'i 1 :il�� c�3 �7t � �`? �':�.i� l l �1 �l �� l.> �� � �i � 4 +��, i:d .� p� % •, y ., � � :s :�� u �J l� Y � 1 .! i r�"' t �P ti :,r � � � �i .� i iJ � � 1 ;;r 2 ''"i� ;,4+3 ���,1 .�.�`r' � ;'7 3'r'r�� r..'.4 `� 1 ,'i � d' 1 � � �,� � L� '.;i � 4.'y. J � � 4 �.i 1 lti M �i l� i y 1�-a ��J f) 4. (:i :.' � 1� �.�� :: t' V .i tY 4� 1'.ii 6 M � 1 1 3 (� �� f� � ��f ? �' .r . ;s ., �. U 1 6S:lTAl. Pkd(iU. f��..l��+ i�i�� �Y �%'� 1� i ?1� 1C� �: y+� .� .�:�� ::� �tlF� .s':t.r� 1 {� � � ��� A4��"J�i�„iIl `�}��'�� ��.i i N4. f ��1��� � I :,��0 � T ( �� °�% �•) .'t"' 7 • 1 �..Y!,� Y �l 1 .a:,��;r Y '�AKEN (i�d�l.11XY) iks(�i��p 4�'.; ; f . r.�:,s�YS �t�qNC►� ( ���}��t{I+v� ) �'�w�9� Sut� ;AT��I :;�lta4 fi�:il 5�:�ar'C:+1 (G"t'.Cl�t,�fi�.1�?��? �3�2`�� `�tf(1 ��+���;���;►.a tct�trr�;� v��.�.���r) ��a������ S�C� a��ii,�� �(�t•r'r �?r �. ( ��'j��,-� ���..'=1 ;7 t�+}�;�• )','���� � :l�J `Z'�. �' :i,� rPT. � ; i3 �; i' 'i . � '.�� ���fi. `i :9 � .,� ,� �, � 'r C � .. :, �, �1 1 !`� 1 t'} ��� iJ ts .�. 3 �'' �_� 2 ��� �:: 1.? T t� 1 ;;:' v U 1 r 1 1�v� f+90 "l �:r 1 Trst� i t:�U t 44� � :� 1 1:�s�� 13��0 :���;ot wr�,�' Ka �:•4 r�►�►a i �� 1 �. .� Z � � 1 � �:+ li1 t 41 '�+ G' � .i r'' ,"1 .j i� :? % L C1 (� j i(.? � i'<��;4 ::��t� i4tJ`'�1 Li?.`:� �t'`% r+"ikU ;� 1 � � � �a t? � �: � 7 f .'. <' �.• H 1 � ti ?,: # :: ?'� � � 4' l� j i�����•�.�`�i i��.�i� �.UUt.`� BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OF2 BF�RGt 4- l-I KI.VI_H I irvv ��i�. v- acvirvir:iv i ri i�v�� o- or�nvi �i� 1�� TRUCKS 3- NEr OIL FROM TANK CL � AN 5- LOST 7- OTFIER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER OIL �:�'v�v�Al 1�7r. uIS�'r�t��`'i' c��, N��►� �v� FIELD OPERATOR LEASE ;r�,t.��.:_:,w cc����r;�� u��.�.��r � ��i3,1 T(1Ca� t�. �+• c7���� ��Ak>?, �,)t �?: ��tlPt�t. Pr����?. ��:a�? 3 y7e� :;,�� ��,,;,:�, �.,y�� (r��!�����5��� � 1 * . � A +� f� ;7 �^ I („ L ( �r ; ;1 I;� t°� i �'d �'. ) �'��KAS �t��. � GAS C��'�?�• (1,�t)<�q ,,,i,'Lf:�'a * ra.tY��. M�'�r?rl• f �.1� ��l�Ei ';l�i+�.k �'MA��� S!�'uTH (f'i.TfIT) t'lU� M� l��L �!)�I�'A?dY ?;j�xa.� ��"((:'t.�.r��'�'�' r'1L. ll�Ja��" i i�.;T;�l� ,a���;�-a� F�:.++�' l��i,�, �v� a��s� (N�,ChT�7C� 1w��) `S�LPM+.i�i bt(,i1FF �+XI,.A�dTIC �zTc,rif I�`�,i.'� C�l��F'asvY �l�`I 1 �'If'i�Cx'r 541�aA�l �S. r'�;T��, w�:;�i`�. �'�.a�� 1 -aT�, � NO. WEI_LS MU. _ c� F�ow orHEr� ALLOW '.l .�� � �'.: �f i�i M� • i1 s� 1 !�5 G.. (/ � 7?'s���s� t:f. a�'I ��F:i�P / �s�T OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSI"TIONS EOM BAL. �- ��� ��� '4 �, �4 % �. �' � 1 `'i #'i ! i .� P; :? ;s�:►�� �ws� �t,�t�tk �i,3:; .�.. �; �y ,;; �, ,, �, �a ;��t t•�� �' T . �� � t;I F�> F' 7 . � ��` � `�� �'� � • I <t � � !;: I^° 1 . � �� �F i� �? F � i� . � �1 �;f'T. �' tl �f�T� r, +4 iJ F� �' � . � � r.:i s; 4� 1 . it� ��a ��i�T. 11 ' 1 7'`3b c�.4�+3 ��`^'C) �� i x�1� z'<��i `.,�ab0`i °?C��' %°�tib7'f; 1 i �w t� "} ,� r� 3 � � :�3t> 3�1n ,i 1 3l�' �b3 r# � ���� ���t ".a 1 37� 3�d2 ��, � �:,� 3�� l i 3�;r" 3ii+ >; 1 ?P�' 31� �r 1 ���i�� ��T 1 .} 1 :� t '�.'. 311 1 1 1 �. �, t:� 3 I T � �, �, �: 1 �+ 1 � Y :�° .� � �� ;�r�vc?:y �clr vi �'� q rj ta (,� � l� �.; :S t� `� `_"� ;7 � I � Y �' Y. i ' '.: • . . . r .: ` �%�, I i�l�4o„� RAILROAD COMMISSION OF TEX/'�"; OIL CASINGIiEAD GAS - MCF O ER � gq�; GATH. LIMIT PROD. � ! I` I z��;,� �t�.�rr,t�l rr��a� i ;����3 �oF4fi �������<< 9�c�(� a�a �c� �A7 E���it,� "'�:2�'Y rt r;rv��i �,`�..b 77�t; �+ r e' 3 `.. 1 �' A lfi � a ': s��.:� ��� t <> "'i 1 t, t� I i' 1' r �,: � kr (, r• "I:)i ;POSITION CODFS E3LANK - PIPF.LIN[. 2- TF�NK CARS OFt BARGF_ 4- CI RCULHiINCG OR_ 6- SEDIM6N�i/��I�ION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANINU 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINF1l"ION 9 SCRUBQER QIL ti�V�liIAL, 1�Tt�i i..T57i,�1G� �`; t�r�l�k d1'v � r, i' �,t / i r, u r"1 �. � �a ;? :.i i i �� t_ 1 r� i�� � w �' 1 4X � ;� g � � � � FIELD OPERATOR LEASE u�,�Hi,;r2 {?�,UFF �Ti,A'vTXC 1iICNF j� i.f' C�IMPA�JY :ij(����2 '�+il€;SMAMr J� r � +r�+� t:�Tal. ��tc�.r�. Fi:�r� 1y7ii rs�r� r� ;aSc,r:r,;n, 7::�iAL PKf��i. F`f�ii i y7n �_',�n +u r'1gr+C�� �J��� •q. T'��7l,L r�,<+.+..�. � ;,��'' l �ax.; rii0•.1 Ciiya i13^�5t) � rvo.wE��s MO.= c� F�ow orHea ALLOW. .�f� Tr�.�E�i/ c�� Ti t����� 1 � #4�+ 2 3 trT;? 3 j ?44 u j ��e� ry 3 7u� c� � r � ��; r 3 7aa �� 3 �' ea 4 � 3 Td� 10 3 hA(� 1 1 3 T ts :� 1:.' 3 i{Od 1 �s 4�t�;? � � ���� 3 ts 44U2 �4 !� �i � 6 � '� :� 44t�f t� � �?�'f�ir 7 i•; 440e'' '� :3 �►40� �3 t� � 5 9 t�� �+7 �, 4743 l� h u�qr, 1� r, H7µa 1 �, �,;�;,}tJ a? �iy `� � r) ('r .� � 5 �+ `a r a `.a7c,s �7 ii °a��� t� r- �.� 7 e :; , .:� �'�+ �.� �' '� r `. `� ") r' "' ti � 1 .r , . 1 i� r, `.> 3 c� i 1 1 � �: t 5++.� � ;' i�: ��, � �, �i OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROU. DISPOSITIONS EOM x * BAL. ��6 j.�fi b�i 5T5 4�s1 SE�y B2t� C''w y 5!d 5 [� 5 ��a �a� ��as� �64Q 396Ei 36�,�� +�216 � 1 1 1 wi�r 3841 3�7a �71�%YFQ 3�b�v �+ 1 3 7 �TE',4 t1r13� �G9p � 35[� �eOG*6 �4 f1 i 1 :a5��a %+3b? ?'a 0 6 3r�a ;h31 �' �i t; �i `� �:� 1 ��N °: 1 r.s abl r.� �, r� �r�► �Hf r.;�i� ti�^J� � ��T (;�y �7'1 w�v7 3b1�+ 4 �: 4 f'� 3�u6 �3�d q� (b Kc.�av .� +� Cs y ;��,u� 4:i44 :�kr:� � u 3!� 531� 3��� At�,�l �i 14 G 415'� 4 ci tr'� kbc�b ycTG' a7T� ,�r,44 .� �� � 9 ' .r t, 'UISf'USII�IC)N<,(�nE�S; �BLANK-PIPELINE 2-THNKCARSORBARGI-_ 4-CIRCULATWUOIL � 1-- TRUCKS 3- NET OIL FF20M TANK CLC.ANINCU 5- LOST %;rJNtJ�1L 1yT�. i;1�,i'kIt�fi c.>�7 3 ?. `a tl"a 1 '-' <, �: l t. 16F �, 1 ���<; f 7 ta 1?•:�> i'1{7 1 J t'' j �. � 1ht�, �t�4 I r c� 4?'4 �h� ;�:'4 3`'G ��y F� f� r. L, i: �c,� yr � � �' �, vls� t, � y crs� '��t• a �' 1 ;� 1 1 ��t�3 ~�3i E�� :1 �; 7�=t :��... lb 6 - SEUIMEN-lATION 7 - OTHER F�ND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXA:, OIL CASINGHFAD GAS MCF �vlOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. .s:�`, 113 i � �, �, 1 + . 3 � t� �:��.� .3 .+ 1 � � , l � �y � �7 1 t .� .� . � u 4• :; � � r� i � ; �, w.C�N 1� , s; �r 41 ,� ��. � �c. ,`4 s �. � t' � ti ',, ;� o : ��: ,. �• `, l� '� � ! ! t�: l i' Z�r_: f, 1 t.; C r' Y r 4 j . '� .� �•� ,� :i 1 i �:-� .., � r +�`1 ;� Y r �� ,iu, L� �h(.r 7 1 �, x� G4�+�1 TI�� E��uU � 1'��� c. roti 71�� 1"1•�� 1.J y�Ql% (Y�r� c,vbJ ri-;2 :'c�7b� ca�JC;4 �-.lbr; i.' l ,.: 4 t� r:�Tt�►i �:7;:,KU �c���t,y � +? T6M �7t��«0 ,:��ldc� !. %t1�FQ .:�r�a -s;�yUU �3 .«� 4 �4 U cruv4 ct;'�tU c'tuL4 ._C5�'.tl ��I��i,4 r r c{U4 �a5i:u �7�4U� �b'�i�0 : J'�1:4 8 - SKIM OIL ����UBB���IL F� FIELD � No.w«�s OPERATOR LEASE M� c=> F�ow orHe� ALLOW ^� :; l F� ,-� t�+ a��:'� l. �� F f ��• �r �.'� �: � s� M� S> 1 : 4a �.� X��.: i F" 1. �! ��..!LC�ST+lr� (11�, CJ��'. ?13�7�a�+ OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM 6AL. ��1���.�2 ,"��T�+r H. J. 1 l�ta c,�7'.� `��25 t�ll+t: � lk c�.�0�+ `.�bn7 '�5�4 � 1�: t,�7:} h112 6la'�' , � ij� ��sa a��i ��o� , A�� r v7•:i 5�;55 +�t��►5 � !u �,7��� ��71a `?�'t�l I 14 t;4T`% '��4b � �ht> �i 1�+ �4T`� t,�32 �f-w� :� 1 k ;.� �i 1� 5'� 51 a ti a 1 IJ tu 1G�7 `:,335 ar)55 �1 �� t��"^1� �d�l�t� 'fi��� Tt'j'AL P'+ii�C1. �:1� iy7t� 8�5;��() 11' 14 r`�'?�7 °:'-i6�J �''c►S� � 1 h 1 �. � � �, �. lA i. K 4 T�i �.l ��.� k�1 T 1%.l l.1 � Ti �}�.! �� T� 1 • p� t� C� � i; �,� ��F- �Y�,1l�►,�ltii J. ��. 1 r' C�51 ' � `� ►t it 3 ;� (., � 1 �+ � F�; 3 t ) y � t.51 b � �i � f'a T � c� � 1 �i "r.' � `5 � `� � f+ �3 G% lt) r ��L� � � 1 ;� t�t2U t+iT,dt. Nr��"�0. �'��t? IyT� ti'.i�'C� 2� t hti� ri�� �,, �„VZ'', ,� .,� 1 I 31ty r� 1 c �. {3 .� 1 f 4 1 � 1 33G `.% 1 341 +� I 3�� � 1 :�41 :S 1 a w I �' I 33t1 lU 1 3ql 1 i i :� � z; w��� �5A � 3 (� [,G2 4�3 45�2 41Q b0y �u� �7r q�i3 Sf;T c7b 2i?3 15 t� 25� 2!�3 ?34 15� 3U0 2TQ 2:+2 27h , � �: b�� 6 r'� u u�;� r� t) t u:�2 �: 3 5 �iu7 '^xw 7U? `�1` 4 t; 7 .��1 �'4�" �' 01 i�I� �';�G s�4G� �'�iy t 4 i,1 �' 7' y ;;T=a �-z�t� 32i: 4C•� ;i1.. �r ;� � 7 a `.: �.� ���.� 'jZh �r� t`.:�t. �' �3 Cl � f . t! i:- � � = i�r 7T 144 �, � 1 [ :� i '� ik�r' i� r 4� t• b f i' 1 C ._ !� �: �s �- �. n1 ?4 �! ,. ?1 al ,� � W RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF � �vtOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. .'1��' '��.�V4 4r5 a`�k71 .� Y r; �v3k4 c; ; ���'�tu '��-.' •.su,�µ4 ,i`�.ii M:.:�f'p sl;} �:u,i44 r, 1 �� `.s '.') 3� 4 `_.• r 6 4 � 7 �'t7 c'ti�. :r{}�4N R,"�b�r' �il'��4'l� �,'�.'� ��'�\�. f• :i�.j�{� . ! tl � j > a� 1�T a4�6 ` T '1 2 �y � : � u b ;: t; U 4'r iLY� I ;'� �a c� -� a � . ri��z 1'.G (14I� �'''. Y G�C�u ,.4 Tly2 <<�? ��il�0 1�:c t���rtCF' rl��� ��� .i�ab ��.? s�µ':� �'l: j�jY� � � .� �u �� 0 ;� 4 j �i '9 (a ';:. 3v: ;1 � ,�5"+6 � l 3'�4'n .tii .iwr�J , r j���1� ,i L t. U IlIS4'(>SI I�I!)N Cc)DFS BLANK - PIPELINE 2- TANK CAHS OR BAF2G1:_ 4- CIRCULATINCG OIL G-SEDIMENTF��1lON 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3-NET OIL F ROM TANK CL aN C'. LOSI 7- OTHFR AND/OR COMBINATION �-SC�UBBEg OIL ,�'V�J�IAI 197F+. s+T��`rc��� �5 rA►� 4�� .s � '; 3 a c� 3e�1 3,�1 �i'� i .� .� f a :. l �s�,; 3�t.: 31 ., 4'� .: 9. I � � e i �,i „� � i i � � FIELD �� r�owFiiti OPERATOR LEASE N�U � F�ow orF,eA ALLOW r;�1.Fui�� ��l.�iFF r:Y�r:r�� tit�a 'I?P� I�a �F:.i,�/ ,r Z�1 �. w Y �, k. E�l C►� i� i�i il � E� �� ,n T Y r. +� C t� � ry f: 71 � ��'- � y C� �� T T ii �` �� f !? � 9' :%� H f..i A V I�► is .+� . / ? i�i T �)IL PRODUCTION �EDGER OIL-BARRELS PROU. DISPOSITIONS Eo^^ BAL. T�JiAI. F�`t;.�E1• fiiJ�, i�d7�i �xl►_� 1� 1 ��+1 ���5 �'�i" n i � t, � w-, � � g � , �; ;.- {, r � f; w �� � 1 � �� �:�.'i � �� 7 � � �t �:`.�tr 1.N7'� ��?:�+� :� 3 u �St�+;�7 �" 1 t-.3 �'� 1� °+ � ��1�� ?a�� 1`'�`a :� t� :��3i?7 ?'�'�',4 ��t;� � Y L�'��' i'�°i � � ��`�%'� ? 4 :�A�T r�'��6T �1 iY•� +'.! +� ���l� <��fi i�'�i�� � � C�f'>ti�� <'��i`'% iCQ%.� 3� 4 �7:�r` �'L�5 �+�'�� ', a ta �' t� it tis <�+ 1� t� � w�`�' 7;? T A!,. W�'7 C) e F t! � 1� 7' t3 � b#i 3!� �? k ;�' 7;,,� F-; ;,, �> x wi ;�':, f., � r�'wT�`> f'S I'ir2�ll.iiJM C(.!f'tP()RAIIQR�I i�ti�a��t�; ()1f�,i�; '�i� �� Y� L.r1�•,�� 1 �? _ t� �� � � ? " R{ �� i% "`i i +� b � �, % r" yJ }y � � �' a� 6 � u 2 �� �. 1 e� � �?�'T'�l. �'�i-'�+�. ��1i' ! i�7'r:, rtiih ir :" 7 V � rl : i (� V� � �I f� :� !"� ri %�l) } J � � I �� * � � � r' �+ r� ., �, �� t, ;; � �� *+ S Z �.! � W .. � u y M jt 7 ;� �,: � . "�f�I5PU51-I IC)N CODES BLANK - PIPELINE 1- TRUCKS ���d*dUA�,. 1 y17�, .� � � 'a G 1 7�et� i�,su h �i a 6'31 8�:2 7 b [� b��7 rTr �i�5 aTT r�� r �> � �:3r �i .� 1 c' r�+ Ci �ac� 1�j w} � / 1T2 {�� t: !d C3 r'��A y.�� �5� t,�+i h ,� v 7a�a 6 +� 4 '7 ,i �� r. c; 4 n��"� ,�JCt � � xa � � � .� ii (.� +� ;� � t,a �' 1 1 f�� �: � r +� 2- T/aIVK CARS OR BARGf-: 4- CIRCUL_ATING OIL 3- NEl" OIL FROM TANK CL N N 5- LOST t.� I 5�i i, } C�'i ��,; MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEX�S OIL CASINGHEAD GAS - MCF � I GATH. I LIMIT PROD. LIFT � �� c.' t: ; t, i. r' .s :a `- c, ,:f� K iG;�",�tl 3 r' '+' i w�,r 4� � i:,� 34:�:�� ��� x' 1 1 a �� �: � �` i� � � � ,} (.' � e�:.i�+ i3J�'J .=,�e.! 14 �<:;4 �+ i 14 :� ::� +1 � ":tir' 1 .�YC�a ' i�►j�� � ;: �: .•:�1 1:i�r.J � , , 'j �,; �.: f x L !" � �F a '. *i , A,;�', 'l � ,c� � � �.�e� c,v�,�h cc�7 ��: rY�'C �4 1 > g e� � t� Ci ��� -r1�s� ~ 3 a�rac� t:, i ,l `� t� �`��i t1w�' : t �� byru l3� �r.� 71'���' 11 T -i �,�at,t� 1�.�.�, t�';r�.N 71�1' r.�� l 1 ��? : � �k�.� !; � r r �, � ��• � � �� r� ;� <iq 71` � ,.�;' �yGU r�� 72�;� t.y .� � a �� !. , :t �c � � 6- SEDIME'NTA�TION 8- SKIM OIL 7- OTHER AND/OR COMBINATION �-,SC UBBE OIL r"n�,� c� �3 FIELD OPERATOR LEASE JL.�r�;J�t ?.��<li"F ra�r�� r��-Tr�c�t.�.;�:� c.-�4��;.���,r������ ''�a���� ar�!��;l�dA�t► �lF,.rf `��. 'f;,T�,l. t�,.��i�1. i �:�� l.,t`s ' l 71 0;3 "<:� ",y �' q'� �.� � t,� rs�TAl.,. �'�i''��. �`t.�� i�+fi � ,��,-,, _.r.x 1,�r�Ys��1'�'.%�'J � �T�,�. � , =�i�. � �� � �r� �:�u"f T�,� t aUS�T Tty i,+�skl.K ) ui��t?Y�IAN+I�S +',IXI. ±� ;a��;yr I''+C• � i� '.? • - `1 � cl ? � „J ' J NO.WELLS MO.= (� FLOW OTHER ALLOW. • ,1 s:; `; .� ; � � i 1 � !`! I !�� .i E:, f1 / �:�t,.��..��;; �t� �.r � �:�� ,i / �" ���7 1 `.� +' ;' %+ � I l +. �i3�' :: ; ' 'S i �^ (a � 4� 1 i � ,,;/ , i' ��,4:) 3 a �,�� �� ' f, �., t�'� `a r' h i� �' �.� � ��� r r r � �; I, � r -� �� f, � 7 x: ��. � ;� ,r +�. �i ,� x 1 � '`�i'� � I'� F� 1� T :'^ 6:a 1 ,� 1 I �o' c' .i i `. �� .3 C'! .� :� � i a r u :s 11I�� `� .S � � �i % �a , 2�1� P 3 33uT �� � IIaT •;� 3 7 �i �> lis _i 7T`F � � S %''� 4i �3h� 1'r' 3 i7°� �,r�x� ic;,g �����r���� QIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. -�-�r i �. i ' i� � t, cr ,�. � 317 :�I�' �3�, �;il ���.: � :;�� f� a. � �> %" t ^� �� 1 c�. ,� ? k�t' �"�l' 54'T ",j,; u�3 4�+.'I 6i22 ��'yl �1�� ���� �:��� ��yr ' C� 6 �' �' "� d�l? ':��� F�v l r:a�,,� 3t� :iari �'�`:�J ]�;x'> '�+ � !3 `� 1 � T :i ei 7 �+ o y�,� j,la{�;� 8 tS 5 �� K4'� MQ4 ��'4 �C�S „t+� 7 i 5 ��'+'� 6E:1 7'kl 7 : t+ 7 �+ � ; z� ,��� 1 I �rrq:' I;3A4n � I �?2��, oetE� ;� i s°::o u� °� I r� �+ 1 ,' �+ b'C 1 1!� 4' .7 � t'' � a R� �3 s.� �. +`� 1 ;:'•t��� 1i�rs ; .3u(:r ��i �d S � 3�►:1 M �� % _� �' � OVER RAILROAD COMMISSION OF TEXAi OIL CASINGHFADGAS-MCF nnov� GATH. LIMIT PROD. ��� � I BAL. t, y� �, ,� � ,: � �,� b �t ' ���:�a 1'l �'T � .r,GF .��;v(, 1 a:- 1.i � 1� Y:; t� i,F c: Y 3 � a i ���i4 �E,�, v'� H.: A:ii�C! �-�. ,��;� iUt�4Cl �` F �i,�,:;� -� � ��� .� z �w�v� tr r�7 ��.�r�� �7 ��t �ur�rr� ?�: '`� 11344C ,1�"�+ Yj; `'��1 �::rt�.1 ('';.�" C,(;4 `,r �i%aka►� ,, . �, � ; : r' �, °" 1 � 1:a .S 'u 1;',� � ;; 1t,�7`,b , r ��r�,4 � l` l; 1':; !i t� l t: f'i �. :: �� �:� 1 �; :, :� o �: ••� �" i u j ti k� �'` u �Ua�dU �: �;�, avrr�r� �,; 1�rn� 1;�� 1 iv�4o �'� ,T�*, iUrcar� c,�: ., iGu�Q 1:'' i i:� .; p, l i� ! U i_: r �ar + f-'vC�:� "'1` �',�; �-6;.iU r;.,, �y�.� u,�:� �.�f�� ,� *- r .� 4 i ;.. cz c.� a ,,�,, 4t�4, �i;i:0 4kt� t���«°.� �.�.t,;,U I'' �, .. e � � ,;� �> 41 1i �i ^ I)I ;I'�)SI T ION C.<)DFS BLANK - PIP�LINE 2-"i"AIVK CARS OR BARGE 4- CI FtCULATING OIL 6- SEDIM�NTATION 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NLT OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST /- OiHFR AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL r,�IV��AI. I97N ulSTrtICT Co�, f�h�k. G lr� � � �, � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � N�wE��� OIL-BARRELS oi� cnsiNCHEn����s MCF OPERATOR M� = eonn cunnu. nnov. �ATH. --- LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqL OVER Bnl. LIMIT PHOD L.11-T ^;iiiT�'� tA�.1�TIN C�+Al.�7 ��>7'�1�; x�t�s ��1?���i 1�� i��.1�J �a!�;;l�3Y*iAMIC� �711. „ ia�5r 1���!(:. :i�2�:�r<��� 1t�C� ��'I lffuf ,��`'.�,� N�t�,7ls'vf� � ��;�V7 i' i r' `.:; u� �; ;> .�I y r n a�. �,,: "� s� �, ,, cy e� � 1 j r'`'a4«,+ `�,t�t; f'C`b ,3`�� *�'�: w`'•t"�cSU i i 1 c`aa4i ia�;� �'M`' 4�` ,�=(a .:�aUiJ 1 a �J l �.` `� q � �► :� 1 � .s ,`�a .3 3 ` ,i 3 ;� �; e�, r.. u 1 3� i� 1 f. � a7 �� � Cy 6 * P�'� ��� G �'� ��' G. �� I � 1 T;:TJ��, f'`i.�!i; • �ZJb'C � �)%i'� %�,}0� i� 1 r'ir4i:` ��Si �"�'`' �.�t' � .S;c� �i t r l.it. ti�ik� :� 1 ,�t�;����TE �¢'f�,lr?�1Cl�aaa C�:��P�ar.;r ,=,r�;+�,�, (,?•7�� ?; �cT���J. F�sdr,����:E.:� 1 I ��'`a ld "c�':� .'�5�� v�, .,� .�i � l�i� ;� �U4 . ��� T;,<�� :� � 3 V r, � �.r � �.. � ::� ti tl U �r y;f U ,�G�+U =y :� � () "� e�� ± tJ o t: 7 �; >:�, t� tl 7 " N. F e; �:S .'" 'j' s-. r,�T.AL ���t�?i�. ��.af? l+�r�� 1 �` T,�wpr�:�;�JI tSiWAGKiJY�r') �Sk47� 5��� �� �„C a F't"T►Zi1l.t��1*1 C(.�iF'�j�tATir!'� d.,4,R,�,, E, �^�:°'�;� �,ir'';i�tyi/;. ;Jh;�T' �'A" 1 � �r,'`c�.1f.� �"C'.;� r'.�� .!� 1 ,i 1 ..4�.:i.) �1 =;. �' �. t Xl��s� r��� ,��r; �,t1 ,-,r ��:�r�u r, ti x !;'. �(� �? T a(3 �> 1�+ 3 r� .r ;� ,.' a r; U U 7 t� u 2 l<-�0�" 1��T :`.�a�' �+`j°� �' 3 s`�4i+u 1�+:.�.� '`y 1 1�•'uU�.� 1�5uu �6y�` 4r,�� w�:�K �:ur,i�U ���� �. ;fi37 �:�1, `�_-�1 �:�«�v� t�rn 3 1�'4ti� 1T�u � � i.''�4�1{'! �i: l �w#.'r: �. k .:;%�H �4 :1,i1� '�., ! � . " � { � ir d� ,� �4 4e � '.� �l +v ' , 'a �: ',+ .:. 4 iJ ;�� �i N `� 1 i � 't 1:: l. ?,� �' 3� E` G �'h :,.- 1 i' t: t'� i_ � t', �.: 4 q l;� 1 J 1 � A�a i 1:.' p V �� Z;� r,� 1 d: t�! "r.' 1 i` �� I' L�s � G U j T�r :� i 1 a 1,: �:� � a ,:_, u �5 f` ., u� ���, .s �� '�' ,:' �+ u a: 0 1�� � i �-� i ,,'� p...,..._,� �'.,1.� � �'���� � !r�E�" �� �R� Z � � �i> � /t� �°�' �p' �l;[_�{ , . . � r �' � - L � : +i l; U L ., t ,, � ,, , � �_� ,� r T �. � s� � ia �� ,, �; . ►� . � ��v , �� i i� T p L �' �!� ('� �,� � �' �j R � <a �' � . , , .: r 7� � ;: .; {:- q � � 1 � � l,� � �t ,1''1C A �+V j1,1,¢:. f i.at��'� �;'�'�'•i'� r� �; i t, 7 '< t 1. T 1`� sJ i � �' � i,� 1 T 5i 9 ':, 7' � r.'" i` �: � �' . G 1 1:3 ++ d ti �" ;i .,i G' l l�t�`% 11��3 a��i�' �`-f ;:.�+r xi.���ar,t 71/;� na l K:'. .,1. _,(`3 -+ 1'i�1 1�'�. . 1?'�, ..�. j; 11�,.n �,c�ll'� �J� �r'!.-�� ��'.��� �-�����_5 LiLHIVK - F'IF'tLINL 2-�TfilvK Cf�i2�J C)fi E3F�HiUt. 4- l.l K4VLH I IIVb� VIL V- J[Lullv�uV i r-� i ivrv p- Jhllvl V�L 1 TRUCKS 3- NEl OIL FROM TANK CL -AM 5- LOST 7- Ol HER AND/OR COMBINATION SC UBBE QIL ,� �a!r i.., � �.. �, � t� M :., I s� ►� �`�`�' �) � �� � � � :�i � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXASI NO.wE��S 01 L- BARRELS OIL CASINGHEAD GA; - MCF FIELD OPERATOR Mo.= — LEASE c� F�ow orHea ALLOW. PROD. UISPOSITIONS EOM CUMU, n�ov. GATH. LIMIT PROD. l_I`i BAL. OVER BA�� 2" r� v-; �"' �.+ r•J I(���t �� K U� F': ��' 1 :� N�i 7.� `� �`' ,^ : ti !�; I t�� L 4�� t � i.; t�'''� V 11„ 1� E;` C S:} �t �' . T�;� 14,� C f' �!'f I 1 l: F�: f ;7�����`,�� a�i�-I.rQN / ��yT u � d'1 �ts ��q �! «:.. ?7 �'= w c `,a.':� "1'yl � lv':� �J ie'c)r; �:, 1 "''c�l �??.S��s : 1:;Y� �s�.,l r��ia w�:�a 11:���t� 151 it� i. r„ c� 1 c'i�li 195�t1 ��l4,�" �t`� ic'u4'4 ""��1� ii3�f'iil ii'`�N.i ( A F,°r'.�� ,`��'(� : i4� G''�� C$;S�'v' `�Yi�v '�1 �+4d :�9y: `� � 1 ��U1 ��,.�, � �7� 1M'�� �:�`;1 "�4 �9 il:i+,t� 14�c.�� � i �?��tt� �1G1 q�:xU �';�'I �a�Z "��(�1 itevcsi) lc�.�+�1 1 U 1 r" �� q 1 ��� �C � 7 t� ;� i z=3 T F' � 1 ti3 '";� 1 rv 1 � �t .� ao b 1 31 ! 1� �I 1 ����' ;?�'i�+� ,.C'�.t� d�kr� F':�i 7~�:: 4q i��+r:,0 11�?:a,.� �� ' ' � Hi (.. N `'i' i i? M � i 1" � �i' ? '1 r.' 1{ 1 it '%' 1 ? � c' t ;i c:; j ,.; _' ,:• � � i� ; 'v : :� � ( ,{ l; t l 1 � ;i a b 1 �' 1 . T�„NJNCaNA ri�'�t,�"I.; i}:11 Ti"�I""i�Zrl���'� Va�,2�it �t�� �a�1T1,T�l� F� � M�,�°;i�'�T .1�a� '�',�t;,a� ' .;c ` t��,�,'�� €�,i�Ll.t����Y X , '�4: , � �: ��, � � , , � � . :� <y �j � ! i�� �s �.� s J + �- � r ;� � ;,��. �� ,� 41 :S ' ^ � � � �:� ;":: ,t) i i c� =, .; �' �' �' � l. P �,� f�, t; . r ;� ��' i �� 7 ?� (: � i- t �� �� t� •j� � ' 'v 't � � u t T d� J r� ,d, � � �? »� ��4 r 'ri � t� R �+ ha � �� ,'�, t) ( b y h��� �"i A L l. +'. '`I ►',�+ ��� 3 l 1';� i 1 C� a� l�� .� i:�.� �'� i. i 1 � � ���:: i��� ..�� r� -,� �.�� � � 1 1r�`a r.:7 �` �, Y•;� �yt f i �t 1 �"�f�' 1G3 ,�t� �;; ...;; 'etl 1 `� Y a�:a � 1 1� 1 c:.� i.., :i r� k T 1 s� 1 1 a l� ;s r, :' i; �� 1 4�: �; 4 � E. T Y 7 1 l'.a `� 1 2 n 1�:. � 1• � +�� �. 1 1 G'� 1 i `� `� �s � � �' 1 1 :� ;�� �t � � � i:_ 1� i `I 2 �',`a GJ 1 G 4 ,� �.; i, i> L� `� E„ � i � �.i 3 � .:,; `� � � � ,. % j , , � i W k � , ui--.F�uSi i ic�iv Cr�UtS QLANK - PINELINE 2- TF\NK CARS OR BARG� 4- CI HC..�1LN I irv� �i� o- �tvuvir.i� i ra i�viv o-�r�iiw ��i�. ' 5^ LOSI 7- OTFiER AND/OR COMBINATION SCRUBBE OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM �T�ANK CL. NINC' 4NtVtl�l, 19?N �IS 1�IC� U� N 1+ k„ �: i� � v, � � � �' � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXE1:� n,o wE�_�_s OI L- BARRELS oi� cAsw�HEno cns - nncF FIELD �PERATOR nno.= -- LEASE c� F�ow oTtieR A�LOW. PROD. UISPOSITIONS Eonn CUMU. Mov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. T;Ir""f'[T�F��, li�;�j ��1 .U��, Y�1l�iiJ r;?NA����'��► �• �'+• 4�^��t,,t;i {,t`t �TI Ui:.:.:/ �7 � ��t �,�, �lL.�'N. "�. A. �' "' ?PvT l 1 1 1�, C` i#? �4 1�� i� 1��.� �'w c, f i ' i' 7 +, L P � . ., � #. .i ;:� 1 ;� � :, � ,f 1 :.? 1 2 1 x �; w> � y I �; u t� `� ° �. �I �� �� ! f f�� i:. i � 'i a � ';, ,7 r�, t � ` t •�' �, Y � f 1 +; r "� . � �.; {'� �� ��y � � . � �, �.:� �{ � �r . �. R� �N�. "� ; J F? F' T . ,. �l:l �FT. T �<[J r�� �= 7 . �> ��r�+ �'F'T. ��,r v i � ��? F`' "{' . i '�,! ti1; � �! „ �� ^( � t� ', t� : a i �, ;; �; �,a 4 l z. " I�c � T�:; €; v 1 1 Tr���T�ii. f'+d��3• F')� ��7'�� �,:, 1;? �;3�,, �1 1�'L t��r> 1�"���,�t;1 7e:k�' ,° ,� L i. � : �� Y ► ���, ��. !� �; r� Y T +� , .1 �r�, . -: � �i ,� u �^� �:;�t� ��;, ���t,as������r � :s ���� .��> �,:, , ��,: �, :� �: � ,� A �,, , ;;. ;�;�, ,;. (; �i ta `' y•' ,31/ l: V �, �; � 4 � C) �, �: t, t} �,+ i� :s � r. G, , f� �f �I ��.r f,1� y ;; s� ,� 3 t� �, t� :� 4% t.� Z� r-� U � 1.J fj ��` .1U '`aw Y � �'�4 »�� �"�i ii '��:Tr�l» i%�j<<i�• ' u�y ��7;, v � � 4t' .9� �-�"�, hE,t,�i ,r i ; ;� � � � i �, . ; �► '' , .a . � k :1;� � `, �, j T (1 '1 ':1�F,,� ,y�i,,�`�r W� .. ��.�,� r.��.�;„ G.a`��1jT ,�.'t 3, 1 e'i�� �Pi'� �`�t; iif�, :�3c i_ "%.i 12��; � x� � , � i} �. ir �� � � •,�, 11 � :. � N G; � " { '�i �'V �. { � !1 � (i a 1 u t, `� 3��, 1��-1 `,� � 3 s I`� � 1� ���.. i 7 ti��� T �s 1 �, +; C; 4. ;� 1 a 7 k':, U � f. ;,, ;� l. f ?�? 1�' `.� i �b'� i?7� 1 t,�,r tf��u +� ��: rvk �� dt�`a� {; � �;t? m; it:�`.� �s� a1� ��E.i I;.a 7 1 !N ��., <, ;� �+ E' ;` f� ;' s� � y t. f 1 C; �:� ,. •"""`-" o�r-� �r� - ��ii�� �- I F�\IVK l.!>KJ VK LiHFt�al" 4- l,1Ytl,ilt._H i ii��a vi� - o- JI'�Ilvl VIL A��l��� 1- TRUCKS 3-NGl"OILFROMTANKCL"ANIN �5�-LOST I-OiHERAND/ORCOMBINATION 9-SC�2UBBEFjQIL 1�7r� ��IS���IG�f ��; F�►��►e �;ir FIELD OPERATOR Mv.= NawE��s LEASE U FLOW OTHEH ({LLOW. T�1IMCITjE'S v�lUl Oul -t��^! I� �Et�/ �a�a�c��s���,, t;. ��. T�►:�r �y�rc+�� �rR�rl ;������� �t�:�r t�LA��r�y� Y► �f . �;•, ��'S, i.s:�1T t? / � 7H�T " 1 u�S `� 1 4 '� C> 1 u 1 � ,� � l 1 �. 4 � C4 T<.;TAI ;'�t�';�� � :Jf' iv7ti :'1'r i lr �65 wt,�;�r�R�� rap���ort��ra c�., tw,��. �sy�,r�u� r�,�i�?`� ��Tr:�+�: �STaT� � y .i u ti ti r ;s � 1 t� il T'i?�L Yi3�;C�. F�1H ly7tti fi 1? TU''a'�"'`' ��l�y (iU1 tUra��?� (i�ACCa�� l.t"4i ) y17'€�,v ��7 t�,s' +� �C��N�.Ma�vn� -,:.;321c, �:;'^a%' "'''.",+;.'', T,. 1.., C�II, iJ�J�T �1 1 I c:t�U4 � 1 i;i�2 3 1 ;}Gue. �► 4 � �� � G M, t �oa� f� � 1 w g !� r' i �'C4b �� 2 ?Q46 � 1 1 .; s5 ;; * � t;� 1 �: <' ;� �,, 11 � z��,t; T17�A1 �'��,,r�• �t.;R l�T�� ;%t►�� 1� l 3,.<�y� r,�ra:7�'» (i;�1tT(;�y V�,II�.Y) ��17't�« �:t!:�� OIL PRODUCTION �EDGER OIL-BARRELS PROp. DISPOSITIONS EOM BAL. �-r. 4 `d �'i �G3 4 � 3•� G � ;.� � - r• t � ,J ;`t�i. �u �F�7. �[a ���'T. atJ rPT. ;{j r�P?'. ;� ��wz. ,0 kPT. �� kFT. �(1 �tPT . �� �Pfi. �1� fr{�T. i;1T 3 �+ 7 254 17p �51 3 t? i7 2i� 23� ?15 la0 �'U6 1;°�'� � :, 1 c, ;; � Y 4� 2� r: � '� . 1�` ;� r' �, � < ;. �'� � f �� �.� 1 t, t,� �, ;� RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS MCF nnov. I GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. J� J'?;� 'vk 1 ::�t� r�� 1 �7 ��t�i l .s � t'� k. 1 1...� rt hF�! ���t. i ^UL'SI'OSII�IC)N(:r)Ut�`5 f3LANK-PIPELWF_ 2-TANKCARSOF2CiARGL_ 4-CIRCUL.Ai�INGOIL 6-SEDIMFNIFl-�ION 8-SKIMOIL 1-� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLL ANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION �- SCRUBBER OIL c,r�WU�I 1'�7t�: t;�ISTr�IGT �?'i F'AGk 41n ��lu H�� `� � v � b '.� �x,. h 3 t.? 441 � , .� 3 •� v ���U ��h �, • , > �. s � � i � „� �e � � i � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX<1`., rvo.we��s OIL - BARRELS oi� cAsiNCFiEA�� cFls MCF FIELD OPERATOR t�no.= — eonn cuMu. Mov. �aTH. LEASE U FLOW ortiea ALLOW. PNOD. DISPOSITIONS gql. oveR sn�. LIMIT PROD. L If I ,z��� �a�a'.��;;a �r� -- — � ����Ex�jR'i�:ir l.s �'. %_.: .t1r:+`j {����A! i.�Yi�.������ r7>.�'• Yl� 1. �i� i:... ��.r'�, �+ �;� � �. �: � t � � r� t� , � i � �: 4 � s �� ; � � � : ; ,:� t :+ � � a(; c,� yfx � �+ '. � �}.;.�i�iJ l :; k 1 � �+ •� c � � 1 �} i �+ :s _, :� � t,1 � tr � 1 � f,? ,;= 7 :; � �' �:; ; �y �., :} � , U ; T � 1�? t� �,; T ;,; r, � l 1 c. �' .. � t� i i'� .� � � �' +`:7� � �.f� � � � �. "� 4� C` T.' L� %1 � �? � 1��:� I 1��i 1 1 t� :s �� , c�. ti 7 r� U ; 1� � t��+ 11�, �,�, '��, ��� I �,:'n��i a z � :� ����� y c�� � ca� _; � ., � .,,rw�za z . � � ♦ i1 �� � 's+ I' �',t ? �' � c: .5 � � +P 7' <, dA 2, t� � �' d.� t��, C r : G i144 4 d:�� l ►�r<if�� F' �� �, �: „�` ' � f� ] tl �i �d t� ;,i Ca'� C' 4�` � yi � i'i �� �.' F. u' � X, �� � c� C�°.' [, r� l� � i i, -� �l c. ' S'; r: f�;� t' 4: l::. �� :; U j ,� i ,� i „ d%�' t' ,{ '�a .i Lr i; l% .S i 4 I 3�• % �'"'1 0,;.1 171�C? 1 ti I 31 �7 �' �� y ,: ��ti ��� ;l i r� T U t b l. � !:i { g :J � � .. . %" .; v a � �l f 7 � 3� � „� r; 4 < i: ,a .� 1«� v.� 1 �" i S 1 t{ :t 1� _� � c�� �i �1 ++ �� ,� I y, 1 ;�;,, �, 3lr .s1e av3�'� 1 lG' i .�1 7' 3"c'a 3��"., .�1�+�J3 1 11 2 3�% c� �?� .���=�p ��,11U i T�+Tsa� N;���.'i�i. r�-1�; 1��'� ��A ]�' 1 :il i ;i3t� .�3t' r+.+�=t i c:,�;�.;�7 1 �uX�(�,, �.;;,;p� ;�:",jl?�.,7 �� A L A � � � �. ,+. � ` t ' 4 • ��� � b i �,i i1 1 I ip !� `j ; �' 4 .:r t"' Cd +1�' c i ,� L: %; ,� �t t s» ": � �.� L �. `� U .? Cf �i � � i. � i.� 4) `!� �� ��� �a � i��>> �r� i t�a�� � i��e�7�� ���� <1��., l .a����u ���� r 3 1� �, i�,,s�rr.�7 �l�'�'7�r l���i���a ll` ��, ��� :, ���a�lx�� �Q�It� '+ 1� +� I3�yI�� 17d���;a7 i�t�'I'.i[ ?i'� �1•� «:�#�iu�J 33t�.i� `� t(� � 1?�t�Z� 1�E,3G! i;�4�4k �'4t°c, �..:c.:' �-�,u �:t,]G>{3 3b?�<y.i t� 1�".� n i?r �►�,U llrt�l�a7 Y17a�a1 ���.- ,�r� �5��:,0 .�v7' � � ��a � �:��xa� at�z�s>� �����rr ��:�,.,, k� •c, .,�Y�;�� �ar.,., �� 1� �+ 1�GT�t2 ll�r°�35 ll�a�►� ���� �`�,- �,rluw!5 35�'s�:, �+ lfi t� 17�z���iC;� 11 ��2e►2 11 �i` t��` ���� ���:,.: �F�a�;�tJ 32�1��> 1Co 1C1 ts 4:l4�iq'x' 11lfr:i2 il�vlo <``�:;' :� 411�t4� ;�p"i++i 1I 2ti �:, 11��'���r� ;�cz��7ti 4T�Ii��r 1�:e�i 1i�'�':,T �+��y(t,�� 3C;t�:.,r:: v�.�r�i_ri i ivi� �.�.�ur,� CLHNK - F'IF'Ir.LINt. 'L - I HIVK CHFtb UH tSHFfC.;I-_ •s - �.i�«,��.r-� i ii��. v��. �• ��. � - 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL N 5- LOS�i 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCF2UBBE OIL �'V�VU�L 197'c :;I�rFTinf�.`'i �G, �'��k w`�� ;r �r � � 4 OIL PRODUCTION LEDGER FIELD c� No we��s OIL BARRELS OPERATOR LEASE MO � F«�W oTHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS �N kXX(1"i C:�"p� i)�iii R��t.A��.1 +�r• �. �n�'a�. ��i,�:��. � �i�a i��t� �� � i a r� c�;�►�r��.�., �� , �� . r���Al. ��t:��). F �;►? l �7�, t:`�1l1 � F.G��,L� r�► A. �1. ? "' T >� 1 �a ..t i i.; . �" ; i �'�' 1 �,t 7' � 1� 3 � � N �� Lh �'d �..11 F1 ��d �l i.� �.D � ,+ �Y 9 � � 4� � `e�3{��4? Dii� 41i� If� i�.�/ 2'�,?G�47 ��t� Ti !U�'�t'/ i ,�,x � 3�<r7��? X� lr, n i t��� 3� »�t�,��; Wvr,�l�r: i cs 3`�9n �'!�lSi i""�iU �� l k #�4n ?495 �y�� ,i H :i°��b r�T3 1_••'71 u « .s�:,,�'� 32�b 3�:'�+�:+ `,a a 3`,�vf� 3UTl1 ��'�+U 6 � i I Eit: <"b5c, r, t,!+�; 7 �, ::<'iso ��3.�7 �s��r �� ra 3anb �t:3a '174�r V �+ :ila�� � 7?w 2l:�ti lii � s?rs� G'6:31 c:��kl 11 u .iC''f��r ;?5ii t �'.�'v�' ����r� iz �� �i�� :��ai ���:� 1 1 1 3��t� 141� ���� �' 1 l ��E�i� �?5d� �''�3t s 1 1 ���9 ?631 �'^�'4 u I 1 a�' T f7 ? tt 3�� :! �: i� c. `i 1 1 at��b`� 1755 17:�� i� 1 1 ;�r6(� ?1�� d�C�* r i z rr�� ��a� ���� :� 1 l tWt3(�r 1 Tys liit,� �a � i �ao� ia3r tµ�s �'� 1 � �'�+a� 16GU 1cU'� 11 1 i .�37� llTt� lic:�a �..�'���>3 1� 1 i ������ 13�3 1�:3t�1 1 3 1�+�q T25 7�c �' � �CSS:' fsC�� ,4i�:i .S �' 41� .i h G 2 4�' C, Ei � �J I l� U � �i � � / �; � ta.nl 5r.2 r�7h :� � �,�,� �p� 67' 1 r � rc�: k37 au�s :'; � t,t3;% r 4S .`��; �! �1 t ti'�' =t T 7 �, I i lli � (.,�,;� '�.:ii .i�' 'f�l ;I'�)SI I Ir>NC�)DES BLANK-PIPELINE 2-TANK CARS UR BARGF_ 4-CIRCULATINU OIL 1- TRUCKS 3- NLT OIL F RUM TANK (-L F-\N I�C�, - LOST ,w�NUNI. 1y7�+ i;I5�7nfC� CS�S RAILROAD COMMISSION OF TEXAti OIL CASINGHEAD GAS - MCF � �_I eonn cUMu. nnov. GATH. LIMIT PROD. UFT 1 * Br A� OVER BAL. �_ I 5+(�(.. :, �.: :b � ,. *� i� 'o' � :� "r. �l 1 �� t �� r ;? .� 3.c �' 1 �- .. l �. �:: 1 t� ,'. �, 1 '� y a 1: i� � r �k3 ��!.G 1 t' b 1 `� �: � 1 6 -SEDIMEN-i�ATION 7 - OTHER AND/OR COMBINATION :,:,(,; r+.;r,� T �,t�wl;�� <5+i'�� r t+v�:`.,9 1(;s1 ;�r, �11�?iJ 1�1''� � � 1C:tiC)�� ib;5� � 4� br,ut�t� �U a4 '�{� iVtyt'U �?l7 ,r�� �?� lcjwi^.rU a�i��1 yf� lc5r,12 li►.il �'G 1[5b11 7�`�v ill i4���V C�C�"� Y, lt�hir' �'r.': ,1 <�r 1���,�o ����r 1.i r' ,� r, c. l� l Y r, l" k� r t� , l� ..svH,�r7 t��q >a a�S.l� 1��.,( i.� �.�iUlb 1'�7i i�. �a�+.v 1hi � �� ;'y3yU llr�� �°, c., ,, 'l rs U 1 N v�..� ���� v,c�t�Gb 1.l�a 1 . r 1�;�}b 11, :� �� �;�r:;a ���a �, u�';;:til� 1(1�'1 ac: '�ct'�v nrµ 2 u t'�ihtk i `:�;��,:�N ti:�u '� t `a � y U 1 .i ;� r' 1+��,rb vc:,: •lr ��a�b �ur "13 .iw'�uJ 3.i; "�' sshSU �'��a �It: �lu��i) ��>�, � b31Ib 1•ta � ��a11C c�w S �'�1uc0 . � a GJi:�� ,."� ! 8 - SKIM OIL r���UBBi��IL �� � ,� � � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX/\S rvowe�_�_s OIL-BARRELS oi� cAsirvcHEAucFls MCF FIELD OPERATOR Mo.= — - LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFi BAL. OVEF BAL. �;a:! � ik;.,:' �`)+il ii�� lf� 1"t.�ir ,. 7� ,K i] ,``.� �: M�1 �� F' , .. ��� P �.7 �� �' C !'"f ,r r 'I +1 �.i f �.� 1 'a1i�e� �,i»'��j;��q l;�a:;±�'�.`�>w Y"d4'� L'.l� i �i'�T i� c' !y 3 t.; j, �, P' � ti "�! � W '3 F; '� c; 4,) �«''. r? �'S��:t�.. i��S!iii• ri.�� �.Mf?'i r��14?^Q7 Z�.'.' e"' 1��1 ��1�ro `;?Li� '",t k`i�'i1�.� .::tyt��# !''�l' '•�a11��i yr7�;K► C;� t»• ��4�• �'1 1 � 7�''�� 42�,�J ��'ta�c :��, iW ;��-iJ7 ��.i.i �' 1 �"22� �"i�il i��a1 r'�; .-�, c.�cs+a� '�`:�c: :3 1 :s ��. :i,�'T :i � t` 7 � ��� t� l < ; ,� :e �.� � � c; � l. � � 1 aar�� ��Y� :����;i �-i : 1 ir�v� :;r�a 4� � :{ J 1 ! "7. (� ��) (1 � '�j � `� � � .,� '' ,.! Y i� C) !� di �'j : 4 i.7 � � :� � i f- � � r � :� �:{ i � i � �. r � u s �,� t �.; r 7' ] .i 31 �' :,Z 1 ?''i 3 d `�''a ? '� i W ;� 1 �a L� :� f ? .� �� � � 317' i �'� � �' � �+ � Y : ,� s .s : a �.� 3 r� �., �. `t 7. �'i%t� t���lC? 4�s��}1�� .:f�'�, �vw�L� ��'�3 .3Uai9(� ��� / Y �:i t r. �' 3 � �' S "i q � �' i � 7 '. R' 1 ."s ' �, � :� l .t �,j j `.a . � �.;� 1 1 � .' T b�� 1:i t; l e' (:! y�.t �' _; ;' .�i t' ..s �� U J a;r� �`��,;vL `"!'i'1tJt ��Id'� j.)��'� .1 �'�,t"3"i 1:� � c.�''.S'.it ".�CS1 a"���t�7,� t , � ;� r�1r,E �( � tr,.,� r� �� ;xr',�. ��!�!' x'. �tjL !'l:i. `iF" T4�xh` <`»t����4� ^±},:�3� T�YI,+�'+ir T. •1. 1 t� 1r.'yu' 1(y7�:� 1���;'� .��'r� .;���ra e,k��-��s.; i'r> � r:. �1L��y 1�15 tw.:�' k'<�1 4�1 �:���il��� 3C,r�•�+ f ;. 1 1 1/� ?�' t� ;+�.; I �+ 2 i�; , 1 r. �;, �;: ;; H �r 3 6 � i v t, 1����' 1T7' 7v� �4t��. +f���� ru�t�,t;U 41Uu � �5 111t, f+Qt� citU a��;�;; c,u�� 1!;r,�0a'�l 1'�i1�i � i, t ta i� �� 7 ti� � r;4 l, a t 1 �; 1 1 1�:� � j�(� '� 1„+ � C? 1 � �;"> �".` i� �i % �' k' �.k t� 1.: �,� �.y : i l.J 1 �: � 4 � K� .� "? V :s e� wa� �;��� �!�� aw� ��;� �csr.;��r� �ar:; � �! :� `1 � (; ti °, 7' fs l.' /� � +�: : �. 1� i'� ` .� k 1 +�3 �� % i ti E, ;� b� r� 71 �r tr � �' �� �; ;; �r �,s 't -.; t� �t Y y 1 1 �+ t . i1 c� i�'v:5 �,.� t;�+� ��� r�; i�,raac,U 11r,�, � "�::Tr:L �';�'�;��. F'�J�' ��Y�`� ��0��s 1� c, 1.33.� .r„�i =`,1'.� ��;.�. �:.:r:.. ra.�r�i:l ira«��::�? �:�4 �y:i"„ `''L CC'��PA��'Y iJ� CA1„if"!r;r;�T,� b�tf,'��t'� �� � � � r� t t� 7 n p � ,r\ ) h'r � ' i y 1 l ��. � � �i5 4� f� :f if b �_J .f � ,�, ll �l,j � u iu. .� 1:�1 [' ) Q 1,' � „'� _� 3 t� �!� u 1 q ;t 4:, ) ��:: � 3� `a � c: � 1 X 1 � `;" ��,1 •��i..'U�'a 3t��'�� �� � � R� � t� �� r h J':� �.�s �3 �. v � �������� �3� �r�2 �u�, ;,�,k '.���uU bT��� a .� k ti� �^, � ! C :r :%" 1 .l c; t � ', ":: 3 � i t) �, ;� �: :, r� 3 a,y4; 3'�p :�,i'� 1i'', i'�� ''11?'i1 11�ri � .� �, �� i; ;j ;' �� �? r� :3 ;� l 1 ,� t 1 '�' �. i" �• � '� 1 �' :, ui7r�.��i i i�.�rv CVUtS E3LANK - PIPELINE 2- TAIVK CARS OR BARGP_ 4- CI HCULH I IIVta VIL_ o- 5tvirvi�.iv i ra i �vi� a- 5r�irvi �i� 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION 9- SCRUBBER OIL +��dNUA�. 197t� t�I5T��1GT ��, F'�t,t. ��l NO.WELLS FIEL pPERATOR LEASE N1O � F��W OTHFH A�LOW. '% ii 'V '% � ti �i �> �1 �i 1 �.i Ei � �i � f ;�i � UN�il�v �a%�, Ct?M°�h+Y C�F' CAI.�F'C1ii."��A f°7hrti��? GtivTI 'Uf,t:/ O11?0 CA�tPf+t, �.1. ��'. 21!) /.!rvT :� :i r� l� c: �� � 35� 10 3 ��4 t 1 a `� 7 v� T:1Tn,i� P�r;,,�� � ��i Z::�p�+ e��i1 1� .s R,��: ���1 �'2 C►�a�nC�l i.��� ��;s.; i 1 3u� r.' I �i�+ 3 1 ?7� a a �r�� g 1 :� 1 � �� � �'1� 7 1 21f t� 1 �' 1 7 �l � �1� 24 1 �lr 11 1 +�t�� r�:T�l ��;ii'7. F�iiF' i a7•`� , � 6 0 1 r i v� y t� ;�11;::� C'L�li��'r ��. � . �15� 1 t �20 r � �eo s 1 "ll;s �� 1 �, µ (, �� i a � � 6 1 3b� 7 1 � T �+ t3 I 3 tI !� � 1 i(yr} r {� 1 ��Gd 11 1 T i� t� T�;�T1�i.. ��t'7_;. ���;,t � ��7>> �:ut�� 1?, i �t;+� �il�'3 fI.LTS�1�J►A.h`. llr 1 l � h a� �, U115F'O;I I-Ir)N Cr)p�s � t3LANK - PIPELIN[ 1 TRUCKS ANNUI�L 197� OIL PRODUCTION LEDGER 01L BARRELS PROD. � DISPOSITIONS �' �3 � 3i3 32n 375 4 c� z 'l�,) 3 ti �!'_i 1 19 �, 2�a 1 'l 4 133 13v 2��I 33[� 3pw 3 �� 1 q95 �C1 33? �42 � r ci 12 r3 253 55� 5+na q5[, �2t� 1T7 0 i� � .� i: c; 2- TF�NK CARS OR BARGL 4- CI RCULF�TING OIL 3- NE1- OIL FROM TAN�� * SEANt C T �SLOSI a TKa RAILROAD COMMISSION OF TEXF�ti OIL CASWGHEAD GAS � MCF -- _ I :UMU. rvtOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT I OVER BAL. 7 1 7 (; 6 - SEDIMEN�iATION 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION >i � y,a �:'a �� 1 1 a� r 11�; ylli� lU,lu i'•3 bµ�Ly ac,� .�7'v t���3iJ bnI's 114 run� T �7i�:i 'ly<e� I1� a+�4� a 1� :.' :,?3'a1 i lirw .SUt�Uii i 1F,r lll�0 i �;a 1Tt,70 1 1 �� �+ � u � . U � 1��� �lw•'j 1 �1�« �l��a� 1 �?c' �U.��r� i �+�, fl��:.� 1 I1`r c,s1a� � 1�>w� h-l�r.t.l �'rU�•T y lr,r' si0 1 D ,` I < <, U 1 1r�r ,��u���f � 1l1uU 1 .�i ��UrU i ��+ �J:f�(� � l � s slzc;3 1 `�~3 �1�t�3 1 1�:�1 :iU:lWO 1 i;��c .31�u.� � : %`U ec;11U 7; P.a N�ahk t 1��v47 1 8-SKIM OIL 9 - SCRUBBEFZ OIL �Ab� c�� _ _— ---- — -- -- _ -- ---- _... ___ FIELD OPERATOR Mv z ivo we��s LEASE � F�oW OTHER A���w ��r� a�a=�� c�t '�►� �P; �=nr cJ+vt'��4 UII. C!)��'Ar�Y ;a�' CmI.JFf7s�ivIA f'et�51s1 tC'' �TI UEE;/ oli::i �L�.I�ti�v.a.�. 11} / ��vT rd�r�� ►��r�;��. �u� � �,r,� i'll.:h .,n,xTT. �?:, ttiTAL P�ti;,'.:J. f��hi�' i �e�,i ti� � �>N a��.;,��.,�.!�vr '•�. L� 1�;� Ti���Tttii� f'-t�:'�7. ��'..?� ;.s7,y "ti z� � �k�i�. y+. f.:. lI�•. va . � '+1, c' i ; �,+ i.' e3 r r, t� t� <' r� : ta s� �� 7 h �, �y i 1 1 r� ', . � "'� /°i 3 i r, : � I 15r, i 1 1 r� �* OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOnn BAL. � �.�_ 0 i5 �) � � u Ai [' 1 i �.i 33 44 � G Y c1 E� 1 c� 1 t� 3 1�U b :i r� � i� !) � i: �; r, t; r, ;r :. 4u q11 �� 16:� 17T 13� RAILROAD COMMISSION OF TEX�1S OIL CASINGHEAD GAS MCF tvtOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. t•Unt. i r,ti J44 �t;;. ��1 �!� 1 .? 1 1 1 c, .� i% i1 i.� :i r, „ l�+v 1t1uU f� i��3 1Pa�"J 1� t� < � 1 i 3 t; � � Cl ;�,; f:l ir, 31iiU� S � Z� �!� .iYaG3 7� :; �." � a 4 V .� �" 3 ' � ;J °': � 1 i r+.� a1N':a3 llc;; ��.,., cull.� 1u>�., 1,'i' r�-+r t 1 �yuU7 c,; 1 �1 ^?� 1� •11 tl ��1 ii "�� 11 '�11 il W11 1l �^11 il -11 � 1 `°�� � • P A � 11 M1l 1 1 w 1 i F� � a��� t. l 'G slii I �; � , il X .i� <tU � h r: � � v.5 '_'� �7 j ;': 310 y "I)I`5P�)SITIf)N COpF�.; BLANK - PIPELINE 2- TP,NK CF1ft5 C)R BAR(.;f�:. 4- CI RCULATWG OIL G- SEDIME.NTATION �� 8- SKIM OIL ���U �L 1— TRUCKS 3- NET OIL F� HOM TANK CL N C' - LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION � SCRUBBER OIL 197t. �.15����� �:�5 �f.�k. �4J FIELD OPERATOR LEASE MO.=NO.WELLS — (J FLOW OTHER ALLOW ;�.��� � ��.ia� 0t11 t1P� It� EU/ u^ijf]'� a1tL C;7ntWA�'Y C)F� CAl_iFUN+�1A F�7b��?ta G[?'�'T U�'��:/ %? � � ? p ,� �) �t �7 J !j, ► �v • f" s I i �.�� / � N T T`�Ta�l. �'=�`:�t:;. F`i��' .1��7� S l l:(� °;: j f.1., �'. t. 1 1�� T�iiA�. N��i;"�• riJ�' id%;s + Ia'%' `,r'Ii;-L£.Y�, .i� �� 1(7 T;;TaL r�?��;� � ��ic= l �,7:� �:; 11 i 3 :� r,� I T�� , L. a. ��:� °I)I ;f'USITI(>N C�)DCS DLANK - PIPEUNE 1 TRUCKS �+uNUriL 1�7,�. � 1 l ,a � T 1 1 <3 b �s i � �� �, � � 1 ?i!' �. � ; 1 15'.5 i � a 1 �s C: 1 �; � �' 1.'. ] 1.,; f. 1 'l_' i��41 ;.� A) } � i) � `. a � �: �., y � � ? �'�3t: :) t� _ 1 l � '7 t' c' 1 i� Ct % :� c'C�kb �; � �«71�' °� � qk.bi' l�;! t 4T1�! x � t� _ 1 � �� :?r,kt�„ ; � �' `�'�b,� 1 a I7b� � k 1 � ., r, 3 � 142ta N G !� �b�r `:� �+ 1�-�:3 b c� �yC' ? 4 1L',�3 + � 1G'2,� `� 4 � 9 �1 i t� � s� �1 t�, 1 1 r� � 3 » f`,:? l. 4 k3bk � �a 1.� ? � r� �' � 1 1 �� 2 ;; s �� c�4�i, 4 �, <;. fr 1 �.i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXF�S OIL BARRELS oi� cnsirvcHEA���ns MCF � EOM CUMU. MOV. GATH. PROD. DISPOSITIONS BAL. OVER sn�. LIMIT PROD. LIFT � �- 14u S 3� 131 i �, t� 15S 13 t� 15 ts 4 J � �i 1 F'� i� i% 1 ���0 1 t3G`y 163"l �jn �iit, ?�7? :S.iiA �c,�a �oa� �'233 �r� t; L' 3 �, �� � E1��6 9ttT 6�4 6�� Su5 �1i3 74(i 438 S�2M `s23�i �T�r `'Q18 ;�33 1 Y `� � � '-1 ��G 1�U il; 1 � �+ 1+�5 � � � ry 1��,�G 1'�c� l�:e� l`,�1 ��,� u3� 9'll :� �-: 7 � � `r �� `+� ;�:,3r �t,a� 1 1 ti 4 �, t: 7 ll�l ,;� 51 lU�b �13 7µh �l�rs i'y5� �'k`� ��� ll�.l s�l�+t� �,,r,�i ��;; � :� � � J ' 2- TANK CARS OH BARGL�_ 4- CI RCULATING OIL 3- NET OIL FROM TANK CLEFININC' 5- LOST i.; I S T t� i G�f +� 5 1 7� 2`. : 4 �' ; ; t; i> 1 c- a 7 t� ;�� :., ;� L13 4 '�� � 1' � �4;, 1 r' r,' �;�v 1 t `,. t� �-, ;: �:-.. � i� 1 � i S, s�r M, �; :� 433 37c:� ��i a �:� t: `j r� t: I r� Y�, ��w J' ' � u C: 1 C� L ��`� �.a y :� a`..���:, ��,". 6 - SEDIMENI-A�i-ION / - OTHER AND/OR COMBINATION . ,ii.'J ' �J .��u �� .liQ � 3�yr� � 1 .:1{l '� .i s'.• 0 �, � E�hr � :sxa i �J r::, ;4 � 1 � G�uc,A t f �(� .�i U.� 1+1 1--�� � r'uutJ �;��s .T�ruU 1 ..'� ;C: � V (} ^I :� ���ti s1113 1'>(j SI%1.� C''C Jvb'�Q c;:'.i �i �'�13 �_�� �%�:���� :���,��r r���i�G 1 �c,���u � ii' r,4b� �� `� .� �,1 � U �.�� 1�Oq31. :t7 � ;,tj�IUU :<��r �vr,Wa :s'a� 1�1�6U ��yt:� �4:i�i" �2 I "`y ie`,a12 ���,�� 1��`�aQ :a��� 1�501� �i�l ll�c►vU t�'r� w���nE.l ilo�ud `. `� `�53�: a ����'� >>�3� :..�,u «uuau �1 i'r J � .i Fi ' ' (J 8 - SKIM OIL r-�S�C�UBE3EFt (�IL �L'N � � � � � � � (lIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS' tvo.we��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF �� FIELD OPERATOR Mo.= — - LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. �.i �; �,� � i:' y Fa �jC)1 ' �J Ca � j t�; 1 �':_ i2 / u���dL�i"� �,lli» G�;��sP.��'�Y x1F CAL.IFi��d��,I� ��7�,���� (.t�.,'�I :tJtl:�O +'it.3� �;�,��T�I, L. �. 1'�:� ! ;,yT `.a '"�+ , f � `-4 �" .i � � f .4 t1 � °.7 � :9 "J K�� :d 11 i 7 � :s �! 1 � 1 r) !� `; '���':S� f;%tJf� ���`I �az k �' �+i?I'y "'4i;4 1`�1V:,U j�iil i `> 7��'�tr' E7�a��l5 Cti�4� ".? 3'' ';.»l; �'�7`fJ,i� 14t)4+ P� � ,.. 7 � &� e.; u V � t7 .� � � .J ��� .+ �J ":r "J 1 4,J ! lr � .J 1 ! � ") '� `. ? ; �4 6 �.` 4 %' �, 3 �# � �t � � J ;, c� `, , �r i 'i l '•i � � i .i {a ,r 1 S:i ', '�' 7# t' tt <d .� {:i �e <+;,, ;; �j c, c, � e:, ✓ 1°a r U i� � 1 4,� ! 1x '_� ��.'1�'i(.) d't�!�'!5 4r'�fS a�',�'+ :'`V;`� i+rU��iJ �`,a',t r :�.1 T f{ E. �� i.� f"9 i i • t' t.i''� L `i f � 5 f) �l � �' 1 � �'� "_y � � � r � �3 � G� [7 .j %� V ��" `:) : ` r u,� (' �? i`. f. % # *4 '7 ., .� `a �d `7 ',.➢ �,' 1 � .S FN �1 :`. � �. 1 ��' ) � * : ; � j l.i' l:r 1 � i � f.) � � i � ! 9 O � `„ },? 4 � 4 t" �� , 4ti `.� 4.� `i .i 1..' i .� � / �} .t1. c' tF 1�`aFjA Cp�Et�l �%y�(i t�rr, +��'•!� ���+,y!�tS li'il'a 3 rti 1�:` t,' (? 3 9�► fd 2 5+ t;. +i +� �� i'.:� `;' .. 1 c U t� �i �? 1 t� t� � �� � 1 :37t� �#7� 4�r,i++i �!p`a i z;:� ats4t�tl ��' •, 1 'a � �1,.,,� 1;3�a�a;� Y{?l:�n a��• c:��,� i�t,�`ti Zv�:4 ka rr a�? �� i� C�+ �' <� i3 � r`; i.� '.� � d �:, t i i c 15 e; (� i�r :; .. 't �� i �>;6G� �.,��y� �+4.�c� �W4 ;<�4 i�':��A 2 �'1 / . ri 4 lt��u�+ �r�iif '��"�Z� c"_ � i`,�'v 1G`1ta�� �i?7;:7 4+ u ��Fiv�1 tipi657 t�t�f�+ rc�,; .' ��' ►c:l:�t�il t'� •r� l ti u 1�:i t 6�� ti ��, ,� i� �% l`� 3� 3 :�a +.,� 1 d'� a 1� 10 �: a A 1 �6 1(;� �:i � ia ra y�, 7 ia 7'a i,� i z� G? �; �a C, ;,� �,� ,i 1 1�; �u 4 4 1 41 �a Y[1T�1. i��i��ia. �t�c� 1�T� �21a�`�� 1�' u 1�.��`a �;b�7' c�7t:� �'�w� �.:�:s F�.�i�k:1� 11alc;rs 1�;�� Ct�l �� SwKi��a:► '�J. L. �,0�+ 1 5 1`.fi'.41 1:i1a� 13���a 11ti.. 11t� �a;�+��4 5�1�r r' � 3�»:i{;#� 1;'34�' li`:�t�Fo a2�, 1?,1: +�U�,r.,J u;:�d,� i i, }'uI I�'3�`3 114t: :. !�,rti. �°�� 1�'�3«� Alr�: � �a 1':�,�:3�'� IiT57 i��.�� r.L:, '�;b �.�45/'UQ �'�`�i9 '.� � 1`:,���.�i llt��35 I���iT +�°,�o ++�:,�, lG���U 3�'�'w h °� ��::��f: �:3�93 �'=�c'� 1?�s: 1�,�� 1�1t�t�U 2w2� P' `, 1:.i�:�yi' r�7�12 t�i".�b 1+:1 i�:-1 1�'�+��� 1��4.,�:a � �i I�' �}� a:, �•, 7;� 1'' �s j�a e:, 1 t:{. 1,: sJ 1 i; x� '�� a� I t3 71 �+ �, a..;�(��ia 1'J�:bt, �uG�;;3 1� 4 ��:�, _� 1�1c�a�i ��t�a �'�� c.: (��^�.(IP{ ��r�! `.��%.�' 11.d., 6t�1,1 `.��,"wt �P.�J��4� ����:,� il `i if?i4%`.a `�i3['� y?l5'� X:'+I 1�'4 j iy 11�.?�'4U �h'�v ttl?Ai. �'9��ii:). �"�i� I��7;�; lc:T�,u3 i;� •� ?�.ai!�;� 4t�t�t9 `���� 1"r l�;i' N�ar.t.l 11bu;�a 3i��+i !71� ��5 vt)�K, �LLA 1J1 � � 21��`� 75+�t� 7'�vl �4`.:, c,��", bt�c'.i�+ ?'�t/i ' +� � te � b �;�� 7 3 t3 +� P'� �' t� 1 i r., 1 l, � 4`a `� 6 2�;;� � � �; r�� 7' 1 1 "� sy s' !i :7 %' �.i J: 7' w� '� �' �. i�� 1�'u l, y:� �c' �s t.: r� �..-,� .."� �����. ����._�, esi_rarvr� - r�rr_�irvt Z- I HNK I:HFfJ VK tSHFilal:_ v-�.i ni,v�.r-� i iiv�i v��. - _ �.���. �.-, �� � - 1— TRUCKS 3- NET OIL f ROM THNK CL �ANIN � 5- LOSI- 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER QIL �i,�IWUAI. �97c� t;I���IC�` �5 h'�+�t c�� �, � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD �, Nowe��s OIL-BARRELS oi� cAsiNCHEA�c;As-n�cr OPERATOR Mo.= __ LEASE v Fiow orHeN ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gqM, ovEA BAL GATH. LIMIT PROD. LIFi Vav �� �����6� ul,�a :�i� ie� t�.C)f u;�j;��a tlil, C!iMPAR°� ;.;r CALiFu�NIA e,7t�y2c� lc� �T! pu�!.:/ {i 1 1 �� Yt,l�+�. r.lN. � 1 t�? /,,;vT � �; ��: � u� c° �^ i r t� ��� !�, y c° c� ., � t. a c;; �. �.� o �� � 1 n ; a �,�;�� ��eH ��4� z�Nc � ��� rue���c� �iG� �� � �:�yµ� �r��, .�.F,��� r�r�� r.��a i�i�ou a �14 7 a ::�r+� �c��u ��:��i r:•: �r i r��y�o 2a,:,,� ��� �, ��,al a�nc� ��ar��, c�t�:�, c��� ,�a�i� 1a1�� � ti �;�a8�.1 a8�� 3M41 777 7T7 i�lv�� 1`�c�., 1 i.� .7 J��4r .�6�7 JNtib !/ i.� ( f:'• 1~J��1� 1.�L�G 11 '� 7Wf3� 333"t+ J��`�'fi Ul�a ..1�► l�U�i�O 1flk'.; T(�Tr,�, p;�'j;::,, r',1�' 1v7L •��nu�; i� �� tt�q� 22�u �21�rG rbt� ?c�:. ���,r.t.( tv���ja �.�r ')!1 ":�, ' ::LI";, +1. ��'• `.i3 � j �;�'7t, �,��pt, ':�'t�,� ?�, ,'�4 "'1i'ts ,�lY.i v�U ,� ,�1 wt'if, pT�51 4/t:�1 .�7 lIL "14c .i.i�l.' 2�t;�+ � � i�5� �'_;ti�� �,�;!u �� 3i a;3Uia j4'}4 �l 3 �7Qfi th3�,ib 4��� ,tr� t:: il.i(Jll 1;�i'�: `i � 7'T3;! F1�3 d2:+b :�`: :<a ::iU10 24�:.� b .3 7�P�i� �.,q��3 a:.�yb 1�.' �e� �:�lir� l�Yy 1 3 1'7�(3 �O1Q `i1i10 t: ' „�t, Stj `.rk�l%Y 1�.3ts :i 3 vb�6 4ya8 44µF. �`: �t; �,w.•���i l�bt y � `�F±f3� tc332 �J�`� ii 51 +IYTU ldu� �Ct 3 `,w�� +u56U Ati�r, :s� ,: •yy�uv l.inr� 1 1 3 ">f?t�U n2a5 q��;�, 3� �a `• a 33� 1.�:' 1 1�'���TAL �k�;"a!�• FiJ�" #�iT�° t,lt,4� le.'. 3 t�G7li N23q 4i':�1 ���- �� h��,�h��tT .;�11�+1 lUbv +11 {.0 ��C�E.ws J. A. �� 1 'l 1T��] l�G2a l�r,lT t.s ,�s 11G41n (,Tt�t � 7' l��:g�3 ��dC�H r�e,�1� !`� �,.; l�lwt,4 hr".�� :i T 13V�5+ �►�3T i7:�34 �:' hr c1Ut,�4 l�c�l 4 l 1,�r�;3U Tti6�! 7"�.`�"1,. "'+ `>� llv7�l1 �r7t�i `� 7 1�.;0+�1 7nT1 7<:�� `� ��� i�3G�0 �+7�>r; d Y �>1SG° 725G 7sr7 ' � 1�Ts4 �7uca;; i 1 ��;�2t� ��ib� 6�'72� �<�. �u�s � 1'•r�s�:l t5al,a �� t .,l�1H t�,i?�4 6vy�► �3 �;� c�ly��l SU�o y � r�•��:� �;�sy a7��� ��'* c1�T�G p��r 1,0 7 Gn�,S ��3b4 �'t,l ���' '} �a �rsi�l 4.�°�u 1 i I �+GSU k14P ��aa �: �� � 1`aori'� 1�T��I T;)T�L i�s;��?�;� F��' 1y7� ',Ifi���h 11 1 �rP6`? �p;ill .3�^4�+ ��,. �;> t".1►��E:.1� c:ta3:3c'.y E��IR� +:�al' �1 ,+;,Cy�,rJi J. a�. `"a�,.i I �., ii�,".:t, �34GU �34tt� 1`.` ,' u lul+�`�3 r.'�+31 � �.SvT �' r.. a 1'�, � 3 R: �j .� r � 7 t, S; C ,:' �� � r�. �. l i 3:, v l t? 1 4� `� .s �, 7�, �, �� ,�,��,���;�.�,��,��,.,�,��_ �, �_... ....._....� __._.__ _.. _.. '-'" •' l I L 1— TRUCKS 3- NLT OIL FROM TANK�CLEANIN ' 5- LOST /- OTFiER AND/OR COMBINAI �ON 9-,SCRUBBkft OIL M1�dNU�L ly7F� C;ISTft1C�f U!; h'ri4t. ��u � � � • � OI� PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo w���s OI L- BARRELS oi� �nsiN�F�FA� cAs MCF FIELD �PERATOR nno.T LEASE ����w �Tt{E" ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nqOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BA�. ����,�, �a{,�;��a ,,���� ,�r;1�i��� ���t`�i tJ"sj+l�d C���iL C+I�w�'!3�.�Y r7F� CAl iF'f1�2t�aIA r��7t,����,� ��:1 TI �t1��,�/ :� � t '� � Ff �? � �' K �: �.J r ,� • :�+ • '', ;! 3 1 " :. +V i � �a �at�i!� 3d€3b� �Tr�4~� w�X .: �"1 1�1��+,i1 ��QTr�:�, �l"1���, � c�. uf;:�'ti��' :�i`�bTS �5���3 l`�i c., 3 Yv�Gf.Jt7 d�G'�'� f�bj�a `.a t� Q�i�1��6 ��6j�4wy 34'�t?O <'l:: r�� 1Jnt:ii� �'144�1 ly':�1 �, r y,�4::�..";� 3C�;fS1 �i('1��. I'`� a' {r �k;.,'.•':i�t(� �'1'�5� t�r�r.�a, i t, ?4+f.�•�r �y„��,i �Fa�oacS 1�7 1c.7 it�,t��1t,� �?01bt3 `��.'�;�. �, 'j7�::,t� �'�131 �°rl'F lc•: 1+.:� i�;c�airs .iT�r.► 7��:�, 4 r� ?�`',t�(` ���:,z;.l �'�t'�:�c l� i 1r1 tc>`;��G ��fi7u t�r,;,: �i,i t? ,��r`°i� i''��at;A �r`.`�ta�e', 1' ,� i�-.� a."..��i�1�L1 �i�1i3;J4 ;�.{>�� t �� f: ta ', ; C: (,14 e� �#i � � e� ,� i:i ; j%) � f� N i r, ti J. U�', � C> t! ,� !�r � L t.' Ca ;. J i T t � T ,� L, f� >rt"r� . F� ;� �� � �a T �i ,� : � ; .; �� ;� 12 r� u ;a � � i,. °� f � � ;3 7 �: ia r :� �+ 1 �� `r 1 �„ r � � � r�, k. T � f a �, . , � � � o =; ,., �� °; �, (��:i'cj a.��n;�i''.v I�• ^'. iv i 1 15� ;� ili�v c.a +3 a:i� � �' i 1 4��} t� y `'. �! '~ R' ,; ,., ;) 1 .i t a�a`� �5 1�� i a< .�iti r �i � i'' i% sa � —� ' � '� +� ,a '.; U �� r,:, i� j.sr i it' ,1 J "; 1 3,t�1? �:0 lt�`� . +�" ,vt1 i � rt 1::t• 1�tx ��7 =� 1 ,:i� A � � � •� t�" i � +Q � i> r` � ' � .i � � �a , `� � �H�! lc� ��tk 1�-�w 34�U j ��t 2 1w�+a lr 1 �fP tt� `;: 51u i 11 1 ��w' 1�.T l T:: a;� ..i �l:J 1 ���T�,t, i��t{)i?. �'Uk' 1y7::� ��T7 1�? I �h6 !�� �ts �;,t� ��t. t.i' :�1C1 ,;; � ��� � I'� � �: n�.�C�ik�n�J�r C • '�• ;��i � °'� 1K'?�1.� a �i�'s;Cs L ;e'. i :ie.� .:1 iUU �1Gvtt �' � 3 �' `; 11S��r� ���t� Aht�k 11°:.; �2°.: �s,r�vN 51c�� 3 `� � i 'v i, x, l`3 � r °.a !� G �l � 1 � � '.a J � '� V �1 � u �J � � �'! � �� :i 1�F ": 3 55 a� t.� 4 1 9. +�. �➢ k :'�'�'.' fl A A?:7 � c) .,i;a'� �;1'LF3 i`:.i4il ��'� 111� .;.G3�AiJ ri���'i `i +: %'� �� `..� 6 r tt `� k� ! � � :,: �,, A ' ;, 1 ':1 1 y �.',� '."'J ti �: r,� 7 ti G�°���:� ��U3�t� :�u�,7 Y:��"t� a.��" 1���'v1:� til� � 5 � A1,'u`r ;`�i�ri ��)�4 �� ,., t�.'�.. Z;7%�i�,� ��X'r 'y �.7 5 t'., �, �.s r� 1[S l� ei %�j � 1 r' 1 1!� D"'� I'+ J 7 S 3 c� � i U t, �yx'1 r `y�:,+/C �.'�.�1� �{'(% 6±',ii �`3( �)j�'J �txi `�Ui � 1 M f", � ,� i7 #b �{ �i ,�i � L1 �'; ;� , x: ::i � �' `J j �'1 {J `a :14� �1 � 'Ki .1 a.`'1'�,1. a-?;�',. F';:�; l�d7:i r�,r,,; 3,� �.,a �i hAO� �tt►�?.' 4b�+r" li"�: 11:,a t`��t�'t 7 1�+:�e',�`a fsa'� c, ` � .� � '� ��: �., � � 1 r ;'.� C� i'I �.. �. � � �l � � 1 J. ,T A:, li �. (, 1 C t� /� �, t. y.i .' i ! � �v i � _ .� � � /� .,�r, - - �- i r-�rvn �.r-�r<� vr� tsr-�ni.,i. - �.�-, � ��.�> .,�� - ��.���. � r. �� �. - ar�iivi v�i_ 1- TRUCKS 3-NE"T OIL 1 ROM TANK CL N1N.' 5: LOST 7-Ol"HER AND/OR COMBINATION SCRUBBER IL ��V�f�i�J?,l. 14�if� ��i5�.+,,i4�f U�a �F��,k ���} �! o� �, � � w i OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS rvo we��s OIL BARRELS oi� cAsw�HEn� c�s nncr FIELD OPERATOR M� = eoM cunnu. Mov. �ATH. --- LEASE U F�ow orHeH ALLOW. PHOD. DISPOSITIONS gqL OVER ea�. LIMIT PROD. LIFI ii�'� 4:�t?ccr` C►()l �lt�; I�' fmf�/ �^i I t1'� �J �t 1. C� M�'' A'� �!;� F� C A 1� 4" <s �;,� ,� 1, e� r�, l r. �-, `` �� �: �? 1' I! ts k;; / �� 1 T �a tr���+=�c�i �.nr �,�.� e . ��,ti1 �' � '>t�1� �;U3G �t`.��' �1 s1 sblra '�'��.s i l `�'i4`� J+�Y�7' u�fi�,`.> c� ;] s s{�vCE� 1�'w�7 u i »� t� x� c a 1" i� 3 l i s: :' :� �: � r� l�: �) 10 :, ,' `.ti 1 w�;;��.a :334u ���++� ��= 1.�.� lithi"U l�tiit rb 1 ���N1U ;�722 �?s°C; �'1 ;-Y .si33�0 !'`�1 T 1. {+ 1'� �+ '' 3 fi ti �' �'� i? 2 i 1 r .� 1+� t; � l � G 6, 1 > f� 2 T '? C, �;� �'-� :a� ,� 3 t 1 c ;s I u u 3 '� N,� 'e P �'. `a T �-� I t� `i ''J 1 ?i �t � � _i 1 s � �� j ;: U �3 r� T �U 1 w�b4� 1T73 �lt`�- 1�� 1� �lut;3 `:u�r, i� I 363�` 1'�?� %'��� i:� l.s ic;1�i; ���7 'Pl.�i'�kl. �'��r�,'�. ���J�i i�,aT�'+ f���y�?y 1�' 1 �7�1 lt�i'��? 1-ir�� !+-� i:��; ruh�.� �:�si;��i ��1� i'�1ja� f:1.4�'!tr j�� [;� �-�Fti a 1 �1t'y1 W�#+q ''�a,� c' � i'ai:� �.'��2 � A 7�.� �: �i !� � �;;� �? G� t; h "�s � 1?; N c� T l' v 3 � 1 t� �;� r� y� i �;� � 4t ! T 1�: 4a;. h r� �' .� ek 2 i���? t�� t� 2 +", ,� `� � �: r � �� 1� (� .� a � 1 1 l T�" r', ;j 5 ,'? �.� �, a:; 1! h 7�) 1�*' � z:, 1 llw� i�� �'�'� c; .au�3�U i73 r i � t�t� �i�b� w�,,�� �� �� ����,,� i r,:� � � � 1 t� ti�c�i yu� J� �i��� �r�> � � z:��� rg� rri t.. �� �-ti����; r�>� :;) 1 ��iY 74A !y"' �, �1u��3 ��t �i 1 !�':��i ��,�� ���f c. � �€�220 I.>.l' Tt;Ti�t, F"{if'i'r). Ffi� a`!'T�',+ 4Atjt,'� 1.? Y �,�E� 1�$k3 u4�� `" w�;,i '":'T t'ilht t �`�Jt��kT 1�'� �,�l.µ�� i:�µ:�vt c;• �=• �+� I c� 1T3G '�T3 1ci�?r� 1t�4 1'�4 ly��u 3�1�J �? �! %;ly�`. �1�E9 l(J�r+ r t, ,`� �C,yy.."U ���":� :i � 1u5�" tOlti �ibl i'-i� �:+3 �i��G3�? S�S�w„ "� Li x id ,, �1 t; l� b 1 Z'� ''� `� �� N ' 4� �:+ U%� 4 u C� 1,i ,j 'j �3 i� 1u''�% %°F:3 '�t.i: ir.,, Ih� i e1N�1�7 iO3� 1�! f s tl ��1 1�! �'i � f� �7 �. ;r �`.' i S t i j � � 1 b G G1 �°i ,� .� f :s 1�'�� �u5 `'�ti'� 1��r 11� 1c:�`�1� 5�t'1N,�, i� ya �. ;� � � � � t+ ! a �� � �' �'�� � i' i � 1 .:: J �/ i: i� y � �� ,� �' � 7���;�.� 02'� r���� I� l; ���,4 lcl?�t,U 4vu� ,��f µ ;'x:� b:1 �rXr, 1.r�F 11�+ �K��+��z 1t�11�:� i 1 �a 1 �' ��i `.� �s � ':, ,� 7 Y�� �. � i�� i, 1 1 i� t� w U b�a c� T i '� T � L, �.ti ;.t i 1 ��, � • � ,.;'' k �3 % r� y t� c} 1 � aj i ;� ;� 3 _ i; . . �,� �' � °;� r 1 :, �:� � � ? '� r��. [ . l I I t, �i . �'� d �. 0 b ^DI;I>USII�IONCODES E3LANK-PIPELINE 2-TANKCARSORBARCUE 4-CIRCUL.H-i�INGOIL 6-SEDIMFNTATION 8-SKIMOIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL N NF' 5- LOST 1- Ol-HER F\ND/OR COMBINA-I ION 9- SC�UBB[R OIL ANNllr�l. j��;� �3i5��.��� �� r�.0 �:�c> �, � i � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD OPERATOR Mo.T NO wE'-`5 OIL- BARRELS oi� cFlsirvcHEAo�ns nncr= LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. _ -- _ ___— _._—__ v �a ",; ,� � {} �. ;� ,J t� 1 � � t.J "1 � fv ,' k: 4� ,� �r;1�1*: �It, Gt�Mi'fi��Y C!F CAt.I�f)��•aIA rsio,��i:� �ti"r �iI lLti.t;.�f fl j, 1 !? �" i 1.. �a i�? K t 'U • �` � r,� !^a j, j, !; °`' i'` 4 �J � �4 C � ( �^ �' r' `3 d �r 'v %; � 1 A4'" i��'7 e.��'7 r� r' terc_�U :.�c'� :� I ���a �a��+ 4�,��a ;, ,F �vUi��S �.,4,.� � ,� u y"�s � y�, �� �<' ��,i l�. 1 f 1 U t) 1 Q v�.+ `� 1 ++ �� �a q e� � �s �+ 4 1� i;, 1� 7 t� i' U 1 u'�� ;� t� 1 h•'�f` aa;�� �.i:� 1'c: � 1 3U juU +� �µ �' 2 4v�, w17 ��rf 1� 1 a �aau:� „slia n 1 4 �;r �, ;� �,� b � f�' . �', S 1��� ra � �I ,� � tt � t`� �� i �� � � � l � 1 I � G, .� � »� 7 �> .. �t„i 2 4�F� �1? t�i".:a I� la .3�s�t�;� �'�1 X1 I �lr.� 3�3 .��'� 11 ll c�I1U �rru 7'"� T A l�. �''t (;) i! » f� �:2 F# � a?�', F;1 M 3 ��' 1 `^ �? �r � 1 3 � 1:� � 1 1 1 i- U r k�l :: 7;? ��T �, � s� C'�il`:� Lt7Ll.�: �'Tr ':. �`. '�i i 1 Cl'ti �uti� �,4v r' �_ 34��N i'� �' 1 r' ";� K' � 4 St i' w'1 � �' .f tJ s b � i � t � 7 �� 3 � t� ,.� � r . � r,� � �-��:� r .� �v o � r 1 �� i w 1 �'7+ia :'!�� .7�� *' t',4 �t�;i ! 71 �U . l y� p ;�:r<� +T1 �j� r' 17t:� '"a�. 1les�'� l�t ?� i r' r.y : :3 f; �t � t� ,� :i r' ta �� • r: " !" ,� '�; .� ,r � i %' � � �► t� 5 :9 i� � .: '� 5� 3 3 ti� p M i� 1 � 1 �: ;; .i 1 i; >; �� 1 �b�� 37'h ���� S 1C'�U •1�3a .�14��a3 =��, '� � k��-' 3`�i' ��:�� :� i2 °�c; 3U;y�:.,u v���� i � � �+ �? � � +�1 �i � �+ �'� � 1 .t � M �' � " l., : 1 1 �� 5► �� i? i li :` 7 5 � �. �� 1 1�I t" � Ti;Tfi�l. F��i�l;). �'Lir; 1'd7�� i��li Ir � ut�;� �,t�� ;��,�4 �-' >� `"��t�L.i a:�,�+�7 s:�t� ,. ° i�, r< i;�� ; l. I'_% �� T i�•` 7;� 1 r tt #� t: f i 7 i� +' ;� j (;. t:i v • i:: "� .! �: v l`,.a � 5� t5 1 -' � irs4 7lV �1�, C. 77� '~itya 1�+3� l'��v -i {i i � � (.� A � .7 Z.i � � ,i ��i �. 1 :'; V.7 � � . �1 �i .i i.� � 7 Q � i� w ",i y ,_> 1�s2�' I1bi, i1c;� 7 �" ���'�,�7 tc�,� ':a �� �:�s�4 1c��� 1t��1� r� �:�:�+►�; �a i-� C' �! � ��'� �.�F"�� � �1��Y � 1 d; � «,c �� LIIJ7�i�l �5�i j � ���� asa� i��r _ �;��,�va� 3�,y�� '1 �'' �:.� tr �E 1 1 r� 3 1 3': �c `" e, � u l.a � ,3 9 5 wi + f� ! � � �ti f�; i? r� r �' � � 1 �d �1 % ' � v � ('a Ci 4 � �•1 c� � .� i5 4 f G 1 r C� G f, ('.; :� �.'' t) `w' �J �' `s .� �-,1 11, �` `x�a' t;r:'� r'��4 / 1�7i -1�,.� a�e'�?U �+�1 � ., T. �;i,4, f''r�`�;)� ��,.1� 1'"A%iti 1r�4�t`� �i? �r ���' ���r%� •�t'!;�f{ �, t*�ei `"4;.�k f',1ttik � ��L,.�1; �1.��, .�,�._��.��,��,,.�,„�.�� — - _ _ __ ..._ u�r� - C- I HIVIl I.HY(J VYt f3IlYtlal". - ��..ry i ii��� �ii�_ .� - �. � . . - viL 1 TRUCKS 3- NET OIL F`ROM TANK CLEHNINCU 5- LOST 7- O�i HER AND/OR COMBINATION 9-.SCRUBBER OIL t� ����1 :V � i �i �.. ,� �i � i'. �;. ' � j T ? t � t � i; r3 `� i; l; �� 4` � � FIELD �PERATOR Mo.= No we��s LEASE c, F�ow OTHER ALLOW u.� �� �a �?1 t1 ti,� t� ��r i � P��, j r,� f' U/ ,���Z�`�; i.)I� CC+�+Pk�Y tif� CAliFC1��`qIA �.7F.��'�` C!'?��TI t1F!,�/ O � � `7(� �' � � �'� 1 Gr �'.:. • � `.� � 1 ;�iTAIM t�.;{"'iJ• �s1�' a �%?!:i „�� ,r ,`���.�. J. �. 1� r�:T�.t� P!�t)i�. �,��� � �T.�� „ , � � ;� r' _: � .., � ;� � (. � ;' �; 4 �''T�,L r,.c'i:�. F,,;� ly7;s ' I>I ;POSI I IC)N COf)f.> 6LANK - PIPELINE 1 TRUCKS �,N�VUAL 1yT� OIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXl�S OIL BARRELS oi� cnsiNc�iEnocns nncF I PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. OVER BAL. � —� x _ _ _ _ � � � �— , {� ti: ;J ii ;1 r; ;7 ;) :i t:� C� 1 '' �) l :i � �i 4 iCy � � 212 1 3 �c 4 r � 52 � �17 1�G 211 �T4 ��� 11� 1�0 1�1 116 92 �r 2 �i a 1 li 2 �i 5 �, r 66 3s4 1 �; �' 1 f f� lal ir� �Q� 1':,� 2- TANK CAHS Uft t3ARG1:_ 4-(;I12CUL_A I ING UIL 3-NET OIL FF2(�M TANK t(:LE-ANIN(' �- LOST �ii.���'��.� t)�! 6-SEDIMENTATION ! - Ol HER AND/OR COMBINATION 1 � .� s r� l � `.�a .1TLM ;�� ::at,jU 1�'! r.:IUU ,:' ii%U l �;: ; ; :1 ,r, .c :� 1�- t; .� 1 u �.� i y 3 �.i ': t) 1�'�r' siv4�a 1�,: .:��llu i e, 1 F t.! P� �. I� .', �� �� �+ 7 + 'c f�c rJ "' �� �l U t% `y t1 � , t iJ 1 �• r :, u U 1;:i oc0 2 ;>ti �,t�0 I �'! t�.`U 1 .a �� �: :: 0 'i :� 'r ii !t� :;t�a i� '+ t, U � r•- r ��t-.t_ t ;;,�;� 8 - SKIM OIL 9 - SC UBBER OIL r�� ::�u � � � �� �i ,, � � � � � • FIELD � rvo wei_i_s OPERATOR LEASE MO � FLOW oT�EA ALLOW. J A "�{ :.� ;� �? �. ;,� (� t"} 1 �i �� I ti � �r / uNI(1�.' �'?I�t C �^A�'A�°Y ,ii� CAl,��.�';",�i�,�rlA �P�►�E,4� 'C(�.; a�'I �JEF:I c?�t 'q ct����t�-, ..►. ��:. :�a z � ���r �' E' � 7 :3 h �,�1 �^ � S3 �:{ � � ! i `:- ca �: '.y � 1 � 1:, `v t" 1 `� /� ii � �� lh2r? +; ,, !!i1�' '� � I�ti�% !� �' 1�1f X I �? �2HC� ? :� T �t i. i� +� � 7 . F r� %� 14� T � 1 "� ;� `i 1 � �? � � 3 � � r � 4 ! ' . f i }. i � � � �. d 1 � \. C. � �• • v�1 • � l.r` Fi t � l � � � 1 J� �f S� ,9 l ! "s 'i �1 1 y �'.� `� � i d �'1 ra i i.r� % i 1�� 'i I i e"'>. � �� � z z r, iu 1 lj� � 1 1 � � r, i�t't"�l. t'ri�fl. f jR Z�a7r„� 1I�'r "��' 1 1�'�+ ; x 1 � :i � :,., i.. +� � , ' . '�� . � �; � 1 2 1 ta Y ��. l 1 i+`<ti�, :� 1 I :�u� � • � 1` W V `� 1 t��k a 3 111�3 � 2 11�47 �, l 111! ,� j, jC;,�rr i u 1 � � ';.' 11 1 ill�a T�'T;ll. ''!��li�� �'.j}i � d!-r5 1��,,:. �4° i i.��i! OIL PRODUCTION �.EDGER OIL-BARRELS ROD. DISPOSITIONS �k�� 1t;t3iti i�3� ;wr, 1�1�u I5l:c� �55� 14�u3 111� 132�i 12?'5 �3a f� 1 1 i� 6 l (i � 1 C`r 5+ ic8 2 l'� 4 11� '� 9 � �� t� 7 n: ri r� 3 �147 ��1� tt��1� ze�c� ��T � i" ] t� •�+ � ,<g�i4 i:,'i 3 8F6 i� �,� ta ,� �; � r��;4. i� f� t, 1 �; '�i � 1 �a� ���a7 � `i ;,: .S � �,'a �: i `� r� �4 a���l 1 s1�r 1�7� 4� .� � � d r: Y 'i � !:i �! ,� b -� C3 .� ;s ki f�: � r� ti N �'':, �; � i��7 +.��y;i 9 `� ;� 4`' t, � ��W `y +� �,� rl L � � r.s 4 3 :; b :3 �` �SY t�i;� ra � t�� , �: �t ^ DLSP(JSI I-ION Cr)DES BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BARGF ��4 - CIL2CULA7�INCG OIL 1A—q TRUCKS 3-NE.T OIL FRC)M IANK yCL� NyIN,E' 5- LOST e�1 �i �i � � AI �.. ,� T ( �' �.i 1 .�`i 1 T� A �. � f f iJ OVER 6 - SEDIMEN-I�A-I-ION / - OTHFR AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnov. I GATH. �� ���� gq� LIMIT PROD. LIFT . ( ,� '? `.. Z� 1.�. �+`�C��Z 1 r'. �+i t� 1 b a �������� � +< .� '� 3 k J ~ I 3 i, � , � ..:� u �� ��c�..�� 11 t��;;,4��i � e,ur�,U ��,� �����6 F � '�Gc�'Q h'i..h;E,l :,t�U�'u , 1 � ;� . ; u �i 4 ti 1 1) k; w „�+�1 I �+ � i. iJ .�: .�`r�� `;( �li) � .�1�� �- t 3 :,� �� � {� s�o � !.? i1 'a° �'+�hk i 3i+J c; 11.�C�y + tj�+�'4 r' :rl.'U1+�� c; ill�-U 17GiJ / .s �:� .� �:� t� r. slui�� r .il�ir3 :, SV�`/Q r .} Y y �J � %' 4>;11U c: r!�fzc.l ,: ��„�:r 8 - SKIM OIL SC UBBER QIL �� i:.31 � � � � � � FIELD �PERATOR LEASE A� ?� .�� (br' fi(1� U�vjr��+ titk, CO�+�w�?r �ar C�LI�'t�t?raia �;7��=',, i��11t,� FE,l;ai�,�'i�s F��. 1... 3t2�; rr�T�l� N�t�iC�. �UE1 Iv7'� �1 �'�F � i1�1�F'�d� a, r1. 3h"s T+liAl, #����D. ��J+� l �+yt� 1�.r', 7�' t. t`�'`' �i r�i ! 1. • �' • i�='^1 '�.;T,:yl �'�;+�.i• F!;" l /7i� `, a rj':s � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S � NO.we��s OIL-BARRELS OIL CASINGHEADGAS-MCF MU�= EOM CUMU. MOv. GATH. c� F�ow OTHER ALLOW. PROU. DISPOSITIONS LIMIT PROD. UF�T BAL. OVER BAL. _ �uF� I� � f�� LC�' »`iI U�[;/ i xt� 1a�i� r�,� 7�F.�� �' 1f� 1i:��.� 7103 t�.+N�; ;i 1� 15f-�? l'3r�5�3 Z��'�� it I i.� 1�K'e��' 1';';iQv lU3ur `� i �� l Y��S.� �abi3G �'�C'`� t� I.ii 1�F'Y;, r434 k�p.i't' ? � � 1 a�?5<< ��l5� a�� T 1 .) Yif i: �11-� hff%"t� U`Gt'�1J � Ii` ,; k!� i�OGB D(1t„•v tu i�r i��b� �;621 5b�'� �' gl lu ���;,� e,C,��r r,�Ma 1 � � l! �/ � 4 �.i � : �.7 Ft 1 �,i � � LI (� � IA ��i��l f��.�1 t,�� �' � �'`�2 453 4��4 :i a �t,l 13� 1MU �+ k 7Kt, a5 �e� `x t� 5ti� cD9 �"47 6 4 �3� ,��� }��t 7 tb �a��, �:�T �'.J7 �y k A�tO 2Ei5 'r.'�4`� �+ +� Nts� /ti�5 4i.'k i� q n;v� �p��q �,ut ll 4 F'!;i 6G9 !�'�7 1� w ;�v�+ +��Q ���' � � 1��7 ?;Ta -�l1 :�' v 1C)3ti T� � z:�73 � � �.�a� r�►y r��b � 4 �6C; 77u r��` `� A� N,i�9 b5�8 �`�+� h � ?'7�" °a62 :�4[� 7 4 t+y9 �25 lf;�:i +� � ���6fs 67� G:�S � u 66�� 5�3 t� 15 � V Q f� �i �t.`. °] b+:1 ti �16 1 i u �i 3 ti r, 31 1� `� �'� 1? p � �;I 33h .arr 'I)ISI'�)SI 1-It.�N C.r)pf ; 6LANK - PIPELINF_ 2- TANK CARS OF2 BAHGE 4- CI FtCULA�I�ING OIL_ 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM l ANK CL HNIN b- LOST � �e�NUAi. 1�T� tii��'�IC�t' u5 � � �: b �. ;Cl.: f,� ��: I�1 �;: � �� t' f i � J l l r.. l. � ,- 1c a 1 �: t, !` t r<< 1� 6 - SEDIM[NTATION 1 - OTHER AND/OR COMBINATION �,,t, iyc� i �� `� u 1� ty o u t! 1 �:yG sUU�+�.t7 � 1 1 � it,uU c,G 17i���'r� e� "- .i �.+ .i � �i q �:,a 3I 4;; 3� �: r ,� i�v � i u ��� .svs�+uU �, � j 1 k (13 Ci '.i .� �:: � � 1 l �.� � `-�i h�Uht.T c,':�w�v'l0 +4 4i.��t� ,S 4+.;57�i' 1 i;.c�C;,3� a..r��,:0 7v�;:�a �c�. ;.�1':,ou , lc'�ql� c. ��G�C+l� :3 ! �` 14� 4� U "' :' 1 L'a 61 � c� 1�[44U �t f':1r�E, f 11bY�� F l. .s 1 e' ++ 0 t,r: l�cu Ir:� ^�u334 ��'� `,16�0 ';r `s:�3i?Q ! Y 3 � i ;1 � 1� "; •�4�I�i 11t ��µ�.al� �-� :•1qT0 1�;�,� �u�l� i ^t� '�4b.iU ...� r �;r.t l T4:�1 8 - SKIM OIL 9 - SC UBBER QIL F'Hlx� t.9L t� �' ; r� u,i�i � b �'� 2�e:i� '1.1=:i 15� ,, 2 7 �> l i � �;Y �, 2u���, 13� � lc5i'•� 7u ��� �Tis ��A� r lUi�, �� 11.� :� , 4 1 ,� o:3a t'!n)L 1 1 c: , y 13�v 11�;u � 1 � 1 1 � 1 1 1 L � 1 �� . � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvo.we��s OIL-BARRELS oi� cnsiN�i�E,v�cFls-nncF OPERATOR nno.= — LEASE U FLOW orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eotvt CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. _ __ �; aa ,�� ,, ,; �, ; �? t3 i� a ' �i; r; � �� t�a : � t' � ur;1�1;a �`llt. Ci7Mi�A�Y tiF CAL�f 1:i��A:1�a ��7r�;<?t; /�.t�+;TI tI�E'i:�/ �"11''� �'�TL4i.��=tt: +-�. C, k? 1 ti a t� �:• T� t� �! � r `� c� ! ti� t� '�a �,, Y':� u .-° _, a���� r.�;� ��r �., t.. .>r< ra if�wr i 3 i��srr`�; i�"�`� �:�''�R'•� ��' 7 ��1�ti��c'Y i�!!;.: w .i J%' �' s% l,.'. G� Y r: te` ;::; / ! '.+ i� 11;] 1 ll (.! '� :� 1 r',1 � ) �; T 1 � '% r �' ' � t; '.: 3 ::� a �.j v' 4 c a x i7�y�'�' l l?'�' 111'4 .� �:1T�' lt)��i ?' S �t:<<<, r�aES� �;.;,a, � �a�';rM T.�� "', � p ,� � � � � � f! � 1 l� ;S � � : i � ! �a Q! lr �% �, Ej J •. a 3 1�y�} il,:1a 1�-ta �` r `�11��► 1u"at 1� 3 �4;��:'� :�3� �.5`.> 7 / �;r��i�� ��,�; l i 3 1'� �r +:; 1 t� 5 6 1�7 `�s'� t` �. �+ �3 .i +J 1 ti) �j ;,� 7 i��� T �y l. N' �; �'� +) r �'� 3a � � �► T ��� �. '��' .� i ���> 1 r .� � ^� �t :i � i fg 5 1 ) e� �+ �: }' :., !; k. �� .; � � u 1 2 ;� �� �� 1 f z�� �a �s :1 %a #` L �. r 'd . w . � � d C \1 � ;J �� 11 '� �.3 b i �, ,, 1:� t: , �- �; '" ; j �. A ��� 1 � :�... ,� � � . ����,<o ��a�� �,��� . _ �- �.> ,:��� �:�� .. � t it����� ����s riru ���.; �,r: siu�,,� �u�:� "v 1 1r`t�i3`� IC��i11 �'��a i� .. au����l 3'�s.. 1� a 111C+� .,G7� G:��:tr: `! ,� .�lki�� �'3�,� 11 1 1�����C� �-•1�,�� ;yiota •:�x '•� �:al1u 3T<'.i �';iT��.. Na1:.i::l� F;J�t �y�;� �:.i)� i�' 1.:' 1 1�E�k.� wrac '+hb� �: i`.i ";�n�; T t'�t����T G�?t;i . � �. �y ..1 � � . G. �... 1 � � • � • � � � 1 ,� l� .7 � � ' ' S.� � �ii Ci � �% �} f . t.. , i; � r' `_ ' �.� �..' v' i � w� V � �) ;� �� '�q' l: � ';1 s' :i iti�`r1' ,"��'0 .:s'�1�> t� n� `:`av7� `iy��� S+ai � .'� i. 1 1`.s � :r �'; b% � b �= 4� � �'� .? `l j `�' ,: j'j k � a� / `.�' �. ii 1� ;:; 9 :y � 22������ ��ut3 G��'.,4�� '.�- s�r� '.1,��C) ��5�, c�������,� �> � � � �> r7 � t`, u� r. � pr'•,, °.r � .'S � �;j l� . 3 L� 1 <i � % `,) i� ,:, {; � ;� � 1��"i�� GW�d4 4�+��r, .�`, ;��� �,.,�11;j 1�'�,.s I"�..„- r 3 :?' u�,� �: r, 5 r� C1 b 5'� 7� ��� ,�. ,� r,� y�i � �' '� �' b U( ��+ >� ,x �� _i 7�(�l ^,ryp7 �j`.�!ri� F+� ��3 ',,1��ii5� b���' f�+'�: `�� 3 4 r� � �� �a � T u �! �: ,.� ,3 ' �� �� � � 11 i u 'S :i .3 � �� ;� ., �� til _i �+�''�;� " �ia'7 j.i(xj �..i ,i;,� ..�;•,F• ;r+:�Uii qia:�y af ',t, � � .� % r�.+ C` ';' `: � t', ti `.? e:' �'.', `) +' � , :� .� .i L ") 4 4 r) !' J �; T ��'= � i� l. !�' :'{ '_. � � • �� �.! �'.' j � 7 „ �l :, `' �' j l� � ! ; � � <.,, i � 7: �S .'� t'� S � f� +.' r� �. i t� �. � � � �, ra . �� l' �� .� 1 r: �� � ; � 1 t, � � ;< ��-^ '" L" I HIVI'� 1.H1<J VI< tSHh<lat �r'� i iivu v�� - � .� 1 TRUCKS 3- NEI� OIL �ROM �TANK CLEANING 5- LOST /- C>THER AND/OR COMBINATION 9- SCF2UBBER OIL a�`INUAt�_ 1�;�7t' L,�STt;IGi i1►, i���t� ��� � � i FIELD OPERATOR LEASE �1 :i ^ � �ri 1 eJ <t ;,J' � � i A. ,i;;�i)�'.� q.II�. C''�,S�Ai�Y tJr �b�l_ 1E ia�r'�I:. ii7�,K�r'�) i��1�'? �J�F'1�k�,�, ��. T. iT Y i:! T 1�:, � r; ,'�'j I) N � j� i'� ��i� %�7 � {�:�di i_}��1''iAid;)� �i� ;4� �1'r 7;�T�t. ����`�"���. �"i�k� 1-,7n "? t � ' '� �"• " � : ;., r +'� • �' . 1 .. 1 1_� � 14 �n, V� r�i I 7�: �� P i. � i`� 1�2 7 �J ^I)ISP��SII�IONCODES BLANK-PIPELINE 1 TRUCKS At�d�itlAl. 1, ��'� � ' J � 1 �.i l6 ���Ci�.� OIL PRODUC710N LEDGER No w���s OIL- BARRELS F�ow orHeH ALLOW. PROD. UISPOSITIONS � �i f'd �� j C. 4% / ' i.: �"'? �a '� I� tl F� i.� / � � �,��,U�, r���c�� rt4:��:� �� :,:,�.�� �.;�lu�� �,sJ�3� �r ��a����r� �����;:� �zt�'�,� i 1 1�?a�1(� IUM�QS �������;s ii Y�'�`���u D�a'�"�Nt7 l�t�t3t;n r � ��.���� ��� za� ����,� i i l�i'�i3+� ��%�aF�37 tiert�'��? i 1 i���3� � a2tt1 ��`��'� �I 11.tt���.r ;�,��T�ti� tz�rau�% A1 l�i'`}7`i �>IL�'S `�1t�3?' �,1 1�;1�:�';; �;�.�fi1 ;i�r.i'i: 11 tl:�i3�' 77,��� 7T7�=� �. � �'I� r'J' i 1� �+ % � �' i',� � i ��;��: � aw i ��:��r� 1 1'al� 1�17 Y�-s;'- i 1:�t�+� 11�'b �laC�r. 4 136�+ k233 1�"iM; % i r�SI v �[' � 6 Z'' '� 1 1 l 33:� 1�3!�; 1�r:l � � �3� a��� ��;:.,� � i�4� liP.v Y1+•�' 1 1��,�3 11'�7 as��'�' i � 3��� 11C�b 1t��i I � �?fS+�2 � ""'G�3 1�.5y � `'� � `' 4 !`� li � � t a�: `°� :� ? 3 i:: �a 3 a tr � �;�� 4�+p `�; �} � `., r.' c�4+1 ic'`� � j�� L�1�7� �°i''' `, �{f 'ay<p� ,��'�ll �' la,i 37� :1�,`. �� �i�:� 3�� ��:x 1 '�.�•'� 32:� �a7 ?l:.a 2�3 lr�? . `' ! i' �a 7' t a t� r `',:i'' 33h �,Su EOM ��t �; , T; �;: � , C: . _ 7! l zi�� �, �, {.. 2u!': 1 t� 1 �z t�t?1 1 rc't,;:, Cl f.'.- K� Y �{ 1 .' / Ylc �: 1 r i., :; � �: ` � ixa � <, 7e: 1 :3 `.-, ir.� � (ti: l :� � 1` 1 ,,; , i � r'�'� r �: �' d `> �, �, �; � 1 �+ � ! .; , .�, l +: c, 2-TANKC/�f2SUI2k3ARGE 4-CIRCULATINGOIL 6-SEDIMENTA�fION 3- NET OIL F HC)M TANK CL.LANIN,C 5- L.OSI 1- OTHER AND/OR COMBINATION �.�IaT� I4�' �x�, RAILROAU COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF � nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. w i t.: «: �+ �+ a U:i .,:<_ «:�� �a z.:�:� .�irr��.��� , ,.; �a 1 c� �j 1 11 {) (�;/' ivw:�i"G iili ����Yu c ``r, ,s�+��;s.� 1: � t ,�++��rf:�� i1U1 S .534��:.1.� 1� .1 a�+`�4�i� 1 �c �.� �: .� �� �� � a t� t�.: 1�'t�r:k l� .�i-r`a1? ;: �,� +� «� �, �y s,�r ;..�y�. 1 1 �' J(: �i:�,i ���' iiY�-U c' 'Y � � X / t1 /� t� x s y .S t�� �`� a .,1 s1uv3 �`� ;1:.��.� � , sa3�E� 1'i`� .sIN��� y�, c7 �. c� � i u 1�: 4 r:.� h: k: 7� �' �� :,i � I 1.: iuc`b �`::�: ���'Z ::. .r' s ti1 a D +� ae ;- 1��1�:� � ,' 1 7 ';� t� U i�u ,�11p���) �b ai?'1,� ��� .��rx� •�;�' SJb4'0 11b .sli'a3 �% c.' ,.� 4 � {,j ;, t� r� �.r � t f .' ,y ,� �.� 7 8 - 5KIM UIL �� SL�t UBBER OIL "��,4k, tj4 OIL PRODUCTION LEDGER FIELD � No.wei.�s OIL-BARRELS OPERATOR LEASE MO v F�ow orHER ALLOW. PROD. DISPOSITIONS ;r -; �t �a :� � , �� c� �� � ,..� A� � �a , e: a:� � u��It��ti [7il. C(�;�IF'M?�Y :D� C,At,if�`)��t�,IA "'?��>;?ia i:i:° �iI 3iJF�,�/ �?11'''s �at'�F'iE:Lti. �. ,.a. ?'� l �, r�i;�� �:I4k .'.+J,`:�% ;' '� ��� � e� �* 3 2 t� a.� 3 i 3 °:, T,� 3�:' i'c' E� � 7:� ? ti � �; ; �:��; 4 r�� �;: �� � � `_� /t �� t,, +'�.1 ., S i E1 �a f "w �J �> �� 7b��� t,,�'!�1 ��`���� � <: r��,u, �. r.. 4 5;� ia 1� ts f:i `i I Ja (�''7 h i3 �') �°' A`i'a (� ,� �� ra5r' r,�i:� ���� 1Cr �i iN�t:� r�197 ��T�� lI �a c'(%4�; '�651 `.ir'.5+�' T�iT�L, �'rstl�l. F�ak l'�TM �3�c1;� ir�'. 5 �^3U� �>r�l `t'L��� !'' ! i T � � s t� P t� +� �, �r S �'�'^; , J , F , ;? �7 �, 1 ;; �` C� 3 �a u �; `� ;i � � � s; „ - �:� � �; x.. .� (J J J ..1 T,��TA�. ���'tC.',. �'�J�� 1'�7'r� [� �,�" ;,, ,�i1'`{ °'iLi..r �� `>. T., li 2 �� �:' t; � �t ;,� �, � � t ,, ' �J � �� 1 '� i! �1 � ?;: r��t. ��-��;r;, � �;;r � �.�r , � 't � �� .s�'� ,�I<' � � ;,; 4y . .�" _. �, :93a <'i� i(`b ��►� / f✓ l�l OVER RAILROAD COMMISSION OF TEXHS OIL CASINGHEAD GAS - MCF � I BqL. VArH. LIMIT PROD. LIFT 1 :��'�c lut�1.�U l,�f, � i t; "t+ 1 b U 1.� �a i" � :�, ��:c��a4�:j �:�r� 'w� w�'����1 a:•.,, ; ,' <: t:; rs .,i � i� l � �r , ��s la1N;{) 1'���; s;%3 a�7�;iti �3..0 e: _1 <4 �:) !tl �,i t;) 1 1%( ;w;c, l�lv`�U �21�� ��ti t�ru�� ��.���� '� f-� �, N U`) � t� '^� 1 J i+: � 1- �.r' 1-, � 1 I��> ,.? s-y Y' ". 1 C',�ht..�� � �.; r, � T "DISPOSII-ION CODFS �� BLANK - PIPELJNE 2-"TAIJK CP,RS OF2 E2AHGE_ 4- CI RCULA�1-INU OIL 6- SEDIMGNTATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET� OIL F�120M �TL1NK CL[.ANINC' �- LOSi� /- OTh-iFR AND/OR COMBINATION SCRUBBER OIL �:,i������ i�rr� �; i yT� ic� c��; �au�. G: s� � �, . ,n � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA;� NO.w[i_�S OIL - BARRELS OIL CASINGI-1EAD GAS MCF �� FIELD pPERATOR Mo.= -- LEASE U FLOW orr�FH qLLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIF I BAL OVER BAL. __ _ �J A N �.� (4 �► ;? Ci l? i :) �: I t,� d. F:: / ua�:Xrl��� �aIl C�!M�,qfiaY i)F G�t IF�,i�!,�XA P7���(i �:+'+ d`E� �U�'�%! ;1;1'''� PT`Xl.l.�'<♦ �� t1r :ird � '3 ��%1+� �{��3� +�t�;�,'^ i"� �`:� 'au�i3y 3�It�'+�a ; :a :,���` ?lr�?,i .i�G+�` �'l• ✓� ++�M��b aitf,��,' a �3�i�v :3t��a '�vv� ��� .,:� �:1uu�C� r�u�r ^r s.l tb fr r�! �� � li r7 "J .". E,: �4 ti i ;� � cI "a `} �! 1/ � 1 .� � �' .� t, yu.�ti ."�1,�,<} �'a:�1� i C i� C�t?.��.aQ ��T a�: r3 �, 3 :� ti � <�� 6 r : t r_ � .> �. �� � :> w � � 1 <;� :r v 1 � a r ,� r ��:' c a� i�:� +� ty X':� ;? 1 c, i t, 1`'� T i:,` 1`� h 7�; �+ :., ,:7�,. ;�3t�7 �= a�,� i � i ! � �rut'� 7��t�� ,; _..� , � r. �+ �: �' 3 3 � � 3 � � ; 3 l , i 1 :� i �• `> 0 ? 1 �.; :: I���3 °a R�: fz Fi � o? 3 i 3 i' ;� �] I� 1�� �'� T G 1'a t��� 1�i �J 1 j � �'9 �" 5� � �-' i 3 �i � �. .� dS � `' t 'y 1 4 ii 'i `.� U 15 `i z� '�r � tiTqt, ?;�''��+. F t1f� 1:�7'°i !t}:���. Y;� ��k�3 �'a�7r � ',?i'T 1 � .$ :�'S ��tr:t. � 1�o'a� .�y 73'/�, t. i J ,,, � � �., f� • � , �;, �; � � � ;h � �: • f� �% 1 r' t; ; 1 " ; i �.` '. ] ,� .� - �) i ta 4 , i '�, r c.x 3 �, ;, C; !' t'� 3. '�i `.7 "' 9! �� !; 1) j i i!' ts r' 'r� � 1-��' i '� C'i ;�:> G� li j � ta�J X"t <."b t,ti{) i 4 �' f.: ,. ,� �' �>,:' �6 ��'�' (�y 9�i • �1 c,r.(1 1 ,; , �,; �.�t• 1��:� t;7 "��o ,.vi) � % , i, �.�? � 3 � 1 "r' �i i° � i "� 1 r, ,.� �J 1 ;� t �r? ��A :':: r ii �•:U �r :,c� 1 J ,� �, t�) �� i�' f> �"� e� r�. !y r, i; U � i" �' t�' 1(.,I ;,�o 'r4' 1.'T "'� 4ar"S� 1 11 1 �rC� G3 1' .: i Si! a�' C,�'U i �' i;� T ;� i.. ►' r? �' !) . � �..d �t 1 �,� '7'.i ��d i; ,'� i � � b �' 21 C� w� ,� {., � � �r r ti � �r y U N i.� r t. 1� �.; .' � t �' � � _ : ��°: T'j�► `''. � • t.,�71 � ! T%:� `J�� '.avif :� �,�? "'s't; j�,i 3 ii'.i ' �' I't)� :330 31r` • �. �GWl7 c�,a j � �' 7 5 Q 1 ty �t l' `' ;� cr G Cl l t� 1�; r, '� r' ��`� ;?.�(9 r�at; � .3 .S4�t'{% t}::.)'� � :� 7 T `� t� � fi :�� �y, r • .s ,sa.�wU .i1�.� �' �' T5� `�'7 '��b « � �+�.rl� u :3,r/ � ! � Gr �% %1 �.i 1{ T lil :i .S L• f� (i ti' Z7 .� dy �i �� L7 ti.1 �y E1 �� 1!� `J G�3 i., "l L, iJ I.) �l �I �,� I t' a� Q iJ % r�., (� �.� ,� J , a �; .ti ��. � a � ,` 1 , �, a � : 1 �! 1 `- ia �+ +� !9 t� �t �.� w �� � b 2!� � t� �� 1 1 3, . - 1�? q5ti �!+,,'-, a �, '�a�<<:1 t�, I �' „ T a t� ,, t , F ,, . , ,, 7' >.; �� �r � `:,r � �' r ��� :� �' `5 2 s� 7 ti. , u r� .,,. � � �� t�,.; , � 1 :� ^ I)I ;!'OSI-t Ir�N CUf)FS L3LANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR BAf�2GE 4- G RCULATING OIL 6- SEDIMLNTHTION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OII_ FROM TANK CL AN NC�r 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION a,- SC�UBBER OIL NiV'NU��.. jG�`': i.J1���"��.1 ��1 �,.�ku 4JO � � Ci � i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvow���s OIL-BARRELS oi� cnsiN�HEAuc;As MCF OPERATOR Mo.= — LEASE c� F��w oTHeR ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF1 BA�. OVER BA�. �, ��,� �, �a c;� �� U t� 1 rJ �r 1 ra „� E f:� � U"�I�1''�� f]I%. C'�Hf'I����Y {yF CAI.iFU�t���I�A ±3Tt���'� Cf�! �TI ai.at��i�1 r„,ii>�„ "?�1�P'�1"�lf'k► a. J. +l j �� ��::�''�;t.; t�i�ll�'T 5G711'+� 4�r r`z�i "t��.i ❑vus.;t1 13►;j�J3 t"a:,s �' %� � ,_ '�: o, � �i � 3 t� 4� � +� :t l' � �s �� e, �� t,' ,- t; ,� ( i � ti 1 � a 1 c� ��' � �ti ti 3 ,.� 7�4��., �.�a339 'S���� 4i'� ��; �' � l�i��: �2 �`.a`�i�c' `i4W4 � z! (r aa � rj i,+ °� �8 � Z ci :.� +i 4 Y � .� +� �� ,� ;� � 4 + °• 4 u' lf � J' � t' .i 7 � 'a � `.� ta t5� 4+�`� 5r'S4f� "��r�►� 1 1; �iT 1 . r' i rC+r�<;t3 I�4t.'�J t�t�;-�c- r� =a t��;.#��t'� �;�,� c��3�:' 91t +o+. 4 +:';�4 �1�"�`a�.'�j 13��t, C��;�� , . t. C, 3 7 �, b�64x". �►"�diG �IJ/ R,r:r ;�:�:. ��; -: ie���,�� 111��; a.,.��, e� A:� �c>r9r.' S7*�7'S+ �7':4"1 u, k���.' ��,'I' M:�;��, lc:��+l� 1!�J4'�'U 7t�;;r �! � �';�dc�(�4 ':;lul� ".:�i4wi.� �r�; 3� R► 1�laC>t� 1bS:z� t�T:, l C1 �s h i� f� 3� � � s 5� Ci'U `.� +�'.' ,� A S. R' ,' ;� `� 7 ,> '� i 1�: � t� 1 r' 1 l`a '� 4a � r Q, .,, g �1 �� ����,��.; ���a�� :��y�:� :�e,� �;���,� �1�4��� �'3�+r a<f�,�� i i�i i' 1l l, i' + i��' 1. f�a �'' � S+ 7� €, .:,: 1 �+ ,a l;� <a h S ri :,� �,a 4:i � 7 y �,� 5, w F. 4:� r. ��s t, ►' 11 t+ t. r i i G 1�. ; i �. h I T l �� :, r; '�11'4 :Li�l���s, J. ��. 2�b� 2 {1 u ,9 {� � i) J � � 4� � �S �) 4 i;} y t.} � � 1 ;� �',iT�L +';;`'f'7. F�;b� ��:�?� �, i,� �� F!.;,<, T �' � 1 , �� }:- j r �� ,y � ,t � 1 • �' `� � 3 ` ) r `.3 j c� �� � � .� i :i =4 � �: A ?' c': ,J S� .i % 1 �' ; ��bt9 1Li13 1C,i1 c'/N �:'!4 3?t'4 1 � .i r 1'�� 1�Gti i��i �°(,T � r;? t:��st.`b 1 '� .x :iic} ltia3 1�,�.'„ ��4 : , � .�a'av0 � `-a :# it�,��' 137't� 1,9y� :i73 ��:S S:�C,�U i b a � � r J � 1'� c r 1�1 G;i �'.. �' ,��� t� l�.� t�, �7 � 7 4 1 n F;+ �., 3: 1�} t� 1 1 t> `� k 1 1 �.� 7 l +-. :i i 1 h 1 r� 3 1")Y P �1,3% 1.��1 .iF„�r. .."'.:°��: P::�iIO � �I 'a .� l� 7 S�R 1 t� � v 1��� :i �, a 1�„ : t, �: 1 a,.a +J �, i�.� f t r� .�; t� l t. �� ��� ��' �e � l �� . I z� � 1 1�� 1 31 � 1i4� ,�t;� :�i�� "t�� �.�*, '.�GS�?�i � T�-�iTriL ,.,�r.�i: •��;i� 1�•�%�'� i.� T;'� 1'� 3 i I, 7�`� 3„4,�� �?';'� �..,c � Jh,k I ,:z�',�:� i ✓`_r-� _" "- . /-IHIVI'\l,Hh(JVKtSHIiIaC 4" -�_r�iii��a�ii� - _ i.���.�r.�� �. - 1- TRUCKS 3- NEr OIL F ROM I�ANK CL ANINC' S- LO51 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER IL ��1��a,at� ��r� �:�rs�a�Yc�� c�� r��� �:s9 � � � � �i �� �, � � � � � � � (11L PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS No we��s OIL- BARRELS �i� cnsiN�HEA�cAs MCF FIELD OPERATOR Mo = EOM cunnu. Mov. �ArH. -- LEASE U FLOW OiHER ALLOW PROD. DISPOSITIONS gqL. Ovea sa�. LIMIT PROD. LIFT �l���; '�3Ct�� G41� :��"� �t�3E;�! ��r,;�n�� ;Jxl. S�:i�a►>r�ri�Y ��� C14LTFt.IR�rI� r..i�,y,Cj,� C(! 'T I wtJF^.! �:'Ya;;h..�'F:TT'!' J. �. .��? � 1 ��c�e% £ti�1 f�::i � xt �a.31 ;,��:°� i'. i (�It+ `sai�i :..�t,'.�4� `� �Vt�U �i j 3 � r' ;; ��.' ts 3 � �' .� `�.` �' 4 .: e! t3 l: ti ;+ t, t� � � � a 4+ fa � �l r,, �!� «i 4� S C�:i � 1 t� `, t s �± 7 di :i �i1 � � 1 �+ <� �� .: �,� r,, � <� ;� y �, �t l_' h d `�� �? v fi �, �14J . `. � `i !' : , �' a� r? i � �% 7 ] �? da 3 +w � a .i `i a: �A i`? L i. i'tF l� f,'' yi _i c � il� +63�J h�?� � fi f' i�' A.� � C. � C.Y � r� 4� ���+ :� h A: �::,,� � u r i i Y �, �•� �y � � � � ��+ � � r, ��r �: t �, � o �� .� r ll _ !>�,�; �t,� �,�,�, _ '� ->r.��'1�i ?�+� T �;, T r� l, �' ��:� .' • F' t.! +� X�+ 7 r,� � i:� t, �, � � r � c: �:' '� 7 b ,� � r ,, +. i+..> n k. T :; �ru'�' 4 �' �C 1 �, � t., ?�, c�� ;► n �. t„ i l 7 �': 1 2 l t;: �� r `_, .i � W�, 1�s i. � r� 1 1� F�, 3 t� � c) .s +� r i' y�' ,3 S 1 1�;� t, ��, 1�� � ti tr U�`1 .� :, °+ � I 8�: C} f:� 1=" 1 i" 1iii1 s'u `1 X :31 ii 11 i1orU 1X c, 1 .3 �' a � ,1: :� u ;� : i� l •� � 1 31 ��� 1,• �1��+.� 1�11 r• 1 31 11 Ai .�a���3 ,S � I ;� (:� I 7 1�' ,s �; 3 u 0 1 T 1 ai� � :i� 2� �u 31r�v� �►� I1 l t�t� lt) i�� �r�ilG :� � 'ftiT�,�. �it'!�:). �:.t�' 1��T� �.iuy 1: 1 6;� 1� 1�" i�-t�r�k i 4;a;;�7 1i�,a O1 �`,t3 `;HIV�"�tS, J. �?� lr 1 :� bk91� ���q36 :��;�►c�� lr l' 1.�7 tu.s�71 Tt�v;� �:1;:- � ''a 5i::��3�! �r4?�'3 e?qu1�' 1`�•, 1;`:� �v4ab 0��+1 111�. ;� a �(�t�hr �'�let3 ;?t�l�i7' "c;(�1 ct:?1 1]0i)�►L1 Qr.'��:r uAs�c, k �� 3au�� �'1P.G5 �1"":�1 1";:. �',,g, `,:►�,v�J y'��'.� 17 y r `> � ���Ac�. 3�,i3`�7' '�Ci��'�' i; � : � �u ;sra:�`�U �'�1.5 lt ,T b �, 'r?':,vt��' ��'3�Q 3();3a� Yr�: ; �,�.:� �d':c� 1`a1�`:!U b�'/u �'.� �. %' � 3�b5%? 312Q7 3�1�»k L�� ? l�•� 2`�iU15 7;�t`�a r.'vr,+r r; �a 4 a+� 7' �' 4 r" �S F:1 k�'` E� �: r, i."1. F.� a`� � 1� Y u�17 ��' 3� r:, i, ��, r�. � `� Q4C�ii 4�}4�"� 4U4i1' i's:4 i:;�� l.slti3�) ��i41u 14) �i 4�477 4'�;46� 4`���'3 �i`1 ,itr1 171iJ15 111�*a 1 1 r..9 �i I fi�, µ i"; r� i 6 c 6� 4��.;' 7 ;� �, � x' .! f'r f? l 4�i 5:� dJ � 1,� q`.a ; � , � - �, c �, . , �. r. � :�. i! ��� � � h i ��. t� i�s r. 1 4 �i � ,� ..) t� " � � Tt"�fi�M1 i`�{��i. f.��? j��'"is #��, ��;;� 1,. , �, 3�.�,y• ��,,,�,i 1 ,f,,�. a "f�)I`iPU51�l�ION CODES BLANK - PIPELINE 2- T/aNK CP.RS OR F3ARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMEN-iAI-ION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL AN ry C' S- LOST 7- O1 HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUHBER OIL A�11Vt1A�. �9�'w l�IS����t:�' �`� r'�+i�t c..�,� � � � • � � � "'DISP(�SI l�ION CODES BLANK - PIPELINE 2- T�/�,IVK CAF25 OR f3ARGE 4- CI RCULA�T ING OIL 6- SEDIME.NTATION 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- N�1� OIL �ROM TANK CLEANING 5- LOST 7- OTFIER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL q��rd;in�, a��r ��I ;�t��Zt.� `,;�, r�u�E c:s�i � � � �, , � � • OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAtiI FIELD �, N�wF�-�s OIL BARRELS oi� CASINGHEADGAS MCF OPERATOR LEASE N1O � F�ow oTHEH eoM CUMU. nnov. GATH. - ALLOW. PROD. DISPOSITIONS gq�. OVER eAl. LIMIT PROD. LIFT V ��.� � r i i.} ,•r ��. r t 1 tJ F! I iV � f.. r) / --- -- ._-- i;�vXt)<<� CJII. Ct1MAA�Y i�i�� CAl If�[.)ar3Ik t3?�+�i%i� �:(') �ri'I 'iJE�=.�/ �I1'r3 S►�ATv� �a� F. la /. �tyT a ;; �+ f� :'� i: r, � � 0 "i ii � � � � ii 11 � T��T�,L, h'�Sf"�;. F".,�f; l�tc3 G� 1< � �.,.,r;t. i ;;1l�;p �riqin,, w. F. ah 1 i� '>4r�7 :�7T! 17�'1 �< i�': �3T�y l�•�r' %' �a M��t� alS�t �ll� 8r� it� ,{��w�f lt,c,., .� r� .� »� � i` 1 i5 d I � �' �L.' 2� � `,� � :a � f � �J 3 +4� � � l� � 1 �. w �yTU 1721 17�4 li 1t fitti4tlU �y» `:+ �t 'e'�U� 54�� l�ts''c.' If� 1G (io�;.0 Yl..�:i t, � l4�tt 1G21 Ii,,�3 � 2EI�c,i) 2i�+i 7 v 1��4 7p5 �:71 �' �: iLar;1� lu�:a � � 1b12 11�0 11uu t.� r: l�abl� '.�1� �� 4 l�le+ l�3a l��b lti ilt�� -1��a t�15c�U Il;:�;, �u � Y��3 ita3 sr�+:3 �'� au I�c�ai2 1�+�+r �1 M : iqta 1a53 l�+a� 1.� la 11�4+►0 14��:u r�;�q�, r�;n�� �;�t� 1�r7� 1��T�1 �� .� ;.T4U ix5A 1��� 1� i4 r•�.�hr. T ilala� lyuc� �'!31-�ti TAY�i'r�7i �• J• 33 l � l:i++'�r �78i? ���� `-`, �',:i ���1�u5+ ��'.�� � ;� �4j:�L�� �`3T1 <�'��c� 1� l:i '�c;�?4tl 4µ��i 3 � �.s��r� �;3ke� �:+t.l i-'s �+;� r.�U01b 3ik1 �+ ,' �;'�'1�' 3il4C� 3'1E��' ;"1 ;'1 a41utl 3µGta � :�' �fab5 3b31 .�t,,�.h : �: ,-�, -��34U 1;�Uc; ty 2 54't�' �.iC.4 4t;y7 :.i a,� c.:u�:.J 1�%j � T � uny� 3y1� ��,��1 #2 �� �,�:�;�a 2�•�T1 f' �' ����':�':' 39t�3 :�`.'tk�a ;.: t,, r,�Cc.�VG 47� s' t' 1 3<� t� �- �� 1 b 0 31 c`� �' 'i � a c; �J 'l ks l� 4`� 1� ]Li 2 k{'.;�:' ��14 �jS+U� .i� .t� c,�t�ub bc�l� � 1 l� �'��rir� ��Sii .�l+citl .{r� S�r "9��a.'V �r�4 P�.;T,�t. ►��'����,�. �';�k )��7Ps �;a�'�l 1� �? °�i6b �5�t� :3`ati:� :��., ,�� F��.�hC.l� '������+1 t�4T3 nil:,; ,�:,:�irrM`a�J'v. .1� 1�. ���� 1 11 `����: i� 1r33t? 1u.'7- I��s :�t,� ll�+��,r'y 541u �-�,��:��„�� �,,,�� � ,,,,� � ._. _ _... _..___ •�•_^ _�-��� G- I hilVl'� 1.I11tJ VY( C3HY(l�f-. �-h ������ �.���. " O"JI'�IIVI VIL 1 TRUCKS 3- NET OIL F ROM TANK CL HN LOST 7- OTHER AND/OR COMBINAI ION �- SC UF3E3ER pIL ��vtuc��t. ��rr t.fi5�t����f� %�5 f'-►,�,� �4� • � � � � � � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � rvo.wE��s OIL-BARRELS oi� c,vsirv�F�En�c;As MCF OPERATOR nno.= LEASE c� F�ow orHen ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOnn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. i�� ��V 4��"� I"41. � l� �� � �.l 3 � .�{ ,: � 1: iA iy^� . j�; i 5 1 Ili t. l.� � � * .___ __.. �i��v15T�ii:��?fiy Yhi�J*d�!+�P� C�:;;*''a�';:,, {;C� TI at1f..! �il�l� }�"�Gt.�€'t"r `.'s:�l.l.� /::��;d�Y ' �' ' s:1'°' I(,T 1�.�' '�''�c '+� �' 1'�1A�J � 3 I w it 1L�Q 1,.�1 �ct x,�:�ai it�'r'�� 1 r .� 11l (,, 1 � at % a4 � � �:t zi �� `5 % rj �,? �1 l7 y � ;� ��� � � } �; � '_�, 3� i;� '_� 'Y � � b �'' 4 �,1 ; � 1 �;(+i Zcj� t'�};� �``� ::",! 1Fi�'�JV j r I ,�►w 7��, a�,4� �•-�� ��;r i�r�il 1 I =':� IyT 1kY 4`��/ �`:�' 1b7�U 1 � 7' �'��.� iE�T 1�i� �F�a7 ar,� I�c!s;i� � ���� �'� ^�a'� ��a =��r �i�� �a�;l la��CD 1 �1 7 1 i�� ��� :aii ".:I� 1t,.:uU 1 T{;TA�. �'"i���i, F'��.�f? I�7t.1 1:�`�3 1:? i 1ri�. .,,p� %c�� �+! :� u�<�:i t'�.�nk.�i l�ta(�U x C� 1; �:' t) '�� �' �. I r`' l, I�: Z f '`, � � �;� y �; �;, u .a 41 << a i i�� (.1 u� 1 i u 7` ti :! � Q � i r �;% y r:� a �,� ir r�? s 4 i `� �'% 3 3 t; u;� �, G 1:i < z 3 t��! �+ +� � ,� '' ',1,; 3l7 3i% t,33 E::�3 ,�7tU 1 :� ,' ., �, •� 31() 3 a �� � � a . � 4 ;.� t� <� µ 1 h i `;1<! ��,y �;�;,�t `��� �+ . ��S ,i�:�J j � 'r `;� � :3t.? �4[' �.`^:i � .i 1i.�;i++4 ; '�t � �,2'r 3.:1 ,3��i �,r�.� � � a�;;,�4 s �,� � t;�ca �►ci a��,� �z�f:� �>� � yr�u � 1J P °��l �3y ;i�y `��. j .,,: 3 i�iO44 1 1I l ;,�{�. 3C1 a1�1 ;�":� >�:,� �rTc.'� 1 ��E';:iTAI. Nrit�ii. �'�}�? 1�7t� ��`��,1 l;� 7' "�:'% 3(�� zt,� :��:� ;���s f���!ht l 1�.'�,��4 � :;,,1 ������i � +3����vNC�i� ����1u1�ts � A J' i, /7 � ' � t .:Y .I � ♦ � ♦ i 1 Y`1 S'� �� 6� l,�.'e .`} �, � ., ��. ,U ��' i� 1 il f "� �. � � �r� �t� ��' 1� �.'e� plt: 1�7I�' � i 1 tr� E�G ��:. 1� 1c� ~� 1G�� i � � ;, ;:; �, U k' � i t� 1 l 1 r� c' u i `�+ I t:� �' � U W T `., �� C y c' C., 1 0�'� L '� t;� t r,l:r �� :i `,� �'M x:4 1ucU � r 1 �r:� (�2 ,<ib �r ��+ :?� lo�`�+ 1 's 1 ry:�' ��" f7 �1 �u +' ,1�,�'4 1 `�' 1 1�� ta� �`' �'G :'N� �'c. 1��;�1 1 � �� � � �� ` t�� 2 � � 1 1 2 � " i �.� 1 e� l 4 � .� � � {.7 : 3 �� U S.i � i :, 4' �i � �. t! 1 C.! i'� �: ] '�UISf'<)SI I I(�N Ci)pE�.S BLANK - PIPELING 2- TANK CARS OR BARG� 4- CI RCULA-I�ING OIL 6- SEDIMEN"TATION 8- SKIM OIL 1�� TRUCKS 3- NCT OIL F 120M TANK CLEANING 5- LOST 7- OiHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �'��tV��A�_ �9T�, L� 1�i,��:1 C T �'!� F��(,k c'� 1 FIELD �PERATOR LEASE � �,i ( `� N �� �. � � �1 ) +��?j���H � k��UWNI�!G nl�?? CRjM� J. xr �tiT.4L �'��!��). �'�.iP �97� ��� ;,���� r������,� �... �. nt;,�,� ��� ;���,�� ;, J. ,�. �r�:�rAL P�tt��.:�. f 4r<< ; •+7�s U1;�:�'ia f'f �?�Rt� ,1. w� .•E�• r�iTAi. P�i(?i�,. F�)k �47,� I-) 1�y11 !�;�,+�1%��1%i ���� "+� NO WEI LS MO.= U FLUW OTHER ALLON �� � � :� �; ;. � �� ,� .. �; t� I r., 1 k. C� / qy�oo�; �c� �ri �a��,�� ( �v T i` � t� 1 r � �f, ���ca i . 8� i� 3 �, �,� '-0 't� A: �� •� � h t' T <; �' J � � ��, .. � a F,7 �� �' 1 �. �� �" .-y1C 24 �,r � 1 c � . y �� � i. �i 1 � t� 7 ,� n � :� �Y IU � 1 Z c' lUu�� 1� ;� 1 1 �' 1 � i '� � � 1 �'� 1 l 1 c� 1 `! 1 c; " �; �; �' U ,; �. µ i'} �� a^ t� rl �.7 iti (� � ty � �:) 1� �� � �L d .i ,� a 7 { �, r. �3 9 '3 •a �i � 1 `r L� ly � ;� 3 ;� � v �i ;� a 9� �? �31 �� a �1 OIL PRODUCTION �EDGER OIL BARRELS PROO. DISPOSITIONS EOM BAL. n. c� � �� i sn �� N , :� •.� 7` d73 i t� 1 �' .;� r ��U c�J� .� �'J 1 x; � 7 �C'Jy c'S� l `a lr T !' T t� t .� u 7' `i l3� 7 �u 14 �� I `!I � �7 7u RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASWGHEAD GAS � MCF ____ I R gqL. GATH. LIMIT PROD. LIF-I 1 7"I �'�:I �°lrl����%r�,k�l �f���{ ,�_ � i � � ., `�'•'' 1 li�:� t• �1 <<4 lir�y ir� 11 J��l� ��.s t�rlc� 1 �� 1 1 .� �+ 0 ,�: 11'11�� 11 t'1:� .3 11���C� Iy 11T1+-', 113�+0 .3',� f-'��rE T 11t�1�� k lii:; .�34t) 1 ll:: ��c'�+ 1 1 ` ai4>S 1 2 ���' ��a� Y i c� �> .� s 4}� I 1 ' .s ;� � +� �t �.�4b ' � '� ;f 3 �; ci -�u :i1�.0 �� 1 33w'i � .��µu . y t ��! � T 3l�r� :�i s lotu �1� l;i� .J A�� �.J � �j 1 Y J3 lo�(i x:�4 l�iq �.3y 1r.��t0 :�a;� �ar� .;' � �a't� � ' 1r,�tU UI';f'�>SI I�ION CODF S BLANK - PIPELINE 2- THNK CARS OR 13AI2C:1-_ � 4- CI RCULA-�ING OIL 6- SEDIMtNTA�TION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL FROM l ANK CLF_�ANINC' S- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9-,SC UBBER QIL aNUUA�. 197f' 'taISTt�IC� GS . 'rw�� t'�[ i � � ,. � � � � � • �IIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXl�S — __ — _ -- --- --- FIELD �, ���,w�ii> OIL-BARRELS � OPERATOR MO.= OIL CASINGHEAD GAS MCF LEASE c� F�ow orHera eonn CUMU, nnov. GATH. ALLOW. PROD. DISPOSIl�IONS gq�. OVEq Bn�. LIMIT PROD. LIFT �:� t! (� N�i l, l. ;) W) '�a :3 ;,r ,�� i' 4 ti R ; G f"! I fv J t�: (i / __ — �r���7r���'I�i�;� L. ►'. lC� ��0�1 G(� ;1'I I�,ig�.'/ (1�Q�1 �.t1`.i'�i��(ir �a, r�. /' ,tiT 1Q 1 �+3 G 3': i ���r 1t,��+ 1 l 1 I 3:% y �! f 1 �' �l 1 c; R' U 1 ��'iT;aG :�;�>,.��;• f .1� i��dT� 'r� �� � .il � �' �: �,•�� :���kL. ju1�i � ,:n�,i. ��a • XP�,��i�AT1�:.Pv, I�IC. 1•��/���,� d�?n�+q ��ti+�i��.C'Vu, l. �'. TCJTAI. P}yr'.;. �`i�� 2�17:3 '� d�l ��-�7, F:._±t. Y� t,XX�l�v Ct!�'p. ,"�,7���7 111?�5 Y;.11��, C� 1.• ��iC I j � U� "{; F�, �1-� 3G = i lt,l4 A r� 1 :S4 � `. , . 1 J � � � � 1 �+ 3 �;� �� 1`� R' I 1•: ! 1�; r' �+ t � 1 � t: �; a �;� I ;: <' 1 10 � u � r:, i �:3 r� ��:�� ��l �� �orv � �; � �a l,� 7 � 1! H 1 �' �� �!� � U ; 7 1 y� �!(� c'('�: i��t lA/4 t ;3 Z . 3 �' (y 1 y� �, i .t ti 1 G+�i 1 y � `•�t� I";1 �%'• 11t, l,�;a:!.) � 10 1 �t.i b4 1%� !�'•, lt>1�4 a � 1 1 +,�' eb r{�;� ,�'' �� l�,rc� 1 T;��TAt. i�!;,)�;. F�;F' ly%:� ;�a7 1� 1 4�3 3i, Y�+ � t-�t;rkT 1p74 i !�� �?r Y;;�r;.r C� L� A/C � 1 1 jl 6 %7 17 iT lqf4 i �� 2 � <�� ! Z �' �' ' r. 1 � 1 � �. .� 2 31 �q '.�f ��I l�,i'u ; �� 1 3�' �t� �;`� � lt�c'� � :� Z J1 t�; T� aca ,� 1�7� � r: 1 �C� t6 �'� °>� I(?ic� 1 � 1 3 I '� p �'� ��� �• t� 1 t� I�i i �� 1 3l 27 I4 .� ,'r lt,i� 1 `► 1 .3�' 23 � �; ,,L Yc:.'0 � IO 9 31 ;�5 `�`: -'`� lb;��+ 1 1I i i�:� ��� 4t' ��r �'� le,�'U ► T;� � T� t �, F, :.� =. 3;�. s� � l f' t;� �,; •, t, :d l 2 1 :i l , t� °_� �� :, F' i l h k r i t� r� � : :� 1 � � 1 � ,l �..� i '7 � � � • � A , 7 � � 4� l! � J i ��;7rr� ����+tl Nr a. C, 1 +� 1�'i� ,;'3 r�`a ", bt,'�a w �' H 11� �� fy •!�: �� c�l�a� � s �i 11�- �'.3 =`% �:� t�c,��o , ^i�lt;i�n�,i rinr� r�inF-c �� ,.���. „��,�� ���� ,. _,.,.,.. ,.,,,,,- �.�, �.,...,., � �,�.,,-� �� ,.-�,,.,,. ,,,, , � �r.,��� �,-. ,.-r,�.�, � . _ _---......__ - - - --- -- � �,.���� �,�� �1 - TRUCKS 3 -NE�T OIL FROM TANK* ��rN.f �� ��LOST / -OTHER AND/OR COMBINATION �- ��UBF3� ��IL n'V'�IJAI.. 97k � 1 �+ FIELD OPERATOR LEASE p 6' ( �� !"� /�i �. �, �:1 �n i u I�� ,`'�' l I� r«� . t� • !)�?'�� f :S�L.b.�i♦ +"',• !'• ;'riTql. ���tic2. Ft.�� 1�a7�� f'1 � 'a �. � r• +� � t�9 f� r�� ! � � >> r f� �' � � �, �'d11"Al. h7'��?i)• �iJ�'` l�i� � 1;� :� 1 P d� l. �i ►' f? ,� S�-1 � h' L.. �., Y T�,r,��. ��z��ta. F �a�� � ��r� nj�� �� :. �vr �{� �� "rlISP��'�ITION CODES BLANK - PIPELINE q� 1 -- TRUCKS ��A����.�. ���i- NO.WGLLS MO.= U FLOW OTHEH ALLOW �{; e� .� 4�d r , 4J A� 1� �i id �!�+'�: J .$,;�l3;i�r�� �.% d � 1 �dlJf.:.'� / "� T !J C6 4 � �b � � ; f� w i ; r :; � ; r; i ; y °.6 1 , � �/ � * � S 1 r� 1; ��:� ls' :� 1, i .w y � .7 � 3 ;� � y ,� , F� � � r� � � r � .` � , C1� �i ' i ;� � 11 j ' �4� I� .i 1 1 _' 1 , 3 k a� I �`> 1 W � l 1 �� 1 i� � i �.� 1 il � tx� �� � 1 1 .� � OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS t s� �� Y� �� ;� Z a� F i GI :1 �d � L [� 6 2 ;� 2a � �1 :' 1 21 2fi �' f3 aU 20 l� � 1 c� lt 1Q � 11 �� 3� 1 i) � 4 t� ;:� ;:s �:� t� �r � t� 7� t' � i� � 2-TANKC/AF250RBARCUE 4-CIRCULATINGOIL 3-NCTOILFHUMIANKTCtL�EyAN7INCG �-LOST ii t J f'w� j, �` � '� CT RAILROAD COMMISSION OF TEXi\S OIL CASINGHEAD GAS - MCF � Eorvl CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVEH BAL. !r 1 �� � �- �: r �; � -r � �� .� � G, , : � ,J r•' 1 r� 4r S+ ,* � � `� f' � , .i ': �V ;:. Cd F. u4 s , �; c, � c:, e � r,, T 7 y:. d! 4: t :� � �� � � �t t: i j r;: � lit. 6-SEDIMENTATION / - OTHFR AND/OR COMBINATION ' p� U�..,�: µ �� ���� � �G� �u��� :� �' � p E� `� 6 :� .°r ar.�va .; 4 .� C +1 ;:'.) �c `>� GC�`'0 �i � Py :i yY :.: ia µ ,� � F� ;, r, k. i E� b� 6 za :' 4 :i lJ :� � .3 ��y 4�ab y M � .� N S: �� ,' ,. ,., „, 4 :: t:� � i �u�� � i.i 4c' T:�� S `'4 "�U<.'�' i % � '.: ti; � .� � '�f �' 4 t:; t� l� .� :,.0 `_�t��'�' � ���A Ad;ibO j � q f'i1F:k..T �t,c.'� � �.� r c:, �f c� y `.: � °� c� J 1 r� t' W, ;�� t1 1 �' �: c; t� U fi t !' t:, � �1 1 ,�VU 2 il Vi�O a 4? � t.M L� v a zy r U�V 1 �� i' �] � 0 1 %� �, c. u J �, : sa t� �►� i i� e� <� G7 x �f jr�l� ; Y� s. i ,i�' � 8-5KIM OIL 9 SCRUF3BER OIL F d,l.k t`��► � � � � � _ _ _ (lIL PRODUCTION IEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS -- ______ — — FIELU � �vn w�,_�>; OIL BARRELS oit_ cnsiNCHE��c;As MCF OPERATOR M�,= _ LEASE c� r�ow orHeN ALLOW. PROD. UISPOSITIONS gq^�^_ ovMR� eAL. GATH. LIMIT PROD. LIFT . _ —_- -- --- - M >� �, r �> � � �. �. ra �� � �� � � � � ;� 4 � � �� �? � � 1 �;� .► �: � r c,tks�=��v, �, k.. �; .,,:s�� �'c� =t t �t��`�,�� ���,7 �? `;r�Y,� M. �. / � �����T �� i ,i �� ;^ � 7''� >> ,. � ��� �� � � 1 id 1 .i �� ;�� ;' �. 1 t:� � t� 1 �, 1 31 � ki '' `-� -,, 1 p t` 4 't '�' I 3 t;� 1 t� t' :s i� s� 1 c� � U 1 / 1 ;�1 1"i t;y u`,' :c,14 1 � 3 � : a ' �� �" �s 1 � i �+ A `? 1 � �' 3 � f :'> ' � � % +� i � �: J 1 l�7 1 J� �;� �, � L �� n 1 r..� I' 4 x 1� 1 3 J �� 7�'� Y r 1 t, �c` U i T+;?�t.. +�+;�,-!��� F`a�i� Z���ri �'�� 1a' i al ��3 r� :'T ;,'�' f�tJhE.T 1�7'�+ X r, J ;7 :1 � `�' a"1 +�' p *,; � s4 � �`� � I t � N, i. 1 3 `� 4 c' 3 f `� ;" ' �7 ,i v Fz � � �' J� f:� '6 � 'w +4 1y ta ^� .i ', ` � .� 9 .� r; ,i �� f� C: r, t� ���t t� ?� � ,4 3 �� �� ? � �. e , t, :i ; 7 4 ti 3 -�� .� �r .� 1 �3 r" t, �' �� -' .�, a v �a t� .5 c� :i •:t �+ �; i `; r: �, �; 3�; u U s `� c1 � 7 j ! j 3`�t,�i v p• � ,,, � 4 ,� � i. ,� �, � .� �r � � ) u � -> ��r � H � c> �4 � � j :: t': q J ,s i ;� 3 �a :s � � ` �+ � �� ;� � r t� _� Y� .S `# i1 4� � � 4 r k ,� C� ;d i9 .3 �":�Tl��� 5��,����C�. ��a.��' 1»�?>> �k4 1? 9 �.;�� �.,� �� 1. �,�, i�irr,t �� ,�c,+��n � , .i ti'%1t.1Tc•Hf `'�`�� �'� 't)� 4�iqt�(;(.b �.1 � ') �-+ 1 i '��.� f'� �`• I .�i � k � � "] �+ tiP''`' � 7 � � t. :! �' i:� . . 1 1 ( ,� ��� �, a � � �c4�� �lp� � �;�t i�� �'�, T:,�,�� 1 � �� � u��� :��� �.�r ����G R:���� ��rr��� � '3 �:7 4. r, l t:� �t��+ �"w �:� l l.i�+� I `� � �,�a�, 1?i 1.:� ��;. 1:��> 11��1r� 1 r'� °� '� ,'' �'• t 17 'c' :r �i ; f; � C� 1 1�i 4 Q � , ` �+4�� r;p g<'� ��7 :,;f al7it� 1 ;�i `�� +4 "� r,, '"� d; � -� s 1 f� u 1 1 7' 1 ti � , � , ,: �' :a � r�, �' �, �: �' z�� 1�"�� 1�' � 1 1:� r, U 1 � �' �� l: +� ��, i�'' :� r�� Z `�' t i r,� ��% 1 C1 j * i 1 `� 4 r�' �.,' �.' ti: 7 � 4'� f�� i. t� li 1�:� �i i� ,� •r � T � � �' ;� � ; r , • �` � 1 +�? t e l n . .s ` �► 2 r.' �� a ',t ' ! �,` 2 1 ., �" � +� � f- �_+ r , t I 1 1 l i : � i "DISPOSI-i�IONCODFS RI ANK -P�VF� �n�F o T n. riu��iii i�Tinir i c: c�r�innGniTnrir�ni ., ��...., ",� 1-- TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL[-ANING 5- LOSI /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �„�r�i�,61. �,�Th �+TSTt�iG� �� F�1�k ��� � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA�� FIELD �, Nowe��s OIL-BARRELS oi� cAsiNCFiEA�>c;as-MCF OPERATOR nno.= LEASE c� t�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eonn CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIF"� BAL. OVER BAL _ 4�.1'`1 f`)1��ti..l.��19; ) �'? <:.;�t�� 45+t� ;Jh� 1��1 f_C.1/ ' V f I i� 1 �• '�- � �. � l. �, 41� '7. (., t� r i i'.� �) j i) C � �� � �, ��' v, � _ :,, �- �r � � � ,,, � �, �i �t �' ,� t , 1 �' �a 1 da 3 1 ;' �: 1 ��t �: T 1 7 i � 1 �' lca �'��� l�i l.r,�y l?'�� js l���ca�r i .3 i i! �:' +,� `' 1 �l � i �.� !'1 � :3 r' � .5 ;; � 1 i 1 fi 1 '� 14 r r�� �! � i 1 1 t, e:: 1� 1 I i; � 1 1:� �o iJ a `� lu ��;i ��4 lt�`; 1��, �� :: P1TIr� z. `� 2 4 R' �t i;.�� 1 1" ! i t+ "� I'�. �. � �: �; . 1 i� 4 C.7 1 T 1� �''�-� 17�� 1�2 Ir ;� t%;��, lY�'�t� � ", 1�, �' q,� 1 r.� i i, �a .;��� I zy � 1 r� �i 1 1�7' 1 n t • � �, .�, , ra ( - �, i . � 1 c� `� � �, �:, � �. � � 1 1 .� �� i) � � t,i 1 rf G� q r�: 1� u 1 c+ :; ��• � 1��+ i 1 7 I r� a �1 1�« K'1� 1�;� 1ca�� 1�+6 1���� 123�U i �'..;T.�L, F'�t��::�. FiJ�! 1�7�+ Zvtr� Ir' ��� ^'��' 1r�1� 1t��`- �.s.�, 13� rt�r�1 11%I '� i rt� ,�k ,�r J, q. �<<:,t,�37`s �� I '? ;� � C' 'a ►� � �' r �. . ` . :t r 3 �, t g, f; � 1 �.� � ?' s :� a . .' i :' 3CY�� I c�� 1°�q �t� ��G � c�v�'6 1 ,S 1s 34l i'';iJ : r„r� 41 �a 1 1.s3`:'',�' 1 µ z� 3 3�? � tb � �� a ax .�,, ��, t;, 1 r_' ',a b 0 ; "� ;��i iC:i ��� ,r .,r �,i.��� 1 ri �u 33t� It�6 l�j ut� wtr ��vu0 i �' . '341 �?;;�,, 1 vt� t.� r � 1�j�� t :� :� 3 � 1 � � C� i s-� t�� �: �; :., r t .� ;i � � i y �', 3��'` E,��3 1bb 1('� 1�.'t 1[yc�U 1 l+:s :�, �A� 19N 1�Q I�� ll � i,i,i�� 1 '� 1 1 r .1 i} () �' S' £1 � ty `.`a r� ?' .: t.•� 2�' y Cr G ,; "+:'iTt�i, P,.�r�;7. �'ii'' 1��7ri ::.'1���' 1�? t�t 71r� ��j� �,'t5� ;� ,K� "ri.irC.�! 13.�4��? t� i;� �j ;a �-' 7 l._: H� F"� 1' I W• �; •"" ��'" � 1 h✓� � 7 l6 4� ��: � Q � fY +� �'1 t � i �s�. ��o ��� i� a F YS�� � s 1 c; �.- ��, �:., 'a T � 4 's ' 10 � u i � t � t� ��. �'� ;; t,� 1�W �� � 1 `a 1 t� '� �(j � c, 1�+ t�s 1 c, r u i ;) j C':t� i'l� �4 1.`. �`" 1ti��� 1 �� l Ci r !; I � fa i� '.� ���'t� 1 G� E�i 1 j 1 :. �' �; : t ;� :� 1'� 6';� 1 G 1 4 l < Z �� �; ��;j .� � 1 t� 1<, 1+� ��� C� � + '+� 1 �.'. � ,� �f� � �, ar'. ��.� , i �) � � 1 * �, 1 � �,� E��. r� 1 :.o � 1 a•'� a`� 1 i., r: V A ^�f11SF�f)SI-TI(1N�'nn�c n� ..���. ..��.��� �..��- _ "__". _"__ __ . ,�....,,�.. ,.-.�..�. �.� - __...... . .. __�...._. c. � �.-.�.r. i.r�i..� vi. ���..,�. -. .,�..".�._,., ��.�, _,�� ., .��� ...............�... .� - �r.iivi vi� 1-- TRUCKS 3- N[T OIL F ROM TANK CL /�NIf�J�(' 5- LOST 7- OTf�1ER AND/OR COMBINATION 9- SC UBBER OIL �:,'�NUAi. iv7� t)IS��,:I4.�T �+s� t'�t�� c�tr FIELD UPERATOR LEASE �f 6i t� ( �? F1 � �.. �.. ; .1� a�1 } Nf.�i��'}','s �1• A. G1;,;? t:'.3#4.Fi-�R C• a• 'k3� rut��. ����.��;�. F-;,,� i yrr� i� 1%' ; p 'E 1,1 ^J,�� �� l. l. �r ''�!T�1, �'�t���+ �`�1�? 1yTzs �> ��:�_ ,� ;���, x�vc. OIL PRODUCTION LEDGER � ��� v��!=; OIL- BARRELS MO.= — � FLOW OTHEH qL�OW. PROD. DISPOSITIONS EOM __ BAL. �� f; i4 7 q te ig ; t: r•i � t`V '�: �r / �J �'t � / i3 r l i �. � i `:. �� 1 � �.;� {`. I .�' 1 / � ���� ,� , r. '` 1 b:' '� r� 6 x� � 1 ':.. 3 ,l �T .7 b� �} x� « � k� K' i � � � ;� j' t. �' : { :� � t 4 � �, r 4, � ; -�; "� .� �. � �. � �. ] �i �'� t� j `a 3 i� y r,, e' :�'' ,� .3 ��, .� 12 c� �� r � � � � ?� 3 l t�! tt t� _. 3 � r, i � � t k` �i � �+'�r ! �d 'a 3 ��.'ii �� 4�F :.'G i � 3 i �4 '�,F„ `.,z> i� � i � i c� �� � � ,; C? �' `- ';T '` %� s� � i 4� t; c. i >� Ii '[' L' ►�c,t��t�� f,:?';��!i t,��,�� ,.a� �� I ,r,� i *e � �� l ,, SI � y.� il '�.�rn�. }�a;�:�.�. s-;,b? a���., r ��� ���7���:, IaaT�, I�VC. � �fi�Ii'c:� ��. �:�. �hi��� t! 1 ;? :' � !�� � �� �. �' r� � �� � � � � . � �, �, I L l. � F� • �� . 1 � i � 3, r, � ,; 1 � V �.: �, r. (' r ��� f'u�• t) � h- � . ;iJ ►�Nj'. :;J f�PT. �,-a �'"' �' T . aii �-,PT. �a47 �'P�". wa �*Hr. 'a ;;I'T. �,,'�� 7 +� i � u OV RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL GASINGHEAD GAS - MCF � �� nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT �� BAL. j:5 � oi t' �.; I�, �. i 1 e,�, t�i .�C. � ��� �/ �� VA..�' �� ��u�� x� � 4,,:��a �° .i :� {31 G' �� .3 :� , Ca l) �c> aui;'� �'" � ;.� i,+ � � ;'i. 4,•,C:U t 1' ':r "t; C � y'� �; ;t>U ;. �: r• ;; n � � ; r- � L b 7 c j� � CfC�r�/ ,' f .: t, t,, tw �, L r� '"� ^ DISPOSITION CODES BLANK - PIP�LINE 2- TANK CHRS OR BARC;I.-�. 4- CI HCULA-i WC3 OIL 6- SEDIMEN�i/aTION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CLEANIN ' S- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATtON 9- SCRUBBER OIL �MyUAL 1�T� �."I�7►�:1CyT �h . F'��t .�7' � 9 � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAU COMMISSION OF TEXA� FI ELD No_wFi_�s - OPERATOR M� = OIL BARRELS oi� cnsw�F{EAo�Fls-MCF LEASE c� F�ow orrieN ALLOW. PROD. DISPOSITIONS BAM a�MR� Bo� GATH. LIMIT PROD. LIFT V��I (;:HAll.i:l+�) '�'3t,+�> t�4�, uP� I°ali�f;'l — r'F`TF?t3 i:)kiA,► T;�I�C. �. x��I]'T� r��. s�� c,�.:);�h�s C�� .TI �,��'�..�/ 01��?5� F �l�ui.�:�zr ���. F. � i�d�� dl..�,,r �'. r � / � ;�'•;T v � }, '^, ��; � f, l r�, l .t 4� d+ {� 1 �1 iI j 15 ,`'> 1? i t: l' ", 3.! �+ +,� 1 1 X �' 1�� 11 ;a�t �.,,�, ���� 1 T;''f�iL F'�4��:1;.�. �'��)�� i�l'r�S h:�� 1� : i'a,u �,� ,;� ,.� r�.,r�.�. 1 �3�3r� 1 '1�"'tf�, ir �sL. Y�('}4�;?�i !��tj'if� pl{;;�`��Pi� A. �'"• �. .[:� t,'i»'1". ;+ , i:! � F' "( . ,S � i.l f�+� � �' . �� ��U F�;h'T. ,� `L1 !��'i. ta *� :3 �� F' i . 7 � �y�Y� 1i ;� �1 {:? � ?' � � �a:a F��'►�. �:1 � 1 t' 1�S , r s, y r� ,j i l 1 :i i:r �$� � r� x' 1 U�+J 1 T'.'���, P!��i;:1� �;,.i� �y%t3 .i!� j�� 1 i� �� `? . .>Clrr•,L �o"+� 1 .. ' .�����tl"4 i]iL. Ct1�q�A�dY �f` CAl1F'tJF���:I,� ����,`a��'i � � � �� �, ��i ��, �,� 5 ;-� � �. L �,:� n � � � r T "f ! �r � 1 t ;�; � < �� c .. � F, 1 �,� �„ :; :� � r' %' 190 j� .��1 J;r� �:�%: r � 7 1�`, �,� �+-3�' �� !w It�(:�M� i '* ir I'�;� �x�y :;�,� 117 � 1 f �1'lr'U 1 �'a 7 r`1� pl 1�'� :7;:� yGU�«� l t� � �1� �� t'4f� x: ��c� v7c�iJ i 7 1" � 1�' t; �s ;s l;.� �. 1:: t v U�+ �+ y T :' 1�i� 7 t� 3 t�� :� �' �: 1(1 G+� 4 T '' l �` 1 �1 7 2 '+ `, �' �; =, n ': 7 I � 1 1U r' ?17 �;,� ���+ 1r'� i�::: 1uU�+4 X I 2 ! �r �j ;.' �� S 7;.: 1 J' ,: ; +> 7 r.''J i �!�i�;l. ;, �Fi,� y� .,c. 1,i' � y,.�, 1�" i" %`�t� TX �:�4 e�i� 1-t+r�kT 10U�4 1 �:'i�+� � �' ��,;► ..t. f . ic 1 � xt,� l�.�w �y°> ��� _<f icru 1 ��'' I Z I e: �:; 4 1't � Y�� 2 1':, I�? I � 1 1:� � �� ct 1-� +-.' ,: � c, l c� � 4 1 '« l 1:.'�r� 1i;� isl , _,�.; 1r.����a � ; �l 3 � � � .:� ��' :' 1 � : t ra � a Y ^I�ISPOSITIC)fV cr)nFS o - . ..__..._ .. ..,.,..,.�� �,,.�,"� . �...__._.,,,.,.....,.�. ., ���........,....... �-.,..�������. 1�� TRUCKS 3- N�T OIL FROM T�ANK TCCLETANINC 5- LOST 7- OTf�iC.R AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL b". '`i �i �,.� /� i« 1�% t" i.' i�7 t i Y,� �� at � i'° �" l� t, C. .J :,� � � . � � � OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA�; r�o.we��s OIL-BARRELS oi� c�siN�HEAoc;As-MCF FIELD OPERATOR nno.= -- - LEASE U FLOW OTHER ALLOW. PROD. DI5POSITIONS EOM CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. �;;,, t ���i�at,�.=,�� � ; ��;_,,� , ���� t . �r,� t�; �t ���r � ��; t �) '�y �3 i l. C � �a � ,� !� r ,� �� C ,� !. i � �3 � ��� i a ��r � � ��� � �.� �. [ � ��� 't� i � s � f�� �ti; ! �al�,;�4 f:�'��'�, J. �'. lE, / � wE�i f� I y� �` �, � 1 l a. 1 1 1 1 l?.: a° t) J, � � 'f � ^r i�' 1 � 'J t� . � � % +1 1 �-, �. +�:i �fS 't,^''+ r.ir �x�J �b� 4 t `� i �F ���` t� �, 1�' ��� l��' rr i t.z c: �1 1 ?, �� ,� ;+ :� c: 7 ?.s 1 �< u �, c� i t� T 4 i 1 1 l 4�'', �' �, 3, � 4 �t x� �'F �.� 1 t., � C� i T��� � i� �, f'J ;"� : i�'i • F i 7'� �. ' a�!;, ��. .r•, 1 i� i �t AT !�6 ,'d � ](! r�) C. i4.' �� l r� i, i r' f, I •�a � � � ';i�;, �, e,•'�,,�' 7:+'./ L♦ '` � I 1 `�3 �_; i�'1 i"1 lt�'A t � 1 '��+ � 5 !�� �=K Z ral 1��1� i S 1 �r � y ,� a :� c, �' i � �� ,� � � 4 ; ^� 1 '�'� '� i � c� r= !'• i 3 1 u: t7 d �� 1 �r :s � �, � �: t� � l '�� 1 i �: i a 1 ': i ��a �'i G I Cr C7 ,. r� s? l� 1 C. �' �1 A f Z �i 3 I',� ii ��.i 4 t'. ir' �i ��A � ti ��4 1 r�� t �r � �� � i 1�= '� 1 t; ,7 1 c� 7 W � ., � 1 l'� i;< "�1 c�. �!�� d,A, u�' � 4 ti i t.? ,� ��.% � 1`:� � '.r .S �:, 5, Y:_ X, a C> �� � l Ia I '�t� 7'1 3.i.��' '" 9�, 1r��� i �';�TA!_, �'r;fir+. �la"r ty7�� 2�,�+;- i�'.. Y <�3 �,� 1;�:; 1 l�:r r��r�,i'i iutu i �.����.,y ,�1.,IVcr�� ,�� �;��� ����.�� X � `.�a�u 4:�4 ��t; 1�t� 1hI: 334:� 1 �.1 �:. i'. �j �,� +p y� V) ,� 7 �k F�n �� � ./ l.� 4� �� � a .� ': i :i �? �: '� : � A 1 �, ;; o � '^ �} `' b ;� � +� �i � � � z.y � f�, � G 0 � t�; `_> �r a � �� 1 .� �' �� �J Y `-�� `, � `- a t� �, r, r f, << � �� 1 ,� .� � �s i r� `: 4� t 4 u 3 ,� u�i i<, '� x>.F .i �' �, 0 � ! 1 °'�'' a�35 �:�a� 7� 'l .3.iu� 1 t� a �� ri t` �S �! 7 N I� t r� � c; .� .9 N� t� ;4 '� e `; 4 Ci �{ l i � �; '; � : .i � i" <E U 1 � r i i.r A'� �J �• �� ryiv .� 4i 7 1 7 � 1 r.� ,� ���;% j 1 2. ,� �,;;:> 3��f; .?4c.' 1:� I i l ���u 1 � T '� � � 7� (,. ��� -:'� �� � !.� � � a.� !�`� � �d % ti !y :� {i t i �, ;� �> cti r:j �,� .7i i'? fi l+ 'd .'� c" i� : iF 1" �.J i't 4 i j � ti ��� 1 `.) �, �+� �� r° ?�: T E., �" S� ;`•'" .�? �� : 1 r, r' � 3 7 i a' a t 1 ta I u 1 �� �i� � A'1 L b+ 1 Y,; 1 .� �> .� � � ,� } .y ;.; �a 3 !� t° <. 1 -' 1 1 G T 4 � '+ a i� +' �: 1 � s ' G i<.: r. u 1 "UISF�r�f;l I�IC)N Cr_)DES P3LANK - PIP�LWF_ 2- TANK CARS OR F3ARGE 4- CI RCULATWG OII.- 6- SEDIME:N���ATION 8- SKIM OIL 1— TRUCKS 3- N�T OIL F ROM TANK CLEANING 5- LOST /- Ol h1ER AND/OR COMBINA�IdN 9 SCRUBBER OIL .�,a►��,�►. x����, �,�I,�r:�ic��� w��, rau� ��y FIELD � rvo.we��s OPERATOR LEASE MO � F�oW OTHEH ALLON ,�!� ( ��^��� L.,r�rE ) � �:''4;:? 4gf! �:JP' Y#�� �E:i1i � �a [ "i r.; () Y l, C �i aP � � h� Y � f � � l I F '.J �r ;,: � .�, ,r� � �.�'�. e� � i» �'� i T I .1.i E' L;: / :ti � �a v �s �' � T +�` k1:� , '�� . !� . �� � t ' ; a T T,.;1���� �';t'',�;. F�.;�'. l`��Fi f�;•.� c ��U�:-�L��r�:�Ytil,�': ) ��;'t�w,•�jndt�, t... p• �i�'`1 '•:`�'� �rC��Y .r, � ?�.� �. � ��a �� r� , �� �� � t ��:� r �.� ,l � i) • �, �, :M ( • � t�: �, Y i ;; t' c� ��� � a�, ?f�lY�al, f°^�� ..:• � ll�r l ��tx "I�I';F'C)511-ION CO[�ES BLANK - PIPELINE 1 — TRUCKS 4 9�1 iV i1 A(.. 1� 7 E�� OIL PRODUCTION LEDGER 011- BARRELS PROD. DISPOSITIONS 1 t� S� ;� 31 1� 1 ." c.' +� �� 3U :� 1 �G 1 c� � �� �1 ,� !'t �i �� :� 1 36 � t� �� 1 e' u �7 2� �.�r � r' 'ti 2-TANK CARS OR 13ARCUE 4- CIRCULA�i�ING UIL 3-NETOILFHOMTANK(:L[/� N1I�{C' ,9-LOST 1.��5li' il.� �•'`� 6 - SEDIME NTHTION / - OTHER AND/OR COM131N/>TION RAILROAD COMMISSION OF TEXF�S OIL CASINGHEAD GAS -MCF ,___I nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT 1 BAL. �'i'" lt(4 �`� c:; t �; ��: ;) ��' l�t'4 �'T lc�l4 :•rr lt,�:�7 `i, t,� y ra ( 4 i�.�� �L r'..;�E'� l;".%4 � I I � « �� �'f V� ;c.' ..' ts t �' � b r:"-t` �';u� 1 t.� t� �: � � .� � � 1'�� �'.)� � A�4 V L:' �J C:; U i"i� �'�u�' 1''�� G'"��ii� 4 :.' l ��t>Q c''° 1�ib� � - � i!�uU llii .,���,�. 1��� �;i: L�4� ;G. ���� i �'U �5�►� 2 s c,, � 4 r,,; �� i C� +' �:'.� �s � � � �� 7' 4 � tr U e; � ` C' �) �i ,� ... s:, �: .:, � ;,� 1 i µ- t�►r,u 1 �� �`a�+2 i �� �v(�l� ,c 1, � .�4 Ut�L �..wi? 8 - SKIM OIL �SCF2UBBER OIL i�� la k. c, �� li � � � r i OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS No w���s OIL - BARRELS oi� c�sw�f�EAo cAs MCF FIELD OPERATOR nno.s LEASE c� F�ow orH[H ALLOW. PROD DISPOSITIONS EOt�n CUMU. n�Ov. GAiH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. . _ __. . __ _ ,�,y..� (`,Ui;s""CI.A��KS1fiL,l.c ) '�?C`•A,�� �.S3E� iJi" Ir�; !E:r;/ — � � t�d S '+�� A l, l. r K ►' ta, • 1 �`� � • �, � � 1 % (,- �ij�r:}i '�'�:}(F'`�/.11.. �i� 7''t;y 1 1'i"� Cf 1051 1r�..e t'�µt' .e� � "t �.� ��,} T f? `d � .^," 'r C' � `� �1 ,j Y � r:! �.,1 � i !" > ; �, ' � i X"� � � 1 µ J� � +j (? '� � l � � i�� � �: ae t � �,� 1 •� � if � Z: X ,, � i�i 1 f i � � ��� a r� r i� �� � `�s Y Ca .�' F�, '� t1 "' _l 1 y � � .� � `' : � �+' f "" `,;� i lU l al 133 1:�t3 �� a 3 ,�; .: <c L �k 1 l 1 5 t- � i��� � � t? �i .� �'. ,� tt�T�;L ►'�ir,�1• F,1� 1�+7�5 �'vl 1�' 1 �ai' 31 �,•;�a (� lla w•C,�r�. i'".a4� I n � �;, � ; �7 � , +� � ,v "1 �I �� i 1 1 � � �.� F3 F> :: , G � �..? � � '�, G �? �t �'` i �� J T Y a; 7� ti' t� �i' �' i' `+ O � 9 1 1�+a t�, � X l� i`�� � i� 7 ,� �, �+ 1 l 4 I t;� �r� ;�� � 1�, , u) . �' c� ta U I ,.� 7 p;���� z�,� ��.', Y��� i"`aA�' 1 . Ci� X 1�' ;� r yl �!•. 7� : [ a C• ti l l' 1 i� u ,�+, 6 i"� c, l+, � i` !�, q�? 1 �� 1 i a'�'" ti < A%?' a f? i.� .^,1 .`� L; :J �� 1 t d � .1 i' � � C`I � 1 �. � � ' � k� N �-AV • i i��� 1 3%' u �y r� i I' 1 :� `�� 3'� ;� � a�' l � 11 1 �R�� tr,�, I�,� 1 r�,�` �?.�i c�oU t , �,r�i. ���„��. �,,� � ��x;i 1 t; °�;3 A �. � � a �� � � c.�;t 5� 5t� �n�. �Y,4z , �, t ,�, t� �' '-� � '� r r� . C . t�� �. � ��� S : � 1;'� �. 1 �_. �,. � � 1 {; , d „ �� a ', i i� w� � ��� 1�-'. l�t�. '. , �t'• �{;t�, l r' : ,' ,, t. , j �f � '' ; r^. {) �: � i �� r r �a 1 �: �: �� ,i� ;�:,rt� ;,���rF,�_ ��1�.,,�, ���.;�� �.,r�ti � �i ; .� ����. .,�.�,�<� �ui�i��i �5i i iui� C��Utb [3LANK - PIPf��.LINE 2- TANK CARS OR BARGE 4- Liitt,u�r-� i irvu ui�_ o- 5tuiiv�r.rv i r, i i�rv o-�r�iivi �n� 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL "ANIN,C', 5- LOST 7- OTHER AND/OR COM61NHilON 9- SC UBE3ER IL ��,��.►��. x=�?�: :�r��f�.��� �,�; r��� :.�,Y FIELD OPERATOR LEASE ;�M, c',�a:�-t,�.�, �r;5v��.�f�) •��.*�S�tALl. !'xN�. l��i:� r1�ey�i,� f'�vi.,•.1�"n�, ii� i�« a T�:.�aL. P?i:�►i). �'u� 1�7� rt�'NA^+� Al. (����f,u �Avj�, Nl,I�t'� X��Tia�, Ptt��O. F':a� l �7,i �';I(1�; ;�TL, C`iMPA►�1' '1f C�,I.Z�i.i.<,_IA h1AIl +:��j'.�Ir '�• i• 1`� OIL PRODUCTION LEDGER � rvo wei_�s OIL BARRELS MO.= — (� FLOW oTHeH ALLOW. PROU. DISPOSITIONS EOM BAL. <a:juu� c>3a _ �;r. ir� ��.�i YaR.''PXr� C'f, yf1 fU�'t:/ � � l�t� Y��G 17�" �.' :� 16 :� 71 1 r u 7 t� � � i��, ri x��, t� r' 1 i1 r' �� 1� r' i�i `� :' 1 ii f? (> ;r? " �y t�� , 1�. t: T;;� d 1�i � 1 b � :� 1 �y rs a � �' � :� 1 k.i 6 1& 3 1��, b G '� �- i F� �, � 3 i �; � io � �sa �� iri �r 'll . ]��) 11T 174 1�� � 1�i 1 1�' � 1 2�+ �., ,3 1 E.: ; r;3:;�;�� l I 4.i {y 1< c ?, 1 i' f• � 1� l' �� t �� � � � � .s � 1 ,� �: � � Y �� ''a } �,� � � � �: (: t, I �, U � I :: � 7 1 �'i �3 1•:t c� 1 y3 �� ��a� �r�' J i ��, 1� i,�r !t:) � 43 tiG 1<'/ 1 1 1 �a t: d p � t 7 �i!4� I�! 1 4'a 1? 'T"' . 7h»�;,,, 1 1 cs;f bu 371 <`, ;' 1 tt ii � � . c' s 1 <�;s Tp l�:�i� �+ 1 5+ U 6 u 1:�� 1 �`> `� 1 �:� � 3 1 1 t� b 1 a t:� �� 17 l�'. ? i �� tH 1ne: 7,.. �s t ��� �i 1��M Y Y �'G �(j � G, f G 1�) � �.i kT � ,� RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF VMR. gqL. GATH. LIMIT � PROD. LIF-� —� 1 i`v a;;!t4 l6 4�b�! a �� � SU�v '�i QNc'� � �v� 4 ir, u�,,.fu :/t: �u :4 ti�, Su;,y 1`>u 4a�U 'r T `,,t�c;4 ? � µ�,i'J � , , � ;, (. �,�� r� � `� u ' �, k 1 �" �! �: '.: A� �, i;>r ��y� 1:►.s c':�N2 i > � � �► t, t� 1 �'� �' c.: �� �+ 2 a��3 �uc,0 l��c Za«2 "'c' c5k� 1��r �e��U � 4, ! t�++� lt�l �pbU l�r"r w<.Uh�L ;t`�k� av 1.`�G� "L G'L"�� 1 t��[. �54i: �:> tµr>�7 11�: ��;42 17;s �4�0 Y,. G�'i� 1.�`� �F�NC� :'� r4i:U � '' �: � =c !, '[>I�,PUSII-IC�NC��DES BLANK-PIPELWE 2-TANKCARSORL�AIlGI-_ 4-CIRCULA-(-INGOIL 6-SEDIMENTFITION 8-SKIMOIL 1-� TRUCKS 3-N[T OIL FHOM TANK CLEFININC 5-LOSI /-C)1HER AND/OR COMBINATION 9-SCRUHl3E`_R OIL �tdNtlAl, 1qTt�� (�1STr���CT ��5 F �'��uk ��a� FIELD � rvo.we��s OPERATOR LEASE MU v F�ow orHeN ALLOW V�n! f`�lJ��~CI.A��KSyXt�L,F') �31�14;� r,��� i;;Fd x�,ilE�(�/ ui`=IOF' UtL Ci)MP��.Y ,aF CAl xF'i1��;��IA -+7R's!�i�n r"CCt iTi uE":.,/ CI�Y2a t;�j�, ;�. F. 1`� /� '��;T F,:,TAI� �'n�0. F ;�1�2 X ��fi�i '' i. �; 1 � , ,, " �r � � �• �• i ;� r!., i �� N!!{���.1� �..��f'� �'�7't �+1�14 `aKA!'v -1q. T',�T�iL "�'+%;%• F J�', 1'�7;� �•, � ��, t, ,� , ,., I T P . :" . � . `; t� i- OIL PRODUCTION LEDGER 011- BARRELS PHOD. DISPOSITIONS Eonn sa�. K� , V � � .`i 23� S tc 2 :� 7 133 122 i�� ISH �i� 11� 11� i 2 i3 �2 1 £� �� 3 t� G 3� 31 � t, �b �� 1 ci �:, c1 � U G r, U r� (� i r�'r iss� IG�" T' ;i :3 'j •"' RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS � MCF �_ I ivlOv. GATH. LIMIT PROD. LIF-T � 1 BAL. 1 � �.� G; 4 � �J 1�' r� �.� r, �. 1 at �.� u�? ly j'„t:� G r' 1� 4 j`� r! 1 •'C� ')1i��4 . ; 4 +r c' :) �.,� SG �4 i`,� NylU � ' �3 aG::�4 �: � 1 :� u � . 4 , �:.i ; N�IGI I� :t�. k �, .,�„J 4�•,e`U c: ''i r i.! F, C. 1 :; v i: 4 , a f�ti� �� 11`�"� �4 �C�4t� �.� t� C �i [} Q .; � `ti�y� ��� �uhU �: ;:c� �',µL ar; �'y+l� f,b �µt�U I N C`.�q2 i�.a ,��c,Q �? F �..i t� F. T � '�, �.1. UI>PO ;I I I�)N C�)f�F�.S BLANK - PIPELWE 2- l"ANK CARS OR BARUI�_ 4- CI RCULAT ING OIL 6- SEDIMENTA-I�ION 8- SKIM OIL � 1 TRUCKS 3- N[l OIL F 11OM TANK CLEANIN(' 5- LOST /- OTHER AND/OR COMBINATION �- SCRUBBCR OIL H?�NUAI. lv7r :,�I57wIG'{' 0�:� ��r��tk cas FIELD OPERATOR LEASE VA�1 (`��Js�-CL��A���tSVII.LE) a:�t�r:;� ;,:3�� ,�"�I^"� t:lll. Cn�aPn�Y r�� CAL tF"u�< �In �7�,��,} c'�l�:�t� ;�hijT�, �. U. ,i�i, � '� � T t �. � ii � � �.! � � i.i �'� 1 � r (1 �1�a�-1 "`�pN� Ati5i�7•�r �1� �� �:1<:> 1"i.iT�f. I'd{�)!�!, �'l1R ltiTt9 i)1��3 Tu;Jr;�i.L� w• c�. � ri)TAl. P��=►U. �''i>' I';+7'j �ilra;g . ,C, C t�` . f)ISPC);IIIONCC)17F5 C3LANK-PIPELINE 1 TRUCKS �.,v�u;�al iv7� � NU.WLLLti MO.= () FLUW OTHEH (�LLOW ��1 t4 I t� .� f� U/ c:�' {TI u("+ / / `i'v T 1 C+ 11 `? 1 �? i 1 'c' 2 r ? 1 1 �+ h :� i � i r AE � ;+ 1 t� �a i �ir � i ��1�, 7 1 Cir , 2 �17 �A I ?1� i i� i <;� i r 11 1 1��" l��l �r 1 Y�`i 1 �yf•, � 1 i��� a i 1S� �± l 1 �� u :: 1 S '� `+ U 1 1 a t.i 7 1 l � `.� � � � � J �r 1 1 `� t� lU � i�rl �l l 1[� 1 1�`.; 1 R' 1 l:t l+ > > �� .' 1 �; �G :S I w :3 y l ��� �� i �� � � 1 4 �3 r l b3 :5 � y .i OIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS PROD. DISPOSITIONS :� :/ Ci 1 �i J 155 163 11G �; � 1 4 ` 1�V 1 3 't i35 ��� 133 13 c, G �1 isr 1 C3 6 1C`7 i i' G �.� 2 113 �� ia� 1�� i�u Ew 52 TA Tn �e r� b4 i� 1 2- THNK CARS OFt I�ARCll_ 4- CI RCULA�f�ING OI�_ 3- NET OIL FROM TANK CL /-\NI (' �- LOSI" t�ISTr+I�,�' 05 � 6-SEUIMENTATION 7 - OTFiER AND/OR COMBINATION RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GAS - MCF nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFf BAL. h��-t�r i ll� ♦ l te ; 1 ++ fy �s �► a �: � :, `7 �' � 1 �"•.� � / S�: ,u r�!h� T �� 1 G 1+��+ ,(1 '4 �; �J, i , �' �� G u �; -1 ��-���t 1 +4 r'' �. ,. `; �, � ' .� %� 1 r, , K� �) 4 � ��;?��a ����� C44u [5�+1 �r��u ���� 1'�«1 tJ::v ����� c�ab� ,�`'r4� �ayi �l`�� t a�+i� 1ku� ��5�� �+�U() �"� 4 � 1`_>�+2 �ubU ���;uz �N�a ��ti[ iGtiU 1 1 �' t� 1r.w0 1:��0 i��o �,�V� 1��U � i t v 8 - SKIM OIL 9 -,SC UBBER OIL 1'H� c a4 FIELD � rvo weu_s OPERATOR LEASE MO � F�oW oTHER ALLOW. .ra�; (��u s�Cl.A�nSvI�.L.E. ) �-,s�:� =:� �sa � :J�+ Tsi ��'t,/ U`�lj!',��u t�JC�,. C�7��tF'A�Y f1F� CAIII�(1�rvIA �'�7�,��,?�; i;{';•x�1+�aJF��./ Jlc'h �'•C• C�'I�' 2+ /: !���. �i 3 �l � , aC� l u? 11 r �� ''i��T,'�.L �',?r�,��. �'-.1=� 1��7:�; :�� 1'� 1 3 �; ; ,, ;�'g,n-� 3 �1l.IV�..�����_� �:;7 Z 7 r�.t�� �: 1 � � �, 3 I .� � i 't 1 � j f, 1 aN1 u 1 :� 3 �� ! � .��i ;� 1 :i:t l � 1 3,��+ l�� 1 341 � � 1 ? iYn 7'.11AL N�ti:r. �� ;�Ft a �a�� ,�-L �.,;i � �� � ;,��� ;:1�' "7 •��X�Tc.L�i, a. ;.�. :i�, 1 1 I'.t` �' 2 1 +� � 3 1 i � `� 4 3 l :, i: 6� � � (. � �'1 1 � � i � , � � C � i i�� `� 1 1 2 C; 1�� 1 i2� 1 � 1 �.'1� Tt.�T�4i. ;�..;:;�). �uF; � •�7t, 2404 1�" 1 ��1.7 ,1���� ;. (SR1,i�C�,4RK5VI�,LE ) �3U�t� 547fi U�lXfl��a t1Tl Cf7MNA'�'1' 'aF CAl �F!'a��';:f ti, ��7�,�st:.� �lHd:�d Et,I.I�UN� A. ;�.�.r llr+ 1 I 1':�`> � I 14G 3 2 i �a � '; 1 1 � t) �> � � �.1 4J OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. t� B �t � ri a f� � �?4fa 2:b i��,b � k.i Y c' :> 1 �'r� 3 r�. f`� % 1�t3 T'i ac.tr. la? 3 l� 9 13� 1 �' b 1 �2 11n r� � ( � ia� ii� L�7 1�6 1hC 1 �4 tf ;, l MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAU GAS - MCF � � _I GATH. LIMIT PROD. LIF�T 1 �:,t, 1;: �,U � ts 1 � �� '..� i a lrt�0 :'� t��.tnL i 1�?Mll , , v �:��,? . �1'�°fi � � ..i � JU� 47 ,�4[.t� Z�:r. G�i4� ��1 ,:w�;U [' c� a 4 7 j W �"�4� ��' r4crU t� 7 1(+N c:'� 4� I�:.: �:k�f1 t�l �'��1 f-.;n�.�f �`,�;� ��: � •�u�' '�r� �� �rh -''' C`a4�? 1� :uc>U t; ^ � _ �'� � .i [: �1 �:.� �% ur `L`�41 �� ��,u� ! 4 14t�U `� "i c.' :� N +C� 1 3 �k:.0 `;:� YUnL; �,.�,��� 1:�6 w�s.Sa 1 ;� �+ j <� t� 1; 1 4z�.j6 i� kG:',(� � � H ' �� .� f7 "f)ISF�r)S;I �-I�IN C�)DC.S BLANK - PIP[LWG 2- TANK CAHS OR BARGE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMEN��ATION 8 - SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NET OIL F ROM l ANK CL N,NC' 5- LOST 7- OTHER AND/OR CC)M131NHTION 9-,SC UBl3ER OIL �a���Nu�kl. ivTt� ilIS�h.�C� �'�= r ki�� cC�S FIELD OPERATOR two.= No.wE��s LEASE c� F�ow orHeH A�Low. 'Jpr#� �tir �S�1t'f��%.A�+K,��UJ�.�.i� � �iyfr��� '�f��'F -L��v� �vd )F_f'f r.ir;I#��v i�i�t. C 7Mi'ANY �f f.Al..Ii`iJ�'r;T� '�Tt��;,�'i� 4{, ,�I :Ui t_'/ a X rz� ,� ta �: t� l.' S i� �!, A. >�,` . s 1� 1'� t! r� 1� �;� � � `5 '�4 T i '� a �a 1 15� '� I 1 � Q 1 (i 1 3 `.� `+ x 1 1 b Ci t aa' TO�L Pr�x'!il •�:;� 1��T!i �b� 1.� 1 (�F ��+^>>5•%a. iLE'nIaYIL�.� ) v:�()4� `..3+1n � ; �i T �l ��� �7 I t.. C t:7 � �,� sa Y Cl � C ,a i. I F� �i ��t ���� I � .� � � � ,,, r� OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PRQD. DISPOSITIONS _r--�7-� 1 t: l 1 �� c`�u�+� t,/A��,�w i»f� «�I'�VILL; l�filT � 1 "sr <�'�E'Ji? 1t�ei��4 Xtihr, +� t 3�� tiJR•�►Ctt� 1hkP� 1�';�'� 3 a ;� � � "•� i � 1 �u � �l � i � :� :� ?�, � s� ��:��t��t 1��'�5ti 1�►37�� `a 3� x'�;.t�1?U �t��T�a 14`a7�' b �� �u�(it� la��w tw�i�� r .�a ����1`+ l:��ot� �;i���l �t z� ?`.y`�T� 2 �tiT �i 1 �tr�7S � :i� �µ75C� 1:�544 � 3`,.��+ 1G �t� 't'aw?`'a 1�;Li2v 1.�`��"a l� :�� 1 i'bl�� � 3�ra�; 13��� r, T,at. ��t��:�. F;)�, i�r7r� lrX��;3 t� 3•� 1;�2�3i i+faL7 l:i�;rr� ��a��, �t�;;r tf.�t,�..� �;,;a:�r.:� �+�caW� �R� ;,,�������.�. �: x��.. r��c. �y,�r�<-�7 ;��� s7 �'��I�1�u4vz�`a 1 1 1 � 1 ] 3 1 � 4 1 F. '� 1 1 tJ � � �' 1 2 ;� 1 1 �a 1 1 x �.% l 1 t i1 i � iK,�T�t. ry,{`"i���« F��aa, 1,r7>j t;ll lc' I � �� � �, 3 �� 3 �5 v3 �� 1 3 "� 13� 1�0 1 t t3 141 12T i r' % lft y � u ?.,• 3 �i � ; �, C', t, � ..: 2 �+ ��,w 11� F �+ i � �, RAILROAD COMMISSION OF TEXAS _ � OIL CASINGHEAD GAS PACF CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFi OVER BAL. _ _ _ _. .. _ . .. lti i;�r� 4t�t�,J � l. �° �' +� r+ � �5 1 �ts 4c>.�b 1 .� 2:w' b 4� p t> U i l _, M +a :} a �i � �> 1 4 fa �; f i 1 1°�;� t tank T v;;.sc5 i 1.,' �?` r,� i .i �� ��, :; �.� 1 �:+ �� � il:�J�)� •['GL)lJl1 3,�'{4a l.�zcra :.s �'�u0 �:�;�.� i wr:� � .z�,4,�aU 3��� ,; � �.?� 1 � 1�a�� l�.�ti 1:���+ 11.��1,�c.;U �;��a� 1 t�'r. 0 �.t 4�'� U Q 1 7�� lt,��=v � ��,�,t�t� �w�7i' �v�;(� 13�1�i t� lru� i�",q 1.���„�U 1�`-�U 1i''",°� l++'v��?U lu�''� � t� a" � f�� t� n k T a��'� �� ;�� ��� 1 c„, �, .� 1. �, T°av<' 1 � a c� 7 �' ta 1 � ,� `l':, v � 1 � r4:�o � 1'�k l�,u� 1 N,� /�c,� 1 1^� :� I �.3 �� 4� 1 1� �''�+�� t� :r� r�60 1 lle f'°a4�� 1 :�i � �'c:v T i r , i. t.� r•, �„ (,., a 1 UI51'r��l��-I�)N C�)DFS � E3LANK - PIPELING 2- TAIVK CARS OR C�ARGG 4- CI RCUL_Al ING OIL 6- SEDIMENTA���ION 8- SKIM OIL 1-� TRUCKS 3- N6T OIL FROM TANK CLEP.NINC , 5- LOST I- OTFiER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL a�vN�.�a�. i4�� ��tsri�lc� �:; r.;�� ,�:a� �• � � � :� 4 � r s � � � � _ OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXA:, FIELD � Nowe��s OIL-BARRELS oi� cnswcHEAocAs-MCF OPERATOR Mo.= — __ LEASE c� F�ow oTHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS eon� CUMU. nnOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT _ BAL. OVER BAL. `J ,� N , ��� E 5 'i ( ta l. �:; '� i�i (� S �:' ) � 3 ('s �. �� C+ �� 3 ' U l�,� l�+1ECs/ ��ANS���ALL �X��'L.. I�v�C�. 5�712�� C� ;TI UF�C>! ;�i��f�� i1bVj� �,�IkS x iF.�`�ti� �'�T. i�,U� �' 1u�u £� Nt''T. arTd .� 1�5 C� f:NT. r;;;� a i,y� ;;� tf�T. r �00 :� l��i <i1 �FT. �`.�-�� t,, 15u ��:� h�H T. r,�t,() � l5S �0 �vNT. ��r-'2 tt i�� '� ��h'T. 1�.�.,1 � �i^ ���� �� u-i �n T�JTAi� �'��)I). FlJR 19�'tti � �r�In��; i;Il. C�iMWA'vr Cli' CAIIF�a°���IA •7G`.��2�� t�jc�l(l CA�JE`s [�• F• t1ll. a�"�IIT 1 1 I�+1+� 1ti��r1 1�,,;� a'r:d '�;'� t'�1�1 1t �' 1 13��' c�4� ,�:�3G +�34 u�4 e,r'%b � .3 ! Y51'� 1+�3e :tiF� a��:, �;.�� ��,ue� ; � 1 14T1' v;i5 :{`� � :�:�1 3�l �'il�� a :'J 1 �":r ��,! ,% 4 iy ,.; � 1 u� 1 j{ k � 4 ��) li � t t, 1 1vT�' f•,T� ? i���v ;�7a �:"t� ��ur� : � 1 1�1�� �r�3 �.�� 31� :;i�� r.,��� � � � x��r� f,�n ��;s �<�4 .:��y r�o� , � 1 laT� ��,ir �l� �aT ��SI 11a�J x 1.J 1 1`.,l�d 8G3 F:: �' �ac:a �r,;i %�,uC : 11 1 44��� 730 �a.,��11 �d�1 i'''2 7�'f�U 1 ?�;T�L_ N�;�:�;�. ��a%' 1v7� l:i�uv i'l 1 iC-t; TS1 c:YS .i7%�. �;'r, rtnM1 75t�2 1 ��;,1� Poi��+��'�d, J. ^�. �1l tJ�I1� � 1 7?"'� �t'1 F,I"1' �'r:� �:��� Y''�t�,d 1 �' 1 T�;t.i ;r�,� 1c:;4 �'t;2 c 1 t�f7b 1 � i aT°� ���;� ���,�. it�� iu�� r�c-�� � u � %�i� `.i5�' "'�4y 1f::y i�;� �['GO � °+ i 7i` 62S :��1 �r.:E; �j,ts '14���Z i 4 1 7��% 5i6 r,7� 13� 1.3� f�+btil a l 1 ?'Tt� ��zf `�X� ia4 Iu� r�crz � '� 1 T?".> �s7e3 `,t��c lr`.: 1`� r`�u� 1 Y 7 %5Ci b'�3 �U4 e'.1h c'14 '�'UlJ i �'� 1 77�i 5cs'3 `,t�3 j';,t1 .�'_rµ /`�L�� 1 11 1 ''�%b r7Ti �'i:��� 194 1 i�3 ?''Ef7U j T '. ' T � �_ f� ! { t % l 1 � �' t 1 1` � � % ;^i �''r �i .f. i% 1 �'' Z '� i."� �' b .� fi �' .1 1 Y �` V �� L� h`. �. '� '� �' � j, h. � � � ;,: � � ' UISP��SI f ION COLJES E3LANK - PIPFLINE 2- TANK CARS OR BARGI_ 4- CI RCULATING OIL (� - SEDIM�NTATION 8- SKIM OIL � 1-- TRUCKS 3- NET OIL FRUM TANK CLEANING 5- LOST I- C) I HER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL �,�Ni.+AI 197�� ;�IyTF'ICi i�� F'A�,�. Ga7 � � • OIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS Noweu_s OIL-BARRELS oi� cAsiNCHEAocAs nncF FIELD OPERATOR Mo.= --- F�ow orHEvv EOM CUMU. MOV. GAIH. LEASE � ALLOW. PROD DISPOSITIONS gqL. OVER ea�. LIMIT PROD. LIFT � � '� � �a � r� F' !� 1' � ,14! �I ��: 5 ) ��' i �: t� <,� � fy C`+ ar►.l.%�5 ���'�i.�'�t4rtUN. i��. ���?�ac ,���<y�r' -_� ;;, GI.A�,,k r���. �; ati� i i ;��;�t.� ��s�u ��+ln ;�tsk :i4� 2it�;.;� is_,:�, ci i i �� tS G � .� �r °ii � `u Ci ,� b a� C? �: � �:� � U .� �: �1 � :� �� � i ! �'�1!� 1�'�+ ��ii�� ��r, ,✓_,;c' 'tx�E���; Z��i.7�,� .� � � :�3irr� ��ir i���� aa� �.�rat 11u�;� �"��1M '? z .��i<.a ��o �:���, �'� ,`w lr�vy l�lb �:y' �:1i'rC� ;; ,� �. ', t tua0 �" j�1�.3 ii !r , 11�4V�i x;• 1`'' :i i i L� �. `� �� 1 ;: ' l. 't,f =..� t ! s+ � 'C '�3 � <! '�. � f P� _ ' i=; T,� �, �> f, ,,.� Ca A��rJ R 1`�+ 7 f� 7�;: 1 1 yp�,�► �;1�`:i�' (?���1,!JXY) ����'�4U �Gi? �1k��aE�ALL �Y,�'�.. ti�JC. ��,;ay�l«��1 ,�� 1 � a ; �� �' �a !. �,; - � , ,,, �; ,; i :,P � , .,; I T x �� y t; �, .., �^ � � c,, �' C �3 .. •7 c � � ! 7 , , b� '"u`.� y � �.' S% Ca Fl o' �'1 j +J �- � �,, .' �' # , �� �'� Zl * ! . k i.1 l.� 'r �� : % . � t�> « I 1 �s:a ;:r: T. w i';'T�l. �r�t1t:�• �'4..iF' 1��7ti !) li? ��) �,t� :,C:Vltl. .1H►,1� ,�,.1�'aT �1'�'�tl�� '�'���Giti .�37' V a r; ,� ,'* i�. t� � � �z {� � T � Z � � i� F' !:. i� j '1 �j � 4 �i 4 � `. . �.��''��r ,.V'�yT (k�.�;��$SA) r:'�(}4ea ��il ����,�r_u ����E�;t�r����ii�l� �r����aa��Y ����t����a '���7�r', i IF�, :y►• C• T,::T4l. pt�i!:Jf�, F_+.:1�' 1�7?� �� ���ta �.,�,T� r��_�n Yrx .;C.urxL ,;.,���:,�t�yi.. l,. *'. l�:sllitk �� �� 1 �:; � C F� i #� � �' +� r��� "� I f� c> r; �1�!Ta�i� p��J. F'�.�R lv#r�r t� 1� ���, ,o,� ,:i-�T. -� �;A�,l,t�y F�xPl.�1►�ATiC1�ti �HC� ;`'7�,�;, 1 1 r �i ; ti .r, � 1 ? .S j � i 'i ":. i i u �,. ;1 t� •• �� ) � � ;� � � , �i ;�r t; 5 �t 1 ; �1 �Y r t�+ • : � . , . ' UI51'USI f If)N CODES BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR E3ARC F- 4- CI RCUL/-1l-ING OIL 6- SEDIMEN-( ATION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N[T OIL F ROM l ANK yC��.E�F� N1f`1,��-y� .5 - LOST 7- OI�HER AND/OR COMBINATION 9- SCI-2UBBE�UIL F� F�i '`� � j,� �.. 1 t�i C f'�. !.. 3»a � ��•� }, �. I ;, W� i'? i� �;, L. i i FIELD OPERATOR LEASE vwr�, :v�S7 (k^�U,�55-�) ��a.�,t,AS t XP�,�iitATltlPv� tNC. ;` j �'�; � �? +�I 5 M ). �J �a . t, , ra . T��TAI, �'�i'�';�. F��;.J�. 1 �+7�.� �?��iS�'A1.�. Fx�'1,.. 1"IC. ��v�4 �'��IM ; T�;ii�t. Nrt�lU • F�:,��t 1 Y7.S ,����, �.�: �T c�`�U�:ss� A� u►:�.�,�s �-x�t�{��ar��i�.;. r�+c. t;r�.)::,�, �1..��f, � ,�. r`. NO.W6LLS MO.= v F�ow orHea ALLOW. a:;�1�y '�til i:t'iIN;EC! 1+«7c��C� Cr� 'TI t�f:�/ r !,y r � 1 22� :� ] 1 � � � � i `_a �? : � 1 �. 'a �? t, 1 1 E� �, 1` 1 J «� ti ;s Z 1 �� y 1 I 5 �+ 1t� ! 1'�� 11 1 lrs�+ i j7t+ 22 1 1 r<t, 4,;,�l;ar�: 1 ; 1 �; ti � 1 I ti ,'` .s 1 � � '.t 1 ti 1 r 1 i 'i 4 �� 1 ] t3 t; 1�! 1 lnb li A lt�� iwT7 �� 1 lt�� v iC�u„ ��y5 1 ��rb�c� OIL PRODUCTION LEDGER OIL- BARRELS PROD. UISPOSITIONS Eo^^ BAL. t.; r� 1.� �` (: 1 ��� 1�»1 1�1 u� aa �12 6G c� Q i �a � l73 13u ?� t?lv 155 1 �'ti 7� �� u lctl 3T f� y � �� r• F� T . I � 7', f � • � i.i t+' F' � . yl1 `=F'i. E tl c.< f> �� . :CJ h�T. ':� WNT. �., ;� t:; 2 5 � 7`,i� ;?TU MOV. BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEX/\ti OI� -- CASINGHEAD GAS - MCF— –__ I GATH. LIMIT PROD. LIFI � a rr �, . a�.,.,��:+ zu, � i i 1 i � c i u ti +� ,� r) °i ,; Ii'� ;,+� '.�1 "1� il(i�U 3v'+ti t f. / 7� i(1 � " r' '� L% M 4� F) 3 � cr y fl� ��� I�'1 i1��0 3I�:�,i 1;:+3 k�1 <�� ,.a 11Lt��i 31�ru lii il�= :�� i�l �laurt 2���, 1 r�-'- 1�"G 11�"(1 76�:: �r�� r�:s .,:� i��;4�;i 1ya,i l�.i ��p�� 21G++Q ?11: �t�a r.�•'� :.����1. 11=-,�:t.S �5�/1 �rµ <., .:.� ���,s_ � 11t� t,5 ?s `�� i�.���.�µ i li l G�, lta7 "11� 1 1�3 �:s�� •11� � 1 i y 1 f: 3 i: t;1 -�:: � t.; i 1/�" 1 �! t: t. 1 tI " 4% t} 1 i:bt i��G '"u. l i l i' �� a: r�', iC � 4,` �l R., �,/ 1'. ,! 1 �( J} i�� 1 fl .� ii ��i h� i��,I 4 l� 1 i/ Z �1 t,�i "`)4v Zle.vCl 1 � r� i 4�i tS �° i i E�. i �� 1,i N l� 1 J.77 . � �'�71 ';.`:i ,:�u�,t. IiMi:a 1 a,�:t� ;,',.s' +4q4U 4'11.1;ti `,��ul � I 11 6�c,J 1.i7 �> I`-�1'USITI[)N CC)f)ES BLANK - PIPFLINE�_ 2- TAIVK C/\ItS UR E3ARGl�- 4- CIRCULATING OIL 6- SEDIMEN-iA�T10N 8 - SKIM UIL 7 TRUCKS 3- NEi OIL I�� 11UM l ANK CLEANIN S- LOST 7-(�THER HND/OR COMBINATION 9- SCF2UB13[R OIL ',+d�viiAt. lv7t'- iilSTr�T4:c'1' �ti PHI.k <-t�v FIELD OPERATOR LEASE Jisr,� t���,T (+�r�?l•;�`ir� A) �JA�,�,�5 �;X�I.c��aTli���i♦ l�.}�. �)i��1yh CI.AI.i�r �� :,� NO.WELLS MO.= � F�ow orHev¢ ALLOW. t�.:tia�►� ���_; :��� t�� i;ni 1���r�,�,<� �lC� ���fl U��:�l / ;EyT il% l 7%`�> �71� � 1 1 1 �'_; t'� i 7 C� 1�i,!TWt �'�;�')i1• I';�1�? �',�7:� 1�",�� ie' 2 ]'7`.� 14�5 �� �,' '� '. . 1! � d. I � f f � • �. • • � .i .7 �.+ +! +..� Y : �"' i • �it�Tlli. �i2��;i)� �!)r' �'i�%'� CI l�' �'1%��l1 a�:h''�♦ yN;.;r ,�"��Y (�•?�'!i;r�.SSA F`�i A� �;�ai�d'� b4��4 �,>a�r..°�� P��:��i��'Ti�1r�� C�ar��rar�r �7;��+��� ,r!1 �,'.��� �'���-SSy�CJCJ�? 4�TL 11NIfi 'I' �,i T A l. i't� �:) r) .�'� �.,1+� 2� 7 t� !1 r;;N�, :r;�,x cr��Avls Nt::��(� u:���y t�t7' M�,��C::7 P��t;;t�UCTIil'� C:l��`PA�IY ;�,a����:+ �')� f�".;�' ��:'S"�V�7C3"'' l Tf;�tV ��F F'�::A��, � t.t^ai�' 1 1 rb � :3 1 4 � � � 0 1 � i � 1 6.�1 � 1 `t9 1. �� �'t;�T,�l.. i';���it• Fs:)F? j9TC1 �C�iti 1,�' .,t;�F.�„ ��("�i (T��NYI`�� ����;n. �:) ��C�a� �,s.�t, v A Y, ►�':',�i T f'rv �l i;,1 f7 b:i t hd c� } 9�(� 4; 9 9'� � :! '_�? ia � .,� i ,+i i� R !,. . �' . � C' � � �j cz Ca ,� q� C? r`�' Z`�,�" Z � � ;� ..� .� T ,; .,, OIL PRODUCTION LEDGER OIL BARRELS pROD. DISPOSITIONS EOM BAL. -T I.I I+I fJISPU51 T ION CODES BLANK - PIPELINF_ 1 TRUCKS r1NNUA4, ?,�7r': � 1 i:! `.' N i. �� l: `5 Y°` G t1 112 iwu 1::' � � i� 33 3� �a �, k� xr� Y r �� � C: � 1�� 1 ;� `i 1 t� li 2- TANK CARS OR F3/�1�2UC 4- CII2C:ULATING OIL 3- NET OIL F-ROM TANK CLEANING 5- LOST i:TST��IC�i +�5 �UMU. MOV. OVER BA� RAILROAD COMMISSION OF TEXAS OIL CASINGHEAD GA3 - MCF _, I GATH. LIMIT PROD. LIF-I � %.t; it� �i;>Lit' 1Jt's1 �, � i,.i Ci f.i ti i� �;` �i �, � r t; .. ` �a .. � i� t� �. t� :s t:, �' I � `.� 'a 111U w' �, �i (�l �. �7 2.�, e.� w^a 6 -SGDIMENI-FITION ! - OTHER ANO/OR COMBINF�"I�ION t, u r,1.. `,� :>t,t�U 1���+ 7�.� 7a��►U v4cS ��.>�� t,Gr,.,i� lr..N:� 1 e�- �:a v l? 0 ;� t�, [ t, ,� �� � u a� U 1��;.� ��:�� ���UJ 1���,� ��;� ;�a�,Q i�°.rf 1r��' t�Gr?U ar 1;: � v4uU 1 � t.; a ;:s b t� U 1 4, tsq�iU 1 <,µ ,>�U�:L La�,.�U 1 r,' `� `> '.7 C' J "� 1 1 ��' �, �, "l �� y 'L . :? �' ';; �f ,, ;; i K'�'� `��,�4� i �;�7 ��trti 1 �.�� i C+ ,� i.i G U i �' ct 4 ') i? 'v t� � i; �; ';��s� j ..',;<. ;�, �il : 8 - SKIM OIL 9-SCRUBB[ OIL h'�uk .: l� � _� ,� • ,, � i � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS n,o wE� �.s OIL - BARRELS oi� c�siN��{Eno cAs MCF FIELD OPERATOR tv�o.= eoM cunnu. Mov. ��TH. --- LEASE c� F�ow orHeH ALLOW. PROD. DISPOSITIONS LIMIT PROD. LIFI BAL OVER BA�� y id �r,y � r� �' � � E '✓J �� r! t.y i.i �''1 � ) v j {� ia. :; �� `:, �" • Li i`� Z 9W 1 �_ � i t;����'1W"dT'Vt�iP l�• }.�� 1(.��3.�{a i�,C�."Tj dllf��i/ ;,)Zc:y7C! : :�j;„ i., �rdT 1 �.1 3. � �. .�� � � i i; � 11 � 1 � :s � � Rj ;; . : Y I 1 1 s! 1; I E.' t� �' :� :� �� _� .� �� w � 1 �i;�;`�L. �"�� .',�. x ,,a��, Y �a?.� ',a�"' } �' � i..�:x �if� Yti, ��� % i ;i f'� r�+"`� ar`. °5 i ,,Al.r: ' h'�,i^' ,/uG1i1� U()� f � � G� r� � �. ! �. � i1 � R^"� �.t �' � �,) ti�;����, r;vrd�d�", H. 1 1 -�xM �1.;e, t�";�' iY'�+ rl i:�s ��,a►a i �' `1 i��� ."�'aJ ,�.�� lar� �1� �a� �4U'� 1 i i �' �% rf :� � ia �;�d � Z�', C' t; L+ � kt 1`J 7 t) � '4 � s,' / �% �'6' CS e� � !� ' .' j :. G % [ � i.' A� i `� 4' �.i 1 '� 4 r. "/ •+ �' t� T •� ':z � 1�:� s t: G +, �� 1'-, `a t) i � -� y :�: k 4 r �: 1 1"-,, �� Cl 1 �:� 1 c t�t.; ��+;� , A r i ar�� ;��;r� tr� �� ; ;i� x�� i��,�o � �s r �ra ira � �r� -r� �t'r i���� � �"� � � I� �� C_ .�.s �'9 Cy :Y �I '. ��d .. <4 i 5 �l O ,� � � 1 �:` f `� b� �, �i � % �'� �. ! �i i 1 � � `..1 `,7 U l i� i t'' � tJ ,� rt 1 �'u ay f: ,. i � V c� 1 r�aTt�l. +�J'7;:. F",.�y; �,r7',� 'y`7 !� 1 �?7'•,: 144 11� .;. ,� n1 GL�; i°a`aU a �� �,� c� r�r � Y t�d ;� i�� r tti �«� ;.. 1 4 1 3 b� �.�^� ��+ � 1� 3 �; �� t; 7 �: �:' rS �' ':: y' r' :'. c� t i� 1 �: =+ 1�3ia l�t�l'i 1`;`y'; 3E�� ,';iO I1.� c'�4NU t ;9 4,. i� �!i %� 1��1 tE t' `� 4? f 4 t1 r T tY ,�-,. �' r� ." d�1 .i tl i � �, a ��iA ���i �.r�� �a:�� �,��,7 ���a �:�.,4c� � , � �u3t� f+�?3 ���tz1 ��`� *��t�' ''�1 �=�t�.i+J a � � ���?�� i�aara �3�� �>�.r �:'r�� :.�rt .��l�Gu � � �.C`�4 �3b�a YCj.�{:: ..�t(` a, k [[:l`y,f�� �. }:) �3 1 Sf � `7 � .7 l,1 L � ,J �'" r.T 1J .� . ( . � 4� G �i � U i,. ,� ::, 1✓, r.' t'= � 0 t� f9 � 3 3 :S �: `:: a��� � 1�' v U i � t.� �_� : r� 7�ti 15 G,1 1`a �� r.' `��� 1 ,:. �� l e� t� �S �1 i 11 °:. 1���: Ir+2b 1`'�,� 2�;�: 1t� F:�v�rU 1 �t1�'�l.. i?:wj.�a,%• `i,l�' A'��� i� �jC+« 1C� 1":.K 1 7Z\Ir�y d{�e� If{('.;i �4t' � P'i' Li,ir �:a�.r"!.iti% i c, ��� 1 �7 :. v rn � ."�.1 �''! k ) r+.i � • i. M A % .� Y. � ( � Y-' � -� 1: � F�:' 't% y r,` ♦ �! '..f � �1 !.a � ,� r.: 1 1�, f� �c' C� T �` ,=; �� 1 T ;:� � =� 1�a v U L 3 l z°lY �'43 1`J{�� �..; ;� ll 1�,�:p � ;,� k � 1+' t:� fi '' �; r< .. �: �.' ;. 1'., �; i) 1 `.s 1 i 1 7 i i�f, 2,'rC, `�?` 'aM 1'a:a� 1 4, .� �1�� i`1ti �� �1: t�. C� i: �_:vl) k "f)IS;f'USII ION COD�5 BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OH 6/-�R(UE 4- CI RCULATING O�L 6- SEDIMCNTATIC)N 8- SKIM OIL 1-- TRUCKS 3- NC-T OIL FROM TANK CLE:ANING b- LOS�1 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBER OIL ,a�1NUA�. 147�-� :21�`ftrlCT ca� F��i�E. �t1 FIELD OPERATOR LEASE �` 1�'. f� r ai � f`� f C; I F� t� I t. ,► L�' !) r ���r�#� �.tiYhJN�,r A. ,•(• it�TAl. �'+t�?;�• �uf' 1�7.'. ��1" :`�? � ' I[ti;`Y� �',i `TkL 1'�:iT,�L �'+���f!. F,�"s 1 ��+7�t �:ai�T'� Y FAI�? (�iUUF�SA) �,�1LT��r iAI�' fwD��t�I�d€�) ,�a�►�r1rFX tk:u�,Ak�7� LT��t ) �tF�1,A`�D ��;J�iT�i�,+� f;��,��_Y �"r�i�IhE�E:�t1��C, f':.�.. I���. y?� ?�' 4 ,JYi,'t• ��� :�� Ts�i�L, ►'�itii�l. �;.)� � �7.:� ,'it?t;�+� !`•�ri�IJCri��.�. Tc�TnL �'�C�r-� � � ;!" x y7 a . �;��.7' ',. e;':r � l..l.., UISPpSI��IONCODES F3LANK-PIPELWE 1 - TRUCKS r4n�VC1k,1, � 9TF NO.WELLS MO.= (J FLOW OTHER ALLOW. ��tpU�1 �i'p�, 'i,'ss �IM F��f r' `"�� ��� 1 r� � t� v 1� T� l� �: .'� / / a�vl' �' 1 � 17 �� i �� i r � � 4f i �� � t� I �:1 T i� 1 �i�' :':a�`<� 3;' 2 �iT 1 I. �^� �i �' -' � tr 2 f) � 1 :il�.� �s 1 a��q a 2 :� 1 �'Y b 2 �Q� 7' 1 '� 1 C} ts 1 alt� � 1 ::iG`�' I(? 1 �1� 1 1 1 � Q �.� ��`,: � 1 �! 1 i;ti ��e c, 5� r� i 3 J�! �a��l 6�,h ,��� 34�? `}!�;(? ��T�r�� UQT yt�t34r� �f;1. G;� P/ � 1,J �',1 CY i;� C.IIL PRODUCTION LEDGER OIL - BARRELS r�Roo. oisNosirioNs Eo"' BAL. 1 <.� 1 �rz Z� �CN �'G7 i' C'� :� 1 4� 9 ;� e� tt i' C: E'� i�E�� L�Y� � �r t� �.'tS5 ��5� e^�9 � \ A W :3G3 2 !.' 5 i7� `ia ��' F� I. � F��� "r�G V i: 2-�1�AIVK CP,RS OR BAR(Gf. 4- CI F2CULATING OIL 3- NET OIL FItOM TANK CL N LdSI t�IS���7:�' i�� Yi h u �; Y.: l,, / �,: � ? �:; '.'; 1 F" .,' � 1 �,,, 6: 11� � �� � � l .i ,�' e; t� lr: ,� :; j, 7 r, i� i `^ 1 � G, RAILROAD COMMISSION OF TEX�E� OIL CASINGHEFlU GAS MCF �UMU. T BOL GATH. LIMIT PROD. LIFT OVER I 1 �: i �; t `� ; t? �.. 4 ` l r, � � �,'a t) at� r ��,G�u ,�� ".� � 1 )"a�l ;� t1 i `� t; tJ , � i x k, �.'' �. ' : � `J `� l� <:' `:� �, 4';i �C <� c .�(,�� 4G�� � � r u��'a ;� �;� l � �i r � � 1:+� u�c'a r; �e ,� �! +� 1 ,3 �. �� �'. 6 G 4'�c�6 1 F`� v,yc:U � �. Y c� "s c: � : � �,;�'.0 �� ;7 t� � u L t�: ��, r� F, ��,.�1 �: � l+ 1. �, i. P :' 1 ;' �� - s r�. ,,f 4 i \: L3 ~ L� � i.'.� ,� i 7 �I � 1 �..� ,� /� lr7 •1C,s � N r.' :: �' w i: � `> l."..: �s�7 •a3:' �' %.: 4� i �' �. n" •a '. L' 6 - SEDIMEN-iATION / - O1"HER AND/OR COMBINATION .�-�iJ .� U c,+ it .�u1u 33vJ �4�� :� :� u t� ji. . '-� 8 - SKIM OIL �� - sc ua�t� o,i� N�;�� �. c �� � � �� �� � � � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEX�S FIELD �, No we��s OIL - BARRELS oi� cnsiNc;HEAo c�s nncF OPERATOR Mo.= -- LEASE � F��w �rHtN qLLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. nnov. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. + i ;.� r , • � z` : • i1 � 1 - ,.J � * ` __ --- - � M` '�l i i� 7 � � d� X i"a t��; ��) l �� � d �, �t �: Y g' �� (� I �� i: �: r� T '�i C; z, �. i • � � �� C , �z 4 '� ;,+ �.> ii t. i,;? � � 'T I � �3 t �:: / c;��..,7 ;,,,;���, �::l.t.�'� �-;;.,r 'tr' � 1 4d'�� � %� W �;:� � .i ,� �'. � r" .� P N .� ��i X �) � � i 1�'G� iQ`;�a �1ioe` 1! �'G�+" "'3!�t,y :�3tft� l 1t' 1 1C�W 2.".�9 i'NG ;;i. �c;N 'k' :i�.lU �, k 1 i i � �:� � �' i � �+ �' � :> °, t 1 "` �b '> r; 3 ,� �i� t� 1 �� ,r; '( �, L �' ��� P �': s ;) . � :, r� l �� � r � 1 7 ;�� :� X � � � �+� '� t�➢ €�K �� �r � �° � i • 4 ��� � �ti, t.a �.� K i:. .s +� 1 �.� �� � , : ��� �' t ��! � �{ � N� � }`' ,, l � �a � ., 1 1` ;� ; , c: �, ,, 1 , .. 3 ,�;,, c; 1 �! y"+ d; 4 l. �. I ' � ,; " � �: 1 �;, �� 1 . � ? � r '� 1 ' 1 t� : �:13�� r� 1 1.; 1�,; o.. � 1, � �7 :� 3�1(; ��* 1{':• i s t� c; t, U i 1'J �r c'i}3 1i2' a1i i:� yY Gr.�:'U 1 11 :a z��:; �� �;� :'.•V '.y aes:;��1 1 T�iT"pl, P^if1J� �i�� 1�J7't3 :3r>�.r j;� ui,�;�tiL� I�i-T. �,� a:,�L►�l. G��c'�.� ;,1�,:,c� d_I'Jl�f..*Y� }1. ri• I 1 I`�`� l�ii� l:�t� i��l 3 `�':; .�41i� 1 1 1 e' 2'� �' b �� C: ;; 1 *� 1 .s ti t: J I .� Z �.y Q �`.. �` � I r`, f � � ,�. � ,� 4 � u 1 e� 1 ��rC' 1�„� �,�� t:k u1 .i3{sQ 3 �,i .% u�� {� r> 2 �� 1 .s w� 10 � c �� (? c l � I .�:��J T '� �t <h � +°� � � I s v � U t5 r.' �i s; � C,� '� .� � 1 V c� r�j r, j ,, t � <) �} i: � '- 1 1 L Z e� e'' � 1 .] �'� :� w, .�! 4 .�' e' +� Y �;��'���.. j�:'�"1Or %��a�"' �'�+7+q i,��, 1.� 3+�8�`?i1 'i';� 7v N+'1.��,�'1E. ��11U r; �� r�j k_ Y T�, t�, F. 1 u i. '- � r; � 1.s ., ,.� � i. .. .' ts • 1 .i 3 {; 1'� G rs • 1 s r� i, 1� i,' f'! "° !.� :� C; 1 " �' fi� • 1 .� r� , 7 � . �s .. 1 .,� �,� ,� .-��� � ,.•�� �.,•�.�•.�� rs�rirvn - rirtuiVt L - I HNi� I:HFiJ vPt tsHrtut - . • �.� � ���� -���. - n - bnnvi uil_ 1 TRUCKS 3- NET OIL FROM T!-�NK CL ANIN(' �- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBG UIL ����'��t. 19�'r :.�IS�'rtlC�i :3�� rF��k c�� FIELD �PERATOR LEASE .+�' � rt �' H � "�I ��t�t���� Y �� w�t�I'��f;�1�vt, C�.r t�.a�. ��l.?Y�? l.,YT�.,�:, �. � NO. WELLS MO.= v F�ow orHEH ALLOW <,� :� f3 t.� �) +l� �11 � w; �'r f I+•� k. I�/ �s't"1��:`��'� Gti a7� Ul::i'+/ `f';: i'�t� f"nr��i • f',��' 1 �i�3 :'!1'',� 'AN�1T�vGr F • J„ 1"t;T,�L �'�i���:�. 4Tt,;r' � y?t� ;;�;a:r� Ms�I��d�`�XT� ,a, T. ��. Tt;TAL N�i�'9:i� F.;a� 1�7f1 ��[;`�:3 '��.�'�C!t`d:ts 1'� 1.� /F'�JY/ re��r<;� 1"'�T�l. c'r�;�'r?� �•�l� i+�i,•i ;,f�r�, ;ti,1T�.;,r ��. ��. � �"TF�k` C�i�d1�. f'ay�l�i''1• ��.:5; �.`�'%:1 r1+�°7�:�� ��{i�'r�tA�(��1! 5.+� �'• �.; � OIL PRODUCTION LEDGER OIL-BARRELS PROD. �— DISPOSITIONS 1) �"' i� . ��(.! t�i Y r, .� U�` 6' ?• P� C) h+; Y�' 1`.a`� 1G1 �°6;3 ��+���� 273 �1� ��+� 2?1 � +�'� 3�i� ��.tj .�4�: � r� 1 �; � � f� t� :��� i�y l�r �1� 1C:a lr,� � ti� C.t 3 � � .i '> �' 31i? µph 1�;i7 f�'f% #iU �y� t:�.�r; .;C3 €�h'T. 4' V ii � n � i: G F,) '� .1 ,Yi i-f' 1 • r � i �� �> 1 i h -' "� RAILROAD COMMISSION OF TEX!\S OIL CASING!-1EAD GAS - MCF � u. rvtOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT R BAL. � `_: i.'. t"� `" 1 ,� z .`.� ;� f} " i 3 i:: �� ��� ` � �., l.t � � N 1 `.� �: i� -1 .t �u -i S °�:.=1 r�t �':;,i� I�l. , .1�.r' } �'' G :'� .��aiU � 1 � 1 a u��; Ct "'�M �'� 341�1 , � � �i3�U ' � • � .i++lU ' S a i3vll , �: .1 w 2 t,1 `:� .7E.:iu : «: z;� �-;�,� 33U0 `',�a r�� "1x�1` :341u �`� iyi� `�"�3 J�r'U �iC '"L�.� �`G�L,rit: u:�� t9 �c �s� d f' j �id +� � „� �J „i : . � f ,, '.� ': r .. ,. `.i �� �! , ''. ��: .J E.= i c,� i {; ',• ( � 'i #, S t;� ��i {�, �� �. i 1. ", �.. i. �.. .� .1 i .a :� � t.� f�ISP��511 ION CODFS BLANK - PIPELINE 2- TANK CARS OR E3AR(dE 4- CI RCULATING OIL 6- SEDIMENTATION 8- SKIM OIL 1- TRUCKS 3- NEl" OIL FROM TANK CLEANIN(a �- LUST /- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBE OIL a;�rvt���. 1�7� i�Islr�lc; � �F� r��e. �`�+� , �IIL PRODUCTION LEDGER RAILROAD C(1MMiS�inni nF TFxoe ------- — ------- ---- --- -- -- — _ __._ _ _ _. ._ FIELD � r,u ,•„_ OIL-BARRELS oi� cnsiNCF+E�o�As nncF OPERATOR M�.= LEASE v F�ow orHer+ ALLOW PROD. DISPOSITIONS BqM. ovMq eAL. GATH. LIMIT PROU. UFT � � G��; tl �t � '�� �; i� r, :� �'�i � � �; t+� 1� 1 }`� ! t� {.� �' M'•.l l„ �' � Y �, Fl G I �' �. �. �i i •',� �; t� i.f � � T �'; � . '_� �;+ '� ;i `� +.a � t� �, ,r � j +; i �: �' ✓ C; ��" �' fi `�i l! a� M t. '? � r t> , t.�I . /�.1 Tv 7� i.", a �, �r+ �`• �; � f� ,� .. s :; � 1 �, i 1 :�1� :A3� �'Gi' IT i7` .i�lU 1 ;� 1 wz�r, �„Y ,� � ''�. .53�;� 1 , � ti 1 �'1��' �;�� �"a�' _' i' :s.alU 1 F„! 1 K1=' 32f) -1;l1' 1`:i 1'!'_'� "ii'v .3..3tlCU 1 7 �'' 1 F" :1 �`, l� .i �� l il i i�'i� bd� fa`� 2�4 1�� 3�filU 1 •t i l I t7 1 L T g�: `.� � t.� i � �:3 �a Cl � lk� 1. «!17 3�T 14"� Ir�. �,x. .s�It) i 't 1 S i' 2{� 1�d Fi 1� 1 1� �1 ., �.� v u i ��:T��, r����a^. �'�a� 29T� f���'1 1� k"1P ��3 �{w't• 1:' N:IL.r�r .sa�� � � :? � 7 , ,: A �. � � � f,� „ �t . �; ) . � w�: � F k�- a 1 �� 1 r 15 S 1 �, �, r� :: ,_ ;,. .s w Y (l � i.." 1 l 2'" c P� � �.' t+ 4 4 t� t� .3 J;:; 0 ,� �s �����'� �.) �+4 �'� 3�1� �" i' ��' () ��i k � � 4 ,i j l% � "� i% W t' (1 !b 4 u� � r. 1 U �•, ;: y t) � u !,i �; y ,S ,S �. �.1 / r) 44 ;+4 '' Y `.� i'' '''� `...� ti +t 4 1 �+ � �a �;c� ��u � ,a � �: �:� �, u a 1 `. r'' `• U �� T;'�TAt, i'td�'�:1. �`���.� p�:a7r..i ;?���_, ��? �t] ,��� ;U �ul.ht. ;,1;�r�a �',�t.��'°°ti:;, �?��, 1 � �v�, tro Jar� �;a4 w`i�'�: i �' 1 '���' 17'T 1�.� i't, ;�? 1 "',#�a:a ;1(Jc�� 1 s 1 µti°a ;����, � ;t� 1� � ��' •1:3� sr+l� / �i 1 ��� k12 ��fi ��/ ;�,� j�;�;� � � 1 k r� `w% 1{;x �, l. �.� S`. a .�1 u 1 U � �, I �k �a �" 3.31 ��a 7 3�; ��+ 3 3 u� i 7 I �� � `.��� �� _� w �' 1 �: � � _ � a 1 U 1 � 1 y �y ,:, ? :i 0 �? � 3 1 ;� l � 3 �.1 �1 i ,,, Y � �a �, 1 t�: �. � ��� :3 l 4 1 ��: .! .� G� �1 i i� 3 Lt�'�> �?�, E'c�2� �'4 �'�r ,1�+1J Y 1 1 I cs�,ti 1 3t A tY f l 4 1 � 33(�t� i T�,,Ta.L �'f�i�[�. i',;;? �:.7�5 `1���3 1.? ut�':x,;1.; f�Pi. i� �•:t�t�K'c� �i�l� ^DISPOSIl�ION CODES BLANK - PIPtLWE 2- TANK CARS OR BARG1-. 4- CI RCULAT�ING OIL 6- SEDIM�NTATION 8- SKIM OIL 1� TRUCKS 3- NET OIL FROM TANK CL ANING 5- LOST 7- OTHER AND/OR COMBINATION 9- SCRUBBE. OIL 4��eVVkL 1v71� 4.,IS�Ti�TC�' G� r�+lr�. x�� i � � � � i � � � OIL PRODUCTION �EDGER RAILROAD COMMISSION OF TEXAS FIELD � ruo wei_�> OIL BARRELS OPERATOR MQ= OIL CASINGHEADGAS MCF LEASE U F�ow oniea ALLOW. PROD. DISPOSITIONS EOM CUMU. MOv. GATH. LIMIT PROD. LIFT BAL. OVER BAL. v� t.i �:' T 1i �5 M �i t� i� fi 4 fa il � �!.J F; j r�l J f. ! b J `�tuL�"'� Y �:.�;Cat�k,E�}ZIi�aU f_,J.� .�tat�, �ca?��;=,� Cf. ''f C ;t.aF�t�/ C�1?.Np V�h�C�.�T'r �:�RL T�.:1 T q, l. F� t� tl I). �" : J�d 15� 7 t� !�a ,; t�, ;� r. �� � f ii i� 1' � i�, .1 l n�- +') j '? , 1 Y ��� 11,'�! �� r il �v .A t .,, �,f `� . 1 ;� `< �t � � � J'+ V U �1 �,i '" `� y�1 b y f? tj ',' _s � ,� y5 �� :II ..� y � :. 1 t1 � :,, �, 1 1 � `� �r�.'ta�i» F'�i11ra• �`k,1� 3.�7cS C� 1� �t3 �+,NT. �,r ti�l�4.r��t. $i � rt %� 3a 4,i n� i.9 ;) .: � � i . i � x�: '�': h H�": • • i 1 3 I�% � w 7 �, ..� �r �� � t� "' t�° H ,S w� 1��i � 1 ��iE� 1�1 ikl `��c` ��� 3��:;u � j 1 `�a� �.�'l�7 <'���`�' G: L �a I 3�i I U t � 1 `?1�` :i72 -��+� y�. c,4� :���C7 L `.� 1 �1�' �SE� `,'.rti� ":� `:.,2 .Sv10 1 r� i ''> 1(;' i S. r j a{ s� 1 t`! ; ; i i�� s.� U J i 7 1 �2Y 4Te �u� i35 ! s�a ,�wtii i .rt I `.�,�'? ��, a�� 9 7 1 � 3µlU 1 �� � �� 1 G � �� e� � �► �� �' X ��' 1 .s :� lt U i lu 1 ��i i;,b lt��� lt� :� .�vit7 1 1 1 1 '� 1�' 7 al ' t, " .s .� L� t� 1 T� 't.; ���. �' t� !+) l:i . F+„) � i�%"'J '�� i, r, i�,'. �,., � y, , t 1 r 1:, �� s.: r.', i! L� k., 3�{ Y tJ ��; ��.; ��� r n, t, n�+ ;� , r� ,� S�� I L I. g i��, '�;�:�T�i� �',��'�;;7. �`iJk ira�'�� ;, ;a ��r°T. r t!r; r�� a��;�,..�. ;��z;ir> *`t.:I�I�tMXTE`�ri�.u. '�" ; ; 'r � i. � +�1 C,� °� , �' ��� �R 1 v 7� �a 4� -� �t� � r �- . t� t � :; r� z�= . � �.+ G. r� ,. tlE-ui<.,Nwl. �;}It.. Ci�M?A��iY �..>��r�C'=;� ,� �� o, r� � N q ��� fi�; t, i. `.� �,� i fi. ` 1 ,f � �a 1 tii t� '..� ' , ^f)ISI'U51�I"ION C�)pF ; C�LANK - PIPELINE 2- TP,NK CARS OR BARGI. 4- CI RCUL_A"rINCG OIL 6- SEDIMENTFI�TION 8- SKIM OIL 1 TRUCKS 3- N[T OIL FROM TANK CL N C' 5- LOST /- OTHER AND/OR COMt31NF\l ION 9-,SC UBBE . OIL +��dNt1,�l. J� �7�' ial ��r� ��:fi �� r .,4 � t�r, FIELD OPERATOR _ LEASE �:t,;a�T� �.M ��tf'.'„J�Ir�AL G)jl, CU�ph+�Y O1?�+'i C�tA^�Cr.l.l.�)�-,� c.. T��TaI. p�d{���. F���2 �a7�� +U�'Tta• M ( aMAI.�U�) �;�1�:����•-,��. a�.�T (.!%�,J!?) � NO. WEI I ti M0.= (> FIOW OTHER ALLOW ����,+hu� Ot�� ��ur,� Ir� ���t�i E,'d r:� H p!i (� I� v T 1 t.J F. :.� / / : '�aT t, r ,, a i� ai rr 1 � v(�8h�, ti()� ,,z�:.s�7�, ��;�n OIL PRODUCTION �EDGER OIL-BARRELS PROD. DISPOSITIONS EOM BAL. RAILROAD COMMISSION OF TEXl�':; OIL CASINGHEAD GAS MCF .UMU. Mov. GATH. LIMIT PROU. UFT _ OVER 6A1. r'! �1�� UL';I-'��SI fIC)N C�)UES f31_ANK - PIPI I..INI� - T/AIVK CAR`; �>R f3AR(_�1- 4- cl HGUL.F� I�WG UII_ b- St.UIMCN-TFV I�ION 8- SKIM UIL ANNUARL � g78 � THUCKS 3- NFT (�II_ I ItOM 1 ANK CLFAIVING �- I��ST /-OI f IF H l�ND/OR GUMBINATION 9-SCF2UBBL.H UIL DISTRICT 05 PAGE 277